شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موناکو موناکو
 • نرخ فعلی : 9,732.6
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,713.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 9.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۳:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.3
 • نرخ فعلی : 1,683.43
 • بالاترین قیمت روز : 1,683.8
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۳:۳۵
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.5
 • نرخ فعلی : 39.07
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 39.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۳:۳۵
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.87%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.34
 • نرخ فعلی : 0.8821
 • بالاترین قیمت روز : 0.883
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaco Court Terme Euro 5118.89 - 5118.89 5118.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Monaco Convertible Bond Europe 1139.72 - 1139.72 1139.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Monaction Europe 1339.56 - 1339.56 1339.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Monaction Emerging Markets 1369.8 - 1369.8 1369.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱

شاخص‌های اقتصادی موناکو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 98 1 : 98 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 90 0 : 2991 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 1 0 : 1 روزانه 2020-06

آدرس های IP

0 2017 03 17624 8353 : 19167 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

پول

1.12 2020 06 1.12 0.64 : 1.87 روزانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

6087.00 2018 12 5693 3668 : 6087 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی

7.00 2019 12 7.18 0.29 : 7.18 سالیانه 2019-12

جمعیت

0.04 2019 12 0.04 0.02 : 0.04 سالیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 16921 2014 : 18895 سه ماهه

صادرات

0 2019 09 277 -666 : 834 سه ماهه 2019-09

موازنه تجاری

-353.00 2019 09 -423 -462 : 132 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 19.6 : 20 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.10 2018 12 -3.4 -11.3 : 14.4 سالیانه 2018-12

واردات

0 2019 09 700 52.86 : 850 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 1.12 1.11 1.11 1.11 1.12 1.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6087.00 5357 5357 6227 5357 5480 2018-12
تولید ناخالص داخلی 7.00 7.5 7.5 8 7.5 8 2019-12
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 2019-12
موازنه تجاری -353.00 -824 -632 -593 -670 -680 2019-09
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 -12 -12 2.3 -12 2.3 2018-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی