iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کالدونیای جدید کالدونیای جدید
کالدونیای جدید

کالدونیای جدید

کالِدونیای جدید (به فرانسوی: Nouvelle-Calédonie، نام‌های عامیانه: Kanaky و Le caillou) مجموعه‌ای از جزایر تحت تملک فرانسه (از ۱۸۵۳) در اقیانوس آرام است. این جزایر در محدوده ملانزی در جنوب باختری اقیانوس آرام قرار دارند. کالدونیای جدید از جزیره اصلی (Grande Terre)، جزیره‌های لویالتی و چند جزیره کوچک تشکیل شده‌است. جمعیت کالدونیای جدید در سال ۲۰۰۷، برابر با ۲۴۰٬۴۰۰ نفر برآورد شده‌است. دریادار جیمز کوک آن را در ۱۷۷۴ نامگذاری کرد. کوه‌های این جزیره او را به یاد اسکاتلند (در لاتین: کالدونیا) می‌انداخت.
 • نرخ فعلی : 9,336.9
 • بالاترین قیمت روز : 9,674
 • پایین ترین قیمت روز : 9,311.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 54.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.52%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,630.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۵۶:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 9,640.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 303.7
 • نرخ فعلی : 1,643.81
 • بالاترین قیمت روز : 1,663.8
 • پایین ترین قیمت روز : 1,633.51
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.28
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,658.85
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۵۷:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 1,658.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.87%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 14.36
 • نرخ فعلی : 49.92
 • بالاترین قیمت روز : 51.99
 • پایین ترین قیمت روز : 49.89
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.18
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 51.38
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۵۷:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 51.43
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.51
 • نرخ فعلی : 0.9192
 • بالاترین قیمت روز : 0.9234
 • پایین ترین قیمت روز : 0.919
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9217
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۵۷:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9218
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.28%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0026

شاخص‌های اقتصادی کالدونیای جدید + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 12 114 97.97 : 115 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 58692 20841 : 59029 سه ماهه IP

افراد شاغل

0 2018 09 92957 45986 : 93172 سه ماهه

افراد بیکار

2399.00 2019 10 2362 983 : 2813 ماهیانه

اطمینان کسب و کار

86.80 2019 06 85.6 81.5 : 107 سه ماهه امتیاز

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

پول

109.30 2020 02 110 79.49 : 115 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

38896.00 2011 12 39682 1735 : 41942 سالیانه USD

تورم مواد غذایی

0.60 2019 12 -0.7 -5.1 : 6.6 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی

9.90 2011 12 10.1 0.16 : 10.3 سالیانه USD - میلیارد

جمعیت

0.28 2018 12 0.28 0.08 : 0.28 سالیانه میلیون

حساب جاری

0 2017 12 -86.8 -180 : 26.96 سالیانه میلیارد - XPF

سرعت اینترنت

0 2017 03 5541 158 : 5570 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 12 106 97.75 : 108 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

109.62 2019 12 109 98.36 : 110 ماهیانه امتیاز

صادرات

0 2019 12 19525 1861 : 26495 ماهیانه XPF - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 06 361563 55630 : 371044 سه ماهه CFP - فرانک - میلیون

عرضه پول M3

0 2019 06 628454 157611 : 656660 سه ماهه CFP - فرانک - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 06 480761 79475 : 490870 سه ماهه CFP - فرانک - میلیون

میزان ساخت و ساز

0.00 2020 01 -0.5 -6.3 : 9.9 ماهیانه ٪

موازنه تجاری

969.00 2019 12 -2404 -29322 : 969 ماهیانه XPF - میلیون

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.00 2018 12 1 0.6 : 6.9 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.30 2019 12 0 -0.8 : 1.2 ماهیانه ٪

نرخ مالکیت مسکن

0 2014 12 62 53 : 62 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

11.90 2018 12 11.6 11.6 : 19.2 سالیانه ٪

نرخ تورم

-0.50 2019 12 -0.4 -0.5 : 3.87 ماهیانه ٪

نرخ بهره

0.25 2019 12 0.25 0.25 : 3 روزانه ٪

نرخ بیکاری جوانان

0 2018 12 36 35.3 : 40 سالیانه ٪

ورود توریست

12399.00 2019 07 8302 5092 : 13899 ماهیانه

واردات

0 2019 12 21929 5796 : 41456 ماهیانه XPF - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 109.30 109 110 110 108 111
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896.00 41000 41500 41500 41000 41500 USD
تورم مواد غذایی 0.60 0.5 0.8 1 0.3 1.5 ٪
تولید ناخالص داخلی 9.90 10 10 10 10 10 USD - میلیارد
جمعیت 0.28 0.29 0.29 0.28 0.29 0.28 میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.62 110 110 111 110 112 امتیاز
میزان ساخت و ساز 0.00 0.5 0.7 1 0.3 1.3 ٪
موازنه تجاری 969.00 -8193 -8195 -8193 -8190 -8196 XPF - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1 1 1 1 1 ٪
نرخ تورم 0.30 0.4 0.3 0.1 0.2 0.3 ٪
نرخ بیکاری 11.90 12.1 12.1 12.1 12.1 11.6 ٪
نرخ تورم -0.50 0.5 0.7 1 0.3 1.3 ٪
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 ٪