مالاوی مالاوی
مالاوی

مالاوی

مالاوی با نام رسمی جمهوری مالاوی Republic of Malawi کشوری است در جنوب خاوری قاره ی آفریقاست. جمعیت مالاوی ۱۹٬۰۴۸٬۰۰۰ نفر برآورد می‌شود و پایتخت آن لیلونگوه است. جمهوری مالاوی کشوری است محصور در خشکی واقع در جنوب خاوری آفریقا که از خاور، جنوب خاوری، جنوب، جنوب باختری و از باختر و شمال باختری با موزامبیک و از شمال باختری و باختر با زامبیا و از شمال، شمال خاوری و خاور با تانزانیا مرز مشترک دارد. جمهوری مالاوی تا سال ۱۹۶۴ مستعمره بریتانیا بود. نام مالاوی از نام ماراوی که نام قدیمی قوم نیانجا است و از ساکنان اصلی این ناحیه هستند گرفته شده‌است. زبان رسمی مالاوی زبان انگلیسی است و زبان چوایی نیز به عنوان زبان محلی رسمیت دارد. اقوام اصلی مالاوی عبارتند از چوایی (۳۲٫۶۷ درصد جمعیت کشور)، یائو (۲۰٫۵ درصد)، و لوموه (۱۷٫۶ درصد). واحد پول این کشور کواچای مالاوی است. این کشور دارای حکومت، جمهوری چند حزبی با یک مجلس است. در مورد دین مردم مالاوی آمار دقیقی در دست نیست اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد که حدود ۶۸ درصد از مردم این کشور مسیحی، ۲۵ درصد مسلمان هستند و ۵ درصد نیز پیرو ادیان دیگر می‌باشند.
 • نرخ فعلی : 15,700.84
 • بالاترین قیمت روز : 15,700.84
 • پایین ترین قیمت روز : 15,700.84
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 15,700.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 816.6 (MWK)
 • بالاترین قیمت روز : 818
 • پایین ترین قیمت روز : 816.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 817.47
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۳:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 816.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 966.14 (MWK)
 • بالاترین قیمت روز : 966.14
 • پایین ترین قیمت روز : 960.73
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 961.71
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۸:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 961.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.43
 • نرخ فعلی : 9,806 (MWK)
 • بالاترین قیمت روز : 9,806
 • پایین ترین قیمت روز : 9,567.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,645.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۶:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 0.012793
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 76651193.68%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9,805.9872

بازارهای ارزی مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / کواچا مالاوی 816.6 818 816.6 818 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۴۳
یورو / کواچا مالاوی 966.14 964.095 960.73 966.14 4.35 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۲۸
پوند انگلیس / کواچا مالاوی 1130.23 1127.69 1122.34 1130.23 6.92 0.62% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۲۸
کواچا مالاوی / راند آفریقای جنوبی 0.0182 - 0.0182 0.0182 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / کواچا مالاوی 54.7629 - 54.7629 54.7629 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۵

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
First Merchant Bank 4800 - 4800 4800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۲۰
Sunbird Tourism 9000 - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۲۰
NBS Bank 2637 - 2637 2637 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۱۶
National Bank Of Malawi 65010 - 65010 65010 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۷:۱۸
Old Mutual 219000 - 219000 219998 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۷:۱۸

شاخص‌های اقتصادی مالاوی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 2.24 0.03 : 2.24 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

0 2021 06 120 100 : 121 ماهیانه

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 428407 5417 : 428407 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 15502 1276 : 15502 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 111 109 : 171 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-19.10 2021 04 -88.1 -89 : 56.5 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2021 02 640 79.2 : 648 ماهیانه

بودجه دولت

-5.70 2020 12 -2.9 -7.9 : 0.1 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

50.70 2020 12 61.2 15.3 : 120 سالیانه 2020-12

بدهی خارجی

2021553.18 2020 12 1670407 981 : 2021553 سالیانه

بازار سهام

0 2019 07 29956 4841 : 32373 ماهیانه

پول

801.96 2021 07 802 137 : 803 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2019 12 787569 41021 : 847814 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1486.78 2020 12 1515 896 : 1515 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

526.93 2020 12 537 237 : 537 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

7084378.60 2019 12 6701007 636430 : 7084379 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2019 12 49096 1691 : 52748 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2019 12 1501799 241651 : 1590376 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2019 12 213651 18640 : 230378 سالیانه

تورم مواد غذایی

11.10 2021 06 11 2 : 113 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2019 12 17117 11830 : 18124 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2019 12 227811 81566 : 237378 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2019 12 311044 14697 : 338419 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2019 12 30664 15400 : 36144 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

11.96 2020 12 10.86 0.16 : 11.96 سالیانه

تولید صنعتی

0 2018 12 23.16 -69.1 : 58.28 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 7236 -65676 : 40314 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

201909.40 2019 12 191861 58389 : 254394 سالیانه

جمعیت

19.13 2020 12 18.6 3.66 : 19.13 سالیانه 2020-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-12.10 2020 12 -15.1 -27.6 : -0.25 سالیانه 2020-12

حساب جاری

0 2019 12 -1419 -1419 : -4.38 سالیانه

درآمدهای دولت

149.50 2021 04 131 29.14 : 150 ماهیانه

ذخایر ارزی

0 2021 02 568 19.3 : 885 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 06 0.4 0.4 : 0.4 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 129 117 : 136 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 123 43 : 129 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1448 86.23 : 1910 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 102 5.64 : 599 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0.66 0 : 1.64 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 42.44 3.15 : 43.7 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 31 27 : 41 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

130.54 2021 06 130 100 : 215 ماهیانه

صادرات

0 2021 01 30471 618 : 109459 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

130.21 2021 06 130 42.55 : 472 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 03 1523400 90.7 : 1607700 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 03 712900 56.4 : 756900 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2019 12 1265 87.58 : 1343 سالیانه

مخارج نظامی

85.80 2020 12 87 7.3 : 87 سالیانه

موازنه تجاری

-87675.70 2021 01 -156087 -214748 : 4926 ماهیانه 2021-01

نرخ بهره

12.00 2021 05 12 12 : 75.53 روزانه 2021-05

نرخ بهره سپرده

9.95 2017 03 11.41 3.5 : 42 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری

6.00 2020 12 5.6 5.6 : 7.8 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

9.10 2021 06 8.9 6.3 : 37.9 ماهیانه 2021-06

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.90 2020 12 5.1 -10 : 16.7 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

16.50 2021 12 16.5 16.5 : 16.5 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2021 12 30 30 : 30 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

30.00 2021 12 30 30 : 30 سالیانه

واردات

0 2021 01 186557 1056 : 274709 ماهیانه

هزینه های دولت

147297.00 2019 12 139966 63965 : 147297 سالیانه

هزینه های مالی

130.40 2021 04 219 28.84 : 232 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

0 2018 12 1279624 728794 : 1329280 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -19.10 -54 -54 -54 -64 -60
بودجه دولت -5.70 -6.3 -7 -7 -6.3 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.70 52 50 50 52 50 2020-12
بدهی خارجی 2021553.18 2150000 2250000 2250000 2150000 2250000
پول 801.96 810 814 819 806 827
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1486.78 1050 1050 1050 1050 1140
تولید ناخالص داخلی سرانه 526.93 532 532 532 532 550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7084378.60 1642320 7296910 7332332 7296910 7552302
تورم مواد غذایی 11.10 12 11.6 10.7 10 10
تولید ناخالص داخلی 11.96 12.8 13.6 13.6 12.8 13.6
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 201909.40 208739 207967 208976 207967 215246
جمعیت 19.13 19.55 19.55 19.55 19.64 20.02 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.10 -14 -11.5 -11.5 -14 -11.5 2020-12
درآمدهای دولت 149.50 138 138 138 115 145
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130.54 136 140 140 133 147
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.21 142 150 139 135 154
مخارج نظامی 85.80 60 60 60 55 60
موازنه تجاری -87675.70 -94350 -94350 -94350 -94149 -94354 2021-01
نرخ بهره 12.00 12 11 11 12 11 2021-05
نرخ بهره سپرده 9.95 9.95 9.95 9.45 9.95 9.45 ٪
نرخ بیکاری 6.00 6 5.8 5.8 6 5.8 2020-12
نرخ تورم 9.10 8 7.6 7 10 8.1 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 3 3.5 3.5 3 3.5
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
هزینه های دولت 147297.00 152279 151716 152452 151716 157026
هزینه های مالی 130.40 185 185 185 165 200
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی