مولداوی مولداوی
مولداوی

مولداوی

مولداوی (به مولداویایی: Moldova) با نام رسمی جمهوری مولداوی (به مولداویایی: Republica Moldova) کشوری محصور در خشکی در اروپای شرقی است که از غرب با رومانی و از شرق با اوکراین همسایه است. مرزهای مولداوی با رومانی در راستای رودهای پروت و دانوب کشیده شده‌است. این کشور از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۱ با نام جمهوری شوروی سوسیالیستی مولداوی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود و در ۲۷ اوت ۱۹۹۱ اعلام استقلال نمود. پایتخت مولداوی شهر کیشیناو است. منطقه‌ای در ساحل شرقی رود نیسترو از سال ۱۹۹۰ تاکنون تحت حاکمیت دولت ترانس‌نیستریا است. مولداوی به وسیله یک جمهوری پارلمانی اداره می‌شود که رئیس‌جمهور در آن ریاست کشور و نخست‌وزیر ریاست حکومت را بر عهده دارد. این کشور عضو سازمان ملل متحد، شورای اروپا، سازمان جهانی تجارت و چندین سازمان بین‌المللی دیگر است و متقاضی عضویت در اتحادیه اروپا شده‌است.
 • نرخ فعلی : 50,646.3
 • بالاترین قیمت روز : 51,339.8
 • پایین ترین قیمت روز : 48,284.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 249.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.87%
 • نرخ بازگشایی بازار : 48,516.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۱۵:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 48,566.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.28%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2,079.8
 • نرخ فعلی : 1,699.92 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 1,701.69
 • پایین ترین قیمت روز : 1,697.73
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 1,699.92
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.26 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 66.35
 • پایین ترین قیمت روز : 66.15
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 66.26
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8392 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8396
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8389
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 0.8392
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی مولداوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لئو مولداوی 17.6 - 17.6 17.6035 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۲۶
لئو مولداوی / دلار 0.0568 - 0.0568 0.0568 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۲۳
یورو / لئو مولداوی 21.063 - 21.063 21.063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
لئو مولداوی / یورو 0.0469 - 0.0469 0.0469 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
لئو مولداوی / پوند انگلیس 0.0408 - 0.0408 0.0408 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱

شاخص‌های اقتصادی مولداوی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 03 189397 0 : 191197 روزانه 2021-03

Coronavirus Deaths

0 2021 03 4026 0 : 4049 روزانه 2021-03

Coronavirus Recovered

0 2021 03 168801 0 : 169623 روزانه 2021-03

آسانی کسب و کار

0 2019 12 47 44 : 108 سالیانه

ارزش بودجه دولت

0 2019 12 -1613 -3837 : 578 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 03 : ماهیانه 25

استخراج معدن

0 2020 12 32.1 -73.3 : 245 ماهیانه

افراد بیکار

0 2020 03 38.1 30.4 : 170 سه ماهه 2020-03

افراد شاغل

0 2020 09 822 806 : 1568 سه ماهه 2020-03

اندازه اصل تورم

1.60 2020 12 2.2 1.6 : 14.6 ماهیانه

بودجه دولت

-1.00 2018 12 -0.8 -6.3 : 1.6 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

27.40 2018 12 28.9 19.27 : 159 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2020 09 7785 1678 : 7950 سه ماهه

پول

17.50 2021 03 17.5 9.51 : 20.55 روزانه

تولیدات صنعتی

0 2020 12 9.2 -43.6 : 25.9 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

13033.90 2019 12 12373 2622 : 13034 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3715.77 2019 12 3527 1090 : 3716 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

199162184.20 2019 12 183851602 4671646 : 199162184 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

11.96 2019 12 11.46 1.17 : 11.96 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 12 40 0 : 104 ماهیانه

تولید صنعتی

-1.80 2020 12 2.8 -30.1 : 23.5 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2020 12 -2.2 -31.9 : 31.7 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

4.80 2021 01 3.8 -4.9 : 40.3 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

19068440.00 2020 09 12752740 381633 : 19068440 سه ماهه

تورم مواد غذایی

1.30 2021 01 1.7 -9.8 : 24.6 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 11 7.9 -28.2 : 24.2 ماهیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2020 11 1.3 -37.4 : 38 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 09 -2164828 -2164828 : 3352259 سه ماهه

جمعیت

3.55 2019 12 3.55 3.55 : 4.36 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2020 09 -19.23 -377 : 41.39 سه ماهه

حواله

0 2020 09 238 0.02 : 316 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-9.90 2018 12 -7.6 -19.7 : -1.2 سالیانه 2018-12

درآمدهای دولت

0 2019 12 57996 14528 : 62949 سالیانه

دستمزد

8859.90 2020 12 8074 330 : 8860 سه ماهه 2020-12

دستمزد در تولید

7422.70 2020 12 7210 563 : 7423 سه ماهه 2020-12

ذخایر ارزی

0 2021 02 3760065 0 : 3783126 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 88 82 : 94 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 120 63 : 123 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

63.00 2018 12 62.5 62 : 63 سالیانه 2018-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 09 -22.97 -22.97 : 278 سه ماهه

سن بازنشستگی زنان

58.00 2018 12 57.5 57 : 58 سالیانه 2018-12

شاخص تروریسم

0 2019 12 0.12 0 : 2.58 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 55.53 3.86 : 56.75 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 32 21 : 36 سالیانه

صادرات

218.30 2020 12 262 61.9 : 272 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

2625.42 2021 01 2614 119 : 2632 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 01 29819 1052 : 29866 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 01 55301 1375 : 55301 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 01 75897 1737 : 75897 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 01 107631 2504 : 107631 ماهیانه

قیمت تولید

139.70 2021 01 138 96.6 : 140 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 09 -36.8 -402 : 449 سه ماهه

مخارج نظامی

0 2018 12 30.6 13.2 : 34.3 سالیانه

موازنه تجاری

-348.90 2020 12 -261 -350 : -40.4 ماهیانه 2020-11

نسبت ذخیره نقدی

0 2021 03 32 8 : 42.5 ماهیانه

نرخ وام

5.15 2021 03 5.15 5.15 : 30 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 09 39.9 37 : 61.4 سه ماهه 2020-09

نرخ مالیات شرکت

12.00 2018 12 12 0 : 20 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-1.10 2020 09 -7 -7.84 : 5.3 سه ماهه 2020-09

نرخ مالیات درآمد شخصی

18.00 2018 12 18 18 : 20 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 20 : 20 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-9.70 2020 09 -14 -14 : 12.9 سه ماهه

نرخ بیکاری

3.40 2020 09 4.2 2.2 : 13 سه ماهه 2020-09

نرخ تورم

0.50 2021 01 0.3 -3.5 : 240 ماهیانه

نرخ تورم

0.20 2021 01 0.4 -2.3 : 16.9 ماهیانه 2021-01

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

6.00 2018 12 6 1 : 6 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

29.00 2018 12 29 29 : 30 سالیانه

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 03 10.4 5.5 : 37 سه ماهه 2020-03

نرخ بهره سپرده

0.15 2021 03 0.15 0.15 : 16.5 ماهیانه

نرخ بهره

2.65 2021 03 2.65 2.65 : 21 روزانه 2021-03

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

23.00 2018 12 23 23 : 29 سالیانه

نرخ اشتغال

0 2020 09 38.2 34.3 : 56.7 سه ماهه 2020-09

واردات

567.20 2020 12 523 111 : 567 ماهیانه

ورود توریست

0 2020 12 4048 660 : 51355 سه ماهه

هزینه های دولت

8229012.00 2020 09 8177211 3865890 : 9409907 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2019 12 59609 13949 : 65976 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

47122248.00 2020 09 34058975 3508408 : 50108442 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 1.60 3.6 3.9 4.3 3.2 4.8
بودجه دولت -1.00 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -4.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.40 36 36 36 36 37 2018-12
پول 17.50 17.67 17.75 17.84 17.58 18.01
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13033.90 13000 13000 13000 13000 13800
تولید ناخالص داخلی سرانه 3715.77 3600 3600 3600 3600 3800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 199162184.20 191992346 201950455 199148718 194102064 199148718
تولید ناخالص داخلی 11.96 11.4 11.4 11.4 11.4 12.3
تولید صنعتی -1.80 5 3 2 9 1.4
تغییر قیمت تولید کننده 4.80 2.3 2.3 2.4 2.2 2.4
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19068440.00 11812669 9381662 12367487 12054081 12367487
تورم مواد غذایی 1.30 3.6 4.2 5 3 6.5
جمعیت 3.55 3.54 3.54 3.55 3.54 3.55 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.90 -9.7 -9.7 -9.7 -9.7 -9 2018-12
دستمزد 8859.90 7000 7000 7000 7000 7000 2020-12
دستمزد در تولید 7422.70 6300 6300 6300 6300 6300 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63.00 64 64 64 64 64 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58.00 59 59 59 59 59 2018-12
صادرات 218.30 265 265 285 265 285
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2625.42 2705 2671 2770 2661 2923
قیمت تولید 139.70 138 139 141 137 145
موازنه تجاری -348.90 -280 -280 -280 -280 -280 2020-11
نرخ وام 5.15 5 5 5 5.15 5
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.10 2 1.6 1.1 1 0.6 2020-09
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.70 12.5 6 3 1.4 3
نرخ بیکاری 3.40 6.4 6.2 6 5.6 4.8 2020-09
نرخ تورم 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ تورم 0.20 2.8 2.8 6 1.5 5.5 2021-01
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00 6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی 29.00 29 29 29 29 29
نرخ بهره سپرده 0.15 0 0 0 0.15 0
نرخ بهره 2.65 2.5 2.5 2.5 2.65 3 2021-03
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.00 23 23 23 23 23
واردات 567.20 545 545 565 545 565
هزینه های دولت 8229012.00 9199362 8722753 8475882 8270124 8730159
هزینه های مصرف کننده 47122248.00 48304538 37589587 48660691 47427574 48660691
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی