شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مقدونیه مقدونیه
 • نرخ فعلی : 8,803.9
 • بالاترین قیمت روز : 8,993.3
 • پایین ترین قیمت روز : 8,798
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 35.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.57%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,939.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۲:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 8,933.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 129.8
 • نرخ فعلی : 1,716.88 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 1,735.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,716.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.41%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,728.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۲:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 1,728.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.7%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 12.09
 • نرخ فعلی : 34.29 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 34.79
 • پایین ترین قیمت روز : 33.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.16
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.76%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۲:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 33.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.75%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.59
 • نرخ فعلی : 0.9107 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9182
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9107
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9176
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۲:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 0.9177
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.77%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.007

بازارهای ارزی مقدونیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دینار مقدونیه 56.22 56.25 56.22 56.69 0.39 0.69% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
دینار مقدونیه / دلار تقاضا 0.0177 0.0176 0.0176 0.0178 0.00 0.57% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۲۹
یورو / دینار مقدونیهتقاضا 61.94 61.73 61.67 61.94 0.24 0.39% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۲۹
پوند انگلیس / دینار مقدونیهتقاضا 68.764 - 68.764 68.764 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۱۱:۲۱
دینار مقدونیه / پوند انگلیس تقاضا 0.0145 - 0.0145 0.0145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۱۱:۲۱

شاخص‌های اقتصادی مقدونیه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 05 1921 1 : 1941 روزانه 2020-05

Coronavirus Recovered

0 2020 05 1387 0 : 1422 روزانه 2020-05

Coronavirus Deaths

0 2020 05 113 0 : 113 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 10 10 : 69 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 405430 56872 : 421547 سه ماهه

افراد شاغل

0 2019 12 799546 498867 : 807362 سه ماهه 2019-12

اندازه اصل تورم

1.80 2020 04 2 -2.2 : 8.1 ماهیانه 2020-04

افراد بیکار

0 2019 12 164702 161242 : 330724 سه ماهه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 45

ارزش بودجه دولت

-3103.00 2020 03 -3091 -11373 : 4291 ماهیانه 2020-03

اطمینان کسب و کار

27.80 2020 04 27.9 -35.8 : 35.2 ماهیانه 2020-04

استخدام تمام وقت

0 2019 12 757 515 : 765 سه ماهه 2019-12

بودجه دولت

-1.80 2018 12 -2.7 -13.4 : 2.4 سالیانه 2018-12

بدهی های دولت

0 2019 12 4302 1387 : 4344 سه ماهه 2019-12

بازار سهام

4318.17 2020 05 4318 101 : 10058 روزانه

بدهی خارجی

0 2019 09 8335 2080 : 8575 سه ماهه 2019-09

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

40.70 2018 12 39.5 20.5 : 57.2 سالیانه 2018-12

پول

56.41 2020 05 56.41 39.5 : 59.3 روزانه

پست های خالی شغلی

0 2019 09 7430 4604 : 9100 سه ماهه 2019-09

تولید فولاد

0 2020 03 23.9 0 : 40 ماهیانه

تولید صنعتی

-13.40 2020 03 3.5 -14.5 : 24.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

13.20 2019 12 12.67 2.44 : 13.2 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

13483.42 2018 12 13140 7641 : 13483 سالیانه

تولید صنعتی

0 2020 03 6.5 -23.6 : 38.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

5394.30 2018 12 5257 3057 : 5394 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

183971.00 2019 12 172937 59063 : 183971 سه ماهه 2019-12

ترازنامه بانک

0 2019 11 624755 113541 : 629160 ماهیانه 2020-03

تسهیلات اعتباری خریدار

174634.00 2020 03 174395 21625 : 174634 ماهیانه 2020-03

تورم مواد غذایی

1.30 2020 04 0.6 -6 : 20.4 ماهیانه 2020-04

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

130242.22 2018 12 135318 34716 : 143496 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 12 240462 55371 : 240462 ماهیانه 2019-12

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 67659 7337 : 79359 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-8.80 2020 03 6.3 -16.8 : 15.7 ماهیانه 2020-03

تغییر قیمت تولید کننده

0.30 2020 03 2.3 -5.5 : 20.57 ماهیانه 2020-03

جواز ساختمان

0 2020 02 264 121 : 400 ماهیانه 2020-03

جمعیت

2.08 2019 12 2.08 1.38 : 2.1 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.30 2018 12 -1 -12.7 : -0.3 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2019 12 -106 -244 : 108 ماهیانه 2019-12

حداقل دستمزد

12165.00 2018 07 12008 8050 : 12165 سالیانه 2018-07

دستمزد

39437.00 2020 03 40588 20029 : 41087 ماهیانه 2020-03

دستمزد در تولید

0 2020 02 34630 15955 : 34736 ماهیانه 2020-02

درآمدهای دولت

0 2020 03 15729 6756 : 20711 ماهیانه 2020-03

ذخایر طلا

0 2020 03 6.9 2.76 : 6.9 سه ماهه 2020-03

رشد دستمزد

0 2020 01 5.5 -4.5 : 19.6 ماهیانه 2020-01

رتبه رقابتی

0 2019 12 84 60 : 94 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 93 62 : 107 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 140 -62.66 : 345 ماهیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 7775 1236 : 7775 سه ماهه

شاخص مسکن

0 2019 09 100 56.5 : 103 سه ماهه 2019-09

شاخص فساد مالی

0 2019 12 37 23 : 45 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 56.62 3.73 : 57.33 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

113.79 2020 03 114 84.91 : 115 ماهیانه 2020-03

صادرات

478632.00 2020 03 567161 78768 : 691351 ماهیانه 2020-03

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 104 99.83 : 1372 سالیانه 2018-12

عرضه پول M2

0 2020 03 340634 62068 : 346895 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M1

0 2020 03 168446 23382 : 175688 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M0

0 2020 03 35131 11852 : 37891 ماهیانه 2020-03

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 04 114 89.65 : 114 ماهیانه 2020-04

قیمت گازوئیل

0.87 2020 04 0.87 0.7 : 1.82 ماهیانه 2020-04

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 12 32.1 21.7 : 50.2 سه ماهه 2019-12

قیمت تولید

104.60 2020 03 106 92.7 : 116 ماهیانه 2020-03

گردش سرمایه

0 2019 12 -91.2 -240 : 134 ماهیانه 2019-12

میزان ساخت و ساز

0 2019 12 -5.2 -53.5 : 156 ماهیانه 2019-12

مخارج نظامی

0 2018 12 112 102 : 370 سالیانه

موازنه تجاری

-196237.00 2020 03 -218103 -320202 : -54372 ماهیانه 2020-03

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

10.00 2018 12 10 10 : 24 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

10.00 2018 12 10 10 : 15 سالیانه 2018-12

نرخ وام

2.00 2020 05 2.25 2 : 23 ماهیانه 2020-05

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 12 57.2 50.3 : 57.8 سه ماهه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.40 2019 12 3.6 -12.7 : 10.7 سه ماهه 2019-12

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 88.7 87.3 : 90.6 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

0.10 2020 04 0.2 -2.8 : 4.1 ماهیانه 2020-04

نرخ اشتغال

0 2019 12 47.4 31.2 : 47.9 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره سپرده

0.15 2020 05 0.15 0.15 : 1 ماهیانه 2020-05

نرخ بهره

1.50 2020 05 1.75 1.5 : 15.21 روزانه 2020-05

نرخ بیکاری

16.60 2019 12 17.1 16.6 : 38.7 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

-0.10 2020 04 0.5 -2.1 : 9.9 ماهیانه 2020-04

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 12 12.4 11.9 : 30.9 سه ماهه 2019-12

ورود توریست

0 2020 02 553 210 : 2163 ماهیانه

واردات

674870.00 2020 03 785264 152532 : 900855 ماهیانه 2020-03

هزینه های دولت

28133.00 2019 12 25093 11939 : 28133 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

0 2020 03 18820 6855 : 26878 ماهیانه 2020-03

هزینه های مصرف کننده

117921.00 2019 12 114811 48142 : 117921 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 1.80 1.4 1.5 1.5 1.4 1.7 2020-04
ارزش بودجه دولت -3103.00 -493 -496 -496 -493 -496 2020-03
اطمینان کسب و کار 27.80 -11 -10 -7 -14 5 2020-04
بودجه دولت -1.80 -4.1 -4.1 -5.2 -4.1 -5.2 2018-12
بازار سهام 4318.17 4174 4103 4034 4245 3895
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 43.1 43.1 45 43.1 45 2018-12
پول 56.41 56.92 57.18 57.43 56.66 57.94
تولید صنعتی -13.40 -9 -1.8 3.2 -12.8 6.5
تولید ناخالص داخلی 13.20 14 14 16 14 16 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13483.42 14500 14500 13435 14500 15000
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394.30 5700 5700 6000 5700 6000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 183971.00 170516 186731 188018 161862 191212 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 174634.00 165183 174594 178232 160684 178784 2020-03
تورم مواد غذایی 1.30 1.6 1.8 1.8 1.6 1.8 2020-04
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130242.22 128419 132196 133108 127637 135369
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.80 -7 -1.5 1 -14 5.7 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 0.30 2.2 1.6 1.6 2.9 2 2020-03
جمعیت 2.08 2.09 2.1 2.09 2.09 2.11 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.7 -1.7 -1.9 -1.7 -1.9 2018-12
حداقل دستمزد 12165.00 14900 14900 14900 14900 16100 2018-07
دستمزد 39437.00 38969 41238 42431 38788 42883 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.79 115 116 116 115 118 2020-03
صادرات 478632.00 583000 564000 564000 583000 579000 2020-03
قیمت گازوئیل 0.87 0.79 0.75 0.71 0.83 0.67 2020-04
قیمت تولید 104.60 109 105 108 107 107 2020-03
موازنه تجاری -196237.00 -185000 -221000 -221000 -185000 -222000 2020-03
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10 2018-12
نرخ وام 2.00 1.75 1.75 1.75 2 1.75 2020-05
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 -2.8 1.5 2.2 -4 2.4 2019-12
نرخ تورم 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2020-04
نرخ بهره سپرده 0.15 -0.35 -0.6 -0.6 0.15 -0.6 2020-05
نرخ بهره 1.50 1 1 1 1.25 1.25 2020-05
نرخ بیکاری 16.60 20.8 21.5 22.3 19.3 19 2019-12
نرخ تورم -0.10 1.9 2.2 2.2 1.5 2.2 2020-04
واردات 674870.00 768000 785000 785000 768000 785000 2020-03
هزینه های دولت 28133.00 24742 28555 28752 25748 29240 2019-12
هزینه های مصرف کننده 117921.00 113204 119690 120515 112261 122562 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی