لوکزامبورگ لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

لوکزامبورگ

لوکزامبورگ یا لوکسِمبورگ (به لوکزامبورگی: Lëtzebuerg) با نام رسمی دوک‌نشین لوکزامبورگ (به لوکزامبورگی: Groussherzogtum Lëtzebuerg) کشور کوچکی در غرب اروپا است. پایتخت آن شهر لوکزامبورگ است. لوکزامبورگ با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. این کشور با توجه به جمعیت ششصد هزار نفری‌اش از کشورهای ثروتمند اروپایی به حساب می‌آید. لوکزامبورگ همواره شرایط سیاسی و اقتصادی باثباتی داشته‌است.
 • نرخ فعلی : 43,295.33
 • بالاترین قیمت روز : 43,525.95
 • پایین ترین قیمت روز : 40,949.17
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 689.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.53%
 • نرخ بازگشایی بازار : 42,625.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۳۵:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 42,844.61
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 450.72
 • نرخ فعلی : 1,750.36
 • بالاترین قیمت روز : 1,750.36
 • پایین ترین قیمت روز : 1,750.36
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ مهر
 • نرخ روز گذشته : 1,762
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.67%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 11.64
 • نرخ فعلی : 73.98
 • بالاترین قیمت روز : 73.98
 • پایین ترین قیمت روز : 73.98
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ مهر
 • نرخ روز گذشته : 71.05
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.93
 • نرخ فعلی : 0.8534
 • بالاترین قیمت روز : 0.8534
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8534
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ مهر
 • نرخ روز گذشته : 0.8524
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.001

بازارهای ارزی لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LUN/AUSD Ask 35.3425 - 32.2838 35.6883 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۲۱:۰۱

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KTG ADR 34.4 34.6 34.4 34.4 0.20 0.58% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۲:۲۵
Reinet Invest 16.5 15.3 16.5 16.5 1.20 7.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
Luxempart 75.5 76.5 75.5 75.5 1.00 1.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
Societe Financiere Caoutchoucs 20 - 20 20 0.70 3.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳
Socfinasia 15.1 15.8 15.1 15.1 0.70 4.64% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۵۳

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-HUF 6192 5955 6192 6192 237.00 3.98% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ 106237.26 105479.3 106237.26 106237.26 757.96 0.72% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Ac 7233 7253 7233 7233 20.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-HUF (hedged) 5239 5128 5239 5239 111.00 2.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A 4541 4458 4541 4541 83.00 1.86% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵

شاخص‌های اقتصادی لوکزامبورگ + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 09 77552 0 : 77688 روزانه 2021-09

Coronavirus Deaths

0 2021 09 834 0 : 835 روزانه 2021-09

Coronavirus Recovered

0 2021 09 6969 0 : 7140 روزانه 2021-09

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 09 123 0.19 : 123 روزانه 2021-09

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 09 777789 1200 : 779620 روزانه 2021-09

CPI مسکن آب و برق

0 2021 08 109 97.48 : 109 ماهیانه

Hospital Beds

0 2018 12 4.66 4.51 : 6.39 سالیانه 2018-12

Hospitals

0 2018 12 16.77 16.45 : 30.1 سالیانه 2018-12

Medical Doctors

0 2017 12 3.1 2.72 : 3.31 سالیانه 2017-12

Nurses

0 2017 12 11.98 10.83 : 12.28 سالیانه 2017-12

آسانی کسب و کار

0 2019 12 66 44 : 72 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 194115 93763 : 194115 سه ماهه

ارزش بودجه دولت

-2620.20 2020 12 1504 -2620 : 1841 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 09 : ماهیانه 100

استخدام تمام وقت

0 2021 06 239 154 : 250 سه ماهه 2021-06

استخراج معدن

0 2021 07 -23.8 -71.1 : 219 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2021 09 88.2 53.8 : 88.2 سه ماهه

اطمینان کسب و کار

123.40 2021 08 119 74.3 : 126 ماهیانه

افراد بیکار

0 2021 08 16807 821 : 20253 ماهیانه 2021-08

افراد شاغل

0 2021 08 482725 211007 : 488478 ماهیانه 2021-08

اندازه اصل تورم

0 2021 08 1.2 -1.6 : 3 ماهیانه

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 471 141 : 471 سالیانه

بهره وری

0 2021 03 102 87 : 108 سه ماهه 2021-03

بودجه دولت

-4.10 2020 12 2.4 -4.1 : 5.6 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

24.90 2020 12 22 7.4 : 24.9 سالیانه 2020-12

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2021 03 70.8 37.4 : 70.8 سه ماهه

بدهی خارجی

0 2021 06 3381919 678053 : 3928298 سه ماهه

بازار سهام

1660.14 2021 09 1655 640 : 2590 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2018 12 21.5 14.4 : 21.5 سالیانه

پول

1.17 2021 09 1.17 0.64 : 1.87 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

110261.16 2020 12 113940 67642 : 114889 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

107457.98 2020 12 111044 27086 : 111968 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

13529.30 2021 03 13338 5665 : 13529 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

73.26 2020 12 71.1 0.04 : 73.26 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 12 178 39 : 581 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2021 07 8.7 -35 : 42.5 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2021 05 40.8 -31.7 : 40.8 ماهیانه

تولید الکتریسیته

0 2021 06 196 28 : 381 ماهیانه

تورم مواد غذایی

1.23 2021 08 0.8 -1.14 : 6.25 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 12 0.36 -0.35 : 0.47 سالیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

2.20 2021 07 -3 -68.1 : 38.1 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-1.70 2021 05 17.9 -75.7 : 64.6 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

9.60 2021 07 3.9 -14 : 26.3 ماهیانه

تغییر اشتغال

0 2021 03 0.6 -0.5 : 1.9 سه ماهه 2021-03

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

2250.40 2021 03 2257 704 : 2708 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

1761.00 2021 07 1603 634 : 1884 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2021 07 359819 19078 : 359819 ماهیانه

ترازنامه بانک

0 2021 07 1316748 711466 : 1345434 ماهیانه

ثبت خودرو

0 2021 08 3984 1166 : 6419 ماهیانه

جمعیت

0.63 2020 12 0.61 0.31 : 0.63 سالیانه 2020-12

جواز ساختمان

0 2021 03 186 58 : 1383 ماهیانه

حداقل دستمزد

2201.93 2021 09 2202 1162 : 2202 سه ماهه 2021-09

حساب جاری

636.40 2021 06 301 -2511 : 4055 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

4.30 2020 12 4.6 4.3 : 12.6 سالیانه 2020-12

دستمزد در تولید

0 2021 06 108 83.4 : 141 ماهیانه 2021-06

دستمزد

5465.70 2020 12 5491 2200 : 5491 سالیانه 2020-12

درخواست پناهندگی

0 2021 02 85 25 : 430 ماهیانه

درآمدهای دولت

0 2020 12 28381 6838 : 28381 سالیانه

ذخایر ارزی

0 2021 08 971 -19.97 : 2490 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2021 06 2.24 2.24 : 2.39 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 19 18 : 25 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 9 7 : 19 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 11060 2533 : 11591 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 12 -50256 -298488 : 285624 سه ماهه

سن بازنشستگی زنان

65.00 2020 12 65 60 : 65 سالیانه 2020-12

سن بازنشستگی مردان

65.00 2020 12 65 60 : 65 سالیانه 2020-12

شاخص رقابتی

0 2019 12 76.63 4.85 : 77.03 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 80 68.5 : 90 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

108.53 2021 08 108 98.21 : 109 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2021 03 160 72.67 : 167 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

109.31 2021 08 108 95.06 : 109 ماهیانه

صادرات

1.18 2021 07 1.23 0.33 : 1.24 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

-0.20 2021 08 -3.7 -21.7 : 4 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2021 03 131 67.73 : 131 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2021 07 4.4 0 : 4.5 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 07 333 31.1 : 346 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 07 366 126 : 378 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 07 461 143 : 473 ماهیانه

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2021 06 57.4 16 : 57.4 سه ماهه 2021-06

قیمت تولید

113.73 2021 07 112 48.89 : 114 ماهیانه

قیمت گازوئیل

1.59 2021 08 1.62 0.75 : 1.85 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

106.89 2021 07 108 70.84 : 108 ماهیانه

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

110.08 2021 08 109 65.25 : 110 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2021 06 219 -2042 : 3331 سه ماهه

میزان ساخت و ساز

0 2021 07 3.9 -50.4 : 99.2 ماهیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

47.80 2020 12 42.3 37.8 : 47.8 سالیانه

مخارج نظامی

0 2020 12 429 25.7 : 479 سالیانه

موازنه تجاری

-0.52 2021 07 -0.58 -1.02 : -0.03 ماهیانه 2021-07

نرخ تورم

0.97 2021 08 -0.39 -1.66 : 1.9 ماهیانه

نرخ وام بانکی

1.39 2021 07 1.39 1.37 : 6.24 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2021 03 61.8 51.4 : 61.8 سه ماهه 2021-03

نرخ مالیات شرکت

24.94 2021 12 24.94 24.94 : 40.29 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

45.78 2021 12 45.78 39 : 51.3 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

17.00 2021 12 17 15 : 17 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

0 2019 12 71.2 68.1 : 74.7 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.40 2021 03 1.9 -7.1 : 9.2 سه ماهه 2021-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.87 2021 03 1.73 -8 : 12.1 سه ماهه

نرخ تورم

2.50 2021 08 2.3 -1.35 : 4.99 ماهیانه 2021-08

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

12.45 2021 12 12.45 10.22 : 12.45 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

27.62 2021 12 27.44 23.27 : 27.75 سالیانه

نرخ بیکاری جوانان

0 2021 07 18.1 2.7 : 27.2 ماهیانه 2021-07

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2021 03 1.9 0.4 : 2.6 سه ماهه 2021-03

نرخ بیکاری

5.50 2021 08 5.6 1.4 : 7.2 ماهیانه 2021-08

نرخ بهره

0.00 2021 09 0 0 : 4.75 روزانه 2021-09

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

15.17 2021 12 14.99 11.42 : 15.3 سالیانه

نرخ اشتغال

0 2021 03 68.5 58.5 : 68.5 سه ماهه 2021-03

واردات

1.70 2021 07 1.82 0.36 : 2 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

0 2021 07 29588 3865 : 29722 ماهیانه

ورشکستگی

0 2020 12 1262 102 : 1262 سالیانه

هزینه های دولت

2487.00 2021 03 2397 958 : 2487 سه ماهه

هزینه های کار

0 2021 06 114 85.9 : 189 ماهیانه 2021-06

هزینه های مالی

0 2020 12 26877 6417 : 30654 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

3691.40 2021 03 3769 2155 : 3910 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -2620.20 950 950 950 903 950
اطمینان کسب و کار 123.40 103 103 103 120 105
بودجه دولت -4.10 -1.7 -0.6 -0.6 -1.7 -0.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.90 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2 2020-12
بازار سهام 1660.14 1552 1500 1450 1606 1354
پول 1.17 1.16 1.16 1.15 1.17 1.14
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 110261.16 110000 110000 110000 110000 111200
تولید ناخالص داخلی سرانه 107457.98 110000 110000 110000 110000 111500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13529.30 13778 13840 14070 13453 14122
تولید ناخالص داخلی 73.26 68.5 68.5 68.5 68.5 71.5
تورم مواد غذایی 1.23 1.8 1.6 1.6 1.2 2.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.20 0.4 0.4 0.4 3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.70 2 2 2 1.8 0.8
تغییر قیمت تولید کننده 9.60 11.2 5.5 3.5 9.8 3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2250.40 2332 2302 2340 2636 2390
تسهیلات اعتباری خریدار 1761.00 1930 1772 1667 1924 1978
جمعیت 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64 2020-12
حداقل دستمزد 2201.93 2202 2270 2270 2202 2270 2021-09
حساب جاری 636.40 1150 1150 1150 1400 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 5 5.2 5.2 5 5.2 2020-12
دستمزد 5465.70 5200 5200 5200 5200 5200 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.53 105 108 109 105 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.31 109 110 111 109 111
صادرات 1.18 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.20 1.5 2 2.2 1 1
قیمت تولید 113.73 110 112 116 109 113
قیمت گازوئیل 1.59 1.44 1.36 1.29 1.51 1.23
قیمت مصرف کننده اصلی 106.89 107 109 109 108 109
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.08 111 111 111 109 111
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.80 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5
موازنه تجاری -0.52 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 2021-07
نرخ تورم 0.97 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
نرخ وام بانکی 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39
نرخ مالیات شرکت 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 0.9 0.8 0.8 2.8 0.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.87 3.3 2.3 4 2.8 2.5
نرخ تورم 2.50 2.5 2.1 2.1 2.3 1.9 2021-08
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45
نرخ تامین اجتماعی 27.62 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
نرخ بیکاری 5.50 5.5 5.4 5.4 5.6 5.2 2021-08
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2021-09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.17 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
واردات 1.70 2 2 2 2 2
هزینه های دولت 2487.00 2476 2544 2586 2446 2538
هزینه های مصرف کننده 3691.40 3893 3776 3839 3988 3990
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی