شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مونته‌نگرو مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

مونته‌نگرو

مونته‌نگرو (به صربی/مونته‌نگرویی: Црна Гора یا Crna Gora — تلفظ تسرنا گُرا / t͡sr̩na: 'ɡɔra) کشوری در جنوب خاوری اروپا به پایتختی پودگوریتسا است و در کرانه دریای آدریاتیک قرار دارد. واحد پول این کشور، یورو است. جمعیت مونته‌نگرو ۶۲۰٬۰۲۹ نفر (در سال ۲۰۱۱) می‌باشد.مساحت این کشور در حدود ۱۳ هزار و ۸۱۰ کیلومتر مربع است. شمال مونته نگرو کوهستانی است و در شرق با کشورهای آلبانی، بوسنی و صربستان همسایه است.
 • نرخ فعلی : 8,662.5
 • بالاترین قیمت روز : 8,748.2
 • پایین ترین قیمت روز : 8,541.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 86.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,643.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۳۶:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 8,646.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 15.7
 • نرخ فعلی : 1,561.05
 • بالاترین قیمت روز : 1,562.76
 • پایین ترین قیمت روز : 1,556.43
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.34
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,556.59
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۳۷:۳۸
 • نرخ روز گذشته : 1,557.47
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.58
 • نرخ فعلی : 58.81
 • بالاترین قیمت روز : 59.61
 • پایین ترین قیمت روز : 58.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.22%
 • نرخ بازگشایی بازار : 59.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۳۶:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 58.58
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.39%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23
 • نرخ فعلی : 0.9022
 • بالاترین قیمت روز : 0.9029
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9008
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9017
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۳۷:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 0.9018
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0004

شاخص های بورس مونته‌نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 11450.3 - 11450.3 11450.3 13.85 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۰۲
MNSE 10 784.69 - 784.69 784.69 0.47 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۰۲

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Montecargo 0.738 0.82 0.738 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Napredak 0.033 0.0454 0.033 0.0454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Bajo Sekulic 1.6 1.9 1.6 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Izbor ad Bar 0.004 - 0.004 0.004 0.00 37.93% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
Hotelska Grupa Budvanska 6.38 - 6.38 6.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲

شاخص‌های اقتصادی مونته‌نگرو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 12 104 84.78 : 105 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 50 42 : 77 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 66352 8417 : 82456 سه ماهه IP

افراد شاغل

0 2019 11 202787 109639 : 215181 ماهیانه

استخراج معدن

0 2019 11 28.9 -70.8 : 200 ماهیانه ٪

ارزش بودجه دولت

2963957.61 2019 09 -38730633 -302735892 : 187654472 سه ماهه EUR

ارزیابی اعتبار

0 2020 01 : ماهیانه

بودجه دولت

-2.00 2018 12 -2 -7.2 : 6.6 سالیانه ٪

بدهی های دولت

0 2019 06 3179 700 : 3179 سه ماهه EUR - میلیون

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

62.27 2018 12 62.5 26.8 : 88.3 سالیانه ٪

بازار سهام

11149.15 2019 09 919 : 48618 روزانه

پول

1.11 2020 01 1.11 0.64 : 1.87 روزانه

تولید ناخالص داخلی

5.45 2018 12 4.84 0.98 : 5.45 سالیانه USD - میلیارد

تولید صنعتی

-9.00 2019 11 -6.3 -51.4 : 91 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1602.92 2019 09 1130 602 : 1603 سه ماهه EUR - میلیون

تولیدات صنعتی

0 2019 11 -5.2 -36.6 : 34.1 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

0 2019 11 -10.1 -40.5 : 50.2 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

17278.06 2018 12 16477 10067 : 17278 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

8226.60 2019 12 7845 4793 : 8227 سالیانه USD

تغییرات موجودی انبار

0 2019 06 20015 -131872 : 78057 سه ماهه EUR هزار

تغییر قیمت تولید کننده

2.30 2019 11 2.6 -9.9 : 19.7 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

377654.00 2019 06 275794 125180 : 380426 سه ماهه EUR هزار

تغییرات سالیانه خرده فروشی

4.90 2019 11 5.7 -21.55 : 43.06 ماهیانه ٪

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-9.40 2019 11 -12.1 -24.6 : 25.9 ماهیانه ٪

تسهیلات اعتباری خریدار

1342125.00 2019 11 1332547 48809 : 1342125 ماهیانه EUR هزار

تورم مواد غذایی

3.20 2019 12 2.9 -3.6 : 8.7 ماهیانه ٪

جواز ساختمان

0 2019 06 42 42 : 299 سه ماهه

جمعیت

0.62 2018 12 0.62 0.47 : 0.63 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-18.50 2018 12 -18.9 -44.23 : -7.4 سالیانه ٪

حواله

0 2019 09 60198 35726 : 64303 سه ماهه EUR هزار

حساب جاری

0 2019 09 -328473 -493339 : 292018 سه ماهه EUR هزار

حداقل دستمزد

0 2018 06 288 288 : 288 سه ماهه EUR / ماه

دستمزد در تولید

604.00 2019 11 594 574 : 827 ماهیانه EUR / ماه

درآمدهای دولت

0 2019 09 931347266 165905908 : 1785041971 سه ماهه EUR

دستمزد

778.00 2019 11 776 267 : 778 ماهیانه EUR / ماه

رتبه فساد مالی

0 2018 12 64 61 : 106 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 71 49 : 82 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 6279 1490 : 6689 سه ماهه KBps

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2018 12 659233 479191 : 1224000 سالیانه EUR هزار

شاخص مسکن

0 2019 06 1122 975 : 1530 سه ماهه EUR / مربع متر

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 12 108 92.63 : 110 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 59.62 3.9 : 60.82 سالیانه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2018 12 46 23 : 46 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.04 0 : 1.45 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.70 2019 12 106 89.8 : 106 ماهیانه امتیاز

صادرات

33431.00 2019 11 39501 11428 : 52965 ماهیانه EUR هزار

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

106.50 2019 12 106 89.9 : 107 ماهیانه امتیاز

قیمت تولید

170.00 2019 11 170 93.2 : 171 ماهیانه امتیاز

قیمت گازوئیل

1.47 2019 12 1.44 0.56 : 1.86 ماهیانه USD / لیتر

قیمت صادرات

0 2019 11 133 88 : 141 ماهیانه امتیاز

گردش سرمایه

0 2019 09 318587 -185735 : 542738 سه ماهه EUR هزار

موازنه تجاری

-171810.95 2019 11 -189689 -223261 : -26293 ماهیانه EUR هزار

میزان ساخت و ساز

0 2019 09 12.3 -28.3 : 69.7 سه ماهه ٪

مخارج نظامی

0 2018 12 65.7 56.4 : 77.5 سالیانه

نرخ تورم

-0.10 2019 12 0.1 -1.1 : 5 ماهیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

21.00 2019 12 21 17 : 21 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

9.00 2018 12 9 9 : 9 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

9.00 2018 12 9 9 : 20 سالیانه ٪

نرخ تورم

1.00 2019 12 0.5 -1.4 : 26.5 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.70 2019 09 3.2 -5.7 : 10.7 سه ماهه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

24.00 2019 12 24 23.5 : 24 سالیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

10.30 2019 12 10.3 9.8 : 10.3 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

16.35 2019 11 15.51 10.2 : 31 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 06 11.6 10.5 : 17.6 سه ماهه ٪

نرخ تامین اجتماعی

34.30 2019 12 34.3 33.3 : 34.3 سالیانه ٪

وام به بخش خصوصی

0 2019 10 1001153 212026 : 1651889 ماهیانه EUR هزار

ورود توریست

55654.00 2019 11 116962 10322 : 220915 ماهیانه

واردات

205241.00 2019 11 229190 65304 : 264187 ماهیانه EUR هزار

هزینه های دولت

225232.00 2019 06 170165 132118 : 255721 سه ماهه EUR هزار

هزینه های مالی

0 2019 09 970077899 174130467 : 2143082215 سه ماهه EUR

هزینه های مصرف کننده

904879.00 2019 06 779403 544338 : 921922 سه ماهه EUR هزار
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت 2963957.61 -124248618 -124248618 -124249431 -124248618 -124249431 EUR
بودجه دولت -2.00 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 70.2 70.2 70.2 70.2 72.3 ٪
بازار سهام 11149.15 11600 11600 11600 11600 11000
پول 1.11 1.1 1.1 1.1 1.11 1.09
تولید ناخالص داخلی 5.45 6.9 6.9 6.9 6.9 7.5 USD - میلیارد
تولید صنعتی -9.00 2.5 2.5 2.8 2 2.8 ٪
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1602.92 1142 1623 1649 876 1697 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17278.06 17800 17800 17800 17800 18000 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 8226.60 8900 8900 8900 8900 9200 USD
تغییر قیمت تولید کننده 2.30 2 1.3 1 2.5 1.3 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 377654.00 381812 382378 388606 279244 399876 EUR هزار
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.90 3 3 2 3 2 ٪
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -9.40 13 13 13 13 13 ٪
تسهیلات اعتباری خریدار 1342125.00 1309583 1335471 1381047 1303319 1421097 EUR هزار
تورم مواد غذایی 3.20 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 ٪
جمعیت 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.50 -18.2 -18.2 -18.2 -18.2 -17.6 ٪
دستمزد در تولید 604.00 670 670 690 670 690 EUR / ماه
دستمزد 778.00 790 790 800 790 800 EUR / ماه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.70 106 106 107 106 109 امتیاز
صادرات 33431.00 40100 40100 42500 40100 42500 EUR هزار
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.50 108 108 111 108 114 امتیاز
قیمت تولید 170.00 174 172 172 171 174 امتیاز
قیمت گازوئیل 1.47 1.65 1.69 1.74 1.61 1.74 USD / لیتر
موازنه تجاری -171810.95 -194000 -194000 -193700 -194000 -193700 EUR هزار
نرخ تورم -0.10 0.1 0.1 0.4 0.1 0.4 ٪
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00 9 9 9 9 9 ٪
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9 ٪
نرخ تورم 1.00 1 1.4 1.5 1.1 1.7 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 2.2 2.5 2.9 2.5 2.9 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24.00 24 24 24 24 24 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 ٪
نرخ بیکاری 16.35 13.9 13.9 14.6 14.6 14.1 ٪
نرخ تامین اجتماعی 34.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 ٪
ورود توریست 55654.00 38800 38800 44500 38800 44500
واردات 205241.00 234100 234100 236200 234100 236200 EUR هزار
هزینه های دولت 225232.00 227712 228050 231764 172294 238485 EUR هزار
هزینه های مصرف کننده 904879.00 914842 916199 931120 789153 958123 EUR هزار