مقدونیه مقدونیه
مقدونیه

مقدونیه

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 38,488.4
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.56%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۶:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 11.87%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,085
 • نرخ فعلی : 1,798.18 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,797.33
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.67%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۶:۴۷
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4
 • نرخ فعلی : 72.2 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.42%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۶:۴۷
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03
 • نرخ فعلی : 0.8466 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8465
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۷:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0027

بازارهای ارزی مقدونیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دینار مقدونیه 62.03 62.02 61.89 62.04 0.02 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۴۹
دلار / دینار مقدونیه 52.52 52.51 52.48 52.65 0.13 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۵:۵۴
دینار مقدونیه / دلار 0.0191 - 0.0191 0.0191 0.00 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۵:۵۲
پوند انگلیس / دینار مقدونیه 71.439 - 71.439 71.439 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۲:۱۴
دینار مقدونیه / پوند انگلیس 0.0138 - 0.0138 0.0138 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۲:۱۴

شاخص‌های اقتصادی مقدونیه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 155965 0 : 155981 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 149946 0 : 149961 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 35.89 0 : 35.89 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 747728 0 : 747728 روزانه 2021-07

Coronavirus Deaths

0 2021 07 5488 0 : 5489 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 405430 56872 : 421547 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 10 10 : 69 سالیانه

افراد بیکار

0 2021 03 151972 150843 : 330724 سه ماهه 2021-03

اندازه اصل تورم

2.10 2021 05 2 -2.2 : 8.1 ماهیانه

افراد شاغل

0 2021 03 789552 498867 : 811106 سه ماهه 2021-03

استخدام تمام وقت

0 2020 12 748 515 : 768 سه ماهه 2020-12

اطمینان کسب و کار

28.60 2021 06 28.9 -35.8 : 35.2 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 45

ارزش بودجه دولت

-5032.00 2021 05 35 -13809 : 4291 ماهیانه

بازار سهام

5388.89 2021 07 5381 101 : 10058 روزانه

بدهی خارجی

0 2020 12 9094 2080 : 9094 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

40.70 2019 12 40.4 20.5 : 57.2 سالیانه 2019-12

بدهی های دولت

0 2020 12 5573 1387 : 5573 سه ماهه

بودجه دولت

-2.00 2019 12 -1.7 -13.4 : 2.4 سالیانه

پول

52.04 2021 07 51.96 39.5 : 59.3 روزانه

پست های خالی شغلی

0 2020 12 8364 4604 : 9100 سه ماهه 2020-12

تولید صنعتی

16.50 2021 05 46.1 -33.5 : 46.1 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

15848.42 2020 12 16600 9025 : 16600 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

5371.00 2020 12 5626 3059 : 5626 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

162705.00 2021 03 187814 59063 : 187814 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

12.27 2020 12 12.55 2.44 : 12.63 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 12 25 0 : 38 ماهیانه

ترازنامه بانک

0 2021 03 688186 113541 : 693455 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2021 04 6.3 -40.6 : 64.4 ماهیانه

تورم مواد غذایی

1.90 2021 05 1.4 -6 : 20.4 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 79359 7337 : 91619 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

19.20 2021 05 23 -17.6 : 23 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

11.60 2021 05 7.7 -5.5 : 20.57 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

146077.79 2019 12 130242 34716 : 146078 سالیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

193906.00 2021 06 191500 21625 : 193906 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2021 04 280719 55371 : 285909 ماهیانه

جمعیت

2.08 2020 12 2.08 1.38 : 2.1 سالیانه 2020-12

جواز ساختمان

0 2021 05 233 121 : 400 ماهیانه

حداقل دستمزد

14500.00 2021 12 14500 8050 : 14500 سالیانه 2021-12

حساب جاری

0 2021 03 -83.5 -244 : 108 ماهیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.30 2019 12 -0.1 -12.7 : -0.1 سالیانه 2019-12

دستمزد در تولید

0 2021 02 35481 15955 : 36741 ماهیانه 2021-02

دستمزد

42917.00 2021 05 42441 20029 : 42917 ماهیانه 2021-05

درآمدهای دولت

0 2021 05 19294 6756 : 20711 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2021 03 6.89 2.76 : 6.9 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 84 60 : 94 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 106 62 : 111 سالیانه

رشد دستمزد

0 2021 02 0.8 -4.5 : 19.6 ماهیانه 2021-02

سرعت اینترنت

0 2017 03 7775 1236 : 7775 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2021 03 20.67 -62.66 : 345 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 56.62 3.73 : 57.33 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 35 23 : 45 سالیانه

شاخص مسکن

0 2020 12 99.9 56.5 : 103 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

117.03 2021 04 116 84.91 : 117 ماهیانه

صادرات

664417.00 2021 05 736830 78768 : 736830 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 104 99.83 : 1372 سالیانه

عرضه پول M0

0 2021 03 43293 11852 : 43701 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 03 203750 23382 : 206404 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 03 385117 62068 : 388684 ماهیانه

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2020 12 27.5 21.7 : 50.2 سه ماهه 2020-12

قیمت تولید

114.40 2021 05 113 87.9 : 114 ماهیانه

قیمت گازوئیل

1.37 2021 06 1.35 0.7 : 1.82 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2021 05 117 89.65 : 117 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2021 03 -80.5 -240 : 134 ماهیانه

میزان ساخت و ساز

0 2021 02 -16.7 -53.5 : 156 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2020 12 146 103 : 378 سالیانه

موازنه تجاری

-249075.00 2021 05 -327990 -327990 : -54372 ماهیانه 2021-05

نرخ مالکیت مسکن

0 2019 12 88.3 85.9 : 90.6 سالیانه

نرخ وام

1.75 2021 06 1.75 1.75 : 23 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2021 03 55.86 50.3 : 57.8 سه ماهه 2021-03

نرخ مالیات شرکت

10.00 2021 12 10 10 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

10.00 2021 12 10 10 : 24 سالیانه

نرخ اشتغال

0 2021 03 46.84 31.2 : 48.1 سه ماهه 2021-03

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2021 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-1.90 2021 03 -0.7 -14.9 : 10.7 سه ماهه

نرخ تورم

2.70 2021 06 3 -2.1 : 9.9 ماهیانه 2021-06

نرخ تورم

0.70 2021 05 0.7 -2.8 : 4.1 ماهیانه

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2020 12 12.8 11.7 : 30.9 سه ماهه 2020-12

نرخ بیکاری

16.00 2021 03 16.1 16 : 38.7 سه ماهه 2021-03

نرخ بهره سپرده

0.15 2021 06 0.15 0.15 : 1 ماهیانه

نرخ بهره

1.25 2021 06 1.25 1.25 : 15.21 روزانه 2021-06

واردات

913493.00 2021 05 1064550 152532 : 1064550 ماهیانه

ورود توریست

0 2021 05 191 7 : 2163 ماهیانه

هزینه های دولت

27247.00 2021 03 28968 11939 : 28968 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2021 05 19259 6855 : 33465 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

106547.00 2021 03 117104 48142 : 117921 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 2.10 1.7 1.7 1.7 1.5 1.7
اطمینان کسب و کار 28.60 27.4 30 28.5 27 28.2
ارزش بودجه دولت -5032.00 -496 -496 -496 -496 -496
بازار سهام 5388.89 5217 5146 5075 5289 4937
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 53.7 55 55 53.7 55 2019-12
بودجه دولت -2.00 -5.2 -4.3 -4.3 -5.2 -4.3
پول 52.04 52.53 52.82 53.11 52.25 53.7
تولید صنعتی 16.50 3.1 1.8 1.5 7.6 2
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15848.42 16400 16400 16400 16400 16600
تولید ناخالص داخلی سرانه 5371.00 5500 5500 5500 5500 5700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 162705.00 193268 192134 168074 162513 197321
تولید ناخالص داخلی 12.27 13.79 14.82 14.82 13.79 14.82
تورم مواد غذایی 1.90 2.5 2.3 2.3 2.9 2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 19.20 5.7 1 1.2 7 2.5
تغییر قیمت تولید کننده 11.60 4.5 4.5 2 5.5 1.8
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 146077.79 145580 149438 150898 158494 153472
تسهیلات اعتباری خریدار 193906.00 190088 194924 201662 192236 195220
جمعیت 2.08 2.11 2.11 2.11 2.09 2.12 2020-12
حداقل دستمزد 14500.00 16100 16100 16100 14900 16100 2021-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -3.3 -2.7 -2.7 -3.3 -2.7 2019-12
دستمزد 42917.00 43642 43474 44320 42386 45383 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.03 118 118 119 117 120
صادرات 664417.00 579000 579000 579000 564000 579000
قیمت تولید 114.40 111 116 117 112 113
قیمت گازوئیل 1.37 1.24 1.18 1.12 1.3 1.06
موازنه تجاری -249075.00 -222000 -222000 -222000 -221000 -222000 2021-05
نرخ وام 1.75 2 1.75 2 1.75 2.25
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90 2.3 3.3 4 4.8 2.7
نرخ تورم 2.70 1.6 1.3 1.4 1.5 2.2 2021-06
نرخ تورم 0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ بیکاری 16.00 17.5 18.6 18 16.9 17 2021-03
نرخ بهره سپرده 0.15 -0.6 0.15 0.4 0.15 0.65
نرخ بهره 1.25 1.25 1.5 1.5 1.25 1.75 2021-06
واردات 913493.00 785000 785000 785000 785000 785000
هزینه های دولت 27247.00 28342 29634 28146 30202 30434
هزینه های مصرف کننده 106547.00 120531 119797 110063 114670 123032
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی