شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند هلند
 • نرخ فعلی : 499.85
 • بالاترین قیمت روز : 508.33
 • پایین ترین قیمت روز : 494.11
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.17
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.97%
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 499.85
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 50.41
 • بالاترین قیمت روز : 50.65
 • پایین ترین قیمت روز : 43.65
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.57
 • درصد بیشترین نوسان روز : 7.51%
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 50.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.0896
 • بالاترین قیمت روز : 1.0907
 • پایین ترین قیمت روز : 1.0891
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.0907
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۰۷:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 1.0906
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.001
 • نرخ فعلی : 0.057
 • بالاترین قیمت روز : 0.156
 • پایین ترین قیمت روز : 0.043
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : -30.49%
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 0.057
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص های بورس هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AEX All Share 702.58 - 699.59 711.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
AEX Volatility 50.41 - 43.65 50.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
AMS Small Cap 720.75 - 718 734.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
AMX 675.4 - 675.15 693.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
AEX 499.85 - 489.82 507.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱

بازار سهام هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ASML Holding 252.05 - 252.05 252.05 1.65 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
ArcelorMittal 9.54 - 9.54 9.54 0.25 2.69% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
Heineken 68.65 - 68.65 68.65 0.40 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
Ahold Delhaize 22.59 - 22.59 22.59 0.03 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
Akzo Nobel 63.16 - 63.16 63.16 0.54 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸

بازار اوراق قرضه هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 10Y -0.057 - -0.043 -0.156 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۳۰
Netherlands 3Y -0.5 - -0.488 -0.553 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Netherlands 4Y -0.422 - -0.415 -0.493 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Netherlands 7Y -0.226 - -0.221 -0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۳۰
Netherlands 30Y 0.218 - 0.12 0.224 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۳۰

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Tellus A USD 11.867 - 11.867 11.867 0.16 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲:۰۰
SKAGEN Tellus B EUR 11.118 - 11.118 11.118 0.04 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲:۰۰
Quest Cleantech Fund B Acc 212.82 - 212.82 212.82 5.94 2.87% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲:۰۰
Perlas Dynamisch 15.664 - 15.664 15.664 0.23 1.48% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲:۰۰
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 41.08 - 41.08 41.08 2.04 5.23% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲:۰۰

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 34.48 34.5 34.48 34.5 0.16 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱:۰۰
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.22 - 143.15 143.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc 4.69 - 4.68 4.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 561.2 - 557.84 568.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 25 - 24.84 25.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰

شاخص‌های اقتصادی هلند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospitals

0 2017 12 31.36 11.07 : 31.81 سالیانه 2017-12

Medical Doctors

0 2013 12 3.25 2.38 : 3.31 سالیانه 2013-12

Coronavirus Cases

0 2020 04 17851 1 : 18803 روزانه 2020-04

Hospital Beds

0 2017 12 3.44 3.32 : 5.82 سالیانه 2017-12

Nurses

0 2013 12 12.13 10.15 : 12.23 سالیانه 2013-12

Coronavirus Deaths

0 2020 04 1766 1 : 1867 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 03 3 0 : 3 روزانه 2020-03

CPI مسکن آب و برق

108.77 2020 03 109 55.23 : 110 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 36 25 : 42 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 9160464 5450716 : 9382252 سه ماهه

افراد بیکار

0 2020 01 302 284 : 699 ماهیانه 2020-02

افراد شاغل

0 2020 01 9028 6851 : 9059 ماهیانه 2020-02

اوراق قرضه دولتی ده ساله

-0.05 2020 04 -0.15 -0.7 : 9.19 روزانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 12 1060045 181146 : 1108789 سه ماهه 2019-12

اندازه اصل تورم

2.00 2020 03 2.1 0.1 : 3.9 ماهیانه 1.8

استخدام تمام وقت

0 2019 09 4323 4016 : 4705 سه ماهه 2019-09

ارزش بودجه دولت

4.00 2019 12 5 -19 : 17.6 سه ماهه 2019-12

اطمینان کسب و کار

0.20 2020 02 2.5 -23.5 : 10.9 ماهیانه 2020-02

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 100

استخراج معدن

0 2020 01 -15.9 -42.7 : 56.6 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 84 74.4 : 86.5 سه ماهه

بدهی های دولت

0 2019 09 424538 203865 : 444527 سه ماهه

بهره وری

0 2019 12 105 85.92 : 106 سه ماهه 2019-12

بودجه دولت

1.50 2018 12 1.3 -8.7 : 1.5 سالیانه 2018-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

298.60 2018 12 306 251 : 319 سالیانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2019 09 102 50 : 120 سه ماهه 2019-09

بازار سهام

493.54 2020 04 490 45.15 : 703 روزانه

بدهی خارجی

0 2019 09 3724454 1818325 : 4089607 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

52.40 2018 12 56.9 43 : 73.1 سالیانه 2018-12

بدهی خانوار به درآمد

0 2018 12 209 152 : 232 سالیانه 2018-12

پست های خالی شغلی

0 2019 12 284 81.8 : 294 سه ماهه 2019-12

پول

1.09 2020 04 1.08 0.64 : 1.87 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2019 09 25.5 1.97 : 28.38 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

8238.00 2019 12 8016 5064 : 9380 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

3086.00 2019 12 3336 1860 : 3343 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

22346.00 2019 12 20547 12921 : 22346 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1158.00 2019 12 1060 506 : 1170 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

35771.00 2019 12 35087 18598 : 36056 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

1590.00 2019 12 1639 1590 : 8409 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

8362.00 2019 12 8294 4698 : 8401 سه ماهه

تولید ناخالص ملی

194891.09 2019 12 179355 76625 : 194891 سه ماهه

تولیدات صنعتی

0 2020 01 -1.7 -8.3 : 6.2 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

12530.00 2019 12 10731 9245 : 12530 سه ماهه

تولید نفت خام

0 2019 11 16 7 : 87 ماهیانه 2019-11

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

49803.50 2018 12 48789 32305 : 49804 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

55041.10 2018 12 53920 16189 : 55041 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

190553.00 2019 12 189814 79960 : 190553 سه ماهه 2019-12

تسهیلات اعتباری خریدار

15145.00 2019 09 15084 12188 : 28719 سه ماهه 2019-09

تغییر قیمت تولید کننده

1.04 2020 01 2.8 -15.41 : 13 ماهیانه 1.4

تغییرات سالیانه خرده فروشی

3.70 2020 01 5 -6.4 : 9.3 ماهیانه 2020-01

تغییر اشتغال

0 2019 12 0.2 -0.9 : 1.2 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی

951.00 2019 12 913 12.28 : 951 سالیانه 2019-12

ترازنامه بانک

0 2020 02 2520765 232201 : 2585808 ماهیانه 2020-02

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 11 330372 23528 : 391397 ماهیانه 2019-11

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2019 11 0.5 -5.8 : 4.3 ماهیانه 2019-11

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

40433.00 2019 12 39945 15537 : 62107 سه ماهه

تولید صنعتی

0.30 2020 01 -1.3 -13.8 : 10.3 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 465 -1506 : 2432 سه ماهه

تولید فولاد

0 2020 01 521 236 : 687 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2020 01 -2.1 -19.2 : 13.9 ماهیانه

تورم مواد غذایی

3.20 2020 02 1.8 -5.73 : 8.38 ماهیانه 1.9

تولید الکتریسیته

0 2019 12 9830 6492 : 12625 ماهیانه

ثبت خودرو

0 2020 02 44303 7197 : 91926 ماهیانه

جواز ساختمان

0 2020 01 5689 1607 : 14379 ماهیانه 2020-01

جمعیت

17.28 2019 12 17.18 11.42 : 17.28 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

1635.60 2019 12 1616 1064 : 1636 سه ماهه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

11.20 2018 12 10.8 -1 : 11.2 سالیانه 2018-12

حواله

0 2019 09 37.1 0 : 171 سه ماهه 2019-09

حساب جاری

30568.00 2019 12 18070 -14364 : 30568 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

2920.00 2018 12 2940 2820 : 2940 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

1760.00 2018 12 1690 1630 : 1760 سالیانه

دستمزد در تولید

120.30 2020 02 120 59.1 : 120 ماهیانه 122

درآمدهای دولت

52.70 2019 12 51.8 21.4 : 61.5 سه ماهه 2019-12

درخواست پناهندگی

0 2019 11 2100 605 : 9965 ماهیانه 2019-11

درآمد قابل تصرف شخص

359700.00 2019 12 345959 85986 : 359700 سالیانه 2019-12

ذخایر طلا

0 2019 12 612 612 : 912 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 02 40219 15694 : 44319 ماهیانه 2020-02

رتبه فساد مالی

0 2019 12 8 5 : 11 سالیانه

رشد دستمزد

3.08 2020 02 3.18 0.44 : 4.71 ماهیانه 2.6

رتبه رقابتی

0 2019 12 6 4 : 11 سالیانه

رابطه مبادله

0 2020 01 100 91.7 : 104 ماهیانه

سن بازنشستگی مردان

66.00 2019 12 66 65 : 66 سالیانه 2019-12

سن بازنشستگی زنان

66.00 2019 12 66 65 : 66 سالیانه 2019-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 09 -20536 -186670 : 189388 سه ماهه 2019-09

سرعت اینترنت

0 2017 03 17590 4165 : 17915 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

107.99 2020 02 108 87.21 : 110 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 82 82 : 90.3 سالیانه

شاخص مسکن

137.20 2020 02 137 41.3 : 137 ماهیانه 2020-02

شاخص رقابتی

0 2019 12 82.38 5.32 : 82.39 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.96 0.18 : 2.78 سالیانه

شاخص PMI تولید

50.50 2020 02 49.9 48 : 63.4 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

106.85 2020 03 106 15.35 : 107 ماهیانه 109

صادرات

43150.00 2020 01 42152 495 : 46667 ماهیانه 2020-01

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 107 66.3 : 108 سه ماهه 2019-12

ضریب اطمینان مصرف کننده

-2.00 2020 03 -2 -41 : 36 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M3

0 2020 02 919268 102984 : 961626 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

0 2020 02 890434 102486 : 898932 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M0

0 2020 02 67574 8569 : 68501 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 440191 35116 : 463974 ماهیانه 2020-02

فروش اسلحه

0 2018 12 1132 5 : 1213 سالیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

106.36 2020 03 106 70.69 : 107 ماهیانه 108

قیمت گازوئیل

1.84 2020 02 1.97 1.03 : 2.53 ماهیانه 2020-02

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

105.77 2020 02 105 67.94 : 107 ماهیانه 2020-02

قیمت واردات

0 2020 01 100 83.8 : 112 ماهیانه 2020-01

قیمت صادرات

0 2020 01 100 80.9 : 108 ماهیانه 2020-01

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 09 4356 2817 : 4382 سه ماهه 2019-09

قیمت تولید

106.40 2020 01 106 29.3 : 109 ماهیانه 108

گردش سرمایه

0 2019 12 22880 -21724 : 38121 سه ماهه 2019-12

میزان ساخت و ساز

0 2019 12 -0.2 -22.1 : 17.7 ماهیانه 2019-12

موازنه تجاری

4186.00 2020 01 4698 -908 : 6491 ماهیانه 2020-01

مخارج نظامی

0 2018 12 9581 3449 : 12744 سالیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

42.20 2018 12 42.5 42.2 : 59.3 سالیانه 2018-12

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 69.4 63.9 : 69.4 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.60 2019 12 1.9 -4.6 : 6.1 سه ماهه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.40 2019 12 0.4 -3.6 : 1.7 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

21.00 2020 12 21 17.5 : 21 سالیانه 2020-12

نرخ وام بانکی

0.59 2020 01 0.57 0.57 : 6.26 ماهیانه 0.6

نرخ تورم

1.40 2020 03 1.6 -1.3 : 11.19 ماهیانه 2020-03

نرخ مشارکت نیروی کار

71.40 2020 02 71.5 67.4 : 71.5 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 48 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

51.75 2020 12 51.75 51.75 : 60 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.20 2020 02 -0.8 -2.7 : 4.4 ماهیانه 0.3

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

19.80 2019 12 19 17.4 : 21.25 سالیانه 2019-12

نرخ اشتغال

0 2019 09 78.1 63.5 : 78.4 سه ماهه 2019-09

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

27.65 2019 12 27.65 27.65 : 32.6 سالیانه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

-0.33 2020 02 -0.39 -0.44 : 14.19 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره

0.00 2020 03 0 0 : 4.75 روزانه 2020-03

نرخ بیکاری

2.90 2020 02 3 2.9 : 7.9 ماهیانه 2020-02

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 02 6.4 6.2 : 17.7 ماهیانه 2020-02

نرخ تامین اجتماعی

47.45 2019 12 46.65 46.12 : 53.05 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 09 1 0.7 : 3.2 سه ماهه 2019-09

واردات

38964.00 2020 01 37454 585 : 40571 ماهیانه 2020-01

وام به بخش خصوصی

0 2020 02 302117 204145 : 355388 ماهیانه 2020-02

ورشکستگی

0 2020 02 338 72 : 1185 ماهیانه 2020-02

هزینه های مصرف کننده

83907.00 2019 12 83353 40834 : 83907 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

48.70 2019 12 46.8 23.5 : 70.1 سه ماهه 2019-12

هزینه زندگی انفرادی

1120.00 2018 12 1040 965 : 1120 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

1560.00 2018 12 1490 1420 : 1560 سالیانه

هزینه های دولت

45780.00 2019 12 45607 21215 : 45780 سه ماهه 2019-12

هزینه های شخصی

1.00 2020 01 2.9 -3.1 : 4.3 ماهیانه 2020-01

هزینه های کار

107.80 2019 12 99.8 66.6 : 115 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 108.77 111 112 111 109 113
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.05 0.03 0.04 0.06 0.01 0.09
اندازه اصل تورم 2.00 2.3 1.8 1.8 2 2 1.8
ارزش بودجه دولت 4.00 17 1.5 1.5 17 1.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 0.20 -22 -16 -12 -4 -6 2020-02
بودجه دولت 1.50 -5 -5 -5 -5 -6.8 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 298.60 274 274 274 274 268
بازار سهام 493.54 485 475 466 495 447
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 60.5 60.5 60.5 60.5 63 2018-12
پول 1.09 1.08 1.07 1.07 1.08 1.06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8238.00 9130 7909 8123 9089 8285 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3086.00 2441 3292 3043 3039 3104 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22346.00 21006 20273 22033 20504 22474
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1158.00 1092 1046 1142 1022 1165
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35771.00 35094 34619 35270 33349 35976
تولید ناخالص داخلی از معادن 1590.00 1755 1617 1568 2121 1599
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8362.00 8082 8183 8245 7783 8410
تولید ناخالص ملی 194891.09 176186 178601 178480 177677 182049
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12530.00 11897 10588 12355 10537 12602
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49803.50 47818 47818 47818 47818 48195
تولید ناخالص داخلی سرانه 55041.10 52847 52847 52847 52847 53264
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 190553.00 183982 187284 187885 186524 191643 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 15145.00 14682 14943 14933 15382 15232 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 1.04 1.5 1.4 1.4 1.1 1.7 1.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.70 2.4 2.3 2.2 2 2.2 2020-01
تولید ناخالص داخلی 951.00 871 871 871 871 850 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40433.00 39000 39413 39867 39276 40664
تولید صنعتی 0.30 1.5 1.2 1.6 1.1 1.8
تورم مواد غذایی 3.20 2.1 1.9 1.9 2 2.1 1.9
جمعیت 17.28 17.2 17.2 17.2 17.2 17.24 2019-12
حداقل دستمزد 1635.60 1650 1675 1675 1650 1700 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.20 8.7 8.7 8.7 8.7 8.5 2018-12
حساب جاری 30568.00 21900 20200 22100 24200 19500 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920.00 2996 2993 2996 3002 3071
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00 1806 1804 1806 1809 1851
دستمزد در تولید 120.30 121 122 123 120 125 122
درآمدهای دولت 52.70 57 52.2 52.2 57 52.9 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 359700.00 336732 341347 354664 342499 361757 2019-12
رشد دستمزد 3.08 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 67 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 67 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.99 109 109 110 108 111
شاخص مسکن 137.20 140 142 144 137 148 2020-02
شاخص PMI تولید 50.50 45.5 48.3 49.2 43.2 53
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.85 108 109 108 107 110 109
صادرات 43150.00 42400 43870 43800 44700 44700 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -32 -27 -24 -2 -14 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 106.36 108 108 108 107 110 108
قیمت گازوئیل 1.84 -1.49 -1.42 -1.31 -1.57 -1.31 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.77 107 107 108 107 110 2020-02
قیمت تولید 106.40 108 108 108 108 110 108
موازنه تجاری 4186.00 3500 3770 5050 4600 3950 2020-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.20 42.7 42.7 42.7 42.7 43 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 -8 -4 -1.4 -3 2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 -3.8 -1.6 1.4 -2 0.6 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21 2020-12
نرخ وام بانکی 0.59 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ تورم 1.40 1.4 1.6 1.6 1.2 1.5 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 71.40 70.6 70.6 70.5 70.6 70.5 2020-02
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 21.7 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 2020-12
نرخ تورم 0.20 -0.2 0.3 0.3 -0.2 0.2 0.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.80 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 2019-12
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 2020-02
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-03
نرخ بیکاری 2.90 5.6 7.2 7.5 3.5 6.8 2020-02
نرخ تامین اجتماعی 47.45 47.45 47.45 47.45 47.45 47.45 2019-12
واردات 38964.00 38900 40100 38750 40100 40750 2020-01
هزینه های مصرف کننده 83907.00 80975 82242 82732 81895 84387 2019-12
هزینه های مالی 48.70 40 50.7 50.7 40 51.4 2019-12
هزینه زندگی انفرادی 1120.00 1149 1148 1149 1151 1178
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1601 1599 1601 1604 1641
هزینه های دولت 45780.00 44113 44999 45139 44839 46042 2019-12
هزینه های شخصی 1.00 2 1.9 2.3 1.8 2.1 2020-01
هزینه های کار 107.80 118 102 102 104 105 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی