شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
میانمار میانمار
 • نرخ فعلی : 9,609.7
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,553.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 42
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۳۸:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 114.6
 • نرخ فعلی : 1,685.18 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.96
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.25
 • نرخ فعلی : 38.95 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 38.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46
 • نرخ فعلی : 0.8858 (MMK)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8858
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8858
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8858
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۹:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0037

بازارهای ارزی میانمار

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / کیات میانمار 1586.667 - 1585.121 1587.51 0.84 0.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵
دلار / کیات میانمار 1405 - 1405 1405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
کیات میانمار / پوند انگلیس 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰
کیات میانمار / دلار 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی میانمار + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

199.85 2020 02 200 104 : 200 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 06 145 0 : 148 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 6 0 : 6 روزانه 2020-06

Coronavirus Cases

0 2020 06 233 2 : 234 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 171 165 : 177 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 4326 77 : 5293 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-3.50 2018 12 -2.7 -7.1 : 1.7 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

49.41 2018 12 47.31 37.14 : 216 سالیانه 2018-12

پول

1399.00 2020 06 1401 967 : 1648 روزانه

تولید نفت خام

10.00 2020 01 10 8 : 23 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

5922.00 2018 12 5610 716 : 5922 سالیانه

تورم مواد غذایی

172.40 2020 02 173 -6.3 : 174 ماهیانه 2020-03

تولید ناخالص داخلی سرانه

1571.90 2018 12 1489 145 : 1572 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

77.00 2019 12 71.21 6.46 : 77 سالیانه 2019-12

جمعیت

54.10 2019 12 53.71 20.99 : 54.1 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.00 2018 12 -4.7 -14.8 : 6.8 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-3592.00 2018 12 -3104 -3592 : 1963 سالیانه 2018-12

حداقل دستمزد

4800.00 2018 12 3600 3600 : 4800 سالیانه 2018-12

ذخایر طلا

7.30 2020 03 7.27 7.18 : 7.3 سه ماهه 2020-03

رتبه فساد مالی

0 2019 12 132 129 : 180 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2016 12 134 131 : 139 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

734.89 2019 11 292 3.14 : 3822 ماهیانه 2019-11

سرعت اینترنت

0 2017 03 4190 528 : 4358 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

106.47 2020 02 117 87.69 : 119 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 29 13 : 30 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 5.92 3.45 : 5.92 سالیانه

شاخص PMI تولید

38.90 2020 04 45.3 29 : 55.5 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2016 12 3.23 3.22 : 3.32 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

160.06 2020 02 161 101 : 162 ماهیانه 2020-03

صادرات

1799.10 2019 09 1436 503 : 1761 ماهیانه 2019-11

موازنه تجاری

233.50 2019 09 20.6 -948 : 593 ماهیانه 2019-11

مخارج نظامی

3155.00 2018 12 3464 159 : 3818 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

5.00 2020 12 5 5 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2019 12 25 20 : 25 سالیانه 2019-12

نرخ مشارکت نیروی کار

64.71 2015 12 67 60.59 : 67 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.80 2018 12 5.9 3.6 : 13.84 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

8.00 2018 12 8 1.5 : 12.5 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

-0.76 2020 02 -0.24 -2.32 : 4.5 ماهیانه 2020-03

نرخ بیکاری

1.60 2019 12 1 0.8 : 4.17 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

10.00 2020 04 10 10 : 12 روزانه 2020-04

نرخ تورم

6.61 2020 02 9.09 -1.09 : 54.02 ماهیانه 2020-03

ورود توریست

339911.00 2019 05 365789 125085 : 450541 ماهیانه

واردات

1565.60 2019 09 1415 334 : 1973 ماهیانه 2019-11

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 405700 405700 : 405700 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 193400 193400 : 193400 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 199.85 211 213 213 167 227
بودجه دولت -3.50 -3.8 -3.8 -5.2 -3.8 -5.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 36 36 36 36 35 2018-12
پول 1399.00 1412 1419 1427 1404 1442
تولید نفت خام 10.00 10 10 10 10 10 2020-01
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5922.00 6226 6226 6226 6226 6526
تورم مواد غذایی 172.40 6 6 5.5 5.5 6 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 1571.90 1652 1652 1652 1652 1732
تولید ناخالص داخلی 77.00 80.3 80.3 85.2 80.3 85.2 2019-12
جمعیت 54.10 54.39 54.39 54.73 54.39 54.73 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -5.1 -5.1 -4.5 -5.1 -4.5 2019-12
حساب جاری -3592.00 -3600 -3600 -3600 -3600 -3800 2018-12
حداقل دستمزد 4800.00 5100 5100 5100 5100 5100 2018-12
ذخایر طلا 7.30 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 734.89 500 450 450 280 450 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.47 123 126 126 121 134
شاخص PMI تولید 38.90 48 50 51 47 52.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 160.06 171 173 173 165 184 2020-03
صادرات 1799.10 1850 1450 1450 1760 1650 2019-11
موازنه تجاری 233.50 250 -170 -170 210 30 2019-11
مخارج نظامی 3155.00 2000 2000 2000 2000 2000
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71 67 64 64 67 64 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.3 6.3 6 6.3 6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ بهره سپرده 8.00 7 7 7 7 6 2018-12
نرخ تورم -0.76 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 2020-03
نرخ بیکاری 1.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 2019-12
نرخ بهره 10.00 9 9 9 9 8 2020-04
نرخ تورم 6.61 6.8 6.9 6.9 7 6.5 2020-03
ورود توریست 339911.00 250000 255000 310000 300000 450900
واردات 1565.60 1600 1620 1620 1550 1620 2019-11
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی