میانمار میانمار
 • نرخ فعلی : 23,436.55
 • بالاترین قیمت روز : 24,407.06
 • پایین ترین قیمت روز : 23,361.01
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 184.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 23,932.07
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۷:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 23,932.07
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 495.52
 • نرخ فعلی : 1,766.01 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 1,782.27
 • پایین ترین قیمت روز : 1,759.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,776.51
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۷:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 1,776.68
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.6%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10.67
 • نرخ فعلی : 87.61 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 88.86
 • پایین ترین قیمت روز : 85.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.86
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.36%
 • نرخ بازگشایی بازار : 86.41
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۷:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 86.42
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.19
 • نرخ فعلی : 0.9821 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9857
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9804
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9839
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۷:۳۲
 • نرخ روز گذشته : 0.9837
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0016

بازارهای ارزی میانمار

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / کیات میانمار 2145.898 - 2138.948 2148.215 4.63 0.22% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۳۹
دلار / کیات میانمار 2106.3 - 2106.3 2106.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۲۹
کیات میانمار / پوند انگلیس 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۳۹
کیات میانمار / دلار 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۳۲

شاخص‌های اقتصادی میانمار + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق
231 2022 04 227 امتیاز
آدرس های IP
4755 2017 03 4326 IP
آسانی کسب و کار
165 2019 12 171
ارزیابی اعتبار
15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
42.4 2020 12 38.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت
-5.6 2020 12 -3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول
2094 2022 08 2094
تولید ناخالص داخلی سرانه
1292 2020 12 1363 USD
تولید نفت خام
7.5 2022 02 7.5 BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی
65.07 2020 12 79.84 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی
15.4 2021 12 10.8 در صد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
3955 2021 12 4857 USD
جمعیت
54.53 2020 12 53.86 میلیون
حداقل دستمزد
4800 2022 12 4800 MMK/روز
حساب جاری
285 2019 12 -3592 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-4 2020 12 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
ذخایر طلا
7.27 2022 03 7.27 تن
رتبه فساد مالی
140 2021 12 137
سرعت اینترنت
4358 2017 03 4190 KBps
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
284 2022 01 29.55 USD - میلیون
شاخص مدیران خرید تولید
46.5 2022 06 49.9 امتیاز
شاخص تروریسم
5.54 2019 12 5.51
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
178 2022 04 174 امتیاز
شاخص فساد مالی
28 2021 12 28 امتیاز
صادرات
1217 2022 04 1630 USD - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
196 2022 04 193 امتیاز
مخارج نظامی
3141 2020 12 2225 USD - میلیون
مرگ و میر کروناویروس
19434 2022 06 19433 افراد
موارد کروناویروس
614407 2022 08 614389 افراد
موازنه تجاری
25.7 2022 04 64.09 USD - میلیون
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا
124 2022 06 108 دوز در هر 100 نفر
نرخ تورم
1.71 2022 04 3.2 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی
25 2021 12 25 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-18 2021 12 3.2 در صد
نرخ بهره
7 2022 05 7 در صد
نرخ تورم
17.78 2022 04 17.3 در صد
نرخ بیکاری
1.79 2020 12 0.7 در صد
نرخ بهره سپرده
5.83 2020 12 8 در صد
واردات
191 2022 04 1565 USD - میلیون
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل
66954796 2022 06 59453155 دوزها
ورود توریست
10310 2022 04 11331
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 231 235 235 245 245 امتیاز
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 60 60 60 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.6 -6 -6 -6 -6 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول 2094 2154 2216 2280 2346
تولید ناخالص داخلی سرانه 1292 1710 1710 1710 USD
تولید ناخالص داخلی 65.07 76.3 76.3 76.3 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 15.4 5.5 5.5 5.5 5.5 در صد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3955 5300 5300 5300 USD
جمعیت 54.53 55.07 55.37 55.37 میلیون
حداقل دستمزد 4800 4800 4800 5100 MMK/روز
حساب جاری 285 -3600 -3200 -3200 -3200 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 -2 -2.4 -2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
ذخایر طلا 7.27 7.3 7.3 7.3 7.3 تن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 284 450 450 450 450 USD - میلیون
شاخص مدیران خرید تولید 46.5 49.2 52 52 52 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 178 180 181 183 184 امتیاز
صادرات 1217 1650 1650 1650 1650 USD - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 196 195 202 208 208 امتیاز
مخارج نظامی 3141 3100 3100 3100 3100 USD - میلیون
موازنه تجاری 25.7 100 100 100 100 USD - میلیون
نرخ تورم 1.71 0.8 0.8 0.8 0.8 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 25 25 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18 2 2 3 3 در صد
نرخ بهره 7 7 7 7 7 در صد
نرخ تورم 17.78 11.5 10 8 8 در صد
نرخ بیکاری 1.79 1.8 1.8 1.8 1.8 در صد
نرخ بهره سپرده 5.83 6 5.83 5.83 5.83 در صد
واردات 191 1550 1550 1550 1550 USD - میلیون
ورود توریست 10310 250000 350000 350000 350000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین