نامیبیا نامیبیا
نامیبیا

نامیبیا

جمهوری نامیبیا کشوری است در جنوب غربی آفریقا. پایتخت آن ویندهوک است. جمعیت آن ۲.۱ میلیون نفر است. واحد پول این کشور دلار نامیبیا است. ۸۵ درصد مردم این کشور مسیحی هستند و ۱۵ درصد بقیه پیرو ادیان بومی منطقه‌اند. نامیبیا میان بیابان‌های نامیب و کالاهاری واقع شده و کم‌باران‌ترین کشور در آفریقای سیاه به‌شمار می‌آید. نامیبیا پس از مغولستان دومین کشور در جهان با کم‌ترین تراکم جمعیتی است.بخش اعظم منطقه نامبیای امروزی از سال ۱۸۸۴ تا پایان جنگ جهانی یکم مستعمره آلمان بود و پس از آن تحت کنترل آفریقای جنوبی درآمد تا این‌که در سال ۱۹۹۰ نامبیا موفق به استقلال از آفریقای جنوبی شد. نامیبیا نظام پارلمانی چندحزبی دارد و یک دموکراسی باثبات است. کشاورزی، دامداری، گردشگری، و معادن پایه‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین مواد در بخش معدنی نامبیا الماس، اورانیوم، طلا، نقره، و فلزات پایه هستند.
 • نرخ فعلی : 1,447.6
 • بالاترین قیمت روز : 1,447.6
 • پایین ترین قیمت روز : 1,447.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 1,447.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 14.065 (NAD)
 • بالاترین قیمت روز : 14.075
 • پایین ترین قیمت روز : 14.059
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 14.065
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 17.1101 (NAD)
 • بالاترین قیمت روز : 17.1197
 • پایین ترین قیمت روز : 17.1042
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 17.1101
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 4.565 (NAD)
 • بالاترین قیمت روز : 4.565
 • پایین ترین قیمت روز : 4.562
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 4.565
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
کرون نروژ / دلار نامبیا 1.7116 - 1.7116 1.7135 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱:۴۲
دلار نیوزیلند / دلار نامبیا 10.2422 - 10.2392 10.2465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱:۴۲
کرون سوئد / دلار نامبیا 1.6938 - 1.6903 1.6938 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱:۴۲
دلار سنگاپور / دلار نامبیا 10.6186 - 10.6174 10.6234 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱:۴۲
بات تایلند / دلار نامبیا 0.4531 - 0.4523 0.4531 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱:۴۲

شاخص های بورس نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1447.6 - 1447.6 1447.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
NSX Local 431.4 - 431.4 431.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santam 25821 - 25821 25821 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲
Oceana 7100 - 7100 7100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲
Vukile 1014 - 1014 1014 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲
Investec Ltd 5669 - 5669 5669 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲
PSG Konsult Ltd 1145 - 1145 1145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲

بازار اوراق قرضه نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 3M 4.073 - 4.073 4.073 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 6M 4.299 - 4.299 4.301 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 9M 4.464 - 4.464 4.477 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 1Y 4.565 - 4.562 4.565 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 3Y 7.403 - 7.403 7.538 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲

صندوق های سرمایه گذاری نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 2003.817 - 2003.817 2003.817 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
Capricorn International Fund C 3.837 - 3.837 3.837 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.586 - 4.586 4.586 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.591 - 4.591 4.591 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Sanlam Namibia Active Fund C 11.068 - 11.068 11.068 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۳۲

شاخص‌های اقتصادی نامیبیا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 49460 0 : 49552 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 46421 0 : 46922 روزانه 2021-05

CPI مسکن آب و برق

134.91 2021 03 135 54.71 : 135 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 05 649 0 : 674 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 204126 5097 : 256315 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 107 54 : 108 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 45

استخراج معدن

-11.00 2021 02 -20.8 -59.15 : 76.6 ماهیانه

افراد بیکار

364411.00 2018 12 349383 248944 : 364411 سالیانه 2018-12

افراد شاغل

725742.00 2018 12 676885 657584 : 725742 سالیانه 2018-12

بدهی های دولت

111507.00 2020 12 99806 11655 : 111507 سالیانه

بودجه دولت

-9.50 2020 12 -5 -9.5 : 5.1 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

69.60 2020 12 54.8 14.22 : 69.6 سالیانه 2020-12

بازار سهام

1447.58 2021 05 1415 253 : 5967 روزانه

بدهی خارجی

33065.00 2020 12 30852 2873 : 33065 سالیانه

پول

14.05 2021 05 14.19 3.36 : 19.34 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

4246.40 2020 12 3380 1292 : 5191 سه ماهه

تولید ناخالص ملی

173343.23 2020 12 173650 1417 : 180549 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

9637.20 2019 12 9932 5852 : 10488 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

5766.00 2019 12 5942 3501 : 6275 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

35164.00 2020 12 31969 10269 : 37413 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

2899.60 2020 12 2346 1075 : 4015 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1777.20 2020 12 1034 643 : 2887 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

747.70 2020 12 715 167 : 2066 سه ماهه

تورم مواد غذایی

6.60 2021 03 5.5 1.7 : 13.2 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2020 09 725 159 : 853 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2020 09 2814 1849 : 4429 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

845.00 2020 09 708 323 : 1594 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

4435.20 2020 12 5062 839 : 5112 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

12.37 2019 12 13.45 1.61 : 13.45 سالیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 12 -551 -3116 : 1328 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

19654.00 2020 12 23377 2916 : 47668 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

32468.60 2021 02 35326 2527 : 39018 ماهیانه

جمعیت

2.50 2020 12 2.46 0.6 : 2.5 سالیانه 2020-12

حساب جاری

-855.50 2020 12 -479 -7961 : 4705 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

1.90 2020 12 -1.7 -16.1 : 13.8 سالیانه 2020-12

درآمد قابل تصرف شخص

173907.00 2020 12 175203 46026 : 175203 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 12100 12100 : 33300 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 1240 1240 : 3240 سالیانه

ذخایر ارزی

34673.51 2021 03 32356 1783 : 35549 ماهیانه

رابطه مبادله

109.70 2019 12 109 89.5 : 114 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 100 72 : 100 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 56 28 : 61 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3039 302 : 3039 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

251.54 2020 12 -1270 -1757 : 6789 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0 0 : 3.03 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 52.67 3.84 : 54.46 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 52 41 : 57 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

141.16 2021 03 138 88.7 : 141 ماهیانه

صادرات

15671.48 2020 12 10917 1559 : 15893 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

144.37 2021 03 144 2.06 : 144 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 177 81.39 : 177 سالیانه

عرضه پول M0

6655.25 2021 02 7581 858 : 11104 ماهیانه

عرضه پول M1

65989.10 2021 03 63176 1182 : 65989 ماهیانه

عرضه پول M2

127445.00 2021 03 125206 15670 : 127830 ماهیانه

قیمت صادرات

107.20 2019 12 106 78.8 : 120 سالیانه

قیمت واردات

97.70 2019 12 97 84.1 : 108 سالیانه

گردش سرمایه

-2634.50 2020 12 -650 -7180 : 5218 سه ماهه

موازنه تجاری

-3476.34 2020 12 -6420 -11477 : 793 سه ماهه 2020-12

مخارج نظامی

427.00 2019 12 456 79 : 590 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-6.00 2020 12 -11.8 -11.8 : 21 سه ماهه

نرخ وام

7.50 2021 03 7.5 7.5 : 24.2 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

71.20 2018 12 69.4 66.3 : 71.2 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

32.00 2020 12 32 32 : 34 سالیانه

نرخ بهره

3.75 2021 02 3.75 3.75 : 10.5 روزانه 2021-04

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

37.00 2020 12 37 37 : 37 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

8.43 2020 12 -2 -8.8 : 29.9 سه ماهه 2020-12

نرخ تورم

3.10 2021 03 2.7 0.94 : 20.54 ماهیانه 2021-03

نرخ تورم

0.49 2021 03 0.37 -0.3 : 3.2 ماهیانه

نرخ بیکاری جوانان

46.10 2018 12 43.4 37.8 : 46.1 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

33.40 2018 12 34 19.5 : 37.6 سالیانه 2018-12

نرخ بهره سپرده

4.16 2020 12 5.7 3.98 : 12.94 سالیانه

واردات

19147.82 2020 12 17337 1992 : 21573 سه ماهه

ورود توریست

1595973.00 2019 12 1557279 777890 : 1595973 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 8360 8360 : 8360 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 8590 8590 : 8590 سالیانه

هزینه های دولت

39311.00 2020 12 39922 6120 : 40186 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

99451.00 2020 12 109660 17064 : 116198 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 134.91 137 138 139 137 141
استخراج معدن -11.00 25 14 8 4 15
افراد بیکار 364411.00 390000 390000 375000 390000 375000 2018-12
افراد شاغل 725742.00 640000 640000 670000 640000 670000 2018-12
بدهی های دولت 111507.00 112000 112000 114000 112000 114000
بودجه دولت -9.50 -10 -10 -8 -10 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 70.2 70.2 72 70.2 72 2020-12
بازار سهام 1447.58 1341 1306 1271 1378 1202
بدهی خارجی 33065.00 38000 38000 40000 38000 40000
پول 14.05 14.35 14.5 14.65 14.2 14.95
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4246.40 3634 4361 4361 3907 4501
تولید ناخالص ملی 173343.23 186674 178023 178023 187542 183720
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9637.20 9410 9410 9410 9410 9750
تولید ناخالص داخلی سرانه 5766.00 4800 4800 4800 4800 5350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 35164.00 34366 36113 36113 35075 37269
تولید ناخالص داخلی از معادن 2899.60 2522 2978 2978 3146 3073
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1777.20 1111 1825 1825 3046 1884
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 747.70 769 768 768 595 792
تورم مواد غذایی 6.60 5.3 6 4.9 4.7 4.5
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 845.00 908 868 868 765 896
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4435.20 5441 4555 4555 4086 4701
تولید ناخالص داخلی 12.37 11 11 11 11 12.4
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19654.00 32656 31198 31198 32808 32197
ترازنامه بانک مرکزی 32468.60 37000 35600 35000 34500 34500
جمعیت 2.50 2.6 2.6 2.6 2.6 2.64 2020-12
حساب جاری -855.50 -700 -1000 -1300 -1500 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 -2.5 -2.5 -2.3 -2.5 -2.3 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 173907.00 188343 178602 178602 189219 184318
ذخایر ارزی 34673.51 35000 35000 34300 34000 35500
رابطه مبادله 109.70 110 110 110 110 108
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 251.54 -1000 -1400 400 -600 800
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 141.16 142 140 146 138 144
صادرات 15671.48 13600 13450 137000 13400 15000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 144.37 145 146 149 144 150
عرضه پول M0 6655.25 7600 7300 7000 8400 6800
عرضه پول M1 65989.10 63700 63500 61000 64200 60500
عرضه پول M2 127445.00 132000 116000 112000 135000 114000
قیمت صادرات 107.20 107 107 107 107 108
قیمت واردات 97.70 97.6 97.6 97.6 97.6 98
گردش سرمایه -2634.50 -1000 -750 1000 300 -600
موازنه تجاری -3476.34 -5100 -3000 -6350 -6200 -6200 2020-12
مخارج نظامی 427.00 430 430 470 430 470
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.00 7.5 2.7 2.7 8 3.2
نرخ وام 7.50 7.25 10 7 7.5 7
نرخ مشارکت نیروی کار 71.20 71.3 71.3 71.5 71.3 71.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ بهره 3.75 3.25 3.25 3.25 3.5 3.25 2021-04
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.43 -0.6 1 -0.5 0.7 0.7 2020-12
نرخ تورم 3.10 2.7 3.2 3.2 2.5 2.5 2021-03
نرخ تورم 0.49 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4
نرخ بیکاری جوانان 46.10 48.8 48.8 47 48.8 47 2018-12
نرخ بیکاری 33.40 36.8 36.8 36 36.8 36 2018-12
نرخ بهره سپرده 4.16 3.91 5.4 3.66 4.16 3.66
واردات 19147.82 20000 19800 20500 18500 21200
ورود توریست 1595973.00 1300000 1300000 145000 1300000 1450000
هزینه های دولت 39311.00 42441 40546 40546 42638 41843
هزینه های مصرف کننده 99451.00 115828 110656 110656 116367 114197
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی