جزایر ماریانای شمالی جزایر ماریانای شمالی
جزایر ماریانای شمالی

جزایر ماریانای شمالی

جزایر ماریانای شمالی (به انگلیسی: Northern Mariana Islands) گروه جزیره‌ای است در اقیانوس آرام که از مناطق خودگردان ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود.
 • نرخ فعلی : 62,183.2
 • بالاترین قیمت روز : 62,282
 • پایین ترین قیمت روز : 61,377.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 139
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 61,451.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۷:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 61,763.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.68%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 420.1
 • نرخ فعلی : 1,736.92
 • بالاترین قیمت روز : 1,737.1
 • پایین ترین قیمت روز : 1,735.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.63
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,737.05
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۶:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 1,737.05
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13
 • نرخ فعلی : 62.86
 • بالاترین قیمت روز : 62.94
 • پایین ترین قیمت روز : 62.86
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 62.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۶:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 62.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02
 • نرخ فعلی : 0.8351
 • بالاترین قیمت روز : 0.8354
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8348
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8351
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۷:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8352
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

شاخص‌های اقتصادی جزایر ماریانای شمالی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی