ماداگاسکار ماداگاسکار
ماداگاسکار

ماداگاسکار

ماداگاسکار (به فرانسوی: Madagascar) با نام رسمی جمهوری ماداگاسکار (به فرانسوی: République de Madagascar) کشوری جزیره‌ای واقع در اقیانوس هند، در کنار شرق سواحل جنوب آفریقا است. پایتخت آن شهر آنتاناناریوو است. ماداگاسکار چهارمین جزیره بزرگ جهان است. جمعیت ماداگاسکار ۲۷/۵ میلیون نفر و زبان‌های رسمی این کشور فرانسوی و مالاگاسی است. واحد پول این کشور آریاری مالاگاسی نام دارد. حدود نیمی از مردم این کشور مسیحی و نیمی دیگر پیرو سنت‌های دینی بومی هستند. سنت دینی بومی این کشور بر پیوند میان زندگان و نیاکان درگذشته آن‌ها تمرکز دارد. مردم این کشور از اقوام گوناگونی تشکیل شده‌اند که قوم مرینا ۲۶ درصد، قوم بتسیمیساراکا ۱۵ درصد و بقیه از اقوام مختلف دیگر هستند.در دوران پیشاتاریخ با تکه‌تکه شدن ابرقاره گوندوانا، ماداگاسکار حدود ۸۸ میلیون سال پیش از شبه‌قاره هند جدا شد. این امر باعث شده‌است که بیش از ۹۰ درصد از حیات وحش و زیست گیاهی این جزیره مختص خودش باشد. تنوع زیستی این جزیره هم‌اینک به خاطر افزایش رشد جمعیت انسانی و دیگر تهدیدها با مخاطره روبه‌رو است.
 • نرخ فعلی : 45,025.2
 • بالاترین قیمت روز : 45,754.5
 • پایین ترین قیمت روز : 42,594.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 730.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44,106.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۳:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 44,042.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 982.6
 • نرخ فعلی : 1,870.13
 • بالاترین قیمت روز : 1,873.45
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.49
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.87
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,866.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۳:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 1,866.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.73
 • نرخ فعلی : 66.86
 • بالاترین قیمت روز : 67
 • پایین ترین قیمت روز : 66.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 66.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۲:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 66.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.83%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.55
 • نرخ فعلی : 0.8197
 • بالاترین قیمت روز : 0.823
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8197
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8224
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۴:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 0.8226
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.35%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0029

بازارهای ارزی ماداگاسکار

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / آریاری ماداسگار 4609 4608 4592 4609 19.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۲۲
دلار / آریاری ماداسگار 3777.52 - 3777.52 3779.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۶:۱۵
آریاری ماداسگار / پوند انگلیس 0.00022 - 0.00022 0.00022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
آریاری ماداسگار / دلار 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی ماداگاسکار + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 40005 0 : 40141 روزانه 2021-05

CPI مسکن آب و برق

0 2021 03 136 97.2 : 487 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 05 754 0 : 763 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 36885 0 : 37154 روزانه 2021-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 161 134 : 169 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 31727 3167 : 34386 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

38.70 2019 12 30.3 24.3 : 112 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-1.40 2019 12 -1.5 -4.65 : -0.39 سالیانه

پول

3747.52 2021 05 3740 2149 : 3950 روزانه

تولید ناخالص داخلی

14.08 2019 12 13.85 0.67 : 14.08 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1646.20 2019 12 1613 1409 : 1853 سالیانه

تولید الکتریسیته

0 2020 12 152 106 : 165 ماهیانه

تورم مواد غذایی

6.40 2021 03 6 -10.27 : 50.84 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

500.20 2019 12 490 428 : 863 سالیانه

ثبت خودرو

0 2020 12 1607 0 : 1962 ماهیانه

جمعیت

26.97 2019 12 26.26 5.1 : 26.97 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2020 09 -120 -573 : 160 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.30 2019 12 0.8 -21.1 : 0.8 سالیانه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 826100 735300 : 829600 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 382200 195500 : 382200 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 121 111 : 132 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 158 82 : 158 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3329 145 : 3788 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2013 12 1964 531 : 7717 سالیانه MGA - میلیارد

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

122.80 2021 03 123 97 : 333 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 2.61 0 : 3.29 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 24 17 : 34 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 3.4 3.32 : 42.86 سالیانه

صادرات

0 2020 12 706121 51994 : 1081927 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

135.10 2021 03 134 26.9 : 135 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 11 13366 3606 : 13375 ماهیانه

مخارج نظامی

78.30 2019 12 73.3 42.8 : 133 سالیانه

موازنه تجاری

-415829.00 2020 12 -363050 -11154044720 : 177517 ماهیانه 2020-12

نرخ تورم

0.70 2021 03 0.4 -3.8 : 7.9 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

20.00 2020 12 20 20 : 30 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

20.00 2020 12 20 20 : 30 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 20 : 21 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-4.00 2020 12 5 -12.7 : 9.85 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

19.00 2019 12 19 19 : 20 سالیانه

نرخ تورم

5.10 2021 03 4.9 -8.5 : 30.4 ماهیانه 2021-03

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

1.00 2019 12 1 1 : 2 سالیانه

نرخ بیکاری

1.90 2020 12 1.7 0.6 : 5.8 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

13.75 2021 01 13.75 8 : 24 ماهیانه

نرخ بهره

9.50 2021 04 9.5 7 : 33 روزانه 2021-04

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه

واردات

0 2020 12 1069171 253874 : 11154740000 ماهیانه

ورود توریست

24820.00 2020 12 49680 9526 : 49680 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 351100 351100 : 351100 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 672000 672000 : 672000 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.70 42 42 42 42 44 2019-12
بودجه دولت -1.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -2.6
پول 3747.52 3795 3820 3844 3772 3893
تولید ناخالص داخلی 14.08 12.5 12.5 12.5 12.5 13.75
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1646.20 1560 1560 1560 1560 1645
تورم مواد غذایی 6.40 5.8 5.3 4 7 4.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 500.20 465 465 465 465 485
جمعیت 26.97 28.4 28.33 28.33 28.4 29.02 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -3 -3 -3 -3 -1.3 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122.80 126 128 128 125 133
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135.10 137 138 141 136 144
مخارج نظامی 78.30 69.2 75 75 69.2 75
موازنه تجاری -415829.00 -317275 -317269 -317269 -317270 -317269 2020-12
نرخ تورم 0.70 0.6 0.5 0.3 0.8 0.4
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.00 3 3 4 3 4
نرخ تامین اجتماعی 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تورم 5.10 4.4 4.5 4.4 4.7 4.3 2021-03
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1
نرخ بیکاری 1.90 2.3 2.3 2.2 2.3 2.2 2020-12
نرخ بهره سپرده 13.75 13.25 11.5 13.25 13.75 13.25
نرخ بهره 9.50 9 9 9 9 9 2021-04
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18
ورود توریست 24820.00 23000 22500 22500 18350 26000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی