لسوتو لسوتو
لسوتو

لسوتو

لسوتو (به انگلیسی: Lesotho) با نام رسمی پادشاهی لسوتو (به انگلیسی: Kingdom of Lesotho) کشوری محصوردرخشکی واقع در جنوب آفریقا است. پایتخت لسوتو، شهر ماسرو و زبان رسمی آن، انگلیسی و سوتو است.همچنین لسوتو کشوری محیطی است که غیر از آفریقای جنوبی با هیچ کشور دیگری مرز مشترک ندارد. لسوتو کشوری مستعمره تحت بریتانیا بود که پس از ۴ اکتبر ۱۹۶۶ میلادی، اعلام استقلال کرد. هم‌اکنون لسوتو شامل کشورهای پیشرو در مردم‌سالاری است.
 • نرخ فعلی : 54,212.65
 • بالاترین قیمت روز : 54,983.64
 • پایین ترین قیمت روز : 53,815.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 281.26
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.99%
 • نرخ بازگشایی بازار : 54,622.92
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۵۱:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 54,772.87
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 560.22
 • نرخ فعلی : 1,788.12
 • بالاترین قیمت روز : 1,815.2
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,788.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 68.17
 • بالاترین قیمت روز : 78.16
 • پایین ترین قیمت روز : 67.64
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 68.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8836
 • بالاترین قیمت روز : 0.8836
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8828
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8836
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی لسوتو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / لسوتو لوتی 18.4879 - 18.4337 18.4879 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
دلار / لسوتو لوتی 16.3306 - 16.2788 16.3306 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۶
لسوتو لوتی / دلار 0.0682 - 0.0682 0.0682 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۵:۵۱
راند آفریقای جنوبی / لسوتو لوتی 1.0088 - 1.0088 1.0088 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
پوند انگلیس / لسوتو لوتی 20.4376 - 20.4376 20.4376 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۱۵

شاخص‌های اقتصادی لسوتو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق
0 2021 07 129 70.7 : 129 ماهیانه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 106 100 : 143 سالیانه
آدرس های IP
0 2017 03 8572 254 : 40838 سه ماهه
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 30
بدهی خارجی
0 2021 03 13631 0 : 16409 سه ماهه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
69.60 2020 12 49.9 36.6 : 88.66 سالیانه 2020-12
بودجه دولت
-2.80 2020 12 -4.3 -9.5 : 11.6 سالیانه
پول
15.08 2021 10 15.06 -0.39 : 19.33 روزانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
0 2021 03 204 132 : 481 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
2279.90 2020 12 2584 1337 : 2777 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
1087.96 2020 12 1233 260 : 1325 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
0 2021 03 5134 3490 : 5930 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از معادن
0 2021 03 274 101 : 356 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
0 2021 03 437 177 : 544 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از خدمات
0 2021 03 518 367 : 886 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از ساخت
0 2021 03 730 282 : 839 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
0 2021 03 260 166 : 367 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی
0 2021 03 45 32 : 167 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
0 2021 03 697 406 : 1123 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی
1.84 2020 12 2.37 0.03 : 2.58 سالیانه
تورم مواد غذایی
8.50 2021 07 9.2 0.67 : 18.72 ماهیانه
جمعیت
2.14 2020 12 2.13 0.84 : 2.14 سالیانه
حساب جاری
83.62 2021 03 -147 -1748 : 1225 سه ماهه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-2.10 2020 12 -3.4 -39.67 : 14.65 سالیانه
رتبه رقابتی
0 2019 12 130 101 : 137 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 85 55 : 92 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 9368 127 : 9368 سه ماهه
شاخص تروریسم
0 2018 12 0.19 0 : 1.47 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 42.32 3.19 : 42.9 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 40 32 : 49 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
119.49 2021 07 118 72.59 : 119 ماهیانه
صادرات
3350.16 2021 03 4299 477 : 4312 سه ماهه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
0 2021 07 126 50.89 : 127 ماهیانه
عرضه پول M0
0 2021 03 7333 702 : 7777 سه ماهه
عرضه پول M1
0 2021 03 6950 1396 : 6950 سه ماهه
عرضه پول M2
0 2021 03 14283 2191 : 14283 سه ماهه
مخارج نظامی
41.60 2020 12 44.8 3.6 : 55.8 سالیانه
موازنه تجاری
-2958.20 2021 03 -3052 -3579 : -747 سه ماهه 2021-03
نرخ بهره
3.50 2021 09 3.5 3.5 : 20.42 روزانه
نرخ بهره سپرده
3.53 2021 08 3.53 2.34 : 13.34 ماهیانه
نرخ بیکاری
24.70 2020 12 23.9 22.96 : 44.16 سالیانه
نرخ تورم
0.20 2021 07 0.4 -0.4 : 1.5 ماهیانه
نرخ تورم
5.50 2021 07 6 2 : 35.14 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-13.80 2021 03 -9.4 -21.6 : 26.4 سه ماهه
نرخ مالیات بر فروش
0 2021 12 15 14 : 15 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
30.00 2021 12 30 30 : 35 سالیانه
نرخ مالیات شرکت
25.00 2021 12 25 25 : 35 سالیانه
واردات
6308.36 2021 03 7351 1337 : 7566 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 68 68 68 70 68 2020-12
بودجه دولت -2.80 -12.8 -12.8 -12.8 -10 -12.8
پول 15.08 15.14 15.31 15.49 14.97 15.84
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2279.90 2450 2450 2450 2450 2700
تولید ناخالص داخلی سرانه 1087.96 1370 1370 1370 1370 1470
تولید ناخالص داخلی 1.84 2 2.3 2.3 2 2.3
تورم مواد غذایی 8.50 8 6.7 7 7.5 7
جمعیت 2.14 2.17 2.17 2.17 2.17 2.19
حساب جاری 83.62 -200 -200 -200 -200 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -12 -12 -12 -7 -12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.49 120 120 121 120 121
صادرات 3350.16 4400 4400 4400 4400 4400
مخارج نظامی 41.60 52 52 52 52 52
موازنه تجاری -2958.20 -2200 -2200 -2200 -2392 -2093 2021-03
نرخ بهره 3.50 3.75 3.75 3.75 3.5 3.75
نرخ بهره سپرده 3.53 3.53 3.78 3.78 2.6 3.78
نرخ بیکاری 24.70 23.8 23.8 23.8 24.4 23.8
نرخ تورم 0.20 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3
نرخ تورم 5.50 4.8 5.2 5.4 5 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.80 3.7 4 4.2 3.5 4.2
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
واردات 6308.36 6600 6600 6600 6600 6493
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی