ماکائو، ناحیه حکومتی چین ماکائو، ناحیه حکومتی چین
ماکائو، ناحیه حکومتی چین

ماکائو، ناحیه حکومتی چین

ماکائو (به انگلیسی: Macau) شبه جزیره‌ای در دریای جنوبی چین است که تا سال ۱۹۹۹ میلادی مستعمرهٔ پرتغال بود ولی اکنون بخشی از خاک مناطق ویژه اداری کشور چین محسوب می‌شود. این منطقه که به صورت خودمختار اداره می‌شود دارای ۶۵۰٬۹۰۰ نفر جمعیت و ۱۱۵٫۳ کیلومتر مربع وسعت است.
 • نرخ فعلی : 56,353.26
 • بالاترین قیمت روز : 58,431.78
 • پایین ترین قیمت روز : 56,093.04
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 384.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.76%
 • نرخ بازگشایی بازار : 58,272.20
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۰۴:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 58,272.20
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.41%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,918.94
 • نرخ فعلی : 1,791.99 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 1,795.85
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.82
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.29
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,783.63
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۴:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 1,783.77
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.22
 • نرخ فعلی : 68.33 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 71.19
 • پایین ترین قیمت روز : 67.65
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.47
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.76%
 • نرخ بازگشایی بازار : 69.59
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۴:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 69.58
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.83%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.25
 • نرخ فعلی : 0.884 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8868
 • پایین ترین قیمت روز : 0.884
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8868
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۰۳:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8868
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0028

بازارهای ارزی ماکائو، ناحیه حکومتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / پاتاکا ماکائو 9.0955 - 9.0714 9.0987 0.02 0.23% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۰۴
دلار / پاتاکا ماکائو 8.042 8.046 8.038 8.046 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۵۹
پاتاکا ماکائو / دلار 0.1246 - 0.1246 0.1246 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ساعت ۱۵:۴۷
پوند انگلیس / پاتاکا ماکائو 11.0469 - 11.0469 11.0469 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۱۵

شاخص‌های اقتصادی ماکائو، ناحیه حکومتی چین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 75 1 : 77 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 49 10 : 51 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 120 0 : 120 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 790170 0 : 790170 روزانه
CPI مسکن آب و برق
0 2021 09 102 46.45 : 103 ماهیانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 0 0 : 0 روزانه
افراد شاغل
0 2021 06 385 193 : 402 سه ماهه 2021-06
افراد بیکار
11.10 2021 06 11.6 6 : 15 سه ماهه 2021-06
اعتبار بخش خصوصی
0 2021 08 573801 33194 : 580402 ماهیانه
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 87
ارزش بودجه دولت
-4064.60 2021 06 -3431 -19045 : 37033 سه ماهه 2021-06
پول
8.01 2021 10 8.01 7.68 : 8.09 روزانه
تولید ناخالص داخلی
55.15 2019 12 55.3 1.13 : 55.3 سالیانه
تولیدات صنعتی
10.40 2021 06 1.3 -53.42 : 44.8 سه ماهه
تولید ناخالص ملی
390971.00 2019 12 395036 98866 : 395036 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
54797.90 2020 12 127162 48773 : 161971 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
24350.30 2020 12 56506 16555 : 71974 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
60023.00 2021 06 57525 26210 : 134453 سه ماهه
تغییرات موجودی انبار
593.00 2021 06 428 -387 : 1208 سه ماهه
تولید صنعتی
49.70 2021 06 13.7 -55.2 : 49.7 سه ماهه
تولید صنعتی
-13.20 2021 06 10.2 -49.3 : 64.6 سه ماهه
تولید الکتریسیته
60.30 2021 08 60.8 12.4 : 222 ماهیانه
تورم مواد غذایی
0.91 2021 09 0.59 -5.46 : 19.97 ماهیانه
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
14.80 2019 12 1.5 -14.2 : 20.38 سه ماهه
تغییرات سالیانه خرده فروشی
218.96 2021 06 76.4 -61.6 : 219 سه ماهه
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
12047.00 2021 06 10331 1108 : 26674 سه ماهه
ثبت خودرو
0 2021 08 1053 436 : 2363 ماهیانه
جمعیت
0.68 2020 12 0.67 0.17 : 0.68 سالیانه
حساب جاری
23700.70 2020 12 151514 17724 : 161958 سالیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
33.60 2019 12 33.2 15 : 40.5 سالیانه
دستمزد در تولید
12000.00 2021 06 10500 2656 : 15000 سه ماهه 2021-06
دستمزد
15500.00 2021 06 15300 4578 : 17000 سه ماهه 2021-06
درآمدهای دولت
0 2021 06 15193 3165 : 44757 سه ماهه 2021-06
درآمد گردشگری
7161.00 2021 06 6181 0 : 18419 سه ماهه
درآمد قابل تصرف شخص
41423.00 2012 12 30891 21110 : 41423 سالیانه MOP
ذخایر ارزی
0 2021 09 26460 55.12 : 35459 ماهیانه
رابطه مبادله
0 2021 06 100 89.9 : 110 سه ماهه
رتبه فساد مالی
0 2011 12 46 26 : 46 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
-44323.00 2019 12 -14323 -44323 : 7638 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2011 12 50 50 : 66 سالیانه امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
106.00 2021 09 105 58.44 : 106 ماهیانه
شاخص مسکن
269.50 2021 08 269 94.1 : 271 ماهیانه
صادرات
981138.06 2021 09 1065697 357946 : 2377502 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
102.81 2021 09 103 53.02 : 104 ماهیانه
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی
0 2021 06 99 45.5 : 104 سه ماهه
عرضه پول M0
0 2021 08 63564 442 : 63564 ماهیانه
عرضه پول M1
0 2021 08 76695 825 : 90564 ماهیانه
عرضه پول M2
687094.52 2021 08 690246 7381 : 712227 ماهیانه
قیمت واردات
0 2021 06 167 46.4 : 249 سه ماهه
قیمت صادرات
0 2021 06 138 61.4 : 169 سه ماهه
گردش سرمایه
0 2020 12 90638 -19460 : 149649 سالیانه
موازنه تجاری
-11016200.00 2021 09 -11162283 -14577844 : 634540 ماهیانه 2021-09
نرخ تورم
0.83 2021 09 0.4 -3.65 : 9.49 ماهیانه
نرخ مشارکت نیروی کار
68.50 2021 08 67.9 60.8 : 74.4 ماهیانه
نرخ مالیات شرکت
12.00 2021 12 12 12 : 12 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
12.00 2021 12 12 12 : 12 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
69.50 2021 06 -0.9 -67.9 : 69.5 سه ماهه
نرخ تورم
0.20 2021 09 0.08 -1.3 : 2.53 ماهیانه
نرخ بیکاری
2.80 2021 08 2.9 1.7 : 7.1 ماهیانه
نرخ بهره سپرده
0.21 2020 12 0.24 0.02 : 9.17 سالیانه
نرخ بهره بین بانکی
0.17 2021 09 0.19 0.15 : 6.99 ماهیانه
نرخ بهره
0.50 2021 09 0.5 0.5 : 8 روزانه
واردات
11997338.50 2021 09 12223721 730990 : 15561580 ماهیانه
ورود توریست
629085.00 2021 09 409207 11041 : 3623116 ماهیانه
هزینه های دولت
12237.00 2021 06 9208 3009 : 15294 سه ماهه 2021-06
هزینه های مالی
0 2021 06 18624 1942 : 27762 سه ماهه 2021-06
هزینه های مصرف کننده
24732.00 2021 06 26013 10394 : 27231 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 11.10 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 2021-06
ارزش بودجه دولت -4064.60 16500 16500 16500 16500 16500 2021-06
پول 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01
تولید ناخالص داخلی 55.15 53.7 53.7 53.7 53.7 53.9
تولیدات صنعتی 10.40 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
تولید ناخالص ملی 390971.00 539540 410520 398790 405053 566517
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54797.90 115000 115000 108164 115000 126165
تولید ناخالص داخلی سرانه 24350.30 55950 55950 55950 55731 55950
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 60023.00 83193 60401 61223 121342 87353
تغییرات موجودی انبار 593.00 -10 -10 -10 -10 -10
تولید صنعتی 49.70 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
تولید صنعتی -13.20 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
تولید الکتریسیته 60.30 97 97 97 97 97
تورم مواد غذایی 0.91 2 2 2 1.4 2.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 218.96 15 15 15 25 10
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12047.00 23365 10848 12288 21756 24533
جمعیت 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.7
حساب جاری 23700.70 154000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33.60 32.5 32.5 32.5 34 32.5
دستمزد در تولید 12000.00 16000 16000 16000 16000 16000 2021-06
دستمزد 15500.00 17500 17500 17500 17500 17500 2021-06
درآمد گردشگری 7161.00 18000 18000 18000 18000 18000
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00 41299 40802 41050 40885 40435 MOP
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -44323.00 -9006 -9006 -9006 -9006 -8822
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.00 106 107 107 106 107
شاخص مسکن 269.50 266 266 266 266 280
صادرات 981138.06 1270000 1270000 1270000 1270000 1270000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.81 105 105 105 104 107
عرضه پول M2 687094.52 655000 655000 655000 655000 655000
موازنه تجاری -11016200.00 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000 2021-09
نرخ تورم 0.83 2.3 2.5 2.5 2 2.5
نرخ مشارکت نیروی کار 68.50 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 69.50 5 2 3 38 5
نرخ تورم 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ بیکاری 2.80 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5
نرخ بهره سپرده 0.21 0.21 0.21 0.46 0.35 0.71
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.42 1.85 0.67
نرخ بهره 0.50 0.5 0.75 0.75 0.5 1
واردات 11997338.50 8210000 8210000 8210000 8210000 8210000
ورود توریست 629085.00 2000000 2000000 2000000 1500000 2500000
هزینه های دولت 12237.00 21106 9668 12482 14155 22161 2021-06
هزینه های مصرف کننده 24732.00 35175 27314 25227 28900 36934
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی