لوکزامبورگ لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

لوکزامبورگ

لوکزامبورگ یا لوکسِمبورگ (به لوکزامبورگی: Lëtzebuerg) با نام رسمی دوک‌نشین لوکزامبورگ (به لوکزامبورگی: Groussherzogtum Lëtzebuerg) کشور کوچکی در غرب اروپا است. پایتخت آن شهر لوکزامبورگ است. لوکزامبورگ با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. این کشور با توجه به جمعیت ششصد هزار نفری‌اش از کشورهای ثروتمند اروپایی به حساب می‌آید. لوکزامبورگ همواره شرایط سیاسی و اقتصادی باثباتی داشته‌است.
 • نرخ فعلی : 20,314.06
 • بالاترین قیمت روز : 21,164.42
 • پایین ترین قیمت روز : 20,299.47
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 133.42
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 20,823.82
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۵۸:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 20,823.82
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.51%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 509.76
 • نرخ فعلی : 1,820.01
 • بالاترین قیمت روز : 1,829.5
 • پایین ترین قیمت روز : 1,818.79
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,823.08
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۵۸:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 1,823.42
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.41
 • نرخ فعلی : 111.77
 • بالاترین قیمت روز : 112.19
 • پایین ترین قیمت روز : 109.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.92%
 • نرخ بازگشایی بازار : 109.77
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۵۸:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 109.73
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.86%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.04
 • نرخ فعلی : 0.9501
 • بالاترین قیمت روز : 0.9522
 • پایین ترین قیمت روز : 0.943
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9447
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۵۸:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 0.9449
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.55%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0052

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Reinet Invest 16.3 - 16.3 16.3 0.40 2.45% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۳:۴۴
Societe Financiere Caoutchoucs 23 - 23 23 0.60 2.61% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۳:۴۴
Socfinasia 16.6 - 16.6 16.6 0.20 1.20% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۳:۴۴
Socfinaf 14.2 - 14.2 14.2 0.20 1.43% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۳:۴۴
SES 8.502 - 8.502 8.502 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۳:۴۴
Brait 0.256 - 0.256 0.256 0.00 0.78% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۳:۴۴

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - USD 14.31 14.38 14.31 14.38 0.23 1.63% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund X acc - USD 20.33 20.43 20.33 20.43 0.32 1.60% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Schroder International Selection Fund Japanese Equ 2061.643 - 2020.927 2061.643 51.81 2.58% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Schroder International Selection Fund Japanese Equ 8.852 - 8.73 8.852 0.15 1.74% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Pictet-Japanese Equity Opportunities P dy JPY 13177.44 - 12914.81 13177.44 304.34 2.36% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷
Pictet-Japanese Equity Opportunities Z JPY 16028.31 - 15708.23 16028.31 372.76 2.38% ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۴۷

شاخص‌های اقتصادی لوکزامبورگ + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه
3.7 2022 04 -3.3 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه
9.1 2022 04 7.9 در صد
CPI مسکن آب و برق
119 2022 04 120 امتیاز
Price to Rent Ratio
167 2021 12 161
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
-4.45 2022 03 -1.66 در صد
آدرس های IP
178495 2017 03 194115 IP
آسانی کسب و کار
72 2019 12 66
افراد بیکار
13946 2022 04 14576
اندازه اصل تورم
4.6 2022 05 4.3 در صد
افراد شاغل
503580 2022 04 500122
استخدام تمام وقت
248 2021 09 250 هزار
اطمینان کسب و کار
98.2 2022 05 100 امتیاز
استخراج معدن
-24.4 2022 03 7.8 در صد
ارزیابی اعتبار
100 2022 06
ارزش بودجه دولت
-2620 2020 12 1504 EUR - میلیون
بهره وری
99.11 2021 12 108 امتیاز
بیمارستان ها
15.9 2020 12 16.13 به ازای هر - یک - میلیون نفر
بودجه دولت
0.9 2021 12 -3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی
66.9 2021 09 68.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی
464 2019 12 471 در صد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
24.4 2021 12 24.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خارجی
3512716 2021 12 3364919 EUR - میلیون
بازار سهام
1505 2022 06 1470 امتیاز
پرستاران
11.98 2017 12 11.98 به ازای هر 1000 نفر
پزشکان پزشکی
3.31 2017 12 3.1 به ازای هر 1000 نفر
پس انداز های شخصی
21.41 2018 12 21.5 در صد
پول
1.05 2022 06 1.06
تولید الکتریسیته
237 2022 02 149 گیگاوات ساعت
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
110261 2020 12 113940 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه
101207 2020 12 104584 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
16345 2022 03 16023 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی
73.26 2020 12 71.1 USD - میلیارد
تولید فولاد
113 2020 12 178 هزار تن
تولید صنعتی
-1.1 2022 03 1.8 در صد
تولید صنعتی
-3.1 2021 12 -2.2 در صد
تخت بیمارستان
4.2 2020 12 4.26 به ازای هر 1000 نفر
تورم مواد غذایی
5.5 2022 05 5.43 در صد
تغییرات موجودی انبار
0.46 2021 12 0.61 EUR - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده
30.2 2022 05 28.2 در صد
تغییر اشتغال
0.9 2021 09 0.9 در صد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
2916 2022 03 3079 EUR - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار
1750 2022 04 1756 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی
378798 2022 03 361785 EUR - میلیون
ترازنامه بانک
1413916 2022 04 1381153 EUR - میلیون
تختخوابهای ICU
3.25 2020 12 3.29 به ازای هر 1000 نفر
ثبت خودرو
3534 2022 04 4338
جمعیت
0.63 2020 12 0.61 میلیون
جواز ساختمان
203 2021 06 166
حداقل دستمزد
2257 2022 03 2202 EUR / ماه
حساب جاری
440 2022 03 -1345 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
4.3 2020 12 4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت
28034 2020 12 28381 EUR - میلیون
درخواست پناهندگی
145 2021 12 135 افراد
دستمزد
5466 2020 12 5491 EUR / ماه
دستمزد در تولید
115 2022 02 105 امتیاز
ذخایر طلا
2.24 2021 12 2.24 تن
ذخایر ارزی خارجی
2651 2022 04 2625 EUR - میلیون
رتبه رقابتی
18 2019 12 19
رتبه فساد مالی
9 2021 12 9
سرعت اینترنت
11591 2017 03 11060 KBps
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
59823 2021 12 -53654 EUR - میلیون
سن بازنشستگی زنان
65 2020 12 65
سن بازنشستگی مردان
65 2020 12 65
شاخص رقابتی
77.03 2019 12 76.63 امتیاز
شاخص فساد مالی
81 2021 12 80 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
120 2022 05 118 امتیاز
شاخص مسکن
179 2021 12 174 امتیاز
صادرات
1.37 2022 03 1.3 EUR - میلیارد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
116 2022 05 116 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی
119 2021 12 115 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده
-20.5 2022 05 -21.8 امتیاز
عرضه پول M0
4.8 2022 03 4.6 EUR - میلیارد
عرضه پول M1
373 2022 03 361 EUR - میلیارد
عرضه پول M2
405 2022 03 391 EUR - میلیارد
عرضه پول M3
526 2022 03 483 EUR - میلیارد
قسمت مدت زمان اشتغال
53.1 2021 09 53.8 هزار
قیمت تولید
139 2022 04 132 امتیاز
قیمت گازوئیل
2.05 2022 05 1.84 USD / لیتر
قیمت مصرف کننده اصلی
112 2022 04 111 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده
119 2022 05 118 امتیاز
گردش سرمایه
383 2021 12 -727 EUR - میلیون
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا
205 2022 05 204 دوز در هر 100 نفر
میزان ساخت و ساز
-3 2022 02 4.3 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید
80.1 2022 06 80.2 در صد
موارد کروناویروس
258467 2022 06 257503 افراد
موازنه تجاری
-0.72 2022 03 -0.64 EUR - میلیارد
مخارج نظامی
479 2020 12 429 USD - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی
47.8 2020 12 42.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
مرگ و میر کروناویروس
1088 2022 06 1087 افراد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
1.2 2022 03 1 در صد
نرخ وام بانکی
1.33 2022 04 1.34 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار
62.9 2022 03 62.7 در صد
نرخ مالیات شرکت
24.94 2021 12 24.94 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی
45.78 2021 12 45.78 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
4 2022 03 4.9 در صد
نرخ مالکیت مسکن
68.4 2020 12 70.9 در صد
نرخ تورم هماهنگ
0.6 2022 04 1.9 در صد
نرخ تورم
6.8 2022 05 7 در صد
نرخ بیکاری جوانان
14 2022 03 14.5 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت
1.7 2021 09 1.5 در صد
نرخ بیکاری
4.6 2022 05 4.7 در صد
نرخ بهره
0 2022 06 0 در صد
نرخ اشتغال
69.4 2021 12 70.3 در صد
نرخ تورم
0.1 2022 05 0.8 در صد
واردات گاز طبیعی
3098 2021 12 3333 تراژول
وام به بخش خصوصی
28015 2022 03 27508 EUR - میلیون
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل
1303110 2022 06 1301895 دوزها
ورشکستگی
1180 2021 12 1198 بانک اطلاعات شرکتها
واردات
2.09 2022 03 1.91 EUR - میلیارد
هزینه های مصرف کننده
4786 2022 03 4667 EUR - میلیون
هزینه های مالی
30654 2020 12 26877 EUR - میلیون
هزینه های کار
110 2022 03 109 امتیاز
هزینه های دولت
2838 2022 03 2834 EUR - میلیون
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 3.7 3 0.4 0.4 0.4 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -4.45 2 2 0.8 0.8 در صد
اندازه اصل تورم 4.6 1.8 1.7 1.6 1.6 در صد
اطمینان کسب و کار 98.2 96.5 103 105 105 امتیاز
ارزش بودجه دولت -2620 950 950 950 950 EUR - میلیون
بودجه دولت 0.9 -0.2 -0.2 -0.2 0.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.4 26.2 26.2 26.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بازار سهام 1505 1416 1363 1312 1263 امتیاز
پول 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 110261 111200 111200 111200 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 101207 111500 111500 111500 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16345 16423 16883 17305 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی 73.26 71.5 71.5 71.5 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 5.5 1.6 1.6 2.2 2.2 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 30.2 9.2 4 2.7 2.7 در صد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2916 3156 3244 3325 EUR - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 1750 1637 1801 1728 1807 EUR - میلیون
ترازنامه بانک 1413916 1383829 1383829 1383829 1383829 EUR - میلیون
جمعیت 0.63 0.64 0.64 0.64 میلیون
حداقل دستمزد 2257 2270 2340 2340 EUR / ماه
حساب جاری 440 -250 350 -400 500 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 5.2 4.9 4.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
دستمزد 5466 5200 5200 5200 5200 EUR / ماه
سن بازنشستگی زنان 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65 65 65 65
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 121 122 123 124 امتیاز
صادرات 1.37 1.06 1.06 1.06 1.06 EUR - میلیارد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 116 116 117 121 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.5 -22.4 1.9 1 1 امتیاز
قیمت تولید 139 123 125 128 136 امتیاز
قیمت گازوئیل 2.05 2.12 2.2 2.28 2.36 USD / لیتر
قیمت مصرف کننده اصلی 112 110 111 112 113 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 119 111 111 111 111 امتیاز
موازنه تجاری -0.72 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 EUR - میلیارد
مخارج نظامی 479 293 295 297 300 USD - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.8 46.5 46.5 44.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 0.5 0.6 0.7 0.7 در صد
نرخ وام بانکی 1.33 1.33 2.08 2.58 2.83 در صد
نرخ مالیات شرکت 24.94 27.08 27.08 27.08 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 48.78 48.78 45.78 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2.1 2.5 2.5 2.9 در صد
نرخ تورم 6.8 6.7 6.1 5.3 5 در صد
نرخ بیکاری 4.6 5.4 5.3 5.2 5.2 در صد
نرخ بهره 0 0 0.75 1.25 1.5 در صد
نرخ تورم 0.1 1 0.7 0.7 0.7 در صد
واردات 2.09 2 2 2 2 EUR - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 4786 4738 4812 4784 4925 EUR - میلیون
هزینه های دولت 2838 2836 2834 2905 2920 EUR - میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین