شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موریس موریس
موریس

موریس

موریس با نام رسمی جمهوری موریس کشوری جزیره‌ای در جنوب غربی اقیانوس هند است که در حدود ۹۰۰ کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع شده‌است. این جمهوری به جز جزیره موریس شامل جزیره‌های سنت برندون و رودریگوئس و جزایر آگالگا نیز می‌شود. موریس بخشی از جزایر ماسکارین به‌شمار می‌رود و جزیره فرانسوی رئونیون در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی آن قرار دارد. پایتخت موریس شهر پورت لوئیس است.
 • نرخ فعلی : 1,571.04
 • بالاترین قیمت روز : 1,571.04
 • پایین ترین قیمت روز : 1,571.04
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1,571.04
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.177 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 1.177
 • پایین ترین قیمت روز : 1.177
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1.177
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 39.8 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 40
 • پایین ترین قیمت روز : 38.007
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 39.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 48.847 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 48.882
 • پایین ترین قیمت روز : 48.799
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.06
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 48.882
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۴۲:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 48.851
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.004

بازارهای ارزی موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MUR/USD Ask 0.0246 0.0249 0.0246 0.0249 0.00 1.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۷
EUR/MUR Ask 43.01 43.03 43.01 43.09 0.03 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۴۲
GBP/MUR Ask 48.847 48.855 48.799 48.882 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۴۲
دلار / روپیه موریس 39.8 - 38.007 40 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۴۳
MUR/EUR Ask 0.0225 - 0.0225 0.0225 0.00 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۵۶

شاخص های بورس موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 1571.04 - 1571.04 1571.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۰

بازار سهام موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 210.25 - 210.25 210.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۸
State Bank of Mauritius 4.68 - 4.68 4.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۸
Mauritius Union Assurance Co 76 - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۸
P. O. L. I. C. Y 5.5 - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۸
Rogers & Co 23 - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۸

بازار اوراق قرضه موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 8M 1.078 - 1.078 1.078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
Mauritius 2M 0.834 - 0.834 0.834 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۱
Mauritius 4M 0.982 - 0.982 0.982 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۱
Mauritius 6M 1.029 - 1.029 1.029 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۱
Mauritius 1Y 1.177 - 1.177 1.177 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Reliance Emergent India Fund Class 9.1 - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
GinsGlobal Global Equity Index Fund 11.959 - 11.959 11.959 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
GinsGlobal US Equity Index Fund Ins 13.411 - 13.411 13.411 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
GinsGlobal US Property Index Fund i 26.118 - 26.118 26.118 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
IPRO African Market Leaders Fund C2 91.55 - 91.55 91.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱

شاخص‌های اقتصادی موریس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 03 48 3 : 81 روزانه 2020-03

CPI مسکن آب و برق

0 2020 01 97.56 93.66 : 102 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

Coronavirus Deaths

0 2020 03 2 0 : 2 روزانه 2020-03

آسانی کسب و کار

0 2019 12 20 13 : 49 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 266357 28544 : 289734 سه ماهه

افراد شاغل

557.20 2019 09 554 483 : 554 سه ماهه 2019-09

اندازه اصل تورم

2.20 2020 02 1.6 0.8 : 6.2 ماهیانه 2020-02

افراد بیکار

37.90 2019 09 39.1 35 : 56.1 سه ماهه 2019-09

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 65

ارزش بودجه دولت

-1464.20 2020 01 -1688 -5099 : 3156 ماهیانه 2020-01

اطمینان کسب و کار

161.50 2019 06 160 77.5 : 162 سه ماهه 2019-06

استخراج معدن

0 2019 12 4.8 -34.23 : 17.24 سه ماهه

بودجه دولت

-3.20 2018 12 -3.2 -6.2 : -1.8 سالیانه 2018-12

بهره وری

0 2018 12 128 45.68 : 132 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2019 09 40304 6185 : 56153 سه ماهه 2019-09

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

63.00 2018 12 64.8 48.4 : 65 سالیانه 2018-12

بازار سهام

1571.04 2020 03 1571 100 : 2308 روزانه

پول

39.50 2020 03 39 26.5 : 39.75 روزانه

پست های خالی شغلی

0 2019 12 4124 1558 : 13963 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

5853.00 2019 09 5028 2126 : 5853 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1762.00 2019 09 1782 566 : 2220 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

14589.00 2019 09 13448 7321 : 16963 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2019 09 3152 2216 : 4337 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی سرانه

10578.60 2018 12 10200 2324 : 10579 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

7198.00 2019 09 6813 3173 : 7198 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

21074.81 2018 12 20319 7581 : 21075 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

123674.00 2019 09 124430 24867 : 131102 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از معادن

292.00 2019 09 276 162 : 348 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 02 285593 43240 : 285593 ماهیانه 2020-02

تغییرات موجودی انبار

0 2019 09 281 -3498 : 3458 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2019 09 7199 2688 : 7199 سه ماهه

ترازنامه بانک

0 2019 12 1550497 432334 : 1550497 ماهیانه 2019-12

تورم مواد غذایی

6.10 2020 02 6.9 -27.28 : 15.8 ماهیانه 2020-02

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

27988.00 2019 09 23245 5487 : 27988 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

14.70 2019 12 14.22 0.7 : 14.7 سالیانه 2019-12

تولید صنعتی

0.40 2019 12 0.5 -2.9 : 6.77 سه ماهه

تولید صنعتی

0 2019 12 0.2 -7.04 : 8.91 سه ماهه

جمعیت

1.27 2019 12 1.27 0.66 : 1.27 سالیانه 2019-12

حواله

0 2019 09 715 425 : 715 سه ماهه 2019-09

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-8.80 2018 12 -6.6 -13.55 : 6.4 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2019 09 -4913 -13870 : 3279 سه ماهه 2019-09

دستمزد

29841.00 2018 12 28676 12600 : 29841 سالیانه 2018-12

دستمزد در تولید

125.20 2019 12 128 78.2 : 128 سه ماهه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2020 01 13578 3176 : 14748 ماهیانه 2020-01

درآمد گردشگری

5434.00 2019 10 4362 3055 : 44378 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2019 12 12.44 1.91 : 12.44 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 02 7569 638 : 7569 ماهیانه 2020-02

رتبه فساد مالی

0 2019 12 56 33 : 56 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 49 39 : 60 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 09 107 91.3 : 138 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

17370.00 2018 12 21242 8793 : 21242 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 6433 200 : 6433 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

104.54 2020 02 105 97.15 : 107 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 51 41 : 57 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 63.74 4.16 : 64.27 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 0 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

106.60 2020 02 106 9.85 : 107 ماهیانه 2020-02

صادرات

6902.00 2020 01 6431 1407 : 21687 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M3

0 2020 01 602171 206703 : 604264 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M2

0 2018 09 402326 70020 : 403352 ماهیانه MUR - میلیون

عرضه پول M1

0 2018 09 113051 9737 : 114837 ماهیانه MUR - میلیون

قیمت واردات

0 2019 09 92.9 77.4 : 127 سه ماهه 2019-09

قیمت صادرات

0 2019 09 99.1 49 : 107 سه ماهه 2019-09

قیمت تولید

110.80 2020 01 110 69.4 : 111 ماهیانه 2020-01

گردش سرمایه

0 2019 09 6400 -14837 : 42379 سه ماهه 2019-09

موازنه تجاری

-8668.00 2020 01 -11731 -23045 : 560 ماهیانه 2020-01

مخارج نظامی

22.00 2018 12 24 1.6 : 24 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

0 2011 12 99.1 98.6 : 99.1 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.70 2019 09 2.3 -1.7 : 6.1 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

15.00 2018 12 15 15 : 30 سالیانه 2018-12

نرخ وام بانکی

8.35 2020 01 8.35 8 : 13 ماهیانه 2020-01

نرخ وام

8.35 2020 01 8.35 8 : 13 ماهیانه 2020-01

نرخ مالیات شرکت

15.00 2020 12 15 15 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.70 2020 02 2.4 -2.5 : 4.4 ماهیانه 2020-02

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.10 2019 09 3.5 -0.8 : 9.8 سه ماهه 2019-09

نرخ بهره

2.85 2020 03 3.35 2.85 : 9.25 روزانه 2020-03

نرخ تورم

2.20 2020 02 2 -1.4 : 18.1 ماهیانه 2020-02

نرخ اشتغال

93.63 2019 09 93.41 0 : 93.6 سه ماهه 2019-09

نرخ بهره سپرده

3.30 2018 12 3.1 3.1 : 12.56 سالیانه 2018-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

6.00 2019 12 6 6 : 6 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

6.40 2019 09 6.6 2.7 : 19.7 سه ماهه 2019-09

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.00 2019 12 3 3 : 3 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

9.00 2019 12 9 9 : 9 سالیانه 2019-12

واردات

15570.00 2020 01 18162 1755 : 44732 ماهیانه 2020-01

ورود توریست

111560.00 2020 02 137419 38826 : 158043 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

96667.00 2019 09 90425 16183 : 101149 سه ماهه 2019-09

هزینه های کار

0 2018 12 132 22.54 : 135 سالیانه 2018-12

هزینه های دولت

18578.00 2019 09 20158 3739 : 20158 سه ماهه 2019-09

هزینه های مالی

0 2020 01 15266 3932 : 15266 ماهیانه 2020-01
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد شاغل 557.20 552 552 554 552 560 2019-09
اندازه اصل تورم 2.20 0.9 0.9 1 1 1.2 2020-02
افراد بیکار 37.90 40.3 40.3 40.5 40.3 43 2019-09
ارزش بودجه دولت -1464.20 -420 -420 -486 -420 -489 2020-01
اطمینان کسب و کار 161.50 65 70 75 80 100 2019-06
بودجه دولت -3.20 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 63 63 63 63 64 2018-12
بازار سهام 1571.04 1546 1534 1521 1558 1497
پول 39.50 39.72 39.91 40.09 39.53 40.46
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5853.00 5071 5923 6011 4952 6221 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1762.00 1797 1783 1810 2024 1873
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14589.00 13562 14764 14983 10447 15507
تولید ناخالص داخلی سرانه 10578.60 10805 10805 10805 10805 11123
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7198.00 6871 7284 7392 7219 7651
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21074.81 21527 21527 21527 21527 22159
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 123674.00 125488 125158 127013 118743 131459 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 292.00 278 296 300 210 310
تورم مواد غذایی 6.10 3.2 3.2 3 3.2 3 2020-02
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27988.00 23443 28324 28744 22286 29750
تولید ناخالص داخلی 14.70 13.84 13.84 13.84 13.84 14.71 2019-12
تولید صنعتی 0.40 0.5 1.6 2 -0.3 2.3
جمعیت 1.27 1.27 1.27 1.29 1.27 1.3 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5.1 2018-12
دستمزد 29841.00 31800 31800 31800 31800 32400 2018-12
دستمزد در تولید 125.20 115 115 120 115 120 2019-12
درآمد گردشگری 5434.00 4200 4600 6850 5000 6950
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17370.00 18600 18600 18600 18600 19000 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.54 105 105 107 106 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.60 105 105 105 107 107 2020-02
صادرات 6902.00 6350 6180 7450 6500 7500 2020-01
قیمت تولید 110.80 105 105 105 105 105 2020-01
موازنه تجاری -8668.00 -13650 -14320 -10200 -6300 -10600 2020-01
مخارج نظامی 22.00 23 23 23 23 26
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 -0.5 0.8 1 -0.7 1.4 2019-09
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15 2018-12
نرخ وام بانکی 8.35 8.85 8.85 8.85 8.85 8.85 2020-01
نرخ وام 8.35 8.85 8.85 8.85 8.85 8.85 2020-01
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 1.7 2.4 2.7 2.2 3.5 2019-09
نرخ بهره 2.85 2.85 2.85 2.85 3.35 2.35 2020-03
نرخ تورم 2.20 1.7 1.3 1.5 2.4 1.7 2020-02
نرخ اشتغال 93.63 93.1 93.3 93 93.2 93 2019-09
نرخ بهره سپرده 3.30 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6 2019-12
نرخ بیکاری 6.40 6.3 6.4 6 6.7 6.2 2019-09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.00 9 9 9 9 9 2019-12
واردات 15570.00 20000 20500 17700 18000 18000 2020-01
ورود توریست 111560.00 90000 95000 130000 108000 140000
هزینه های مصرف کننده 96667.00 91194 97827 99277 87212 102752 2019-09
هزینه های دولت 18578.00 20329 18801 19080 18400 19747 2019-09
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی