شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ماداگاسکار ماداگاسکار
ماداگاسکار

ماداگاسکار

ماداگاسکار با نام رسمی جمهوری ماداگاسکار کشوری جزیره‌ای واقع در اقیانوس هند، در کنار سواحل جنوب شرقی آفریقا است. پایتخت آن شهر آنتاناناریوو است. ماداگاسکار چهارمین جزیره بزرگ جهان است. جمعیت ماداگاسکار ۲۷/۵ میلیون نفر و زبان‌های رسمی این کشور مالاگاسی و فرانسوی است. واحد پول این کشور آریاری مالاگاسی نام دارد. حدود نیمی از مردم این کشور مسیحی و نیمی دیگر پیرو سنت‌های دینی بومی هستند. سنت دینی بومی این کشور بر پیوند میان زندگان و نیاکان درگذشته آن‌ها تمرکز دارد. مردم این کشور از اقوام گوناگونی تشکیل شده‌اند که قوم مرینا ۲۶ درصد، قوم بتسیمیساراکا ۱۵ درصد و بقیه از اقوام مختلف دیگر هستند.در دوران پیشاتاریخ با تکه‌تکه شدن ابرقاره گندوانا، ماداگاسکار حدود ۸۸ میلیون سال پیش از شبه‌جزیره هند جدا شد. این امر باعث شده‌است که بیش از ۹۰ درصد از حیات وحش و زیست گیاهی این جزیره مختص خودش باشد. تنوع زیستی این جزیره هم‌اینک به خاطر رشد زیاد جمعیت انسانی و دیگر تهدیدها با مخاطره روبه‌رو است.
 • نرخ فعلی : 9,277.3
 • بالاترین قیمت روز : 9,304.3
 • پایین ترین قیمت روز : 9,212.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 27.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,230.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۳۲:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 9,233.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 43.6
 • نرخ فعلی : 1,799.3
 • بالاترین قیمت روز : 1,800.53
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.29
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.91
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 1,799.72
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42
 • نرخ فعلی : 40.56
 • بالاترین قیمت روز : 40.61
 • پایین ترین قیمت روز : 40.44
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.07
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.25%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.53
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 40.52
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04
 • نرخ فعلی : 0.8851
 • بالاترین قیمت روز : 0.8853
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8847
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8848
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 0.885
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

بازارهای ارزی ماداگاسکار

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / آریاری ماداسگار 4408 4375.29 4375.29 4409 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۴:۴۲
دلار / آریاری ماداسگار 3900 3874.89 3874.89 3900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۵۶
آریاری ماداسگار / پوند انگلیس 0.00022 - 0.00022 0.00022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
آریاری ماداسگار / دلار 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی ماداگاسکار + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 04 133 97.2 : 487 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 07 1761 0 : 1950 روزانه 2020-07

Coronavirus Deaths

0 2020 07 33 0 : 34 روزانه 2020-07

Coronavirus Cases

0 2020 07 3250 3 : 3472 روزانه 2020-07

آسانی کسب و کار

0 2019 12 161 134 : 169 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 31727 3167 : 34386 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-2.40 2019 12 -1.5 -4.65 : -0.39 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

35.10 2018 12 41.9 24.3 : 112 سالیانه 2018-12

پول

3835.00 2020 07 3835 2149 : 3856 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

500.20 2018 12 422 374 : 755 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1646.20 2019 12 1613 1409 : 1853 سالیانه

تولید الکتریسیته

0 2019 12 153 106 : 165 ماهیانه

تورم مواد غذایی

3.70 2020 04 3.6 -10.27 : 50.84 ماهیانه 2020-04

تولید ناخالص داخلی

14.08 2019 12 12.1 0.67 : 12.8 سالیانه 2019-12

ثبت خودرو

0 2019 12 756 435 : 1962 ماهیانه

جمعیت

26.87 2019 12 26.26 5.1 : 26.87 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.20 2019 12 0.8 -21.1 : 0.8 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2019 09 -94.7 -573 : 169 سه ماهه 2019-09

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 826100 735300 : 829600 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 382200 195500 : 382200 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 152 82 : 158 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 121 111 : 132 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2013 12 1964 531 : 7717 سالیانه MGA - میلیارد

سرعت اینترنت

0 2017 03 3329 145 : 3788 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

118.50 2020 04 118 97 : 333 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 25 17 : 34 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 3.4 3.32 : 42.86 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 2.61 0 : 3.29 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

129.20 2020 05 129 26.9 : 129 ماهیانه 2020-05

صادرات

0 2020 03 784811 51994 : 1081927 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M3

0 2020 02 12535 3606 : 12659 ماهیانه 2020-02

مخارج نظامی

72.90 2018 12 66.9 42.8 : 133 سالیانه

موازنه تجاری

-309014.00 2020 03 -534299 -772177 : 177517 ماهیانه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.20 2019 12 5 -12.7 : 9.85 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

0.50 2020 04 0.6 -3.8 : 7.9 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 20 : 21 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

20.00 2020 12 20 20 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

20.00 2020 12 20 20 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

4.50 2020 04 4.2 -8.5 : 30.4 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره سپرده

13.00 2020 01 13 8 : 24 ماهیانه 2020-01

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

1.00 2019 12 1 1 : 2 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

9.50 2020 06 9.5 7 : 33 روزانه 2020-06

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

1.60 2019 12 1.7 0.6 : 5.8 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

19.00 2019 12 19 19 : 20 سالیانه 2019-12

ورود توریست

35150.00 2019 12 45085 9526 : 45085 ماهیانه

واردات

0 2020 03 1319110 253874 : 1386304 ماهیانه 2020-03

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 351100 351100 : 351100 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 672000 672000 : 672000 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -2.40 -5 -2.8 -2.8 -5 -2.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 48 42 42 48 42 2018-12
پول 3835.00 3884 3909 3934 3860 3984
تولید ناخالص داخلی سرانه 500.20 360 465 465 360 465
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1646.20 1480 1560 1560 1480 1560
تورم مواد غذایی 3.70 4 3.6 3.8 3.7 4.2 2020-04
تولید ناخالص داخلی 14.08 10 12.5 12.5 10 12.5 2019-12
جمعیت 26.87 27.64 28.4 28.4 27.45 28.33 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -3.9 -4.2 -4.2 -3.9 -4.2 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.50 123 124 125 122 130
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.20 133 135 136 131 141 2020-05
مخارج نظامی 72.90 69.2 69.2 69.2 69.2 75
موازنه تجاری -309014.00 -317275 -317278 -317278 -317270 -317269 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 -1.3 4 4 -1.3 4 2019-12
نرخ تورم 0.50 0.5 0.3 0.4 0.3 0.6 2020-04
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ تورم 4.50 5 5.3 5.5 4.7 6 2020-04
نرخ بهره سپرده 13.00 12.5 12.5 11.5 12.5 11.5 2020-01
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1 2019-12
نرخ بهره 9.50 9 9 8 9 8 2020-06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18 2019-12
نرخ بیکاری 1.60 2.9 3.4 3.4 2.9 3.4 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 19.00 19 19 19 19 19 2019-12
ورود توریست 35150.00 20200 18500 18350 19300 22500
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی