نیجر نیجر
نیجر

نیجر

نیجر به صورت رسمی جمهوری نیجر (به فرانسوی: république du Niger)، کشوری محصور در خشکی در غرب آفریقا است. نیجر با مساحتی برابر با ۱٬۲۶۷٬۰۰۰ کیلومترمربع است که حدود ۸۰ درصد از مساحت آن توسط بیابان‌ها پوشیده شده‌است. این کشور در تاریخ ۳ اوت ۱۹۶۰ میلادی، رسماً از فرانسه اعلام استقلال کرد. جمعیت این کشور ۲۴٬۲۰۷٬۰۰۰ نفر است.این کشور از لحاظ شاخص توسعه انسانی وضعیت بسیار ناخوشایندی دارد، به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۴ مطابق با آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده توسط سازمان ملل متحد، نیجر در رتبه ۱۸۸ جهان جای گرفت.نیجر سرزمینی صخره‌ای و عمدتاً شن‌زار است. این کشور یکی از فقیرترین کشورهای جهان به‌شمار می‌رود. با این وجود دارای منابع نفتی و معادن سنگ اورانیوم است.
 • نرخ فعلی : 38,464.8
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.63%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۱:۳۸
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 11.81%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,061.4
 • نرخ فعلی : 1,797.33
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,797.33
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.72%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۲:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.85
 • نرخ فعلی : 72.17
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.38%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۲:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8465
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8465
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۰:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0028

شاخص‌های اقتصادی نیجر + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 5590 0 : 5594 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 5199 0 : 5206 روزانه 2021-07

Coronavirus Deaths

0 2021 07 193 0 : 212 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 3255 368 : 6016 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 143 132 : 176 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2021 03 66.5 33.9 : 88.2 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

39.80 2019 12 34.7 14.7 : 66.5 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-5.70 2020 12 -3.6 -8 : 3.7 سالیانه

پول

553.00 2021 07 554 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

550.44 2020 12 563 428 : 966 سالیانه

تولید نفت خام

0 2021 03 8 5 : 20 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1196.88 2020 12 1225 930 : 1225 سالیانه

تورم مواد غذایی

6.70 2021 03 8.4 -6.6 : 10.7 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

13.68 2020 12 12.91 0.45 : 13.68 سالیانه

تولید صنعتی

0 2020 03 5.8 -49.4 : 85.2 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2021 03 5.8 -31.7 : 66.6 سه ماهه

جمعیت

24.20 2020 12 23.15 3.39 : 24.2 سالیانه 2020-12

حساب جاری

0 2020 12 -921 -1098 : 25.5 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-12.00 2020 12 -12.5 -22.7 : 1.15 سالیانه 2020-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 98900 98900 : 98900 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 79700 79700 : 79700 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 120 99 : 138 سالیانه

رابطه مبادله

0 2018 12 56.6 44.5 : 129 سه ماهه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1079 124 : 1079 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 5.6 0 : 6.68 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 32 22 : 35 سالیانه

صادرات

0 2020 03 86593 54179 : 180681 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2021 03 107 87.4 : 108 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 04 716963 104728 : 815782 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 04 1549202 171030 : 1580900 ماهیانه

قیمت صادرات

0 2018 12 61.9 55.2 : 122 سه ماهه

قیمت واردات

0 2018 12 109 71.9 : 124 سه ماهه

گردش سرمایه

0 2019 12 -162 -515 : 764 سالیانه

مخارج نظامی

225.00 2020 12 248 13.5 : 248 سالیانه

موازنه تجاری

-270944.00 2020 03 -383996 -429726 : -23245 سه ماهه 2020-03

نرخ بهره

4.00 2021 04 4 3.5 : 4.5 روزانه 2021-06

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

0.70 2020 12 0.5 0.3 : 5.1 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

3.90 2021 03 4.7 -4.2 : 15.4 ماهیانه 2021-03

نرخ تورم

-0.40 2021 03 1.1 -2 : 4 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.00 2021 03 0.9 -17.06 : 13.48 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

19.00 2020 12 19 18 : 19 سالیانه

واردات

0 2020 03 470589 152052 : 519424 سه ماهه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 83400 83400 : 83400 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 267400 267400 : 267400 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.80 40 38 38 40 38 2019-12
بودجه دولت -5.70 -4.6 -3.5 -3.5 -4.6 -3.5
پول 553.00 564 570 575 559 587
تولید ناخالص داخلی سرانه 550.44 530 530 530 530 565
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1196.88 1150 1150 1150 1150 1240
تورم مواد غذایی 6.70 4.5 4.5 4 6.7 3.7
تولید ناخالص داخلی 13.68 14 15 15 14 15
جمعیت 24.20 24.96 24.96 24.96 24.6 25.8 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.00 -16 -16 -16 -16 -14 2020-12
مخارج نظامی 225.00 185 185 185 190 185
موازنه تجاری -270944.00 -190630 -190630 -190630 -183428 -191428 2020-03
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2021-06
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 5.99 ٪
نرخ بیکاری 0.70 0.7 1.2 1.2 0.7 1.2 2020-12
نرخ تورم 3.90 3.6 3.8 3.4 4.4 3.2 2021-03
نرخ تورم -0.40 0.4 0.4 0.3 1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 4 3.8 4.3 1.5 7
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی