شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موزامبیک موزامبیک
موزامبیک

موزامبیک

موزامبیک (به پرتغالی: Mozambique) با نام رسمی جمهوری موزامبیک کشوری است در جنوب آفریقا. پایتخت آن ماپوتو است. جمعیت این کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی نزدیک به ۲۳ میلیون نفر بود. زبان رسمی این کشور پرتغالی و واحد پول آن متیکال موزامبیکی است. این کشور از شمال با تانزانیا، از شمال غرب با مالاوی و زامبیا، از غرب با زیمبابوه و از جنوب غرب با سوازیلند و آفریقای جنوبی همسایه‌است. در شرق این کشور اقیانوس هند قرار دارد. ۵۶ درصد از مردم موزامبیک مسیحیان، و حدود ۱۸ درصد مسلمانان هستند.کمبود آب به دلیل پدیده آب و هوایی ال‌نینو در موزامبیک موجب تلف شدن دام‌ها و خشک شدن مزارع شده‌است.
 • نرخ فعلی : 8,352.2
 • بالاترین قیمت روز : 8,681.3
 • پایین ترین قیمت روز : 8,330.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 56.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.31%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,658.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۲۰:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 8,655
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.63%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 302.8
 • نرخ فعلی : 1,564.72
 • بالاترین قیمت روز : 1,567.04
 • پایین ترین قیمت روز : 1,552.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.57
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,558.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۲۲:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 1,558.22
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 6.5
 • نرخ فعلی : 55.51
 • بالاترین قیمت روز : 56.74
 • پایین ترین قیمت روز : 54.77
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.34
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.45%
 • نرخ بازگشایی بازار : 56.74
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۲۲:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 56.69
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.18
 • نرخ فعلی : 0.9059
 • بالاترین قیمت روز : 0.9062
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9008
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9017
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۲۲:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 0.9019
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.44%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.004

بازارهای ارزی موزامبیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MZN Ask 70.23 70.65 70.23 71.02 0.75 1.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
دلار / متیکال موزامبیک 64 63.6 63.43 64.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۱۷
MZN/USD Ask 0.0158 - 0.0158 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۲۹
GBP/MZN Ask 78.556 - 78.556 78.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
MZN/GBP Ask 0.0123 - 0.0123 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶

شاخص‌های اقتصادی موزامبیک + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 12 124 97.35 : 127 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 135 128 : 142 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 57816 6811 : 99773 سه ماهه IP

اطمینان کسب و کار

92.80 2019 11 92.5 86.6 : 109 ماهیانه امتیاز

ارزیابی اعتبار

0 2020 01 : ماهیانه

استخراج معدن

1.30 2019 06 -4.9 -34.8 : 204 ماهیانه ٪

بودجه دولت

-4.60 2018 12 -3.4 -7.1 : -1.1 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

113.00 2018 12 110 37.5 : 138 سالیانه ٪

پی ام آی مرکب

50.80 2019 12 50.7 49.9 : 52.8 ماهیانه امتیاز

پول

63.10 2020 01 62.95 25.9 : 81.5 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

36097.00 2019 09 43885 15144 : 43905 سه ماهه MZN - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

2977.00 2019 09 2509 957 : 3787 سه ماهه MZN - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت

8483.00 2019 09 13304 7674 : 16401 سه ماهه MZN - میلیون

تولید ناخالص داخلی از معادن

12762.00 2019 09 11493 844 : 13380 سه ماهه MZN - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه

539.20 2018 12 538 134 : 539 سالیانه USD

تولیدات صنعتی

13.60 2019 06 12.4 -32.5 : 24.1 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1180.37 2018 12 1177 361 : 1180 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

4606.00 2019 09 4307 1744 : 4606 سه ماهه MZN - میلیون

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

161699.00 2019 09 177825 19407 : 177825 سه ماهه MZN - میلیون

تولید ناخالص داخلی

14.46 2018 12 12.65 2.09 : 16.96 سالیانه USD - میلیارد

تغییرات سالیانه خرده فروشی

3.50 2019 10 -2.1 -14.41 : 58.7 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

13183.00 2019 09 13809 2875 : 13809 سه ماهه MZN - میلیون

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

180258.00 2018 12 160318 35601 : 225551 سالیانه MZN - میلیون

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0.00 2019 10 -7.1 -25.1 : 40.4 ماهیانه ٪

تغییر قیمت تولید کننده

8.80 2019 06 8.4 -9.6 : 59.8 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 46859 -3740 : 137898 سالیانه MZN - میلیون

تولید صنعتی

3.60 2019 06 7.4 -12.7 : 38.2 ماهیانه ٪

تورم مواد غذایی

8.00 2019 12 5.2 -2 : 40.33 ماهیانه ٪

جمعیت

29.50 2018 12 28.65 7.18 : 29.5 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-31.50 2018 12 -20.4 -41.8 : -5 سالیانه ٪

حداقل دستمزد

4390.00 2019 04 4150 2005 : 4390 سالیانه MZN / ماه

حساب جاری

0 2019 09 -1066 -2214 : 209 سه ماهه USD - میلیون

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

9760.00 2018 12 9900 4700 : 9900 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

24900.00 2018 12 23700 13200 : 24900 سالیانه

ذخایر طلا

0 2019 12 4.37 0.15 : 6.5 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

0 2019 11 3575 625 : 3575 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2019 12 158 56 : 158 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 133 119 : 138 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2690 236 : 2690 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2019 12 23 22 : 35 سالیانه امتیاز

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

129.33 2019 12 129 95.28 : 130 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 4.58 0 : 5.54 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 39.75 3.01 : 41.9 سالیانه امتیاز

شاخص اقتصادی مقدم

2.50 2019 10 -3.1 -15.8 : 17.7 ماهیانه ٪

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

125.27 2019 12 124 18.3 : 125 ماهیانه امتیاز

صادرات

0 2019 09 1111 41.4 : 1365 سه ماهه USD - میلیون

عرضه پول M3

0 2019 10 444414 65527 : 451128 ماهیانه MZN - میلیون

قیمت تولید

236.40 2019 06 248 90.8 : 249 ماهیانه امتیاز

گردش سرمایه

0 2019 09 -981 -1980 : 2701 سه ماهه USD - میلیون

موازنه تجاری

-493.10 2019 09 -586 -1506 : 78.6 سه ماهه USD - میلیون

مخارج نظامی

129.00 2018 12 128 37.5 : 130 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.00 2019 09 2.3 -2.5 : 15.3 سه ماهه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

2.00 2018 12 -0.2 -3 : 7.7 سه ماهه ٪

نرخ مالیات بر فروش

17.00 2019 12 17 17 : 17 سالیانه ٪

نرخ تورم

1.58 2019 12 0.59 -3.43 : 7.51 ماهیانه ٪

نرخ وام

18.00 2019 11 18 14.23 : 29.75 ماهیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

32.00 2018 12 32 32 : 32 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

32.00 2018 12 32 32 : 32 سالیانه ٪

نرخ بهره

12.75 2019 12 12.75 7.5 : 23.25 روزانه ٪

نرخ تورم

3.50 2019 12 2.58 1.05 : 26.35 ماهیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

4.00 2019 12 4 4 : 4 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

25.04 2017 12 24.37 22.55 : 25.3 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

12.37 2018 08 13.06 6.97 : 42.4 ماهیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

7.00 2019 12 7 7 : 7 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.00 2019 12 3 3 : 3 سالیانه ٪

واردات

0 2019 09 1697 69.66 : 2429 سه ماهه USD - میلیون

هزینه های مصرف کننده

437949.84 2018 12 422133 95503 : 437950 سالیانه MZN - میلیون

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 7790 7790 : 7790 سالیانه

هزینه های دولت

186191.20 2018 12 197505 44589 : 197505 سالیانه MZN - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 92.80 96 96 96.5 94 97 امتیاز
استخراج معدن 1.30 16 16 20 8.5 22 ٪
بودجه دولت -4.60 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5.1 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113.00 120 120 120 120 110 ٪
پی ام آی مرکب 50.80 53.2 53.5 54 52.7 54.3 امتیاز
پول 63.10 61.81 62.08 62.34 61.56 62.86
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 36097.00 44587 36638 37541 38444 39155 MZN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2977.00 2549 3022 3096 2188 3229 MZN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8483.00 13517 8610 8822 14770 9202 MZN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 12762.00 11677 12953 13272 10291 13843 MZN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 539.20 547 547 547 547 555 USD
تولیدات صنعتی 13.60 15.2 15.2 -10.2 -2.3 -8 ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1180.37 1140 1140 1145 1182 1145 USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4606.00 4376 4675 4790 4278 4996 MZN - میلیون
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 161699.00 180670 164124 168167 166202 175398 MZN - میلیون
تولید ناخالص داخلی 14.46 16 16 16 16 18 USD - میلیارد
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.50 35 35 10 35 12 ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13183.00 14030 13381 13710 5424 14300 MZN - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 180258.00 183142 182962 187468 182331 195529 MZN - میلیون
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 -2.8 -2.8 -6 3.7 0.8 ٪
تغییر قیمت تولید کننده 8.80 6 5.7 5.3 8.5 5.3 ٪
تولید صنعتی 3.60 12 12 9 0.6 9.4 ٪
تورم مواد غذایی 8.00 3.8 3.4 3.4 4.7 3 ٪
جمعیت 29.50 31.05 31.05 31.2 31.05 32.05 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.50 -27 -27 -27 -27 -20 ٪
حداقل دستمزد 4390.00 5050 5050 5050 5050 5450 MZN / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9760.00 10900 10900 11500 10900 12000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900.00 25600 25600 26600 25600 27500
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.33 131 131 132 132 134
شاخص اقتصادی مقدم 2.50 2.7 3 3.4 3.2 3.7 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.27 125 124 126 125 128 امتیاز
قیمت تولید 236.40 251 250 249 254 262 امتیاز
موازنه تجاری -493.10 -1558 -244 -245 -247 -312 USD - میلیون
مخارج نظامی 129.00 130 130 130 130 132
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 3.2 3 4 2.3 4.3 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 2 2 3.5 1.8 3.4 ٪
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17 ٪
نرخ تورم 1.58 1.3 0.8 0.6 1.7 1 ٪
نرخ وام 18.00 18 17 17 18 17 ٪
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32 ٪
نرخ بهره 12.75 12.25 11.25 11.25 12.25 10 ٪
نرخ تورم 3.50 1.7 1.5 1.7 1.8 1.8 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4.00 4 4 4 4 4 ٪
نرخ بیکاری 25.04 25.1 25.1 25.1 25.1 24.7 ٪
نرخ بهره سپرده 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 ٪
نرخ تامین اجتماعی 7.00 7 7 7 7 7 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3 ٪
هزینه های مصرف کننده 437949.84 444957 444519 455468 442986 475053 MZN - میلیون
هزینه های دولت 186191.20 189170 188984 193639 188332 201965 MZN - میلیون