مقدونیه مقدونیه
مقدونیه

مقدونیه

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 45,035.7
 • بالاترین قیمت روز : 45,754.5
 • پایین ترین قیمت روز : 42,594.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 730.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44,106.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۶:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 44,042.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 993.1
 • نرخ فعلی : 1,870.01 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 1,873.45
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.49
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.87
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,866.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۷:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 1,866.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.61
 • نرخ فعلی : 66.92 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 66.97
 • پایین ترین قیمت روز : 66.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 66.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۷:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 66.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.92%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.61
 • نرخ فعلی : 0.8201 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.823
 • پایین ترین قیمت روز : 0.82
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8224
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۶:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8226
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.3%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0025

بازارهای ارزی مقدونیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دینار مقدونیه 50.61 50.62 50.61 50.87 0.21 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۵۷
یورو / دینار مقدونیه 61.73 61.72 61.72 61.91 0.07 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۲۲
دینار مقدونیه / دلار 0.0196 - 0.0196 0.0196 0.00 0.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۴۲
پوند انگلیس / دینار مقدونیه 70.561 - 70.561 70.561 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۱۲:۱۴
دینار مقدونیه / پوند انگلیس 0.0138 - 0.0138 0.0138 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ساعت ۹:۳۵

شاخص‌های اقتصادی مقدونیه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 154636 0 : 154698 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 143427 0 : 146043 روزانه 2021-05

Coronavirus Deaths

0 2021 05 5211 0 : 5230 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 405430 56872 : 421547 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 10 10 : 69 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-1396.00 2021 03 -2755 -13809 : 4291 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 45

استخدام تمام وقت

0 2020 12 748 515 : 768 سه ماهه 2020-12

اطمینان کسب و کار

29.10 2021 04 28 -35.8 : 35.2 ماهیانه

افراد بیکار

0 2020 12 155575 151972 : 330724 سه ماهه 2020-12

افراد شاغل

0 2020 12 785561 498867 : 811106 سه ماهه 2020-12

اندازه اصل تورم

1.70 2021 03 1.9 -2.2 : 8.1 ماهیانه

بدهی های دولت

0 2020 12 5573 1387 : 5573 سه ماهه

بودجه دولت

-2.00 2019 12 -1.7 -13.4 : 2.4 سالیانه

بدهی خارجی

0 2020 12 9094 2080 : 9094 سه ماهه

بازار سهام

5118.71 2021 05 5113 101 : 10058 روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

40.70 2019 12 40.4 20.5 : 57.2 سالیانه 2019-12

پست های خالی شغلی

0 2020 12 8364 4604 : 9100 سه ماهه 2020-12

پول

50.55 2021 05 50.65 39.5 : 59.3 روزانه

تولید صنعتی

7.60 2021 03 -12.2 -33.5 : 24.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

16506.10 2019 12 15944 8956 : 16506 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

5634.38 2019 12 5442 3057 : 5634 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

187814.00 2020 12 171596 59063 : 187814 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

12.69 2019 12 12.63 2.44 : 12.69 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 12 25 0 : 38 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2021 03 -11.3 -40.6 : 38.5 ماهیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

188697.00 2021 03 186847 21625 : 188697 ماهیانه

تورم مواد غذایی

1.40 2021 04 1.7 -6 : 20.4 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 79359 7337 : 91619 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

3.50 2021 03 -3.4 -17.6 : 15.7 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

6.40 2021 03 3.9 -5.5 : 20.57 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

146077.79 2019 12 130242 34716 : 146078 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2021 04 280719 55371 : 285909 ماهیانه

ترازنامه بانک

0 2021 03 688186 113541 : 693455 ماهیانه

جمعیت

2.08 2019 12 2.08 1.38 : 2.1 سالیانه 2020-12

جواز ساختمان

0 2021 03 346 121 : 400 ماهیانه

حداقل دستمزد

14500.00 2021 12 14500 8050 : 14500 سالیانه 2021-12

حساب جاری

0 2020 12 36.5 -244 : 108 ماهیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.30 2019 12 -0.1 -12.7 : -0.1 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2021 03 16435 6756 : 20711 ماهیانه

دستمزد

41704.00 2021 02 42204 20029 : 42227 ماهیانه 2021-02

دستمزد در تولید

0 2021 02 35481 15955 : 36741 ماهیانه 2021-02

ذخایر طلا

0 2020 12 6.89 2.76 : 6.9 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 84 60 : 94 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 106 62 : 111 سالیانه

رشد دستمزد

0 2021 01 3.4 -4.5 : 19.6 ماهیانه 2021-01

سرعت اینترنت

0 2017 03 7775 1236 : 7775 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 12 20.59 -62.66 : 345 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 56.62 3.73 : 57.33 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 35 23 : 45 سالیانه

شاخص مسکن

0 2020 12 99.9 56.5 : 103 سه ماهه

صادرات

701483.00 2021 03 659587 78768 : 703079 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

116.23 2021 03 116 84.91 : 116 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 104 99.83 : 1372 سالیانه

عرضه پول M0

0 2021 03 43293 11852 : 43701 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 03 203750 23382 : 206404 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 03 385117 62068 : 388684 ماهیانه

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2020 12 27.5 21.7 : 50.2 سه ماهه 2020-12

قیمت تولید

111.30 2021 03 110 87.9 : 111 ماهیانه

قیمت گازوئیل

1.31 2021 04 1.26 0.7 : 1.82 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2021 02 116 89.65 : 116 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 12 44.4 -240 : 134 ماهیانه

میزان ساخت و ساز

0 2021 02 -16.7 -53.5 : 156 ماهیانه

موازنه تجاری

-274330.00 2021 03 -243864 -320202 : -54372 ماهیانه 2021-03

مخارج نظامی

0 2019 12 120 108 : 396 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

0 2019 12 88.3 85.9 : 90.6 سالیانه

نرخ وام

1.75 2021 04 1.75 1.75 : 23 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 12 55.83 50.3 : 57.8 سه ماهه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

10.00 2021 12 10 10 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

10.00 2021 12 10 10 : 24 سالیانه

نرخ اشتغال

0 2020 12 46.6 31.2 : 48.1 سه ماهه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.70 2020 12 -3.3 -14.9 : 10.7 سه ماهه

نرخ تورم

0.70 2021 04 0.5 -2.8 : 4.1 ماهیانه

نرخ تورم

2.70 2021 04 2.1 -2.1 : 9.9 ماهیانه 2021-04

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2020 12 12.8 11.7 : 30.9 سه ماهه 2020-12

نرخ بیکاری

16.10 2020 12 16.5 16.1 : 38.7 سه ماهه 2020-12

نرخ بهره سپرده

0.15 2021 04 0.15 0.15 : 1 ماهیانه

نرخ بهره

1.25 2021 03 1.5 1.25 : 15.21 روزانه 2021-04

واردات

975813.00 2021 03 903451 152532 : 975813 ماهیانه

ورود توریست

0 2021 03 276 7 : 2163 ماهیانه

هزینه های دولت

28968.00 2020 12 27798 11939 : 28968 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2021 03 19190 6855 : 33465 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

117104.00 2020 12 113236 48142 : 117921 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -1396.00 -496 -496 -496 -496 -496
اطمینان کسب و کار 29.10 27 27.4 30 26.2 28.2
اندازه اصل تورم 1.70 1.5 1.7 1.7 1.5 1.7
بودجه دولت -2.00 -5.2 -5.2 -4.3 -5.2 -4.3
بازار سهام 5118.71 4941 4858 4776 5026 4611
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 53.7 53.7 55 53.7 55 2019-12
پول 50.55 51.13 51.36 51.59 50.9 52.04
تولید صنعتی 7.60 5.8 3.1 1.8 7.6 2
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16506.10 16400 16400 16400 16400 16600
تولید ناخالص داخلی سرانه 5634.38 5500 5500 5500 5500 5700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 187814.00 167007 193268 180691 161375 185569
تولید ناخالص داخلی 12.69 13.79 13.79 14.82 13.79 14.82
تسهیلات اعتباری خریدار 188697.00 198898 167545 195662 170094 200945
تورم مواد غذایی 1.40 2.9 2.5 2.3 3.5 2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.50 4.5 5.7 5.7 4.5 2.5
تغییر قیمت تولید کننده 6.40 2 2.2 2.2 1.9 1.8
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 146077.79 162877 145580 153820 142280 157973
جمعیت 2.08 2.09 2.11 2.11 2.09 2.12 2020-12
حداقل دستمزد 14500.00 14900 16100 16100 14900 16100 2021-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -3.3 -3.3 -2.7 -3.3 -2.7 2019-12
دستمزد 41704.00 41170 42025 42025 40490 42025 2021-02
صادرات 701483.00 564000 579000 579000 564000 579000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.23 117 118 118 118 120
قیمت تولید 111.30 108 109 113 106 111
قیمت گازوئیل 1.31 1.08 1.03 0.98 1.14 0.93
موازنه تجاری -274330.00 -221000 -222000 -222000 -221000 -222000 2021-03
نرخ وام 1.75 1.75 2 1.75 1.75 1.75
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.70 6.8 5.3 5.3 11.5 2.7
نرخ تورم 0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ تورم 2.70 1.5 1.6 1.3 1.9 2.2 2021-04
نرخ بیکاری 16.10 19.5 19 18.6 19.5 17 2020-12
نرخ بهره سپرده 0.15 0.15 -0.6 0.15 0.15 0.15
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.5 1.25 1.5 2021-04
واردات 975813.00 785000 785000 785000 785000 785000
هزینه های دولت 28968.00 31037 28342 29271 26199 30062
هزینه های مصرف کننده 117104.00 117841 120531 119238 101925 122457
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی