موریس موریس
موریس

موریس

موریس با نام رسمی جمهوری موریس Republic of Mauritius، کشور جزیره‌ای در جنوب آفریقا و اقیانوس هند است که در حدود ۹۰۰ کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع شده‌است. این کشور به صورت ایالتی مدیریت میشود...
 • نرخ فعلی : 1,919.14
 • بالاترین قیمت روز : 1,919.14
 • پایین ترین قیمت روز : 1,919.14
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,919.14
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.876 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.876
 • پایین ترین قیمت روز : 0.776
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.876
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 42.75 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 43.25
 • پایین ترین قیمت روز : 42.65
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 42.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 59.346 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 59.363
 • پایین ترین قیمت روز : 57.643
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.72
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.95%
 • نرخ بازگشایی بازار : 59.346
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۲۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 59.346
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
روپیه موریس / دلار 0.023 0.0229 0.0229 0.0231 0.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۲۹
یورو / روپیه موریس 50.53 48.88 48.88 50.54 1.65 3.38% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۲۹
پوند انگلیس / روپیه موریس 59.346 57.643 57.643 59.363 1.70 2.95% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۲۹
دلار / روپیه موریس 42.75 - 42.65 43.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۶:۵۰
روپیه موریس / یورو 0.0193 - 0.0193 0.0193 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۲۸

شاخص های بورس موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 1919.14 - 1919.14 1919.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴

بازار سهام موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tropical Paradise 175 - 175 175 15.00 9.38% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۲۸
GRIT Real Estate Income 0.54 - 0.54 0.54 0.06 12.50% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۲۸
Southern Cross Tourist Com Ltd 2.95 - 2.95 2.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۲۴
Alteo 26 - 26 26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۲۴
Nat Inv Trust 34.8 - 34.8 34.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۲۴

بازار اوراق قرضه موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 2Y 0.904 - 0.904 0.914 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Mauritius 3Y 1.225 - 1.225 1.232 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Mauritius 4Y 2.003 - 2.003 2.006 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Mauritius 5Y 2.238 - 2.238 2.238 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Mauritius 10Y 3.471 - 3.471 3.472 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indian Entrepreneur Fund Retail B 4.239 - 4.239 4.239 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Indian Entrepreneur Fund Retail C 4.546 - 4.546 4.546 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Indian Entrepreneur Fund Retail A 4.163 - 4.163 4.163 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Reliance Emergent India Fund Class 18.984 - 18.984 18.984 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Life Fund Retail 2.58 - 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵

شاخص‌های اقتصادی موریس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 3729 0 : 3785 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 1447 0 : 1458 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 81.85 0 : 90.94 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 1040903 0 : 1156482 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

0 2021 06 87.67 87.61 : 102 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 07 18 0 : 19 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 266357 28544 : 289734 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 20 13 : 49 سالیانه

افراد بیکار

52.50 2021 03 61 35 : 66 سه ماهه 2021-03

اندازه اصل تورم

4.10 2021 04 4.2 0.8 : 6.2 ماهیانه

افراد شاغل

481.90 2021 03 524 473 : 557 سه ماهه 2021-03

ارزش بودجه دولت

-4438.00 2021 05 -3600 -14336 : 36155 ماهیانه

اطمینان کسب و کار

161.50 2019 06 160 77.5 : 162 سه ماهه

استخراج معدن

0 2020 12 -3.7 -51 : 17.24 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 65

بهره وری

0 2019 12 132 45.68 : 135 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-13.60 2020 12 -3.2 -13.6 : -1.8 سالیانه

بازار سهام

1912.19 2021 07 1919 100 : 2308 روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

73.40 2020 12 58.7 48.4 : 73.4 سالیانه 2020-12

بدهی خارجی

0 2020 12 67932 6185 : 68762 سه ماهه

پست های خالی شغلی

0 2019 12 4124 1558 : 13963 سالیانه 2019-12

پول

42.45 2021 07 42.65 26.5 : 43.08 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1752.00 2021 03 1606 566 : 2220 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

19469.52 2020 12 22870 7990 : 22870 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

9272.84 2020 12 10893 2324 : 10893 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

106591.00 2021 03 121144 24867 : 133701 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

215.00 2021 03 314 147 : 348 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2020 12 3860 2216 : 4583 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

4879.00 2021 03 6014 506 : 6014 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

9780.00 2021 03 15375 7226 : 16963 سه ماهه

ترازنامه بانک

1813310.10 2021 02 1775301 432334 : 1813310 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

5649.00 2021 03 6065 2887 : 7316 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2020 12 7174 2688 : 7437 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

10.91 2020 12 14.05 0.7 : 14.18 سالیانه

تولید صنعتی

-5.60 2021 03 -11.4 -39.6 : 7.8 سه ماهه

تولید صنعتی

0 2020 12 -15.8 -42.4 : 8.9 سه ماهه

تورم مواد غذایی

10.70 2021 06 2.3 -27.28 : 15.8 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2021 03 1222 -3498 : 3458 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

22081.00 2021 03 25703 5487 : 26920 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

446893.58 2021 06 441669 43240 : 446894 ماهیانه

جمعیت

1.27 2020 12 1.27 0.66 : 1.27 سالیانه 2020-12

حساب جاری

-17200.00 2021 03 -18600 -18600 : 3279 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-10.10 2020 12 -5.7 -13.55 : 6.4 سالیانه 2020-12

حواله

0 2020 12 847 425 : 886 سه ماهه

دستمزد در تولید

117.60 2021 03 125 78.2 : 128 سه ماهه 2021-03

دستمزد

31856.00 2019 12 30801 12600 : 31856 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2021 05 6459 3176 : 46277 ماهیانه

درآمد گردشگری

25.00 2021 04 103 25 : 44378 ماهیانه

ذخایر ارزی

0 2021 06 7588 638 : 7763 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 12 12.44 1.91 : 12.44 سه ماهه

رابطه مبادله

0 2020 12 116 91.3 : 138 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 49 39 : 60 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 56 33 : 56 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 6433 200 : 6433 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

21337.00 2019 12 20045 8793 : 22342 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

110.70 2021 06 111 97.15 : 111 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 52 41 : 57 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 63.74 4.16 : 64.27 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0 0 : 0 سالیانه

صادرات

6514.00 2021 05 5879 1407 : 21687 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

111.40 2021 06 110 9.85 : 111 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2018 09 113051 9737 : 114837 ماهیانه MUR - میلیون

عرضه پول M2

0 2018 09 402326 70020 : 403352 ماهیانه MUR - میلیون

عرضه پول M3

0 2021 05 763284 206703 : 765919 ماهیانه

قیمت تولید

120.00 2021 05 120 69.4 : 120 ماهیانه

قیمت صادرات

0 2020 12 119 49 : 124 سه ماهه

قیمت واردات

0 2020 12 103 77.4 : 127 سه ماهه

گردش سرمایه

0 2020 12 13240 -14837 : 42379 سه ماهه

موازنه تجاری

-10372.00 2021 05 -8079 -23045 : 560 ماهیانه 2021-05

مخارج نظامی

19.00 2020 12 22 1.6 : 24 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

30.70 2020 09 -31.4 -31.4 : 30.7 سه ماهه 2020-09

نرخ وام بانکی

6.85 2021 05 6.85 6.85 : 13 ماهیانه

نرخ وام

6.85 2021 05 6.85 6.85 : 13 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

15.00 2021 12 15 15 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

15.00 2021 12 15 15 : 30 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2021 12 15 15 : 15 سالیانه

نرخ اشتغال

90.20 2021 03 89.6 0 : 93.63 سه ماهه 2021-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-8.70 2021 03 -11.3 -33 : 9.8 سه ماهه

نرخ مالکیت مسکن

0 2011 12 99.1 98.6 : 99.1 سالیانه ٪

نرخ تورم

1.50 2021 06 0.7 -2.5 : 4.4 ماهیانه

نرخ تورم

5.90 2021 06 2.4 -1.4 : 18.1 ماهیانه 2021-06

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.00 2021 12 3 3 : 3 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

9.00 2021 12 9 9 : 9 سالیانه

نرخ بیکاری

9.80 2021 03 10.4 2.7 : 19.7 سه ماهه 2021-03

نرخ بهره سپرده

1.70 2020 12 3.7 1.7 : 12.56 سالیانه

نرخ بهره

1.85 2021 06 1.85 1.85 : 9.25 روزانه 2021-06

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

6.00 2021 12 6 6 : 6 سالیانه

واردات

16886.00 2021 05 13958 1755 : 44732 ماهیانه

ورود توریست

280.00 2021 06 115 9 : 158043 ماهیانه

هزینه های دولت

18575.00 2021 03 20096 3739 : 22138 سه ماهه

هزینه های کار

0 2019 12 135 22.54 : 136 سالیانه 2019-12

هزینه های مالی

0 2021 05 10059 3932 : 29881 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

81152.00 2021 03 99648 16183 : 104908 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 52.50 43 43 43 40.5 43 2021-03
اندازه اصل تورم 4.10 3.6 3.4 3.2 4.5 3
افراد شاغل 481.90 560 560 560 554 560 2021-03
ارزش بودجه دولت -4438.00 -489 -489 -489 -486 -489
اطمینان کسب و کار 161.50 75 92 95 70 100
بودجه دولت -13.60 -5.6 -4.3 -4.3 -5.6 -4.3
بازار سهام 1912.19 1865 1838 1811 1893 1759
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.40 66 63 63 66 63 2020-12
پول 42.45 43.63 43.98 44.32 43.29 45.03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1752.00 2284 1806 1785 1478 1914
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19469.52 21200 21200 21200 21200 21980
تولید ناخالص داخلی سرانه 9272.84 9500 9500 9500 9500 10800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 106591.00 148302 126445 124993 100657 134032
تولید ناخالص داخلی از معادن 215.00 344 328 324 176 348
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4879.00 6024 6414 6341 660 6799
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9780.00 18878 16067 15882 8670 17031
ترازنامه بانک 1813310.10 1646500 1646500 1646500 1647000 1638000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 5649.00 7940 6337 6264 3458 6717
تولید ناخالص داخلی 10.91 13.5 13.5 13.5 13.5 14.3
تولید صنعتی -5.60 1.6 2 2 0.8 1.8
تورم مواد غذایی 10.70 5 4 4 7 4
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22081.00 27615 26860 26551 9053 28471
ترازنامه بانک مرکزی 446893.58 320000 320000 320000 315000 325000
جمعیت 1.27 1.3 1.3 1.3 1.27 1.31 2020-12
حساب جاری -17200.00 -8500 -8500 -8500 -8500 -7468
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.10 -14 -7 -7 -14 -7 2020-12
دستمزد در تولید 117.60 120 120 120 120 120 2021-03
دستمزد 31856.00 32400 32400 32400 31800 32400 2019-12
درآمد گردشگری 25.00 450 700 700 250 2000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21337.00 19000 19000 19000 18600 19000
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.70 110 110 113 109 113
صادرات 6514.00 6300 6300 6300 6000 6700
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.40 109 111 112 109 112
قیمت تولید 120.00 105 105 105 105 105
موازنه تجاری -10372.00 -9700 -9700 -9700 -8000 -9300 2021-05
مخارج نظامی 19.00 26 26 26 23 26
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 30.70 1.7 1.7 1.7 1.3 0.8 2020-09
نرخ وام بانکی 6.85 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
نرخ وام 6.85 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ اشتغال 90.20 93 93 93 93 93 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.70 4.5 3.3 5 8.5 6
نرخ تورم 1.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
نرخ تورم 5.90 2.5 2.3 2 2.8 2.8 2021-06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3
نرخ تامین اجتماعی 9.00 9 9 9 9 9
نرخ بیکاری 9.80 12 11.6 11.6 14.2 9.5 2021-03
نرخ بهره سپرده 1.70 2.85 1.2 1.2 1.35 1.2
نرخ بهره 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 2021-06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6
واردات 16886.00 16000 16000 16000 14000 16000
ورود توریست 280.00 1000 3000 3000 600 5200
هزینه های دولت 18575.00 20988 21000 20759 26566 22260
هزینه های مصرف کننده 81152.00 114255 104132 102936 62124 110380
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی