مونته‌نگرو مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

مونته‌نگرو

مونتنگرو (به صربی/مونتنگرویی: Црна Гора یا Crna Gora — تلفظ تسرنا گُرا / t͡sr̩na: 'ɡɔra) کشوری در جنوب خاوری اروپا به پایتختی پودگوریتسا است و در کرانه دریای آدریاتیک قرار دارد. واحد پول این کشور، یورو است. جمعیت مونتنگرو ۶۲۰٫۰۰۰ نفر می‌باشد.مساحت این کشور ۱۴٫۰۲۶ کیلومتر مربع است. این کشور با کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، صربستان، کوزوو و کرواسی همسایه است. این کشور توسط صربستان به رسمیت شناخته نشده. همچنین، مونته نگرو از تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۰۶ در سازمان ملل متحد عضو است.
 • نرخ فعلی : 38,446
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.67%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۴۰:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 11.75%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,042.6
 • نرخ فعلی : 1,806.39
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۴۲:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.21
 • نرخ فعلی : 71.95
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۴۲:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22
 • نرخ فعلی : 0.848
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8476
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۲۸:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0013

شاخص های بورس مونته‌نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNSE 10 748.38 - 748.38 748.38 9.41 1.26% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۹:۰۳
MONEX 10942.57 - 10942.57 10942.57 95.38 0.87% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۹:۰۳
MNSE 10 9793.01 - 9793.01 9793.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mehanizacija Programat Niksic 1.7 - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۹
Hotelska Grupa Budvanska 5.01 - 5.01 5.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۹
Napredak 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۹
Bajo Sekulic 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۹
Crnogorski Elektroprenosni 0.81 - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۹

شاخص‌های اقتصادی مونته‌نگرو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 100865 0 : 100929 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 98340 0 : 98352 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 49.97 0.18 : 50.26 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 313854 1113 : 315653 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

0 2021 05 104 84.78 : 105 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 07 1623 0 : 1624 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 66352 8417 : 82456 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 50 42 : 77 سالیانه

استخراج معدن

0 2021 03 8.9 -70.8 : 200 ماهیانه

افراد شاغل

0 2021 05 153172 109639 : 215181 ماهیانه 2021-05

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 35

ارزش بودجه دولت

-217443988.18 2020 06 -70514119 -302735892 : 187654472 سه ماهه

بازار سهام

11035.12 2021 07 10901 9671 : 11957 روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

74.91 2019 12 62.27 26.8 : 88.3 سالیانه 2019-12

بدهی های دولت

0 2021 03 4331 700 : 4331 سه ماهه

بودجه دولت

-2.00 2019 12 -4.6 -7.3 : 6.6 سالیانه

پول

1.18 2021 07 1.18 0.64 : 1.87 روزانه

تولید صنعتی

9.30 2021 03 23 -51.4 : 91 ماهیانه

تولیدات صنعتی

0 2021 03 10.1 -45.8 : 34.1 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

18278.73 2020 12 21534 12025 : 21534 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

7292.67 2020 12 8591 4797 : 8591 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

858.58 2021 03 1158 602 : 1603 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

4.78 2020 12 5.54 0.98 : 5.54 سالیانه

تغییر قیمت تولید کننده

1.00 2021 06 2.2 -9.9 : 19.7 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2021 03 -8.2 -40.5 : 50.2 ماهیانه

تورم مواد غذایی

2.80 2021 06 2.8 -3.6 : 8.7 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2021 03 74058 -131872 : 113369 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

15.10 2021 03 8.6 -34.3 : 25.9 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-6.40 2021 03 -9.4 -35.2 : 43.06 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

228011.00 2021 03 312027 125180 : 378417 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

1404500.00 2021 05 1395619 48809 : 1404500 ماهیانه

جمعیت

0.62 2020 12 0.62 0.47 : 0.63 سالیانه 2020-12

جواز ساختمان

0 2020 12 35 27 : 299 سه ماهه

حداقل دستمزد

331.33 2021 03 331 288 : 331 سه ماهه 2021-03

حساب جاری

0 2021 03 -228658 -493339 : 292018 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-15.00 2019 12 -17 -44.23 : -7.4 سالیانه 2019-12

حواله

0 2020 12 74043 35726 : 85262 سه ماهه

دستمزد در تولید

574.00 2021 03 573 573 : 827 ماهیانه 2021-03

دستمزد

792.00 2021 05 790 267 : 792 ماهیانه 2021-05

درآمدهای دولت

0 2020 06 423413994 165905908 : 2150870317 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 71 49 : 82 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 66 61 : 106 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 6279 1490 : 6689 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 12 778472 479191 : 1224000 سالیانه

شاخص مسکن

0 2020 12 876 876 : 1530 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2021 05 105 92.63 : 110 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 45 23 : 46 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 59.62 3.9 : 60.82 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 1 0 : 1.45 سالیانه

صادرات

30702.00 2021 05 41197 11428 : 52965 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

107.10 2021 05 107 89.8 : 107 ماهیانه

قیمت تولید

171.40 2021 06 173 93.2 : 173 ماهیانه

قیمت صادرات

0 2020 12 132 88 : 141 ماهیانه

قیمت گازوئیل

1.55 2021 06 1.59 0.56 : 1.86 ماهیانه

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

107.70 2021 05 107 89.9 : 108 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2021 03 -282675 -414016 : 542738 سه ماهه

میزان ساخت و ساز

0 2020 12 -9.6 -28.3 : 69.7 سه ماهه

موازنه تجاری

-174434.00 2021 05 -159550 -223211 : -26293 ماهیانه 2021-05

مخارج نظامی

0 2020 12 77.7 58 : 100 سالیانه

نرخ تورم

0.20 2021 06 0.3 -1.1 : 5 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

9.00 2021 12 9 9 : 20 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

9.00 2021 12 9 9 : 9 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

21.00 2021 12 21 17 : 21 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-6.40 2021 03 -7.5 -26.9 : 18.2 سه ماهه

نرخ مالکیت مسکن

0 2019 12 90.2 88.3 : 91 سالیانه

نرخ تورم

2.40 2021 06 2.4 -1.4 : 26.5 ماهیانه 2021-06

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

24.00 2021 12 24 23.5 : 24 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

32.30 2021 12 32.3 32.3 : 34.3 سالیانه

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2020 12 12.4 10.5 : 17.6 سه ماهه 2020-12

نرخ بیکاری

24.01 2021 06 24.3 10.2 : 31 ماهیانه 2021-06

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

8.30 2021 12 8.3 8.3 : 10.3 سالیانه

واردات

205136.00 2021 05 200747 65304 : 264187 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

0 2021 03 1092493 212026 : 1651889 ماهیانه

ورود توریست

18827.00 2021 04 9902 0 : 220915 ماهیانه

هزینه های دولت

177686.00 2021 03 278740 132118 : 283523 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2020 06 493928114 174130467 : 2248459026 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

745909.00 2021 03 872051 544338 : 967597 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -217443988.18 -124249431 -124249431 -124249431 -124248618 -124249431
بازار سهام 11035.12 10551 10308 10070 10801 9595
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.91 95.2 85.8 85.8 95.2 85.8 2019-12
بودجه دولت -2.00 -3.6 0.1 0.1 -3.6 0.1
پول 1.18 1.17 1.16 1.16 1.17 1.14
تولید صنعتی 9.30 6.5 6.5 6.5 6.8 6.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18278.73 21100 21100 21100 21100 21400
تولید ناخالص داخلی سرانه 7292.67 8000 8000 8000 8000 8300
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 858.58 1245 1225 908 1066 1262
تولید ناخالص داخلی 4.78 5.62 6.08 6.08 5.62 6.08
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 2.5 2.5 2.5 2.2 2.5
تورم مواد غذایی 2.80 2.28 2.28 2.28 1.8 2.28
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 15.10 14.4 14.4 14.4 -11 14.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.40 6.1 6.1 6.1 4.3 5.7
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 228011.00 346525 330125 241236 327620 340028
تسهیلات اعتباری خریدار 1404500.00 1361596 1475031 1471889 1613559 1519282
جمعیت 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 2020-12
حداقل دستمزد 331.33 331 331 331 331 331 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.00 -16.1 -13.5 -13.5 -16.1 -13.5 2019-12
دستمزد در تولید 574.00 690 690 690 690 690 2021-03
دستمزد 792.00 800 800 800 800 800 2021-05
صادرات 30702.00 42500 42500 42500 42500 42500
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.10 113 108 109 107 111
قیمت تولید 171.40 173 176 176 172 177
قیمت گازوئیل 1.55 1.4 1.33 1.26 1.47 1.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.70 114 114 114 111 114
موازنه تجاری -174434.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700 2021-05
نرخ تورم 0.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.40 5.8 5.8 4 10 3
نرخ تورم 2.40 3 2.9 2.5 2.7 2.5 2021-06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 32.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
نرخ بیکاری 24.01 19 17.5 17.5 23 17 2021-06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
واردات 205136.00 236200 236200 236200 236200 236200
ورود توریست 18827.00 29000 29000 29000 108000 38500
هزینه های دولت 177686.00 214156 294907 187992 247373 303754
هزینه های مصرف کننده 745909.00 921435 922630 789172 893316 950309
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی