موریس موریس
موریس

موریس

موریس با نام رسمی جمهوری موریس Republic of Mauritius، کشور جزیره‌ای در جنوب آفریقا و اقیانوس هند است که در حدود ۹۰۰ کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع شده‌است. این کشور به صورت ایالتی مدیریت می‌شود…
 • نرخ فعلی : 2,075.35
 • بالاترین قیمت روز : 2,075.35
 • پایین ترین قیمت روز : 2,075.35
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 2,075.35
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.925 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.925
 • پایین ترین قیمت روز : 0.925
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹ آبان
 • نرخ روز گذشته : 0.925
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 43.12 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 43.12
 • پایین ترین قیمت روز : 41.583
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.54
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 41.583
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۱۶:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 43.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 57.526 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 57.798
 • پایین ترین قیمت روز : 57.526
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.27
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 57.526
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۳:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 57.798
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.272

بازارهای ارزی موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / روپیه موریس 48.82 48.9 48.82 48.9 0.08 0.16% ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۲۳
روپیه موریس / دلار 0.0233 - 0.023 0.0233 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۱۵
پوند انگلیس / روپیه موریس 57.798 57.526 57.526 57.798 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۰۷
دلار / روپیه موریس 43.12 41.583 41.583 43.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۷:۱۶
روپیه موریس / پوند انگلیس 0.0165 - 0.0165 0.0165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۲۹

شاخص های بورس موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2075.35 - 2075.35 2075.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۰:۱۰

بازار سهام موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tropical Paradise 205 - 205 205 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۲
ENL 21.75 - 21.75 21.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۲
MCB Group 312.75 - 312.75 312.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۹
State Bank of Mauritius 4.2 - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۹
Bluelife 0.52 - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۹

بازار اوراق قرضه موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 4M 0.679 - 0.632 0.679 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۲:۱۰
Mauritius 2Y 0.866 - 0.866 0.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱:۰۸
Mauritius 3Y 1.201 - 1.201 1.201 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱:۰۸
Mauritius 4Y 2.237 - 2.233 2.237 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱:۰۸
Mauritius 5Y 2.455 - 2.455 2.455 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۲:۳۸

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UTI India Fund 1986 Shares 54.32 - 54.32 54.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu 1.508 - 1.508 1.508 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۸
UTI India Pharma Fund A Acc 62.84 - 62.84 62.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۸
GinsGlobal US Property Index Fund institutional 48.769 - 48.769 48.769 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۸
Indian Entrepreneur Fund Retail A 4.575 - 4.575 4.575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۳۸

شاخص‌های اقتصادی موریس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 17143 0 : 17416 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 1447 0 : 1458 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 136 0 : 136 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 1725697 0 : 1725697 روزانه
CPI مسکن آب و برق
0 2021 09 93.1 87.61 : 102 ماهیانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 153 0 : 160 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 266357 28544 : 289734 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 20 13 : 49 سالیانه
افراد بیکار
54.80 2021 06 52.5 35 : 66 سه ماهه 2021-06
اندازه اصل تورم
4.60 2021 09 4.3 0.8 : 6.2 ماهیانه
افراد شاغل
466.60 2021 06 482 467 : 557 سه ماهه 2021-06
ارزش بودجه دولت
-1516.00 2021 08 -3120 -22567 : 36155 ماهیانه 2021-08
اطمینان کسب و کار
161.50 2019 06 160 77.5 : 162 سه ماهه
استخراج معدن
0 2021 06 1.87 -51 : 82.6 سه ماهه
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 65
بهره وری
0 2020 12 135 45.68 : 135 سالیانه 2020-12
بودجه دولت
-13.60 2020 12 -3.2 -13.6 : -1.8 سالیانه
بازار سهام
2124.66 2021 10 2122 100 : 2308 روزانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
73.40 2020 12 58.7 48.4 : 73.4 سالیانه 2020-12
بدهی خارجی
0 2021 06 83472 6185 : 85320 سه ماهه
پست های خالی شغلی
0 2019 12 4124 1558 : 7285 سالیانه 2019-12
پول
42.60 2021 10 43.3 26.5 : 43.35 روزانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
1346.00 2021 06 1752 566 : 2220 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
19469.52 2020 12 22870 7990 : 22870 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
9272.84 2020 12 10893 2324 : 10893 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
99939.00 2021 06 106628 24867 : 133701 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از معادن
288.00 2021 06 215 147 : 348 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
0 2021 06 3480 2216 : 4583 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
3527.00 2021 06 4882 506 : 6014 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از ساخت
11993.00 2021 06 9780 7226 : 16963 سه ماهه
ترازنامه بانک
1955776.80 2021 08 1897428 432334 : 1955777 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی
3672.00 2021 06 5649 2887 : 7316 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
0 2021 06 7178 2688 : 7573 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی
10.91 2020 12 14.05 0.7 : 14.18 سالیانه
تولید صنعتی
45.90 2021 06 -5.6 -39.6 : 45.9 سه ماهه
تولید صنعتی
0 2021 06 -5.7 -42.4 : 53.1 سه ماهه
تورم مواد غذایی
7.70 2021 08 9.4 -27.28 : 15.8 ماهیانه
تغییرات موجودی انبار
0 2021 06 -380 -3498 : 3458 سه ماهه
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
17444.00 2021 06 22081 5487 : 26920 سه ماهه
ترازنامه بانک مرکزی
473387.34 2021 09 461744 43240 : 473387 ماهیانه
جمعیت
1.27 2020 12 1.27 0.66 : 1.27 سالیانه
حساب جاری
-18450.00 2021 06 -17200 -18600 : 3279 سه ماهه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-10.10 2020 12 -5.7 -13.55 : 6.4 سالیانه
حواله
0 2021 06 616 425 : 886 سه ماهه
دستمزد در تولید
122.90 2021 06 118 78.2 : 128 سه ماهه 2021-06
دستمزد
33259.00 2020 12 31813 12600 : 33259 سالیانه 2020-12
درآمدهای دولت
0 2021 08 6886 3176 : 46277 ماهیانه 2021-08
درآمد گردشگری
160.00 2021 07 20 11 : 44378 ماهیانه
ذخایر ارزی
0 2021 09 7493 638 : 7842 ماهیانه
ذخایر طلا
0 2021 06 12.44 1.91 : 12.44 سه ماهه
رابطه مبادله
0 2021 06 116 91.3 : 138 سه ماهه
رتبه رقابتی
0 2019 12 49 39 : 60 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 56 33 : 56 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 6433 200 : 6433 سه ماهه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
9080.00 2020 12 21337 8793 : 22342 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
113.54 2021 09 114 97.15 : 114 ماهیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 52 41 : 57 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 63.74 4.16 : 64.27 سالیانه
شاخص تروریسم
0 2019 12 0 0 : 0 سالیانه
صادرات
7113.00 2021 08 7321 1407 : 21687 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
111.73 2021 09 112 9.85 : 112 ماهیانه
عرضه پول M1
0 2018 09 113051 9737 : 114837 ماهیانه MUR - میلیون
عرضه پول M2
0 2018 09 402326 70020 : 403352 ماهیانه MUR - میلیون
عرضه پول M3
0 2021 08 773836 206703 : 773836 ماهیانه
قیمت تولید
126.60 2021 08 126 69.4 : 127 ماهیانه
قیمت صادرات
0 2021 06 123 49 : 125 سه ماهه
قیمت واردات
0 2021 06 106 77.4 : 127 سه ماهه
گردش سرمایه
0 2020 12 13240 -14837 : 42379 سه ماهه
موازنه تجاری
-10478.00 2021 08 -10553 -23045 : 560 ماهیانه 2021-08
مخارج نظامی
19.00 2020 12 22 1.6 : 24 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
-9.00 2021 06 0.8 -31.2 : 31.3 سه ماهه
نرخ وام بانکی
6.85 2021 08 6.85 6.85 : 13 ماهیانه
نرخ وام
6.85 2021 08 6.85 6.85 : 13 ماهیانه
نرخ مالیات شرکت
15.00 2021 12 15 15 : 35 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
15.00 2021 12 15 15 : 30 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
15.00 2021 12 15 15 : 15 سالیانه
نرخ اشتغال
89.50 2021 06 90.2 0 : 93.63 سه ماهه 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
18.80 2021 06 -9 -33 : 18.8 سه ماهه
نرخ مالکیت مسکن
0 2011 12 99.1 98.6 : 99.1 سالیانه ٪
نرخ تورم
5.40 2021 09 6 -1.4 : 18.1 ماهیانه
نرخ تورم
-0.10 2021 08 0.3 -2.5 : 4.4 ماهیانه
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان
3.00 2021 12 3 3 : 3 سالیانه
نرخ تامین اجتماعی
9.00 2021 12 9 9 : 9 سالیانه
نرخ بیکاری
10.50 2021 06 9.8 2.7 : 19.7 سه ماهه
نرخ بهره سپرده
1.70 2020 12 3.7 1.7 : 12.56 سالیانه
نرخ بهره
1.85 2021 10 1.85 1.85 : 9.25 روزانه
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت
6.00 2021 12 6 6 : 6 سالیانه
واردات
17591.00 2021 08 17874 1755 : 44732 ماهیانه
ورود توریست
2494.00 2021 09 2499 9 : 158043 ماهیانه
هزینه های دولت
21674.00 2021 06 18575 3739 : 22138 سه ماهه 2021-06
هزینه های کار
0 2020 12 136 22.54 : 146 سالیانه 2020-12
هزینه های مالی
0 2021 08 10007 3932 : 38479 ماهیانه 2021-08
هزینه های مصرف کننده
64818.00 2021 06 81152 16183 : 104908 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 54.80 43 43 43 43 43 2021-06
اندازه اصل تورم 4.60 4.6 4.3 4 5 3.5
افراد شاغل 466.60 560 560 560 560 560 2021-06
ارزش بودجه دولت -1516.00 -489 -489 -489 -489 -489 2021-08
اطمینان کسب و کار 161.50 75 92 95 70 100
بودجه دولت -13.60 -6 -6 -6 -11 -6
بازار سهام 2124.66 2052 2023 1994 2081 1939
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.40 67 67 67 70 67 2020-12
پول 42.60 43.34 43.71 44.08 42.97 44.85
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1346.00 1694 1819 1413 2284 1796
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19469.52 21200 21200 21200 21200 21980
تولید ناخالص داخلی سرانه 9272.84 9500 9500 9500 9500 10800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 99939.00 127807 110680 104936 148302 135475
تولید ناخالص داخلی از معادن 288.00 331 223 302 344 351
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3527.00 6345 5068 3703 6024 6725
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11993.00 10152 12593 12713 16221 17194
ترازنامه بانک 1955776.80 1646500 1646500 1646500 1646500 1638000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3672.00 5864 3856 3892 6399 6782
تولید ناخالص داخلی 10.91 13.5 13.5 13.5 13.5 14.3
تولید صنعتی 45.90 2 2 2 1.6 1.8
تورم مواد غذایی 7.70 4 4 3.5 5 4
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17444.00 22920 18316 18491 27117 28744
ترازنامه بانک مرکزی 473387.34 320000 320000 320000 320000 325000
جمعیت 1.27 1.3 1.3 1.3 1.3 1.31
حساب جاری -18450.00 -8500 -8500 -8500 -8500 -7468
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.10 -7 -7 -7 -14 -7
دستمزد در تولید 122.90 120 120 120 120 120 2021-06
دستمزد 33259.00 32400 32400 32400 32400 32400 2020-12
درآمد گردشگری 160.00 200 500 700 400 1000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9080.00 19000 19000 19000 19000 19000
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.54 115 115 115 114 116
صادرات 7113.00 6300 6300 6300 6300 6700
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.73 112 115 115 110 113
قیمت تولید 126.60 105 105 105 105 105
موازنه تجاری -10478.00 -9700 -9700 -9700 -9700 -9300 2021-08
مخارج نظامی 19.00 26 26 26 26 26
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.00 1.2 1.5 2 1.7 2
نرخ وام بانکی 6.85 6.35 6.35 6.35 6.85 6.35
نرخ وام 6.85 6.85 6.35 6.35 8.25 6.35
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ اشتغال 89.50 93 93 93 93 93 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 18.80 3.8 5 6 5.5 6
نرخ تورم 5.40 3.5 3 2.6 3.8 3
نرخ تورم -0.10 0.4 0.4 0.3 0.5 0.3
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3
نرخ تامین اجتماعی 9.00 9 9 9 9 9
نرخ بیکاری 10.50 8.6 8.3 8 9 8
نرخ بهره سپرده 1.70 1.7 1.2 1.2 2.85 1.2
نرخ بهره 1.85 1.35 1.35 1.35 1.85 1.35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6
واردات 17591.00 16000 16000 16000 16000 16000
ورود توریست 2494.00 1750 3000 3200 2000 4000
هزینه های دولت 21674.00 19281 22758 22974 21201 22473 2021-06
هزینه های مصرف کننده 64818.00 84236 68059 68707 105129 111436
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی