لوکزامبورگ لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

لوکزامبورگ

لوکزامبورگ، (به لوکزامبورگی: Lëtzebuerg) با نام رسمی دوک‌نشین لوکزامبورگ (به لوکزامبورگی: Groussherzogtum Lëtzebuerg) کشور کوچکی در غرب اروپا است. پایتخت آن شهر لوکزامبورگ است. لوکزامبورگ با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. این کشور با توجه به جمعیت ششصد هزار نفری‌اش از کشورهای ثروتمند اروپایی به حساب می‌آید. لوکزامبورگ همواره شرایط سیاسی و اقتصادی باثباتی داشته‌ است.
 • نرخ فعلی : 13,096.9
 • بالاترین قیمت روز : 13,120.9
 • پایین ترین قیمت روز : 13,096.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 13,119.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۸:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 13,117.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 20.8
 • نرخ فعلی : 1,901.56
 • بالاترین قیمت روز : 1,903.01
 • پایین ترین قیمت روز : 1,901.29
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ آبان
 • نرخ روز گذشته : 1,901.56
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 39.75
 • بالاترین قیمت روز : 39.78
 • پایین ترین قیمت روز : 39.67
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ آبان
 • نرخ روز گذشته : 39.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8432
 • بالاترین قیمت روز : 0.8432
 • پایین ترین قیمت روز : 0.843
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ آبان
 • نرخ روز گذشته : 0.8432
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Luxempart 44.8 - 44.8 44.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۰۳
Socfinasia 15 - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۰۳
Socfinaf 8.05 - 8.05 8.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۰۳
KTG ADR 37.8 - 37.8 37.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۰۳
Reinet Invest 13.75 - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۳

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NN (L) Global High Yield X Cap HUF 103315.59 - 102934.2 103315.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۳۱
NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he 10137 - 10128 10137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۳۱
AXA World Funds Euro Credit Plus I Distribution 10843.96 - 10840.36 10843.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۳۱
Templeton Global Total Return Funj 856.81 - 856.81 856.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۷:۳۰
T Global Bond Fund I Mdis JPY 969.49 - 969.49 969.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۷:۳۰

شاخص‌های اقتصادی لوکزامبورگ + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 10 10646 1 : 10888 روزانه 2020-10

Hospitals

0 2018 12 16.77 16.45 : 30.1 سالیانه 2018-12

Nurses

0 2017 12 11.98 10.83 : 12.28 سالیانه 2017-12

Medical Doctors

0 2017 12 3.1 2.72 : 3.31 سالیانه 2017-12

Coronavirus Deaths

0 2020 10 133 0 : 133 روزانه 2020-10

Hospital Beds

0 2018 12 4.66 4.51 : 6.39 سالیانه 2018-12

CPI مسکن آب و برق

0 2020 08 104 97.48 : 107 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 10 7140 0 : 7140 روزانه 2020-10

آدرس های IP

0 2017 03 194115 93763 : 194115 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 66 44 : 72 سالیانه

اندازه اصل تورم

0 2020 09 1 -1.6 : 2.9 ماهیانه

افراد شاغل

0 2020 08 471023 211007 : 474467 ماهیانه 2020-08

افراد بیکار

0 2020 08 19762 821 : 20253 ماهیانه 2020-08

اطمینان کسب و کار

96.90 2020 09 98.8 74.3 : 126 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2020 09 53.8 53.8 : 88.2 سه ماهه

استخراج معدن

0 2020 06 12.6 -77.5 : 208 ماهیانه

استخدام تمام وقت

0 2020 06 233 154 : 238 سه ماهه 2020-06

ارزیابی اعتبار

0 2020 09 : ماهیانه 100

ارزش بودجه دولت

1600.00 2018 12 768 -358 : 1600 سالیانه

بازار سهام

1090.57 2020 10 1074 640 : 2590 روزانه

بدهی خارجی

0 2020 03 3578021 678053 : 3928298 سه ماهه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2020 03 66.1 37.4 : 66.7 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

22.10 2019 12 21 7.4 : 23.7 سالیانه 2019-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 489 166 : 489 سالیانه

بهره وری

0 2020 06 98.5 87 : 104 سه ماهه 2020-06

بودجه دولت

2.20 2019 12 3.1 -1.4 : 5.7 سالیانه

پس انداز های شخصی

0 2018 12 21.5 14.4 : 21.5 سالیانه

پول

1.19 2020 10 1.18 0.64 : 1.87 روزانه

تولید الکتریسیته

0 2019 12 62 28 : 381 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

114481.50 2019 12 114110 67951 : 115415 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

111062.34 2019 12 110702 27086 : 111968 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

12738.20 2020 03 13121 5665 : 13121 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

71.10 2019 12 70.92 0.7 : 71.1 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 07 150 39 : 581 ماهیانه

ترازنامه بانک

0 2020 05 1280687 711466 : 1345434 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2020 06 -26.3 -36.1 : 23.2 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2020 05 -33.3 -33.3 : 17.1 ماهیانه

تورم مواد غذایی

2.96 2020 08 2.27 -1.14 : 6.25 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 0.22 -0.35 : 0.47 سالیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0.30 2020 08 0.8 -66 : 41.6 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-11.90 2020 05 -29 -75.7 : 35 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

-0.80 2020 08 0.7 -14 : 26.3 ماهیانه

تغییر اشتغال

0 2019 12 0.8 -0.3 : 1.9 سه ماهه 2020-06

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

2033.00 2020 03 2528 704 : 2708 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

1872.00 2020 08 1884 634 : 1884 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 07 252986 19078 : 252986 ماهیانه

ثبت خودرو

0 2020 08 5509 1166 : 6419 ماهیانه

جمعیت

0.61 2019 12 0.6 0.31 : 0.61 سالیانه 2019-12

جواز ساختمان

0 2020 03 186 58 : 1383 ماهیانه

حداقل دستمزد

2141.99 2020 09 2142 1162 : 2142 سه ماهه 2020-09

حساب جاری

545.60 2020 03 4540 -2398 : 4540 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

4.50 2019 12 4.8 4.5 : 12.6 سالیانه 2019-12

دستمزد

5382.90 2018 12 5324 2200 : 5383 سالیانه 2018-12

دستمزد در تولید

0 2020 07 99.2 83.4 : 141 ماهیانه 2020-07

درخواست پناهندگی

0 2020 05 25 25 : 430 ماهیانه

درآمدهای دولت

0 2018 12 24526 6838 : 26788 سالیانه

ذخایر ارزی

0 2020 08 965 -19.97 : 1013 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 03 2.24 2.2 : 2.39 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 19 18 : 25 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 9 7 : 19 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 11060 2533 : 11591 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 03 -239809 -330241 : 321173 سه ماهه

سن بازنشستگی زنان

65.00 2018 12 65 60 : 65 سالیانه 2020-12

سن بازنشستگی مردان

65.00 2018 12 65 60 : 65 سالیانه 2020-12

شاخص رقابتی

0 2019 12 76.63 4.85 : 77.03 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 81 68.5 : 90 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

102.32 2020 08 102 98.21 : 106 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2020 03 138 72.67 : 142 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

106.62 2020 08 106 95.06 : 107 ماهیانه

صادرات

1.05 2020 07 1.02 0.33 : 1.22 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

-11.70 2020 09 -15.9 -21.7 : 4 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 03 126 67.73 : 126 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2020 07 3.8 0 : 4 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 07 289 31.1 : 303 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 07 318 126 : 338 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 07 399 143 : 414 ماهیانه

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2020 06 52.8 16 : 54.6 سه ماهه 2020-06

قیمت تولید

104.09 2020 08 104 48.89 : 109 ماهیانه

قیمت گازوئیل

1.34 2020 09 1.37 0.75 : 1.85 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

107.10 2020 08 106 70.84 : 107 ماهیانه

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

106.50 2020 08 105 65.25 : 107 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 03 4610 -2496 : 4610 سه ماهه

میزان ساخت و ساز

0 2020 05 -50.6 -50.6 : 37.8 ماهیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

42.60 2019 12 42.3 37.9 : 45.7 سالیانه

مخارج نظامی

0 2018 12 358 24.9 : 393 سالیانه

موازنه تجاری

-0.54 2020 07 -0.49 -1.02 : -0.03 ماهیانه 2020-07

نرخ تورم

0.70 2020 09 0.6 -1.35 : 4.99 ماهیانه 2020-09

نرخ وام بانکی

1.57 2020 07 1.54 1.53 : 6.24 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 03 60.7 51.4 : 60.9 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات شرکت

24.94 2020 12 24.94 24.94 : 40.29 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

45.78 2020 12 45.78 39 : 51.3 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

17.00 2020 12 17 15 : 17 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 74.7 68.1 : 74.7 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-7.20 2020 06 -1.4 -7.2 : 6.7 سه ماهه 2020-06

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-7.80 2020 06 1.5 -7.8 : 12.1 سه ماهه

نرخ تورم

0.00 2020 08 -0.49 -1.66 : 1.9 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

12.45 2020 12 12.45 10.22 : 12.45 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

27.44 2020 12 27.6 23.27 : 27.75 سالیانه

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 08 25.3 2.7 : 27 ماهیانه 2020-08

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2020 03 1.1 0.4 : 2.6 سه ماهه 2020-03

نرخ بیکاری

6.30 2020 08 6.6 1.4 : 7.2 ماهیانه 2020-08

نرخ بهره

0.00 2020 09 0 0 : 4.75 روزانه 2020-09

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

14.99 2020 12 15.15 11.42 : 15.3 سالیانه

نرخ اشتغال

0 2020 06 66.7 58.5 : 68.4 سه ماهه 2020-06

واردات

1.59 2020 07 1.5 0.36 : 2 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

0 2020 07 29540 3865 : 29722 ماهیانه

ورشکستگی

0 2019 12 1191 102 : 1262 سالیانه

هزینه های دولت

2261.90 2020 03 2269 958 : 2269 سه ماهه

هزینه های کار

0 2020 07 118 85.9 : 189 ماهیانه 2020-07

هزینه های مالی

0 2018 12 23757 6417 : 25188 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

3725.30 2020 03 3931 2155 : 3931 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 96.90 98 100 101 95 103
ارزش بودجه دولت 1600.00 903 903 903 903 950
بازار سهام 1090.57 1002 963 926 1042 852
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.10 23 25.5 25.5 23 25.5 2019-12
بودجه دولت 2.20 -2.8 -3.6 -3.6 -2.8 -3.6
پول 1.19 1.17 1.17 1.16 1.18 1.15
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 114481.50 108000 110000 110000 108000 110000
تولید ناخالص داخلی سرانه 111062.34 109500 110000 110000 109500 110000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12738.20 12597 13095 13439 12716 13012
تولید ناخالص داخلی 71.10 67 68.5 68.5 67 68.5
تورم مواد غذایی 2.96 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -11.90 1.5 1.5 1.8 1 2
تغییر قیمت تولید کننده -0.80 1.8 1.8 1.8 1.5 2.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2033.00 2427 2090 2145 2371 2507
تسهیلات اعتباری خریدار 1872.00 1621 1887 1941 1663 1708
جمعیت 0.61 0.62 0.63 0.63 0.62 0.63 2019-12
حداقل دستمزد 2141.99 2095 2095 2095 2095 2115 2020-09
حساب جاری 545.60 1400 1400 1400 1400 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50 4.9 4.6 4.6 4.9 4.6 2019-12
دستمزد 5382.90 5200 5200 5200 5150 5200 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.32 106 103 103 107 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.62 107 107 108 108 110
صادرات 1.05 1.06 1.06 1.06 1.02 1.06
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.70 -10 -9 -8 -11.7 -7
قیمت تولید 104.09 106 104 110 105 108
قیمت گازوئیل 1.34 1.16 1.1 1.04 1.22 0.99
قیمت مصرف کننده اصلی 107.10 107 107 107 106 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.50 109 109 109 109 111
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 50.5 46.5 46.5 50.5 46.5
موازنه تجاری -0.54 -0.94 -0.94 -0.94 -0.78 -0.94 2020-07
نرخ تورم 0.70 1 1.8 1.8 0.8 1.6 2020-09
نرخ وام بانکی 1.57 1.68 1.68 1.68 1.98 2.48
نرخ مالیات شرکت 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 45.78 45.78 45.78 45.78 45.78
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.20 1 1.2 0.6 3.6 0.6 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.80 -4 2.8 5.5 -5.5 3.3
نرخ تورم 0.00 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45
نرخ تامین اجتماعی 27.44 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
نرخ بیکاری 6.30 7.4 7.3 7.3 7.5 6.8 2020-08
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.99 14.99 14.99 14.99 14.99 14.99
واردات 1.59 2 2 2 1.8 2
هزینه های دولت 2261.90 2178 2325 2386 2177 2250
هزینه های مصرف کننده 3725.30 3774 3830 3930 3793 3898
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی