نامیبیا نامیبیا
نامیبیا

نامیبیا

جمهوری نامیبیا کشوری است در جنوب غربی آفریقا. پایتخت آن ویندهوک است. جمعیت آن ۲.۱ میلیون نفر است. واحد پول این کشور دلار نامیبیا است. ۸۵ درصد مردم این کشور مسیحی هستند و ۱۵ درصد بقیه پیرو ادیان بومی منطقه‌اند. نامیبیا میان بیابان‌های نامیب و کالاهاری واقع شده و کم‌باران‌ترین کشور در آفریقای سیاه به‌شمار می‌آید. نامیبیا پس از مغولستان دومین کشور در جهان با کم‌ترین تراکم جمعیتی است.بخش اعظم منطقه نامبیای امروزی از سال ۱۸۸۴ تا پایان جنگ جهانی یکم مستعمره آلمان بود و پس از آن تحت کنترل آفریقای جنوبی درآمد تا این‌که در سال ۱۹۹۰ نامبیا موفق به استقلال از آفریقای جنوبی شد. نامیبیا نظام پارلمانی چندحزبی دارد و یک دموکراسی باثبات است. کشاورزی، دامداری، گردشگری، و معادن پایه‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین مواد در بخش معدنی نامبیا الماس، اورانیوم، طلا، نقره، و فلزات پایه هستند.
 • نرخ فعلی : 1,369.8
 • بالاترین قیمت روز : 1,369.8
 • پایین ترین قیمت روز : 1,369.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1,369.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 14.596 (NAD)
 • بالاترین قیمت روز : 14.65
 • پایین ترین قیمت روز : 14.568
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.08
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 14.585
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۴۹:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 14.582
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.014
 • نرخ فعلی : 17.3556 (NAD)
 • بالاترین قیمت روز : 17.3909
 • پایین ترین قیمت روز : 17.2265
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.16
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.75%
 • نرخ بازگشایی بازار : 17.3575
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۴۲:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 17.2265
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.75%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1291
 • نرخ فعلی : 4.543 (NAD)
 • بالاترین قیمت روز : 4.543
 • پایین ترین قیمت روز : 4.543
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 4.543
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۳۱:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 4.544
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.001

بازارهای ارزی نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دلار نامبیا 14.596 14.578 14.568 14.65 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۴۹
دلار هنگ کنگ / دلار نامبیا 1.8781 1.8765 1.8747 1.8787 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۴۲
کرون نروژ / دلار نامبیا 1.717 1.7168 1.7161 1.72 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۴۲
دلار نیوزیلند / دلار نامبیا 10.2411 10.2371 10.2216 10.2632 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۴۲
پزو فیلیپین / دلار نامبیا 0.3006 0.3004 0.3001 0.3008 0.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۴۲

شاخص های بورس نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1369.8 - 1369.8 1369.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
NSX Local 444 - 444 444 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santam 25300 - 25300 25300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Oceana 7080 - 7080 7080 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Vukile 920 - 920 920 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Investec Ltd 4455 - 4455 4455 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
PSG Konsult Ltd 930 - 930 930 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸

بازار اوراق قرضه نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 3Y 7.798 7.793 7.778 7.798 0.10 1.34% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۳۱
Namibia 10Y 10.923 10.944 10.923 10.944 0.02 0.19% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۳۱
Namibia 1Y 4.543 - 4.543 4.543 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۰:۳۱
Namibia 6M 4.327 - 4.327 4.327 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Namibia 9M 4.443 - 4.443 4.443 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱

صندوق های سرمایه گذاری نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1986.333 - 1986.333 1986.333 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.585 - 4.585 4.585 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Sanlam Namibia Active Fund C 10.866 - 10.866 10.866 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Sanlam Namibia General Equity Fund C 10.315 - 10.315 10.315 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Sanlam Namibia General Equity Fund B 10.326 - 10.326 10.326 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲

شاخص‌های اقتصادی نامیبیا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 04 45008 0 : 45039 روزانه 2021-04

Coronavirus Recovered

0 2021 04 43306 0 : 43354 روزانه 2021-04

CPI مسکن آب و برق

134.89 2021 02 135 54.71 : 135 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 04 548 0 : 557 روزانه 2021-04

آدرس های IP

0 2017 03 204126 5097 : 256315 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 107 54 : 108 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 04 : ماهیانه 45

استخراج معدن

-20.80 2021 01 -14.6 -59.15 : 76.6 ماهیانه

افراد بیکار

364411.00 2018 12 349383 248944 : 364411 سالیانه 2018-12

افراد شاغل

725742.00 2018 12 676885 657584 : 725742 سالیانه 2018-12

بدهی های دولت

111507.00 2020 12 99806 11655 : 111507 سالیانه

بودجه دولت

-12.50 2020 12 -4.5 -12.5 : 5.1 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

69.60 2020 12 54.8 14.22 : 69.6 سالیانه 2020-12

بازار سهام

1354.84 2021 04 1355 253 : 5967 روزانه

بدهی خارجی

30852.00 2019 12 32156 2873 : 32156 سالیانه

پول

14.57 2021 04 14.5 3.36 : 19.34 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

3438.80 2020 09 3716 1292 : 5162 سه ماهه

تولید ناخالص ملی

173649.85 2019 12 180549 1417 : 180549 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

9637.20 2019 12 9932 5852 : 10488 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

5766.00 2019 12 5942 3501 : 6275 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

32169.00 2020 09 32025 10269 : 37405 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

2377.30 2020 09 2938 1075 : 4024 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1006.40 2020 09 2594 643 : 2887 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

967.40 2020 09 712 167 : 2066 سه ماهه

تورم مواد غذایی

5.50 2021 02 5.2 1.7 : 13.2 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2020 06 775 159 : 849 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2020 06 3455 1849 : 4400 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

845.00 2020 09 708 323 : 1594 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

5110.10 2020 09 3818 839 : 5139 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

12.37 2019 12 13.45 1.61 : 13.45 سالیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 -3171 -5225 : 1328 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

30378.00 2019 12 30334 2916 : 47710 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

34866.60 2021 01 32312 2527 : 39018 ماهیانه

جمعیت

2.55 2021 12 2.5 0.6 : 2.55 سالیانه 2021-12

حساب جاری

-478.60 2020 09 4705 -7961 : 4705 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.30 2019 12 -2.8 -15.5 : 13.8 سالیانه 2019-12

درآمد قابل تصرف شخص

131952.00 2019 12 133345 46026 : 133727 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 12100 12100 : 33300 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 1240 1240 : 3240 سالیانه

ذخایر ارزی

34372.21 2021 01 31752 1783 : 35549 ماهیانه

رابطه مبادله

109.70 2019 12 109 89.5 : 114 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 100 72 : 100 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 56 28 : 61 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3039 302 : 3039 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-1264.47 2020 09 222 -1757 : 6789 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0 0 : 3.03 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 52.67 3.84 : 54.46 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 52 41 : 57 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

138.41 2021 02 137 88.7 : 138 ماهیانه

صادرات

10917.00 2020 09 14042 1559 : 15893 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

143.66 2021 02 143 2.06 : 144 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 166 81.39 : 177 سالیانه

عرضه پول M0

7580.78 2021 01 8223 858 : 11104 ماهیانه

عرضه پول M1

63353.40 2021 01 62352 1182 : 63439 ماهیانه

عرضه پول M2

126356.20 2021 01 125719 15670 : 127830 ماهیانه

قیمت صادرات

107.20 2019 12 106 78.8 : 120 سالیانه

قیمت واردات

97.70 2019 12 97 84.1 : 108 سالیانه

گردش سرمایه

-650.50 2020 09 5218 -7180 : 5218 سه ماهه

موازنه تجاری

-6420.00 2020 09 793 -11477 : 793 سه ماهه 2020-09

مخارج نظامی

427.00 2019 12 456 79 : 590 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-10.50 2020 09 -10.1 -10.5 : 21 سه ماهه

نرخ وام

7.50 2020 12 7.5 7.5 : 24.2 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

71.20 2018 12 69.4 66.3 : 71.2 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

32.00 2020 12 32 32 : 34 سالیانه

نرخ بهره

3.75 2021 02 3.75 3.75 : 10.5 روزانه 2021-02

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

37.00 2020 12 37 37 : 37 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.72 2020 09 -7.47 -8.8 : 29.9 سه ماهه 2020-09

نرخ تورم

0.37 2021 02 0.9 -0.3 : 3.2 ماهیانه

نرخ تورم

2.70 2021 02 2.7 0.94 : 20.54 ماهیانه 2021-02

نرخ بیکاری جوانان

46.10 2018 12 43.4 37.8 : 46.1 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

33.40 2018 12 34 19.5 : 37.6 سالیانه 2018-12

نرخ بهره سپرده

4.16 2020 12 5.7 3.98 : 12.94 سالیانه

واردات

17337.00 2020 09 13250 1992 : 21573 سه ماهه

ورود توریست

1595973.00 2019 12 1557279 777890 : 1595973 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 8360 8360 : 8360 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 8590 8590 : 8590 سالیانه

هزینه های دولت

39480.00 2019 12 39324 6120 : 40186 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

107747.00 2019 12 103344 17064 : 110757 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 134.89 137 137 139 136 141
استخراج معدن -20.80 25 14 8 4 15
افراد بیکار 364411.00 390000 390000 375000 390000 375000 2018-12
افراد شاغل 725742.00 640000 640000 670000 640000 670000 2018-12
بدهی های دولت 111507.00 112000 112000 114000 112000 114000
بودجه دولت -12.50 -10 -10 -8 -10 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 70.2 70.2 72 70.2 72 2020-12
بازار سهام 1354.84 1284 1250 1217 1319 1151
بدهی خارجی 30852.00 38000 38000 40000 38000 40000
پول 14.57 14.84 14.99 15.15 14.69 15.47
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3438.80 4013 2800 3576 4038 3691
تولید ناخالص ملی 173649.85 187542 187866 180596 177123 186375
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9637.20 9410 9410 9410 9410 9750
تولید ناخالص داخلی سرانه 5766.00 4800 4800 4800 4800 5350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32169.00 34587 28386 33456 34699 34526
تولید ناخالص داخلی از معادن 2377.30 3173 2927 2472 3674 2552
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1006.40 2802 1072 1047 976 1080
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 967.40 769 1250 1006 887 1038
تورم مواد غذایی 5.50 5.3 6 4.9 4.7 4.5
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 845.00 765 1524 879 1163 907
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5110.10 4124 3179 5315 3940 5485
تولید ناخالص داخلی 12.37 11 11 11 11 12.4
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30378.00 32808 24085 31593 30986 32604
ترازنامه بانک مرکزی 34866.60 37000 35600 35000 34500 34500
جمعیت 2.55 2.6 2.6 2.6 2.6 2.64 2021-12
حساب جاری -478.60 -700 -1000 -1300 -1500 -1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.5 -2.5 -2.3 -2.5 -2.3 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 131952.00 142508 142163 137230 134591 141621
ذخایر ارزی 34372.21 35000 35000 34300 34000 35500
رابطه مبادله 109.70 110 110 110 110 108
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1264.47 -1000 -1400 400 -600 800
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138.41 142 140 142 138 143
صادرات 10917.00 13600 13450 137000 13400 15000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 143.66 145 146 148 144 150
عرضه پول M0 7580.78 7600 7300 7000 8400 6800
عرضه پول M1 63353.40 63700 63500 61000 64200 60500
عرضه پول M2 126356.20 132000 116000 112000 135000 114000
قیمت صادرات 107.20 107 107 107 107 108
قیمت واردات 97.70 97.6 97.6 97.6 97.6 98
گردش سرمایه -650.50 -1000 -750 1000 300 -600
موازنه تجاری -6420.00 -5100 -3000 -6350 -6200 -6200 2020-09
مخارج نظامی 427.00 430 430 470 430 470
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.50 7.5 4 1.8 8 3.2
نرخ وام 7.50 7.25 10 7 7.5 7
نرخ مشارکت نیروی کار 71.20 71.3 71.3 71.5 71.3 71.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ بهره 3.75 3.25 3.25 3.25 3.5 3.25 2021-02
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.72 -0.6 1 -0.5 0.7 0.7 2020-09
نرخ تورم 0.37 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4
نرخ تورم 2.70 2.7 3 2.7 2.4 2.5 2021-02
نرخ بیکاری جوانان 46.10 48.8 48.8 47 48.8 47 2018-12
نرخ بیکاری 33.40 36.8 36.8 36 36.8 36 2018-12
نرخ بهره سپرده 4.16 3.91 5.4 3.66 4.16 3.66
واردات 17337.00 20000 19800 20500 18500 21200
ورود توریست 1595973.00 1300000 1300000 145000 1300000 1450000
هزینه های دولت 39480.00 42638 29914 41059 40270 42373
هزینه های مصرف کننده 107747.00 116367 87330 112057 109902 115643
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی