کالدونیای جدید کالدونیای جدید
کالدونیای جدید

کالدونیای جدید

کالِدونیای جدید یا کالِدونیای نو (به فرانسوی: Nouvelle-Calédonie، نام‌های عامیانه: Kanaky و Le caillou) مجموعه‌ای از جزایر تحت تملک فرانسه (از ۱۸۵۳) در اقیانوس آرام است. این جزایر در محدودهٔ ملانزی در جنوب باختری اقیانوس آرام قرار دارند. کالدونیای نو از جزیرهٔ اصلی (Grande Terre)، جزیره‌های لویالتی و چند جزیرهٔ کوچک تشکیل شده‌است. جمعیت کالدونیای جدید برابر با ۲۸۵٬۰۰۰ نفر برآورد شده‌است.دریادار جیمز کوک آن را در ۱۷۷۴ نامگذاری کرد. کوه‌های این جزیره او را به یاد اسکاتلند (در لاتین: کالدونیا) می‌انداخت.
 • نرخ فعلی : 38,241.4
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۰:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 11.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3,838
 • نرخ فعلی : 1,803.15
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.39%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۱:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.97
 • نرخ فعلی : 71.95
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۱:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22
 • نرخ فعلی : 0.8472
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8472
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۱:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0021

شاخص‌های اقتصادی کالدونیای جدید + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 129 0 : 131 روزانه 2021-07

Coronavirus Deaths

0 2021 07 0 0 : 0 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 26 0 : 32 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

0 2021 05 115 97.97 : 115 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 58692 20841 : 59029 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اطمینان کسب و کار

84.80 2020 12 89.8 79.3 : 108 سه ماهه

افراد بیکار

2159.00 2020 12 2261 983 : 2813 ماهیانه 2020-12

افراد شاغل

0 2020 12 65617 45986 : 89338 سه ماهه 2020-12

پول

101.08 2021 07 101 79.49 : 115 روزانه

تورم مواد غذایی

4.30 2021 05 4.6 -5.1 : 6.6 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

10.00 2019 12 9.9 0.16 : 10.3 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

38896.00 2011 12 39682 1735 : 41942 سالیانه USD

جمعیت

0.27 2020 12 0.27 0.08 : 0.27 سالیانه 2020-12

حساب جاری

0 2019 12 -38.5 -180 : 26.96 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 5541 158 : 5570 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2021 05 104 97.75 : 108 ماهیانه

صادرات

0 2021 04 12348 1861 : 21831 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

107.78 2021 05 108 98.36 : 110 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2019 06 361563 55630 : 371044 سه ماهه

عرضه پول M2

0 2019 06 480761 79475 : 490870 سه ماهه

عرضه پول M3

0 2019 06 628454 157611 : 656660 سه ماهه

موازنه تجاری

-9608.00 2021 04 -12229 -29322 : 811 ماهیانه 2021-04

میزان ساخت و ساز

-0.20 2021 04 -0.4 -6.3 : 9.9 ماهیانه

نرخ بهره

0.25 2021 06 0.25 0.25 : 3 روزانه 2021-06

نرخ بیکاری

16.50 2020 12 10.9 10.9 : 19.2 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری جوانان

0 2019 12 28.3 25.2 : 38.4 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

1.00 2021 05 0.4 -1.1 : 3.87 ماهیانه 2021-05

نرخ تورم

0.00 2021 05 0.3 -0.8 : 1.2 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-1.20 2019 12 -0.1 -1.2 : 6.9 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

0 2019 12 60 53 : 62 سالیانه

واردات

0 2021 04 24578 5796 : 41431 ماهیانه

ورود توریست

1070.00 2020 12 931 61 : 15233 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 84.80 88 88 88 86 90
افراد بیکار 2159.00 2590 2590 2590 2680 2450 2020-12
پول 101.08 102 103 103 102 104
تورم مواد غذایی 4.30 2.1 2 2 2.5 2.1
تولید ناخالص داخلی 10.00 10 10 10 11.3 11.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896.00 41000 41500 41500 41000 41500 USD
جمعیت 0.27 0.29 0.29 0.29 0.29 0.3 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.78 117 117 110 109 112
موازنه تجاری -9608.00 -8196 -8196 -8196 -8190 -8196 2021-04
میزان ساخت و ساز -0.20 1.3 1.3 1.3 1 0.8
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.5 2021-06
نرخ بیکاری 16.50 15 14 14 15 14 2020-12
نرخ تورم 1.00 1.1 1.2 1.2 0.5 1.5 2021-05
نرخ تورم 0.00 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.20 3 1.5 1.5 3 1.5
ورود توریست 1070.00 10800 10800 10800 7500 14100
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی