ماکائو، ناحیه حکومتی چین ماکائو، ناحیه حکومتی چین
ماکائو، ناحیه حکومتی چین

ماکائو، ناحیه حکومتی چین

ماکائو (به انگلیسی: Macau) شبه جزیره‌ای در دریای جنوبی چین است که تا سال ۱۹۹۹ میلادی مستعمرهٔ پرتغال بود ولی اکنون بخشی از خاک مناطق ویژه اداری کشور چین محسوب می‌شود. این منطقه که به صورت خودمختار اداره می‌شود دارای ۶۵۰٬۹۰۰ نفر جمعیت و ۱۱۵٫۳ کیلومتر مربع وسعت است.
 • نرخ فعلی : 32,637.6
 • بالاترین قیمت روز : 33,732.4
 • پایین ترین قیمت روز : 32,137.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 269.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.42%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33,732.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۳:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 33,765.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.45%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,127.5
 • نرخ فعلی : 1,855.86 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 1,856.16
 • پایین ترین قیمت روز : 1,852.78
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,855.66
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 1,855.49
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.37
 • نرخ فعلی : 51.99 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 52.14
 • پایین ترین قیمت روز : 51.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.08
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 52.08
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09
 • نرخ فعلی : 0.8218 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 0.822
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8216
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8219
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۷:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8218
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی ماکائو، ناحیه حکومتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / پاتاکا ماکائو 9.7311 - 9.7295 9.7311 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
دلار / پاتاکا ماکائو 7.994 - 7.992 7.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۵۳
پاتاکا ماکائو / دلار 0.1251 - 0.1251 0.1251 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۵۷
پوند انگلیس / پاتاکا ماکائو 10.7929 - 10.7929 10.7929 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ساعت ۹:۱۴

شاخص‌های اقتصادی ماکائو، ناحیه حکومتی چین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 01 45 1 : 46 روزانه 2021-01

CPI مسکن آب و برق

0 2020 12 115 52.22 : 115 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 01 0 0 : 0 روزانه 2021-01

Coronavirus Recovered

0 2021 01 45 10 : 46 روزانه 2021-01

ارزش بودجه دولت

-19045.18 2020 06 1500 -19045 : 37033 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2021 01 : ماهیانه 87

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 11 559323 33194 : 559323 ماهیانه

افراد بیکار

11.80 2020 09 7.3 6 : 15 سه ماهه 2020-09

افراد شاغل

0 2020 09 387 193 : 402 سه ماهه 2020-09

پول

7.98 2021 01 7.98 7.68 : 8.09 روزانه

تولیدات صنعتی

-7.53 2020 09 40.14 -53.42 : 44.8 سه ماهه

تولید ناخالص ملی

390971.00 2019 12 395036 98866 : 395036 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

123965.30 2019 12 131908 48453 : 161939 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

55110.50 2019 12 58642 16453 : 71992 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

38383.00 2020 09 34044 26210 : 134453 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

53.86 2019 12 55.08 1.12 : 55.35 سالیانه

تولید صنعتی

-49.10 2020 09 -55.2 -55.2 : 39.9 سه ماهه

تولید صنعتی

-38.10 2020 09 -31.8 -38.8 : 64.6 سه ماهه

تولید الکتریسیته

400.90 2020 11 451 43.4 : 621 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

385.00 2020 09 325 -387 : 1208 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

14.80 2019 12 1.5 -14.2 : 20.38 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-50.10 2020 09 -61.6 -61.6 : 49.95 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

14300.00 2020 09 12323 1108 : 26674 سه ماهه

تورم مواد غذایی

0.54 2020 12 0.39 -5.46 : 19.97 ماهیانه

ثبت خودرو

0 2020 11 1090 436 : 2363 ماهیانه

جمعیت

0.67 2019 12 0.66 0.17 : 0.67 سالیانه 2019-12

حساب جاری

142813.60 2019 12 157999 18673 : 178664 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

33.00 2019 12 35.2 17.1 : 43.2 سالیانه 2019-12

دستمزد

15000.00 2020 09 15000 4578 : 17000 سه ماهه 2020-09

دستمزد در تولید

10000.00 2020 09 10500 2656 : 15000 سه ماهه 2020-09

درآمدهای دولت

0 2020 03 36831 3165 : 44757 سه ماهه

درآمد گردشگری

1012.00 2020 09 0 0 : 18419 سه ماهه

درآمد قابل تصرف شخص

41423.00 2012 12 30891 21110 : 41423 سالیانه MOP

ذخایر ارزی

0 2020 12 24199 55.12 : 35459 ماهیانه

رابطه مبادله

0 2020 09 100 89.9 : 110 سه ماهه

رتبه فساد مالی

0 2011 12 46 26 : 46 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-38642.80 2019 12 -19964 -40626 : 9467 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2011 12 50 50 : 66 سالیانه امتیاز

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

98.95 2020 12 119 71.45 : 129 ماهیانه

شاخص مسکن

267.60 2020 10 269 94.1 : 271 ماهیانه

صادرات

957100.00 2020 11 791500 357946 : 2377502 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.05 2020 12 116 60.4 : 118 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 09 -67.8 -67.8 : 108 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2020 11 47918 442 : 53175 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 11 74210 825 : 90564 ماهیانه

عرضه پول M2

695269.34 2020 11 685648 7381 : 712227 ماهیانه

قیمت واردات

0 2020 09 74.2 46.4 : 243 سه ماهه

قیمت صادرات

0 2020 09 83.8 61.4 : 169 سه ماهه

گردش سرمایه

0 2019 12 139587 -19806 : 149652 سالیانه

موازنه تجاری

-12468600.00 2020 11 -10766000 -12468600 : 634540 ماهیانه 2020-11

نرخ تورم

0.21 2020 12 -0.08 -1.3 : 2.53 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

70.00 2020 11 70 60.8 : 74.4 ماهیانه 2020-11

نرخ مالیات شرکت

12.00 2020 12 12 12 : 12 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

12.00 2019 12 12 12 : 12 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-63.80 2020 09 -68 -68 : 54.3 سه ماهه

نرخ تورم

-0.87 2020 12 -0.88 -3.65 : 9.49 ماهیانه 2020-12

نرخ بیکاری

2.90 2020 11 2.9 1.7 : 7.1 ماهیانه 2020-11

نرخ بهره سپرده

0.24 2019 12 0.1 0.02 : 9.17 سالیانه

نرخ بهره بین بانکی

0.36 2020 12 0.31 0.15 : 6.99 ماهیانه

نرخ بهره

0.50 2020 12 0.5 0.5 : 8 روزانه 2020-12

واردات

13425600.00 2020 11 11557600 730990 : 13425600 ماهیانه

ورود توریست

659407.00 2020 12 636531 11041 : 3623116 ماهیانه

هزینه های دولت

13044.00 2020 09 11821 3009 : 13378 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2020 03 19771 1942 : 27762 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

22913.00 2020 09 22633 10394 : 27231 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -19045.18 16500 16500 16500 16500 16500
افراد بیکار 11.80 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 2020-09
پول 7.98 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99
تولیدات صنعتی -7.53 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
تولید ناخالص ملی 390971.00 497496 616895 405053 403967 424165
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 123965.30 115000 115000 108164 115000 126165
تولید ناخالص داخلی سرانه 55110.50 55731 55731 55731 55731 55950
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38383.00 67996 52768 121342 106463 111787
تولید ناخالص داخلی 53.86 53.7 53.7 53.7 53.7 53.9
تولید صنعتی -49.10 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
تولید صنعتی -38.10 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
تولید الکتریسیته 400.90 97 97 97 97 97
تغییرات موجودی انبار 385.00 -10 -10 -10 -10 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی -50.10 3.8 3.8 3.4 3.8 3.4
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14300.00 10321 19101 21756 18337 19254
تورم مواد غذایی 0.54 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
جمعیت 0.67 0.69 0.69 0.69 0.69 0.7 2019-12
حساب جاری 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33.00 34 34 34 34 32.5 2019-12
دستمزد 15000.00 17500 17500 17500 17500 17500 2020-09
دستمزد در تولید 10000.00 16000 16000 16000 16000 16000 2020-09
درآمد گردشگری 1012.00 18000 18000 18000 18000 18000
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00 41299 40802 41050 40885 40435 MOP
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -38642.80 -9006 -9006 -9006 -9006 -8822
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.95 126 123 132 125 127
شاخص مسکن 267.60 266 266 266 266 280
صادرات 957100.00 1210000 1210000 1270000 1210000 1270000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.05 118 118 125 116 118
عرضه پول M2 695269.34 655000 655000 655000 655000 655000
موازنه تجاری -12468600.00 -6980000 -6980000 -7087735 -7086235 -7087735 2020-11
نرخ تورم 0.21 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ مشارکت نیروی کار 70.00 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 2020-11
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -63.80 55 10 5 25 5
نرخ تورم -0.87 0.8 1.3 1.8 0.5 1.8 2020-12
نرخ بیکاری 2.90 3 2.8 2.8 3 2.5 2020-11
نرخ بهره سپرده 0.24 0.24 0.24 0.35 0.24 0.24
نرخ بهره بین بانکی 0.36 0.31 0.31 1.85 0.31 0.31
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2020-12
واردات 13425600.00 8190000 8190000 8210000 8190000 8210000
ورود توریست 659407.00 1150000 1150000 3354700 1150000 3354700
هزینه های دولت 13044.00 11319 18323 14155 13557 14235
هزینه های مصرف کننده 22913.00 28456 35081 28900 27639 29021
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی