مالاوی مالاوی
مالاوی

مالاوی

مالاوی با نام رسمی جمهوری مالاوی Republic of Malawi کشوری است در جنوب خاوری قارهٔ آفریقاست. جمعیت مالاوی ۱۹٬۰۴۸٬۰۰۰ نفر برآورد می‌شود و پایتخت آن لیلونگوه است. جمهوری مالاوی کشوری است محصور در خشکی واقع در جنوب خاوری آفریقا که از خاور، جنوب خاوری، جنوب، جنوب باختری و از باختر و شمال باختری با موزامبیک و از شمال باختری و باختر با زامبیا و از شمال، شمال خاوری و خاور با تانزانیا مرز مشترک دارد. جمهوری مالاوی تا سال ۱۹۶۴ مستعمره بریتانیا بود. نام مالاوی از نام ماراوی که نام قدیمی قوم نیانجا است و از ساکنان اصلی این ناحیه هستند گرفته شده‌است. زبان رسمی مالاوی زبان انگلیسی است و زبان چوایی نیز به عنوان زبان محلی رسمیت دارد. اقوام اصلی مالاوی عبارتند از چوایی (۳۲٫۶۷ درصد جمعیت کشور)، یائو (۲۰٫۵ درصد)، و لوموه (۱۷٫۶ درصد). واحد پول این کشور کواچای مالاوی است. این کشور دارای حکومت، جمهوری چند حزبی با یک مجلس است. در مورد دین مردم مالاوی آمار دقیقی در دست نیست اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد که حدود ۶۸ درصد از مردم این کشور مسیحی، ۲۵ درصد مسلمان هستند و ۵ درصد نیز پیرو ادیان دیگر می‌باشند.
 • نرخ فعلی : 15,700.84
 • بالاترین قیمت روز : 15,700.84
 • پایین ترین قیمت روز : 15,700.84
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 15,700.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1,027.1 (MWK)
 • بالاترین قیمت روز : 1,042.11
 • پایین ترین قیمت روز : 1,027.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,027.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1,051.853 (MWK)
 • بالاترین قیمت روز : 1,054.524
 • پایین ترین قیمت روز : 1,051.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,053.907
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۱:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 1,054.01
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.157
 • نرخ فعلی : 7,960 (MWK)
 • بالاترین قیمت روز : 7,991
 • پایین ترین قیمت روز : 7,939.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,947.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۸:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 159100%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7,955

بازارهای ارزی مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
راند آفریقای جنوبی / کواچا مالاوی 63.0986 63.0664 63.0664 63.4522 0.17 0.26% ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۱۱
پوند انگلیس / کواچا مالاوی 1242.17 1242.38 1242.17 1247.41 4.11 0.33% ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۱۱
یورو / کواچا مالاوی 1051.853 1051.34 1051.34 1054.524 2.16 0.21% ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۱۱
دلار / کواچا مالاوی 1027.1 - 1027.1 1042.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
کواچا مالاوی / راند آفریقای جنوبی 0.0152 - 0.0152 0.0152 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵
کواچا مالاوی / پوند انگلیس 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Malawi 114002 - 114002 114002 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Telekom Networks Malawi 1203 - 1203 1203 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
National Bank Of Malawi 114002 - 114002 114002 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
Telekom Networks Malawi 1203 - 1203 1203 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۷:۵۷
National Investment Trust 11200 - 11200 11200 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۱۴:۴۷
National Investment Trust 11200 - 11200 11200 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۱۴:۴۷

شاخص‌های اقتصادی مالاوی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق
113 2022 04 106 امتیاز
آدرس های IP
15425 2017 03 15502 IP
آسانی کسب و کار
109 2019 12 111
ارزش بودجه دولت
-127 2022 04 -41.2 MWK - میلیارد
ارزیابی اعتبار
15
اعتبار بخش خصوصی
818 2021 10 806 MWK - میلیون
بودجه دولت
-8.3 2021 12 -5.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
50.7 2020 12 61.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خارجی
2021553 2020 12 1670407 MWK - میلیون
پول
1012 2022 08 1008
تولید ناخالص داخلی از ساخت
917455 2021 12 884832 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
1510 2021 12 1509 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه
394 2020 12 403 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
7536528 2021 12 7259239 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن
54592 2021 12 53946 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
1747862 2021 12 1656671 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
244782 2021 12 238748 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
246232 2021 12 236884 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
223748 2021 12 216159 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات
237378 2019 12 227811 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی
323184 2021 12 313411 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی
12.63 2020 12 10.86 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی
31.2 2022 04 17.1 در صد
تغییرات موجودی انبار
7910 2019 12 7517 MWK - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
201909 2019 12 191861 MWK - میلیون
جمعیت
19.13 2020 12 18.6 میلیون
حساب جاری
-1283 2019 12 -1419 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-13.1 2021 12 -12.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت
141 2022 04 167 MWK - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی
468 2021 04 375 MWK - میلیارد
رتبه فساد مالی
110 2021 12 129
رتبه رقابتی
128 2019 12 129
سرعت اینترنت
1309 2017 03 1448 KBps
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
112 2019 12 102 USD - میلیون
شاخص تروریسم
1.64 2019 12 0.66
شاخص رقابتی
43.7 2019 12 42.44 امتیاز
شاخص فساد مالی
35 2021 12 30 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
126 2022 04 102 امتیاز
صادرات
61893 2021 03 49500 MWK - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
109 2022 05 104 امتیاز
عرضه پول M1
796100 2021 04 756900 MWK - میلیون
عرضه پول M2
1838 2021 11 1882 MWK - میلیون
گردش سرمایه
1270 2019 12 1265 USD - میلیون
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا
19.16 2022 08 15.95 دوز در هر 100 نفر
مخارج نظامی
85.8 2020 12 87 USD - میلیون
موازنه تجاری
-133612 2021 03 -95907 MWK - میلیون
نرخ بهره
14 2022 05 14 در صد
نرخ بیکاری
7 2021 12 6.7 در صد
نرخ تورم
23.5 2022 06 19.1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
3.8 2021 12 0.9 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی
30 2021 12 30 در صد
نرخ مالیات شرکت
30 2021 12 30 در صد
واردات
195505 2021 03 157800 MWK - میلیون
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل
3810791 2022 08 3171945 دوزها
هزینه های دولت
147297 2019 12 139966 MWK - میلیون
هزینه های مالی
268 2022 04 209 MWK - میلیارد
هزینه های مصرف کننده
1398900 2019 12 1329280 MWK - میلیون
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -127 -145 -60 -115 -72 MWK - میلیارد
بودجه دولت -8.3 -7.7 -7.7 -7.3 -7.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.7 50.6 51 51 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خارجی 2021553 2250000 2400000 2400000 MWK - میلیون
پول 1012 1051 1091 1132 1175
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1510 1140 1140 1140 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 394 550 550 550 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7536528 7694795 8025671 8362749 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی 12.63 13.6 14.5 14.5 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 31.2 20 17 14 12 در صد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 201909 206149 215014 224045 MWK - میلیون
جمعیت 19.13 20.02 20.02 20.02 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.1 -14 -12 -10 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 141 135 140 125 118 MWK - میلیارد
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 130 136 140 140 امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 161 115 119 114 امتیاز
مخارج نظامی 85.8 60 60 60 60 USD - میلیون
موازنه تجاری -133612 -94149 -94258 -94408 -94278 MWK - میلیون
نرخ بهره 14 14 14 14 13.5 در صد
نرخ بیکاری 7 7.4 7.4 7.1 7.1 در صد
نرخ تورم 23.5 20 15 10 8 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2.1 2.1 4.3 4.3 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 30 30 30 در صد
نرخ مالیات شرکت 30 30 30 30 در صد
هزینه های دولت 147297 150390 150390 150390 153631 MWK - میلیون
هزینه های مالی 268 280 265 240 190 MWK - میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین