مولداوی مولداوی
مولداوی

مولداوی

مولداوی (به مولداویایی: Moldova) با نام رسمی جمهوری مولداوی (به مولداویایی: Republica Moldova) کشوری محصور در خشکی در اروپای شرقی است که از غرب با رومانی و از شرق با اوکراین همسایه است. مرزهای مولداوی با رومانی در راستای رودهای پروت و دانوب کشیده شده‌است. این کشور از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۱ با نام جمهوری شوروی سوسیالیستی مولداوی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود و در ۲۷ اوت ۱۹۹۱ اعلام استقلال نمود. پایتخت مولداوی شهر کیشیناو است. منطقه‌ای در ساحل شرقی رود نیسترو از سال ۱۹۹۰ تاکنون تحت حاکمیت دولت ترانس‌نیستریا است. مولداوی به وسیله یک جمهوری پارلمانی اداره می‌شود که رئیس‌جمهور در آن ریاست کشور و نخست‌وزیر ریاست حکومت را بر عهده دارد. این کشور عضو سازمان ملل متحد، شورای اروپا، سازمان جهانی تجارت و چندین سازمان بین‌المللی دیگر است و متقاضی عضویت در اتحادیه اروپا شده‌است.
 • نرخ فعلی : 44,937.5
 • بالاترین قیمت روز : 45,754.5
 • پایین ترین قیمت روز : 42,594.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 730.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.83%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44,106.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۲۷:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 44,042.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 894.9
 • نرخ فعلی : 1,870.86 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 1,873.45
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.49
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.87
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,866.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۲۷:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 1,866.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.46
 • نرخ فعلی : 66.56 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 66.59
 • پایین ترین قیمت روز : 66.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.08
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.38%
 • نرخ بازگشایی بازار : 66.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۲۶:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 66.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25
 • نرخ فعلی : 0.8205 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 0.823
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8204
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8224
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۲۵:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 0.8226
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0021

بازارهای ارزی مولداوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
لئو مولداوی / روبل روسیه 4.1453 4.145 4.145 4.1919 0.04 0.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۲۲
یورو / لئو مولداوی 21.78 21.77 21.53 21.78 0.19 0.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۲۲
دلار / لئو مولداوی 17.87 17.7144 17.7144 17.87 0.16 0.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
لئو مولداوی / دلار 0.0563 - 0.0563 0.0563 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۵:۴۷
لئو مولداوی / یورو 0.0463 - 0.0463 0.0463 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲:۲۸

شاخص‌های اقتصادی مولداوی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 253736 0 : 253845 روزانه 2021-05

Coronavirus Deaths

0 2021 05 6016 0 : 6027 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 244298 0 : 244487 روزانه 2021-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 47 44 : 108 سالیانه

ارزش بودجه دولت

0 2019 12 -1613 -3837 : 578 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 25

استخراج معدن

0 2021 02 -50 -73.3 : 245 ماهیانه

افراد بیکار

0 2020 12 30.2 30.2 : 170 سه ماهه 2020-12

افراد شاغل

0 2020 12 863 806 : 1568 سه ماهه 2020-12

اندازه اصل تورم

2.50 2021 04 2 1.6 : 14.6 ماهیانه

بودجه دولت

-1.40 2019 12 -0.8 -6.3 : 1.6 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

25.00 2019 12 27 19.27 : 159 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

0 2020 12 7950 1678 : 8358 سه ماهه

پول

17.61 2021 05 17.61 9.51 : 20.55 روزانه

تولیدات صنعتی

0 2021 02 -29.1 -43.6 : 25.9 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

13033.90 2019 12 12373 2622 : 13034 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3715.77 2019 12 3527 1090 : 3716 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

52951573.90 2020 12 199162184 4671646 : 199162184 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

11.96 2019 12 11.46 1.17 : 11.96 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 12 40 0 : 104 ماهیانه

تولید صنعتی

2.40 2021 02 -9.3 -30.1 : 23.5 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2021 02 -13 -31.9 : 31.7 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

7.20 2021 03 5.6 -4.9 : 40.3 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

11945675.00 2020 12 19068440 381633 : 19068440 سه ماهه

تورم مواد غذایی

5.10 2021 04 3 -9.8 : 24.6 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2021 02 7 -28.2 : 24.2 ماهیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2021 02 -27.5 -37.4 : 38 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 12 625585 -2164828 : 3352259 سه ماهه

جمعیت

3.55 2019 12 3.55 3.55 : 4.36 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2020 12 -345 -377 : 41.39 سه ماهه

حواله

0 2020 09 238 0.02 : 316 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-9.70 2019 12 -10.6 -19.7 : -1.2 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2019 12 57996 14528 : 62949 سالیانه

دستمزد

8859.90 2020 12 8074 330 : 8860 سه ماهه 2020-12

دستمزد در تولید

7422.70 2020 12 7210 563 : 7423 سه ماهه 2020-12

ذخایر ارزی

0 2021 04 3743617 0 : 3783126 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 88 82 : 94 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 120 63 : 123 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

63.00 2021 12 63 62 : 63 سالیانه 2021-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 12 33.74 -22 : 278 سه ماهه

سن بازنشستگی زنان

59.50 2021 12 59 57 : 59.5 سالیانه 2021-12

شاخص تروریسم

0 2019 12 0.12 0 : 2.58 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 55.53 3.86 : 56.75 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 32 21 : 36 سالیانه

صادرات

287.20 2021 03 227 61.9 : 287 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

2700.04 2021 04 2661 119 : 2700 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 03 30453 1052 : 30453 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 03 55839 1375 : 55839 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 03 76590 1737 : 76590 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 03 108124 2504 : 108124 ماهیانه

قیمت تولید

143.30 2021 03 141 96.6 : 143 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 09 -36.8 -402 : 449 سه ماهه

مخارج نظامی

0 2019 12 37.4 14.9 : 43.8 سالیانه

موازنه تجاری

-343.00 2021 03 -294 -350 : -40.4 ماهیانه 2021-03

نسبت ذخیره نقدی

0 2021 04 30 8 : 42.5 ماهیانه

نرخ وام

5.15 2021 04 5.15 5.15 : 30 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 12 41.5 37 : 61.4 سه ماهه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

12.00 2021 12 12 0 : 20 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

2.60 2020 12 0 -7.84 : 5.3 سه ماهه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

12.00 2021 12 12 12 : 20 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 20 : 20 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-3.30 2020 12 -9.7 -14 : 12.9 سه ماهه

نرخ بیکاری

3.60 2020 12 3.4 2.2 : 13 سه ماهه 2020-12

نرخ تورم

1.50 2021 04 1 -3.5 : 240 ماهیانه

نرخ تورم

2.80 2021 04 1.5 -2.3 : 16.9 ماهیانه 2021-04

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

9.00 2021 12 10.5 1 : 10.5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

33.00 2021 12 33 29 : 38 سالیانه

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 03 10.4 5.5 : 37 سه ماهه 2020-12

نرخ بهره سپرده

0.15 2021 04 0.15 0.15 : 16.5 ماهیانه

نرخ بهره

2.65 2021 04 2.65 2.65 : 21 روزانه 2021-04

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

24.00 2021 12 22.5 22.5 : 29 سالیانه

نرخ اشتغال

0 2020 12 40.1 34.3 : 56.7 سه ماهه 2020-12

واردات

630.20 2021 03 522 111 : 630 ماهیانه

ورود توریست

0 2020 12 4048 660 : 51355 سه ماهه

هزینه های دولت

10619267.00 2020 12 8229012 3865890 : 10619267 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2019 12 59609 13949 : 65976 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

49339914.00 2020 12 47122248 3508408 : 50108442 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 2.50 3.9 4.3 4.5 3.6 4.8
بودجه دولت -1.40 -5.6 -5.6 -4.1 -5.6 -4.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.00 36 36 39.5 36 39.5 2019-12
پول 17.61 17.84 17.93 18.01 17.75 18.18
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13033.90 13000 13000 13000 13000 13800
تولید ناخالص داخلی سرانه 3715.77 3600 3600 3600 3600 3800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52951573.90 211111915 54540121 54540121 224057457 56176325
تولید ناخالص داخلی 11.96 11.89 11.89 12.61 11.89 12.61
تولید صنعتی 2.40 3 2 1.4 5 0.8
تغییر قیمت تولید کننده 7.20 6.3 5.1 4.2 7.6 3.7
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11945675.00 20212546 12304045 12304045 14346833 12673167
تورم مواد غذایی 5.10 4.2 5 5.3 3.6 6.5
جمعیت 3.55 3.54 3.55 3.55 3.54 3.55 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.70 -7.3 -7.3 -8 -7.3 -8 2019-12
دستمزد 8859.90 7000 7000 7000 7000 7000 2020-12
دستمزد در تولید 7422.70 6300 6300 6300 6300 6300 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63 2021-12
سن بازنشستگی زنان 59.50 59.5 59.5 60 59.5 60 2021-12
صادرات 287.20 265 285 285 265 285
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2700.04 2658 2718 2780 2692 2868
قیمت تولید 143.30 144 145 149 146 150
موازنه تجاری -343.00 -280 -280 -280 -280 -280 2021-03
نرخ وام 5.15 5.15 5.15 5.25 5.15 5.5
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60 1.6 1.1 1.1 2 0.6 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.30 6 3 3 12.5 3
نرخ بیکاری 3.60 6.2 6 5.7 6.4 5.2 2020-12
نرخ تورم 1.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ تورم 2.80 2.3 4 4.5 2.3 5.5 2021-04
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 6 9 9 9
نرخ تامین اجتماعی 33.00 33 29 33 33 33
نرخ بهره سپرده 0.15 0.15 0.15 0.25 0.15 0.5
نرخ بهره 2.65 2.65 2.65 2.75 2.65 3 2021-04
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.00 24 23 24 24 24
واردات 630.20 545 565 565 545 565
هزینه های دولت 10619267.00 8722753 10937845 10937845 9199362 11265980
هزینه های مصرف کننده 49339914.00 49949583 50820111 50820111 38316347 52344715
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی