شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مولداوی مولداوی
 • نرخ فعلی : 9,728.8
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,713.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 9.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۸:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.5
 • نرخ فعلی : 1,684.41 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 1,684.41
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۷:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.48
 • نرخ فعلی : 39.12 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 39.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۷:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.74%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.29
 • نرخ فعلی : 0.8821 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 0.883
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی مولداوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
لئو مولداوی / دلار 0.0581 0.0577 0.0577 0.0581 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۴۳
لئو مولداوی / روبل روسیه 4.038 4.0381 4.0341 4.0381 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۴۲
یورو / لئو مولداوی 19.26 19.28 19.26 19.28 0.02 0.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۴۲
دلار / لئو مولداوی 17.2655 - 17.2655 17.2655 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
پوند انگلیس / لئو مولداوی 21.8792 - 21.8792 21.8792 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۳:۵۶

شاخص‌های اقتصادی مولداوی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Recovered

0 2020 06 4738 0 : 4863 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 295 0 : 307 روزانه 2020-06

Coronavirus Cases

0 2020 06 8251 1 : 8360 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 47 44 : 108 سالیانه

افراد شاغل

0 2019 12 910 829 : 1568 سه ماهه 2019-12

اندازه اصل تورم

3.40 2020 04 4.1 2.3 : 14.6 ماهیانه 2020-04

افراد بیکار

0 2019 12 37.8 30.4 : 170 سه ماهه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 25

استخراج معدن

0 2020 03 1.5 -73.3 : 245 ماهیانه

ارزش بودجه دولت

0 2017 12 -2509 -3837 : 578 سالیانه 2017-12

بودجه دولت

-1.00 2018 12 -0.8 -6.3 : 1.6 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2019 12 7317 1678 : 7546 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

27.40 2018 12 28.9 19.27 : 159 سالیانه 2018-12

پول

17.33 2020 06 17.22 9.51 : 20.55 روزانه

تولید ناخالص داخلی

12.00 2019 12 11.31 1.17 : 12 سالیانه 2019-12

تولید فولاد

0 2020 03 20 0 : 104 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

199162184.20 2019 12 183851602 4671646 : 199162184 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

2684.10 2018 12 2578 1090 : 2754 سالیانه

تولیدات صنعتی

0 2020 03 3 -43.6 : 25.9 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

6489.74 2018 12 6234 2622 : 6490 سالیانه

تولید صنعتی

0 2020 03 11.2 -31.9 : 31.7 ماهیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2020 03 -0.9 -37.4 : 23.8 ماهیانه 2020-03

تغییر قیمت تولید کننده

2.60 2020 04 2.4 -4.9 : 40.3 ماهیانه 2020-04

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

12253806.00 2019 12 17835755 381633 : 17835755 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 03 15.6 -18.4 : 24.2 ماهیانه 2020-03

تغییرات موجودی انبار

0 2019 09 -349068 -1606895 : 3352259 سه ماهه

تورم مواد غذایی

10.00 2020 04 10.5 -9.8 : 24.6 ماهیانه 2020-04

تولید صنعتی

-10.50 2020 03 4.7 -30.1 : 23.5 ماهیانه

جمعیت

3.55 2019 12 3.55 3.55 : 4.36 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2019 12 -377 -377 : 41.39 سه ماهه 2019-12

حواله

0 2019 09 237 0.02 : 316 سه ماهه 2019-09

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-9.90 2018 12 -7.6 -19.7 : -1.2 سالیانه 2018-12

دستمزد در تولید

7111.90 2019 12 6765 563 : 7112 سه ماهه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2017 12 45947 14528 : 53378 سالیانه 2017-12

دستمزد

7813.10 2019 12 7385 330 : 7813 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 03 3022366 0 : 3054637 ماهیانه 2020-03

رتبه فساد مالی

0 2019 12 117 63 : 123 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 88 82 : 94 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

63.00 2018 12 62.5 62 : 63 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

58.00 2018 12 57.5 57 : 58 سالیانه 2018-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 09 293 -9.26 : 293 سه ماهه 2019-09

شاخص فساد مالی

0 2019 12 33 21 : 36 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.23 0 : 2.58 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 55.53 3.86 : 56.75 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

2621.50 2020 03 2619 119 : 2622 ماهیانه 2020-03

صادرات

210.30 2020 03 245 61.9 : 272 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M2

0 2020 04 61969 1737 : 63311 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M3

0 2020 04 92153 2504 : 92599 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M0

0 2020 04 23451 1052 : 24095 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M1

0 2020 04 41869 1375 : 43016 ماهیانه 2020-04

قیمت تولید

134.70 2020 04 134 96.6 : 135 ماهیانه 2020-04

گردش سرمایه

0 2019 09 -377 -377 : 449 سه ماهه 2019-09

موازنه تجاری

-290.70 2020 03 -240 -350 : -40.4 ماهیانه 2020-03

مخارج نظامی

0 2018 12 30.6 13.2 : 34.3 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 20 : 20 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-1.20 2019 12 0.6 -7.84 : 5.3 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

18.00 2018 12 18 18 : 20 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.20 2019 12 4.3 -7.4 : 12.9 سه ماهه 2019-12

نرخ وام

6.25 2020 05 6.25 6.25 : 30 ماهیانه 2020-05

نرخ تورم

0.20 2020 04 0.1 -3.5 : 240 ماهیانه 2020-04

نسبت ذخیره نقدی

0 2020 04 41 8 : 42.5 ماهیانه 2020-04

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 12 43.6 37 : 61.4 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

12.00 2018 12 12 0 : 20 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

3.25 2020 05 3.25 3.25 : 21 روزانه 2020-05

نرخ تورم

5.25 2020 04 5.9 -2.3 : 16.9 ماهیانه 2020-04

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

23.00 2018 12 23 23 : 29 سالیانه 2018-12

نرخ اشتغال

0 2019 12 41.8 34.3 : 56.7 سه ماهه 2019-12

نرخ بیکاری

4.30 2019 12 4 2.2 : 13 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره سپرده

0.25 2020 05 0.25 0.25 : 16.5 ماهیانه 2020-05

نرخ بیکاری جوانان

0 2019 09 8.9 5.5 : 37 سه ماهه 2019-09

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

6.00 2018 12 6 1 : 6 سالیانه 2018-12

نرخ تامین اجتماعی

29.00 2018 12 29 29 : 30 سالیانه 2018-12

ورود توریست

0 2019 12 51355 11226 : 51355 سه ماهه

واردات

501.00 2020 03 485 111 : 555 ماهیانه 2020-03

هزینه های دولت

54522.40 2017 12 48463 13949 : 54522 سالیانه 2017-12

هزینه های مصرف کننده

50108442.00 2019 12 49512481 3508408 : 50108442 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 3.40 5.7 5.5 5 6 4.7 2020-04
بودجه دولت -1.00 -5.2 -5.2 -6.3 -5.2 -6.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.40 31.9 31.9 33.8 31.9 33.8 2018-12
پول 17.33 17.34 17.43 17.51 17.26 17.68
تولید ناخالص داخلی 12.00 12.9 12.9 14 12.9 14 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 199162184.20 180538596 186425524 187160931 177133664 190526886 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2684.10 2800 2800 2900 2800 2900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6489.74 7000 7000 6214 7000 7380
تغییر قیمت تولید کننده 2.60 2.5 2.7 2.7 2.3 2.5 2020-04
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12253806.00 17514355 18085456 18156799 14583956 18483336
تورم مواد غذایی 10.00 6.9 7 6.3 8.2 5.9 2020-04
تولید صنعتی -10.50 -22 -9 5.5 -31 7.2
جمعیت 3.55 3.54 3.55 3.54 3.54 3.55 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.90 -10.6 -10.6 -9.7 -10.6 -9.7 2018-12
دستمزد در تولید 7111.90 6100 6300 6300 6100 6300 2019-12
دستمزد 7813.10 6800 7000 7000 6800 7000 2019-12
سن بازنشستگی مردان 63.00 64 64 64 64 64 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58.00 59 59 59 59 59 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2621.50 2658 2734 2739 2670 2865 2020-03
صادرات 210.30 230 265 265 260 285 2020-03
قیمت تولید 134.70 136 137 137 135 140 2020-04
موازنه تجاری -290.70 -242 -280 -280 -222 -280 2020-03
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 -2.5 0.8 0.5 -8 0.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20 -3.6 1.4 1.8 -7.3 2.2 2019-12
نرخ وام 6.25 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 2020-05
نرخ تورم 0.20 0.3 0.5 0.5 0.3 0.5 2020-04
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12 2018-12
نرخ بهره 3.25 3 3 3 3 3 2020-05
نرخ تورم 5.25 4.7 5 4.5 5.8 4.8 2020-04
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.00 23 23 23 23 23 2018-12
نرخ بیکاری 4.30 8.5 9.1 10 7.7 8 2019-12
نرخ بهره سپرده 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2020-05
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00 6 6 6 6 6 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29.00 29 29 29 29 29 2018-12
واردات 501.00 472 545 545 482 565 2020-03
هزینه های دولت 54522.40 53541 55286 55504 52532 56502 2017-12
هزینه های مصرف کننده 50108442.00 48620266 50205656 50403706 38154908 51310180 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی