خبر
لوکزامبورگ لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

لوکزامبورگ

لوکزامبورگ یا لوکسِمبورگ (به لوکزامبورگی: Lëtzebuerg) با نام رسمی دوک‌نشین لوکزامبورگ (به لوکزامبورگی: Groussherzogtum Lëtzebuerg) کشور کوچکی در غرب اروپا است. پایتخت آن شهر لوکزامبورگ است. لوکزامبورگ با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. این کشور با توجه به جمعیت ششصد هزار نفری‌اش از کشورهای ثروتمند اروپایی به حساب می‌آید. لوکزامبورگ همواره شرایط سیاسی و اقتصادی باثباتی داشته‌است.
 • نرخ فعلی : 43,855.89
 • بالاترین قیمت روز : 43,989.27
 • پایین ترین قیمت روز : 43,118.97
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 335.09
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.46%
 • نرخ بازگشایی بازار : 43,118.97
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۰۴:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 43,144.50
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.65%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 711.39
 • نرخ فعلی : 2,030.06
 • بالاترین قیمت روز : 2,039.79
 • پایین ترین قیمت روز : 2,024.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ آذر
 • نرخ روز گذشته : 2,030.06
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 71.22
 • بالاترین قیمت روز : 71.58
 • پایین ترین قیمت روز : 69.54
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.41
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 69.67
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۰۴:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 69.68
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.54
 • نرخ فعلی : 0.9275
 • بالاترین قیمت روز : 0.9297
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9263
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.9275
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schaeffler AG 5.18 5.19 5.16 5.19 0.04 0.78% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۰۷
Reinet Invest 20 - 20 20 2.00 10.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۲۰
Brederode 93.5 - 93.5 93.5 0.10 0.11% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۲۰
Luxempart 63.5 - 63.5 63.5 0.50 0.79% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۲۰
Socfinasia 15.2 - 15.2 15.2 0.30 1.97% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۲۰
Fiducial RE 179 - 179 179 1.00 0.56% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۲۰

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 7552 - 7552 7552 42.00 0.56% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Pictet Japan Index Z 30046.65 - 30046.65 30046.65 471.58 1.57% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Pictet-Japan Index R EUR 170.64 - 170.64 170.64 2.54 1.49% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan L 261.13 - 261.13 261.13 2.98 1.14% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share 9443 - 9443 9443 38.00 0.40% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۱۱
BL-Equities Japan B JPY Acc 25703 - 25703 25703 265.00 1.03% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۱۱

شاخص‌های اقتصادی لوکزامبورگ + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه
0.3 67.9 -2.2 36.2
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه
2.1 1.6 3.4 10.3
CPI مسکن آب و برق
122 2023 09 122 امتیاز
External Debt to GDP
4403 4781 4790 7456
Price to Rent Ratio
159 2023 03 172
Residential Property Prices
-6.37 2.47 5.57 17.17
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
-0.58 75.67 7.82 64.3
آدرس های IP
178495 2017 03 194115 IP
آسانی کسب و کار
72 2019 12 66
افراد بیکار
16927 821 16056 20253
اندازه اصل تورم
4.18 0.83 4.53 5.17
افراد شاغل
516706 214283 508424 515304
ارزیابی اعتبار
100 2023 06
اطمینان کسب و کار
89.4 71.9 93 126
استخراج معدن
-12.5 73.2 -7.7 184
استخدام تمام وقت
256 154 252 257
ارزش بودجه دولت
138 2022 12 519 EUR - میلیون
بهره وری
97.34 84.53 101 108
بیمارستان ها
15.75 2021 12 16.13 به ازای هر - یک - میلیون نفر
بودجه دولت
-0.3 3.4 0.6 5.6
بدهی خارجی
396646 2023 06 390331 EUR - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی
449 145 465 477
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
24.7 7.4 24.5 24.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی
66.1 2023 03 67.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بازار سهام
1400 640 1429 2590
پرستاران
11.98 2017 12 11.98 به ازای هر 1000 نفر
پزشکان پزشکی
2.98 2017 12 2.88 به ازای هر 1000 نفر
پس انداز های شخصی
18.14 9.75 24.22 24.22
پول
1.08 0.64 1.09 1.87
تولید الکتریسیته
196 31 189 381
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
115542 67642 115683 115683
تولید ناخالص داخلی سرانه
107660 25520 107792 112418
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
15961 6591 15982 16265
تولید ناخالص داخلی
82.27 0.7 85.51 85.51
تولید فولاد
113 2020 12 178 هزار تن
تولید صنعتی
-10.33 31.7 -6.71 41.5
تولید صنعتی
-9.6 34.8 -5.1 46
تخت بیمارستان
4.18 2021 12 4.26 به ازای هر 1000 نفر
تورم مواد غذایی
7.79 1.14 8.9 13.27
تغییرات موجودی انبار
0.52 2022 12 0.59 EUR - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده
-1.2 14 -7.3 32.8
تغییر اشتغال
-0.2 0.6 0.5 1.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
2599 988 2684 4076
تسهیلات اعتباری خریدار
1770 634 1728 1884
ترازنامه بانک مرکزی
283981 19078 282584 394291
ترازنامه بانک
1444423 711466 1433004 1444423
تختخوابهای ICU
3.22 2021 12 3.29 به ازای هر 1000 نفر
ثبت نام خودروهای سواری جدید
20.3 78.9 15.1 263
ثبت خودرو
4168 1166 3416 6419
جمعیت
0.65 0.31 0.63 0.65
جواز ساختمان
597 2023 03 389 واحد
حداقل دستمزد
2508 2023 09 2387 EUR / ماه
حساب جاری
1347 2012 890 3514
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
7.7 4.5 7.9 12.7
درآمدهای دولت
33965 2022 12 31547 EUR - میلیون
درخواست پناهندگی
180 2023 03 160 افراد
دستمزد
6308 2022 12 6027 EUR / ماه
دستمزد در تولید
115 83.4 114 147
ذخایر ارزی خارجی
2780 19.97 2740 2783
ذخایر طلا
2.24 2.24 2.24 2.39
رتبه رقابتی
18 2019 12 19
رتبه فساد مالی
10 2022 12 9
رشد کامل تولید ناخالص داخلی
1.5 3.2 5.1 8.2
سرعت اینترنت
11591 2017 03 11060 KBps
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
-69098 2023 06 -42235 EUR - میلیون
سن بازنشستگی زنان
65 2022 12 65 سال ها
سن بازنشستگی مردان
65 2022 12 65 سال ها
شاخص رقابتی
77.03 2019 12 76.63 امتیاز
شاخص فساد مالی
77 2022 12 81 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
119 98.21 120 123
شاخص مسکن
176 2023 06 181 امتیاز
صادرات
1.31 0.33 1.26 1.55
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
121 67.64 122 122
ضریب اطمینان مصرف کننده
-17 29.8 -16.5 3.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی
126 53 123 126
عرضه پول M0
4.9 2023 08 4.9 EUR - میلیارد
عرضه پول M1
274 31.1 280 374
عرضه پول M2
365 126 369 415
عرضه پول M3
461 143 464 519
قسمت مدت زمان اشتغال
60.7 16 55.5 58.3
قیمت تولید
148 48.89 139 151
قیمت گازوئیل
1.63 0.75 1.65 2.05
قیمت مصرف کننده اصلی
120 68.97 120 120
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده
124 2023 09 124 امتیاز
گردش سرمایه
1383 2023 06 745 EUR - میلیون
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا
212 2023 03 212 دوز در هر 100 نفر
میزان ساخت و ساز
-2.4 50.3 -1 95.6
میزان استفاده ازظرفیت تولید
70.5 53.8 75.5 88.2
موارد کروناویروس
319959 2023 05 319599 افراد
موازنه تجاری
-0.53 1.06 -0.53 -0.03
مخارج نظامی
565 2021 12 406 USD - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی
43.3 2022 12 42.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
مرگ و میر کروناویروس
1232 2023 05 1230 افراد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
-0.11 7 0.6 8.2
نرخ وام بانکی
4.7 1.3 4.66 6.24
نرخ مشارکت نیروی کار
62.6 51.4 61.4 62.7
نرخ مالیات شرکت
24.94 2023 12 24.94 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی
42 2023 12 42 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-1.8 7.3 -0.41 11.2
نرخ مالکیت مسکن
72.4 2022 12 71.1 در صد
نرخ تورم هماهنگ
-0.6 1.9 0.4 2.4
نرخ تورم
3 1.35 4.05 7.4
نرخ بیکاری جوانان
19.3 2.7 19.3 26.6
نرخ بیکاری بلند مدت
1.8 0.4 1.5 2.6
نرخ بیکاری
5.6 1.4 5.3 7.2
نرخ بهره
4.5 0 4.5 4.75
نرخ اشتغال
70.9 2023 06 70.6 در صد
نرخ تورم
-0.3 1.66 0.07 2.2
واردات گاز طبیعی
1671 853 911 6407
وام به بخش خصوصی
27919 3865 28361 30597
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل
1374547 2023 03 1374545 دوزها
ورشکستگی
1024 2022 12 1180 بانک اطلاعات شرکتها
واردات
1.84 0.36 1.8 2.42
هزینه های مصرف کننده
4898 2172 4920 4920
هزینه های مالی
33827 2022 12 31028 EUR - میلیون
هزینه های کار
130 85.9 134 189
هزینه های دولت
2937 2023 03 2949 EUR - میلیون
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 4.18 3.8 3.2 2.6 2 5.17
بودجه دولت -0.3 -1.9 -2.1 -1 5.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.7 26.8 28.7 29.3 24.7
بازار سهام 1400 1370 1332 1295 1259 2590
پول 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04 1.87
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 115542 114964 116459 118904 115683
تولید ناخالص داخلی سرانه 107660 107122 108514 110793 112418
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15961 15823 16174 16200 16280 16265
تولید ناخالص داخلی 82.27 88.26 92.17 96.96 85.51
تورم مواد غذایی 7.79 6.2 4 3.5 3 13.27
تغییر قیمت تولید کننده -1.2 2.4 3.2 3.9 2.5 32.8
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2599 2615 2716 2638 2651 4076
تسهیلات اعتباری خریدار 1770 1678 1767 1801 1762 1884
جمعیت 0.65 0.66 0.67 0.68 0.65
حساب جاری 1347 600 400 2200 2500 3514
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.7 7.1 6.8 6.5 12.7
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 1.5 -0.5 8.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 120 121 121 121 123
صادرات 1.31 1.2 1.22 1.23 1.25 1.55
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 121 124 125 125 122
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 129 127 129 128 126
قیمت تولید 148 152 150 146 155 151
قیمت گازوئیل 1.63 1.69 1.74 1.79 1.83 2.05
قیمت مصرف کننده اصلی 120 118 120 121 122 120
موازنه تجاری -0.53 -0.6 -0.63 -0.65 -0.67 -0.03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.11 0.5 0.3 0.1 0.1 8.2
نرخ وام بانکی 4.7 4.7 4.7 4.45 4.2 6.24
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 1.8 1.5 1.6 0.9 11.2
نرخ تورم 3 3.3 4.3 4.1 2.4 7.4
نرخ بیکاری جوانان 19.3 19.3 19.4 19.5 19.5 26.6
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 1.9 2 2.1 2.1 2.6
نرخ بیکاری 5.6 5.6 5.7 5.8 5.8 7.2
نرخ بهره 4.5 4.5 4.5 4.25 4 4.75
نرخ تورم -0.3 0.2 0.5 0.2 0.1 2.2
وام به بخش خصوصی 27919 29928 29873 29564 28493 30597
واردات 1.84 1.8 1.85 1.88 1.92 2.42
هزینه های مصرف کننده 4898 4735 4979 4972 4996 4920
هزینه های دولت 2937 2953 3008 3002 3002 EUR - میلیون
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین