مولداوی مولداوی
مولداوی

مولداوی

مولداوی (به مولداویایی: Moldova) با نام رسمی جمهوری مولداوی (به مولداویایی: Republica Moldova) کشوری محصور در خشکی در اروپای شرقی است که از غرب با رومانی و از شرق با اوکراین همسایه است. مرزهای مولداوی با رومانی در راستای رودهای پروت و دانوب کشیده شده‌است. این کشور از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۱ با نام جمهوری شوروی سوسیالیستی مولداوی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود و در ۲۷ اوت ۱۹۹۱ اعلام استقلال نمود. پایتخت مولداوی شهر کیشیناو است. منطقه‌ای در ساحل شرقی رود نیسترو از سال ۱۹۹۰ تاکنون تحت حاکمیت دولت ترانس‌نیستریا است. مولداوی به وسیله یک جمهوری پارلمانی اداره می‌شود که رئیس‌جمهور در آن ریاست کشور و نخست‌وزیر ریاست حکومت را بر عهده دارد. این کشور عضو سازمان ملل متحد، شورای اروپا، سازمان جهانی تجارت و چندین سازمان بین‌المللی دیگر است و متقاضی عضویت در اتحادیه اروپا شده‌است.
 • نرخ فعلی : 38,401.6
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.79%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۵:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 11.62%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3,998.2
 • نرخ فعلی : 1,800.72 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.53%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۴:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.46
 • نرخ فعلی : 71.97 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۴:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.28%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2
 • نرخ فعلی : 0.8472 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8468
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۶:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0021

بازارهای ارزی مولداوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / لئو مولداوی 21.27 - 21.26 21.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۳۵
لئو مولداوی / روبل روسیه 4.1017 4.101 4.0956 4.1209 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۲۸
دلار / لئو مولداوی 18.08 18.1 18.069 18.1 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۱
لئو مولداوی / یورو 0.0469 - 0.0469 0.0469 0.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۲۸
پوند انگلیس / لئو مولداوی 24.8217 - 24.8217 24.8217 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۲:۲۸

شاخص‌های اقتصادی مولداوی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 258096 0 : 258237 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 249556 0 : 249643 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 23.33 0.1 : 23.59 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 941278 3849 : 951807 روزانه 2021-07

Coronavirus Deaths

0 2021 07 6232 0 : 6236 روزانه 2021-07

آسانی کسب و کار

0 2019 12 47 44 : 108 سالیانه

افراد بیکار

0 2021 03 31.8 30.2 : 170 سه ماهه 2021-03

افراد شاغل

0 2021 03 846 798 : 1568 سه ماهه 2021-03

اندازه اصل تورم

2.80 2021 05 2.5 1.6 : 14.6 ماهیانه

استخراج معدن

0 2021 05 71.5 -73.3 : 245 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 25

ارزش بودجه دولت

0 2019 12 -1613 -3837 : 578 سالیانه

بدهی خارجی

0 2021 03 8358 1678 : 8358 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

32.90 2020 12 25 19.27 : 159 سالیانه 2020-12

بودجه دولت

-1.40 2019 12 -0.8 -6.3 : 1.6 سالیانه

پول

17.94 2021 07 17.97 9.51 : 20.55 روزانه

تولید فولاد

0 2020 12 40 0 : 104 ماهیانه

تولیدات صنعتی

0 2021 05 -5.6 -43.6 : 25.9 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

12324.74 2020 12 13022 2620 : 13022 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3513.60 2020 12 3712 656 : 3712 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

52951573.90 2020 12 199162184 4671646 : 199162184 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

11.91 2020 12 11.97 1.17 : 11.97 سالیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2021 02 -27.5 -37.4 : 38 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2021 05 51.6 -31.9 : 51.6 ماهیانه

تولید صنعتی

11.60 2021 05 50.4 -30.1 : 50.4 ماهیانه

تورم مواد غذایی

4.60 2021 06 5 -9.8 : 24.6 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2021 03 -1957857 -2164828 : 3352259 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2021 02 7 -28.2 : 24.2 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

7.80 2021 06 7.7 -4.9 : 40.3 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

10898830.00 2021 03 11945675 381633 : 19068440 سه ماهه

جمعیت

2.61 2020 12 2.64 2.04 : 2.98 سالیانه 2020-12

حساب جاری

0 2020 12 -345 -377 : 41.39 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-9.70 2019 12 -10.6 -19.7 : -1.2 سالیانه 2019-12

حواله

0 2020 09 238 0.02 : 316 سه ماهه

درآمدهای دولت

0 2019 12 57996 14528 : 62949 سالیانه

دستمزد

8468.60 2021 03 8860 330 : 8860 سه ماهه 2021-03

دستمزد در تولید

7106.20 2021 03 7423 563 : 7423 سه ماهه 2021-03

ذخایر ارزی

0 2021 05 3728257 0 : 3783126 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 120 63 : 123 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 88 82 : 94 سالیانه

سن بازنشستگی زنان

59.50 2021 12 59 57 : 59.5 سالیانه 2021-12

سن بازنشستگی مردان

63.00 2021 12 63 62 : 63 سالیانه 2021-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 12 33.74 -22 : 278 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0.12 0 : 2.58 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 55.53 3.86 : 56.75 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 32 21 : 36 سالیانه

صادرات

201.70 2021 05 218 61.9 : 272 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

2712.97 2021 05 2700 119 : 2713 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 06 80021 1737 : 80536 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 06 112158 2504 : 113011 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 06 58890 1375 : 59227 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 06 31815 1052 : 32099 ماهیانه

قیمت تولید

145.80 2021 06 145 96.6 : 146 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 09 -36.8 -402 : 449 سه ماهه

مخارج نظامی

0 2020 12 43 15.1 : 43.1 سالیانه

موازنه تجاری

-361.70 2021 05 -344 -371 : -40.4 ماهیانه 2021-05

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

2.60 2020 12 0 -7.84 : 5.3 سه ماهه 2020-12

نسبت ذخیره نقدی

0 2021 04 30 8 : 42.5 ماهیانه

نرخ وام

5.15 2021 05 5.15 5.15 : 30 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2021 03 40.8 37 : 61.4 سه ماهه 2021-03

نرخ مالیات شرکت

12.00 2021 12 12 0 : 20 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

12.00 2021 12 12 12 : 20 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2021 12 20 20 : 20 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.80 2021 03 -3.3 -14 : 12.9 سه ماهه

نرخ بهره سپرده

0.15 2021 06 0.15 0.15 : 16.5 ماهیانه

نرخ تورم

0.10 2021 06 0.5 -3.5 : 240 ماهیانه

نرخ تورم

3.20 2021 06 3.09 -2.3 : 16.9 ماهیانه 2021-06

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

9.00 2021 12 10.5 1 : 10.5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

33.00 2021 12 33 29 : 38 سالیانه

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 03 10.4 5.5 : 37 سه ماهه 2020-12

نرخ بیکاری

4.30 2021 03 3.6 2.2 : 13 سه ماهه 2021-03

نرخ بهره

2.65 2021 06 2.65 2.65 : 21 روزانه 2021-06

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

24.00 2021 12 22.5 22.5 : 29 سالیانه

نرخ اشتغال

0 2021 03 39.3 34.3 : 56.7 سه ماهه 2021-03

واردات

563.40 2021 05 561 111 : 630 ماهیانه

ورود توریست

0 2021 03 5549 660 : 51355 سه ماهه

هزینه های دولت

9784231.00 2021 03 10619267 3865890 : 10619267 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2019 12 59609 13949 : 65976 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

38553569.00 2021 03 49339914 3508408 : 50108442 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 2.80 4.3 4.5 4.5 3.9 4.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.90 36 39.5 39.5 36 39.5 2020-12
بودجه دولت -1.40 -5.6 -4.1 -4.1 -5.6 -4.1
پول 17.94 18.1 18.17 18.24 18.04 18.37
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12324.74 13000 13000 13000 13000 13800
تولید ناخالص داخلی سرانه 3513.60 3600 3600 3600 3600 3800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52951573.90 199148718 54540121 55599153 224057457 56176325
تولید ناخالص داخلی 11.91 11.89 12.61 12.61 11.89 12.61
تولید صنعتی 11.60 2 1.4 1 3 0.8
تورم مواد غذایی 4.60 5 5.3 5.3 4.2 6.5
تغییر قیمت تولید کننده 7.80 5.1 4.2 3.9 6.3 3.7
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10898830.00 12367487 12304045 11443772 14346833 12673167
جمعیت 2.61 2.6 2.57 2.57 2.6 2.57 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.70 -7.3 -8 -8 -7.3 -8 2019-12
دستمزد 8468.60 7000 7000 7000 7000 7000 2021-03
دستمزد در تولید 7106.20 6300 6300 6300 6300 6300 2021-03
سن بازنشستگی زنان 59.50 59.5 60 60 59.5 60 2021-12
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63 2021-12
صادرات 201.70 285 285 285 265 285
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2712.97 2744 2754 2794 2697 2895
قیمت تولید 145.80 145 149 151 144 150
موازنه تجاری -361.70 -280 -280 -280 -280 -280 2021-05
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60 1.1 1.1 1.1 1.6 0.6 2020-12
نرخ وام 5.15 9.5 5.15 5.25 5.15 5.5
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 18 12 12 12 12
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 3 5 4 6 3
نرخ بهره سپرده 0.15 3.5 0.15 0.25 0.15 0.5
نرخ تورم 0.10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ تورم 3.20 5 3.5 3 3.8 5.5 2021-06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 6 6 9 9 9
نرخ تامین اجتماعی 33.00 29 29 33 33 33
نرخ بیکاری 4.30 5.1 5.7 5.5 4.7 5.2 2021-03
نرخ بهره 2.65 2.65 2.75 2.75 2.65 3 2021-06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.00 23 23 24 24 24
واردات 563.40 565 565 565 545 565
هزینه های دولت 9784231.00 59059 10937845 10273443 9199362 11265980
هزینه های مصرف کننده 38553569.00 48660691 50820111 40481247 38316347 52344715
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی