شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لوکزامبورگ لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

لوکزامبورگ

لوکزامبورگ، (به لوکزامبورگی: Lëtzebuerg) با نام رسمی دوک‌نشین لوکزامبورگ (به لوکزامبورگی: Groussherzogtum Lëtzebuerg) کشور کوچکی در غرب اروپا است. پایتخت آن شهر لوکزامبورگ می‌باشد. لوکزامبورگ با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. این کشور با توجه به جمعیت ششصد هزار نفری‌اش از کشورهای ثروتمند اروپایی به حساب می‌آید. لوکزامبورگ همواره شرایط سیاسی و اقتصادی باثباتی داشته‌است.
 • نرخ فعلی : 6,782.2
 • بالاترین قیمت روز : 6,944.3
 • پایین ترین قیمت روز : 6,745.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 178.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.39%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,751.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۴۵:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 6,731.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.76%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 51
 • نرخ فعلی : 1,618.34
 • بالاترین قیمت روز : 1,622.16
 • پایین ترین قیمت روز : 1,618.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1,618.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 28.97
 • بالاترین قیمت روز : 24.97
 • پایین ترین قیمت روز : 24.96
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 28.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.9256
 • بالاترین قیمت روز : 0.9256
 • پایین ترین قیمت روز : 0.924
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 0.9256
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Reinet Invest 14.7 - 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brederode 68.1 - 68.1 68.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Luxempart 39.2 - 39.2 39.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
MAS Real Estate 0.47 - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Societe Financiere Caoutchoucs 20 - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Templeton Asian Growth Fund A(acc)CZK H1 83.29 - 83.29 83.29 1.18 1.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc SEK 119.002 - 119.002 119.002 8.40 7.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 14.126 - 14.126 14.126 1.22 8.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 14.152 - 14.152 14.152 0.64 4.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
NN (L) Global High Yield X Cap HUF 93297.44 92428.18 92428.18 93297.44 4070.78 4.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰

شاخص‌های اقتصادی لوکزامبورگ + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospitals

0 2018 12 16.77 16.45 : 30.1 سالیانه 2018-12

Nurses

0 2017 12 11.98 10.83 : 12.28 سالیانه 2017-12

Coronavirus Cases

0 2020 04 2487 1 : 2612 روزانه 2020-04

Hospital Beds

0 2018 12 4.66 4.51 : 6.39 سالیانه 2018-12

Medical Doctors

0 2017 12 3.1 2.72 : 3.31 سالیانه 2017-12

Coronavirus Recovered

0 2020 04 80 0 : 500 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 30 0 : 31 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

0 2020 02 107 97.48 : 107 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 66 44 : 72 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 194115 93763 : 194115 سه ماهه

افراد بیکار

0 2020 02 16476 821 : 19457 ماهیانه 2020-02

افراد شاغل

0 2020 02 471312 211007 : 474857 ماهیانه 2020-02

اندازه اصل تورم

0 2020 02 1.5 -1.6 : 2.9 ماهیانه 2020-02

اطمینان کسب و کار

100.40 2020 02 97.8 74.3 : 126 ماهیانه 2020-02

استخراج معدن

0 2019 12 16.9 -77.1 : 208 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 79 62.2 : 88.2 سه ماهه

استخدام تمام وقت

0 2019 09 237 154 : 238 سه ماهه 2019-09

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 100

ارزش بودجه دولت

1600.00 2018 12 768 -358 : 1600 سالیانه 2018-12

بهره وری

0 2019 09 102 87.1 : 107 سه ماهه 2019-12

بودجه دولت

2.40 2018 12 1.4 -1.3 : 6 سالیانه 2018-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 489 166 : 489 سالیانه

بدهی خارجی

0 2019 12 3730886 678053 : 3928298 سه ماهه 2019-12

بازار سهام

881.35 2020 04 899 640 : 2590 روزانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2019 09 66 37.4 : 66.6 سه ماهه 2019-09

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

21.40 2018 12 23 6.5 : 23.7 سالیانه 2018-12

پول

1.08 2020 04 1.08 0.64 : 1.87 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2018 12 21.5 14.4 : 21.5 سالیانه 2018-12

ترازنامه بانک

0 2019 11 1166878 711466 : 1345434 ماهیانه 2019-11

تولید صنعتی

0 2019 11 -7.2 -11.1 : 10.8 ماهیانه

تولید الکتریسیته

0 2019 12 62 28 : 381 ماهیانه

تولید فولاد

0 2020 01 180 39 : 581 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

72.10 2019 12 69.49 0.7 : 72.1 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

93734.28 2018 12 93102 57618 : 97864 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

107243.20 2018 12 106520 27086 : 111968 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

13117.50 2019 12 13059 7601 : 13118 سه ماهه 2019-12

تورم مواد غذایی

2.97 2020 02 1.48 -1.14 : 6.25 ماهیانه 2020-02

تولید صنعتی

0 2019 12 -8.4 -28.9 : 23.2 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

2526.90 2019 12 2441 1090 : 2708 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

1870.00 2020 02 1878 634 : 1878 ماهیانه 2020-02

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 0.22 -0.35 : 0.47 سالیانه

تغییر اشتغال

0 2019 09 0.9 -0.3 : 1.9 سه ماهه 2019-09

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 02 234074 19078 : 242864 ماهیانه 2020-02

تغییر قیمت تولید کننده

-1.20 2020 01 -1.6 -14 : 26.3 ماهیانه 2020-01

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0.30 2020 01 -0.3 -66.1 : 11.9 ماهیانه 2020-01

تغییرات سالیانه خرده فروشی

1.00 2019 11 2.3 -75.7 : 35 ماهیانه 2019-11

ثبت خودرو

0 2020 02 4319 1166 : 6419 ماهیانه

جواز ساختمان

0 2019 09 392 58 : 1383 ماهیانه 2019-09

جمعیت

0.61 2019 12 0.6 0.31 : 0.61 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

4.80 2018 12 4.9 4.8 : 12.6 سالیانه 2018-12

حساب جاری

4540.30 2019 12 224 -2398 : 4540 سه ماهه 2019-12

حداقل دستمزد

2071.07 2019 12 2071 1162 : 2071 سه ماهه 2019-12

دستمزد

5382.90 2018 12 5324 2200 : 5383 سالیانه 2018-12

دستمزد در تولید

0 2019 12 106 83.4 : 141 ماهیانه

درآمدهای دولت

0 2018 12 24526 6838 : 26788 سالیانه 2018-12

درخواست پناهندگی

0 2019 11 220 40 : 430 ماهیانه 2019-11

ذخایر طلا

0 2019 12 2.24 2.2 : 2.39 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 02 980 -19.97 : 980 ماهیانه 2020-02

رتبه فساد مالی

0 2019 12 9 7 : 19 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 19 18 : 25 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

65.00 2018 12 65 60 : 65 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

65.00 2018 12 65 60 : 65 سالیانه 2018-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 -33792 -330241 : 321173 سه ماهه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 11060 2533 : 11591 سه ماهه

شاخص مسکن

0 2019 09 131 72.67 : 134 سه ماهه 2019-09

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

101.69 2020 02 106 98.21 : 106 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 81 68.5 : 90 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 76.63 4.85 : 77.03 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

106.04 2020 02 105 95.06 : 106 ماهیانه 2020-02

صادرات

1.07 2020 01 0.95 0.33 : 1.22 ماهیانه 2020-01

ضریب اطمینان مصرف کننده

-8.90 2020 02 -4.6 -21.7 : 4 ماهیانه 2020-02

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 09 120 74.01 : 122 سه ماهه 2019-12

عرضه پول M3

0 2020 02 368 143 : 376 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

0 2020 02 312 126 : 314 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 274 31.1 : 279 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M0

0 2020 02 3.5 0 : 3.7 ماهیانه 2020-02

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

105.99 2020 02 106 65.25 : 107 ماهیانه 109

قیمت مصرف کننده اصلی

106.59 2020 02 104 70.84 : 107 ماهیانه 2020-02

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 09 50.3 16 : 54.6 سه ماهه 2019-09

قیمت تولید

102.86 2020 01 104 48.89 : 109 ماهیانه 106

قیمت گازوئیل

1.28 2020 02 1.26 0.75 : 1.85 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

0 2019 12 -375 -2305 : 4610 سه ماهه 2019-12

میزان ساخت و ساز

0 2019 11 0.9 -21.2 : 36.2 ماهیانه 2019-11

موازنه تجاری

-0.53 2020 01 -0.75 -1.06 : -0.03 ماهیانه 2020-01

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

43.10 2018 12 43 37.8 : 45.7 سالیانه 2018-12

مخارج نظامی

0 2018 12 358 24.9 : 393 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 74.7 68.1 : 74.7 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.40 2019 12 0.3 -4.4 : 6.7 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

17.00 2020 12 17 15 : 17 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

48.78 2018 12 48.78 39 : 51.3 سالیانه 2018-12

نرخ وام بانکی

1.60 2020 01 1.59 1.53 : 6.24 ماهیانه 1.69

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 09 60.8 51.4 : 60.8 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات شرکت

27.08 2018 12 27.08 27.08 : 40.29 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

-0.65 2020 02 -0.64 -1.66 : 1.9 ماهیانه 2020-02

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.10 2019 12 2.8 -7 : 12.1 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره

0.00 2020 03 0 0 : 4.75 روزانه 2020-03

نرخ تورم

0.90 2020 02 1.9 -1.35 : 4.99 ماهیانه 2020-02

نرخ اشتغال

0 2019 09 68.3 58.5 : 68.3 سه ماهه 2019-09

نرخ بیکاری

5.50 2020 02 5.4 1.4 : 7.2 ماهیانه 2020-02

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

12.67 2018 12 12.67 11.42 : 14.7 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 09 1.3 0.4 : 2.6 سه ماهه 2019-09

نرخ تامین اجتماعی

25.12 2018 12 25.12 23.27 : 26.01 سالیانه 2018-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

12.45 2018 12 12.45 10.22 : 13.25 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 01 18.2 2.7 : 22.9 ماهیانه 2020-01

وام به بخش خصوصی

0 2020 01 28099 3865 : 28545 ماهیانه

ورشکستگی

0 2018 12 904 102 : 1191 سالیانه 2018-12

واردات

1.56 2020 01 1.7 0.36 : 2 ماهیانه 2020-01

هزینه های کار

0 2019 12 110 85.9 : 189 ماهیانه

هزینه های دولت

2267.40 2019 12 2238 1183 : 2267 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

0 2018 12 23757 6417 : 25188 سالیانه 2018-12

هزینه های مصرف کننده

3918.30 2019 12 3910 2545 : 3918 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 100.40 82 86 87 94 92 2020-02
ارزش بودجه دولت 1600.00 903 903 903 903 950 2018-12
بودجه دولت 2.40 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3.6 2018-12
بازار سهام 881.35 815 783 753 847 693
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.40 23 23 23 23 25.5 2018-12
پول 1.08 1.08 1.07 1.07 1.08 1.06
تولید ناخالص داخلی 72.10 67.62 67.62 67.62 67.62 69.46 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93734.28 87933 87933 87933 87933 90577
تولید ناخالص داخلی سرانه 107243.20 100605 100605 100605 100605 103631
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13117.50 12538 12700 12816 12804 13046 2019-12
تورم مواد غذایی 2.97 1.5 1.5 2.2 1.5 2.2 2020-02
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2526.90 2293 2374 2469 2392 2513
تسهیلات اعتباری خریدار 1870.00 1697 1717 1650 1770 1680 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -1.20 1.5 1.5 1.8 1.1 2.2 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.00 2.9 2.9 2.5 2.9 2.5 2019-11
جمعیت 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 2018-12
حساب جاری 4540.30 620 -260 1400 250 1150 2019-12
حداقل دستمزد 2071.07 2095 2095 2095 2095 2115 2019-12
دستمزد 5382.90 5150 5150 5200 5150 5200 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.69 106 107 107 105 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.04 107 108 108 107 110 2020-02
صادرات 1.07 1.02 1.02 1.06 1.02 1.06 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.90 -16 -14 -12 -8 -7 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.99 107 109 109 107 111 109
قیمت مصرف کننده اصلی 106.59 106 107 107 106 108 2020-02
قیمت تولید 102.86 105 106 105 106 108 106
قیمت گازوئیل 1.28 -0.97 -0.92 -0.85 -1.03 -0.85 2020-02
موازنه تجاری -0.53 -0.78 -0.78 -0.94 -0.78 -0.94 2020-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 44 44 44 44 44.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 -4.2 -2.8 1.2 -0.5 0.6 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 2018-12
نرخ وام بانکی 1.60 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 2018-12
نرخ تورم -0.65 0.4 0.4 0.7 0.4 0.7 2020-02
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 -7.5 -5.5 -2.3 0.3 1.8 2019-12
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-03
نرخ تورم 0.90 1.6 1.8 1.6 1.6 2 2020-02
نرخ بیکاری 5.50 6.5 7.2 7.5 5.8 6.8 2020-02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 2018-12
واردات 1.56 1.8 1.8 2 1.8 2 2020-01
هزینه های دولت 2267.40 2116 2176 2215 2182 2255 2019-12
هزینه های مصرف کننده 3918.30 3757 3803 3828 3870 3897 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی