ماکائو، ناحیه حکومتی چین ماکائو، ناحیه حکومتی چین
ماکائو، ناحیه حکومتی چین

ماکائو، ناحیه حکومتی چین

ماکائو (به انگلیسی: Macau) شبه جزیره‌ای در دریای جنوبی چین است که تا سال ۱۹۹۹ میلادی مستعمرهٔ پرتغال بود ولی اکنون بخشی از خاک مناطق ویژه اداری کشور چین محسوب می‌شود. این منطقه که به صورت خودمختار اداره می‌شود دارای ۶۵۰٬۹۰۰ نفر جمعیت و ۱۱۵٫۳ کیلومتر مربع وسعت است.
 • نرخ فعلی : 39,403.2
 • بالاترین قیمت روز : 39,954.8
 • پایین ترین قیمت روز : 39,219.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 137.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.32%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39,651.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۳۵:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 39,619.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.55%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 216.4
 • نرخ فعلی : 1,811.12 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 1,812.5
 • پایین ترین قیمت روز : 1,809.26
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.72
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,812.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۳۳:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 1,812.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.18
 • نرخ فعلی : 68.5 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 68.5
 • پایین ترین قیمت روز : 67.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.25%
 • نرخ بازگشایی بازار : 68.06
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۳۳:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 67.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.78%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.53
 • نرخ فعلی : 0.845 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8453
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8447
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8448
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۱۵:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 0.8448
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

بازارهای ارزی ماکائو، ناحیه حکومتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / پاتاکا ماکائو 8.016 8.02 8.016 8.023 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۲۹
یورو / پاتاکا ماکائو 9.4933 9.515 9.4897 9.515 0.02 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۲۸
پاتاکا ماکائو / دلار 0.1248 - 0.1245 0.1248 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۲
پوند انگلیس / پاتاکا ماکائو 10.9903 - 10.9903 10.9903 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۱۵

شاخص‌های اقتصادی ماکائو، ناحیه حکومتی چین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 08 59 1 : 63 روزانه 2021-08

Coronavirus Recovered

0 2021 08 49 10 : 51 روزانه 2021-08

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 08 13.87 0 : 13.87 روزانه 2021-08

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 08 90063 0 : 90063 روزانه 2021-08

CPI مسکن آب و برق

0 2021 06 102 46.45 : 103 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 08 0 0 : 0 روزانه 2021-08

افراد شاغل

0 2021 06 385 193 : 402 سه ماهه 2021-06

افراد بیکار

11.10 2021 06 11.6 6 : 15 سه ماهه 2021-06

اعتبار بخش خصوصی

0 2021 05 557284 33194 : 563320 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 08 : ماهیانه 87

ارزش بودجه دولت

-3430.59 2021 03 -6114 -19045 : 37033 سه ماهه

پول

8.01 2021 08 8.01 7.68 : 8.09 روزانه

تولید ناخالص داخلی

55.15 2019 12 55.3 1.13 : 55.3 سالیانه

تولیدات صنعتی

1.30 2021 03 -16.02 -53.42 : 44.8 سه ماهه

تولید ناخالص ملی

394062.10 2019 12 395036 98866 : 395036 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

54797.90 2020 12 127162 48773 : 161971 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

24350.30 2020 12 56506 16555 : 71974 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

57525.00 2021 03 60285 26210 : 134453 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

428.00 2021 03 454 -387 : 1208 سه ماهه

تولید صنعتی

13.70 2021 03 -36.9 -55.2 : 39.9 سه ماهه

تولید صنعتی

10.20 2021 03 -49.3 -49.3 : 64.6 سه ماهه

تولید الکتریسیته

23.00 2021 05 19.5 12.4 : 222 ماهیانه

تورم مواد غذایی

0.59 2021 06 -0.18 -5.46 : 19.97 ماهیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

14.80 2019 12 1.5 -14.2 : 20.38 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

76.40 2021 03 -8.6 -61.6 : 76.4 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

10574.00 2021 03 17132 1108 : 26674 سه ماهه

ثبت خودرو

0 2021 05 971 436 : 2363 ماهیانه

جمعیت

0.68 2020 12 0.67 0.17 : 0.68 سالیانه 2020-12

حساب جاری

149754.20 2019 12 147750 18673 : 178664 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

33.60 2019 12 33.2 15 : 40.5 سالیانه 2019-12

دستمزد در تولید

10500.00 2021 03 10300 2656 : 15000 سه ماهه 2021-03

دستمزد

15300.00 2021 03 15000 4578 : 17000 سه ماهه 2021-03

درآمدهای دولت

0 2021 03 16225 3165 : 44757 سه ماهه

درآمد گردشگری

6181.00 2021 03 5876 0 : 18419 سه ماهه

درآمد قابل تصرف شخص

41423.00 2012 12 30891 21110 : 41423 سالیانه MOP

ذخایر ارزی

0 2021 06 26123 55.12 : 35459 ماهیانه

رابطه مبادله

0 2021 03 100 89.9 : 110 سه ماهه

رتبه فساد مالی

0 2011 12 46 26 : 46 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-44323.00 2019 12 -14323 -44323 : 7638 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2011 12 50 50 : 66 سالیانه امتیاز

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

103.81 2021 06 103 58.44 : 106 ماهیانه

شاخص مسکن

261.20 2021 03 263 94.1 : 271 ماهیانه

صادرات

1188885.70 2021 06 990223 357946 : 2377502 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.50 2021 06 103 53.02 : 104 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2021 03 102 45.5 : 104 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2021 05 59723 442 : 59962 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 05 75310 825 : 90564 ماهیانه

عرضه پول M2

702975.20 2021 05 698098 7381 : 712227 ماهیانه

قیمت واردات

0 2021 03 206 46.4 : 243 سه ماهه

قیمت صادرات

0 2021 03 118 61.4 : 169 سه ماهه

گردش سرمایه

0 2019 12 101499 -19806 : 149652 سالیانه

موازنه تجاری

-13912073.83 2021 06 -14615774 -14615774 : 634540 ماهیانه 2021-06

نرخ تورم

-0.01 2021 06 0.04 -1.3 : 2.53 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

68.30 2021 06 68.9 60.8 : 74.4 ماهیانه 2021-06

نرخ مالیات شرکت

12.00 2021 12 12 12 : 12 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

12.00 2021 12 12 12 : 12 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.90 2021 03 -45.9 -67.9 : 54.3 سه ماهه

نرخ تورم

-0.08 2021 06 -0.51 -3.65 : 9.49 ماهیانه 2021-06

نرخ بیکاری

2.90 2021 06 3 1.7 : 7.1 ماهیانه 2021-06

نرخ بهره سپرده

0.21 2020 12 0.24 0.02 : 9.17 سالیانه

نرخ بهره بین بانکی

0.19 2021 07 0.2 0.15 : 6.99 ماهیانه

نرخ بهره

0.50 2021 06 0.5 0.5 : 8 روزانه 2021-06

واردات

15100958.53 2021 06 15687539 730990 : 15687539 ماهیانه

ورود توریست

528519.00 2021 06 866063 11041 : 3623116 ماهیانه

هزینه های دولت

9208.00 2021 03 14791 3009 : 14791 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2021 03 22338 1942 : 27762 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

26013.00 2021 03 25128 10394 : 27231 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 11.10 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 2021-06
ارزش بودجه دولت -3430.59 16500 16500 16500 16500 16500
پول 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01
تولید ناخالص داخلی 55.15 53.7 53.7 53.7 53.7 53.9
تولیدات صنعتی 1.30 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
تولید ناخالص ملی 394062.10 453171 413765 413765 531984 475830
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54797.90 115000 115000 108164 115000 126165
تولید ناخالص داخلی سرانه 24350.30 55731 55731 55731 55731 55950
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57525.00 121342 69328 60401 53429 72794
تغییرات موجودی انبار 428.00 -10 -10 -10 -10 -10
تولید صنعتی 13.70 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
تولید صنعتی 10.20 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
تولید الکتریسیته 23.00 97 97 97 97 97
تورم مواد غذایی 0.59 1.4 2 2 1.4 2.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 76.40 25 15 15 25 10
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10574.00 21756 19702 11103 19101 20687
جمعیت 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.7 2020-12
حساب جاری 149754.20 154000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33.60 34 34 34 34 32.5 2019-12
دستمزد در تولید 10500.00 16000 16000 16000 16000 16000 2021-03
دستمزد 15300.00 17500 17500 17500 17500 17500 2021-03
درآمد گردشگری 6181.00 18000 18000 18000 18000 18000
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00 41299 40802 41050 40885 40435 MOP
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -44323.00 -9006 -9006 -9006 -9006 -8822
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.81 101 105 106 100 103
شاخص مسکن 261.20 266 266 266 266 280
صادرات 1188885.70 1270000 1270000 1270000 1210000 1270000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.50 104 105 105 104 107
عرضه پول M2 702975.20 655000 655000 655000 655000 655000
موازنه تجاری -13912073.83 -6940000 -6940000 -6940000 -6980000 -6940000 2021-06
نرخ تورم -0.01 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ مشارکت نیروی کار 68.30 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 2021-06
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90 15 5 5 35 5
نرخ تورم -0.08 2 2.3 2.5 1.5 2.5 2021-06
نرخ بیکاری 2.90 2.6 2.5 2.5 2.6 2.5 2021-06
نرخ بهره سپرده 0.21 0.35 0.21 0.21 0.21 0.21
نرخ بهره بین بانکی 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2021-06
واردات 15100958.53 8210000 8210000 8210000 8190000 8210000
ورود توریست 528519.00 1500000 2000000 2000000 1000000 2500000
هزینه های دولت 9208.00 14155 17010 9668 18323 17860
هزینه های مصرف کننده 26013.00 28900 28897 27314 35081 30342
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی