مالاوی مالاوی
مالاوی

مالاوی

مالاوی با نام رسمی جمهوری مالاوی Republic of Malawi کشوری است در جنوب خاوری قارهٔ آفریقاست. جمعیت مالاوی ۱۹٬۰۴۸٬۰۰۰ نفر برآورد می‌شود و پایتخت آن لیلونگوه است. جمهوری مالاوی کشوری است محصور در خشکی واقع در جنوب خاوری آفریقا که از خاور، جنوب خاوری، جنوب، جنوب باختری و از باختر و شمال باختری با موزامبیک و از شمال باختری و باختر با زامبیا و از شمال، شمال خاوری و خاور با تانزانیا مرز مشترک دارد. جمهوری مالاوی تا سال ۱۹۶۴ مستعمره بریتانیا بود. نام مالاوی از نام ماراوی که نام قدیمی قوم نیانجا است و از ساکنان اصلی این ناحیه هستند گرفته شده‌است. زبان رسمی مالاوی زبان انگلیسی است و زبان چوایی نیز به عنوان زبان محلی رسمیت دارد. اقوام اصلی مالاوی عبارتند از چوایی (۳۲٫۶۷ درصد جمعیت کشور)، یائو (۲۰٫۵ درصد)، و لوموه (۱۷٫۶ درصد). واحد پول این کشور کواچای مالاوی است. این کشور دارای حکومت، جمهوری چند حزبی با یک مجلس است. در مورد دین مردم مالاوی آمار دقیقی در دست نیست اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد که حدود ۶۸ درصد از مردم این کشور مسیحی، ۲۵ درصد مسلمان هستند و ۵ درصد نیز پیرو ادیان دیگر می‌باشند.
 • نرخ فعلی : 15,700.84
 • بالاترین قیمت روز : 15,700.84
 • پایین ترین قیمت روز : 15,700.84
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 15,700.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 826.12 (MWK)
 • بالاترین قیمت روز : 826.12
 • پایین ترین قیمت روز : 823.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۰:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 826.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 935.003 (MWK)
 • بالاترین قیمت روز : 935.003
 • پایین ترین قیمت روز : 934.177
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 935.003
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 9,416.25 (MWK)
 • بالاترین قیمت روز : 9,564.25
 • پایین ترین قیمت روز : 9,368.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.43
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2189725.58%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9,415.82

بازارهای ارزی مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند انگلیس / کواچا مالاوی 1093.78 - 1093.12 1093.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۴
یورو / کواچا مالاوی 935.003 - 934.177 935.003 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۴
راند آفریقای جنوبی / کواچا مالاوی 51.4063 - 51.4057 51.4351 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۴
دلار / کواچا مالاوی 826.12 - 823.6 826.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۱۰
کواچا مالاوی / راند آفریقای جنوبی 0.0183 - 0.0183 0.0183 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Malawi 70112 - 70112 70112 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۴
Malawi Property Invest 2070 - 2070 2070 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۴
Illovo Sugar (Malawi) 27001 - 27001 27001 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۴
Sunbird Tourism 9001 - 9001 9001 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۴
Standard Bank Limited 140000 - 140000 140000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۴۳

شاخص‌های اقتصادی مالاوی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 6.07 0.03 : 6.07 روزانه
CPI مسکن آب و برق
0 2021 09 122 100 : 123 ماهیانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 1193596 5417 : 1193596 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 15502 1276 : 15502 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 111 109 : 171 سالیانه
ارزش بودجه دولت
-28.40 2021 06 -60.4 -89 : 56.5 ماهیانه 2021-06
ارزیابی اعتبار
0 : ماهیانه
اعتبار بخش خصوصی
0 2021 06 640 79.2 : 663 ماهیانه
بودجه دولت
-5.70 2020 12 -2.9 -7.9 : 0.1 سالیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
50.70 2020 12 61.2 15.3 : 120 سالیانه 2020-12
بدهی خارجی
2021553.18 2020 12 1670407 981 : 2021553 سالیانه
بازار سهام
0 2019 07 29956 4841 : 32373 ماهیانه
پول
807.35 2021 10 808 137 : 811 روزانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت
0 2019 12 787569 41021 : 847814 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
1486.78 2020 12 1515 896 : 1515 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
526.93 2020 12 537 237 : 537 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
7084378.60 2019 12 6701007 636430 : 7084379 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از معادن
0 2019 12 49096 1691 : 52748 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
0 2019 12 1501799 241651 : 1590376 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
0 2019 12 213651 18640 : 230378 سالیانه
تورم مواد غذایی
10.90 2021 09 9.7 2 : 113 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
0 2019 12 17117 11830 : 18124 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات
0 2019 12 227811 81566 : 237378 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی
0 2019 12 311044 14697 : 338419 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
0 2019 12 30664 15400 : 36144 سالیانه
تولید ناخالص داخلی
11.96 2020 12 10.86 0.16 : 11.96 سالیانه
تولید صنعتی
0 2018 12 23.16 -69.1 : 58.28 ماهیانه ٪
تغییرات موجودی انبار
0 2018 12 7236 -65676 : 40314 سالیانه
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
201909.40 2019 12 191861 58389 : 254394 سالیانه
جمعیت
19.13 2020 12 18.6 3.66 : 19.13 سالیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-12.70 2020 12 -16.1 -27.6 : -0.25 سالیانه
حساب جاری
0 2019 12 -1419 -1419 : -4.38 سالیانه
درآمدهای دولت
112.50 2021 07 158 29.14 : 158 ماهیانه 2021-07
ذخایر ارزی
0 2021 02 568 19.3 : 885 ماهیانه
ذخایر طلا
0 2020 06 0.4 0.4 : 0.4 سه ماهه
رتبه رقابتی
0 2019 12 129 117 : 136 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 123 43 : 129 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 1448 86.23 : 1910 سه ماهه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
0 2019 12 102 5.64 : 599 سالیانه
شاخص تروریسم
0 2019 12 0.66 0 : 1.64 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 42.44 3.15 : 43.7 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 31 27 : 41 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
132.43 2021 09 132 100 : 215 ماهیانه
صادرات
0 2021 03 49500 618 : 109459 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
133.95 2021 09 132 42.55 : 472 ماهیانه
عرضه پول M2
0 2021 07 1744 90.7 : 1351279 ماهیانه
عرضه پول M1
0 2021 03 712900 56.4 : 756900 ماهیانه
گردش سرمایه
0 2019 12 1265 87.58 : 1343 سالیانه
مخارج نظامی
85.80 2020 12 87 7.3 : 87 سالیانه
موازنه تجاری
-133612.50 2021 03 -95907 -214748 : 4926 ماهیانه 2021-03
نرخ بهره
12.00 2021 09 12 12 : 75.53 روزانه
نرخ بهره سپرده
9.95 2017 03 11.41 3.5 : 42 سه ماهه ٪
نرخ بیکاری
6.00 2020 12 5.6 5.6 : 7.8 سالیانه
نرخ تورم
8.90 2021 09 8.4 6.3 : 37.9 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
0.90 2020 12 5.1 -10 : 16.7 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
16.50 2021 12 16.5 16.5 : 16.5 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
30.00 2021 12 30 30 : 30 سالیانه
نرخ مالیات شرکت
30.00 2021 12 30 30 : 30 سالیانه
واردات
0 2021 03 157800 1056 : 274709 ماهیانه
هزینه های دولت
147297.00 2019 12 139966 63965 : 147297 سالیانه 2019-12
هزینه های مالی
186.40 2021 06 150 28.84 : 232 ماهیانه 2021-06
هزینه های مصرف کننده
0 2018 12 1279624 728794 : 1329280 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -28.40 -54 -54 -54 -54 -60 2021-06
بودجه دولت -5.70 -7 -7 -7 -6.3 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.70 50.6 50.6 50.6 51 50.6 2020-12
بدهی خارجی 2021553.18 2250000 2250000 2250000 2150000 2250000
پول 807.35 816 820 825 811 835
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1486.78 1050 1050 1050 1050 1140
تولید ناخالص داخلی سرانه 526.93 532 532 500 532 550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7084378.60 7353585 7367754 7367754 1642320 7647728
تورم مواد غذایی 10.90 11.6 10.7 9.8 12 9.8
تولید ناخالص داخلی 11.96 13.6 13.6 13.6 12.8 13.6
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 201909.40 209582 209986 209986 208739 217965
جمعیت 19.13 19.55 19.55 19.55 19.55 20.02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.70 -11.5 -11.5 -11.5 -14 -11.5
درآمدهای دولت 112.50 138 138 138 138 145 2021-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132.43 136 140 140 130 146
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.95 151 140 144 142 152
مخارج نظامی 85.80 60 60 60 60 60
موازنه تجاری -133612.50 -94258 -94408 -94408 -94149 -94354 2021-03
نرخ بهره 12.00 12 11 11 12 11
نرخ بهره سپرده 9.95 9.95 9.95 9.45 9.95 9.45 ٪
نرخ بیکاری 6.00 5.8 5.8 5.8 6 5.8
نرخ تورم 8.90 7.8 7.6 7.3 8 7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 4 4 4 3.8 4
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
هزینه های دولت 147297.00 152894 153189 153189 152279 159010 2019-12
هزینه های مالی 186.40 185 185 185 185 200 2021-06
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی