شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مونته‌نگرو مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

مونته‌نگرو

مونته‌نگرو (به صربی/مونته‌نگرویی: Црна Гора یا Crna Gora — تلفظ تسرنا گُرا / t͡sr̩na: 'ɡɔra) کشوری در جنوب خاوری اروپا به پایتختی پودگوریتسا است و در کرانه دریای آدریاتیک قرار دارد. واحد پول این کشور، یورو است. جمعیت مونته‌نگرو ۶۲۰٬۰۲۹ نفر (در سال ۲۰۱۱) می‌باشد.مساحت این کشور در حدود ۱۳ هزار و ۸۱۰ کیلومتر مربع است. شمال مونته نگرو کوهستانی است و در شرق با کشورهای آلبانی، بوسنی و صربستان همسایه است.
 • نرخ فعلی : 6,653.7
 • بالاترین قیمت روز : 6,708.4
 • پایین ترین قیمت روز : 6,176.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 59.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.73%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,176.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۰:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 6,189.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 7.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 464.3
 • نرخ فعلی : 1,589.26
 • بالاترین قیمت روز : 1,597.91
 • پایین ترین قیمت روز : 1,584.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6.61
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,588.86
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۴۶:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 1,592.53
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.27
 • نرخ فعلی : 22.11
 • بالاترین قیمت روز : 22.16
 • پایین ترین قیمت روز : 21.23
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 21.23
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۷:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 20.29
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 8.97%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.82
 • نرخ فعلی : 0.9157
 • بالاترین قیمت روز : 0.9163
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9079
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.22%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9142
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۲:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 0.9079
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.86%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0078

شاخص های بورس مونته‌نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNSE 10 654.07 - 654.07 654.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
MONEX 10039.86 - 10039.86 10039.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Crnogorski Telekom 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Hotelska Grupa Budvanska 6.1 - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Luka Bar 0.23 - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Crnogorski Elektroprenosni 0.57 - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
HTP Ulcinjska Rivijera 2.8 - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳

شاخص‌های اقتصادی مونته‌نگرو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 01 104 84.78 : 105 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

Coronavirus Deaths

0 2020 03 1 0 : 1 روزانه 2020-03

Coronavirus Cases

0 2020 03 53 2 : 69 روزانه 2020-03

آسانی کسب و کار

0 2019 12 50 42 : 77 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 66352 8417 : 82456 سه ماهه

افراد شاغل

0 2019 11 202787 109639 : 215181 ماهیانه 2019-11

استخراج معدن

0 2019 12 16.5 -70.8 : 200 ماهیانه

ارزش بودجه دولت

2963957.61 2019 09 -38730633 -302735892 : 187654472 سه ماهه 2019-09

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 35

بودجه دولت

-2.00 2018 12 -2 -7.2 : 6.6 سالیانه 2018-12

بدهی های دولت

0 2019 06 3179 700 : 3179 سه ماهه 2019-06

بازار سهام

11149.15 2019 09 919 : 48618 روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

62.27 2018 12 62.5 26.8 : 88.3 سالیانه 2018-12

پول

1.09 2020 03 1.11 0.64 : 1.87 روزانه

تولید ناخالص داخلی

5.60 2019 12 5.45 0.98 : 5.6 سالیانه 2019-12

تولید صنعتی

10.00 2019 12 -9 -51.4 : 91 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1211.88 2019 12 1603 602 : 1603 سه ماهه 2019-12

تولید صنعتی

0 2019 12 -36.1 -40.5 : 50.2 ماهیانه

تولیدات صنعتی

0 2019 12 10.9 -36.6 : 34.1 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

17278.06 2018 12 16477 10067 : 17278 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

8226.60 2019 12 7845 4793 : 8227 سالیانه

تغییر قیمت تولید کننده

1.00 2020 02 1.8 -9.9 : 19.7 ماهیانه 2020-02

تسهیلات اعتباری خریدار

1357738.00 2019 12 1342125 48809 : 1357738 ماهیانه 2019-12

تورم مواد غذایی

2.10 2020 02 2.7 -3.6 : 8.7 ماهیانه 2020-02

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

331525.00 2019 09 377332 125180 : 377332 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

8.10 2020 01 3.5 -21.55 : 43.06 ماهیانه 2020-01

تغییرات موجودی انبار

0 2019 09 28038 -131872 : 79025 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

5.00 2020 01 14.4 -24.6 : 25.9 ماهیانه 2020-01

جواز ساختمان

0 2019 09 50 42 : 299 سه ماهه 2019-09

جمعیت

0.62 2019 12 0.62 0.47 : 0.63 سالیانه 2019-12

حواله

0 2019 12 64303 35726 : 64488 سه ماهه 2019-12

حداقل دستمزد

0 2018 06 288 288 : 288 سه ماهه EUR / ماه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-18.50 2018 12 -18.9 -44.23 : -7.4 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2019 12 240150 -493339 : 292018 سه ماهه 2019-12

دستمزد در تولید

604.00 2019 11 594 574 : 827 ماهیانه 2019-11

دستمزد

781.00 2019 12 778 267 : 781 ماهیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2019 09 931347266 165905908 : 1785041971 سه ماهه 2019-09

رتبه فساد مالی

0 2019 12 67 61 : 106 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 71 49 : 82 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 858113 479191 : 1224000 سالیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 6279 1490 : 6689 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 45 23 : 46 سالیانه

شاخص مسکن

0 2019 09 1206 975 : 1530 سه ماهه 2019-09

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 01 108 92.63 : 110 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 59.62 3.9 : 60.82 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.04 0 : 1.45 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.60 2020 02 106 89.8 : 106 ماهیانه 2020-02

صادرات

30000.00 2020 01 41998 11428 : 52965 ماهیانه 2020-01

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

106.10 2020 02 106 89.9 : 107 ماهیانه 2020-02

قیمت گازوئیل

1.27 2020 02 1.44 0.56 : 1.86 ماهیانه 2020-02

قیمت تولید

169.00 2020 02 170 93.2 : 171 ماهیانه 2020-02

قیمت صادرات

0 2020 01 133 88 : 141 ماهیانه 2020-01

گردش سرمایه

0 2019 12 -134085 -156060 : 542738 سه ماهه 2019-12

میزان ساخت و ساز

0 2019 09 12.3 -28.3 : 69.7 سه ماهه 2019-09

موازنه تجاری

-162000.00 2020 01 -174616 -223261 : -26293 ماهیانه 2020-01

مخارج نظامی

0 2018 12 65.7 56.4 : 77.5 سالیانه

نرخ تورم

-0.10 2020 02 0.1 -1.1 : 5 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات بر فروش

21.00 2020 12 21 17 : 21 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

9.00 2018 12 9 9 : 9 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

9.00 2018 12 9 9 : 20 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

0.90 2020 02 1.5 -1.4 : 26.5 ماهیانه 2020-02

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.10 2019 12 4.7 -5.7 : 10.7 سه ماهه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

24.00 2019 12 24 23.5 : 24 سالیانه 2019-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

10.30 2019 12 10.3 9.8 : 10.3 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

15.35 2020 01 16.21 10.2 : 31 ماهیانه 2020-01

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 09 11.4 10.5 : 17.6 سه ماهه 2019-09

نرخ تامین اجتماعی

34.30 2019 12 34.3 33.3 : 34.3 سالیانه 2019-12

وام به بخش خصوصی

0 2019 11 1014194 212026 : 1651889 ماهیانه 2019-11

ورود توریست

43754.00 2020 01 41387 10322 : 220915 ماهیانه

واردات

192000.00 2020 01 216615 65304 : 264187 ماهیانه 2020-01

هزینه های دولت

196526.00 2019 09 224419 132118 : 265234 سه ماهه 2019-09

هزینه های مالی

0 2019 09 970077899 174130467 : 2143082215 سه ماهه 2019-09

هزینه های مصرف کننده

883196.00 2019 09 904879 544338 : 925415 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت 2963957.61 -124248618 -124248618 -124249431 -124248618 -124249431 2019-09
بودجه دولت -2.00 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -5.6 2018-12
بازار سهام 11149.15 11900 11800 11600 12000 11200
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 70 70 70 70 73 2018-12
پول 1.09 1.11 1.1 1.1 1.11 1.09
تولید ناخالص داخلی 5.60 5.21 5.21 5.21 5.21 5.19 2019-12
تولید صنعتی 10.00 2.5 2.5 2.8 2 2.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1211.88 1093 1564 1564 873 1596 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17278.06 16405 16405 16405 16405 16753
تولید ناخالص داخلی سرانه 8226.60 7811 7811 7811 7811 7977
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 2 1.3 1 2.2 1.3 2020-02
تسهیلات اعتباری خریدار 1357738.00 1253185 1287289 1325152 1298814 1351655 2019-12
تورم مواد غذایی 2.10 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2020-02
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 331525.00 365057 323562 323568 280408 330040
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.10 4.5 5 4.3 3.5 5.2 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.00 10.8 -15 15.5 11.5 14.4 2020-01
جمعیت 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.50 -18.2 -18.2 -18.2 -18.2 -16.1 2018-12
دستمزد در تولید 604.00 670 670 690 670 690 2019-11
دستمزد 781.00 790 790 800 790 800 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.60 106 106 107 106 109 2020-02
صادرات 30000.00 40100 40100 42500 40100 42500 2020-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.10 108 108 111 108 114 2020-02
قیمت گازوئیل 1.27 -1.08 -1.03 -0.94 -1.14 -0.95 2020-02
قیمت تولید 169.00 174 172 172 171 174 2020-02
موازنه تجاری -162000.00 -194000 -194000 -193700 -194000 -193700 2020-01
نرخ تورم -0.10 0.1 0.1 0.4 0.1 0.4 2020-02
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00 9 9 9 9 9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9 2018-12
نرخ تورم 0.90 1 1.4 1.5 1.1 1.7 2020-02
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 -6.5 -4.8 -2.4 1.8 2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24.00 24 24 24 24 24 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 2019-12
نرخ بیکاری 15.35 18.3 19.5 21 16 18 2020-01
نرخ تامین اجتماعی 34.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 2019-12
ورود توریست 43754.00 38800 38800 44500 38800 44500
واردات 192000.00 234100 234100 236200 234100 236200 2020-01
هزینه های دولت 196526.00 217119 191805 191809 171746 195646 2019-09
هزینه های مصرف کننده 883196.00 875443 861982 861999 786425 879239 2019-09
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی