موریس موریس
موریس

موریس

موریس با نام رسمی جمهوری موریس Republic of Mauritius کشوری جزیره‌ای در جنوب غربی اقیانوس هند است که در حدود ۹۰۰ کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع شده‌است. این جمهوری به جز جزیره موریس شامل جزیره‌های سنت برندون، رودریگوئس و جزایر آگالگا نیز می‌شود. موریس بخشی از جزایر ماسکارین به‌شمار می‌رود و جزیره فرانسوی رئونیون در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی آن قرار دارد. پایتخت موریس شهر پورت لوئیس است.
 • نرخ فعلی : 1,684.14
 • بالاترین قیمت روز : 1,684.14
 • پایین ترین قیمت روز : 1,684.14
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 1,684.14
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.697 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.697
 • پایین ترین قیمت روز : 0.697
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 0.697
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 40.85 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 41.25
 • پایین ترین قیمت روز : 40.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 40.85
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 57.121 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 57.215
 • پایین ترین قیمت روز : 54.843
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 57.121
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
روپیه موریس / دلار 0.0242 0.0241 0.0241 0.0242 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۵:۲۹
یورو / روپیه موریس 49.69 - 47.17 49.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
پوند انگلیس / روپیه موریس 57.121 - 54.843 57.215 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
دلار / روپیه موریس 40.85 - 40.5 41.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۶:۳۶
روپیه موریس / پوند انگلیس 0.0172 - 0.0172 0.0172 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵

شاخص های بورس موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 1684.14 - 1684.14 1684.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲

بازار سهام موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ENL 18.25 - 18.25 18.25 0.70 3.99% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۰:۱۵
GRIT Real Estate Income 0.61 - 0.61 0.61 0.04 6.56% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۰:۱۵
State Bank of Mauritius 3.91 - 3.91 3.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲
Bluelife 0.87 - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲
Fides 26 - 26 26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲

بازار اوراق قرضه موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 0.697 - 0.697 0.697 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۶:۳۱
Mauritius 6M 0.527 - 0.527 0.678 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Mauritius 8M 0.577 - 0.577 0.777 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Mauritius 2Y 0.73 - 0.73 0.735 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 3Y 0.941 - 0.941 0.941 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۳۲

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indian Entrepreneur Fund Retail B 3.873 - 3.873 3.873 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
Indian Entrepreneur Fund Retail C 4.144 - 4.144 4.144 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
Indian Entrepreneur Fund Retail A 3.805 - 3.805 3.805 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
UTI India Fund 1986 Shares 41.91 - 41.91 41.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
Life Fund Retail 2.328 - 2.328 2.328 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳

شاخص‌های اقتصادی موریس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 1206 0 : 1241 روزانه 2021-05

CPI مسکن آب و برق

0 2021 04 92.72 87.61 : 102 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 05 16 0 : 17 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 1020 0 : 1135 روزانه 2021-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 20 13 : 49 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 266357 28544 : 289734 سه ماهه

ارزش بودجه دولت

-3611.00 2021 03 -3129 -14336 : 36155 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 65

استخراج معدن

0 2020 12 -3.7 -51 : 17.24 سه ماهه

اطمینان کسب و کار

161.50 2019 06 160 77.5 : 162 سه ماهه

افراد بیکار

61.00 2020 12 62.2 35 : 66 سه ماهه 2020-12

افراد شاغل

523.70 2020 12 506 473 : 557 سه ماهه 2020-12

اندازه اصل تورم

4.30 2021 03 4.5 0.8 : 6.2 ماهیانه

بهره وری

0 2019 12 132 45.68 : 135 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-3.20 2019 12 -3.2 -6.2 : -1.8 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

64.60 2019 12 63.4 48.4 : 65 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

0 2020 12 67932 6185 : 68762 سه ماهه

بازار سهام

1684.14 2021 05 1684 100 : 2308 روزانه

پست های خالی شغلی

0 2019 12 4124 1558 : 13963 سالیانه 2019-12

پول

40.55 2021 05 40.5 26.5 : 41.25 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1728.00 2020 12 1436 566 : 2220 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

22989.30 2019 12 22208 7990 : 22989 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

10949.20 2019 12 10577 2324 : 10949 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

121000.00 2020 12 107781 24867 : 133618 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

314.00 2020 12 306 147 : 348 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2020 12 3860 2216 : 4583 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

6138.00 2020 12 5399 550 : 6138 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

15375.00 2020 12 12843 7225 : 16963 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 12 -700 -3498 : 3458 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

6064.00 2020 12 5764 2882 : 7316 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2020 12 7174 2688 : 7437 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

14.18 2019 12 14.18 0.7 : 14.18 سالیانه

تولید صنعتی

0 2020 12 -15.8 -42.4 : 8.9 سه ماهه

تولید صنعتی

-11.50 2020 12 -15.5 -40.3 : 7.8 سه ماهه

تورم مواد غذایی

-1.60 2021 03 -1.5 -27.28 : 15.8 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

25703.00 2020 12 22944 5487 : 26920 سه ماهه

ترازنامه بانک

1813310.10 2021 02 1775301 432334 : 1813310 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

414996.05 2021 03 412752 43240 : 427496 ماهیانه

جمعیت

1.27 2020 12 1.27 0.66 : 1.27 سالیانه 2020-12

حساب جاری

-18600.00 2020 12 -14800 -18600 : 3279 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.50 2019 12 -8.8 -13.55 : 6.4 سالیانه 2019-12

حواله

0 2020 12 847 425 : 886 سه ماهه

دستمزد

31856.00 2019 12 30801 12600 : 31856 سالیانه 2019-12

دستمزد در تولید

125.40 2020 12 123 78.2 : 128 سه ماهه 2020-12

درآمدهای دولت

0 2021 03 7590 3176 : 46277 ماهیانه

درآمد گردشگری

243.00 2021 01 222 195 : 44378 ماهیانه

ذخایر ارزی

0 2021 04 7329 638 : 7763 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 12 12.44 1.91 : 12.44 سه ماهه

رابطه مبادله

0 2020 12 116 91.3 : 138 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 49 39 : 60 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 56 33 : 56 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 6433 200 : 6433 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

21337.00 2019 12 20045 8793 : 22342 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

111.06 2021 04 108 97.15 : 111 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 52 41 : 57 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 63.74 4.16 : 64.27 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0 0 : 0 سالیانه

صادرات

6205.00 2021 02 5299 1407 : 21687 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

109.00 2021 04 109 9.85 : 109 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2018 09 113051 9737 : 114837 ماهیانه MUR - میلیون

عرضه پول M2

0 2018 09 402326 70020 : 403352 ماهیانه MUR - میلیون

عرضه پول M3

0 2021 03 710613 206703 : 710710 ماهیانه

قیمت تولید

118.80 2021 03 118 69.4 : 119 ماهیانه

قیمت صادرات

0 2020 12 119 49 : 124 سه ماهه

قیمت واردات

0 2020 12 103 77.4 : 127 سه ماهه

گردش سرمایه

0 2020 12 13240 -14837 : 42379 سه ماهه

موازنه تجاری

-8679.00 2021 02 -8215 -23045 : 560 ماهیانه 2021-02

مخارج نظامی

22.70 2019 12 23 1.7 : 24.6 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

30.70 2020 09 -31.4 -31.4 : 30.7 سه ماهه 2020-09

نرخ وام بانکی

6.85 2021 02 6.85 6.85 : 13 ماهیانه

نرخ وام

6.85 2021 04 6.85 6.85 : 13 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

15.00 2020 12 15 15 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

15.00 2020 12 15 15 : 30 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه

نرخ اشتغال

89.60 2020 12 89.1 0 : 93.63 سه ماهه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-10.90 2020 12 -12.5 -32.8 : 9.8 سه ماهه

نرخ مالکیت مسکن

0 2011 12 99.1 98.6 : 99.1 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.20 2021 04 1 -1.4 : 18.1 ماهیانه 2021-04

نرخ تورم

0.60 2021 03 0.9 -2.5 : 4.4 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.00 2019 12 3 3 : 3 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

9.00 2019 12 9 9 : 9 سالیانه

نرخ بیکاری

10.40 2020 12 10.6 2.7 : 19.7 سه ماهه 2020-12

نرخ بهره سپرده

1.70 2020 12 3.7 1.7 : 12.56 سالیانه

نرخ بهره

1.85 2021 04 1.85 1.85 : 9.25 روزانه 2021-04

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

6.00 2019 12 6 6 : 6 سالیانه

واردات

14884.00 2021 02 13514 1755 : 44732 ماهیانه

ورود توریست

311.00 2021 03 1229 9 : 158043 ماهیانه

هزینه های دولت

20096.00 2020 12 18163 3739 : 22138 سه ماهه

هزینه های کار

0 2019 12 135 22.54 : 136 سالیانه 2019-12

هزینه های مالی

0 2021 03 10719 3932 : 29881 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

99648.00 2020 12 85403 16183 : 104908 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -3611.00 -486 -489 -489 -486 -489
اطمینان کسب و کار 161.50 75 92 95 70 100
افراد بیکار 61.00 40.5 43 43 40.5 43 2020-12
افراد شاغل 523.70 554 560 560 554 560 2020-12
اندازه اصل تورم 4.30 2.5 2 2 4 1.8
بودجه دولت -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.60 66 66 66 66 65 2019-12
بازار سهام 1684.14 1658 1645 1632 1671 1605
پول 40.55 40.93 41.13 41.32 40.74 41.7
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1728.00 1478 2284 1544 1802 1652
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22989.30 21200 21200 21200 21200 21980
تولید ناخالص داخلی سرانه 10949.20 9500 9500 9500 9500 10800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 121000.00 100657 148302 115865 121038 123975
تولید ناخالص داخلی از معادن 314.00 176 344 329 215 352
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6138.00 660 6024 5804 4876 6210
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15375.00 8670 18878 13806 10953 14773
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6064.00 3458 7940 6196 6835 6630
تولید ناخالص داخلی 14.18 13.5 13.5 13.5 13.5 14.3
تولید صنعتی -11.50 0.8 1.6 2 -3 1.8
تورم مواد غذایی -1.60 3 3 4 2.8 4
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25703.00 9053 27615 24665 22270 26391
ترازنامه بانک 1813310.10 1647000 1646500 1646500 1647000 1638000
ترازنامه بانک مرکزی 414996.05 315000 320000 320000 315000 325000
جمعیت 1.27 1.27 1.3 1.3 1.27 1.31 2020-12
حساب جاری -18600.00 -8500 -8500 -8500 -7000 -7468
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -6 -6 -6 -6 -5.3 2019-12
دستمزد 31856.00 31800 32400 32400 31800 32400 2019-12
دستمزد در تولید 125.40 120 120 120 120 120 2020-12
درآمد گردشگری 243.00 250 450 700 370 2000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21337.00 18600 19000 19000 18600 19000
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.06 108 110 110 106 113
صادرات 6205.00 6000 6300 6300 6000 6700
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.00 108 109 111 107 112
قیمت تولید 118.80 105 105 105 105 105
موازنه تجاری -8679.00 -6700 -10600 -10600 -10200 -10600 2021-02
مخارج نظامی 22.70 23 26 26 23 26
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 30.70 1.3 1.7 1.7 1.6 0.8 2020-09
نرخ وام بانکی 6.85 6.5 8.25 6.35 6.5 6.35
نرخ وام 6.85 6.5 8.25 6.35 6.5 6.35
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ اشتغال 89.60 93 93 93 93 93 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.90 8.5 7.5 3.3 20 7
نرخ تورم 0.20 1.8 2.5 2.3 1.6 2.8 2021-04
نرخ تورم 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3
نرخ تامین اجتماعی 9.00 9 9 9 9 9
نرخ بیکاری 10.40 14.2 12 11.6 15 9.5 2020-12
نرخ بهره سپرده 1.70 3.35 2.85 3.2 3.35 3.2
نرخ بهره 1.85 1.35 1.35 1.35 1.5 1.35 2021-04
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6
واردات 14884.00 14000 16000 16000 14000 16000
ورود توریست 311.00 600 1000 3000 520 5200
هزینه های دولت 20096.00 26566 20988 19525 19276 20892
هزینه های مصرف کننده 99648.00 62124 114255 91808 86732 98235
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی