شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ماکائو، ناحیه حکومتی چین ماکائو، ناحیه حکومتی چین
ماکائو، ناحیه حکومتی چین

ماکائو، ناحیه حکومتی چین

ماکائو (به انگلیسی: Macau) شبه جزیره‌ای در دریای جنوبی چین است که تا سال ۱۹۹۹ میلادی مستعمرهٔ پرتغال بود ولی اکنون بخشی از خاک مناطق ویژه اداری کشور چین محسوب می‌شود. این منطقه که به صورت خودمختار اداره می‌شود دارای ۶۵۰٬۹۰۰ نفر جمعیت و ۱۱۵٫۳ کیلومتر مربع وسعت است.
 • نرخ فعلی : 9,257.3
 • بالاترین قیمت روز : 9,284
 • پایین ترین قیمت روز : 9,203.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 17.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,216.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۷:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 9,216.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.44%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 40.7
 • نرخ فعلی : 1,799.3 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 1,800.53
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.29
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1,799.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 40.56 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 40.61
 • پایین ترین قیمت روز : 40.44
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 40.56
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8851 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8853
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8847
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 0.8851
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی ماکائو، ناحیه حکومتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / پاتاکا ماکائو 9.0337 9.008 9.008 9.0337 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۱۰:۴۲
پاتاکا ماکائو / دلار 0.1253 - 0.1252 0.1253 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۵:۰۱
دلار / پاتاکا ماکائو 7.993 - 7.991 7.993 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۲۲
پوند انگلیس / پاتاکا ماکائو 10.0816 - 10.0816 10.0816 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱۱:۲۱

شاخص‌های اقتصادی ماکائو، ناحیه حکومتی چین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 07 46 10 : 46 روزانه 2020-07

CPI مسکن آب و برق

0 2020 04 115 52.22 : 115 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 07 45 10 : 45 روزانه 2020-07

Coronavirus Deaths

0 2020 07 0 0 : 0 روزانه 2020-07

افراد بیکار

8.50 2020 03 6.7 6 : 15 سه ماهه 2020-03

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 02 533930 33194 : 540258 ماهیانه 2020-02

افراد شاغل

0 2020 03 390 193 : 400 سه ماهه 2020-03

ارزیابی اعتبار

0 2020 06 : ماهیانه 87

ارزش بودجه دولت

1499.63 2020 03 17060 900 : 37033 سه ماهه 2020-03

پول

7.99 2020 07 7.98 7.68 : 8.09 روزانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

54397.00 2020 03 104890 26210 : 134453 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی

53.86 2019 12 55.08 1.12 : 55.35 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

55110.50 2018 12 56250 16453 : 71992 سالیانه

تولیدات صنعتی

2.60 2019 12 1.9 -36.8 : 44.8 سه ماهه

تولید صنعتی

17.60 2019 12 20.6 -12.4 : 39.9 سه ماهه

تولید ناخالص ملی

397997.00 2018 12 372540 97648 : 397997 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

123965.30 2019 12 131908 48453 : 161939 سالیانه

تورم مواد غذایی

4.85 2020 05 5.31 -5.46 : 19.97 ماهیانه 2020-05

تولید صنعتی

22.90 2019 12 15 -38.8 : 64.6 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

8257.00 2020 03 18066 1108 : 26674 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

14.80 2019 12 1.5 -14.2 : 20.38 سه ماهه 2019-12

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-44.80 2020 03 5.8 -44.8 : 49.95 سه ماهه 2020-03

تغییرات موجودی انبار

404.00 2020 03 643 -387 : 1208 سه ماهه

تولید الکتریسیته

30.52 2020 02 38.86 17.5 : 222 ماهیانه

ثبت خودرو

0 2019 11 974 504 : 2363 ماهیانه

جمعیت

0.67 2019 12 0.66 0.17 : 0.67 سالیانه 2019-12

حساب جاری

157998.90 2018 12 134527 18673 : 178664 سالیانه 2018-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

35.20 2018 12 33 17.1 : 43.2 سالیانه 2018-12

دستمزد

16000.00 2020 03 17000 4578 : 17000 سه ماهه 2020-03

درآمدهای دولت

0 2020 03 36831 3165 : 44757 سه ماهه 2020-03

دستمزد در تولید

10800.00 2019 12 10000 2656 : 14000 سه ماهه 2019-12

درآمد گردشگری

16243.00 2019 12 15198 11540 : 18419 سه ماهه

درآمد قابل تصرف شخص

41423.00 2012 12 30891 21110 : 41423 سالیانه MOP

ذخایر ارزی

0 2020 05 22426 55.12 : 35459 ماهیانه 2020-05

رتبه فساد مالی

0 2011 12 46 26 : 46 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 12 99.7 89.9 : 110 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-19964.00 2018 12 9467 -40626 : 9467 سالیانه 2018-12

شاخص مسکن

264.70 2020 01 265 94.1 : 271 ماهیانه 2020-01

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

123.64 2020 05 124 71.45 : 129 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2011 12 50 50 : 66 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

117.39 2020 05 118 60.4 : 118 ماهیانه 2020-05

صادرات

687000.00 2020 05 716400 357946 : 2377502 ماهیانه 2020-05

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 03 108 -48.7 : 108 سه ماهه 2020-03

عرضه پول M2

686829.75 2020 05 682365 7381 : 699397 ماهیانه 2020-05

عرضه پول M1

0 2020 05 77214 825 : 90564 ماهیانه 2020-05

عرضه پول M0

0 2020 02 18996 1659 : 18996 ماهیانه 2020-02

قیمت واردات

0 2019 12 123 46.4 : 243 سه ماهه 2019-12

قیمت صادرات

0 2019 12 119 61.4 : 169 سه ماهه 2019-12

گردش سرمایه

0 2018 12 112745 -19806 : 149652 سالیانه 2018-12

موازنه تجاری

-3660000.00 2020 05 -3120300 -8008622 : 634540 ماهیانه 2020-05

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-48.70 2020 03 -8.1 -48.7 : 54.3 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات درآمد شخصی

12.00 2019 12 12 12 : 12 سالیانه 2019-12

نرخ مشارکت نیروی کار

70.50 2020 05 70 60.8 : 74.4 ماهیانه 2020-05

نرخ مالیات شرکت

12.00 2020 12 12 12 : 12 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

1.67 2020 05 2.05 -3.65 : 9.49 ماهیانه 2020-05

نرخ تورم

-0.10 2020 04 -0.26 -1.3 : 2.53 ماهیانه 2020-05

نرخ بهره بین بانکی

0.80 2020 06 1.26 0.15 : 6.99 ماهیانه 2020-06

نرخ بهره

0.86 2020 06 0.86 0.5 : 8 روزانه 2020-06

نرخ بهره سپرده

0.10 2014 12 0.1 0.1 : 7.1 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

2.40 2020 05 2.2 1.7 : 7.1 ماهیانه 2020-05

واردات

4345000.00 2020 05 3836800 781040 : 8993061 ماهیانه 2020-05

ورود توریست

16133.00 2020 05 11041 11041 : 3623116 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2020 03 19771 1942 : 27762 سه ماهه 2020-03

هزینه های دولت

9055.00 2020 03 13357 3009 : 13378 سه ماهه 2020-03

هزینه های مصرف کننده

22765.00 2020 03 27231 10394 : 27231 سه ماهه 2020-03
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 8.50 6.8 6.8 6.8 7.4 6.8 2020-03
ارزش بودجه دولت 1499.63 16500 16500 16500 16800 16500 2020-03
پول 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54397.00 106778 54451 54941 95670 106885 2020-03
تولید ناخالص داخلی 53.86 51.8 53.7 53.7 51.8 53.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 55110.50 54510 55731 55731 54510 55731
تولیدات صنعتی 2.60 2.7 2.7 2.7 7.9 2.7
تولید صنعتی 17.60 3.2 3.2 3.2 4.8 3.2
تولید ناخالص ملی 397997.00 405161 398395 401977 382077 405566
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 123965.30 115000 115000 108164 115000 126165
تورم مواد غذایی 4.85 2.4 2.4 2.4 2.9 2.4 2020-05
تولید صنعتی 22.90 12.6 12.6 12.6 18.8 12.6
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8257.00 18391 8265 8340 13340 18410
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -44.80 3.8 3.8 3.8 3.5 3.4 2020-03
تغییرات موجودی انبار 404.00 -10 -10 -10 -17 -10
تولید الکتریسیته 30.52 97 97 97 78 97
جمعیت 0.67 0.68 0.69 0.69 0.68 0.69 2019-12
حساب جاری 157998.90 154000 154000 154000 154000 154000 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 35.20 35 34 34 35 34 2018-12
دستمزد 16000.00 17500 17500 17500 16500 17500 2020-03
دستمزد در تولید 10800.00 16000 16000 16000 15500 16000 2019-12
درآمد گردشگری 16243.00 18000 18000 18000 17900 18000
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00 41299 40802 41050 40885 40435 MOP
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -19964.00 -9189 -9006 -9006 -9189 -9006 2018-12
شاخص مسکن 264.70 267 266 266 267 266 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.64 130 129 127 129 134
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.39 121 121 121 120 124 2020-05
صادرات 687000.00 1210000 1210000 1210000 1320000 1270000 2020-05
عرضه پول M2 686829.75 655000 655000 655000 647000 655000 2020-05
موازنه تجاری -3660000.00 -6980000 -6980000 -6980000 -6000000 -6940000 2020-05
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -48.70 1.8 0.1 1 -8 0.1 2020-03
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.50 70.2 70.2 70.2 69.7 70.2 2020-05
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12 2020-12
نرخ تورم 1.67 3 3 2.8 2.9 3 2020-05
نرخ تورم -0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2020-05
نرخ بهره بین بانکی 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 2020-06
نرخ بهره 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 2020-06
نرخ بهره سپرده 0.10 0.35 0.35 0.6 0.1 0.6 ٪
نرخ بیکاری 2.40 2.7 2.9 2.8 2.6 3 2020-05
واردات 4345000.00 8190000 8190000 8190000 7320000 8210000 2020-05
ورود توریست 16133.00 100000 1150000 1150000 95500 3354700
هزینه های دولت 9055.00 13597 9064 9146 9662 13611 2020-03
هزینه های مصرف کننده 22765.00 27721 22788 22993 24102 27749 2020-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی