مولداوی مولداوی
مولداوی

مولداوی

مولداوی (به مولداویایی: Moldova) با نام رسمی جمهوری مولداوی (به مولداویایی: Republica Moldova) کشوری محصور در خشکی در اروپای شرقی است که از غرب با رومانی و از شرق با اوکراین همسایه است. مرزهای مولداوی با رومانی در راستای رودهای پروت و دانوب کشیده شده‌است. این کشور از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۱ با نام جمهوری شوروی سوسیالیستی مولداوی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود و در ۲۷ اوت ۱۹۹۱ اعلام استقلال نمود. پایتخت مولداوی شهر کیشیناو است. منطقه‌ای در ساحل شرقی رود نیسترو از سال ۱۹۹۰ تاکنون تحت حاکمیت دولت ترانس‌نیستریا است. مولداوی به وسیله یک جمهوری پارلمانی اداره می‌شود که رئیس‌جمهور در آن ریاست کشور و نخست‌وزیر ریاست حکومت را بر عهده دارد. این کشور عضو سازمان ملل متحد، شورای اروپا، سازمان جهانی تجارت و چندین سازمان بین‌المللی دیگر است و متقاضی عضویت در اتحادیه اروپا شده‌است.
 • نرخ فعلی : 19,269.1
 • بالاترین قیمت روز : 19,338.9
 • پایین ترین قیمت روز : 18,991.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 61.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 19,097.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۱۵:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 19,097.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.9%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 171.8
 • نرخ فعلی : 1,837.32 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 1,839.27
 • پایین ترین قیمت روز : 1,835.69
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,837.32
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 46.09 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 46.14
 • پایین ترین قیمت روز : 46
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 46.09
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8252 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8258
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8243
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8252
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی مولداوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
لئو مولداوی / دلار 0.0577 - 0.0577 0.0578 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۱۵
یورو / لئو مولداوی 20.95 - 20.95 20.962 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۰۰
لئو مولداوی / روبل روسیه 4.3091 - 4.296 4.3091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۲۸
دلار / لئو مولداوی 17.28 - 17.2654 17.4505 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۷:۴۳
لئو مولداوی / یورو 0.0474 - 0.0474 0.0474 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۲:۴۹

شاخص‌های اقتصادی مولداوی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 12 107017 0 : 107364 روزانه 2020-12

Coronavirus Deaths

0 2020 12 2290 0 : 2304 روزانه 2020-12

Coronavirus Recovered

0 2020 12 95354 0 : 95918 روزانه 2020-12

آسانی کسب و کار

0 2019 12 47 44 : 108 سالیانه

ارزش بودجه دولت

0 2017 12 -2509 -3837 : 578 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 11 : ماهیانه 25

استخراج معدن

0 2020 08 15.7 -73.3 : 245 ماهیانه

افراد بیکار

0 2020 03 38.1 30.4 : 170 سه ماهه 2020-03

افراد شاغل

0 2020 03 850 806 : 1568 سه ماهه 2020-03

اندازه اصل تورم

2.10 2020 10 2.4 2.1 : 14.6 ماهیانه

بودجه دولت

-1.00 2018 12 -0.8 -6.3 : 1.6 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

27.40 2018 12 28.9 19.27 : 159 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2020 03 7546 1678 : 7581 سه ماهه

پول

17.15 2020 11 17.11 9.51 : 20.55 روزانه

تولیدات صنعتی

0 2020 08 4.8 -43.6 : 25.9 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

13033.90 2019 12 12373 2622 : 13034 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3715.77 2019 12 3527 1090 : 3716 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

199162184.20 2019 12 183851602 4671646 : 199162184 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

11.96 2019 12 11.46 1.17 : 11.96 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 09 20 0 : 104 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2020 08 -4.4 -31.9 : 31.7 ماهیانه

تولید صنعتی

-7.90 2020 09 -7.9 -30.1 : 23.5 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

2.40 2020 10 2 -4.9 : 40.3 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

12752740.00 2020 06 9252132 381633 : 17835755 سه ماهه

تورم مواد غذایی

4.00 2020 10 5.9 -9.8 : 24.6 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 05 -28.1 -28.1 : 24.2 ماهیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2020 05 -25.6 -37.4 : 37.9 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 06 412057 -2164828 : 3352259 سه ماهه

جمعیت

3.55 2019 12 3.55 3.55 : 4.36 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2020 06 -312 -377 : 41.39 سه ماهه

حواله

0 2020 03 245 0.02 : 316 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-9.90 2018 12 -7.6 -19.7 : -1.2 سالیانه 2018-12

درآمدهای دولت

0 2017 12 45947 14528 : 53378 سالیانه

دستمزد

7849.00 2020 09 7849 330 : 8074 سه ماهه 2020-06

دستمزد در تولید

6563.70 2020 09 6564 563 : 7210 سه ماهه 2020-06

ذخایر ارزی

0 2020 10 3437195 0 : 3522519 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 88 82 : 94 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 117 63 : 123 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

63.00 2018 12 62.5 62 : 63 سالیانه 2018-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 03 73.53 -9.26 : 292 سه ماهه

سن بازنشستگی زنان

58.00 2018 12 57.5 57 : 58 سالیانه 2018-12

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.23 0 : 2.58 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 55.53 3.86 : 56.75 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 33 21 : 36 سالیانه

صادرات

212.30 2020 09 164 61.9 : 272 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

2600.97 2020 10 2598 119 : 2632 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 09 24412 1052 : 26501 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 09 43778 1375 : 48454 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 09 63746 1737 : 68599 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 09 93227 2504 : 99043 ماهیانه

قیمت تولید

136.10 2020 10 136 96.6 : 136 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 03 -218 -371 : 449 سه ماهه

مخارج نظامی

0 2018 12 30.6 13.2 : 34.3 سالیانه

موازنه تجاری

-296.20 2020 09 -270 -350 : -40.4 ماهیانه 2020-09

نسبت ذخیره نقدی

0 2020 06 34 8 : 42.5 ماهیانه

نرخ وام

5.25 2020 08 6.25 5.5 : 30 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 06 39.1 37 : 61.4 سه ماهه 2020-06

نرخ مالیات شرکت

12.00 2018 12 12 0 : 20 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-7.00 2020 06 0.5 -7.84 : 5.3 سه ماهه 2020-06

نرخ مالیات درآمد شخصی

18.00 2018 12 18 18 : 20 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 20 : 20 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-14.00 2020 06 0.9 -14 : 12.9 سه ماهه

نرخ بیکاری

4.20 2020 09 4.2 2.2 : 13 سه ماهه 2020-06

نرخ تورم

0.10 2020 10 -0.3 -3.5 : 240 ماهیانه

نرخ تورم

1.60 2020 10 2.3 -2.3 : 16.9 ماهیانه 2020-10

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

6.00 2018 12 6 1 : 6 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

29.00 2018 12 29 29 : 30 سالیانه

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 03 10.4 5.5 : 37 سه ماهه 2020-03

نرخ بهره سپرده

0.15 2020 11 0.25 0.15 : 16.5 ماهیانه

نرخ بهره

2.65 2020 11 2.75 2.65 : 21 روزانه 2020-11

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

23.00 2018 12 23 23 : 29 سالیانه

نرخ اشتغال

0 2020 06 37.5 34.3 : 56.7 سه ماهه 2020-06

واردات

508.50 2020 09 434 111 : 555 ماهیانه

ورود توریست

0 2020 06 18475 660 : 51355 سه ماهه

هزینه های دولت

54522.40 2017 12 48463 13949 : 54522 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

34058975.00 2020 06 37070599 3508408 : 50108442 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 2.10 5 5 5 5.5 4.7
بودجه دولت -1.00 -5.2 -6.3 -6.3 -5.2 -6.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.40 31.9 33.8 33.8 31.9 33.8 2018-12
پول 17.15 17.32 17.41 17.49 17.24 17.66
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13033.90 12100 13000 13000 12100 13000
تولید ناخالص داخلی سرانه 3715.77 3200 3600 3600 3200 3600
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 199162184.20 191992346 201950455 224057457 177133664 197752116
تولید ناخالص داخلی 11.96 10.3 11.4 11.4 10.3 11.4
تولید صنعتی -7.90 9 5 3 -2 2
تغییر قیمت تولید کننده 2.40 2.7 2.7 2.7 2.7 2.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12752740.00 11812669 9381662 14346833 17184037 12167049
تورم مواد غذایی 4.00 6.3 6.3 6.3 7 5.9
جمعیت 3.55 3.55 3.54 3.54 3.54 3.55 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.90 -10.6 -9.7 -9.7 -10.6 -9.7 2018-12
دستمزد 7849.00 7000 7000 7000 7000 7000 2020-06
دستمزد در تولید 6563.70 6300 6300 6300 6300 6300 2020-06
سن بازنشستگی مردان 63.00 64 64 64 64 64 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58.00 59 59 59 59 59 2018-12
صادرات 212.30 265 265 265 265 285
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2600.97 2674 2731 2697 2629 2787
قیمت تولید 136.10 137 139 139 137 140
موازنه تجاری -296.20 -280 -280 -280 -280 -280 2020-09
نرخ وام 5.25 5.5 5.5 5.5 9.5 9.5
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.00 1 0.5 0.6 0.8 0.5 2020-06
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.00 -3.6 1.4 12.5 -7.3 3
نرخ بیکاری 4.20 10 9 9 9.1 8 2020-06
نرخ تورم 0.10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ تورم 1.60 2 3.8 3.8 1 6 2020-10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00 6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی 29.00 29 29 29 29 29
نرخ بهره سپرده 0.15 0.25 0.25 0.25 3.5 3.5
نرخ بهره 2.65 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2020-11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.00 23 23 23 23 23
واردات 508.50 545 545 545 545 565
هزینه های دولت 54522.40 52560 55286 61338 52532 54136
هزینه های مصرف کننده 34058975.00 48304538 37589587 38316347 47703295 49753674
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی