iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لوکزامبورگ لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

لوکزامبورگ

لوکزامبورگ، (به لوکزامبورگی: Lëtzebuerg) با نام رسمی دوک‌نشین لوکزامبورگ (به لوکزامبورگی: Groussherzogtum Lëtzebuerg) کشور کوچکی در غرب اروپا است. پایتخت آن شهر لوکزامبورگ می‌باشد. لوکزامبورگ با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. این کشور با توجه به جمعیت ششصد هزار نفری‌اش از کشورهای ثروتمند اروپایی به حساب می‌آید. لوکزامبورگ همواره شرایط سیاسی و اقتصادی باثباتی داشته‌است.
 • نرخ فعلی : 9,356.3
 • بالاترین قیمت روز : 9,674
 • پایین ترین قیمت روز : 9,311.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 54.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.31%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,630.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۳:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 9,640.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 284.3
 • نرخ فعلی : 1,646.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,663.8
 • پایین ترین قیمت روز : 1,633.51
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.28
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,658.85
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۳:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 1,658.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.72%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 11.79
 • نرخ فعلی : 50.51
 • بالاترین قیمت روز : 51.99
 • پایین ترین قیمت روز : 50.39
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.18
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.35%
 • نرخ بازگشایی بازار : 51.38
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۳:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 51.43
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.82%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.92
 • نرخ فعلی : 0.9194
 • بالاترین قیمت روز : 0.9234
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9192
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9217
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۲:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9218
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0024

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brederode 79 - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۲۳:۵۳
MAS Real Estate 1.11 - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۲۳:۵۳
Societe Financiere Caoutchoucs 25.2 - 25.2 25.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۲۳:۵۳
Socfinaf 11.1 - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۲۳:۵۳
SES 11.03 - 11.03 11.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۲۳:۵۳

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Templeton Global Total Return Funj 1011.92 - 1011.92 1011.92 13.58 1.34% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۲
T Global Bond Fund I Mdis JPY 1091.24 - 1091.24 1091.24 13.67 1.25% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۲
Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF 176.58 - 176.58 176.58 0.54 0.31% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۲
Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF 170.85 - 170.85 170.85 7.66 4.48% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۲
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY 1107.53 - 1107.53 1107.53 8.73 0.79% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۲

شاخص‌های اقتصادی لوکزامبورگ + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 12 105 97.48 : 106 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 194115 93763 : 194115 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 66 44 : 72 سالیانه

افراد بیکار

0 2019 12 15351 821 : 19457 ماهیانه

افراد شاغل

0 2019 12 473973 211007 : 473973 ماهیانه

اطمینان کسب و کار

96.70 2020 01 105 74.3 : 124 ماهیانه امتیاز

اندازه اصل تورم

0 2019 12 1.7 -1.6 : 2.9 ماهیانه ٪

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 79 62.2 : 88.2 سه ماهه ٪

ارزش بودجه دولت

1600.00 2018 12 768 -358 : 1600 سالیانه EUR - میلیون

استخدام تمام وقت

0 2019 09 237 154 : 238 سه ماهه هزار

ارزیابی اعتبار

0 2020 02 : ماهیانه

استخراج معدن

0 2019 11 13.8 -77.3 : 204 ماهیانه ٪

بهره وری

0 2019 09 102 87.1 : 107 سه ماهه امتیاز

بودجه دولت

2.40 2018 12 1.4 -1.3 : 6 سالیانه ٪

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 489 166 : 489 سالیانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2019 06 66.1 37.4 : 66.1 سه ماهه ٪

بدهی خارجی

0 2019 09 3736980 678053 : 3928298 سه ماهه EUR - میلیون

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

21.40 2018 12 23 6.5 : 23.7 سالیانه ٪

بازار سهام

1369.45 2020 02 1364 640 : 2590 روزانه

پول

1.08 2020 02 1.09 0.64 : 1.87 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2018 12 21.5 14.4 : 21.5 سالیانه ٪

تولید صنعتی

0 2019 10 -1.8 -11.1 : 10.8 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

0 2019 11 -6.6 -28.9 : 23.1 ماهیانه ٪

تولید الکتریسیته

0 2019 12 62 28 : 381 ماهیانه گیگاوات ساعت

تولید فولاد

0 2019 12 175 39 : 581 ماهیانه هزار تن

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

93734.28 2018 12 93102 57618 : 97864 سالیانه USD

تورم مواد غذایی

1.48 2020 01 1.22 -1.14 : 6.25 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی سرانه

107243.20 2018 12 106520 27086 : 111968 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

13084.90 2019 09 13056 7601 : 13085 سه ماهه EUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی

69.49 2018 12 62.32 0.7 : 69.49 سالیانه USD - میلیارد

تغییر اشتغال

0 2019 09 0.9 -0.3 : 1.9 سه ماهه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

2417.50 2019 09 2362 1090 : 2708 سه ماهه EUR - میلیون

تسهیلات اعتباری خریدار

1841.00 2019 11 1799 634 : 1841 ماهیانه EUR - میلیون

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 12 225382 19078 : 242864 ماهیانه EUR - میلیون

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 0.22 -0.35 : 0.47 سالیانه EUR - میلیارد

ترازنامه بانک

0 2019 11 1166878 711466 : 1345434 ماهیانه EUR - میلیون

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-0.30 2019 12 0 -66.1 : 11.9 ماهیانه ٪

تغییرات سالیانه خرده فروشی

1.00 2019 11 2.3 -75.7 : 35 ماهیانه ٪

تغییر قیمت تولید کننده

-1.80 2019 12 -3.7 -14 : 26.3 ماهیانه ٪

ثبت خودرو

0 2020 01 3127 1166 : 6419 ماهیانه

جواز ساختمان

0 2019 06 275 58 : 1383 ماهیانه

جمعیت

0.60 2018 12 0.59 0.31 : 0.6 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

4.80 2018 12 4.9 4.8 : 12.6 سالیانه ٪

حساب جاری

-271.60 2019 09 1131 -2221 : 2718 سه ماهه EUR - میلیون

حداقل دستمزد

2071.07 2019 12 2071 1162 : 2071 سه ماهه EUR / ماه

دستمزد در تولید

0 2019 11 101 83.4 : 139 ماهیانه امتیاز

دستمزد

5382.90 2018 12 5324 2200 : 5383 سالیانه EUR / ماه

درخواست پناهندگی

0 2019 11 220 40 : 430 ماهیانه افراد

درآمدهای دولت

0 2018 12 24526 6838 : 26788 سالیانه EUR - میلیون

ذخایر طلا

0 2019 12 2.24 2.2 : 2.39 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

0 2020 01 942 -19.97 : 980 ماهیانه EUR - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2019 12 9 7 : 19 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 19 18 : 25 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 11060 2533 : 11591 سه ماهه KBps

سن بازنشستگی مردان

65.00 2018 12 65 60 : 65 سالیانه

سن بازنشستگی زنان

65.00 2018 12 65 60 : 65 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 09 -102054 -302842 : 321173 سه ماهه EUR - میلیون

شاخص مسکن

0 2019 09 131 72.67 : 134 سه ماهه امتیاز

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

105.94 2020 01 105 98.21 : 106 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 76.63 4.85 : 77.03 سالیانه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2019 12 81 68.5 : 90 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.40 2020 01 106 95.06 : 106 ماهیانه امتیاز

صادرات

1.06 2019 11 1.19 0.33 : 1.22 ماهیانه EUR - میلیارد

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 09 120 74.01 : 122 سه ماهه امتیاز

ضریب اطمینان مصرف کننده

-4.60 2020 01 -1.1 -21.7 : 4 ماهیانه امتیاز

عرضه پول M3

0 2019 12 376 143 : 376 ماهیانه EUR - میلیارد

عرضه پول M2

0 2019 12 310 126 : 310 ماهیانه EUR - میلیارد

عرضه پول M0

0 2019 12 3.5 0 : 3.7 ماهیانه EUR - میلیارد

عرضه پول M1

0 2019 12 272 31.1 : 272 ماهیانه EUR - میلیارد

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

106.21 2020 01 107 65.25 : 107 ماهیانه امتیاز

قیمت مصرف کننده اصلی

104.20 2019 12 106 70.84 : 106 ماهیانه امتیاز

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 09 50.3 16 : 54.6 سه ماهه هزار

قیمت گازوئیل

1.26 2020 01 1.28 0.75 : 1.85 ماهیانه USD / لیتر

قیمت تولید

104.01 2019 12 104 48.89 : 109 ماهیانه امتیاز

گردش سرمایه

0 2019 09 1046 -2305 : 3396 سه ماهه EUR - میلیون

موازنه تجاری

-0.75 2019 11 -0.58 -1.06 : -0.03 ماهیانه EUR - میلیارد

میزان ساخت و ساز

0 2019 11 0.9 -21.2 : 36.2 ماهیانه ٪

مخارج نظامی

0 2018 12 358 24.9 : 393 سالیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

43.10 2018 12 43 37.8 : 45.7 سالیانه ٪

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 74.7 68.1 : 74.7 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.20 2019 09 2.1 -4.4 : 6.7 سه ماهه ٪

نرخ مالیات بر فروش

17.00 2020 12 17 15 : 17 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

27.08 2018 12 27.08 27.08 : 40.29 سالیانه ٪

نرخ وام بانکی

1.59 2019 12 1.62 1.53 : 6.24 ماهیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 09 60.8 51.4 : 60.8 سه ماهه ٪

نرخ تورم

-0.64 2020 01 0.14 -1.66 : 1.9 ماهیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

48.78 2018 12 48.78 39 : 51.3 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.00 2019 09 3.2 -7 : 12.1 سه ماهه ٪

نرخ بهره

0.00 2019 12 0 0 : 4.75 روزانه ٪

نرخ تورم

1.90 2020 01 1.7 -1.35 : 4.99 ماهیانه ٪

نرخ اشتغال

0 2019 09 68.3 58.5 : 68.3 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری

5.50 2019 12 5.4 1.4 : 7.2 ماهیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

12.67 2018 12 12.67 11.42 : 14.7 سالیانه ٪

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 09 1.3 0.4 : 2.6 سه ماهه ٪

نرخ تامین اجتماعی

25.12 2018 12 25.12 23.27 : 26.01 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

12.45 2018 12 12.45 10.22 : 13.25 سالیانه ٪

نرخ بیکاری جوانان

0 2019 12 15.7 2.7 : 22.9 ماهیانه ٪

وام به بخش خصوصی

0 2019 12 28545 3865 : 28545 ماهیانه EUR - میلیون

ورشکستگی

0 2018 12 904 102 : 1191 سالیانه بانک اطلاعات شرکتها

واردات

1.73 2019 11 1.78 0.36 : 2 ماهیانه EUR - میلیارد

هزینه های کار

0 2019 11 96.99 85.9 : 189 ماهیانه امتیاز

هزینه های دولت

2240.00 2019 09 2198 1183 : 2240 سه ماهه EUR - میلیون

هزینه های مالی

0 2018 12 23757 6417 : 25188 سالیانه EUR - میلیون

هزینه های مصرف کننده

3897.10 2019 09 3900 2545 : 3900 سه ماهه EUR - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 96.70 102 102 102 101 104 امتیاز
ارزش بودجه دولت 1600.00 903 903 903 903 950 EUR - میلیون
بودجه دولت 2.40 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.40 20 20 20 20 19.5 ٪
بازار سهام 1369.45 1242 1219 1196 1266 1150
پول 1.08 1.1 1.1 1.09 1.1 1.09
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93734.28 95500 95500 95500 95500 95700 USD
تورم مواد غذایی 1.48 1.5 1.5 2.2 1.5 2.2 ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه 107243.20 109500 109500 109500 109500 110000 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13084.90 13266 13229 13386 12589 13694 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی 69.49 74.5 74.5 74.5 74.5 77.5 USD - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2417.50 2322 2444 2473 2405 2530 EUR - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 1841.00 1782 1785 1840 1789 1883 EUR - میلیون
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.00 2.9 2.9 2.5 2.9 2.5 ٪
تغییر قیمت تولید کننده -1.80 1.5 1.5 1.8 1.1 2.2 ٪
جمعیت 0.60 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 ٪
حساب جاری -271.60 620 -260 1400 250 1150 EUR - میلیون
حداقل دستمزد 2071.07 2095 2095 2095 2095 2115 EUR / ماه
دستمزد 5382.90 5150 5150 5200 5150 5200 EUR / ماه
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.94 106 107 107 105 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 107 108 108 107 110 امتیاز
صادرات 1.06 1.02 1.02 1.06 1.02 1.06 EUR - میلیارد
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.60 -1.6 -1.8 -1 -2.2 0.5 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.21 107 107 109 107 111 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 104.20 106 107 107 106 108 امتیاز
قیمت گازوئیل 1.26 1.15 1.18 1.22 1.12 1.22 USD / لیتر
قیمت تولید 104.01 106 105 105 106 108 امتیاز
موازنه تجاری -0.75 -0.78 -0.78 -0.94 -0.78 -0.94 EUR - میلیارد
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 44 44 44 44 44.4 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 ٪
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17 ٪
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 ٪
نرخ وام بانکی 1.59 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 ٪
نرخ تورم -0.64 0.4 0.4 0.7 0.4 0.7 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.1 2.2 2.3 2.5 2.3 ٪
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ تورم 1.90 1.6 1.8 1.6 1.7 2 ٪
نرخ بیکاری 5.50 5.4 5.3 5.3 5.3 5.2 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 ٪
نرخ تامین اجتماعی 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 ٪
واردات 1.73 1.8 1.8 2 1.8 2 EUR - میلیارد
هزینه های دولت 2240.00 2219 2265 2292 2217 2344 EUR - میلیون
هزینه های مصرف کننده 3897.10 3923 3940 3987 3920 4078 EUR - میلیون