شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیوزیلند نیوزیلند
 • نرخ فعلی : 339.97
 • بالاترین قیمت روز : 344.23
 • پایین ترین قیمت روز : 338.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 339.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.6509 (NZD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.6509
 • پایین ترین قیمت روز : 0.6509
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.6509
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۹:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.646
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.76%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0049
 • نرخ فعلی : 1.7363 (NZD)
 • بالاترین قیمت روز : 1.738
 • پایین ترین قیمت روز : 1.7341
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.7372
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۵:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1.7376
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0013
 • نرخ فعلی : 0.988 (NZD)
 • بالاترین قیمت روز : 1.008
 • پایین ترین قیمت روز : 0.955
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.988
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
وون کره جنوبی / دلار نیوزیلند 0.1278 - 0.1278 0.1278 0.00 0.39% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱۱:۲۱
دلار نیوزیلند / دلار 0.6509 - 0.6509 0.6509 0.00 0.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۹:۵۹
دلار / دلار نیوزیلند 1.537 - 1.537 1.537 0.01 0.75% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۹:۵۹
دلار نیوزیلند / یوان چین 4.599 - 4.599 4.599 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۹:۰۷
دلار نیوزیلند / دلار باربادوس 1.3091 1.3083 1.3077 1.3274 0.02 1.35% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۴۲

شاخص های بورس نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand 339.97 - 339.11 343.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
DJ New Zealand (USD) 408.97 - 405.9 411.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
DJ New Zealand 339.97 - 338.92 344.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۴۵
NZX 50 11171.66 - 11136.18 11266.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۰۱
NZX MidCap 5329.51 - 5299.34 5329.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۰۱

بازار اوراق قرضه نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 5Y 0.474 - 0.446 0.479 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۹:۳۰
New Zealand 7Y 0.666 - 0.634 0.676 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۹:۳۰
New Zealand 10Y 0.988 - 0.955 1.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۹:۳۰
New Zealand 15Y 1.086 - 1.063 1.116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۹:۳۰
New Zealand 20Y 1.264 - 1.242 1.294 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۹:۳۰

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 2.693 - 2.693 2.693 0.02 0.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۷:۰۰
AMP Capital NZ Shares Index Fund 1.261 - 1.261 1.261 0.01 0.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۷:۰۰
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.961 - 1.961 1.961 0.02 1.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.076 - 2.076 2.076 0.06 3.03% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 2.034 - 2.034 2.034 0.03 1.55% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۰۱

شاخص‌های اقتصادی نیوزیلند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospitals

0 2018 12 33.79 33.79 : 37.92 سالیانه 2018-12

Medical Doctors

0 2018 12 3.28 1.06 : 3.35 سالیانه 2018-12

Coronavirus Cases

0 2020 06 1154 1 : 1154 روزانه 2020-06

Hospital Beds

0 2018 12 2.71 2.41 : 2.83 سالیانه 2018-12

Nurses

0 2018 12 10.9 6.05 : 11.02 سالیانه 2018-12

CPI مسکن آب و برق

1088.00 2019 12 1073 537 : 1078 سه ماهه

Coronavirus Deaths

0 2020 06 22 0 : 22 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 1481 0 : 1481 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 1 1 : 3 سالیانه

آگهی های کار

0 2018 12 46008 14139 : 46008 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1690601 831298 : 2110050 سه ماهه

افراد شاغل

2661.00 2020 03 2643 1499 : 2661 سه ماهه 2020-03

انتظارات تورم

1.20 2020 06 1.9 1.2 : 8.3 سه ماهه

اوراق قرضه دولتی ده ساله

1.01 2020 06 0.95 0.51 : 19.2 روزانه

افراد بیکار

116.00 2020 03 111 69 : 189 سه ماهه 2020-03

اندازه اصل تورم

2.60 2020 03 2 0 : 7.91 سه ماهه 2020-03

اطمینان کسب و کار

-41.80 2020 05 -66.6 -76.4 : 80.9 ماهیانه 2020-05

اعتبار بخش خصوصی

486058.00 2020 04 488689 10449 : 488689 ماهیانه 2020-04

استخدام تمام وقت

2131.00 2020 03 2130 1177 : 2147 سه ماهه 2020-03

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 93

ارزش بودجه دولت

7508.00 2019 12 5534 -18396 : 7508 سالیانه 2019-12

استفاده از ظرفیت

92.10 2020 01 92 86.33 : 93.7 سه ماهه

بدهی های دولت

57736.00 2019 12 57495 405 : 61880 سالیانه 2019-12

بهره وری

0 2019 12 128 86.54 : 128 سه ماهه 2019-12

بودجه دولت

2.50 2019 12 1.9 -8.9 : 4.5 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

19.00 2019 12 19.6 4.4 : 54.8 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

284713.00 2019 12 294466 67673 : 294466 سه ماهه 2019-12

بازار سهام

11171.66 2020 06 11223 1665 : 12107 روزانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

94.40 2019 12 93.8 27.9 : 94.6 سه ماهه 2019-12

بدهی خانوار به درآمد

163.60 2019 12 163 56.2 : 164 سه ماهه 2019-12

پول

0.65 2020 06 0.65 0.39 : 1.49 روزانه

پی ام آی مرکب

53.10 2020 02 53.2 40 : 59.5 ماهیانه

پست های خالی شغلی

0 2020 03 191 55.2 : 197 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

3389.00 2019 12 3382 1762 : 3395 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

4105.00 2019 12 4099 1108 : 4118 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات

42880.00 2019 12 42620 16763 : 42880 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

774.00 2019 12 755 437 : 1187 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1729.00 2019 12 1714 1040 : 1729 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

38000.70 2018 12 37678 20073 : 38001 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 01 20 15 : 72 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص ملی

67845.00 2019 12 67978 25073 : 67978 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

36354.79 2018 12 36046 22651 : 36355 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

2804.00 2019 12 2763 941 : 2822 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

64399.00 2019 12 64299 26743 : 64399 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

6122.00 2019 12 6129 3920 : 6212 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

2897.00 2019 12 2818 1312 : 2897 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

2.30 2020 03 3.3 -8 : 9.3 سه ماهه 2020-03

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

16080.00 2019 12 16091 4056 : 16149 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

46504.00 2020 03 31302 7116 : 42323 ماهیانه 2020-04

ترازنامه بانک

603842.00 2020 02 586098 236047 : 603842 ماهیانه 2020-02

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-0.70 2020 03 0 -2.8 : 2.9 سه ماهه 2020-03

تغییر اشتغال

0.70 2020 03 0.1 -1.8 : 2.5 سه ماهه 2020-03

تغییرات موجودی انبار

110.00 2019 12 538 -1002 : 730 سه ماهه

تولید فولاد

0 2020 03 39.46 30.94 : 89 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

215.00 2019 12 205 5.18 : 215 سالیانه 2019-12

تورم مواد غذایی

4.40 2020 04 3.3 -2 : 25.2 ماهیانه 2020-04

تولید صنعتی

1.50 2019 12 0.2 -10.5 : 17.6 سه ماهه

ثبت خودرو

419.00 2020 03 4391 810 : 6933 ماهیانه

جواز ساختمان

2503.00 2020 04 2677 992 : 3393 ماهیانه 2020-04

جمعیت

4.95 2019 12 4.88 2.37 : 4.95 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

18.90 2020 04 17.7 10.25 : 18.9 سالیانه 2020-04

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.60 2018 12 -3 -8.9 : -0.1 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-2657.00 2019 12 -6260 -6260 : 1737 سه ماهه 2019-12

دستمزد

33.20 2020 03 32.83 13.07 : 33.2 سه ماهه 2020-03

دستمزد در تولید

31.23 2020 03 30.78 12.44 : 31.23 سه ماهه 2020-03

درخواست پناهندگی

0 2018 10 22 0 : 208 ماهیانه 2018-10

درآمدهای دولت

0 2019 12 109973 23033 : 119293 سالیانه 2019-12

ذخایر ارزی

33272.00 2020 04 39252 1030 : 39252 ماهیانه 2020-04

رتبه فساد مالی

0 2019 12 2 1 : 4 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 18 16 : 25 سالیانه

رابطه مبادله

1490.00 2020 03 1500 796 : 1500 سه ماهه

سن بازنشستگی مردان

65.00 2019 12 65 65 : 65 سالیانه 2019-12

سن بازنشستگی زنان

65.00 2019 12 65 65 : 65 سالیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 12866 1999 : 14709 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

1753.00 2019 12 889 -7322 : 4526 سه ماهه 2019-12

شاخص قیمت جهانی لبنیات

0 2020 05 -4.2 -14 : 22.6 هفتگی

شاخص مسکن

0.70 2020 03 3.1 -5.1 : 6.66 ماهیانه 2020-03

شاخص فساد مالی

0 2019 12 87 87 : 96 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

1031.00 2019 12 1028 743 : 1100 سه ماهه

شاخص رقابتی

0 2019 12 77.51 4.91 : 78.09 سالیانه

شاخص PMI تولید

26.10 2020 04 38 26.1 : 62.8 ماهیانه

شاخص PMI خدمات

25.90 2020 04 37.3 25.9 : 60.8 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.29 0 : 1.19 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

1052.00 2020 03 1044 16.5 : 1052 سه ماهه 2020-03

صادرات

5260.00 2020 03 4871 19.68 : 5815 ماهیانه 2020-04

ضریب اطمینان مصرف کننده

104.20 2020 03 110 79.1 : 131 سه ماهه 2020-03

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 09 1208 590 : 1220 سه ماهه 2019-12

عرضه پول M3

0 2020 04 337987 6726 : 344965 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M0

0 2020 03 7160 1081 : 213058 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M1

0 2020 04 91128 1586 : 96079 ماهیانه 2020-04

فروش اسلحه

6.00 2018 12 4 1 : 75 سالیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

1053.00 2020 03 1045 513 : 1053 سه ماهه 2020-03

قیمت واردات

0 2020 03 846 70.43 : 1128 سه ماهه 2020-03

قیمت گازوئیل

0 2020 04 1.17 0.71 : 1.94 ماهیانه 2020-04

قیمت تولید

1165.00 2019 12 1164 166 : 1165 سه ماهه 2019-12

قسمت مدت زمان اشتغال

530.00 2020 03 519 264 : 555 سه ماهه 2020-03

قیمت صادرات

0 2020 03 1268 85.3 : 1269 سه ماهه 2020-03

گردش سرمایه

0 2019 12 5793 -3332 : 7263 سه ماهه 2019-12

میزان ساخت و ساز

7.90 2019 12 11.6 -27.8 : 46.2 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

1267.31 2020 04 722 -1642 : 1267 ماهیانه 2020-04

مخارج نظامی

2307.00 2018 12 2328 1044 : 2332 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

64.80 2013 12 66.9 64.8 : 73.8 سالیانه 2013-12

نرخ تورم

0.80 2020 03 0.5 -4.1 : 8.9 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 12.5 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.50 2019 12 0.8 -2.4 : 2.8 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

28.00 2020 12 28 28 : 48 سالیانه 2020-12

نرخ وام بانکی

8.53 2020 04 8.5 7.5 : 16.02 ماهیانه 2020-04

نرخ مشارکت نیروی کار

70.40 2020 03 70.1 63 : 70.9 سه ماهه 2020-03

نرخ تورم

2.50 2020 03 1.9 -15.3 : 44 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات درآمد شخصی

33.00 2020 12 33 33 : 39 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.80 2019 12 2.3 -2.3 : 7.3 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره

0.25 2020 05 0.25 0.25 : 67.32 روزانه 2020-05

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

3.00 2019 12 3 0 : 3 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

8.00 2019 12 8 0 : 8 سالیانه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

1.53 2019 09 1.25 1.25 : 24.25 ماهیانه 2019-09

نرخ اشتغال

67.50 2020 03 67.3 56.4 : 68 سه ماهه 2020-03

نرخ بهره سپرده

0.45 2020 05 0.5 0.45 : 16.32 روزانه 2020-05

نرخ بیکاری جوانان

14.00 2020 03 11.7 10.3 : 15.3 سه ماهه 2020-03

نرخ تامین اجتماعی

11.00 2019 12 11 0 : 11 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

4.20 2020 03 4 3.3 : 11.2 سه ماهه 2020-03

وام به بخش خصوصی

0 2020 02 121212 34958 : 121689 ماهیانه 2020-02

ورشکستگی

0 2020 04 107 50 : 341 ماهیانه 2020-04

ورود توریست

175521.00 2020 02 410778 40 : 529255 ماهیانه

واردات

3994.30 2020 04 5090 37.85 : 6134 ماهیانه 2020-04

هزینه های کار

0 2019 12 1202 700 : 1211 سه ماهه 2020-03

هزینه کارت اعتباری

2977.00 2020 04 5594 2155 : 5863 ماهیانه

هزینه های دولت

12469.00 2019 12 12212 5489 : 12469 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

0 2019 12 104014 25381 : 111439 سالیانه 2019-12

هزینه های مصرف کننده

39814.00 2019 12 39693 15207 : 39814 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 1088.00 1092 1096 1094 1081 1117
افراد شاغل 2661.00 2700 2720 2740 2680 2800 2020-03
انتظارات تورم 1.20 2.1 2.1 2.1 2 2
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.01 1.08 1.12 1.15 1.04 1.23
افراد بیکار 116.00 125 122 120 121 120 2020-03
اندازه اصل تورم 2.60 1.9 1.9 1.8 1.8 2 2020-03
اطمینان کسب و کار -41.80 -40 -35 -25 -55 10 2020-05
اعتبار بخش خصوصی 486058.00 480000 480000 480000 464149 496315 2020-04
استخدام تمام وقت 2131.00 2197 2197 2197 2156 2236 2020-03
ارزش بودجه دولت 7508.00 9933 9933 9933 9933 12240 2019-12
استفاده از ظرفیت 92.10 88 91 92 90 93
بدهی های دولت 57736.00 87000 87000 125000 87000 125000 2019-12
بودجه دولت 2.50 -3.5 -3.5 -3 -3.5 -3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.00 32 32 41 32 41 2019-12
بدهی خارجی 284713.00 288000 294446 294446 287088 294446 2019-12
بازار سهام 11171.66 10837 10673 10513 11003 10191
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.40 93.3 93.4 93.4 93.6 93.6 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 163.60 166 167 167 167 168 2019-12
پول 0.65 0.64 0.64 0.63 0.65 0.63
پی ام آی مرکب 53.10 39 42 46 47 50
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3389.00 3297 3236 3253 3151 3314 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4105.00 3997 3920 3941 3852 4014 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 42880.00 42041 41917 42408 42196 43426
تولید ناخالص داخلی از معادن 774.00 770 743 765 821 784
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1729.00 1699 1686 1710 1716 1751
تولید ناخالص داخلی سرانه 38000.70 37591 37591 37591 37591 37731
تولید ناخالص ملی 67845.00 66169 66856 67099 66478 68709
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36354.79 35963 35963 35963 35963 36097
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2804.00 2797 2717 2773 2805 2840
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64399.00 62692 61501 61823 60422 62977 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6122.00 6018 6028 6055 6142 6200
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2897.00 2775 2772 2865 2759 2934
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 -3.5 -1.5 0.3 -8 2.5 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16080.00 15967 15825 15903 16189 16285
ترازنامه بانک مرکزی 46504.00 29500 29700 29700 31500 28500 2020-04
ترازنامه بانک 603842.00 590000 593000 595000 587000 598000 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 -1.4 0.6 1 -4 1.5 2020-03
تغییر اشتغال 0.70 -0.3 0.2 0.5 -0.9 0.6 2020-03
تغییرات موجودی انبار 110.00 340 340 380 340 380
تولید ناخالص داخلی 215.00 219 219 225 219 225 2019-12
تورم مواد غذایی 4.40 1.6 1.7 1.8 2.1 1.8 2020-04
تولید صنعتی 1.50 0.2 0.6 2.5 0.6 2.5
ثبت خودرو 419.00 5800 4700 4700 6300 4800
جواز ساختمان 2503.00 2500 2900 3200 2000 3400 2020-04
جمعیت 4.95 5.02 5.11 5.11 5.02 5.2 2019-12
حداقل دستمزد 18.90 18.9 18.9 20.1 18.9 20.1 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -4 -4 -4 -4 -2.3 2018-12
حساب جاری -2657.00 -4800 -2882 500 -1600 -2790 2019-12
دستمزد 33.20 32.18 32.35 32.35 31.93 33.06 2020-03
دستمزد در تولید 31.23 32 34 34 32 34 2020-03
ذخایر ارزی 33272.00 29200 29300 29300 29100 29400 2020-04
رابطه مبادله 1490.00 1440 1460 1450 1450 1430
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1753.00 470 470 470 622 516 2019-12
شاخص مسکن 0.70 -0.9 0.3 0.5 -1.1 1 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1031.00 1047 1067 1065 1043 1087
شاخص PMI تولید 26.10 45 48 49 32 50.5
شاخص PMI خدمات 25.90 47 48 50 45 51
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1052.00 1058 1062 1060 1053 1082 2020-03
صادرات 5260.00 4900 5100 5300 4300 5400 2020-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.20 106 107 109 102 110 2020-03
فروش اسلحه 6.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
قیمت مصرف کننده اصلی 1053.00 1059 1065 1064 1051 1086 2020-03
قیمت تولید 1165.00 1192 1180 1180 1180 1190 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 530.00 567 567 567 558 571 2020-03
میزان ساخت و ساز 7.90 -5 -3 2.5 -7 6.8 2019-12
موازنه تجاری 1267.31 -300 -300 200 -600 -300 2020-04
مخارج نظامی 2307.00 2480 2480 2480 2480 2480
نرخ مالکیت مسکن 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29 2013-12
نرخ تورم 0.80 0.4 0.3 0.6 0.2 0.5 2020-03
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 -2.1 -0.7 -0.3 -0.8 0.7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28 2020-12
نرخ وام بانکی 8.53 8.03 8.03 8.03 8.28 8.03 2020-04
نرخ مشارکت نیروی کار 70.40 69.9 70 70.3 70 70.8 2020-03
نرخ تورم 2.50 1.8 1.7 1.5 2 1.9 2020-03
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 -5 -4.5 -4 -11 2.4 2019-12
نرخ بهره 0.25 -0.25 -0.25 -0.25 0 -0.25 2020-05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3.00 3 3 3 3 3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 1.53 0.78 0.78 0.78 1.03 0.78 2019-09
نرخ اشتغال 67.50 66.1 65.3 66.3 66.3 66.7 2020-03
نرخ بهره سپرده 0.45 -0.05 -0.05 -0.05 0.2 -0.05 2020-05
نرخ بیکاری جوانان 14.00 16 16.5 16 15 14.5 2020-03
نرخ تامین اجتماعی 11.00 11 11 11 11 11 2019-12
نرخ بیکاری 4.20 9.5 10 8.5 8 7.5 2020-03
ورود توریست 175521.00 269000 530000 370000 275000 540000
واردات 3994.30 5200 5400 5100 4900 5300 2020-04
هزینه کارت اعتباری 2977.00 5810 5850 5850 5740 6070
هزینه های دولت 12469.00 11907 11908 11970 11377 12194 2019-12
هزینه های مصرف کننده 39814.00 38701 38022 38221 37195 38935 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی