شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نامیبیا نامیبیا
 • نرخ فعلی : 930.7
 • بالاترین قیمت روز : 930.7
 • پایین ترین قیمت روز : 930.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 930.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 18.056 (NAD)
 • بالاترین قیمت روز : 18.2714
 • پایین ترین قیمت روز : 17.988
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.28
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.37%
 • نرخ بازگشایی بازار : 18.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۶:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 18.116
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06
 • نرخ فعلی : 19.7988 (NAD)
 • بالاترین قیمت روز : 19.7988
 • پایین ترین قیمت روز : 19.7229
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.08
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 19.7732
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۷:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 19.7988
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 6.64 (NAD)
 • بالاترین قیمت روز : 6.686
 • پایین ترین قیمت روز : 6.64
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 6.64
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دلار نامبیا 18.056 18.055 17.988 18.2714 0.06 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۲۶
EUR/NAD Ask 19.7988 19.7565 19.7229 19.7988 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۷
ZAR/NAD Ask 0.9989 1.0007 0.9989 1.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۷
MXN/NAD Ask 0.7609 - 0.7598 0.7671 0.01 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۰
NOK/NAD Ask 1.7647 - 1.7627 1.7687 0.01 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۰

شاخص های بورس نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 930.7 - 930.7 930.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۱
NSX Local 558 - 558 558 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۱

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Capricorn Investment 1525 - 1525 1525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Trustco Group Holdings 310 - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Santam 27215 - 27215 27215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Oceana 5524 - 5524 5524 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Vukile 606 - 606 606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸

بازار اوراق قرضه نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 3M 6.483 - 6.483 7.399 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Namibia 6M 6.984 - 6.984 7.391 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Namibia 9M 6.795 - 6.795 7.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Namibia 1Y 6.64 - 6.64 6.686 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Namibia 3Y 8.167 - 8.167 8.167 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1795.792 - 1795.792 1795.792 12.34 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۰۰
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.171 - 4.171 4.171 0.02 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۰۰
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.175 - 4.175 4.175 0.02 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۰۰
Sanlam Namibia Active Fund C 10.784 - 10.784 10.784 0.02 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۰۰
Sanlam Namibia General Equity Fund C 7.513 - 7.513 7.513 0.08 1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۰۰

شاخص‌های اقتصادی نامیبیا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

132.95 2020 02 133 54.71 : 135 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 04 2 0 : 3 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

Coronavirus Cases

0 2020 04 16 2 : 16 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 107 54 : 108 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 204126 5097 : 256315 سه ماهه

افراد شاغل

725742.00 2018 12 676885 657584 : 725742 سالیانه 2018-12

افراد بیکار

364411.00 2018 12 349383 248944 : 364411 سالیانه 2018-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 47

استخراج معدن

2.50 2019 03 8.9 -59.15 : 76.51 ماهیانه

بودجه دولت

-4.40 2018 12 -4.8 -8.1 : 5.1 سالیانه 2018-12

بدهی های دولت

86647.30 2018 12 72763 11655 : 86647 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

32155.60 2018 12 26426 2873 : 32156 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

45.10 2018 12 40.3 14.22 : 45.1 سالیانه 2018-12

بازار سهام

971.22 2020 04 931 253 : 1461 روزانه

پول

18.02 2020 04 18.27 3.36 : 19.34 روزانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

3496.00 2019 09 3033 1075 : 4015 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1578.00 2019 12 847 643 : 2722 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

862.00 2019 12 807 167 : 2066 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

36293.00 2019 12 35866 10269 : 37223 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

6073.20 2018 12 6193 3506 : 6412 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

4542.00 2019 09 4721 1292 : 4741 سه ماهه

تولید ناخالص ملی

173649.85 2019 12 180549 1417 : 180549 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

9897.63 2018 12 10093 5713 : 10450 سالیانه

تورم مواد غذایی

2.80 2020 02 2.2 1.7 : 13.2 ماهیانه 2020-02

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 862 -2021 : 1328 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2019 09 744 159 : 834 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

31564.40 2019 11 33350 2527 : 35780 ماهیانه 2019-11

تولید ناخالص داخلی

15.00 2019 12 14.52 1.61 : 15 سالیانه 2019-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

19971.00 2018 12 23147 2916 : 42913 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

4414.00 2019 09 4088 839 : 5226 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2019 09 3794 1849 : 4400 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

913.00 2019 09 1003 323 : 1336 سه ماهه

جمعیت

2.46 2019 12 2.41 0.6 : 2.46 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.10 2018 12 -5.1 -15.5 : 13.8 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-1053.40 2019 09 -3099 -7961 : 2409 سه ماهه 2019-09

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 1240 1240 : 3240 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 12100 12100 : 33300 سالیانه

درآمد قابل تصرف شخص

142724.00 2018 12 131098 46026 : 142724 سالیانه 2018-12

ذخایر ارزی

30961.07 2020 01 28847 1783 : 35179 ماهیانه 2020-01

رابطه مبادله

103.20 2018 12 103 83.6 : 111 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 52 28 : 61 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 100 72 : 100 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-679.40 2019 06 1824 -2373 : 6789 سه ماهه 2019-06

سرعت اینترنت

0 2017 03 3039 302 : 3039 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 53 41 : 57 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

138.15 2020 02 138 88.7 : 138 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 52.67 3.84 : 54.46 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 3.03 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

139.85 2020 02 140 2.06 : 140 ماهیانه 2020-02

صادرات

14196.80 2019 09 13808 1559 : 15388 سه ماهه 2019-09

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 166 81.39 : 177 سالیانه 2018-12

عرضه پول M2

0 2020 01 115336 15670 : 115336 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M0

7117.57 2020 01 7081 858 : 11104 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M1

0 2020 01 56966 1182 : 58404 ماهیانه 2020-01

قیمت واردات

101.90 2018 12 107 84.1 : 112 سالیانه 2018-12

قیمت صادرات

105.10 2018 12 110 78.8 : 120 سالیانه 2018-12

گردش سرمایه

-392.50 2019 09 -611 -8764 : 1917 سه ماهه 2019-09

موازنه تجاری

-5645.80 2019 09 -6146 -11477 : 578 سه ماهه 2019-09

مخارج نظامی

436.00 2018 12 458 75 : 565 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.60 2019 12 -1.2 -6.1 : 21 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

37.00 2018 12 37 37 : 37 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

32.00 2020 12 32 32 : 34 سالیانه 2020-12

نرخ وام

10.25 2020 01 10.25 9.25 : 24.2 ماهیانه 2020-01

نرخ مشارکت نیروی کار

71.20 2018 12 69.4 66.3 : 71.2 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.86 2019 09 1.84 -8.8 : 29.9 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

5.90 2018 12 5.9 3.98 : 12.94 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

0.31 2020 02 0.3 -0.3 : 3.2 ماهیانه 2020-02

نرخ بیکاری

33.40 2018 12 34 19.5 : 37.6 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

5.25 2020 03 6.25 5.25 : 10.5 روزانه 2020-03

نرخ بیکاری جوانان

46.10 2018 12 43.4 37.8 : 46.1 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

2.50 2020 02 2.1 0.94 : 20.54 ماهیانه 2020-02

واردات

19842.60 2019 09 19954 1992 : 21573 سه ماهه 2019-09

ورود توریست

1530246.00 2018 12 1499442 777890 : 1530246 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

87400.00 2018 12 83929 17064 : 88341 سالیانه 2018-12

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 8590 8590 : 8590 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 8360 8360 : 8360 سالیانه

هزینه های دولت

27927.00 2018 12 28749 6120 : 28749 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 132.95 138 139 139 138 143
افراد شاغل 725742.00 760000 760000 760000 760000 757000 2018-12
افراد بیکار 364411.00 372000 372000 372000 372000 373500 2018-12
استخراج معدن 2.50 4.8 12 15 -5 25
بودجه دولت -4.40 -8.6 -8.6 -7 -8.6 -7 2018-12
بدهی های دولت 86647.30 97000 97000 97000 97000 97000 2018-12
بدهی خارجی 32155.60 36400 36400 36400 36400 35700 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 51 51 51 51 52 2018-12
بازار سهام 971.22 882 859 836 906 790
پول 18.02 18.54 18.73 18.92 18.34 19.32
تولید ناخالص داخلی از معادن 3496.00 2975 3430 3454 3579 3502
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1578.00 850 1594 1597 1317 1616 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 862.00 809 871 872 678 883 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 36293.00 35974 36656 36729 35345 37169 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6073.20 5994 5994 5994 5994 6206
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4542.00 4631 4555 4587 4369 4651
تولید ناخالص ملی 173649.85 177118 181091 182354 172966 184907
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9897.63 9769 9769 9769 9769 10115
تورم مواد غذایی 2.80 3.3 3 2.7 3.6 3.1 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 31564.40 37200 37300 37300 33600 38500 2019-11
تولید ناخالص داخلی 15.00 16 16 18 15.39 18 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19971.00 19592 20031 20171 19132 20453
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4414.00 4010 5242 5279 3856 5353
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 913.00 984 1107 1115 1194 1131
جمعیت 2.46 2.56 2.56 2.6 2.56 2.6 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.7 2018-12
حساب جاری -1053.40 -420 -700 -700 300 -1000 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 142724.00 143152 144151 144437 140012 146169 2018-12
ذخایر ارزی 30961.07 35300 35600 35600 35700 36400 2020-01
رابطه مبادله 103.20 104 104 104 104 104
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -679.40 900 1550 1550 1480 1650 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138.15 140 141 141 136 145
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139.85 142 142 143 142 146 2020-02
صادرات 14196.80 18760 17700 17700 13350 18500 2019-09
عرضه پول M0 7117.57 8600 8600 8600 8028 8030 2020-01
قیمت واردات 101.90 103 103 103 103 103 2018-12
قیمت صادرات 105.10 106 106 106 106 106 2018-12
گردش سرمایه -392.50 -700 -700 -700 -1333 -1620 2019-09
موازنه تجاری -5645.80 -1450 -2440 -2600 -1900 -2500 2019-09
مخارج نظامی 436.00 380 380 380 380 420
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 0.6 1 1.2 -3.8 1.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37 2018-12
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32 2020-12
نرخ وام 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 2020-01
نرخ مشارکت نیروی کار 71.20 71 71 71 71 71.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.86 -2.5 0.7 1.5 -3 1.3 2019-09
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ بهره سپرده 5.90 5.9 5.4 5.9 5.9 5.4 2018-12
نرخ تورم 0.31 0.3 0.5 0.3 0.6 0.5 2020-02
نرخ بیکاری 33.40 36 36 36 36 35 2018-12
نرخ بهره 5.25 4.25 4.25 4.25 5.25 4.5 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 46.10 48 48 48 48 47.2 2018-12
نرخ تورم 2.50 3.2 3 2.6 2.7 3 2020-02
واردات 19842.60 21200 20300 20300 14800 21000 2019-09
ورود توریست 1530246.00 1610000 1610000 1610000 1610000 1640000
هزینه های مصرف کننده 87400.00 87662 88274 88449 85739 89510 2018-12
هزینه های دولت 27927.00 28011 28206 28262 27396 28601 2018-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی