شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر ماریانای شمالی جزایر ماریانای شمالی
 • نرخ فعلی : 7,271.3
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۲۰:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 18.7
 • نرخ فعلی : 1,680.8
 • بالاترین قیمت روز : 1,690.43
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.32%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۲۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.92%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 31.62
 • نرخ فعلی : 24.94
 • بالاترین قیمت روز : 28.33
 • پایین ترین قیمت روز : 24.45
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 5.25%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۲۰:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.85%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.96
 • نرخ فعلی : 0.9136
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9134
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۱۶:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.77%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.007

شاخص‌های اقتصادی جزایر ماریانای شمالی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی