شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مکزیک مکزیک
 • نرخ فعلی : 34,567.78
 • بالاترین قیمت روز : 34,642.12
 • پایین ترین قیمت روز : 34,399.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 74.34
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,438.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۳:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 34,480.37
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 87.41
 • نرخ فعلی : 23.5162 (MXN)
 • بالاترین قیمت روز : 24.5409
 • پایین ترین قیمت روز : 23.4713
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.71
 • درصد بیشترین نوسان روز : 4.36%
 • نرخ بازگشایی بازار : 24.0925
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۱:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 24.04
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5238
 • نرخ فعلی : 26.101 (MXN)
 • بالاترین قیمت روز : 26.624
 • پایین ترین قیمت روز : 25.7985
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.57
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.624
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۵۶:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 26.0458
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0552
 • نرخ فعلی : 7.339 (MXN)
 • بالاترین قیمت روز : 7.35
 • پایین ترین قیمت روز : 7.339
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7.35
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۰۰:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 7.328
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.011

بازارهای ارزی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / پزوی مکزیک 23.5162 23.4713 23.4713 24.5409 0.52 2.23% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۱
پزو مکزیک / دلار 0.0425 0.0426 0.0407 0.0426 0.00 2.16% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۱
AUD/MXN Ask 14.9334 14.8667 14.8667 15.0188 0.02 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۵۶
MXN/AUD Ask 0.0669 0.0673 0.0666 0.0674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۵۶
ARS/MXN Ask 0.3687 0.3641 0.3641 0.3714 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۵۶

شاخص های بورس مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INMEX 2003.13 2007.16 2001.21 2007.16 3.97 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۰
IPC CompMx 283.51 284.13 283.09 284.13 0.72 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۰
S&P/BMV IPC 34567.78 34642.12 34510.6 34642.12 98.09 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۰
IPC 34567.78 34642.12 34399.3 34642.12 87.41 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۳
FTSE BIVA Real Time Price 709.24 709.03 709.03 709.24 2.96 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۰

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CVS Health Corp 1339.99 - 1339.99 1339.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Qualcomm 1677 - 1677 1677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
General Electric 242.01 - 242.01 242.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Fidelity National Info 2719.7 - 2719.7 2719.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Diageo ADR 3030 - 3030 3030 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶

بازار اوراق قرضه مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 6.26 - 6.26 6.26 0.13 2.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۰
Mexico 3M 6.122 - 6.122 6.122 0.06 1.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۰
Mexico 6M 5.985 6.016 5.985 6.016 0.04 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۰
Mexico 9M 5.883 5.924 5.883 5.924 0.06 1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۰
Mexico 1Y 5.787 5.807 5.787 5.807 0.06 1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 9.833 - 9.833 9.833 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۰۰
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 9.833 - 9.833 9.833 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۰۰
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 9.833 - 9.833 9.833 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۰۰
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B 10.445 - 10.445 10.445 0.06 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۰۰
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A 10.445 - 10.445 10.445 0.06 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۰۰

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares 1-3 Year Treasury Bond 86.59 - 86.59 86.59 0.31 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
iShares US Preferred Stock 32.72 - 32.72 32.72 0.76 2.32% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
SPDR S&P 500 274.03 274 274 274.32 0.59 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۴:۰۰
iShares Russell 2000 118.07 118.2 118.07 118.37 0.59 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۴:۰۰
iShares NAFTRAC 34.63 34.72 34.52 34.72 0.12 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۰

شاخص‌های اقتصادی مکزیک + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospital Beds

0 2017 12 1.39 1.38 : 1.83 سالیانه 2017-12

Coronavirus Cases

0 2020 04 2439 2 : 2785 روزانه 2020-04

Gold Production

0 2019 12 6595 384 : 11688 ماهیانه

Hospitals

0 2018 12 37.05 28.92 : 40.03 سالیانه 2018-12

Coronavirus Deaths

0 2020 04 125 0 : 141 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 03 4 4 : 4 روزانه 2020-03

CPI مسکن آب و برق

0 2020 02 106 58.21 : 107 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 54 42 : 60 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 13057425 4009120 : 14700484 سه ماهه

افراد شاغل

55683450.00 2019 12 55201939 37970852 : 55683450 سه ماهه 2019-12

انتظارات تورم

3.45 2019 12 3.5 3.19 : 17.21 ماهیانه

اوراق قرضه دولتی ده ساله

7.16 2020 04 7.31 4.46 : 12.07 روزانه

افراد بیکار

1942071.00 2019 12 2147638 915418 : 3012574 سه ماهه 2019-12

اندازه اصل تورم

4.15 2020 02 3.73 2.3 : 177 ماهیانه 3.5

استخراج معدن

5.52 2020 01 0.4 -25.2 : 45.3 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 63

ارزش بودجه دولت

-30159.60 2020 01 -231184 -308192 : 340612 ماهیانه 2020-01

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 01 4863683082 458609006 : 4907033926 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2020 01 77.4 74.1 : 82.6 ماهیانه

اطمینان کسب و کار

44.40 2020 02 48.4 34 : 58.6 ماهیانه 2020-02

بهره وری

91.70 2020 01 91.8 85 : 105 ماهیانه 2020-01

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

46.00 2018 12 46 17.9 : 48.2 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-2.00 2018 12 -1.1 -3.4 : 3.3 سالیانه 2018-12

بازار سهام

34567.78 2020 04 34526 47.22 : 51772 روزانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

16.50 2019 09 16.3 7.7 : 16.5 سه ماهه 2019-09

بدهی خارجی

463654.10 2019 09 457280 0.7 : 457280 سه ماهه 463250

پول

24.03 2020 04 24.31 0.01 : 25.78 روزانه

پس انداز های شخصی

21.20 2018 12 21.5 19.8 : 25.7 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

2888465.00 2019 12 3005713 1579762 : 3005713 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

1196316.00 2019 12 1185834 616361 : 1348285 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1212983.00 2019 12 1219664 557632 : 1227589 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

710163.16 2019 12 513178 326545 : 710163 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات

12149865.91 2019 12 11653945 5606906 : 12149866 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

295892.00 2019 12 319427 93738 : 319427 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

10385.30 2018 12 10298 3907 : 10385 سالیانه

تولیدات صنعتی

-0.60 2020 01 -0.2 -8 : 8.4 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

722438.28 2019 12 683088 552862 : 764241 سه ماهه

تولید نفت خام

0 2019 12 1726 1647 : 3547 ماهیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

18101.90 2018 12 17949 13452 : 18102 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

18506693.00 2019 12 18532014 9736364 : 18590228 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از معادن

849409.00 2019 12 853294 836714 : 1339290 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

1.50 2020 02 1.1 0.6 : 9.81 ماهیانه 2020-02

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

3466612.00 2019 12 3516287 1476961 : 3839384 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

2.70 2020 01 3.2 -6.6 : 9.1 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی

1200.00 2019 12 1221 13.04 : 1315 سالیانه 2019-12

ترازنامه بانک مرکزی

3820215079.00 2020 01 3809378228 9740027 : 4109714467 ماهیانه 2020-01

ترازنامه بانک

8266378.52 2019 12 8436702 1171622 : 8436702 ماهیانه 2019-12

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0.50 2020 01 -0.4 -4.5 : 4.1 ماهیانه 2020-01

تسهیلات اعتباری خریدار

1393319.00 2019 12 1435103 41405 : 1435103 سه ماهه 2019-12

تولید صنعتی

-1.90 2020 01 -1 -17.5 : 23.8 ماهیانه

تولید صنعتی

-1.00 2020 01 -0.5 -17.7 : 18.3 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 128308 49273 : 280410 سه ماهه

تولید خودرو

261.41 2020 02 320 35.61 : 382 ماهیانه

تولید فولاد

0 2020 01 1495 466 : 1850 ماهیانه

تورم مواد غذایی

6.81 2020 02 3.37 0.03 : 11.03 ماهیانه 3.4

ثبت خودرو

62513.00 2020 02 62231 6318 : 127604 ماهیانه

جمعیت

126.58 2019 12 125 38.68 : 127 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

123.22 2020 02 123 0.01 : 123 ماهیانه 2020-02

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.20 2019 12 -1.9 -6.1 : 3.4 سالیانه 2019-12

حواله

9107.05 2019 12 9687 159 : 9687 سه ماهه 2019-12

حساب جاری

2486.50 2019 12 820 -11620 : 4385 سه ماهه 2019-12

خطوط نفت خام

0 2020 02 46 8 : 107 ماهیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

17200.00 2018 12 15600 13700 : 17200 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 5280 4870 : 5390 سالیانه

دستمزد در تولید

2.70 2019 11 2.6 2 : 3.8 ماهیانه 2019-11

درآمدهای دولت

473438.10 2019 11 391174 12748 : 719219 ماهیانه 2019-11

دستمزد

397.62 2020 01 378 129 : 396 ماهیانه 397

درآمد گردشگری

2281554.18 2020 01 2480979 158919 : 2522955 ماهیانه

ذخایر طلا

120.06 2019 12 120 2.5 : 125 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

188405.00 2020 01 183028 32970 : 199161 ماهیانه 190000

رتبه فساد مالی

0 2019 12 138 32 : 138 سالیانه

رابطه مبادله

0 2020 01 49.7 43.37 : 106 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 46 44 : 66 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

65.00 2018 12 65 65 : 65 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

65.00 2018 12 65 65 : 65 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 7214 949 : 7538 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

4755.60 2019 12 8145 -63.9 : 21011 سه ماهه 2019-12

سرمایه گذاری خصوصی

-8.80 2019 12 -3.6 -41.9 : 33.1 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 28 26.6 : 37 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 64.6 4.18 : 64.95 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

102.25 2020 02 106 0.06 : 106 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 3.53 1.35 : 4.51 سالیانه

شاخص PMI تولید

46.90 2020 02 49 47.1 : 57.1 ماهیانه

شاخص اقتصادی مقدم

-0.80 2020 01 0.7 -11 : 12.6 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

106.84 2020 02 106 0.01 : 107 ماهیانه 110

صادرات

36634.00 2020 02 33653 1226 : 41825 ماهیانه 2020-02

صادرات خودرو

285.08 2020 02 228 9.5 : 513 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 131 15.01 : 131 سه ماهه 2019-12

ضریب اطمینان مصرف کننده

42.60 2020 02 44.1 28.8 : 48.6 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M3

0 2020 02 10756098566 15483730 : 12419736256 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

0 2020 01 9325080833 15370409 : 10147459591 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 02 1697687 2741 : 1742475 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 4582542258 3093600 : 4702653784 ماهیانه 2020-02

قیمت گازوئیل

0.58 2020 02 1.03 0.32 : 1.05 ماهیانه 2020-02

قیمت واردات

0 2020 02 231 42.2 : 235 ماهیانه 2020-02

قیمت مصرف کننده اصلی

106.84 2020 02 106 0.09 : 106 ماهیانه 109

قیمت صادرات

0 2020 02 116 32.38 : 144 ماهیانه 2020-02

قیمت تولید

100.33 2020 02 99.87 48.57 : 100 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

-10.40 2019 12 -8.6 -3458 : 12080 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

2911.00 2020 02 -2416 -4643 : 3068 ماهیانه 2020-02

میزان ساخت و ساز

-9.08 2020 01 -4.5 -39.2 : 37.2 ماهیانه 1.5

مخارج نظامی

6375.00 2018 12 5781 349 : 7071 سالیانه

مجموع فروش خودرو

62513.00 2020 02 62231 6318 : 127604 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.10 2019 12 -0.1 -5.7 : 3.2 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

3.25 2020 03 3.7 2.13 : 180 ماهیانه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.50 2019 12 -0.3 -9.1 : 9 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2020 12 35 28 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ مشارکت نیروی کار

59.70 2020 01 60.2 58.18 : 61.47 ماهیانه 2020-01

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 28 : 42 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

16.00 2020 12 16 15 : 16 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

-0.05 2020 02 0.48 -0.74 : 15.46 ماهیانه 0.5

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

7.58 2018 12 7.58 7.58 : 14.7 سالیانه 2018-12

نرخ اشتغال

96.43 2020 02 96.21 93.58 : 97.23 ماهیانه 2020-02

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

1.65 2018 12 1.65 1.65 : 2.93 سالیانه 2018-12

نرخ بهره بین بانکی

7.10 2020 02 7.53 3.29 : 89.48 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره

6.50 2020 03 7 3 : 9.25 روزانه 2020-03

نرخ بیکاری

3.60 2020 02 3.8 2.22 : 6.42 ماهیانه 2020-02

نرخ تامین اجتماعی

9.23 2018 12 9.23 0 : 17.63 سالیانه 2018-12

نرخ بهره سپرده

2.98 2020 01 2.98 0.55 : 126 ماهیانه 2020-01

واردات

33724.00 2020 02 36069 647 : 44291 ماهیانه 2020-02

وام به بخش خصوصی

0 2020 01 2696844971 309796117 : 2773040735 ماهیانه

ورود توریست

2054.45 2020 01 2715 56.59 : 2715 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

12936646.00 2019 12 12639218 6094259 : 12936646 سه ماهه 2019-12

هزینه زندگی انفرادی

4320.00 2018 12 4130 4130 : 4320 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

7900.00 2018 12 7700 7700 : 7900 سالیانه

هزینه های دولت

2200040.00 2019 12 2107792 1376521 : 2219807 سه ماهه 2019-12

هزینه های کار

0 2020 01 132 71.5 : 132 ماهیانه 2020-01

هزینه های مالی

477710.90 2019 11 392525 14303 : 830184 ماهیانه 2019-11
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد شاغل 55683450.00 55300000 55200000 55300000 55500000 55500000 2019-12
انتظارات تورم 3.45 3.88 3.83 3.83 3.88 3.87
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.16 7.46 7.54 7.62 7.39 7.78
افراد بیکار 1942071.00 2220000 2250000 22800000 2200000 22800000 2019-12
اندازه اصل تورم 4.15 3.4 3.5 3.4 3.5 3.2 3.5
استخراج معدن 5.52 -3 -4.5 -5 -1.5 -7
ارزش بودجه دولت -30159.60 -280000 -380000 -295000 -280000 -310000 2020-01
اطمینان کسب و کار 44.40 40 45 48 41 51 2020-02
بهره وری 91.70 94 90 91 96 94 2020-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 53 53 53 53 52 2018-12
بودجه دولت -2.00 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.1 2018-12
بازار سهام 34567.78 32961 32223 31502 33717 30061
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.50 16.57 16.68 16.68 16.52 16.68 2019-09
بدهی خارجی 463654.10 467000 468000 468000 461000 468000 463250
پول 24.03 24.89 25.06 25.24 24.71 25.59
پس انداز های شخصی 21.20 22 22 22 22 22 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2888465.00 2907060 2925551 2781592 2929176 2826097
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1196316.00 1201194 1154208 1152052 1307474 1170485 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1212983.00 1203037 1187136 1168103 1182804 1186792
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 710163.16 603383 499492 683887 575862 694829 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12149865.91 11540371 11343134 11700321 11514620 11887526
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 295892.00 289997 310908 284944 265952 289503
تولید ناخالص داخلی سرانه 10385.30 9745 9745 9745 9745 10069
تولیدات صنعتی -0.60 -0.5 0.2 0.3 -4 0.3
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 722438.28 712725 664870 695708 699540 706839
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18101.90 16987 16987 16987 16987 17551
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18506693.00 18176730 18037765 17821945 18523505 18107096 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 849409.00 819980 830537 817981 856668 831069
تغییر قیمت تولید کننده 1.50 1.7 2.1 2.5 1.3 2.3 2020-02
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3466612.00 3522617 3422508 3338347 3714478 3391761
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70 3 2.8 3.2 -3.3 3.4 2020-01
تولید ناخالص داخلی 1200.00 990 990 990 990 1148 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 3820215079.00 3860478578 3900000000 4000000000 3865083765 4200000000 2020-01
ترازنامه بانک 8266378.52 8200000 8450000 8530350 8280000 8530350 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 0.2 0.5 0.7 -2.7 0.5 2020-01
تسهیلات اعتباری خریدار 1393319.00 1393702 1396829 1341766 1396108 1363234 2019-12
تولید صنعتی -1.90 -2 -1 1.7 -5 1.6
تولید صنعتی -1.00 1.5 1.7 1.9 1.3 2.2
تولید خودرو 261.41 330 360 352 360 370
تورم مواد غذایی 6.81 3.7 3.4 3.5 4 3.2 3.4
ثبت خودرو 62513.00 84000 82000 85000 83500 86000
جمعیت 126.58 126 126 128 126 129 2019-12
حداقل دستمزد 123.22 123 123 123 123 143 2020-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1 2019-12
حواله 9107.05 8200 8500 8400 7800 8500 2019-12
حساب جاری 2486.50 -4200 -3900 -3700 -6000 -4500 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200.00 17000 17000 17800 17000 18400
دستمزد در تولید 2.70 2.7 2.7 3.3 2.8 3.2 2019-11
درآمدهای دولت 473438.10 430000 412000 450000 445000 450000 2019-11
دستمزد 397.62 392 397 408 394 419 397
درآمد گردشگری 2281554.18 2100000 1700000 2300000 2360000 2450000
ذخایر طلا 120.06 120 120 120 120 120 2019-12
ذخایر ارزی 188405.00 188000 190000 191000 185000 194000 190000
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4755.60 7000 6500 6850 11000 6950 2019-12
سرمایه گذاری خصوصی -8.80 -10 -5 -2.5 -18 0.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.25 108 109 109 108 113
شاخص PMI تولید 46.90 49 50.3 48.8 47 49.5
شاخص اقتصادی مقدم -0.80 -2.5 -0.5 1.2 -11 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.84 108 110 111 107 113 110
صادرات 36634.00 38000 37500 40000 38600 41000 2020-02
صادرات خودرو 285.08 290 300 330 310 310
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.60 35 38 42 38 44 2020-02
قیمت گازوئیل 0.58 -0.79 -0.74 -0.69 -0.83 -0.69 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 106.84 108 109 110 107 112 109
قیمت تولید 100.33 101 102 102 100 105 2020-02
گردش سرمایه -10.40 -15 -20 -30 -24 -35 2019-12
موازنه تجاری 2911.00 -1500 900 1000 -2200 1000 2020-02
میزان ساخت و ساز -9.08 -1 1.5 1.7 -3.2 2.5 1.5
مخارج نظامی 6375.00 7000 7000 7000 7000 6900
مجموع فروش خودرو 62513.00 66000 64000 68000 68000 80000
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 -5.3 -1.7 0.9 -0.6 1.1 2019-12
نرخ تورم 3.25 3.7 3.5 3.5 3.5 3.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 -6 -8 -3.7 -0.7 1.6 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.70 60.5 60.2 60.2 60.3 60.4 2020-01
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16 2020-12
نرخ تورم -0.05 0.4 0.5 0.3 0.2 0.4 0.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 2018-12
نرخ اشتغال 96.43 96.2 96.1 96.1 96.4 96 2020-02
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 7.10 7.39 7.39 7.39 7.39 7.89 2020-02
نرخ بهره 6.50 5.5 5.5 5.5 6 6 2020-03
نرخ بیکاری 3.60 3.8 3.8 3.9 3.9 4.1 2020-02
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 2018-12
نرخ بهره سپرده 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 3.48 2020-01
واردات 33724.00 39500 36600 39000 39400 39500 2020-02
ورود توریست 2054.45 2100 1350 2800 2200 2600
هزینه های مصرف کننده 12936646.00 12067434 12302130 12457990 12093691 12657318 2019-12
هزینه زندگی انفرادی 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
هزینه زندگی خانواده 7900.00 8450 8450 8500 8450 8600
هزینه های دولت 2200040.00 2125046 2051577 2118639 2138955 2152537 2019-12
هزینه های مالی 477710.90 560000 490000 745000 485000 735000 2019-11
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی