مقدونیه مقدونیه
مقدونیه

مقدونیه

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 50,660.4
 • بالاترین قیمت روز : 51,339.8
 • پایین ترین قیمت روز : 48,284.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 249.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.84%
 • نرخ بازگشایی بازار : 48,516.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۲۰:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 48,566.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2,093.9
 • نرخ فعلی : 1,699.92 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 1,701.69
 • پایین ترین قیمت روز : 1,697.73
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 1,699.92
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.26 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 66.35
 • پایین ترین قیمت روز : 66.15
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 66.26
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8392 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8396
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8389
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 0.8392
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی مقدونیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دینار مقدونیه / دلار 0.0193 - 0.0193 0.0194 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۹:۲۹
دلار / دینار مقدونیه 51.87 - 51.87 51.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۴
یورو / دینار مقدونیه 61.543 - 61.39 61.543 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۳۵
پوند انگلیس / دینار مقدونیه 70.748 - 70.748 70.748 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۸:۴۲
دینار مقدونیه / پوند انگلیس 0.0141 - 0.0141 0.0141 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۸:۴۲

شاخص‌های اقتصادی مقدونیه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 03 104548 0 : 105269 روزانه 2021-03

Coronavirus Recovered

0 2021 03 93942 0 : 94275 روزانه 2021-03

Coronavirus Deaths

0 2021 03 3165 0 : 3176 روزانه 2021-03

آدرس های IP

0 2017 03 405430 56872 : 421547 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 10 10 : 69 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-2695.00 2021 01 -13809 -13809 : 4291 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 03 : ماهیانه 45

استخدام تمام وقت

0 2020 09 751 515 : 768 سه ماهه 2020-09

اطمینان کسب و کار

26.90 2021 01 26.3 -35.8 : 35.2 ماهیانه

افراد بیکار

0 2020 12 155575 151972 : 330724 سه ماهه 2020-12

افراد شاغل

0 2020 12 785561 498867 : 811106 سه ماهه 2020-12

اندازه اصل تورم

2.20 2020 12 2.1 -2.2 : 8.1 ماهیانه

بدهی های دولت

0 2019 12 4302 1387 : 4344 سه ماهه

بودجه دولت

-2.00 2019 12 -1.7 -13.4 : 2.4 سالیانه

بدهی خارجی

0 2020 09 8787 2080 : 9087 سه ماهه

بازار سهام

4948.52 2021 03 4996 101 : 10058 روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

40.70 2019 12 40.4 20.5 : 57.2 سالیانه 2019-12

پست های خالی شغلی

0 2020 09 6866 4604 : 9100 سه ماهه 2020-09

پول

51.48 2021 03 51.1 39.5 : 59.3 روزانه

تولید صنعتی

-13.50 2021 01 1.3 -33.5 : 24.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

16506.10 2019 12 15944 8956 : 16506 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

5634.38 2019 12 5442 3057 : 5634 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

171596.00 2020 09 149782 59063 : 187429 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

12.69 2019 12 12.63 2.44 : 12.69 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 12 25 0 : 38 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2021 01 1.8 -40.6 : 38.5 ماهیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

185851.00 2021 01 185814 21625 : 185851 ماهیانه

تورم مواد غذایی

2.30 2021 01 3.2 -6 : 20.4 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 79359 7337 : 91619 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-0.40 2021 01 -14 -17.6 : 15.7 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

3.10 2020 12 0.4 -5.5 : 20.57 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

146077.79 2019 12 130242 34716 : 146078 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2021 01 229219 55371 : 262020 ماهیانه

ترازنامه بانک

0 2021 01 683758 113541 : 683758 ماهیانه

جمعیت

2.08 2019 12 2.08 1.38 : 2.1 سالیانه 2019-12

جواز ساختمان

0 2020 12 208 121 : 400 ماهیانه

حداقل دستمزد

14500.00 2021 12 14500 8050 : 14500 سالیانه 2021-12

حساب جاری

0 2020 12 36.5 -244 : 108 ماهیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.30 2019 12 -0.1 -12.7 : -0.1 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2021 01 19656 6756 : 20711 ماهیانه

دستمزد

42227.00 2020 12 41141 20029 : 42227 ماهیانه 2020-12

دستمزد در تولید

0 2020 11 35892 15955 : 35892 ماهیانه 2020-08

ذخایر طلا

0 2020 12 6.89 2.76 : 6.9 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 84 60 : 94 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 106 62 : 111 سالیانه

رشد دستمزد

0 2020 10 6.2 -4.5 : 19.6 ماهیانه 2020-08

سرعت اینترنت

0 2017 03 7775 1236 : 7775 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 09 11.16 -62.66 : 345 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 56.62 3.73 : 57.33 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 35 23 : 45 سالیانه

شاخص مسکن

0 2020 12 99.9 56.5 : 103 سه ماهه

صادرات

663060.00 2020 12 684781 78768 : 703079 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

115.61 2021 01 116 84.91 : 116 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 104 99.83 : 1372 سالیانه

عرضه پول M0

0 2021 01 43701 11852 : 43701 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 01 204466 23382 : 204466 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 01 383458 62068 : 383458 ماهیانه

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2020 09 30.7 21.7 : 50.2 سه ماهه 2019-12

قیمت تولید

106.60 2020 12 106 87.9 : 110 ماهیانه

قیمت گازوئیل

1.27 2021 02 1.2 0.7 : 1.82 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 12 115 89.65 : 116 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 12 44.4 -240 : 134 ماهیانه

میزان ساخت و ساز

0 2020 11 7.4 -53.5 : 156 ماهیانه

موازنه تجاری

-300917.00 2020 12 -136682 -320202 : -54372 ماهیانه 2020-12

مخارج نظامی

0 2018 12 112 102 : 370 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 88.7 87.3 : 90.6 سالیانه

نرخ وام

2.00 2021 01 2 2 : 23 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 12 55.83 50.3 : 57.8 سه ماهه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

10.00 2018 12 10 10 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

10.00 2018 12 10 10 : 24 سالیانه

نرخ اشتغال

0 2020 12 46.6 31.2 : 48.1 سه ماهه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-3.30 2020 09 -14.9 -14.9 : 10.7 سه ماهه

نرخ تورم

-0.20 2021 01 0.4 -2.8 : 4.1 ماهیانه

نرخ تورم

1.90 2021 01 2.3 -2.1 : 9.9 ماهیانه 2021-01

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2020 09 12.1 11.7 : 30.9 سه ماهه 2020-03

نرخ بیکاری

16.10 2020 12 16.5 16.1 : 38.7 سه ماهه 2020-12

نرخ بهره سپرده

0.15 2021 01 0.15 0.15 : 1 ماهیانه

نرخ بهره

1.50 2021 01 1.5 1.5 : 15.21 روزانه 2021-01

واردات

963977.00 2020 12 821462 152532 : 963977 ماهیانه

ورود توریست

0 2020 12 215 7 : 2163 ماهیانه

هزینه های دولت

27798.00 2020 09 27836 11939 : 28133 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2021 01 33465 6855 : 33465 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

113236.00 2020 09 105687 48142 : 117921 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -2695.00 -496 -496 -496 -496 -496
اطمینان کسب و کار 26.90 31 32 33 25 30
اندازه اصل تورم 2.20 1.5 1.5 1.7 1.5 1.7
بودجه دولت -2.00 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -3.8
بازار سهام 4948.52 4829 4748 4667 4912 4506
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 45 45 45 45 47 2019-12
پول 51.48 51.94 52.18 52.41 51.71 52.88
تولید صنعتی -13.50 5.8 5.8 6.5 3.2 6.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16506.10 16400 16400 16400 16400 16600
تولید ناخالص داخلی سرانه 5634.38 5500 5500 5500 5500 5700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 171596.00 160713 167007 193268 178058 187495
تولید ناخالص داخلی 12.69 12.3 12.3 12.3 12.3 12.9
تسهیلات اعتباری خریدار 185851.00 169395 198898 167545 163413 172074
تورم مواد غذایی 2.30 3.5 2.9 2.5 4.2 2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.40 4.5 4.5 5.7 -1.5 2.5
تغییر قیمت تولید کننده 3.10 1.9 2 2.2 -0.1 1.8
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 146077.79 141695 162877 145580 138774 146129
جمعیت 2.08 2.09 2.09 2.11 2.09 2.12 2019-12
حداقل دستمزد 14500.00 14900 14900 16100 14900 16100 2021-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -4 -4 -4 -4 -3.7 2019-12
دستمزد 42227.00 41170 40727 42025 40490 42025 2020-12
صادرات 663060.00 564000 564000 579000 564000 579000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.61 117 117 117 115 119
قیمت تولید 106.60 106 108 109 104 111
قیمت گازوئیل 1.27 1.08 1.03 0.98 1.14 0.93
موازنه تجاری -300917.00 -221000 -221000 -222000 -221000 -222000 2020-12
نرخ وام 2.00 2 2 2 2 2
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.30 11.5 6.8 5.3 -3 2.7
نرخ تورم -0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ تورم 1.90 1.3 1.3 1.2 1 1.6 2021-01
نرخ بیکاری 16.10 21 21 19 22.3 17 2020-12
نرخ بهره سپرده 0.15 0.15 0.15 -0.6 0.15 0.15
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2021-01
واردات 963977.00 785000 785000 785000 785000 785000
هزینه های دولت 27798.00 26091 31037 28342 26726 28143
هزینه های مصرف کننده 113236.00 101507 117841 120531 112025 117962
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی