کالدونیای جدید کالدونیای جدید
کالدونیای جدید

کالدونیای جدید

کالِدونیای جدید یا کالِدونیای نو (به فرانسوی: Nouvelle-Calédonie، نام‌های عامیانه: Kanaky و Le caillou) مجموعه‌ای از جزایر تحت تملک فرانسه (از ۱۸۵۳) در اقیانوس آرام است. این جزایر در محدودهٔ ملانزی در جنوب باختری اقیانوس آرام قرار دارند. کالدونیای نو از جزیرهٔ اصلی (Grande Terre)، جزیره‌های لویالتی و چند جزیرهٔ کوچک تشکیل شده‌است. جمعیت کالدونیای جدید برابر با ۲۸۵٬۰۰۰ نفر برآورد شده‌است.دریادار جیمز کوک آن را در ۱۷۷۴ نامگذاری کرد. کوه‌های این جزیره او را به یاد اسکاتلند (در لاتین: کالدونیا) می‌انداخت.
 • نرخ فعلی : 49,476.37
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.46%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۰:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 35.66
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی کالدونیای جدید + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 10553 0 : 10687 روزانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 263 0 : 264 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 26 0 : 32 روزانه
CPI مسکن آب و برق
0 2021 08 115 97.97 : 115 ماهیانه
آدرس های IP
0 2017 03 58692 20841 : 59029 سه ماهه
ارزیابی اعتبار
0 : ماهیانه
اطمینان کسب و کار
92.60 2021 03 86.4 78.5 : 108 سه ماهه
افراد بیکار
2159.00 2020 12 2261 983 : 2813 ماهیانه 2020-12
افراد شاغل
0 2021 03 64206 45986 : 89329 سه ماهه 2021-03
پول
101.84 2021 10 103 79.49 : 115 روزانه
تورم مواد غذایی
1.54 2021 08 2.12 -3.4 : 6.6 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی
10.00 2019 12 9.9 0.16 : 10.3 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
38896.00 2011 12 39682 1735 : 41942 سالیانه USD
جمعیت
0.27 2020 12 0.27 0.08 : 0.27 سالیانه
حساب جاری
0 2019 12 -38.5 -180 : 26.96 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 5541 158 : 5570 سه ماهه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
0 2021 08 104 97.75 : 108 ماهیانه
صادرات
0 2021 08 16505 1861 : 21831 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
109.23 2021 08 109 98.36 : 110 ماهیانه
عرضه پول M1
0 2019 06 361563 55630 : 371044 سه ماهه
عرضه پول M2
0 2019 06 480761 79475 : 490870 سه ماهه
عرضه پول M3
0 2019 06 628454 157611 : 656660 سه ماهه
موازنه تجاری
-4471.00 2021 08 -6307 -29322 : 845 ماهیانه 2021-08
میزان ساخت و ساز
3.30 2021 09 2.73 -6.3 : 9.9 ماهیانه
نرخ بهره
0.25 2021 09 0.25 0.25 : 3 روزانه
نرخ بیکاری
16.50 2020 12 10.9 10.9 : 19.2 سالیانه
نرخ بیکاری جوانان
0 2019 12 28.3 25.2 : 38.4 سالیانه 2019-12
نرخ تورم
-0.18 2021 08 -0.3 -0.8 : 1.2 ماهیانه
نرخ تورم
0.50 2021 08 0.7 -1.1 : 3.87 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-1.20 2019 12 -0.1 -1.2 : 6.9 سالیانه
نرخ مالکیت مسکن
0 2019 12 60 53 : 62 سالیانه
واردات
0 2021 08 22812 5796 : 41431 ماهیانه
ورود توریست
1070.00 2020 12 931 61 : 15233 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 92.60 88 88 88 88 90
افراد بیکار 2159.00 2590 2590 2590 2590 2450 2020-12
پول 101.84 103 104 104 103 105
تورم مواد غذایی 1.54 2 2 2 2.1 2.1
تولید ناخالص داخلی 10.00 10 10 10 10 11.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896.00 41000 41500 41500 41000 41500 USD
جمعیت 0.27 0.29 0.29 0.29 0.29 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.23 111 109 111 110 112
موازنه تجاری -4471.00 -8193 -8195 -8195 -8190 -8196 2021-08
میزان ساخت و ساز 3.30 1.3 1.3 1.3 1.3 0.8
نرخ بهره 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5
نرخ بیکاری 16.50 14 14 14 15 14
نرخ تورم -0.18 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
نرخ تورم 0.50 1.2 1.2 1.3 1.1 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.20 1.5 1.5 1.5 3 1.5
ورود توریست 1070.00 10800 10800 10800 10800 14100
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی