مالدیو مالدیو
مالدیو

مالدیو

مالدیو (به انگلیسی: Maldives) با نام رسمی جمهوری مالدیو کشوری است جزیره‌ای در اقیانوس هند واقع در در جنوب غربی هند. پایتخت آن ماله است. جمعیت این کشور حدود ۵۳۹،۰۰۰ نفر و واحد پول آن روفیه مالدیو است. زبان رسمی این کشور دیوهی نام دارد که زبانی هندواروپایی است و همانندی‌هایی با زبان سینهالی قدیم دارد. مردم آن از قوم مالدیوی هستند که تبار اصلی شان هندوآریایی است و مردم سری‌لانکا (قوم آریایی سینهالی) و هند (آمیخته آریایی و دراویدی) می‌رسد و رگه‌هایی از اعراب نیز در میان آن‌ها وجود دارد. هم زبان و هم مردم آن با نام دیوِهی نامیده می‌شوند که واژه دیبـَجات و دیباجات که در فارسی و عربی در قدیم برای مالدیو به کار می‌رفت نیز شکلی از همین واژه دیوهی است. دین رسمی این کشور اسلام است و پیروی از دیگر ادیان در ملأ عام ممنوع و قابل پیگرد قانونی است. مالدیو در سال ۱۹۶۵ از بریتانیا مستقل شد. مالدیو هم از نظر جمعیت و هم مساحت کوچک‌ترین کشور قاره آسیا است.زمین‌های این کشور به‌طور میانگین ۱٫۵ متر از سطح دریا ارتفاع دارند و بنابراین کم‌ارتفاع‌ترین کشور جهان به‌شمار می‌آید. بلندترین نقطه این کشور تنها ۲٫۴ متر ارتفاع دارد. ماله، پایتخت مالدیو ۱۰۴ هزار نفر جمعیت دارد و به‌طور سنتی محل اقامت شاه و تاج‌گذاری‌ها بود. جزایر مالدیو از مکان‌های جذاب برای غواصان است و ایستگاه‌های غواصی زیادی در این جزایر وجود دارد.
 • نرخ فعلی : 13,303.6
 • بالاترین قیمت روز : 13,653.5
 • پایین ترین قیمت روز : 13,134.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 48.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 13,444.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۸:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 13,451.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 147.9
 • نرخ فعلی : 1,874.83 (MVR)
 • بالاترین قیمت روز : 1,878.09
 • پایین ترین قیمت روز : 1,864.71
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.83
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,867.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۸:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 1,867.83
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.37%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7
 • نرخ فعلی : 36.3 (MVR)
 • بالاترین قیمت روز : 36.59
 • پایین ترین قیمت روز : 35.39
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.61%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36.09
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۷:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 36.11
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.53%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19
 • نرخ فعلی : 0.8567 (MVR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8574
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8552
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8569
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۷:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8566
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

بازارهای ارزی مالدیو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند انگلیس / روفیا مالدیو 19.9002 - 19.9002 19.9002 0.10 0.52% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۴:۰۷
یورو / روفیا مالدیو 18.0464 - 18.0464 18.0464 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۰۷
دلار / روفیا مالدیو 15.5 - 15.32 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۵:۵۰
روفیا مالدیو / دلار 0.0648 - 0.0647 0.0648 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۱

شاخص‌های اقتصادی مالدیو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 10 11421 2 : 11505 روزانه 2020-10

Coronavirus Recovered

0 2020 10 10524 0 : 10563 روزانه 2020-10

CPI مسکن آب و برق

0 2020 07 88.2 88.2 : 116 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 10 36 0 : 37 روزانه 2020-10

آدرس های IP

0 2017 03 22234 1557 : 24100 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 139 71 : 147 سالیانه

اطمینان کسب و کار

77.00 2019 12 -5 -82 : 91 سه ماهه

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 08 24854 14197 : 26051 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2020 08 8.1 2.5 : 89.4 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 09 : ماهیانه 30

ارزش بودجه دولت

-1781.10 2020 06 -1837 -2213 : 1300 ماهیانه

بدهی خارجی

1535.30 2019 12 1402 696 : 1535 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

24.80 2019 12 25 16.2 : 53.7 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-5.60 2019 12 -5.2 -20.5 : -1.15 سالیانه

پول

15.42 2020 10 15.42 12.6 : 15.56 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2016 12 1140 488 : 1254 سالیانه 2016-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

8209.50 2019 12 8033 4600 : 8210 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

75217.60 2019 12 71026 20041 : 75218 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

3633.90 2018 12 3302 2298 : 3914 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

5109.10 2018 12 4108 441 : 4622 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

18914.30 2018 12 13333 7777 : 13611 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1201.20 2017 12 1053 75 : 1201 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

57633.10 2018 12 49650 14720 : 52898 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

4208.40 2018 12 3935 1310 : 3988 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

6506.10 2018 12 5554 930 : 5861 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

5.73 2019 12 5.33 0.04 : 5.73 سالیانه

تورم مواد غذایی

2.70 2020 08 5.4 -6 : 8.8 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 08 212648 3800 : 212648 ماهیانه

جمعیت

0.54 2019 12 0.52 0.09 : 0.54 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-1498.40 2019 12 -1502 -1502 : -21.9 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-26.00 2019 12 -28.3 -36.4 : -3.2 سالیانه 2019-12

حواله

0 2019 12 532 259 : 594 سالیانه

درآمدهای دولت

0 2020 06 223 223 : 3107 ماهیانه

ذخایر ارزی

8772.60 2020 06 12880 3402 : 14445 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 124 84 : 143 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 4159 322 : 4159 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-891.10 2019 12 -576 -891 : -228 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 07 98.5 93.2 : 109 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 31 23 : 36 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

98.30 2020 08 97.9 95.2 : 111 ماهیانه

صادرات

43.50 2020 08 11.1 8 : 74.3 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 05 12311 8644 : 14826 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 05 16080 2348 : 16878 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 05 38126 5544 : 38657 ماهیانه

گردش سرمایه

-1217.60 2019 12 -1835 -1835 : -59.5 سالیانه

موازنه تجاری

-120.30 2020 06 -88.2 -259 : -43.3 ماهیانه 2020-06

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-5.90 2020 03 8.7 -8.7 : 19.6 سه ماهه

نرخ مالیات شرکت

15.00 2020 12 15 0 : 15 سالیانه

نرخ بهره

7.00 2020 09 7 4.46 : 7 روزانه 2020-09

نرخ تورم

-1.70 2020 08 -1.3 -4.7 : 21.16 ماهیانه 2020-08

نرخ بیکاری

6.40 2019 12 6.1 0.8 : 6.4 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

3.47 2019 12 3.66 3.47 : 9.09 سالیانه

واردات

1386.00 2020 06 99.7 57.3 : 284 ماهیانه

ورود توریست

8.00 2020 08 0 0 : 173347 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2020 06 2050 1061 : 3796 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 77.00 -32 -26 -26 -64 -20
ارزش بودجه دولت -1781.10 -1423 -750 -750 -1251 -850
بدهی خارجی 1535.30 1670 1670 1670 1670 1670
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 32 35 35 32 35 2019-12
بودجه دولت -5.60 -10 -19 -19 -10 -19
پول 15.42 15.56 15.63 15.7 15.49 15.84
تولید ناخالص داخلی از ساخت 0 1312 1312 1312 1312 1382 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8209.50 8150 8280 8280 8150 8280
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 75217.60 61904 79204 83492 58454 67166
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3633.90 2848 3644 3842 3802 4083
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5109.10 3804 4867 5130 4932 5297
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18914.30 16042 16042 12351 16042 12772
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1201.20 989 1265 1333 989 1073
تولید ناخالص داخلی از خدمات 57633.10 43535 55702 58717 56720 60917
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4208.40 3281 4198 4426 4530 4866
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6506.10 4824 6172 6506 5940 6379
تولید ناخالص داخلی 5.73 4.9 5.8 5.8 4.9 5.8
تورم مواد غذایی 2.70 1 1.5 1.5 1.5 1.5
جمعیت 0.54 0.56 0.58 0.58 0.56 0.58 2019-12
حساب جاری -1498.40 -1110 -1110 -1110 -1110 -1310
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -26.00 -20 -18 -18 -20 -18 2019-12
ذخایر ارزی 8772.60 12020 12020 12020 11923 12204
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -891.10 -328 -328 -328 -328 -328
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.30 101 101 98.53 118 120
صادرات 43.50 30 30 30 35 37
گردش سرمایه -1217.60 -280 -280 -280 -280 -280
موازنه تجاری -120.30 -200 -220 -220 -205 -230 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.90 -17.7 5.3 11 -17.7 8.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ بهره 7.00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 2020-09
نرخ تورم -1.70 2 3.5 2.5 1 2.6 2020-08
نرخ بیکاری 6.40 6.5 6.3 6.3 6.5 6.3 2019-12
نرخ بهره سپرده 3.47 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97
واردات 1386.00 250 250 250 235 267
ورود توریست 8.00 7500 110000 69000 0 100000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی