مقدونیه مقدونیه
مقدونیه

مقدونیه

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 19,367.4
 • بالاترین قیمت روز : 19,449.6
 • پایین ترین قیمت روز : 18,906.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 178.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 19,127.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۲:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 19,112.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 254.7
 • نرخ فعلی : 1,840.96 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 1,843.3
 • پایین ترین قیمت روز : 1,826.41
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,828.19
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۲:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 1,828.03
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.71%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 12.93
 • نرخ فعلی : 45.35 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 45.45
 • پایین ترین قیمت روز : 44.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.14
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 45.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۲:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 45.22
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.29%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13
 • نرخ فعلی : 0.8248 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8267
 • پایین ترین قیمت روز : 0.824
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8266
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۸:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.8266
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0018

بازارهای ارزی مقدونیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دینار مقدونیه 50.92 50.9 50.85 50.94 0.23 0.45% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۱۱
یورو / دینار مقدونیه 61.73 61.72 61.452 62.02 0.28 0.45% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۱:۴۹
دینار مقدونیه / دلار 0.0195 - 0.0195 0.0195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۴۱
پوند انگلیس / دینار مقدونیه 68.776 - 68.776 68.776 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۹:۱۴
دینار مقدونیه / پوند انگلیس 0.0145 - 0.0145 0.0145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۹:۱۴

شاخص‌های اقتصادی مقدونیه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 12 61543 0 : 61878 روزانه 2020-12

Coronavirus Recovered

0 2020 12 38956 0 : 40188 روزانه 2020-12

Coronavirus Deaths

0 2020 12 1763 0 : 1792 روزانه 2020-12

آدرس های IP

0 2017 03 405430 56872 : 421547 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 10 10 : 69 سالیانه

ارزش بودجه دولت

1047.00 2020 10 -951 -11373 : 4291 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 11 : ماهیانه 45

استخدام تمام وقت

0 2019 12 757 515 : 765 سه ماهه 2019-12

اطمینان کسب و کار

25.80 2020 10 23.2 -35.8 : 35.2 ماهیانه

افراد بیکار

0 2020 06 156627 156627 : 330724 سه ماهه 2020-06

افراد شاغل

0 2020 06 811106 498867 : 811106 سه ماهه 2020-06

اندازه اصل تورم

2.00 2020 10 1.8 -2.2 : 8.1 ماهیانه

بدهی های دولت

0 2019 12 4302 1387 : 4344 سه ماهه

بودجه دولت

-1.80 2018 12 -2.7 -13.4 : 2.4 سالیانه

بدهی خارجی

0 2020 03 8191 2080 : 8581 سه ماهه

بازار سهام

4506.53 2020 11 4502 101 : 10058 روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

40.70 2019 12 40.4 20.5 : 57.2 سالیانه 2019-12

پست های خالی شغلی

0 2020 03 9053 4604 : 9100 سه ماهه 2020-03

پول

51.28 2020 11 51.5 39.5 : 59.3 روزانه

تولید صنعتی

0 2020 07 -14.6 -40.6 : 38.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

16506.10 2019 12 15944 8956 : 16506 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

5634.38 2019 12 5442 3057 : 5634 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

149782.00 2020 06 165683 59063 : 187429 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

12.69 2019 12 12.63 2.44 : 12.69 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 09 0 0 : 38 ماهیانه

تولید صنعتی

-5.20 2020 10 -4.1 -33.5 : 24.5 ماهیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

184636.00 2020 10 183431 21625 : 184636 ماهیانه

تورم مواد غذایی

3.50 2020 10 3.1 -6 : 20.4 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 79359 7337 : 91619 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-10.20 2020 10 -11.3 -17.6 : 15.7 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

-0.50 2020 09 0.1 -5.5 : 20.57 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

146077.79 2019 12 130242 34716 : 146078 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 06 209109 55371 : 248323 ماهیانه

ترازنامه بانک

0 2020 05 646633 113541 : 652058 ماهیانه

جمعیت

2.08 2019 12 2.08 1.38 : 2.1 سالیانه 2019-12

جواز ساختمان

0 2020 08 284 121 : 400 ماهیانه

حداقل دستمزد

12165.00 2018 07 12008 8050 : 12165 سالیانه 2018-07

حساب جاری

0 2020 06 -10 -244 : 108 ماهیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.30 2019 12 -0.1 -12.7 : -0.1 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2020 09 14218 6756 : 20711 ماهیانه

دستمزد

40913.00 2020 09 41070 20029 : 41087 ماهیانه 2020-09

دستمزد در تولید

0 2020 08 33985 15955 : 34736 ماهیانه 2020-08

ذخایر طلا

0 2020 06 6.9 2.76 : 6.9 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 84 60 : 94 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 93 62 : 107 سالیانه

رشد دستمزد

0 2020 08 7.7 -4.5 : 19.6 ماهیانه 2020-08

سرعت اینترنت

0 2017 03 7775 1236 : 7775 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 03 49.76 -62.66 : 345 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 56.62 3.73 : 57.33 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 37 23 : 45 سالیانه

شاخص مسکن

0 2020 06 98.8 56.5 : 103 سه ماهه

صادرات

692278.00 2020 09 592393 78768 : 692278 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

115.41 2020 10 115 84.91 : 116 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 104 99.83 : 1372 سالیانه

عرضه پول M0

0 2020 06 41476 11852 : 41476 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 06 180807 23382 : 185617 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 06 355322 62068 : 361589 ماهیانه

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 12 32.1 21.7 : 50.2 سه ماهه 2019-12

قیمت تولید

106.00 2020 10 106 87.9 : 110 ماهیانه

قیمت گازوئیل

1.12 2020 10 1.15 0.7 : 1.82 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 09 116 89.65 : 116 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 06 -11.4 -240 : 134 ماهیانه

میزان ساخت و ساز

0 2020 05 -12.9 -53.5 : 156 ماهیانه

موازنه تجاری

-101885.00 2020 09 -120950 -320202 : -54372 ماهیانه 2020-09

مخارج نظامی

0 2018 12 112 102 : 370 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 88.7 87.3 : 90.6 سالیانه

نرخ وام

2.00 2020 09 2 2 : 23 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 06 57.4 50.3 : 57.8 سه ماهه 2020-06

نرخ مالیات شرکت

10.00 2018 12 10 10 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

10.00 2018 12 10 10 : 24 سالیانه

نرخ اشتغال

0 2020 06 48.1 31.2 : 48.1 سه ماهه 2020-06

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-12.70 2020 06 0.2 -12.7 : 10.7 سه ماهه

نرخ تورم

2.10 2020 10 1.9 -2.1 : 9.9 ماهیانه 2020-10

نرخ تورم

0.10 2020 10 -0.2 -2.8 : 4.1 ماهیانه

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 12 12.4 11.9 : 30.9 سه ماهه 2020-03

نرخ بیکاری

16.70 2020 06 16.2 16.2 : 38.7 سه ماهه 2020-06

نرخ بهره سپرده

0.15 2020 09 0.15 0.15 : 1 ماهیانه

نرخ بهره

1.50 2020 09 1.5 1.5 : 15.21 روزانه 2020-09

واردات

794164.00 2020 09 713264 152532 : 900855 ماهیانه

ورود توریست

0 2020 08 756 7 : 2163 ماهیانه

هزینه های دولت

27836.00 2020 06 26898 11939 : 28133 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2020 09 17066 6855 : 26878 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

105687.00 2020 06 104646 48142 : 117921 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت 1047.00 -496 -496 -496 -496 -496
اطمینان کسب و کار 25.80 25 31 32 22 33
اندازه اصل تورم 2.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
بودجه دولت -1.80 -4.1 -5.2 -5.2 -4.1 -5.2
بازار سهام 4506.53 4351 4278 4206 4426 4061
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 45 45 45 43.1 45 2019-12
پول 51.28 52.16 52.39 52.63 51.92 53.09
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16506.10 16000 16400 16400 16000 16400
تولید ناخالص داخلی سرانه 5634.38 5350 5500 5500 5350 5500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 149782.00 178058 160713 167007 170983 187495
تولید ناخالص داخلی 12.69 11.9 12.3 12.3 11.9 12.3
تولید صنعتی -5.20 3.2 5.8 5.8 -1.8 6.5
تسهیلات اعتباری خریدار 184636.00 163413 169395 198898 163618 167545
تورم مواد غذایی 3.50 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی -10.20 -1.5 4.5 4.5 -1.5 5.7
تغییر قیمت تولید کننده -0.50 1.6 1.6 1.6 1.6 2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 146077.79 123730 126335 145220 142168 145580
جمعیت 2.08 2.1 2.09 2.09 2.09 2.11 2019-12
حداقل دستمزد 12165.00 14900 14900 14900 14900 16100 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -4 -4 -4 -3.2 -4 2019-12
دستمزد 40913.00 41170 40727 39828 40490 42025 2020-09
صادرات 692278.00 564000 564000 564000 564000 579000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.41 115 117 117 114 116
قیمت تولید 106.00 106 106 106 105 107
قیمت گازوئیل 1.12 0.99 0.94 0.9 1.09 1.03
موازنه تجاری -101885.00 -221000 -221000 -221000 -221000 -206000 2020-09
نرخ وام 2.00 1.5 1.5 1.5 2 2
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.70 -5 -3 11.5 -7.5 5.3
نرخ تورم 2.10 1 1.3 1.3 0.8 1.2 2020-10
نرخ تورم 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ بیکاری 16.70 21.5 22.3 21 20.8 19 2020-06
نرخ بهره سپرده 0.15 -0.35 -0.35 -0.35 -0.6 -0.6
نرخ بهره 1.50 1 1 1 1 1 2020-09
واردات 794164.00 785000 785000 785000 785000 785000
هزینه های دولت 27836.00 26726 26091 31037 24152 28143
هزینه های مصرف کننده 105687.00 112025 101507 117841 110506 117962
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی