شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لوکزامبورگ لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

لوکزامبورگ

لوکزامبورگ، (به لوکزامبورگی: Lëtzebuerg) با نام رسمی دوک‌نشین لوکزامبورگ (به لوکزامبورگی: Groussherzogtum Lëtzebuerg) کشور کوچکی در غرب اروپا است. پایتخت آن شهر لوکزامبورگ می‌باشد. لوکزامبورگ با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. این کشور با توجه به جمعیت ششصد هزار نفری‌اش از کشورهای ثروتمند اروپایی به حساب می‌آید. لوکزامبورگ همواره شرایط سیاسی و اقتصادی باثباتی داشته‌است.
 • نرخ فعلی : 9,274.2
 • بالاترین قیمت روز : 9,304.3
 • پایین ترین قیمت روز : 9,212.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 27.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,230.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۲۱:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 9,233.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.44%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 40.5
 • نرخ فعلی : 1,799.3
 • بالاترین قیمت روز : 1,800.53
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.29
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.91
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 1,799.72
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42
 • نرخ فعلی : 40.56
 • بالاترین قیمت روز : 40.61
 • پایین ترین قیمت روز : 40.44
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.07
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.25%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.53
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 40.52
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04
 • نرخ فعلی : 0.8851
 • بالاترین قیمت روز : 0.8853
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8847
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8848
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 0.885
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Reinet Invest 15.9 - 15.9 15.9 0.98 6.57% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Brederode 76.3 - 76.3 76.3 1.50 1.97% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Luxempart 48 - 48 48 0.20 0.42% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Socfinaf 8.2 - 8.2 8.2 0.05 0.61% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۵
SES 6.25 - 6.25 6.25 0.44 7.50% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۵

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY 2015.11 - 2015.11 2015.11 9.87 0.49% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY 1618.78 - 1618.78 1618.78 7.97 0.49% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna 14307.9 - 14307.9 14307.9 70.12 0.49% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna 2541.28 - 2541.28 2541.28 12.46 0.49% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna 2458.28 - 2458.28 2458.28 12.05 0.49% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۰

شاخص‌های اقتصادی لوکزامبورگ + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospitals

0 2018 12 16.77 16.45 : 30.1 سالیانه 2018-12

Nurses

0 2017 12 11.98 10.83 : 12.28 سالیانه 2017-12

Coronavirus Cases

0 2020 07 4542 1 : 4603 روزانه 2020-07

Hospital Beds

0 2018 12 4.66 4.51 : 6.39 سالیانه 2018-12

Medical Doctors

0 2017 12 3.1 2.72 : 3.31 سالیانه 2017-12

Coronavirus Recovered

0 2020 07 4056 0 : 4072 روزانه 2020-07

Coronavirus Deaths

0 2020 07 110 0 : 110 روزانه 2020-07

CPI مسکن آب و برق

0 2020 05 104 97.48 : 107 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 66 44 : 72 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 194115 93763 : 194115 سه ماهه

افراد بیکار

0 2020 05 20253 821 : 20253 ماهیانه 2020-05

افراد شاغل

0 2020 05 467716 211007 : 474467 ماهیانه 2020-05

اندازه اصل تورم

0 2020 05 1.3 -1.6 : 2.9 ماهیانه 2020-05

اطمینان کسب و کار

91.40 2020 06 87.8 74.3 : 126 ماهیانه 2020-06

استخراج معدن

0 2020 02 77.9 -77.5 : 208 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2020 06 83.4 53.8 : 88.2 سه ماهه

استخدام تمام وقت

0 2020 03 238 154 : 238 سه ماهه 2020-03

ارزیابی اعتبار

0 2020 06 : ماهیانه 100

ارزش بودجه دولت

1600.00 2018 12 768 -358 : 1600 سالیانه 2018-12

بهره وری

0 2020 03 98.3 87 : 104 سه ماهه 2020-03

بودجه دولت

2.20 2019 12 3.1 -1.4 : 5.7 سالیانه 2019-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 489 166 : 489 سالیانه

بدهی خارجی

0 2020 03 3578021 678053 : 3928298 سه ماهه 2020-03

بازار سهام

1013.81 2020 07 995 640 : 2590 روزانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2019 12 66.4 37.4 : 66.4 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

22.10 2019 12 21 7.4 : 23.7 سالیانه 2019-12

پول

1.13 2020 07 1.13 0.64 : 1.87 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2018 12 21.5 14.4 : 21.5 سالیانه 2018-12

ترازنامه بانک

0 2020 03 1198214 711466 : 1345434 ماهیانه 2020-03

تولید صنعتی

0 2019 12 -8.4 -28.9 : 23.2 ماهیانه

تولید الکتریسیته

0 2019 12 62 28 : 381 ماهیانه

تولید فولاد

0 2020 04 170 39 : 581 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

71.10 2019 12 70.92 0.7 : 71.1 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

114481.50 2018 12 93102 57618 : 97864 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

111062.34 2019 12 110702 27086 : 111968 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

12738.20 2020 03 13121 5665 : 13121 سه ماهه 2020-03

تورم مواد غذایی

3.38 2020 06 3.63 -1.14 : 6.25 ماهیانه 2020-06

تولید صنعتی

0 2019 11 -7.2 -11.1 : 10.8 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

2033.00 2020 03 2528 704 : 2708 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

1793.00 2020 05 1781 634 : 1878 ماهیانه 2020-05

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 0.22 -0.35 : 0.47 سالیانه

تغییر اشتغال

0 2019 12 0.8 -0.3 : 1.9 سه ماهه 2019-12

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 05 244864 19078 : 244864 ماهیانه 2020-05

تغییر قیمت تولید کننده

1.20 2020 05 -0.9 -14 : 26.3 ماهیانه 2020-05

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

28.60 2020 05 -18.1 -66 : 28.6 ماهیانه 2020-05

تغییرات سالیانه خرده فروشی

5.30 2020 02 3.8 -75.7 : 35 ماهیانه 2020-02

ثبت خودرو

0 2020 04 2798 1166 : 6419 ماهیانه

جواز ساختمان

0 2019 12 160 58 : 1383 ماهیانه 2019-12

جمعیت

0.61 2019 12 0.6 0.31 : 0.61 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

4.50 2019 12 4.8 4.5 : 12.6 سالیانه 2019-12

حساب جاری

955.70 2020 03 4540 -2398 : 4540 سه ماهه 2020-03

حداقل دستمزد

2071.07 2019 12 2071 1162 : 2071 سه ماهه 2019-12

دستمزد

5382.90 2018 12 5324 2200 : 5383 سالیانه 2018-12

دستمزد در تولید

0 2020 04 103 83.4 : 141 ماهیانه 2020-04

درآمدهای دولت

0 2018 12 24526 6838 : 26788 سالیانه 2018-12

درخواست پناهندگی

0 2020 03 120 40 : 430 ماهیانه 2020-03

ذخایر طلا

0 2020 03 2.24 2.2 : 2.39 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

0 2020 05 1013 -19.97 : 1013 ماهیانه 2020-05

رتبه فساد مالی

0 2019 12 9 7 : 19 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 19 18 : 25 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

65.00 2018 12 65 60 : 65 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

65.00 2018 12 65 60 : 65 سالیانه 2018-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 03 -239809 -330241 : 321173 سه ماهه 2020-03

سرعت اینترنت

0 2017 03 11060 2533 : 11591 سه ماهه

شاخص مسکن

0 2019 12 134 72.67 : 138 سه ماهه 2019-12

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

99.89 2020 05 100 98.21 : 106 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 81 68.5 : 90 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 76.63 4.85 : 77.03 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

106.34 2020 06 106 95.06 : 107 ماهیانه 2020-06

صادرات

0.82 2020 04 1.03 0.33 : 1.22 ماهیانه 2020-04

ضریب اطمینان مصرف کننده

-10.30 2020 06 -16.2 -21.7 : 4 ماهیانه 2020-06

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 03 126 67.73 : 126 سه ماهه 2020-03

عرضه پول M3

0 2020 05 409 143 : 411 ماهیانه 2020-05

عرضه پول M2

0 2020 05 324 126 : 338 ماهیانه 2020-05

عرضه پول M1

0 2020 05 291 31.1 : 303 ماهیانه 2020-05

عرضه پول M0

0 2020 05 4 0 : 4 ماهیانه 2020-05

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

104.78 2020 05 105 65.25 : 107 ماهیانه 2020-05

قیمت مصرف کننده اصلی

106.51 2020 05 106 70.84 : 107 ماهیانه 2020-05

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2020 03 47.8 16 : 54.6 سه ماهه 2020-03

قیمت تولید

105.53 2020 05 104 48.89 : 109 ماهیانه 2020-05

قیمت گازوئیل

1.28 2020 05 1.24 0.75 : 1.85 ماهیانه 2020-06

گردش سرمایه

0 2020 03 4610 -2496 : 4610 سه ماهه 2020-03

میزان ساخت و ساز

0 2020 03 4.9 -36.7 : 37.8 ماهیانه 2020-03

موازنه تجاری

-0.26 2020 04 -0.49 -1.02 : -0.03 ماهیانه 2020-04

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

42.60 2019 12 42.3 37.9 : 45.7 سالیانه 2019-12

مخارج نظامی

0 2018 12 358 24.9 : 393 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 74.7 68.1 : 74.7 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-2.90 2020 03 0.4 -4.4 : 6.7 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات بر فروش

17.00 2020 12 17 15 : 17 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

48.78 2018 12 48.78 39 : 51.3 سالیانه 2018-12

نرخ وام بانکی

1.68 2020 05 1.66 1.53 : 6.24 ماهیانه 2020-05

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 03 60.7 51.4 : 60.9 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات شرکت

27.08 2018 12 27.08 27.08 : 40.29 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

0.49 2020 06 -0.15 -1.66 : 1.9 ماهیانه 2020-06

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.20 2020 03 3 -7 : 12.1 سه ماهه 2020-03

نرخ بهره

0.00 2020 06 0 0 : 4.75 روزانه 2020-06

نرخ تورم

0.80 2020 06 0.2 -1.35 : 4.99 ماهیانه 2020-06

نرخ اشتغال

0 2020 03 67.9 58.5 : 68.4 سه ماهه 2020-03

نرخ بیکاری

7.00 2020 05 7 1.4 : 7.2 ماهیانه 2020-05

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

12.67 2018 12 12.67 11.42 : 14.7 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2020 03 1.1 0.4 : 2.6 سه ماهه 2020-03

نرخ تامین اجتماعی

25.12 2018 12 25.12 23.27 : 26.01 سالیانه 2018-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

12.45 2018 12 12.45 10.22 : 13.25 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 05 24.7 2.7 : 26.1 ماهیانه 2020-05

وام به بخش خصوصی

0 2020 05 29722 3865 : 29722 ماهیانه 2020-05

ورشکستگی

0 2019 12 1191 102 : 1262 سالیانه 2019-12

واردات

1.08 2020 04 1.52 0.36 : 2 ماهیانه 2020-04

هزینه های کار

0 2020 04 116 85.9 : 189 ماهیانه 2020-04

هزینه های دولت

2261.90 2020 03 2269 958 : 2269 سه ماهه 2020-03

هزینه های مالی

0 2018 12 23757 6417 : 25188 سالیانه 2018-12

هزینه های مصرف کننده

3725.30 2020 03 3931 2155 : 3931 سه ماهه 2020-03
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 91.40 87 89 90 86 92 2020-06
ارزش بودجه دولت 1600.00 903 903 903 903 950 2018-12
بودجه دولت 2.20 -2.8 -3.6 -3.6 -2.8 -3.6 2019-12
بازار سهام 1013.81 920 884 850 957 782
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.10 23 25.5 25.5 23 25.5 2019-12
پول 1.13 1.12 1.11 1.11 1.12 1.1
تولید ناخالص داخلی 71.10 67 68.5 68.5 67 68.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 114481.50 108000 110000 110000 108000 110000
تولید ناخالص داخلی سرانه 111062.34 109500 110000 110000 109500 110000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12738.20 12741 13095 13439 12807 13289 2020-03
تورم مواد غذایی 3.38 2.2 2.2 2.2 1.5 2.2 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2033.00 2454 2090 2145 2388 2560
تسهیلات اعتباری خریدار 1793.00 1640 1887 1879 1730 1711 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده 1.20 1.8 1.8 1.8 1.5 2.2 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 28.60 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.30 1.5 1.5 1.8 1 2 2020-02
جمعیت 0.61 0.62 0.63 0.63 0.62 0.63 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50 4.9 4.6 4.6 4.9 4.6 2019-12
حساب جاری 955.70 1400 1400 1400 -260 1150 2020-03
حداقل دستمزد 2071.07 2095 2095 2095 2095 2115 2019-12
دستمزد 5382.90 5200 5200 5200 5150 5200 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.89 106 103 102 106 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.34 107 107 108 107 109 2020-06
صادرات 0.82 1.06 1.06 1.06 1.02 1.06 2020-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.30 -10 -9 -8 -12 -7 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.78 109 109 109 107 111 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 106.51 107 107 107 107 108 2020-05
قیمت تولید 105.53 106 104 107 105 108 2020-05
قیمت گازوئیل 1.28 1.16 1.1 1.04 1.22 0.99 2020-06
موازنه تجاری -0.26 -0.94 -0.94 -0.94 -0.78 -0.94 2020-04
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 50.5 46.5 46.5 50.5 46.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.90 1 1.2 0.6 3.6 0.6 2020-03
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 2018-12
نرخ وام بانکی 1.68 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 2020-05
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 2018-12
نرخ تورم 0.49 0.7 0.7 0.7 0.4 0.7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 -2.9 2.8 5.5 -4.1 4.3 2020-03
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-06
نرخ تورم 0.80 0.8 1 1.8 0.6 1.6 2020-06
نرخ بیکاری 7.00 7.5 7.4 7.3 7.3 6.8 2020-05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 2018-12
واردات 1.08 2 2 2 1.8 2 2020-04
هزینه های دولت 2261.90 2203 2325 2386 2192 2298 2020-03
هزینه های مصرف کننده 3725.30 3817 3830 3930 3820 3981 2020-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی