شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مراکش مراکش
 • نرخ فعلی : 8,223.31
 • بالاترین قیمت روز : 8,228.01
 • پایین ترین قیمت روز : 8,158.55
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 8,223.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 9.7272 (MAD)
 • بالاترین قیمت روز : 9.7396
 • پایین ترین قیمت روز : 9.6905
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 9.7272
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 10.9139 (MAD)
 • بالاترین قیمت روز : 10.9212
 • پایین ترین قیمت روز : 10.9071
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 10.9212
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۵۶:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 10.9177
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0038
 • نرخ فعلی : 2.557 (MAD)
 • بالاترین قیمت روز : 2.557
 • پایین ترین قیمت روز : 2.557
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 2.557
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پزوی مکزیک / درهم مراکش 0.4463 0.4467 0.4456 0.4467 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۵۶
کرون نروژ / درهم مراکش 1.0268 1.0275 1.0268 1.0284 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۵۶
دلار نیوزیلند / درهم مراکش 6.237 6.2435 6.237 6.2435 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۵۶
پزو فیلیپین / درهم مراکش 0.1946 0.1947 0.1945 0.1947 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۵۶
زلوتی لهستان / درهم مراکش 2.4746 2.4762 2.4719 2.4762 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۵۶

شاخص های بورس مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Moroccan All Shares 10124.81 - 10046.74 10130.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
FTSE CSE Morocco 15 9003.84 - 8942.81 9024.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
FTSE CSE Morocco All-Liquid 8663.64 - 8604.25 8679.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
MADEX 8223.31 - 8158.55 8228.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 135.2 - 135 135.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۴۴
Attijariwafa Bank 348.8 - 348.8 350.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۴۴
BCP 218.2 - 218.2 219.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۴۴
Bmce Bank 142 - 142 142.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۴۴
Ciments Du Maroc 1545 - 1545 1550 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۴۴

بازار اوراق قرضه مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 6M 2.176 - 2.176 2.176 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۵:۰۰
Morocco 15Y 2.875 - 2.875 2.875 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۲۱:۰۱
Morocco 2Y 2.326 - 2.326 2.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۱
Morocco 5Y 2.557 - 2.557 2.557 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۱
Morocco 10Y 2.754 - 2.754 2.754 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۱

شاخص‌های اقتصادی مراکش + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 7780 1 : 7807 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 5109 0 : 5459 روزانه 2020-06

CPI مسکن آب و برق

0 2020 02 118 103 : 118 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 06 204 0 : 205 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 60 53 : 130 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 3547224 214821 : 3732705 سه ماهه

اندازه اصل تورم

0.80 2020 03 0.6 0 : 2.5 ماهیانه 2020-03

افراد شاغل

10957.00 2020 03 10975 8577 : 11082 سه ماهه 2020-03

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 53

افراد بیکار

1292.00 2020 03 1107 859 : 1535 سه ماهه 2020-03

استخراج معدن

3.60 2019 12 2.7 -10.9 : 33 سه ماهه

بودجه دولت

-3.60 2019 12 -3.7 -7.2 : 3.6 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

66.10 2019 12 65.2 21.66 : 118 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

524035.09 2019 12 511721 151986 : 524035 سه ماهه 2019-12

بازار سهام

10018.58 2020 06 9939 -1 : 13388 روزانه

پول

9.71 2020 06 9.77 7.14 : 11.78 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

29096.00 2019 12 29787 15879 : 32315 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

12075.00 2019 12 12148 5702 : 12148 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

5894.00 2019 12 5931 3135 : 6205 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

3982.00 2019 12 3811 1633 : 4062 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2019 09 34034 23980 : 35118 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3357.40 2018 12 3303 815 : 3357 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 01 0.16 0.08 : 0.4 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

7508.80 2017 12 7309 3875 : 7509 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از خدمات

30963.00 2019 12 30666 14080 : 30963 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

256864.00 2019 12 250980 158925 : 256864 سه ماهه 2019-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

314963.00 2018 12 302226 690 : 314963 سالیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 44284 -1990 : 56051 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

328428.40 2020 02 329642 118726 : 342535 ماهیانه 2020-02

ترازنامه بانک

1426031.00 2020 02 1431200 360423 : 1448618 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

9545.00 2019 12 9558 6177 : 9558 سه ماهه

تورم مواد غذایی

2.90 2020 04 3 -3.1 : 5.4 ماهیانه 2020-04

تولید ناخالص داخلی

120.00 2019 12 118 2.03 : 120 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

21082.00 2019 12 20791 9822 : 21082 سه ماهه

تولید صنعتی

2.40 2019 12 1.6 -4.4 : 9.4 سه ماهه

تولید فولاد

0 2017 08 45 0 : 65 ماهیانه هزار تن

جمعیت

35.60 2019 12 35.2 11.64 : 35.6 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.60 2019 12 -5.5 -9.3 : 2 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-14511.00 2019 12 -6049 -28727 : 11697 سه ماهه 2019-12

ذخایر طلا

0 2020 03 22.12 21.94 : 22.12 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

261208.00 2020 03 247752 52221 : 261208 ماهیانه 2020-03

رتبه فساد مالی

0 2019 12 73 37 : 91 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 75 64 : 77 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

288.00 2019 12 6109 -11002 : 14339 سه ماهه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 5191 1138 : 5191 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

109.90 2020 03 112 103 : 114 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 43 32 : 47 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 58.49 4.03 : 60.01 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.04 0 : 4.5 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.90 2020 04 121 100 : 121 ماهیانه 2020-04

صادرات

18722.00 2020 03 23662 4879 : 27273 ماهیانه 2020-03

ضریب اطمینان مصرف کننده

75.70 2020 03 77.8 71.6 : 92.1 سه ماهه 2020-03

عرضه پول M3

0 2020 03 1350753 51850 : 1381620 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M2

1093610.00 2020 03 1068605 38311 : 1093610 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M1

0 2020 03 900564 35506 : 927169 ماهیانه 2020-03

قیمت تولید

109.10 2020 04 109 84.6 : 117 ماهیانه 2020-04

گردش سرمایه

0 2019 12 -685 -22709 : 26593 سه ماهه 2019-12

مخارج نظامی

0 2018 12 3461 104 : 3651 سالیانه

موازنه تجاری

-19393.00 2020 03 -14221 -23012 : -1255 ماهیانه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.10 2019 12 2.1 0.5 : 9.3 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

-0.10 2020 04 0.4 -1.56 : 2.23 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات درآمد شخصی

38.00 2020 12 38 38 : 44 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

31.00 2020 12 31 30 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 20 : 20 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.90 2020 04 1.5 -1.6 : 5.2 ماهیانه 2020-04

نرخ بیکاری جوانان

26.80 2020 03 24.9 13.1 : 29.3 سه ماهه 2020-03

نرخ اشتغال

41.20 2020 03 41.6 40.7 : 48 سه ماهه 2020-03

نرخ بهره

2.00 2020 04 2 2 : 7 روزانه 2020-04

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

18.50 2019 12 18.5 16.1 : 18.5 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

3.00 2019 12 3.1 3 : 8.5 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

10.50 2020 03 9.2 7.8 : 15.1 سه ماهه 2020-03

ورود توریست

13000000.00 2019 12 12280000 4379990 : 13000000 سالیانه

واردات

38115.00 2020 03 37883 6424 : 45130 ماهیانه 2020-03

هزینه های دولت

210014.00 2018 12 201198 400 : 210014 سالیانه 2018-12

هزینه های مصرف کننده

636065.00 2018 12 610693 234359 : 636065 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 0.80 0.9 1 0.7 1 1.3 2020-03
افراد شاغل 10957.00 12150 11170 11170 12150 11300 2020-03
افراد بیکار 1292.00 1145 1140 1140 1145 1140 2020-03
استخراج معدن 3.60 3.6 3.5 3.5 -1.3 4.2
بودجه دولت -3.60 -7.3 -7.3 -6 -7.3 -6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.10 75 75 78 75 78 2019-12
بدهی خارجی 524035.09 501300 514905 514905 497941 523802 2019-12
بازار سهام 10018.58 9680 9553 9428 9808 9177
پول 9.71 9.83 9.85 9.88 9.8 9.93
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 29096.00 29400 27990 29591 31526 29390 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12075.00 11990 11616 12280 11809 12197 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5894.00 5854 5670 5994 6000 5954
تولید ناخالص داخلی از معادن 3982.00 3761 3831 4050 3562 4022
تولید ناخالص داخلی سرانه 3357.40 3415 3415 3440 3415 3440
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7508.80 7533 7533 7603 7471 7603 USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30963.00 30267 29786 31489 30082 31276
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 256864.00 247717 247103 261231 246131 259458 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 314963.00 310868 302994 320317 312128 318144
ترازنامه بانک مرکزی 328428.40 327500 340000 340000 335606 355000 2020-02
ترازنامه بانک 1426031.00 1420000 1462537 1462537 1460000 1462537 2020-02
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9545.00 9434 9182 9707 9167 9641
تورم مواد غذایی 2.90 1.2 1.4 1.1 1.4 1.5 2020-04
تولید ناخالص داخلی 120.00 125 125 130 125 130 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 21082.00 20521 20281 21440 20592 21295
تولید صنعتی 2.40 2.6 3.3 3.3 1.8 3.5
جمعیت 35.60 36 35.8 36.3 36 36.1 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -3.9 -3.9 -3.7 -3.9 -3.7 2019-12
حساب جاری -14511.00 4000 -6800 -6800 -16100 -6800 2019-12
ذخایر ارزی 261208.00 233000 234152 234152 242000 240152 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 288.00 7300 6500 6500 5200 7300 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.90 114 114 112 115 116
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.90 122 123 123 123 125 2020-04
صادرات 18722.00 24000 26300 26300 23500 27400 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 75.70 60 63 66 55 70 2020-03
عرضه پول M2 1093610.00 1075000 1100000 1100000 1065000 1100000 2020-03
قیمت تولید 109.10 107 107 107 107 107 2020-04
موازنه تجاری -19393.00 -16500 -18700 -18700 -19700 -20200 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 -1.3 -3.8 1.7 -1.8 5 2019-12
نرخ تورم -0.10 -0.1 0.7 0.3 0.6 0.8 2020-04
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38 2020-12
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ تورم 0.90 1.5 1.6 1.5 1.6 1.4 2020-04
نرخ بیکاری جوانان 26.80 29 26.5 26.5 23.2 28 2020-03
نرخ اشتغال 41.20 40.1 40.1 40.1 41.7 41.56 2020-03
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2 2 2020-04
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 2019-12
نرخ بهره سپرده 3.00 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2019-12
نرخ بیکاری 10.50 12.2 12.8 13.4 11.7 14 2020-03
ورود توریست 13000000.00 11000000 11000000 12570000 11000000 12570000
واردات 38115.00 40500 45000 45000 43200 47600 2020-03
هزینه های دولت 210014.00 207284 202033 213584 208124 212135 2018-12
هزینه های مصرف کننده 636065.00 627796 611895 646878 630340 642489 2018-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی