مونته‌نگرو مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

مونته‌نگرو

مونتنگرو (به صربی/مونتنگرویی: Црна Гора یا Crna Gora — تلفظ تسرنا گُرا / t͡sr̩na: 'ɡɔra) کشوری در جنوب خاوری اروپا به پایتختی پودگوریتسا است و در کرانه دریای آدریاتیک قرار دارد. واحد پول این کشور، یورو است. جمعیت مونتنگرو ۶۱۹٬۰۰۹ نفر (در سال ۲۰۱۱) می‌باشد.مساحت این کشور در حدود ۱۳ هزار و ۸۱۰ کیلومتر مربع است. این کشور با کشورهای آلبانی، بوسنی و صربستان همسایه است. این کشور توسط صربستان به رسمیت شناخته نشده.
 • نرخ فعلی : 34,591.9
 • بالاترین قیمت روز : 36,747.6
 • پایین ترین قیمت روز : 34,064.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 376
 • درصد بیشترین نوسان روز : 3.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36,450.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۴۰:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 36,455.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.39%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,863.7
 • نرخ فعلی : 1,847.91
 • بالاترین قیمت روز : 1,857.14
 • پایین ترین قیمت روز : 1,838.86
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,840.05
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۴۰:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 1,840.05
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.43%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.86
 • نرخ فعلی : 53.72
 • بالاترین قیمت روز : 53.72
 • پایین ترین قیمت روز : 52.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.95
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۴۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 52.95
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.45%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.77
 • نرخ فعلی : 0.8256
 • بالاترین قیمت روز : 0.8257
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8226
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8249
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۴۰:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 0.8248
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0008

شاخص های بورس مونته‌نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNSE 10 728.93 - 728.93 728.93 3.27 0.45% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۹:۰۲
MONEX 10536.46 - 10536.46 10536.46 28.52 0.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۹:۰۲
MNSE 10 9793.01 - 9793.01 9793.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hotelska Grupa Budvanska 4.8 - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Institut za Fizikalnu Medicinu 26.8 - 26.8 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Luka Bar 0.24 - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Bajo Sekulic 1.41 - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸
Crnogorski Elektroprenosni 0.7 - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۷:۰۸

شاخص‌های اقتصادی مونته‌نگرو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 01 55561 0 : 55859 روزانه 2021-01

Coronavirus Recovered

0 2021 01 45824 0 : 46431 روزانه 2021-01

CPI مسکن آب و برق

0 2020 11 103 84.78 : 105 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 01 746 0 : 749 روزانه 2021-01

آدرس های IP

0 2017 03 66352 8417 : 82456 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 50 42 : 77 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-217443988.18 2020 06 -70514119 -302735892 : 187654472 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2021 01 : ماهیانه 35

استخراج معدن

0 2020 06 21.3 -70.8 : 200 ماهیانه

افراد شاغل

0 2020 10 168778 109639 : 215181 ماهیانه 2020-10

بودجه دولت

-2.00 2018 12 -2 -7.2 : 6.6 سالیانه

بازار سهام

10536.46 2021 01 10565 9671 : 11957 روزانه

بدهی های دولت

0 2019 06 3179 700 : 3179 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

62.27 2018 12 62.5 26.8 : 88.3 سالیانه 2018-12

پول

1.21 2021 01 1.21 0.64 : 1.87 روزانه

تولیدات صنعتی

0 2020 06 -7.3 -36.6 : 34.1 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

21378.60 2019 12 20629 11991 : 21379 سالیانه

تولید صنعتی

-2.80 2020 09 -12.4 -51.4 : 91 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

8545.48 2019 12 8246 4793 : 8545 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1203.32 2020 09 919 602 : 1603 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

5.49 2019 12 5.51 0.98 : 5.51 سالیانه

تغییر قیمت تولید کننده

-0.60 2020 11 -0.4 -9.9 : 19.7 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2020 06 17 -40.5 : 50.2 ماهیانه

تورم مواد غذایی

1.20 2020 11 1.7 -3.6 : 8.7 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 03 43193 -131872 : 79025 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-7.30 2020 11 -1.2 -26.5 : 25.9 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-11.90 2020 11 -13.9 -36.6 : 43.06 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

281455.00 2020 06 287783 125180 : 377332 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

1402180.00 2020 11 1398737 48809 : 1402180 ماهیانه

جمعیت

0.62 2019 12 0.62 0.47 : 0.63 سالیانه 2019-12

جواز ساختمان

0 2020 03 61 27 : 299 سه ماهه

حداقل دستمزد

0 2018 06 288 288 : 288 سه ماهه EUR / ماه

حساب جاری

0 2020 06 -321903 -493339 : 292018 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-18.50 2018 12 -18.9 -44.23 : -7.4 سالیانه 2018-12

حواله

0 2020 03 64488 35726 : 64488 سه ماهه

دستمزد در تولید

603.00 2020 09 601 574 : 827 ماهیانه 2020-09

دستمزد

784.00 2020 11 784 267 : 787 ماهیانه 2020-11

درآمدهای دولت

0 2020 06 423413994 165905908 : 2150870317 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 71 49 : 82 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 67 61 : 106 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 6279 1490 : 6689 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 858113 479191 : 1224000 سالیانه

شاخص مسکن

0 2019 12 1122 975 : 1530 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 11 98.8 92.63 : 110 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 45 23 : 46 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 59.62 3.9 : 60.82 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 1 0 : 1.45 سالیانه

صادرات

37693.90 2020 11 31894 11428 : 52965 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.70 2020 11 105 89.8 : 106 ماهیانه

قیمت تولید

169.00 2020 11 170 93.2 : 171 ماهیانه

قیمت صادرات

0 2020 11 131 88 : 141 ماهیانه

قیمت گازوئیل

1.38 2020 12 1.31 0.56 : 1.86 ماهیانه

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

105.00 2020 11 105 89.9 : 107 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 06 -312621 -337621 : 542738 سه ماهه

میزان ساخت و ساز

0 2020 03 -7 -28.3 : 69.7 سه ماهه

موازنه تجاری

-133814.70 2020 11 -155058 -223211 : -26293 ماهیانه 2020-11

مخارج نظامی

0 2018 12 65.7 56.4 : 77.5 سالیانه

نرخ تورم

-0.90 2020 12 -1 -1.4 : 26.5 ماهیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

9.00 2018 12 9 9 : 20 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

9.00 2018 12 9 9 : 9 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

10.30 2019 12 10.3 9.8 : 10.3 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-26.90 2020 09 -20.3 -26.9 : 18.2 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

21.00 2020 12 21 17 : 21 سالیانه

نرخ تورم

-0.30 2020 11 -0.1 -1.1 : 5 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

24.00 2019 12 24 23.5 : 24 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

34.30 2019 12 34.3 33.3 : 34.3 سالیانه

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 12 12.2 10.5 : 17.6 سه ماهه 2019-12

نرخ بیکاری

20.28 2020 11 19.3 10.2 : 31 ماهیانه 2020-11

واردات

171508.60 2020 11 186952 65304 : 264187 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

0 2020 06 1089881 212026 : 1651889 ماهیانه

ورود توریست

8089.00 2020 11 12558 0 : 220915 ماهیانه

هزینه های دولت

217589.00 2020 06 172533 132118 : 285085 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2020 06 493928114 174130467 : 2248459026 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

770100.00 2020 06 804438 544338 : 957096 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -217443988.18 -124249431 -124249431 -124249431 -124248618 -124249431
بودجه دولت -2.00 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -3.2
بازار سهام 10536.46 10248 10107 9966 10391 9686
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 73 73 73 73 75 2018-12
پول 1.21 1.21 1.2 1.2 1.21 1.19
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21378.60 21100 21100 21100 21100 21400
تولید صنعتی -2.80 6.8 6.8 6.5 5.5 6.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 8545.48 8000 8000 8000 8000 8300
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1203.32 1133 873 1245 1209 1245
تولید ناخالص داخلی 5.49 5.1 5.1 5.1 5.1 5.5
تغییر قیمت تولید کننده -0.60 1.8 2.2 2.5 1.2 2.5
تورم مواد غذایی 1.20 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.30 9 -11 14.4 10 14.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -11.90 4.3 4.3 6.1 2.8 5.7
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 281455.00 333341 276272 346525 336759 346525
تسهیلات اعتباری خریدار 1402180.00 1269485 1315497 1361596 1323222 1361596
جمعیت 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.50 -16.1 -16.1 -16.1 -16.1 -13.5 2018-12
دستمزد در تولید 603.00 690 690 690 690 690 2020-09
دستمزد 784.00 800 800 800 800 800 2020-11
صادرات 37693.90 42500 42500 42500 42500 42500
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.70 107 107 106 105 108
قیمت تولید 169.00 171 173 178 169 173
قیمت گازوئیل 1.38 1.09 1.04 1.18 1.24 1.18
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.00 111 111 114 111 114
موازنه تجاری -133814.70 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700 2020-11
نرخ تورم -0.90 1.8 1.8 1.6 -0.6 1.6 2020-12
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00 9 9 9 9 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -26.90 16 10 5.8 -4 3
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تورم -0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 34.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
نرخ بیکاری 20.28 19 19 18 21.5 16 2020-11
واردات 171508.60 236200 236200 236200 236200 236200
ورود توریست 8089.00 75000 108000 29000 36200 38500
هزینه های دولت 217589.00 266554 165632 214156 208120 214156
هزینه های مصرف کننده 770100.00 894885 772260 921435 895466 921435
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی