شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ماکائو، ناحیه حکومتی چین ماکائو، ناحیه حکومتی چین
ماکائو، ناحیه حکومتی چین

ماکائو، ناحیه حکومتی چین

ماکائو (به انگلیسی: Macau) شبه جزیره‌ای در دریای جنوبی چین است که تا سال ۱۹۹۹ میلادی مستعمرهٔ پرتغال بود ولی اکنون بخشی از خاک مناطق ویژه اداری کشور چین محسوب می‌شود. این منطقه که به صورت خودمختار اداره می‌شود دارای ۶۵۰٬۹۰۰ نفر جمعیت و ۱۱۵٫۳ کیلومتر مربع وسعت است.
 • نرخ فعلی : 6,787.8
 • بالاترین قیمت روز : 6,944.3
 • پایین ترین قیمت روز : 6,745.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 178.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.31%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,751.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۴۰:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 6,731.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.84%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 56.6
 • نرخ فعلی : 1,618.34 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 1,622.16
 • پایین ترین قیمت روز : 1,618.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1,618.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 28.97 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 24.97
 • پایین ترین قیمت روز : 24.96
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 28.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.9256 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9256
 • پایین ترین قیمت روز : 0.924
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 0.9256
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی ماکائو، ناحیه حکومتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MOP Ask 8.6176 8.6372 8.6176 8.6372 0.02 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۱۴:۴۲
دلار / پاتاکا ماکائو 7.993 - 7.993 7.995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۱۷
GBP/MOP Ask 9.9228 - 9.9228 9.9228 0.06 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۱۴
MOP/USD Ask 0.1252 0.125 0.125 0.1252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۸

شاخص‌های اقتصادی ماکائو، ناحیه حکومتی چین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 42 15 : 43 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

0 2020 01 115 52.22 : 115 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 03 10 10 : 10 روزانه 2020-03

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

افراد بیکار

6.70 2019 12 7.3 6 : 15 سه ماهه 2019-12

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 11 519237 33194 : 523160 ماهیانه 2019-11

افراد شاغل

0 2019 12 387 193 : 400 سه ماهه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 87

ارزش بودجه دولت

8523.48 2019 09 9054 900 : 37033 سه ماهه 2019-09

پول

7.99 2020 03 7.99 7.68 : 8.09 روزانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

104890.00 2019 12 99656 26210 : 134453 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی

58.50 2019 12 54.55 1.12 : 58.5 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

58054.10 2018 12 56250 16453 : 71992 سالیانه

تولیدات صنعتی

1.90 2019 09 36 -36.8 : 44.8 سه ماهه

تولید صنعتی

20.60 2019 09 20.2 -12.4 : 39.9 سه ماهه

تولید ناخالص ملی

397997.00 2018 12 372540 97648 : 397997 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

108831.30 2018 12 105449 40380 : 134960 سالیانه

تورم مواد غذایی

6.08 2020 02 5.39 -5.46 : 19.97 ماهیانه 2020-02

تولید صنعتی

15.00 2019 09 34 -38.8 : 64.6 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

18066.00 2019 12 14500 1108 : 26674 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

1.30 2019 09 -13 -14.2 : 20.38 سه ماهه 2019-09

تغییرات سالیانه خرده فروشی

5.70 2019 12 -0.5 -8.5 : 49.95 سه ماهه 2019-12

تغییرات موجودی انبار

643.00 2019 12 552 -387 : 1208 سه ماهه

تولید الکتریسیته

42.10 2019 11 51.8 17.5 : 222 ماهیانه

ثبت خودرو

0 2019 11 974 504 : 2363 ماهیانه

جمعیت

0.67 2019 12 0.66 0.17 : 0.67 سالیانه 2019-12

حساب جاری

157998.90 2018 12 134527 18673 : 178664 سالیانه 2018-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

35.20 2018 12 33 17.1 : 43.2 سالیانه 2018-12

دستمزد

17000.00 2019 09 16300 4578 : 17000 سه ماهه 2019-09

درآمدهای دولت

0 2019 09 32302 3165 : 44757 سه ماهه 2019-09

دستمزد در تولید

10000.00 2019 09 10000 2656 : 14000 سه ماهه 2019-09

درآمد گردشگری

15198.00 2019 09 15709 11540 : 18419 سه ماهه

درآمد قابل تصرف شخص

41423.00 2012 12 30891 21110 : 41423 سالیانه MOP

ذخایر ارزی

0 2020 02 22469 55.12 : 35459 ماهیانه 2020-02

رتبه فساد مالی

0 2011 12 46 26 : 46 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 09 100 89.9 : 110 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-19964.00 2018 12 9467 -40626 : 9467 سالیانه 2018-12

شاخص مسکن

267.40 2019 11 267 94.1 : 271 ماهیانه 2019-11

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

127.12 2020 02 129 71.45 : 129 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2011 12 50 50 : 66 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

117.88 2020 02 118 60.4 : 118 ماهیانه 2020-02

صادرات

911110.00 2020 01 1096920 357946 : 2377502 ماهیانه 2020-01

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 106 45.5 : 108 سه ماهه 2019-12

عرضه پول M2

687778.00 2020 01 687531 7381 : 699397 ماهیانه 655000

عرضه پول M1

0 2020 02 90564 825 : 90564 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M0

0 2019 11 16458 1659 : 17775 ماهیانه 2019-11

قیمت واردات

0 2019 09 116 46.4 : 243 سه ماهه 2019-09

قیمت صادرات

0 2019 09 110 61.4 : 169 سه ماهه 2019-09

گردش سرمایه

0 2018 12 112745 -19806 : 149652 سالیانه 2018-12

موازنه تجاری

-2962810.00 2020 01 -7852650 -8008622 : 634540 ماهیانه 2020-01

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-8.10 2019 12 -4.4 -24.6 : 54.3 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

12.00 2019 12 12 12 : 12 سالیانه 2019-12

نرخ مشارکت نیروی کار

70.50 2020 01 70.2 60.8 : 74.4 ماهیانه 2020-01

نرخ مالیات شرکت

12.00 2020 12 12 12 : 12 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.04 2020 02 0.57 -1.3 : 2.53 ماهیانه 2020-02

نرخ تورم

2.33 2020 02 2.98 -3.65 : 9.49 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره بین بانکی

1.93 2020 02 2.24 0.15 : 6.99 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره

0.86 2020 03 1.5 0.5 : 8 روزانه 2020-03

نرخ بهره سپرده

0.10 2014 12 0.1 0.1 : 7.1 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

1.90 2020 01 1.7 1.7 : 7.1 ماهیانه 2020-01

واردات

3873920.00 2020 01 8949570 781040 : 8993061 ماهیانه 2020-01

ورود توریست

156394.00 2020 02 2850465 156394 : 3623116 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2019 09 23248 1942 : 27762 سه ماهه 2019-09

هزینه های دولت

13357.00 2019 12 10502 3009 : 13378 سه ماهه 2019-12

هزینه های مصرف کننده

27231.00 2019 12 26198 10394 : 27231 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 6.70 7.4 7.4 6.8 7.4 6.8 2019-12
ارزش بودجه دولت 8523.48 16800 16800 16500 16800 16500 2019-09
پول 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 104890.00 95974 95670 106778 97235 106885 2019-12
تولید ناخالص داخلی 58.50 59.06 59.06 59.06 59.06 65.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 58054.10 57698 57698 57698 57698 67300
تولیدات صنعتی 1.90 7.9 7.9 2.7 7.9 2.7
تولید صنعتی 20.60 4.8 4.8 3.2 4.8 3.2
تولید ناخالص ملی 397997.00 374117 382077 405161 377500 405566
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 108831.30 108164 108164 108164 108164 126165
تورم مواد غذایی 6.08 2.9 2.9 2.4 2.9 2.4 2020-02
تولید صنعتی 15.00 18.8 18.8 12.6 18.8 12.6
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18066.00 11767 13340 18391 11359 18410
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.70 3.2 3.2 3.8 3.6 3.4 2019-12
تغییرات موجودی انبار 643.00 -17 -17 -10 -17 -10
تولید الکتریسیته 42.10 78 78 97 78 97
جمعیت 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69 2019-12
حساب جاری 157998.90 154000 154000 154000 154000 154000 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 35.20 35 35 35 35 34 2018-12
دستمزد 17000.00 16500 16500 17500 16500 17500 2019-09
دستمزد در تولید 10000.00 15500 15500 16000 15500 16000 2019-09
درآمد گردشگری 15198.00 17900 17900 18000 17900 18000
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00 41299 40802 41050 40885 40435 MOP
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -19964.00 -9189 -9189 -9189 -9189 -9006 2018-12
شاخص مسکن 267.40 267 267 267 267 266 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127.12 129 129 129 126 133
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.88 120 120 121 118 124 2020-02
صادرات 911110.00 1320000 1320000 1210000 1090000 1270000 2020-01
عرضه پول M2 687778.00 647000 655000 655000 647000 655000 655000
موازنه تجاری -2962810.00 -6000000 -6000000 -7086235 -7084740 -7087735 2020-01
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.10 -12 -8 1.8 -10.3 0.1 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.50 69.7 69.7 70.2 69.7 70.2 2020-01
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12 2020-12
نرخ تورم 0.04 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2020-02
نرخ تورم 2.33 3.2 2.9 3 3 3 2020-02
نرخ بهره بین بانکی 1.93 1.56 1.56 1.56 1.92 1.81 2020-02
نرخ بهره 0.86 0.5 0.5 0.5 0.86 0.75 2020-03
نرخ بهره سپرده 0.10 0.35 0.35 0.6 0.1 0.6 ٪
نرخ بیکاری 1.90 1.7 1.8 1.8 1.6 2 2020-01
واردات 3873920.00 7320000 7320000 8190000 7580000 8210000 2020-01
ورود توریست 156394.00 140000 2960800 3162000 90000 3354700
هزینه های دولت 13357.00 8825 9662 13597 7602 13611 2019-12
هزینه های مصرف کننده 27231.00 23233 24102 27721 23296 27749 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی