لوکزامبورگ لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

لوکزامبورگ

لوکزامبورگ، (به لوکزامبورگی: Lëtzebuerg) با نام رسمی دوک‌نشین لوکزامبورگ (به لوکزامبورگی: Groussherzogtum Lëtzebuerg) کشور کوچکی در غرب اروپا است. پایتخت آن شهر لوکزامبورگ است. لوکزامبورگ با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. این کشور با توجه به جمعیت ششصد هزار نفری‌اش از کشورهای ثروتمند اروپایی به حساب می‌آید. لوکزامبورگ همواره شرایط سیاسی و اقتصادی باثباتی داشته است.
 • نرخ فعلی : 40,653.1
 • بالاترین قیمت روز : 43,489.6
 • پایین ترین قیمت روز : 40,171.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 650.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 6.43%
 • نرخ بازگشایی بازار : 43,279.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۱:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 42,946.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.64%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2,293.7
 • نرخ فعلی : 1,867.85
 • بالاترین قیمت روز : 1,871.31
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,869.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۲:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 1,869.82
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.97
 • نرخ فعلی : 64.66
 • بالاترین قیمت روز : 65.61
 • پایین ترین قیمت روز : 64.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.74%
 • نرخ بازگشایی بازار : 65.61
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۲:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 65.64
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.52%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.98
 • نرخ فعلی : 0.8181
 • بالاترین قیمت روز : 0.8185
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8177
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.818
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۳:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 0.818
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

بازارهای ارزی لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LUN/AUSD Ask 14.7509 14.7653 14.7397 16.1001 0.60 4.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۷:۲۲

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Reinet Invest 15.2 - 15.2 15.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۰۹
Brederode 100.2 - 100.2 100.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۰۹
Luxempart 58.5 - 58.5 58.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۰۹
Societe Financiere Caoutchoucs 20.4 - 20.4 20.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۰۹
Socfinasia 13.9 - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۰۹

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JPJapan Equity Fund A acc JPY 1703 - 1703 1703 33.00 1.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۳
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - USD 15.89 - 15.89 15.89 0.34 2.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۳
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - USD 20.9 - 20.9 20.9 0.45 2.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۳
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - USD 282.56 - 282.56 282.56 6.03 2.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۳
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund J dist - USD 27.82 - 27.82 27.82 0.60 2.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۳

شاخص‌های اقتصادی لوکزامبورگ + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 69028 0 : 69190 روزانه 2021-05

Hospitals

0 2018 12 16.77 16.45 : 30.1 سالیانه 2018-12

Nurses

0 2017 12 11.98 10.83 : 12.28 سالیانه 2017-12

Medical Doctors

0 2017 12 3.1 2.72 : 3.31 سالیانه 2017-12

Coronavirus Deaths

0 2021 05 806 0 : 808 روزانه 2021-05

Hospital Beds

0 2018 12 4.66 4.51 : 6.39 سالیانه 2018-12

CPI مسکن آب و برق

0 2021 04 108 97.48 : 108 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2021 05 6969 0 : 7140 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 194115 93763 : 194115 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 66 44 : 72 سالیانه

اندازه اصل تورم

0 2021 02 3 -1.6 : 3 ماهیانه

افراد شاغل

0 2021 03 479796 211007 : 482660 ماهیانه 2021-03

افراد بیکار

0 2021 03 19476 821 : 20253 ماهیانه 2021-03

اطمینان کسب و کار

116.50 2021 04 106 74.3 : 126 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2021 06 75.6 53.8 : 88.2 سه ماهه

استخراج معدن

0 2021 03 -34.6 -71.1 : 219 ماهیانه

استخدام تمام وقت

0 2020 12 233 154 : 242 سه ماهه 2020-12

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 100

ارزش بودجه دولت

1542.70 2019 12 1841 -358 : 1841 سالیانه

بازار سهام

1578.87 2021 05 1562 640 : 2590 روزانه

بدهی خارجی

0 2020 12 3315098 678053 : 3928298 سه ماهه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2020 09 68.8 37.4 : 70 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

24.90 2020 12 22 7.4 : 24.9 سالیانه 2020-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 471 141 : 471 سالیانه

بهره وری

0 2020 12 100 87 : 104 سه ماهه 2020-12

بودجه دولت

-4.10 2020 12 2.4 -4.1 : 5.6 سالیانه

پس انداز های شخصی

0 2018 12 21.5 14.4 : 21.5 سالیانه

پول

1.22 2021 05 1.22 0.64 : 1.87 روزانه

تولید الکتریسیته

0 2021 02 190 28 : 381 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

114481.50 2019 12 114110 67951 : 115415 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

111062.34 2019 12 110702 27086 : 111968 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

13305.20 2020 12 13098 5665 : 13305 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

71.10 2019 12 70.92 0.7 : 71.1 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 12 175 39 : 581 ماهیانه

ترازنامه بانک

0 2021 03 1240180 711466 : 1345434 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2021 02 0.2 -31.7 : 17.1 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2021 03 -4.6 -35 : 23.6 ماهیانه

تورم مواد غذایی

-0.53 2021 04 1.24 -1.14 : 6.25 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 12 0.36 -0.35 : 0.47 سالیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0.60 2021 03 2.1 -68.1 : 38.1 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0.70 2021 02 1.3 -75.7 : 35 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

3.60 2021 03 1.5 -14 : 26.3 ماهیانه

تغییر اشتغال

0 2020 12 1.3 -0.5 : 1.9 سه ماهه 2020-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

2196.10 2020 12 2587 704 : 2708 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

1732.00 2021 03 1837 634 : 1884 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2021 03 295747 19078 : 316137 ماهیانه

ثبت خودرو

0 2021 04 4967 1166 : 6419 ماهیانه

جمعیت

0.63 2020 12 0.61 0.31 : 0.63 سالیانه 2020-12

جواز ساختمان

0 2020 12 212 58 : 1383 ماهیانه

حداقل دستمزد

2201.93 2021 03 2142 1162 : 2202 سه ماهه 2021-03

حساب جاری

-175.50 2020 12 -254 -1962 : 3338 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

4.50 2019 12 4.8 4.5 : 12.6 سالیانه 2019-12

دستمزد

5486.92 2019 12 5429 2200 : 5487 سالیانه 2019-12

دستمزد در تولید

0 2021 02 102 83.4 : 141 ماهیانه 2021-02

درخواست پناهندگی

0 2020 08 110 25 : 430 ماهیانه

درآمدهای دولت

0 2019 12 27202 6838 : 28354 سالیانه

ذخایر ارزی

0 2021 04 1007 -19.97 : 1013 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 12 2.24 2.24 : 2.39 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 19 18 : 25 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 9 7 : 19 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 11060 2533 : 11591 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 12 -50256 -298488 : 285624 سه ماهه

سن بازنشستگی زنان

65.00 2018 12 65 60 : 65 سالیانه 2020-12

سن بازنشستگی مردان

65.00 2018 12 65 60 : 65 سالیانه 2020-12

شاخص رقابتی

0 2019 12 76.63 4.85 : 77.03 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 80 68.5 : 90 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

105.97 2021 04 106 98.21 : 106 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2020 09 149 72.67 : 153 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.19 2021 04 108 95.06 : 108 ماهیانه

صادرات

1.03 2021 02 0.97 0.33 : 1.22 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

-0.60 2021 04 -8.4 -21.7 : 4 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 12 124 67.73 : 130 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2021 03 4.3 0 : 4.3 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 03 323 31.1 : 323 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 03 351 126 : 351 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 03 442 143 : 442 ماهیانه

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2020 12 53.2 16 : 54.6 سه ماهه 2020-12

قیمت تولید

106.42 2021 03 105 48.89 : 109 ماهیانه

قیمت گازوئیل

1.55 2021 04 1.47 0.75 : 1.85 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

107.62 2021 03 106 70.84 : 108 ماهیانه

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

108.56 2021 04 109 65.25 : 109 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 12 -366 -2042 : 3331 سه ماهه

میزان ساخت و ساز

0 2021 02 -9 -49.9 : 35.9 ماهیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

47.80 2020 12 42.3 37.8 : 47.8 سالیانه

مخارج نظامی

0 2019 12 393 26.6 : 444 سالیانه

موازنه تجاری

-0.55 2021 02 -0.5 -1.02 : -0.03 ماهیانه 2021-02

نرخ تورم

0.05 2021 04 1.4 -1.66 : 1.9 ماهیانه

نرخ وام بانکی

1.41 2021 03 1.45 1.41 : 6.24 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 12 61.3 51.4 : 61.8 سه ماهه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

24.94 2020 12 24.94 24.94 : 40.29 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

45.78 2020 12 45.78 39 : 51.3 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

17.00 2020 12 17 15 : 17 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

0 2019 12 71.2 68.1 : 74.7 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.60 2020 12 9.3 -7.3 : 9.3 سه ماهه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.40 2020 12 0 -7.9 : 12.1 سه ماهه

نرخ تورم

2.10 2021 04 2 -1.35 : 4.99 ماهیانه 2021-04

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

12.45 2020 12 12.45 10.22 : 12.45 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

27.44 2020 12 27.6 23.27 : 27.75 سالیانه

نرخ بیکاری جوانان

0 2021 03 21.4 2.7 : 26.3 ماهیانه 2021-03

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2020 09 1.4 0.4 : 2.6 سه ماهه 2020-09

نرخ بیکاری

6.10 2021 03 6.2 1.4 : 7.2 ماهیانه 2021-03

نرخ بهره

0.00 2021 04 0 0 : 4.75 روزانه 2021-04

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

14.99 2020 12 15.15 11.42 : 15.3 سالیانه

نرخ اشتغال

0 2020 12 66.9 58.5 : 68.5 سه ماهه 2020-12

واردات

1.57 2021 02 1.47 0.36 : 2 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

0 2021 03 28137 3865 : 29722 ماهیانه

ورشکستگی

0 2019 12 1191 102 : 1262 سالیانه

هزینه های دولت

2396.80 2020 12 2375 958 : 2397 سه ماهه

هزینه های کار

0 2021 02 112 85.9 : 189 ماهیانه 2021-02

هزینه های مالی

0 2019 12 25361 6417 : 26811 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

3755.60 2020 12 3863 2155 : 3911 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 116.50 102 103 103 101 105
ارزش بودجه دولت 1542.70 903 950 950 903 950
بازار سهام 1578.87 1445 1389 1335 1502 1229
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.90 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2 2020-12
بودجه دولت -4.10 -1.7 -1.7 -0.6 -1.7 -0.6
پول 1.22 1.21 1.21 1.2 1.21 1.19
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 114481.50 110000 110000 110000 110000 111200
تولید ناخالص داخلی سرانه 111062.34 110000 110000 110000 110000 111500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13305.20 12643 13294 13598 13305 13938
تولید ناخالص داخلی 71.10 68.5 68.5 68.5 68.5 71.5
تورم مواد غذایی -0.53 1.2 1.8 1.6 0.8 2.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.4 0.4 0.4 3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.70 1.8 2 2 1.8 0.8
تغییر قیمت تولید کننده 3.60 1.3 1.8 1.8 0.8 1.8
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2196.10 1919 2644 2619 2072 2684
تسهیلات اعتباری خریدار 1732.00 1941 1708 1930 1887 1978
جمعیت 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64 2020-12
حداقل دستمزد 2201.93 2202 2202 2270 2202 2270 2021-03
حساب جاری -175.50 1400 1150 1150 1400 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50 5 5 5.2 5 5.2 2019-12
دستمزد 5486.92 5200 5200 5200 5200 5200 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.97 105 105 108 104 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.19 109 109 110 109 111
صادرات 1.03 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.60 -9 -7 -7 -8 -4
قیمت تولید 106.42 100 101 107 109 102
قیمت گازوئیل 1.55 1.28 1.1 1.16 1.35 1.1
قیمت مصرف کننده اصلی 107.62 107 107 107 106 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.56 109 111 111 109 111
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.80 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5
موازنه تجاری -0.55 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 2021-02
نرخ تورم 0.05 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
نرخ وام بانکی 1.41 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
نرخ مالیات شرکت 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 45.78 48.78 48.78 48.78 48.78
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 2.8 0.9 0.8 1 0.8 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 2.8 3.3 3.3 5.5 2.5
نرخ تورم 2.10 2.3 2.5 2.1 2.7 1.9 2021-04
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45
نرخ تامین اجتماعی 27.44 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
نرخ بیکاری 6.10 7.2 6.6 6.4 7.4 6.1 2021-03
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2021-04
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.99 14.99 12.67 12.67 12.67 12.67
واردات 1.57 2 2 2 2 2
هزینه های دولت 2396.80 2461 2350 2460 2325 2522
هزینه های مصرف کننده 3755.60 3248 4142 3963 3851 4062
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی