مالاوی مالاوی
مالاوی

مالاوی

مالاوی با نام رسمی جمهوری مالاوی Republic of Malawi کشوری است در جنوب شرق آفریقا. جمعیت مالاوی ۱۹٬۰۴۸٬۰۰۰ نفر برآورد می‌شود و پایتخت آن لیلونگوه است. جمهوری مالاوی کشوری است محصور در خشکی واقع در جنوب شرق آفریقا، شمال موزامبیک و شرق زامبیا. جمهوری مالاوی تا سال ۱۹۶۴ مستعمره بریتانیا بود. نام مالاوی از نام ماراوی که نام قدیمی قوم نیانجا است و از ساکنان اصلی این ناحیه هستند گرفته شده‌است. زبان رسمی مالاوی زبان انگلیسی است و زبان چوایی نیز به عنوان زبان محلی رسمیت دارد. اقوام اصلی مالاوی عبارتند از چوایی (۳۲٫۶۷ درصد جمعیت کشور)، یائو (۲۰٫۵ درصد)، و لوموه (۱۷٫۶ درصد). واحد پول این کشور کواچای مالاوی است. این کشور دارای حکومت، جمهوری چند حزبی با یک مجلس است. در مورد دین مردم مالاوی آمار دقیقی در دست نیست اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد که حدود ۶۸ درصد از مردم این کشور مسیحی، ۲۵ درصد مسلمان هستند و ۵ درصد نیز پیرو ادیان دیگر می‌باشند.
 • نرخ فعلی : 15,700.84
 • بالاترین قیمت روز : 15,700.84
 • پایین ترین قیمت روز : 15,700.84
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 15,700.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 805.31 (MWK)
 • بالاترین قیمت روز : 810.31
 • پایین ترین قیمت روز : 805.31
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 805.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۵۷:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 810.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.62%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5
 • نرخ فعلی : 979.66 (MWK)
 • بالاترین قیمت روز : 980.223
 • پایین ترین قیمت روز : 979.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 979.66
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 10,410.75 (MWK)
 • بالاترین قیمت روز : 10,437.75
 • پایین ترین قیمت روز : 10,100.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 199,078
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1812.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 188,667.25

بازارهای ارزی مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / کواچا مالاوی 805.31 810.31 805.31 810.31 5.00 0.62% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۵:۵۷
پوند انگلیس / کواچا مالاوی 1126.06 - 1126.06 1127.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱:۴۲
یورو / کواچا مالاوی 979.66 - 979.66 980.223 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱:۲۱
راند آفریقای جنوبی / کواچا مالاوی 54.9629 - 54.9629 54.9629 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۱۴
کواچا مالاوی / راند آفریقای جنوبی 0.0182 - 0.0182 0.0182 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۲:۱۴

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Malawi 65006 - 65006 65006 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۱۰
Standard Bank Limited 120014 - 120014 120014 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۱۰
Telekom Networks Malawi 1635 - 1635 1635 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۱۰
Blantyre Hotels 1100 - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۱۰
NBS Bank 2300 - 2300 2300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۱۰

شاخص‌های اقتصادی مالاوی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2021 03 119 100 : 120 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 111 109 : 171 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 15502 1276 : 15502 سه ماهه

ارزش بودجه دولت

-6.50 2020 08 -35.3 -62.9 : 56.5 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 12 646 79.2 : 646 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

61.20 2019 12 62.9 15.3 : 120 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-4.00 2019 12 -4.5 -7.9 : 0.1 سالیانه

بدهی خارجی

0 2018 12 1486662 981 : 1569794 سالیانه

بازار سهام

0 2019 07 29956 4841 : 32373 ماهیانه

پول

785.31 2021 05 784 137 : 788 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2019 12 787569 41021 : 847814 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1059.70 2019 12 1042 643 : 1060 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

523.60 2019 12 515 237 : 524 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

7084378.60 2019 12 6701007 636430 : 7084379 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2019 12 49096 1691 : 52748 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2019 12 1501799 241651 : 1590376 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2019 12 213651 18640 : 230378 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

7.67 2019 12 6.92 0.16 : 8 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2019 12 17117 11830 : 18124 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2019 12 227811 81566 : 237378 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2019 12 311044 14697 : 338419 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2019 12 30664 15400 : 36144 سالیانه

تولید صنعتی

0 2018 12 23.16 -69.1 : 58.28 ماهیانه ٪

تورم مواد غذایی

11.70 2021 03 10.3 2 : 113 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 7236 -65676 : 40314 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

201909.40 2019 12 191861 58389 : 254394 سالیانه

جمعیت

18.60 2019 12 18.14 3.66 : 18.6 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2019 12 -1419 -1419 : -4.38 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-21.20 2019 12 -22.5 -27.6 : -0.25 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

149.70 2020 12 93.7 29.14 : 150 ماهیانه

ذخایر ارزی

0 2020 12 587 19.3 : 885 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 06 0.4 0.4 : 0.4 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 129 117 : 136 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 123 43 : 129 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1448 86.23 : 1910 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 102 5.64 : 599 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0.66 0 : 1.64 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 42.44 3.15 : 43.7 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 31 27 : 41 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

129.69 2021 03 128 100 : 215 ماهیانه

صادرات

0 2020 06 26958 618 : 109459 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

139.84 2021 03 139 42.55 : 472 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 12 727700 56.4 : 751000 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 12 1459100 90.7 : 1534300 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2019 12 1265 87.58 : 1343 سالیانه

مخارج نظامی

62.80 2019 12 58.4 6.7 : 72.2 سالیانه

موازنه تجاری

-100359.60 2020 06 -92117 -214748 : 4926 ماهیانه 2020-06

نرخ بهره

12.00 2021 04 12 12 : 75.53 روزانه 2021-04

نرخ بهره سپرده

9.95 2017 03 11.41 3.5 : 42 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری

6.00 2020 12 5.6 5.6 : 7.8 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

9.40 2021 03 8.3 6.3 : 37.9 ماهیانه 2021-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.00 2019 12 4 -10 : 16.7 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

16.50 2020 12 16.5 16.5 : 16.5 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه

واردات

0 2020 06 119075 1056 : 274709 ماهیانه

هزینه های دولت

147297.00 2019 12 139966 63965 : 147297 سالیانه

هزینه های مالی

231.90 2020 12 179 28.84 : 232 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

0 2018 12 1279624 728794 : 1329280 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -6.50 -64 -54 -54 -64 -60
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.20 73 73 73 73 72 2019-12
بودجه دولت -4.00 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -4.7
پول 785.31 791 794 797 788 803
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1059.70 1050 1050 1050 1050 1140
تولید ناخالص داخلی سرانه 523.60 532 532 532 532 550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7084378.60 7296910 1642320 7296910 7296910 7734725
تولید ناخالص داخلی 7.67 6 6 6 6 7.5
تورم مواد غذایی 11.70 10 8 8 13 8
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 201909.40 207967 208739 207967 207967 220445
جمعیت 18.60 19.64 19.55 19.55 19.64 20.02 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.20 -16 -16 -16 -16 -12 2019-12
درآمدهای دولت 149.70 115 138 138 115 145
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.69 131 136 138 125 147
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139.84 133 142 149 128 154
مخارج نظامی 62.80 55 60 60 55 60
موازنه تجاری -100359.60 -94258 -94350 -94350 -94149 -94354 2020-06
نرخ بهره 12.00 11 11 11 12 11 2021-04
نرخ بهره سپرده 9.95 9.95 9.95 9.45 9.95 9.45 ٪
نرخ بیکاری 6.00 6.5 6.5 6.2 6.5 6.2 2020-12
نرخ تورم 9.40 7.8 8 7.6 7.6 8.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 3 3 6 3 6
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
هزینه های دولت 147297.00 151716 152279 151716 151716 160819
هزینه های مالی 231.90 165 185 185 165 200
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی