شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موریس موریس
 • نرخ فعلی : 1,641.93
 • بالاترین قیمت روز : 1,641.93
 • پایین ترین قیمت روز : 1,641.93
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,641.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.226 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.226
 • پایین ترین قیمت روز : 0.226
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.226
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 39.85 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 40.3
 • پایین ترین قیمت روز : 39.84
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 39.85
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 50.131 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 50.175
 • پایین ترین قیمت روز : 50.131
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 50.171
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۹:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 50.155
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.024

بازارهای ارزی موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
روپیه موریس / دلار 0.0247 0.0244 0.0244 0.0247 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۵۷
پوند انگلیس / روپیه موریس 50.131 50.139 50.131 50.175 0.02 0.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۴۹
یورو / روپیه موریس 44.79 44.81 44.79 44.83 0.02 0.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۴۲
دلار / روپیه موریس 39.85 - 39.84 40.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۵:۲۱
روپیه موریس / یورو 0.0217 - 0.0217 0.0217 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۳:۵۶

شاخص های بورس موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 1641.93 - 1641.93 1641.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۱:۰۱

بازار سهام موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 235 - 235 235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۴۵
State Bank of Mauritius 4.02 - 4.02 4.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۴۵
Mauritius Union Assurance Co 90 - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۴۵
P. O. L. I. C. Y 5.22 - 5.22 5.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۴۵
Rogers & Co 19.9 - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۴۵

بازار اوراق قرضه موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 2M 0.103 - 0.103 0.309 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
Mauritius 6M 0.126 - 0.126 0.193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
Mauritius 10Y 3.587 - 3.587 3.587 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۱
Mauritius 8M 0.156 - 0.156 0.156 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۰:۰۱
Mauritius 1Y 0.226 - 0.226 0.226 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۰:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India Value Investments Ltd £ 8.92 - 8.92 8.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Birla Sun Life India Advantage 258.97 - 258.97 258.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
UTI India Fund 1986 Shares 28.7 - 28.7 28.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
UTI India Pharma Fund A Acc 45.79 - 45.79 45.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
SBI Resurgent India Opps 3.05 - 3.05 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱

شاخص‌های اقتصادی موریس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 335 3 : 335 روزانه 2020-06

CPI مسکن آب و برق

0 2020 03 98.27 93.66 : 102 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 06 322 0 : 322 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 10 0 : 10 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 20 13 : 49 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 266357 28544 : 289734 سه ماهه

افراد شاغل

557.20 2019 09 554 483 : 554 سه ماهه 2019-09

اندازه اصل تورم

3.00 2020 04 2.7 0.8 : 6.2 ماهیانه 2020-04

افراد بیکار

37.90 2019 09 39.1 35 : 56.1 سه ماهه 2019-09

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 65

ارزش بودجه دولت

-7234.00 2020 04 -6060 -7234 : 3156 ماهیانه 2020-04

اطمینان کسب و کار

161.50 2019 06 160 77.5 : 162 سه ماهه 2019-06

استخراج معدن

0 2019 12 4.8 -34.23 : 17.24 سه ماهه

بودجه دولت

-3.20 2019 12 -3.2 -6.2 : -1.8 سالیانه 2019-12

بهره وری

0 2018 12 128 45.68 : 132 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2019 12 39242 6185 : 56153 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

64.60 2019 12 63.4 48.4 : 65 سالیانه 2019-12

بازار سهام

1629.88 2020 06 1628 100 : 2308 روزانه

پول

39.55 2020 06 40.1 26.5 : 40.5 روزانه

پست های خالی شغلی

0 2019 12 4124 1558 : 13963 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

5915.00 2019 12 5761 2126 : 5915 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1728.00 2019 09 1782 566 : 2220 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

16347.00 2019 12 14589 7321 : 16963 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2019 12 3899 2216 : 4337 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

10578.60 2018 12 10200 2324 : 10579 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

7316.00 2019 09 6813 3173 : 7198 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

21074.81 2018 12 20319 7581 : 21075 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

133759.00 2019 12 123254 24867 : 133759 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از معادن

306.00 2019 09 276 162 : 348 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 04 283721 43240 : 302626 ماهیانه 2020-04

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 177 -3498 : 3458 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2019 12 6947 2688 : 7199 سه ماهه

ترازنامه بانک

0 2020 02 1546656 432334 : 1569150 ماهیانه 2020-02

تورم مواد غذایی

12.20 2020 03 6.1 -27.28 : 15.8 ماهیانه 2020-04

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

25977.00 2019 12 27988 5487 : 27988 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

14.70 2019 12 14.22 0.7 : 14.7 سالیانه 2019-12

تولید صنعتی

0.40 2019 12 0.5 -2.9 : 6.77 سه ماهه

تولید صنعتی

0 2019 12 0.2 -7.04 : 8.91 سه ماهه

جمعیت

1.27 2019 12 1.27 0.66 : 1.27 سالیانه 2019-12

حواله

0 2019 12 671 425 : 734 سه ماهه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-6.30 2019 12 -8.8 -13.55 : 6.4 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2019 12 -7957 -13870 : 3279 سه ماهه 2019-12

دستمزد

29841.00 2018 12 28676 12600 : 29841 سالیانه 2018-12

دستمزد در تولید

125.20 2019 12 128 78.2 : 128 سه ماهه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2020 04 3334 3176 : 14748 ماهیانه 2020-04

درآمد گردشگری

4899.00 2019 10 4362 3055 : 44378 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 03 12.43 1.91 : 12.44 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

0 2020 04 7023 638 : 7569 ماهیانه 2020-04

رتبه فساد مالی

0 2019 12 56 33 : 56 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 49 39 : 60 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 09 107 91.3 : 138 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

17370.00 2018 12 21242 8793 : 21242 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 6433 200 : 6433 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

105.10 2020 04 105 97.15 : 107 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 51 41 : 57 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 63.74 4.16 : 64.27 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 0 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.79 2020 04 107 9.85 : 109 ماهیانه 2020-04

صادرات

5474.00 2020 03 6593 1407 : 21687 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M3

0 2020 04 623488 206703 : 634875 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M2

0 2018 09 402326 70020 : 403352 ماهیانه MUR - میلیون

عرضه پول M1

0 2018 09 113051 9737 : 114837 ماهیانه MUR - میلیون

قیمت واردات

0 2019 09 92.9 77.4 : 127 سه ماهه 2019-09

قیمت صادرات

0 2019 09 99.1 49 : 107 سه ماهه 2019-09

قیمت تولید

111.20 2020 01 110 69.4 : 111 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

0 2019 09 6400 -14837 : 42379 سه ماهه 2019-09

موازنه تجاری

-8575.00 2020 03 -7582 -23045 : 560 ماهیانه 2020-03

مخارج نظامی

22.00 2018 12 24 1.6 : 24 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

0 2011 12 99.1 98.6 : 99.1 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.80 2019 12 0 -1.7 : 6.1 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

15.00 2020 12 15 15 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ وام بانکی

8.35 2020 03 8.35 8 : 13 ماهیانه 2020-03

نرخ وام

8.35 2020 03 8.35 8 : 13 ماهیانه 2020-03

نرخ مالیات شرکت

15.00 2020 12 15 15 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

4.20 2020 04 2.9 -1.4 : 18.1 ماهیانه 2020-04

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.40 2019 12 2.9 -0.8 : 9.8 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره

1.85 2020 05 1.85 1.85 : 9.25 روزانه 2020-05

نرخ تورم

1.30 2020 03 0.7 -2.5 : 4.4 ماهیانه 2020-04

نرخ اشتغال

93.63 2019 12 93.28 0 : 93.63 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره سپرده

3.70 2019 12 3.3 3.1 : 12.56 سالیانه 2019-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

6.00 2019 12 6 6 : 6 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

6.40 2019 09 6.6 2.7 : 19.7 سه ماهه 2019-09

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.00 2019 12 3 3 : 3 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

9.00 2019 12 9 9 : 9 سالیانه 2019-12

واردات

14049.00 2020 03 14175 1755 : 44732 ماهیانه 2020-03

ورود توریست

55863.00 2020 02 137419 38826 : 158043 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

104908.00 2019 12 96591 16183 : 104908 سه ماهه 2019-12

هزینه های کار

0 2018 12 132 22.54 : 135 سالیانه 2018-12

هزینه های دولت

19442.00 2019 12 18569 3739 : 20150 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

0 2020 04 9394 3932 : 15275 ماهیانه 2020-04
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد شاغل 557.20 552 552 554 552 560 2019-09
اندازه اصل تورم 3.00 2.4 2 1.6 2.7 1.6 2020-04
افراد بیکار 37.90 40.3 40.3 40.5 40.3 43 2019-09
ارزش بودجه دولت -7234.00 -420 -486 -486 -420 -489 2020-04
اطمینان کسب و کار 161.50 70 75 92 65 100 2019-06
بودجه دولت -3.20 -5.8 -5.8 -5.3 -5.8 -5.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.60 80 80 73 80 73 2019-12
بازار سهام 1629.88 1605 1592 1579 1618 1554
پول 39.55 40.38 40.57 40.76 40.19 41.13
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5915.00 5698 5467 6058 4927 5784 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1728.00 1715 1646 1824 1746 1741
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16347.00 14202 13626 15100 13179 14416
تولید ناخالص داخلی سرانه 10578.60 10805 10805 10805 10805 11123
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7316.00 7007 6723 7450 6677 7113
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21074.81 21527 21527 21527 21527 22159
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 133759.00 120397 115512 128003 121941 122211 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 306.00 284 273 302 270 289
تورم مواد غذایی 12.20 5.3 4.6 4.3 5.8 5 2020-04
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25977.00 27246 26141 28968 22780 27657
تولید ناخالص داخلی 14.70 15.5 15.5 16.3 13.84 16.3 2019-12
تولید صنعتی 0.40 0.5 1.6 2 -0.3 2.3
جمعیت 1.27 1.27 1.29 1.27 1.27 1.3 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -7.6 -7.6 -5.7 -7.6 -5.7 2019-12
دستمزد 29841.00 31800 31800 31800 31800 32400 2018-12
دستمزد در تولید 125.20 115 120 120 115 120 2019-12
درآمد گردشگری 4899.00 4600 6850 6850 4200 6950
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17370.00 18600 18600 18600 18600 19000 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.10 105 107 107 105 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.79 105 105 110 105 107 2020-04
صادرات 5474.00 6180 7450 7450 6350 7500 2020-03
قیمت تولید 111.20 105 105 105 105 105 2020-02
موازنه تجاری -8575.00 -14320 -10200 -10250 -13650 -10600 2020-03
مخارج نظامی 22.00 23 23 23 23 26
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 -0.5 1 1.2 -0.5 1.4 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ وام بانکی 8.35 7.35 7.35 7.35 8.35 7.35 2020-03
نرخ وام 8.35 7.35 7.35 7.35 8.35 7.35 2020-03
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ تورم 4.20 1.6 1.5 2.2 1.8 1.8 2020-04
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.4 2.7 3 1.7 3.5 2019-12
نرخ بهره 1.85 0.85 0.85 0.85 1.85 0.85 2020-05
نرخ تورم 1.30 1.2 1.5 0.7 0.8 1.3 2020-04
نرخ اشتغال 93.63 93.3 93 93 93.1 93 2019-12
نرخ بهره سپرده 3.70 2.3 2.3 2.3 3.3 2.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6 2019-12
نرخ بیکاری 6.40 6.3 6.4 6 6.7 6.2 2019-09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.00 9 9 9 9 9 2019-12
واردات 14049.00 20500 17700 17700 20000 18000 2020-03
ورود توریست 55863.00 95000 130000 112000 90000 140000
هزینه های مصرف کننده 104908.00 94105 90287 100050 88617 95524 2019-12
هزینه های دولت 19442.00 18086 17352 19228 19755 18358 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی