نیجر نیجر
نیجر

نیجر

نیجر به صورت رسمی جمهوری نیجر (به انگلیسی: Republic of Niger)، کشوری است در غرب قاره آفریقا. نیجر با مساحتی برابر با ۱٬۲۶۷٬۰۰۰ کیلومترمربع، یک کشور محصور در خشکی است که حدود ۸۰ درصد از مساحت آن توسط بیابان‌ها پوشیده شده‌است. این کشور در تاریخ ۳ اوت ۱۹۶۰ میلادی، رسماً از فرانسه اعلام استقلال کرد. جمعیت این کشور ۲۴٬۲۰۷٬۰۰۰ نفر است.این کشور از لحاظ شاخص توسعه انسانی وضعیت بسیار ناخوشایندی دارد، به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۴ مطابق با آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده توسط سازمان ملل متحد، نیجر در رتبه ۱۸۸ جهان جای گرفت.نیجر سرزمینی صخره‌ای و عمدتاً شن‌زار است. این کشور یکی از فقیرترین کشورهای جهان به‌شمار می‌رود. با این وجود دارای منابع نفتی و معادن سنگ اورانیوم است.
 • نرخ فعلی : 19,417
 • بالاترین قیمت روز : 19,449.6
 • پایین ترین قیمت روز : 18,906.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 178.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 19,127.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۸:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 19,112.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.59%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 304.3
 • نرخ فعلی : 1,840.92
 • بالاترین قیمت روز : 1,843.3
 • پایین ترین قیمت روز : 1,826.41
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,828.19
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۷:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 1,828.03
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.71%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 12.89
 • نرخ فعلی : 45.31
 • بالاترین قیمت روز : 45.45
 • پایین ترین قیمت روز : 44.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.14
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 45.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۸:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 45.22
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09
 • نرخ فعلی : 0.8248
 • بالاترین قیمت روز : 0.8267
 • پایین ترین قیمت روز : 0.824
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8266
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۸:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.8266
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0018

شاخص‌های اقتصادی نیجر + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 11 1472 0 : 1516 روزانه 2020-11

Coronavirus Recovered

0 2020 12 1192 0 : 1210 روزانه 2020-12

Coronavirus Deaths

0 2020 12 72 0 : 75 روزانه 2020-12

آدرس های IP

0 2017 03 3255 368 : 6016 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 143 132 : 176 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 62.6 33.9 : 88.2 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

34.70 2018 12 35.9 14.7 : 66.5 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-3.20 2019 12 -3 -8 : 3.7 سالیانه

پول

546.25 2020 11 546 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

558.40 2019 12 548 427 : 962 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 06 8 5 : 20 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1219.10 2019 12 1196 932 : 1219 سالیانه

تورم مواد غذایی

10.70 2020 07 4.3 -6.6 : 9.1 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

12.93 2019 12 12.83 0.45 : 12.93 سالیانه

تولید صنعتی

0 2018 12 3.2 -49.4 : 85.2 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 03 6.2 -31.7 : 66.6 سه ماهه

جمعیت

23.15 2019 12 22.44 3.39 : 23.15 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -135 -754 : -20.2 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-14.60 2019 12 -13.1 -22.7 : 1.15 سالیانه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 98900 98900 : 98900 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 79700 79700 : 79700 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 114 99 : 138 سالیانه

رابطه مبادله

0 2018 12 56.6 44.5 : 129 سه ماهه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1079 124 : 1079 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6 0 : 6.68 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 34 22 : 35 سالیانه

صادرات

0 2020 03 86593 54179 : 180681 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2020 07 105 87.4 : 106 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 08 668200 104728 : 815782 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 08 1341200 171030 : 1370400 ماهیانه

قیمت صادرات

0 2018 12 61.9 55.2 : 122 سه ماهه

قیمت واردات

0 2018 12 109 71.9 : 124 سه ماهه

گردش سرمایه

0 2018 12 -182 -515 : 764 سالیانه

مخارج نظامی

209.00 2018 12 200 13.3 : 209 سالیانه

موازنه تجاری

-280440.00 2019 03 -184851 -429726 : -23245 سه ماهه 2019-03

نرخ بهره

4.00 2020 10 4 3.5 : 4.5 روزانه 2020-10

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

0.30 2019 12 0.3 0.3 : 5.1 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

5.70 2020 07 2.6 -4.2 : 15.4 ماهیانه 2020-07

نرخ تورم

0.90 2020 07 0.3 -2 : 4 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.60 2020 03 4.8 -17.06 : 13.48 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

19.00 2020 12 19 18 : 19 سالیانه

واردات

0 2020 03 470589 152052 : 519424 سه ماهه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 83400 83400 : 83400 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 267400 267400 : 267400 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.70 55 60 60 55 60 2018-12
بودجه دولت -3.20 -7 -5 -5 -7 -5
پول 546.25 556 560 564 552 572
تولید ناخالص داخلی سرانه 558.40 485 530 530 485 530
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1219.10 1090 1150 1150 1090 1150
تورم مواد غذایی 10.70 3.6 3.5 3.7 4.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 12.93 10.8 11.5 11.5 10.8 11.5
جمعیت 23.15 24.12 24.6 24.6 23.8 24.96 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -18 -16 -16 -18 -16 2019-12
مخارج نظامی 209.00 190 190 190 190 185
موازنه تجاری -280440.00 -171161 -171428 -171428 -183428 -191428 2019-03
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2020-10
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 5.99 ٪
نرخ بیکاری 0.30 1 1.5 1.5 1 1.5 2019-12
نرخ تورم 5.70 2 2.2 2.5 2.4 2.5 2020-07
نرخ تورم 0.90 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 1 4 4.8 0.7 5.8
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی