شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر مارشال جزایر مارشال
جزایر مارشال

جزایر مارشال

جمهوری جزایر مارشال (به انگلیسی: Marshall Islands) کشوری است جزیره‌ای در اقیانوس آرام. پایتخت آن ماجورو است. مساحت جزیره مارشال ۱۸۱ کیلومتر مربع می‌باشد.
 • نرخ فعلی : 8,659
 • بالاترین قیمت روز : 8,735.9
 • پایین ترین قیمت روز : 8,623.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 48
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.28%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,664.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۴:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 8,666.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.7
 • نرخ فعلی : 1,567.5
 • بالاترین قیمت روز : 1,567.51
 • پایین ترین قیمت روز : 1,560.11
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.31
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,560.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۵:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 1,564.26
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.24
 • نرخ فعلی : 58.42
 • بالاترین قیمت روز : 58.88
 • پایین ترین قیمت روز : 58.39
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 58.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۵:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 58.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.29
 • نرخ فعلی : 0.9016
 • بالاترین قیمت روز : 0.9019
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9011
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9015
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۳:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 0.9016
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی جزایر مارشال + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری