ماکائو، ناحیه حکومتی چین ماکائو، ناحیه حکومتی چین
ماکائو، ناحیه حکومتی چین

ماکائو، ناحیه حکومتی چین

ماکائو (به انگلیسی: Macau) شبه جزیره‌ای در دریای جنوبی چین است که تا سال ۱۹۹۹ میلادی مستعمرهٔ پرتغال بود ولی اکنون بخشی از خاک مناطق ویژه اداری کشور چین محسوب می‌شود. این منطقه که به صورت خودمختار اداره می‌شود دارای ۶۵۰٬۹۰۰ نفر جمعیت و ۱۱۵٫۳ کیلومتر مربع وسعت است.
 • نرخ فعلی : 13,420.5
 • بالاترین قیمت روز : 13,467.5
 • پایین ترین قیمت روز : 12,898.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 321.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.52%
 • نرخ بازگشایی بازار : 13,014.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۵۲:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 13,014.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 405.7
 • نرخ فعلی : 1,903.79 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 1,910.22
 • پایین ترین قیمت روز : 1,898.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,901.14
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۵۲:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 1,901.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.67
 • نرخ فعلی : 38.8 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 39.09
 • پایین ترین قیمت روز : 38.53
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 38.53
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۵۲:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 38.53
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.7%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27
 • نرخ فعلی : 0.8452 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8477
 • پایین ترین قیمت روز : 0.845
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8469
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۵۲:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 0.847
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0018

بازارهای ارزی ماکائو، ناحیه حکومتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پاتاکا ماکائو / دلار 0.1253 - 0.1251 0.1253 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۵۰
یورو / پاتاکا ماکائو 9.4553 9.4282 9.4282 9.4617 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / پاتاکا ماکائو 7.994 7.968 7.966 7.996 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۱۲
پوند انگلیس / پاتاکا ماکائو 10.4278 - 10.4278 10.4278 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۷

شاخص‌های اقتصادی ماکائو، ناحیه حکومتی چین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 10 46 10 : 46 روزانه 2020-10

CPI مسکن آب و برق

0 2020 08 115 52.22 : 115 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 10 0 0 : 0 روزانه 2020-10

Coronavirus Recovered

0 2020 10 46 10 : 46 روزانه 2020-10

ارزش بودجه دولت

1499.63 2020 03 17060 900 : 37033 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 09 : ماهیانه 87

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 05 549924 33194 : 549924 ماهیانه

افراد بیکار

11.80 2020 06 8.5 6 : 15 سه ماهه 2020-09

افراد شاغل

0 2020 06 397 193 : 402 سه ماهه 2020-09

پول

7.98 2020 10 7.97 7.68 : 8.09 روزانه

تولیدات صنعتی

40.20 2019 12 1.9 -36.8 : 44.8 سه ماهه

تولید ناخالص ملی

397997.00 2018 12 372540 97648 : 397997 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

123965.30 2019 12 131908 48453 : 161939 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

55110.50 2019 12 58642 16453 : 71992 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

34044.00 2020 06 54397 26210 : 134453 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

53.86 2019 12 55.08 1.12 : 55.35 سالیانه

تولید صنعتی

-32.40 2019 12 15 -38.8 : 64.6 سه ماهه

تولید صنعتی

-56.20 2019 12 20.6 -12.4 : 39.9 سه ماهه

تولید الکتریسیته

55.09 2020 05 36.39 17.5 : 222 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

325.00 2020 06 404 -387 : 1208 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

14.80 2019 12 1.5 -14.2 : 20.38 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-61.50 2020 06 -45.1 -61.5 : 49.95 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

12323.00 2020 06 8257 1108 : 26674 سه ماهه

تورم مواد غذایی

1.77 2020 08 3.21 -5.46 : 19.97 ماهیانه

ثبت خودرو

0 2020 06 1097 436 : 2363 ماهیانه

جمعیت

0.67 2019 12 0.66 0.17 : 0.67 سالیانه 2019-12

حساب جاری

142813.60 2019 12 157999 18673 : 178664 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

33.00 2018 12 33 17.1 : 43.2 سالیانه 2018-12

دستمزد

15000.00 2020 03 17000 4578 : 17000 سه ماهه 2020-03

دستمزد در تولید

10500.00 2019 12 10000 2656 : 14000 سه ماهه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2020 03 36831 3165 : 44757 سه ماهه

درآمد گردشگری

16243.00 2019 12 15198 11540 : 18419 سه ماهه

درآمد قابل تصرف شخص

41423.00 2012 12 30891 21110 : 41423 سالیانه MOP

ذخایر ارزی

0 2020 09 23707 55.12 : 35459 ماهیانه

رابطه مبادله

0 2019 12 99.7 89.9 : 110 سه ماهه

رتبه فساد مالی

0 2011 12 46 26 : 46 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-38642.80 2018 12 9467 -40626 : 9467 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2011 12 50 50 : 66 سالیانه امتیاز

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

120.56 2020 08 123 71.45 : 129 ماهیانه

شاخص مسکن

268.00 2020 04 263 94.1 : 271 ماهیانه

صادرات

879300.00 2020 08 1067500 357946 : 2377502 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

116.17 2020 08 116 60.4 : 118 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 03 108 -48.7 : 108 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2020 05 18104 1659 : 18996 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 07 84997 825 : 90564 ماهیانه

عرضه پول M2

701677.93 2020 07 712227 7381 : 712227 ماهیانه

قیمت واردات

0 2019 12 123 46.4 : 243 سه ماهه

قیمت صادرات

0 2019 12 119 61.4 : 169 سه ماهه

گردش سرمایه

0 2019 12 139587 -19806 : 149652 سالیانه

موازنه تجاری

-7727700.00 2020 08 -6242400 -8008622 : 634540 ماهیانه 2020-08

نرخ تورم

-0.40 2020 08 0.27 -3.65 : 9.49 ماهیانه 2020-09

نرخ مشارکت نیروی کار

70.30 2020 08 70.5 60.8 : 74.4 ماهیانه 2020-09

نرخ مالیات شرکت

12.00 2020 12 12 12 : 12 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

12.00 2019 12 12 12 : 12 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-67.80 2020 06 -48.7 -67.8 : 54.3 سه ماهه

نرخ تورم

-0.23 2020 08 -0.44 -1.3 : 2.53 ماهیانه

نرخ بیکاری

2.90 2020 08 2.7 1.7 : 7.1 ماهیانه 2020-09

نرخ بهره سپرده

0.24 2019 12 0.1 0.02 : 9.17 سالیانه

نرخ بهره بین بانکی

0.63 2020 09 0.49 0.15 : 6.99 ماهیانه

نرخ بهره

0.86 2020 06 0.86 0.5 : 8 روزانه 2020-06

واردات

8607100.00 2020 08 730990 730990 : 8993061 ماهیانه

ورود توریست

449085.00 2020 08 74006 11041 : 3623116 ماهیانه

هزینه های دولت

11821.00 2020 06 9055 3009 : 13378 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2020 03 19771 1942 : 27762 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

22633.00 2020 06 22765 10394 : 27231 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت 1499.63 16500 16500 16500 16800 16500
افراد بیکار 11.80 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 2020-09
پول 7.98 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97
تولیدات صنعتی 40.20 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
تولید ناخالص ملی 397997.00 405161 398395 401977 382077 405566
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 123965.30 115000 115000 108164 115000 126165
تولید ناخالص داخلی سرانه 55110.50 54510 55731 55731 54510 55731
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 34044.00 106778 54451 54941 95670 106885
تولید ناخالص داخلی 53.86 51.8 53.7 53.7 51.8 53.7
تولید صنعتی -32.40 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
تولید صنعتی -56.20 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
تولید الکتریسیته 55.09 97 97 97 97 97
تغییرات موجودی انبار 325.00 -10 -10 -10 -17 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی -61.50 3.8 3.8 3.8 3.5 3.4
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12323.00 18391 8265 8340 13340 18410
تورم مواد غذایی 1.77 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
جمعیت 0.67 0.68 0.69 0.69 0.68 0.69 2019-12
حساب جاری 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33.00 34 34 34 35 34 2018-12
دستمزد 15000.00 17500 17500 17500 17500 17500 2020-03
دستمزد در تولید 10500.00 16000 16000 16000 16000 16000 2019-12
درآمد گردشگری 16243.00 18000 18000 18000 17900 18000
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00 41299 40802 41050 40885 40435 MOP
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -38642.80 -9006 -9006 -9006 -9189 -9006
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.56 126 127 125 128 132
شاخص مسکن 268.00 266 266 266 267 266
صادرات 879300.00 1210000 1210000 1210000 1320000 1270000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.17 117 119 120 122 125
عرضه پول M2 701677.93 655000 655000 655000 655000 655000
موازنه تجاری -7727700.00 -7086235 -6980000 -6980000 -6000000 -7087735 2020-08
نرخ تورم -0.40 1.5 2.8 3.3 0.1 3 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 70.30 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 2020-09
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -67.80 1.8 0.1 1 -8 0.1
نرخ تورم -0.23 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ بیکاری 2.90 2.9 2.8 2.5 2.7 3 2020-09
نرخ بهره سپرده 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
نرخ بهره بین بانکی 0.63 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 2020-06
واردات 8607100.00 8190000 8190000 8190000 7320000 8210000
ورود توریست 449085.00 1150000 1150000 1150000 100000 3354700
هزینه های دولت 11821.00 13597 9064 9146 9662 13611
هزینه های مصرف کننده 22633.00 27721 22788 22993 24102 27749
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی