شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالت مالت
 • نرخ فعلی : 3,975.75
 • بالاترین قیمت روز : 3,975.75
 • پایین ترین قیمت روز : 3,975.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۸ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 3,975.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.1137
 • بالاترین قیمت روز : 1.114
 • پایین ترین قیمت روز : 1.1069
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.1076
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۰۲:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 1.1084
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.48%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0053
 • نرخ فعلی : 1.0706
 • بالاترین قیمت روز : 1.0707
 • پایین ترین قیمت روز : 1.0678
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.0683
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۰۰:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 1.0684
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0022
 • نرخ فعلی : 0.653
 • بالاترین قیمت روز : 0.653
 • پایین ترین قیمت روز : 0.653
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۸ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.653
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / لیر مالت تقاضا 0.3245 - 0.3245 0.3245 0.00 0.81% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۰:۵۶
پوند انگلیس / لیر مالت تقاضا 0.3586 - 0.3586 0.3586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۶

شاخص های بورس مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 3975.75 - 3975.75 3975.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۱۹:۰۱

بازار سهام مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GO PLC 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۱۳
Lombard Bank Malta 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۱۳
Bank of Valletta 1.05 - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
HSBC Bank Malta 1.02 - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Malta International Airport 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰

بازار اوراق قرضه مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1M -0.07 - -0.07 -0.07 0.01 -15.71% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۴:۰۱
Malta 3M -0.051 - -0.051 -0.051 0.01 -19.61% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۴:۰۱
Malta 6M -0.028 - -0.028 -0.028 0.01 -39.29% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۴:۰۱
Malta 1Y 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۱۶:۰۱
Malta 3Y 0.054 - 0.054 0.054 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۱۶:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
APS Income Fund Distribution 125.124 - 125.124 125.124 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۳۱
APS Income Fund Accumulation 184.094 - 184.094 184.094 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۳۱
Hermes Linder Fund A 4524.589 - 4524.589 4524.589 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
Hermes Linder Fund B 1605.832 - 1605.832 1605.832 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
APS Regular Income Ethical Class B 1.132 - 1.132 1.132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۳۱

شاخص‌های اقتصادی مالت + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 05 611 3 : 611 روزانه 2020-05

CPI مسکن آب و برق

0 2020 03 107 99.38 : 110 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 05 485 0 : 491 روزانه 2020-05

Coronavirus Deaths

0 2020 05 6 0 : 7 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 84 76 : 88 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 178392 75574 : 194646 سه ماهه

اطمینان کسب و کار

56.60 2020 05 52.1 52.1 : 121 ماهیانه 2020-05

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 11 10231 4057 : 10231 ماهیانه 2019-11

افراد بیکار

0 2020 02 1691 1616 : 8830 ماهیانه 2020-02

استفاده از ظرفیت

0 2020 06 78.8 17 : 94.9 سه ماهه

افراد شاغل

0 2019 11 223078 128206 : 224737 ماهیانه 2019-11

استخراج معدن

0 2020 03 0.5 -50.1 : 122 ماهیانه

ارزش بودجه دولت

-214127.00 2019 12 -2134 -151071 : 209904 ماهیانه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 75

استخدام تمام وقت

0 2019 12 219 133 : 220 سه ماهه 2019-12

بهره وری

0 2019 12 128 76.7 : 132 سه ماهه 2019-12

بدهی های دولت

0 2019 09 5832 1045 : 5904 سه ماهه 2019-09

بودجه دولت

0.50 2019 12 1.9 -9.3 : 3.3 سالیانه 2019-12

بازار سهام

3975.75 2020 05 3917 2636 : 6642 روزانه

بدهی خارجی

0 2019 12 93193 1590 : 97344 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

43.10 2019 12 45.6 34.4 : 71.9 سالیانه 2019-12

پول

1.11 2020 05 1.1 0.64 : 1.87 روزانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2833515.00 2019 12 2941475 1181627 : 2941475 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی

15.10 2019 12 14.54 0.25 : 15.1 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

28385.10 2018 12 27524 3743 : 28385 سالیانه

تولید صنعتی

5.50 2020 02 8 -20.5 : 16.5 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2019 12 -0.1 -23.9 : 22.8 ماهیانه

تولیدات صنعتی

0 2020 03 -0.5 -14.1 : 17.8 ماهیانه

تولید ناخالص ملی

3039307.48 2019 12 3172038 894724 : 3172038 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

38146.77 2018 12 36989 16162 : 38147 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

529759.00 2019 12 477019 155934 : 562056 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

0.60 2020 04 -0.1 -9.7 : 9.5 ماهیانه 2020-04

تغییر اشتغال

0 2019 12 1.2 -1.4 : 2.6 سه ماهه 2019-12

تسهیلات اعتباری خریدار

6020.92 2019 11 5990 1378 : 6021 ماهیانه 2019-11

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-0.40 2020 03 6.2 -19.3 : 20.6 ماهیانه 2020-03

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-1.20 2020 03 0.8 -13.5 : 10.3 ماهیانه 2020-03

تورم مواد غذایی

3.20 2020 04 2.3 -0.4 : 6.8 ماهیانه 2020-04

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 28995 -83003 : 114834 سه ماهه

تولید الکتریسیته

0 2019 12 130 38 : 245 ماهیانه

ثبت خودرو

0 2019 09 2513 1066 : 2513 سه ماهه

جمعیت

0.49 2019 12 0.48 0.3 : 0.49 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2019 12 603694 -313524 : 603694 سه ماهه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

9.70 2019 12 11.2 -12.4 : 11.2 سالیانه 2018-12

حداقل دستمزد

761.97 2019 12 762 465 : 762 سه ماهه 2019-12

دستمزد

19488.25 2019 12 20033 10938 : 20033 سه ماهه 2019-12

درخواست پناهندگی

0 2019 11 555 0 : 1130 ماهیانه 2019-11

درآمدهای دولت

0 2019 12 449234 155002 : 583524 ماهیانه 2019-12

ذخایر طلا

0 2019 06 0.19 0.08 : 0.5 سه ماهه 2019-06

رتبه فساد مالی

0 2019 12 51 25 : 51 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 36 36 : 56 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

62.00 2018 12 62 61 : 62 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

62.00 2018 12 62 60 : 62 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 12927 1974 : 12927 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 09 894 -1288 : 6634 سه ماهه 2019-09

شاخص مسکن

0 2019 12 126 56.48 : 131 سه ماهه 2019-12

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 03 103 87.51 : 108 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 68.75 4.2 : 68.75 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 54 52 : 68 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

103.25 2020 03 103 74.37 : 104 ماهیانه 2020-03

صادرات

245800.00 2020 03 291806 103400 : 669380 ماهیانه 2020-03

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 85.22 80.96 : 137 سه ماهه 2019-12

ضریب اطمینان مصرف کننده

-11.30 2020 05 -15.8 -35.4 : 17.8 ماهیانه 2020-05

عرضه پول M0

0 2020 03 923 599 : 1213 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M3

0 2020 03 20721 5715 : 20964 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M2

0 2020 03 20646 5715 : 20929 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M1

0 2020 03 16690 2927 : 17221 ماهیانه 2020-03

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

107.05 2020 04 104 61.45 : 110 ماهیانه 2020-04

قیمت گازوئیل

1.55 2020 05 1.53 0.77 : 2.02 ماهیانه 2020-05

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 12 30.4 8.6 : 32.4 سه ماهه 2019-12

قیمت تولید

108.49 2020 04 108 95.63 : 114 ماهیانه 2020-04

گردش سرمایه

0 2019 09 698867 -565388 : 698867 سه ماهه 2019-12

مخارج نظامی

0 2018 12 64.2 31.7 : 64.7 سالیانه

موازنه تجاری

-177400.00 2020 03 -134180 -738900 : -7900 ماهیانه 2020-03

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

37.70 2019 12 36.7 35.9 : 45.2 سالیانه 2019-12

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 81.3 78.5 : 81.8 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.70 2019 12 1.2 -3 : 4.4 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 15 : 18 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2018 12 35 35 : 35 سالیانه 2018-12

نرخ وام بانکی

3.72 2020 03 3.7 3.62 : 6.42 ماهیانه 2020-03

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 12 61.8 48.4 : 62 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

35.00 2018 12 35 35 : 35 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

2.90 2020 04 1 -3.44 : 4.16 ماهیانه 2020-04

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.40 2019 12 3 -3.7 : 11.3 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره

0.00 2020 04 0 0 : 4.75 روزانه 2020-04

نرخ تورم

1.10 2020 04 1.2 -1.08 : 5.74 ماهیانه 2020-04

نرخ اشتغال

0 2019 12 73.7 53 : 74.1 سه ماهه 2019-12

نرخ بیکاری

3.20 2019 12 3.4 3.2 : 8.24 سه ماهه 2019-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 12 1.1 0.9 : 4.3 سه ماهه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

20.00 2019 12 20 20 : 20 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 03 10 7.5 : 19.9 ماهیانه 2020-03

وام به بخش خصوصی

0 2019 11 3728 2548 : 4174 ماهیانه 2019-11

ورود توریست

0 2020 02 150131 40412 : 338758 ماهیانه

واردات

423200.00 2020 03 425986 162800 : 1038049 ماهیانه 2020-03

هزینه های کار

0 2019 12 97.16 64.45 : 112 سه ماهه 2019-12

هزینه های دولت

499018.00 2019 12 462978 246993 : 499018 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

0 2019 12 451368 223087 : 582203 ماهیانه 2019-12

هزینه های مصرف کننده

1256326.00 2019 12 1287666 781340 : 1287666 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 56.60 77 79 82 74 86 2020-05
ارزش بودجه دولت -214127.00 -2143 -2093 -2093 -2143 -2093 2019-12
بودجه دولت 0.50 -3.8 -3.8 -4.9 -3.8 -4.9 2019-12
بازار سهام 3975.75 3819 3771 3723 3867 3627
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 52 52 55 52 55 2019-12
پول 1.11 1.09 1.09 1.09 1.1 1.08
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2833515.00 2838523 2813680 2859017 2550459 2875581 2019-12
تولید ناخالص داخلی 15.10 15.9 15.9 17.5 15.9 17.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 28385.10 27710 27710 27710 27710 28331
تولید صنعتی 5.50 -11 -6 4 -15.8 7.2
تولید ناخالص ملی 3039307.48 2887063 3061017 3018032 2925421 3084429
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38146.77 37239 37239 37239 37239 38074
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 529759.00 430668 460323 526051 530254 537624
تغییر قیمت تولید کننده 0.60 1.6 2 2.3 1.5 2.5 2020-04
تسهیلات اعتباری خریدار 6020.92 5823 5979 6075 5659 6110 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.40 -3.5 -1.8 1.5 -4 2.1 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.20 0.8 0.1 0.1 0.5 0.1 2020-03
تورم مواد غذایی 3.20 2.6 2.8 2.8 2.6 2.8 2020-04
جمعیت 0.49 0.51 0.52 0.54 0.51 0.54 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.70 8.5 8.5 8.2 8.5 8.2 2018-12
حداقل دستمزد 761.97 772 772 785 772 785 2019-12
دستمزد 19488.25 19200 19400 19400 19200 19400 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62.00 63 63 63 63 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.00 63 63 63 63 63 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.25 104 105 105 104 107 2020-03
صادرات 245800.00 274200 340100 340100 274200 370100 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.30 -24 -19 -17 -28 -14 2020-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.05 104 107 107 104 109 2020-04
قیمت گازوئیل 1.55 1.42 1.35 1.28 1.49 1.22 2020-05
قیمت تولید 108.49 111 110 111 110 113 2020-04
موازنه تجاری -177400.00 -334000 -111300 -111300 -334000 -131300 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 46.9 46.9 41.8 46.9 41.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 -3.3 -1.8 0.9 0.3 1.2 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 2018-12
نرخ وام بانکی 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72 2020-03
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35 2018-12
نرخ تورم 2.90 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 2020-04
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 -3.5 -0.7 0.9 -4.3 2.2 2019-12
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-04
نرخ تورم 1.10 1.2 1.3 1.6 1.3 1.8 2020-04
نرخ بیکاری 3.20 5.1 6.3 7.5 3.6 6.1 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 10 10 10 10 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10 2019-12
واردات 423200.00 608200 451400 451400 608200 501400 2020-03
هزینه های دولت 499018.00 446774 495525 503509 460182 506426 2019-12
هزینه های مصرف کننده 1256326.00 1242598 1247532 1267633 1172114 1274977 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی