جزایر ماریانای شمالی جزایر ماریانای شمالی
جزایر ماریانای شمالی

جزایر ماریانای شمالی

جزایر ماریانای شمالی (به انگلیسی: Northern Mariana Islands) گروه جزیره‌ای است در اقیانوس آرام که از مناطق خودگردان ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود.
 • نرخ فعلی : 56,419.03
 • بالاترین قیمت روز : 58,431.78
 • پایین ترین قیمت روز : 56,093.04
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 384.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.64%
 • نرخ بازگشایی بازار : 58,272.20
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۱۸:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 58,272.20
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.28%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,853.17
 • نرخ فعلی : 1,792.92
 • بالاترین قیمت روز : 1,795.85
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.82
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.53
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,783.63
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۱۸:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 1,783.77
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.51%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9.15
 • نرخ فعلی : 67.66
 • بالاترین قیمت روز : 71.19
 • پایین ترین قیمت روز : 67.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.47
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.76%
 • نرخ بازگشایی بازار : 69.59
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۱۸:۳۸
 • نرخ روز گذشته : 69.58
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.84%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.92
 • نرخ فعلی : 0.8833
 • بالاترین قیمت روز : 0.8868
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8832
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8868
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۱۸:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 0.8868
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0035

شاخص‌های اقتصادی جزایر ماریانای شمالی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی