موریس موریس
موریس

موریس

موریس با نام رسمی جمهوری موریس Republic of Mauritius کشوری جزیره‌ای در جنوب غربی اقیانوس هند است که در حدود ۹۰۰ کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع شده‌است. این جمهوری به جز جزیره موریس شامل جزیره‌های سنت برندون، رودریگوئس و جزایر آگالگا نیز می‌شود. موریس بخشی از جزایر ماسکارین به‌شمار می‌رود و جزیره فرانسوی رئونیون در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی آن قرار دارد. پایتخت موریس شهر پورت لوئیس است.
 • نرخ فعلی : 1,600.26
 • بالاترین قیمت روز : 1,600.26
 • پایین ترین قیمت روز : 1,600.26
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,600.26
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۱:۵۹
 • نرخ روز گذشته : 1,585.08
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.96%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 15.18
 • نرخ فعلی : 0.681 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.681
 • پایین ترین قیمت روز : 0.626
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.74%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.626
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۳:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 0.676
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.74%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.005
 • نرخ فعلی : 39.95 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 40.23
 • پایین ترین قیمت روز : 38.822
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.19
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 38.822
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۸:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 40.01
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06
 • نرخ فعلی : 52.052 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 54.033
 • پایین ترین قیمت روز : 52.052
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.84
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.27%
 • نرخ بازگشایی بازار : 53.693
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۳۵:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 53.681
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.629

بازارهای ارزی موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
روپیه موریس / دلار 0.0246 0.0244 0.0244 0.025 0.00 0.41% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۳
یورو / روپیه موریس 46.75 - 46.21 48.59 0.54 1.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۵
پوند انگلیس / روپیه موریس 52.052 - 52.052 54.033 0.14 0.27% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۵
دلار / روپیه موریس 39.95 39.94 38.822 40.23 0.06 0.15% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
روپیه موریس / یورو 0.0201 - 0.0201 0.0201 0.00 1.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۵۶

شاخص های بورس موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 1600.26 - 1600.26 1600.26 15.18 0.96% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱:۰۱

بازار سهام موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Medine 45.85 47 45.85 47 4.85 11.83% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
United Investmen 4.2 - 4.2 4.2 0.60 14.29% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Fincorp Investment 17.75 17.5 17.5 17.75 1.25 7.58% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
United Docks 50 - 50 50 0.50 1.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Medical And Surgical Centre 5.3 4.95 4.9 5.3 0.35 7.07% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹

بازار اوراق قرضه موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 2M 0.353 0.278 0.227 0.353 0.07 26.52% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Mauritius 4M 0.514 0.428 0.428 0.514 0.09 20.37% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Mauritius 6M 0.774 0.528 0.528 0.774 0.25 47.15% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Mauritius 8M 0.742 0.576 0.546 0.742 0.17 28.82% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Mauritius 1Y 0.681 0.676 0.626 0.681 0.01 0.74% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indian Entrepreneur Fund Retail B 3.387 3.357 3.342 3.387 0.03 0.89% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Indian Entrepreneur Fund Retail C 3.608 - 3.608 3.608 0.03 0.87% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Indian Entrepreneur Fund Retail A 3.331 3.302 3.287 3.331 0.03 0.88% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Life Fund Retail 2.03 - 2.03 2.03 0.01 0.25% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Life Fund Institutional B 2.086 - 2.086 2.086 0.01 0.24% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳

شاخص‌های اقتصادی موریس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 11 497 0 : 501 روزانه 2020-11

CPI مسکن آب و برق

0 2020 09 92.51 92.51 : 102 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 11 9 0 : 10 روزانه 2020-11

Coronavirus Recovered

0 2020 12 456 0 : 463 روزانه 2020-12

آسانی کسب و کار

0 2019 12 20 13 : 49 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 266357 28544 : 289734 سه ماهه

ارزش بودجه دولت

3080.00 2020 09 36155 -14336 : 36155 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 11 : ماهیانه 65

استخراج معدن

0 2020 03 1.5 -34.23 : 17.24 سه ماهه

اطمینان کسب و کار

161.50 2019 06 160 77.5 : 162 سه ماهه

افراد بیکار

41.90 2020 03 37.9 35 : 56.1 سه ماهه 2020-03

افراد شاغل

549.90 2020 03 557 483 : 557 سه ماهه 2020-03

اندازه اصل تورم

3.80 2020 06 3.2 0.8 : 6.2 ماهیانه

بهره وری

0 2019 12 132 45.68 : 135 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-3.20 2019 12 -3.2 -6.2 : -1.8 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

64.60 2019 12 63.4 48.4 : 65 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

0 2020 06 33659 6185 : 56153 سه ماهه

بازار سهام

1599.68 2020 11 1585 100 : 2308 روزانه

پست های خالی شغلی

0 2019 12 4124 1558 : 13963 سالیانه 2019-12

پول

39.75 2020 11 39.7 26.5 : 40.7 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1232.00 2020 06 1741 566 : 2220 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

22989.30 2019 12 22208 7990 : 22989 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

10949.20 2019 12 10577 2324 : 10949 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

84189.00 2020 06 116891 24867 : 133618 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

147.00 2020 06 208 147 : 348 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2020 06 3084 2216 : 4364 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

555.00 2020 06 4714 555 : 5881 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

7233.00 2020 06 10587 7233 : 16963 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 03 176 -3498 : 3458 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

2598.00 2020 06 6807 2598 : 7316 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2020 03 7107 2688 : 7192 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

14.18 2019 12 14.18 0.7 : 14.18 سالیانه

تولید صنعتی

-40.40 2020 06 -2 -40.4 : 6.77 سه ماهه

تولید صنعتی

0 2020 03 -0.5 -25.8 : 8.91 سه ماهه

تورم مواد غذایی

5.40 2020 07 3.3 -27.28 : 15.8 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

7555.00 2020 06 21518 5487 : 26920 سه ماهه

ترازنامه بانک

1732317.40 2020 09 1741019 432334 : 1741019 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

405336.86 2020 10 381163 43240 : 405337 ماهیانه

جمعیت

1.27 2019 12 1.27 0.66 : 1.27 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-13100.00 2020 06 -4933 -13870 : 3279 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-6.30 2019 12 -8.8 -13.55 : 6.4 سالیانه 2019-12

حواله

0 2020 03 734 425 : 738 سه ماهه

دستمزد

29841.00 2018 12 28676 12600 : 29841 سالیانه 2018-12

دستمزد در تولید

122.60 2020 06 123 78.2 : 128 سه ماهه 2020-06

درآمدهای دولت

0 2020 09 46277 3176 : 46277 ماهیانه

درآمد گردشگری

195.00 2020 08 414 195 : 44378 ماهیانه

ذخایر ارزی

0 2020 10 7206 638 : 7656 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 06 12.4 1.91 : 12.44 سه ماهه

رابطه مبادله

0 2020 03 117 91.3 : 138 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 49 39 : 60 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 56 33 : 56 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 6433 200 : 6433 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

17370.00 2018 12 21242 8793 : 21242 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

106.78 2020 10 106 97.15 : 107 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 51 41 : 57 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 63.74 4.16 : 64.27 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 0 سالیانه

صادرات

6547.00 2020 09 6014 1407 : 21687 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

106.13 2020 10 106 9.85 : 109 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2018 09 113051 9737 : 114837 ماهیانه MUR - میلیون

عرضه پول M2

0 2018 09 402326 70020 : 403352 ماهیانه MUR - میلیون

عرضه پول M3

0 2020 09 646149 206703 : 655899 ماهیانه

قیمت تولید

115.80 2020 09 116 69.4 : 116 ماهیانه

قیمت صادرات

0 2020 03 107 49 : 109 سه ماهه

قیمت واردات

0 2020 03 91.1 77.4 : 127 سه ماهه

گردش سرمایه

0 2019 09 6400 -14837 : 42379 سه ماهه

موازنه تجاری

-7579.00 2020 09 -7568 -23045 : 560 ماهیانه 2020-09

مخارج نظامی

22.00 2018 12 24 1.6 : 24 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-3.60 2020 03 1.5 -3.6 : 6.1 سه ماهه 2020-03

نرخ وام بانکی

6.85 2020 08 6.85 6.85 : 13 ماهیانه

نرخ وام

6.85 2020 08 6.85 6.85 : 13 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

15.00 2020 12 15 15 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

15.00 2020 12 15 15 : 30 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه

نرخ اشتغال

92.92 2020 03 93.63 0 : 93.63 سه ماهه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-32.50 2020 06 -2 -32.5 : 9.8 سه ماهه

نرخ مالکیت مسکن

0 2011 12 99.1 98.6 : 99.1 سالیانه ٪

نرخ تورم

3.20 2020 10 2.6 -1.4 : 18.1 ماهیانه 2020-10

نرخ تورم

0.70 2020 07 -2 -2.5 : 4.4 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.00 2019 12 3 3 : 3 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

9.00 2019 12 9 9 : 9 سالیانه

نرخ بیکاری

12.20 2020 06 7.1 2.7 : 19.7 سه ماهه 2020-06

نرخ بهره سپرده

3.70 2019 12 3.3 3.1 : 12.56 سالیانه

نرخ بهره

1.85 2020 09 1.85 1.85 : 9.25 روزانه 2020-09

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

6.00 2019 12 6 6 : 6 سالیانه

واردات

14126.00 2020 09 13582 1755 : 44732 ماهیانه

ورود توریست

1149.00 2020 10 369 9 : 158043 ماهیانه

هزینه های دولت

22138.00 2020 06 18614 3739 : 22138 سه ماهه

هزینه های کار

0 2019 12 135 22.54 : 136 سالیانه 2019-12

هزینه های مالی

0 2020 09 10122 3932 : 29881 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

53836.00 2020 06 86550 16183 : 104908 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت 3080.00 -486 -486 -486 -486 -489
اطمینان کسب و کار 161.50 75 92 95 70 100
افراد بیکار 41.90 40.5 40.5 40.5 40.3 43 2020-03
افراد شاغل 549.90 554 554 554 552 560 2020-03
اندازه اصل تورم 3.80 1.6 1.4 1.5 2 1.6
بودجه دولت -3.20 -10 -7.5 -7.5 -10 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.60 80 73 73 80 73 2019-12
بازار سهام 1599.68 1558 1545 1533 1570 1508
پول 39.75 40.12 40.31 40.5 39.94 40.87
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1232.00 1802 1294 1312 1474 1585
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22989.30 20500 21200 21200 20500 21200
تولید ناخالص داخلی سرانه 10949.20 8900 9500 9500 8900 9500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 84189.00 120982 88398 89661 114911 123530
تولید ناخالص داخلی از معادن 147.00 215 154 157 263 283
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 555.00 4879 583 591 5058 5437
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7233.00 10958 7595 7703 14027 15079
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2598.00 7045 2728 2767 6292 6764
تولید ناخالص داخلی 14.18 10 13.5 13.5 10 13.5
تولید صنعتی -40.40 -15 2 1.7 -18 2.3
تورم مواد غذایی 5.40 2.5 2.8 3 2 3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7555.00 22271 7933 8046 22050 23704
ترازنامه بانک 1732317.40 1642000 1647000 1647000 1645000 1646500
ترازنامه بانک مرکزی 405336.86 300000 315000 315000 293500 320000
جمعیت 1.27 1.29 1.27 1.27 1.27 1.3 2019-12
حساب جاری -13100.00 -11500 -3500 -7000 -10000 -7468
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -7.6 -6 -6 -7.6 -6 2019-12
دستمزد 29841.00 31800 31800 31800 31800 32400 2018-12
دستمزد در تولید 122.60 120 120 120 115 120 2020-06
درآمد گردشگری 195.00 3000 3400 3600 1000 3800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17370.00 18600 18600 18600 18600 19000
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.78 107 107 108 108 110
صادرات 6547.00 5300 6000 6000 4500 6300
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.13 110 108 108 106 109
قیمت تولید 115.80 105 105 105 105 105
موازنه تجاری -7579.00 -6700 -8000 -8000 -10200 -10600 2020-09
مخارج نظامی 22.00 23 23 23 23 26
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.60 -12 1.3 2 -8 2 2020-03
نرخ وام بانکی 6.85 6.35 6.35 6.35 6.85 6.35
نرخ وام 6.85 6.35 6.35 6.35 6.85 6.35
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ اشتغال 92.92 93 93 93 93.3 93 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -32.50 3.5 5 6.5 -14 7.5
نرخ تورم 3.20 2.2 2.3 1.8 2.5 2.5 2020-10
نرخ تورم 0.70 0.7 0.5 0.5 0.4 0.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3
نرخ تامین اجتماعی 9.00 9 9 9 9 9
نرخ بیکاری 12.20 9 8.8 8.7 8.4 8.7 2020-06
نرخ بهره سپرده 3.70 3.7 3.2 3.2 2.85 2.85
نرخ بهره 1.85 1.35 1.35 1.35 1.85 1.35 2020-09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6
واردات 14126.00 12000 14000 14000 10300 16000
ورود توریست 1149.00 15000 30000 40000 1000 60000
هزینه های دولت 22138.00 19265 23245 23577 16720 17974
هزینه های مصرف کننده 53836.00 89579 56528 57335 90221 96987
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی