شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مونته‌نگرو مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

مونته‌نگرو

مونته‌نگرو (به صربی/مونته‌نگرویی: Црна Гора یا Crna Gora — تلفظ تسرنا گُرا / t͡sr̩na: 'ɡɔra) کشوری در جنوب خاوری اروپا به پایتختی پودگوریتسا است و در کرانه دریای آدریاتیک قرار دارد. واحد پول این کشور، یورو است. جمعیت مونته‌نگرو ۶۱۹٬۰۰۹ نفر (در سال ۲۰۱۱) می‌باشد.مساحت این کشور در حدود ۱۳ هزار و ۸۱۰ کیلومتر مربع است. این کشور با کشورهای آلبانی، بوسنی و صربستان همسایه است. این کشور توسط صربستان به رسمیت شناخته نشده.
 • نرخ فعلی : 9,270.7
 • بالاترین قیمت روز : 9,283.7
 • پایین ترین قیمت روز : 9,203.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 17.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,216.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۲۸:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 9,216.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.59%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 54.1
 • نرخ فعلی : 1,799.3
 • بالاترین قیمت روز : 1,800.53
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.29
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1,799.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 40.56
 • بالاترین قیمت روز : 40.61
 • پایین ترین قیمت روز : 40.44
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 40.56
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8851
 • بالاترین قیمت روز : 0.8853
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8847
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 0.8851
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص های بورس مونته‌نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNSE 10 711.75 - 711.75 711.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۹:۰۱
MONEX 10366.89 - 10366.89 10366.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۹:۰۱

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Port of Adria 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۴۴
13 Jul Plantaze 0.09 - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۴۴
Bajo Sekulic 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۴۴
Crnogorski Elektroprenosni 0.59 - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۴۴
Elektroprivreda Crne Gore 3.38 - 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۴۴

شاخص‌های اقتصادی مونته‌نگرو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 02 105 84.78 : 105 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 07 315 0 : 320 روزانه 2020-07

Coronavirus Deaths

0 2020 07 19 0 : 19 روزانه 2020-07

Coronavirus Cases

0 2020 07 1019 2 : 1077 روزانه 2020-07

آسانی کسب و کار

0 2019 12 50 42 : 77 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 66352 8417 : 82456 سه ماهه

افراد شاغل

0 2020 04 187251 109639 : 215181 ماهیانه 2020-04

استخراج معدن

0 2019 12 16.5 -70.8 : 200 ماهیانه

ارزش بودجه دولت

2963957.61 2019 09 -38730633 -302735892 : 187654472 سه ماهه 2019-09

ارزیابی اعتبار

0 2020 06 : ماهیانه 35

بودجه دولت

-2.00 2018 12 -2 -7.2 : 6.6 سالیانه 2018-12

بدهی های دولت

0 2019 06 3179 700 : 3179 سه ماهه 2019-06

بازار سهام

10400.90 2020 07 10367 9682 : 11957 روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

62.27 2018 12 62.5 26.8 : 88.3 سالیانه 2018-12

پول

1.13 2020 07 1.13 0.64 : 1.87 روزانه

تولید ناخالص داخلی

5.49 2019 12 5.51 0.98 : 5.51 سالیانه 2019-12

تولید صنعتی

12.90 2020 03 10 -51.4 : 91 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

909.54 2020 03 1212 602 : 1603 سه ماهه 2020-03

تولید صنعتی

0 2019 12 -36.1 -40.5 : 50.2 ماهیانه

تولیدات صنعتی

0 2019 12 10.9 -36.6 : 34.1 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

21378.60 2018 12 16477 10067 : 17278 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

8245.68 2019 12 7845 4793 : 8545 سالیانه

تغییر قیمت تولید کننده

0.30 2020 05 -1 -9.9 : 19.7 ماهیانه 2020-05

تسهیلات اعتباری خریدار

1373894.00 2020 05 1366746 48809 : 1373894 ماهیانه 2020-05

تورم مواد غذایی

1.30 2020 04 1.5 -3.6 : 8.7 ماهیانه 2020-05

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

287783.00 2019 09 377332 125180 : 377332 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-19.10 2020 05 -25.9 -25.9 : 43.06 ماهیانه 2020-05

تغییرات موجودی انبار

0 2019 09 28038 -131872 : 79025 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

14.20 2020 05 -26.5 -26.5 : 25.9 ماهیانه 2020-05

جواز ساختمان

0 2020 03 61 27 : 299 سه ماهه 2020-03

جمعیت

0.62 2019 12 0.62 0.47 : 0.63 سالیانه 2019-12

حواله

0 2020 03 64488 35726 : 64488 سه ماهه 2020-03

حداقل دستمزد

0 2018 06 288 288 : 288 سه ماهه EUR / ماه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-18.50 2018 12 -18.9 -44.23 : -7.4 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2020 03 -339467 -493339 : 292018 سه ماهه 2020-03

دستمزد در تولید

632.00 2020 03 630 574 : 827 ماهیانه 2020-03

دستمزد

773.00 2020 05 779 267 : 787 ماهیانه 2020-05

درآمدهای دولت

0 2019 09 931347266 165905908 : 1785041971 سه ماهه 2019-09

رتبه فساد مالی

0 2019 12 67 61 : 106 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 71 49 : 82 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 858113 479191 : 1224000 سالیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 6279 1490 : 6689 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 45 23 : 46 سالیانه

شاخص مسکن

0 2019 12 1122 975 : 1530 سه ماهه 2019-12

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 02 108 92.63 : 110 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 59.62 3.9 : 60.82 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.04 0 : 1.45 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.30 2020 03 106 89.8 : 106 ماهیانه 2020-03

صادرات

18792.00 2020 05 25729 11428 : 420020 ماهیانه 2020-05

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

105.20 2020 05 105 89.9 : 107 ماهیانه 2020-05

قیمت گازوئیل

1.21 2020 05 1.06 0.56 : 1.86 ماهیانه 2020-06

قیمت تولید

168.50 2020 04 169 93.2 : 171 ماهیانه 2020-04

قیمت صادرات

0 2020 05 126 88 : 141 ماهیانه 2020-05

گردش سرمایه

0 2020 03 385440 -312621 : 542738 سه ماهه 2020-03

میزان ساخت و ساز

0 2020 03 -7 -28.3 : 69.7 سه ماهه 2020-03

موازنه تجاری

-141542.75 2020 05 -125625 -223261 : -26293 ماهیانه 2020-05

مخارج نظامی

0 2018 12 65.7 56.4 : 77.5 سالیانه

نرخ تورم

0.10 2020 05 -0.7 -1.1 : 5 ماهیانه 2020-05

نرخ مالیات بر فروش

21.00 2020 12 21 17 : 21 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

9.00 2018 12 9 9 : 9 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

9.00 2018 12 9 9 : 20 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

-1.00 2020 05 -0.9 -1.4 : 26.5 ماهیانه 2020-05

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.70 2020 03 3.1 -5.7 : 10.7 سه ماهه 2020-03

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

24.00 2019 12 24 23.5 : 24 سالیانه 2019-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

10.30 2019 12 10.3 9.8 : 10.3 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

18.19 2020 05 17.4 10.2 : 31 ماهیانه 2020-05

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 12 12.2 10.5 : 17.6 سه ماهه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

34.30 2019 12 34.3 33.3 : 34.3 سالیانه 2019-12

وام به بخش خصوصی

0 2019 11 1014194 212026 : 1651889 ماهیانه 2020-03

ورود توریست

1658.00 2020 05 0 0 : 220915 ماهیانه

واردات

160335.00 2020 05 151354 65304 : 264187 ماهیانه 2020-05

هزینه های دولت

172533.00 2020 03 285085 132118 : 285085 سه ماهه 2020-03

هزینه های مالی

0 2019 09 970077899 174130467 : 2143082215 سه ماهه 2019-09

هزینه های مصرف کننده

804438.00 2020 03 957096 544338 : 957096 سه ماهه 2020-03
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت 2963957.61 -124249431 -124249431 -124249431 -124248618 -124249431 2019-09
بودجه دولت -2.00 -4.9 -5.6 -5.6 -4.9 -5.6 2018-12
بازار سهام 10400.90 10116 9977 9838 10257 9562
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 70 73 73 70 73 2018-12
پول 1.13 1.12 1.12 1.11 1.13 1.11
تولید ناخالص داخلی 5.49 4.8 5.1 5.1 4.8 5.1 2019-12
تولید صنعتی 12.90 -11 5.5 6.8 -30 6.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 909.54 1183 925 946 1564 1218 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21378.60 20200 21100 21100 20200 21100
تولید ناخالص داخلی سرانه 8245.68 7500 8000 8000 7500 8000
تغییر قیمت تولید کننده 0.30 1 1 1 1.3 1.3 2020-05
تسهیلات اعتباری خریدار 1373894.00 1325152 1393604 1421416 1287289 1364907 2020-05
تورم مواد غذایی 1.30 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2020-05
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 287783.00 323568 337161 344786 323562 333275
تغییرات سالیانه خرده فروشی -19.10 -3.5 2.8 4.3 -5 6.1 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.20 15.5 12 9 -15 14.4 2020-05
جمعیت 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.50 -18.2 -16.1 -16.1 -18.2 -16.1 2018-12
دستمزد در تولید 632.00 690 690 690 670 690 2020-03
دستمزد 773.00 800 800 800 790 800 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.30 107 106 107 105 108 2020-03
صادرات 18792.00 42500 42500 42500 40100 42500 2020-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.20 111 111 111 108 114 2020-05
قیمت گازوئیل 1.21 1.09 1.04 0.99 1.15 0.94 2020-06
قیمت تولید 168.50 172 170 170 172 174 2020-04
موازنه تجاری -141542.75 -193700 -193700 -193700 -194000 -193700 2020-05
نرخ تورم 0.10 0.4 0.4 0.4 0.1 0.4 2020-05
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00 9 9 9 9 9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9 2018-12
نرخ تورم -1.00 1 1 1.8 0.3 1.6 2020-05
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 -2.4 1.7 4 -4.8 3 2020-03
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24.00 24 24 24 24 24 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 2019-12
نرخ بیکاری 18.19 21 21.5 19 19.5 18 2020-05
نرخ تامین اجتماعی 34.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 2019-12
ورود توریست 1658.00 44500 44500 44500 38800 44500
واردات 160335.00 236200 236200 236200 234100 236200 2020-05
هزینه های دولت 172533.00 191809 199867 204387 191805 197564 2020-03
هزینه های مصرف کننده 804438.00 861999 898210 918524 861982 887859 2020-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی