موریس موریس
موریس

موریس

موریس با نام رسمی جمهوری موریس Republic of Mauritius کشوری جزیره‌ای در جنوب غربی اقیانوس هند است که در حدود ۹۰۰ کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع شده‌است. این جمهوری به جز جزیره موریس شامل جزیره‌های سنت برندون، رودریگوئس و جزایر آگالگا نیز می‌شود. موریس بخشی از جزایر ماسکارین به‌شمار می‌رود و جزیره فرانسوی رئونیون در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی آن قرار دارد. پایتخت موریس شهر پورت لوئیس است.
 • نرخ فعلی : 1,579.99
 • بالاترین قیمت روز : 1,579.99
 • پایین ترین قیمت روز : 1,579.99
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 1,579.99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.326 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.376
 • پایین ترین قیمت روز : 0.326
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 0.326
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 40 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 40.3
 • پایین ترین قیمت روز : 39.85
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 40
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 54.03 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 54.03
 • پایین ترین قیمت روز : 54.03
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 54.03
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
روپیه موریس / دلار 0.0246 0.0244 0.0244 0.0246 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۲۲:۰۱
دلار / روپیه موریس 40 - 39.85 40.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
یورو / روپیه موریس 46.49 - 46.49 46.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۲۱
پوند انگلیس / روپیه موریس 54.03 - 54.03 54.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۲۱
روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی 0.3679 - 0.3679 0.3679 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۲۱

شاخص های بورس موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 1579.99 - 1579.99 1579.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲

بازار سهام موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
P. O. L. I. C. Y 3.99 - 3.99 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۷
Innodis 43.5 - 43.5 43.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۷
Belle Mare Holding 21.35 - 21.35 21.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۷
Nat Inv Trust 38.5 - 38.5 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۷
Terra Mauricia 19.5 - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۷

بازار اوراق قرضه موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 6M 0.226 - 0.226 0.226 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Mauritius 8M 0.236 - 0.236 0.276 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۳۱
Mauritius 2M 0.114 - 0.114 0.148 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
Mauritius 4M 0.173 - 0.173 0.177 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۲
Mauritius 1Y 0.326 - 0.326 0.376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indian Entrepreneur Fund Retail B 3.848 - 3.848 3.848 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Indian Entrepreneur Fund Retail C 4.11 - 4.11 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Indian Entrepreneur Fund Retail A 3.782 - 3.782 3.782 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Reliance Emergent India Fund Class 16.9 - 16.9 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
UTI India Fund 1986 Shares 42.63 - 42.63 42.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱

شاخص‌های اقتصادی موریس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 03 619 0 : 620 روزانه 2021-03

CPI مسکن آب و برق

0 2021 02 92.7 92.51 : 102 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 03 9 0 : 10 روزانه 2021-03

Coronavirus Recovered

0 2021 03 570 0 : 588 روزانه 2021-03

آسانی کسب و کار

0 2019 12 20 13 : 49 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 266357 28544 : 289734 سه ماهه

ارزش بودجه دولت

-4508.00 2021 01 -5117 -14336 : 36155 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 03 : ماهیانه 65

استخراج معدن

0 2020 09 -50.9 -50.9 : 17.24 سه ماهه

اطمینان کسب و کار

161.50 2019 06 160 77.5 : 162 سه ماهه

افراد بیکار

41.90 2020 03 37.9 35 : 56.1 سه ماهه 2020-03

افراد شاغل

549.90 2020 03 557 483 : 557 سه ماهه 2020-03

اندازه اصل تورم

3.20 2021 01 3.7 0.8 : 6.2 ماهیانه

بهره وری

0 2019 12 132 45.68 : 135 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-3.20 2019 12 -3.2 -6.2 : -1.8 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

64.60 2019 12 63.4 48.4 : 65 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

0 2020 06 33659 6185 : 56153 سه ماهه

بازار سهام

1579.99 2021 03 1578 100 : 2308 روزانه

پست های خالی شغلی

0 2019 12 4124 1558 : 13963 سالیانه 2019-12

پول

39.70 2021 03 39.7 26.5 : 40.7 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1436.00 2020 09 1232 566 : 2220 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

22989.30 2019 12 22208 7990 : 22989 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

10949.20 2019 12 10577 2324 : 10949 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

107781.00 2020 09 83881 24867 : 133618 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

306.00 2020 09 147 147 : 348 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2020 09 3141 2216 : 4364 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

5399.00 2020 09 550 550 : 5881 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

12843.00 2020 09 7225 7225 : 16963 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 09 2133 -3498 : 3458 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

5764.00 2020 09 2882 2882 : 7316 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2020 09 7437 2688 : 7437 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

14.18 2019 12 14.18 0.7 : 14.18 سالیانه

تولید صنعتی

-15.50 2020 09 -40.3 -40.3 : 7.8 سه ماهه

تولید صنعتی

0 2020 09 -43.2 -43.2 : 8.9 سه ماهه

تورم مواد غذایی

-0.70 2021 01 5.2 -27.28 : 15.8 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

22944.00 2020 09 7544 5487 : 26920 سه ماهه

ترازنامه بانک

1732317.40 2020 09 1741019 432334 : 1741019 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

427496.25 2021 01 407009 43240 : 427496 ماهیانه

جمعیت

1.27 2020 12 1.27 0.66 : 1.27 سالیانه 2020-12

حساب جاری

-14800.00 2020 09 -13100 -14800 : 3279 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-6.30 2019 12 -8.8 -13.55 : 6.4 سالیانه 2019-12

حواله

0 2020 03 734 425 : 738 سه ماهه

دستمزد

29841.00 2018 12 28676 12600 : 29841 سالیانه 2018-12

دستمزد در تولید

123.40 2020 09 122 78.2 : 128 سه ماهه 2020-09

درآمدهای دولت

0 2021 01 11690 3176 : 46277 ماهیانه

درآمد گردشگری

222.00 2020 10 215 195 : 44378 ماهیانه

ذخایر ارزی

0 2021 02 7763 638 : 7763 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 12 12.44 1.91 : 12.44 سه ماهه

رابطه مبادله

0 2020 09 115 91.3 : 138 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 49 39 : 60 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 56 33 : 56 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 6433 200 : 6433 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

21337.00 2019 12 20045 8793 : 22342 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

107.52 2021 02 107 97.15 : 108 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 52 41 : 57 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 63.74 4.16 : 64.27 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0 0 : 0 سالیانه

صادرات

6549.00 2020 12 5585 1407 : 21687 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

107.90 2021 02 107 9.85 : 109 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2018 09 113051 9737 : 114837 ماهیانه MUR - میلیون

عرضه پول M2

0 2018 09 402326 70020 : 403352 ماهیانه MUR - میلیون

عرضه پول M3

0 2021 01 703593 206703 : 708184 ماهیانه

قیمت تولید

116.80 2021 01 116 69.4 : 117 ماهیانه

قیمت صادرات

0 2020 09 117 49 : 119 سه ماهه

قیمت واردات

0 2020 09 102 77.4 : 127 سه ماهه

گردش سرمایه

0 2019 09 6400 -14837 : 42379 سه ماهه

موازنه تجاری

-9896.00 2020 12 -9748 -23045 : 560 ماهیانه 2020-12

مخارج نظامی

22.00 2018 12 24 1.6 : 24 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-4.20 2020 03 1.5 -4.2 : 6.1 سه ماهه 2020-03

نرخ وام بانکی

6.85 2020 12 6.85 6.85 : 13 ماهیانه

نرخ وام

6.85 2020 12 6.85 6.85 : 13 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

15.00 2020 12 15 15 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

15.00 2020 12 15 15 : 30 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه

نرخ اشتغال

92.92 2020 03 93.63 0 : 93.63 سه ماهه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-12.50 2020 09 -32.5 -32.5 : 9.8 سه ماهه

نرخ مالکیت مسکن

0 2011 12 99.1 98.6 : 99.1 سالیانه ٪

نرخ تورم

1.20 2021 02 1 -1.4 : 18.1 ماهیانه 2021-02

نرخ تورم

0.80 2021 01 -0.2 -2.5 : 4.4 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.00 2019 12 3 3 : 3 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

9.00 2019 12 9 9 : 9 سالیانه

نرخ بیکاری

10.90 2020 09 12.2 2.7 : 19.7 سه ماهه 2020-09

نرخ بهره سپرده

3.70 2019 12 3.3 3.1 : 12.56 سالیانه

نرخ بهره

1.85 2020 12 1.85 1.85 : 9.25 روزانه 2020-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

6.00 2019 12 6 6 : 6 سالیانه

واردات

16445.00 2020 12 15333 1755 : 44732 ماهیانه

ورود توریست

1232.00 2021 01 1042 9 : 158043 ماهیانه

هزینه های دولت

18163.00 2020 09 22138 3739 : 22138 سه ماهه

هزینه های کار

0 2019 12 135 22.54 : 136 سالیانه 2019-12

هزینه های مالی

0 2021 01 16807 3932 : 29881 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

85403.00 2020 09 51770 16183 : 104908 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -4508.00 -486 -486 -489 -486 -489
اطمینان کسب و کار 161.50 75 92 95 70 100
افراد بیکار 41.90 40.5 40.5 43 40.5 43 2020-03
افراد شاغل 549.90 554 554 560 554 560 2020-03
اندازه اصل تورم 3.20 3 2.5 2 3.2 1.8
بودجه دولت -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.60 66 66 66 66 65 2019-12
بازار سهام 1579.99 1554 1541 1529 1566 1504
پول 39.70 40.07 40.26 40.45 39.89 40.82
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1436.00 1802 1478 2284 1594 1714
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22989.30 21200 21200 21200 21200 21980
تولید ناخالص داخلی سرانه 10949.20 9500 9500 9500 9500 10800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 107781.00 121038 100657 148302 124265 133585
تولید ناخالص داخلی از معادن 306.00 215 176 344 285 306
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5399.00 4879 666 6024 5469 5880
تولید ناخالص داخلی از ساخت 12843.00 10958 8680 18878 15168 16306
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 5764.00 7045 3118 7940 6804 7314
تولید ناخالص داخلی 14.18 13.5 13.5 13.5 13.5 14.3
تولید صنعتی -15.50 1.7 2.5 2.3 2 2.5
تورم مواد غذایی -0.70 2.8 3 3 2.5 4
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22944.00 22271 9066 27615 23845 25634
ترازنامه بانک 1732317.40 1647000 1647000 1646500 1642000 1638000
ترازنامه بانک مرکزی 427496.25 315000 315000 320000 300000 325000
جمعیت 1.27 1.27 1.27 1.3 1.27 1.31 2020-12
حساب جاری -14800.00 -7000 -8500 -8500 -3500 -7468
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6 -6 -6 -6 -5.3 2019-12
دستمزد 29841.00 31800 31800 32400 31800 32400 2018-12
دستمزد در تولید 123.40 120 120 120 120 120 2020-09
درآمد گردشگری 222.00 370 250 450 500 2000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21337.00 18600 18600 19000 18600 19000
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.52 107 108 110 107 112
صادرات 6549.00 6000 6000 6300 5300 6700
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.90 108 108 109 110 111
قیمت تولید 116.80 105 105 105 105 105
موازنه تجاری -9896.00 -6700 -8000 -10600 -10200 -10600 2020-12
مخارج نظامی 22.00 23 23 26 23 26
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.20 1.6 1.3 1.7 0.8 0.8 2020-03
نرخ وام بانکی 6.85 6.35 6.35 8.25 6.85 6.35
نرخ وام 6.85 6.35 6.35 8.25 6.85 6.35
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ اشتغال 92.92 93 93 93 93.3 93 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.50 20 8.5 7.5 3.5 7
نرخ تورم 1.20 2.3 1.8 2.5 2.6 2.3 2021-02
نرخ تورم 0.80 0.5 0.5 0.5 0.7 0.3
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3
نرخ تامین اجتماعی 9.00 9 9 9 9 9
نرخ بیکاری 10.90 15 14.2 12 12.6 8 2020-09
نرخ بهره سپرده 3.70 3.2 3.2 2.85 3.7 3.2
نرخ بهره 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6
واردات 16445.00 14000 14000 16000 12000 16000
ورود توریست 1232.00 520 600 1000 470 5200
هزینه های دولت 18163.00 19265 26566 20988 18081 19437
هزینه های مصرف کننده 85403.00 89579 64603 114255 97564 104882
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی