شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند هلند
هلند

هلند

هُلند یا نِدِرلَند (به هلندی: Nederland) کشوری است کوچک از قلمروهای پادشاهی هلند در شمال غربی اروپا با شانزده و نیم میلیون جمعیت که بیشترشان مسیحی پروتستان هستند. جمعیت مسلمانان هلند نزدیک به یک میلیون نفر است. پایتخت هلند شهر آمستردام است، اما به منظور تمرکززدایی بسیاری از وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌ها در شهر لاهه یا پیرامون آن مستقر شده‌اند. هلند بخش اصلی و اروپایی پادشاهی هلند (به زبان هلندی: Koninkrijk der Nederlanden کُنینک‌رَیک دِر نِیدِرلاندِن) به‌شمار می‌رود که جزایری را در آمریکای مرکزی نیز شامل می‌شود. هلند از شرق با آلمان همسایه‌است و از جنوب با بلژیک و از غرب نیز از طریق دریا با بریتانیا هم‌جوار است. بندر روتردام دومین شهر بزرگ هلند است و از نظر مساحت و تعداد اسکله‌هایی که دارد، بزرگ‌ترین بندر اروپا نیز به‌شمار می‌رود. کشور گل لاله و سرزمین آسیاب بادی از معروف‌ترین لقب‌های هلند است. ۲۵ درصد از زمین‌های کشور هلند پایین‌تر از سطح دریای آزاد قرار دارد و ۲۱ درصد از جمعیت آن در این مناطق زندگی می‌کنند.
 • نرخ فعلی : 615.57
 • بالاترین قیمت روز : 615.57
 • پایین ترین قیمت روز : 615.57
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 615.57
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 10.66
 • بالاترین قیمت روز : 10.66
 • پایین ترین قیمت روز : 10.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 10.66
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.1094
 • بالاترین قیمت روز : 1.1095
 • پایین ترین قیمت روز : 1.109
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.1094
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۱۵:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 1.1093
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001
 • نرخ فعلی : 0.129
 • بالاترین قیمت روز : 0.129
 • پایین ترین قیمت روز : 0.129
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 0.129
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص های بورس هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AEX All Share 890.44 - 890.44 890.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
AEX Volatility 10.66 - 10.66 10.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
AMS Small Cap 1040.54 - 1040.54 1040.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
AMX 940.44 - 940.44 940.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
AEX 615.57 - 615.57 615.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵

بازار سهام هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Envipco 10.8 - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Sif Holding NV 12.22 - 12.22 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Kendrion 20.9 - 20.9 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Volta Finance 6.64 - 6.64 6.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Lucas Bols 13.9 - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶

بازار اوراق قرضه هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 4Y -0.55 - -0.55 -0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 5Y -0.474 - -0.474 -0.474 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 6Y -0.405 - -0.405 -0.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 7Y -0.346 - -0.346 -0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 8Y -0.263 - -0.263 -0.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 1908.4 - 1908.4 1908.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 1969.7 - 1969.7 1969.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Kempen Orange Fund N.V. 99.75 - 99.75 99.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
AEAM Global High Yield Fund EUR Inc 12.73 - 12.73 12.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
ASR Mixfonds V 81.993 - 81.993 81.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 45.91 - 45.91 45.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Core FTSE 100 UCITS 756.3 - 756.3 756.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 38.19 - 38.19 38.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF S&P 500 UCITS 54.75 - 54.75 54.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Short Gold 18.325 - 18.325 18.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴

شاخص‌های اقتصادی هلند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

109.95 2019 12 110 55.23 : 110 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 9160464 5450716 : 9382252 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 36 25 : 42 سالیانه

افراد شاغل

0 2019 12 8995 6851 : 9028 ماهیانه هزار

افراد بیکار

0 2019 12 324 300 : 699 ماهیانه هزار

اوراق قرضه دولتی ده ساله

-0.12 2020 01 -0.12 -0.61 : 9.19 روزانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 09 1046479 181146 : 1108789 سه ماهه EUR - میلیون

اندازه اصل تورم

2.20 2019 12 2.1 0.1 : 3.9 ماهیانه ٪

اطمینان کسب و کار

2.90 2019 12 2.8 -23.5 : 10.9 ��اهیانه امتیاز

ارزش بودجه دولت

5.00 2019 09 -18.7 -19 : 17.6 سه ماهه EUR - میلیارد

استخدام تمام وقت

0 2019 06 4283 4016 : 4705 سه ماهه هزار

ارزیابی اعتبار

0 2020 01 : ماهیانه

استخراج معدن

0 2019 11 -19.3 -42.7 : 56.6 ماهیانه ٪

استفاده از ظرفیت

0 2019 12 84.3 74.4 : 86.5 سه ماهه ٪

بدهی های دولت

0 2019 09 424538 203865 : 444527 سه ماهه EUR - میلیون

بهره وری

0 2019 09 105 85.92 : 106 سه ماهه امتیاز

بودجه دولت

1.50 2018 12 1.3 -8.7 : 1.5 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

52.40 2018 12 56.9 43 : 73.1 سالیانه ٪

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

298.60 2018 12 306 251 : 319 سالیانه

بازار سهام

615.93 2020 01 612 45.15 : 703 روزانه

بدهی خارجی

0 2019 09 3724454 1818325 : 4089607 سه ماهه EUR - میلیون

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2019 06 102 50 : 120 سه ماهه ٪

بدهی خانوار به درآمد

0 2018 12 209 152 : 232 سالیانه ٪

پست های خالی شغلی

0 2019 09 294 81.8 : 294 سه ماهه هزار

پول

1.11 2020 01 1.11 0.64 : 1.87 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2019 09 25.44 1.97 : 28.38 سه ماهه ٪

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

8006.00 2019 09 9366 5064 : 9366 سه ماهه EUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

3336.00 2019 09 2508 1860 : 3343 سه ماهه EUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت

20550.00 2019 09 21584 12921 : 22087 سه ماهه EUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات

35085.00 2019 09 36039 18598 : 36039 سه ماهه EUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

8294.00 2019 09 8303 4698 : 8401 سه ماهه EUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از معادن

1639.00 2019 09 1803 1639 : 8409 سه ماهه EUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1060.00 2019 09 1122 506 : 1170 سه ماهه EUR - میلیون

تولید ناخالص ملی

181014.04 2019 06 179472 76625 : 189661 سه ماهه EUR - میلیون

تولید نفت خام

0 2019 08 12 11 : 87 ماهیانه BBL/D/1K

تولیدات صنعتی

0 2019 11 -0.5 -8.3 : 6.2 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

10731.00 2019 09 12286 9245 : 12286 سه ماهه EUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

49803.50 2018 12 48789 32305 : 49804 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

55041.10 2018 12 53920 16189 : 55041 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

189772.00 2019 09 188941 79960 : 189772 سه ماهه EUR - میلیون

تغییر قیمت تولید کننده

0.38 2019 11 -1.3 -15.41 : 13 ماهیانه ٪

تغییر اشتغال

0 2019 09 0.3 -0.9 : 1.2 سه ماهه ٪

تغییرات سالیانه خرده فروشی

2.60 2019 11 4 -6.4 : 9.3 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی

912.87 2018 12 831 12.28 : 948 سالیانه USD - میلیارد

تسهیلات اعتباری خریدار

15145.00 2019 09 15084 12188 : 28719 سه ماهه EUR - میلیون

ترازنامه بانک

0 2019 11 2488905 232201 : 2585808 ماهیانه EUR - میلیون

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 10 341448 23528 : 391397 ماهیانه EUR - میلیون

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2019 11 0.5 -5.8 : 4.3 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

39928.00 2019 09 40048 15537 : 62107 سه ماهه EUR - میلیون

تولید صنعتی

-1.30 2019 11 0.8 -13.8 : 10.3 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

0 2019 09 141 -1506 : 2432 سه ماهه EUR - میلیون

تولید صنعتی

0 2019 11 0.2 -19.2 : 13.9 ماهیانه ٪

تولید الکتریسیته

0 2019 10 8941 6492 : 12625 ماهیانه گیگاوات ساعت

تولید فولاد

0 2019 11 574 236 : 687 ماهیانه هزار تن

تورم مواد غذایی

4.30 2019 11 4.9 -5.73 : 8.38 ماهیانه ٪

ثبت خودرو

0 2019 12 39154 7197 : 91926 ماهیانه

جواز ساختمان

0 2019 10 5076 1607 : 14379 ماهیانه

جمعیت

17.12 2018 12 17.08 11.42 : 17.12 سالیانه میلیون

حواله

0 2019 06 37.9 0 : 171 سه ماهه EUR - میلیون

حداقل دستمزد

1635.60 2019 12 1616 1064 : 1636 سه ماهه EUR / ماه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

11.20 2018 12 10.8 -1 : 11.2 سالیانه ٪

حساب جاری

19285.00 2019 09 10792 -14364 : 28164 سه ماهه EUR - میلیون

دستمزد در تولید

118.60 2019 12 118 59.1 : 119 ماهیانه امتیاز

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

1760.00 2018 12 1690 1630 : 1760 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

2920.00 2018 12 2940 2820 : 2940 سالیانه

درخواست پناهندگی

0 2019 11 2100 605 : 9965 ماهیانه افراد

درآمد قابل تصرف شخص

346950.00 2018 12 331011 85986 : 346950 سالیانه EUR - میلیون

درآمدهای دولت

51.80 2019 09 51.3 21.4 : 61.5 سه ماهه USD - میلیارد

ذخایر طلا

0 2019 12 612 612 : 912 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

0 2019 12 39002 15694 : 44319 ماهیانه EUR - میلیون

رشد دستمزد

2.94 2019 12 2.67 0.44 : 4.71 ماهیانه ٪

رتبه فساد مالی

0 2018 12 8 5 : 11 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 10 102 91.7 : 104 ماهیانه امتیاز

رتبه رقابتی

0 2019 12 6 4 : 11 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

66.00 2019 12 66 65 : 66 سالیانه

سن بازنشستگی زنان

66.00 2019 12 66 65 : 66 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 06 6561 -186670 : 189388 سه ماهه EUR - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 17590 4165 : 17915 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

107.89 2019 12 108 87.21 : 110 ماهیانه

شاخص مسکن

134.80 2019 11 134 41.3 : 135 ماهیانه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2018 12 82 82 : 90.3 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2019 12 82.38 5.32 : 82.39 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.96 0.18 : 2.78 سالیانه

شاخص PMI تولید

48.30 2019 12 49.6 48 : 63.4 ماهیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

106.80 2019 12 107 15.35 : 107 ماهیانه امتیاز

صادرات

43948.00 2019 11 46720 495 : 46720 ماهیانه EUR - میلیون

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 09 107 66.3 : 107 سه ماهه امتیاز

ضریب اطمینان مصرف کننده

-2.00 2019 12 -2 -41 : 36 ماهیانه امتیاز

عرضه پول M3

0 2019 11 913962 102984 : 961626 ماهیانه EUR - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 11 885875 102486 : 895062 ماهیانه EUR - میلیون

عرضه پول M0

0 2019 11 66684 8569 : 67211 ماهیانه EUR - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 11 435068 35116 : 463974 ماهیانه EUR - میلیون

فروش اسلحه

0 2018 12 1132 5 : 1213 سالیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

105.89 2019 12 106 70.69 : 107 ماهیانه امتیاز

قیمت گازوئیل

1.95 2019 12 1.9 1.03 : 2.53 ماهیانه USD / لیتر

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

106.24 2019 12 106 67.94 : 107 ماهیانه امتیاز

قیمت واردات

0 2019 10 99.5 83.8 : 112 ماهیانه امتیاز

قیمت صادرات

0 2019 10 101 80.9 : 108 ماهیانه امتیاز

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 06 4334 2817 : 4356 سه ماهه هزار

قیمت تولید

105.90 2019 11 106 29.3 : 109 ماهیانه امتیاز

گردش سرمایه

0 2019 09 13346 -21724 : 38121 سه ماهه EUR - میلیون

میزان ساخت و ساز

0 2019 10 4.8 -22.1 : 17.7 ماهیانه ٪

موازنه تجاری

5003.00 2019 11 6394 -908 : 6491 ماهیانه EUR - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 9581 3449 : 12744 سالیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

42.20 2018 12 42.5 42.2 : 59.3 سالیانه ٪

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 69.4 63.9 : 69.4 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.90 2019 09 1.8 -4.6 : 6.1 سه ماهه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.40 2019 09 0.4 -3.6 : 1.7 سه ماهه ٪

نرخ مالیات بر فروش

21.00 2019 12 21 17.5 : 21 سالیانه ٪

نرخ وام بانکی

0.61 2019 11 0.65 0.61 : 6.26 ماهیانه ٪

نرخ تورم

2.70 2019 12 2.6 -1.3 : 11.19 ماهیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

71.40 2019 12 71.4 67.4 : 71.4 ماهیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

25.00 2019 12 25 25 : 48 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

51.75 2019 12 51.95 51.75 : 60 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.10 2019 12 -0.4 -2.7 : 4.4 ماهیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

19.80 2019 12 19 17.4 : 21.25 سالیانه ٪

نرخ اشتغال

0 2019 09 78.1 63.5 : 78.4 سه ماهه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

27.65 2019 12 27.65 27.65 : 32.6 سالیانه ٪

نرخ بهره بین بانکی

-0.38 2019 12 -0.4 -0.44 : 14.19 ماهیانه ٪

نرخ بهره

0.00 2019 12 0 0 : 4.75 روزانه ٪

نرخ بیکاری

3.20 2019 12 3.5 3.2 : 7.9 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری جوانان

0 2019 12 7.3 6.2 : 17.7 ماهیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

47.45 2019 12 46.65 46.12 : 53.05 سالیانه ٪

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 06 1.2 0.7 : 3.2 سه ماهه ٪

واردات

38945.00 2019 11 40326 585 : 40534 ماهیانه EUR - میلیون

وام به بخش خصوصی

0 2019 11 304883 204145 : 355388 ماهیانه EUR - میلیون

ورشکستگی

0 2019 12 360 72 : 1185 ماهیانه بانک اطلاعات شرکتها

هزینه های مصرف کننده

83267.00 2019 09 83220 40834 : 83267 سه ماهه EUR - میلیون

هزینه های مالی

46.80 2019 09 70.1 23.5 : 70.1 سه ماهه EUR - میلیارد

هزینه زندگی انفرادی

1120.00 2018 12 1040 965 : 1120 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

1560.00 2018 12 1490 1420 : 1560 سالیانه

هزینه های دولت

45457.00 2019 09 45227 21215 : 45457 سه ماهه EUR - میلیون

هزینه های شخصی

1.70 2019 10 1.9 -3.1 : 4.3 ماهیانه ٪

هزینه های کار

99.80 2019 09 115 66.6 : 115 سه ماهه امتیاز
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 109.95 109 111 112 110 113
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.12 0.03 0.05 0.07 0.01 0.08
اندازه اصل تورم 2.20 2 2.3 1.8 2.2 2 ٪
اطمینان کسب و کار 2.90 4 3.6 2 3.6 2.6 امتیاز
ارزش بودجه دولت 5.00 17 17 1.5 17 1.5 EUR - میلیارد
بودجه دولت 1.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 47 47 47 47 45 ٪
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 298.60 274 274 274 274 268
بازار سهام 615.93 596 590 584 602 573
پول 1.11 1.1 1.1 1.1 1.11 1.09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8006.00 9407 8043 8118 9221 8232 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3336.00 2519 3352 3383 3085 3430 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20550.00 21677 20646 20838 20822 21129 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35085.00 36195 35249 35576 33747 36074 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8294.00 8339 8333 8410 7899 8528 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 1639.00 1811 1647 1662 2174 1685 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1060.00 1127 1065 1075 1037 1090 EUR - میلیون
تولید ناخالص ملی 181014.04 181798 181859 183548 180310 186118 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10731.00 12339 10781 10881 10702 11034 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49803.50 51100 51100 51100 51100 52000 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 55041.10 57500 57500 57500 57500 59000 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 189772.00 189759 190658 192429 189119 195123 EUR - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده 0.38 1.1 1.5 1.4 0.5 1.7 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.60 2.4 2.3 2.2 2 2.2 ٪
تولید ناخالص داخلی 912.87 988 988 988 988 1020 USD - میلیارد
تسهیلات اعتباری خریدار 15145.00 15149 15216 15357 15610 15572 EUR - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39928.00 40221 40114 40487 39898 41054 EUR - میلیون
تولید صنعتی -1.30 1.5 1.2 1.6 1.1 1.8 ٪
تورم مواد غذایی 4.30 2 2.1 1.9 2.5 2.1 ٪
جمعیت 17.12 17.2 17.2 17.2 17.2 17.24 میلیون
حداقل دستمزد 1635.60 1650 1675 1675 1650 1700 EUR / ماه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.20 8.7 8.7 8.7 8.7 8.5 ٪
حساب جاری 19285.00 21900 20200 22100 24200 19500 EUR - میلیون
دستمزد در تولید 118.60 120 121 121 119 124 امتیاز
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00 1806 1804 1806 1809 1851
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920.00 2996 2993 2996 3002 3071
درآمد قابل تصرف شخص 346950.00 348452 348570 351807 348570 356733 EUR - میلیون
درآمدهای دولت 51.80 57 57 52.2 57 52.9 USD - میلیارد
رشد دستمزد 2.94 2.6 2.5 2.6 2.8 2.5 ٪
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 67
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 67
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.89 109 109 109 108 111
شاخص مسکن 134.80 140 142 144 137 148 امتیاز
شاخص PMI تولید 48.30 52.6 53.2 54 52 54 امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.80 107 108 108 107 110 امتیاز
صادرات 43948.00 42400 43870 43800 44700 44700 EUR - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -3 -7 -6 -2 -2 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 105.89 107 108 108 107 110 امتیاز
قیمت گازوئیل 1.95 2.19 2.25 2.3 2.14 2.3 USD / لیتر
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.24 107 107 108 107 110 امتیاز
قیمت تولید 105.90 108 108 107 107 109 امتیاز
موازنه تجاری 5003.00 3500 3770 5050 4600 3950 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.20 42.7 42.7 42.7 42.7 43 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 ٪
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21 ٪
نرخ وام بانکی 0.61 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 ٪
نرخ تورم 2.70 1.2 1.4 1.6 1.8 1.5 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 71.40 70.6 70.6 70.5 70.6 70.5 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 ٪
نرخ تورم 0.10 -0.2 -0.2 0.3 0.4 0.2 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.80 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 ٪
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 ٪
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ بیکاری 3.20 3.6 3.6 3.8 3.5 4.2 ٪
نرخ تامین اجتماعی 47.45 47.45 47.45 47.45 47.45 47.45 ٪
واردات 38945.00 38900 40100 38750 40100 40750 EUR - میلیون
هزینه های مصرف کننده 83267.00 83580 83656 84433 83004 85615 EUR - میلیون
هزینه های مالی 46.80 40 40 50.7 40 51.4 EUR - میلیارد
هزینه زندگی انفرادی 1120.00 1149 1148 1149 1151 1178
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1601 1599 1601 1604 1641
هزینه های دولت 45457.00 45423 45669 46093 45385 46739 EUR - میلیون
هزینه های شخصی 1.70 2 1.9 2.3 1.8 2.1 ٪
هزینه های کار 99.80 118 102 102 104 105 امتیاز