شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لسوتو لسوتو
لسوتو

لسوتو

لسوتو با نام رسمی پادشاهی لسوتو (به انگلیسی: Kingdom of Lesotho) کشوری است واقع در جنوب آفریقا. لسوتو کشوری محصور در خشکی است که هیچ مرز آبی ندارد. همچنین لسوتو کشوری محیطی است که غیر از آفریقای جنوبی با هیچ کشور دیگری مرز مشترک ندارد. پایتخت آن شهر ماسرو است. زبان رسمی کشور، سسوتو و زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، به‌طور گسترده‌ای در بازرگانی و مراکز آموزشی-تحصیلی کاربرد دارد.
 • نرخ فعلی : 9,224
 • بالاترین قیمت روز : 9,250.3
 • پایین ترین قیمت روز : 9,196.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 7.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,200.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۵۸:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 9,219.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.6
 • نرخ فعلی : 1,803.71
 • بالاترین قیمت روز : 1,804.52
 • پایین ترین قیمت روز : 1,801.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,802.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۵۷:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 1,802.67
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.04
 • نرخ فعلی : 39.61
 • بالاترین قیمت روز : 39.69
 • پایین ترین قیمت روز : 39.43
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.43
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۵۷:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 39.44
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.43%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17
 • نرخ فعلی : 0.8861
 • بالاترین قیمت روز : 0.8866
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8859
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8859
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۵۰:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8857
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0004

بازارهای ارزی لسوتو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
لسوتو لوتی / دلار 0.0593 0.0587 0.0587 0.0593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۵۷
یورو / لسوتو لوتی 19.0344 19.0378 19.0015 19.1916 0.02 0.11% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۵۶
دلار / لسوتو لوتی 16.8563 16.8625 16.835 16.8625 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۵۱
پوند انگلیس / لسوتو لوتی 21.3195 - 21.3195 21.3195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۳:۰۷
لسوتو لوتی / پوند انگلیس 0.0467 - 0.0467 0.0467 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۳:۰۷

شاخص‌های اقتصادی لسوتو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 04 126 70.7 : 127 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 106 100 : 143 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 8572 254 : 40838 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 06 : ماهیانه 35

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

40.90 2018 12 35.6 35.6 : 88.66 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-3.70 2018 12 -4 -9.5 : 11.6 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2020 03 13014 3933 : 13688 سه ماهه 2020-03

پول

16.84 2020 07 16.93 6.52 : 19.33 روزانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2019 09 231 171 : 363 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2019 09 286 178 : 591 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 09 5273 3837 : 6306 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی سرانه

1384.20 2018 12 1392 259 : 1436 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2767.70 2019 12 2748 1284 : 2843 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2019 09 217 173 : 494 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2019 09 624 410 : 830 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

2.46 2019 12 2.79 0.03 : 2.79 سالیانه 2019-12

تورم مواد غذایی

8.70 2020 04 5.2 0.67 : 18.72 ماهیانه 2020-04

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2019 09 658 481 : 824 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2019 09 122 103 : 173 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2019 09 513 407 : 908 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2019 09 284 168 : 370 سه ماهه

جمعیت

2.13 2019 12 2.11 0.84 : 2.13 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.30 2018 12 -6.2 -39.67 : 14.65 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-730.40 2019 09 -41.9 -1748 : 1225 سه ماهه 2019-09

رتبه فساد مالی

0 2019 12 78 55 : 92 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 130 101 : 137 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 9368 127 : 9368 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 41 32 : 49 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

110.00 2020 04 114 72.59 : 114 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 42.32 3.19 : 42.9 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.19 0 : 1.47 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2020 04 117 50.89 : 117 ماهیانه 2020-04

صادرات

3420.90 2019 09 3917 477 : 4254 سه ماهه 2019-09

عرضه پول M2

0 2020 03 12195 2191 : 13793 سه ماهه 2020-03

عرضه پول M1

0 2020 03 5334 1396 : 6573 سه ماهه 2020-03

عرضه پول M0

0 2020 03 6861 702 : 7777 سه ماهه 2020-03

موازنه تجاری

-3234.50 2019 09 -2588 -3385 : -747 سه ماهه 2019-09

مخارج نظامی

48.00 2018 12 52.6 7.2 : 56.6 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.20 2019 09 -2.1 -13.51 : 26.4 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.70 2020 04 0.2 -0.4 : 1.5 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2018 12 30 30 : 35 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

23.50 2019 12 23.6 22.96 : 44.16 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

3.75 2020 05 4.25 3.75 : 20.42 روزانه 2020-05

نرخ بهره سپرده

4.24 2020 01 4.24 2.34 : 13.34 ماهیانه 2020-01

نرخ تورم

4.20 2020 04 4 2 : 35.14 ماهیانه 2020-04

واردات

6655.40 2019 09 6506 1337 : 6655 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.90 60 56 56 60 56 2018-12
بودجه دولت -3.70 -8 -5 -5 -8 -5 2018-12
پول 16.84 17.29 17.47 17.65 17.11 18.02
تولید ناخالص داخلی سرانه 1384.20 1300 1370 1370 1300 1370
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2767.70 2300 2450 2450 2300 2450
تولید ناخالص داخلی 2.46 1.8 2.3 2.3 1.8 2.3 2019-12
تورم مواد غذایی 8.70 6.2 6.3 6.5 6.4 7 2020-04
جمعیت 2.13 2.15 2.15 2.15 2.14 2.17 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 0.6 1.3 1.3 0.6 1.3 2018-12
حساب جاری -730.40 150 150 150 -170 -200 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.00 115 119 115 115 120
صادرات 3420.90 4300 4300 4300 4500 4400 2019-09
موازنه تجاری -3234.50 -2300 -2300 -2300 -2100 -2093 2019-09
مخارج نظامی 48.00 50 50 50 50 52
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 -5 2.5 3 -4.5 3 2019-09
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ تورم 0.70 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 2020-04
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 2018-12
نرخ بیکاری 23.50 24.3 24.9 24.9 24.3 24.9 2019-12
نرخ بهره 3.75 3.25 3.25 3 3.5 3 2020-05
نرخ بهره سپرده 4.24 3.99 3.99 3.74 4.24 3.74 2020-01
نرخ تورم 4.20 4.5 4.3 4.2 4.2 4.3 2020-04
واردات 6655.40 6600 6600 6600 6600 6493 2019-09
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی