مقدونیه مقدونیه
مقدونیه

مقدونیه

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 49,469.64
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.44%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۳۶:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 28.93
 • نرخ فعلی : 1,783.38 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی مقدونیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دینار مقدونیه 61.93 - 61.88 61.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۴
دلار / دینار مقدونیه 54.72 - 54.51 54.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۱۰
دینار مقدونیه / دلار 0.0191 - 0.0191 0.0191 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۶:۱۶
پوند انگلیس / دینار مقدونیه 71.729 - 71.729 71.729 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۱۵
دینار مقدونیه / پوند انگلیس 0.0138 - 0.0138 0.0138 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۱۵

شاخص‌های اقتصادی مقدونیه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 199901 0 : 200412 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 149946 0 : 149961 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 76.36 0 : 76.36 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 1590219 0 : 1590219 روزانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 7072 0 : 7087 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 405430 56872 : 421547 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 10 10 : 69 سالیانه
افراد بیکار
0 2021 06 150843 150141 : 330724 سه ماهه 2021-06
اندازه اصل تورم
2.90 2021 09 2.9 -2.2 : 8.1 ماهیانه
افراد شاغل
0 2021 06 793121 498867 : 811106 سه ماهه 2021-06
استخدام تمام وقت
0 2020 12 748 515 : 768 سه ماهه 2020-12
اطمینان کسب و کار
28.30 2021 09 28.6 -35.8 : 35.2 ماهیانه
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 45
ارزش بودجه دولت
-5357.00 2021 08 -3143 -13809 : 4291 ماهیانه 2021-08
بازار سهام
5949.53 2021 10 6005 101 : 10058 روزانه
بدهی خارجی
0 2021 06 9805 2080 : 10159 سه ماهه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
51.20 2020 12 40.7 20.5 : 57.2 سالیانه 2020-12
بدهی های دولت
0 2021 03 5516 1387 : 6411 سه ماهه 2021-03
بودجه دولت
-8.10 2020 12 -2.1 -13.4 : 2.4 سالیانه
پول
52.68 2021 10 52.84 39.5 : 59.3 روزانه
پست های خالی شغلی
0 2021 06 7878 4604 : 9100 سه ماهه 2021-06
تولید صنعتی
0 2021 07 10.8 -40.6 : 64.4 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
15848.42 2020 12 16600 9025 : 16600 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
5371.00 2020 12 5626 3059 : 5626 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
172900.00 2021 06 162705 59063 : 187814 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی
12.27 2020 12 12.55 2.44 : 12.63 سالیانه
تولید فولاد
0 2020 12 25 0 : 38 ماهیانه
ترازنامه بانک
0 2021 09 715264 113541 : 715996 ماهیانه
تولید صنعتی
-1.40 2021 08 -0.6 -33.5 : 46.1 ماهیانه
تورم مواد غذایی
3.90 2021 09 4.1 -6 : 20.4 ماهیانه
تغییرات موجودی انبار
0 2019 12 79359 7337 : 91619 سالیانه
تغییرات سالیانه خرده فروشی
15.10 2021 08 8.9 -17.6 : 23 ماهیانه
تغییر قیمت تولید کننده
14.10 2021 08 14 -5.5 : 20.57 ماهیانه
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
146077.79 2019 12 130242 34716 : 146078 سالیانه
تسهیلات اعتباری خریدار
197127.00 2021 09 195512 21625 : 197127 ماهیانه
ترازنامه بانک مرکزی
0 2021 07 290829 55371 : 290829 ماهیانه
جمعیت
2.08 2020 12 2.08 1.38 : 2.1 سالیانه
جواز ساختمان
0 2021 08 446 121 : 446 ماهیانه
حداقل دستمزد
14500.00 2021 12 14500 8050 : 14500 سالیانه 2021-12
حساب جاری
0 2021 06 -9.8 -244 : 108 ماهیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-3.50 2020 12 -3.3 -12.7 : -0.1 سالیانه
دستمزد در تولید
0 2021 06 35794 15955 : 36741 ماهیانه 2021-06
دستمزد
42627.00 2021 08 42627 20029 : 42950 ماهیانه 2021-08
درآمدهای دولت
0 2021 08 20209 6756 : 20711 ماهیانه 2021-08
ذخایر طلا
0 2021 06 6.89 2.76 : 6.9 سه ماهه
رتبه رقابتی
0 2019 12 84 60 : 94 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 106 62 : 111 سالیانه
رشد دستمزد
0 2021 04 4.5 -4.5 : 19.6 ماهیانه 2021-04
سرعت اینترنت
0 2017 03 7775 1236 : 7775 سه ماهه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
0 2021 06 28.8 -62.66 : 345 ماهیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 56.62 3.73 : 57.33 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 35 23 : 45 سالیانه
شاخص مسکن
0 2021 06 102 56.5 : 105 سه ماهه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
119.73 2021 08 119 84.91 : 120 ماهیانه
صادرات
666136.00 2021 08 694056 78768 : 736830 ماهیانه
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی
0 2020 12 101 99.83 : 1372 سالیانه
عرضه پول M0
0 2021 07 43604 11852 : 436267 ماهیانه
عرضه پول M1
0 2021 07 212127 23382 : 214359 ماهیانه
عرضه پول M2
0 2021 07 398379 62068 : 403473 ماهیانه
قسمت مدت زمان اشتغال
0 2020 12 27.5 21.7 : 50.2 سه ماهه 2020-12
قیمت تولید
120.70 2021 08 119 87.9 : 121 ماهیانه
قیمت گازوئیل
1.38 2021 09 1.36 0.7 : 1.82 ماهیانه
قیمت مصرف کننده اصلی
0 2021 09 119 89.65 : 119 ماهیانه
گردش سرمایه
0 2021 06 19.2 -240 : 134 ماهیانه
میزان ساخت و ساز
0 2021 06 5.5 -53.5 : 156 ماهیانه
مخارج نظامی
0 2020 12 146 103 : 378 سالیانه
موازنه تجاری
-278210.00 2021 08 -257598 -327720 : -54372 ماهیانه 2021-08
نرخ مالکیت مسکن
0 2019 12 88.3 85.9 : 90.6 سالیانه
نرخ وام
1.75 2021 08 1.75 1.75 : 23 ماهیانه
نرخ مشارکت نیروی کار
0 2021 06 56 50.3 : 57.8 سه ماهه
نرخ مالیات شرکت
10.00 2021 12 10 10 : 15 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
10.00 2021 12 10 10 : 24 سالیانه
نرخ اشتغال
0 2021 06 47.05 31.2 : 48.1 سه ماهه 2021-06
نرخ مالیات بر فروش
18.00 2021 12 18 18 : 18 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
13.10 2021 06 -1.9 -14.9 : 13.1 سه ماهه
نرخ تورم
3.70 2021 09 3.6 -2.1 : 9.9 ماهیانه
نرخ تورم
-0.10 2021 09 0.6 -2.8 : 4.1 ماهیانه
نرخ بیکاری بلند مدت
0 2020 12 12.8 11.7 : 30.9 سه ماهه 2020-12
نرخ بیکاری
15.90 2021 06 16 15.9 : 38.7 سه ماهه
نرخ بهره سپرده
0.15 2021 09 0.15 0.15 : 1 ماهیانه
نرخ بهره
1.25 2021 09 1.25 1.25 : 15.21 روزانه
واردات
944346.00 2021 08 951654 152532 : 1064550 ماهیانه
ورود توریست
0 2021 08 1363 7 : 2163 ماهیانه
هزینه های دولت
29838.00 2021 06 27247 11939 : 29838 سه ماهه 2021-06
هزینه های مالی
0 2021 08 23352 6855 : 33465 ماهیانه 2021-08
هزینه های مصرف کننده
121439.00 2021 06 106547 48142 : 121439 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 2.90 3.6 2.7 1.9 3.2 1.7
اطمینان کسب و کار 28.30 30 28.5 28.5 27.4 28.2
ارزش بودجه دولت -5357.00 -496 -496 -496 -496 -496 2021-08
بازار سهام 5949.53 5797 5713 5630 5883 5466
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.20 55 55 55 53.7 55 2020-12
بودجه دولت -8.10 -4.3 -4.3 -4.3 -5.2 -4.3
پول 52.68 53.24 53.51 53.77 52.97 54.31
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15848.42 16400 16400 16400 16400 16600
تولید ناخالص داخلی سرانه 5371.00 5500 5500 5500 5500 5700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 172900.00 192697 168888 178087 193268 197900
تولید ناخالص داخلی 12.27 14.82 14.82 14.82 13.79 14.82
تولید صنعتی -1.40 1.8 1.5 1.5 3.1 2
تورم مواد غذایی 3.90 2.3 2.3 2.3 2.5 2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 15.10 1 1.2 1.2 5.7 2.5
تغییر قیمت تولید کننده 14.10 12.2 9.5 6 16.5 5.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 146077.79 149876 151629 150460 145580 153922
تسهیلات اعتباری خریدار 197127.00 195867 199723 202647 190645 195793
جمعیت 2.08 2.11 2.11 2.11 2.11 2.12
حداقل دستمزد 14500.00 16100 16100 16100 16100 16100 2021-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -2.7 -2.7 -2.7 -3.3 -2.7
دستمزد 42627.00 43402 44354 44021 43747 45493 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.73 119 121 121 119 122
صادرات 666136.00 579000 579000 579000 579000 579000
قیمت تولید 120.70 125 128 128 124 131
قیمت گازوئیل 1.38 1.25 1.18 1.12 1.31 1.07
موازنه تجاری -278210.00 -206000 -206000 -206000 -206000 -206000 2021-08
نرخ وام 1.75 1.75 2 2 2 2
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.10 3.8 3 2.8 2.6 2.7
نرخ تورم 3.70 2.3 1.8 1.4 2.6 2.2
نرخ تورم -0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ بیکاری 15.90 15 14.7 14.4 15.3 14.2
نرخ بهره سپرده 0.15 0.4 0.4 0.65 0.15 0.65
نرخ بهره 1.25 1.5 1.5 1.75 1.25 1.75
واردات 944346.00 785000 785000 785000 785000 785000
هزینه های دولت 29838.00 29721 28282 30733 28342 30524 2021-06
هزینه های مصرف کننده 121439.00 120149 110596 125082 120531 123393
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی