لسوتو لسوتو
لسوتو

لسوتو

لسوتو (به انگلیسی: Lesotho، /ləˈsu:.tu:/)با نام رسمی پادشاهی لسوتو (به انگلیسی: Kingdom of Lesotho) کشوری محصوردرخشکی واقع در جنوب آفریقا است. پایتخت لسوتو، شهر ماسرو و زبان رسمی آن، انگلیسی و سوتو است.همچنین لسوتو کشوری محیطی است که غیر از آفریقای جنوبی با هیچ کشور دیگری مرز مشترک ندارد. لسوتو کشوری مستعمره تحت بریتانیا بود که پس از ۴ اکتبر ۱۹۶۶ میلادی، اعلام استقلال کرد. هم‌اکنون لسوتو شامل کشورهای پیشرو در مردم‌سالاری است.
 • نرخ فعلی : 36,405.8
 • بالاترین قیمت روز : 37,596.9
 • پایین ترین قیمت روز : 35,087.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 331
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.7%
 • نرخ بازگشایی بازار : 35,339.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۴۸:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 35,339.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,066.7
 • نرخ فعلی : 1,828.49
 • بالاترین قیمت روز : 1,828.49
 • پایین ترین قیمت روز : 1,825.55
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,826.67
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 1,826.67
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.82
 • نرخ فعلی : 52.06
 • بالاترین قیمت روز : 52.19
 • پایین ترین قیمت روز : 52.05
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.09
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 52.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11
 • نرخ فعلی : 0.8282
 • بالاترین قیمت روز : 0.8282
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8278
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.828
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۵:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8279
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

بازارهای ارزی لسوتو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / لسوتو لوتی 18.4145 - 18.3689 18.4564 0.05 0.25% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۸:۳۵
دلار / لسوتو لوتی 15.2413 - 15.156 15.2475 0.02 0.15% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۸:۰۰
پوند انگلیس / لسوتو لوتی 20.7479 - 20.7479 20.7479 0.10 0.49% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۲۱
لسوتو لوتی / پوند انگلیس 0.048 - 0.048 0.048 0.00 0.63% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۲۱
راند آفریقای جنوبی / لسوتو لوتی 1.0035 - 1.0035 1.0035 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۲۱

شاخص‌های اقتصادی لسوتو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 11 121 70.7 : 127 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 106 100 : 143 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 8572 254 : 40838 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2021 01 : ماهیانه 30

بدهی خارجی

0 2020 06 13688 3933 : 14905 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

51.70 2019 12 46.5 36.9 : 88.66 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-3.70 2018 12 -4 -9.5 : 11.6 سالیانه

پول

15.22 2021 01 15.08 -0.39 : 19.33 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2019 12 327 173 : 494 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2767.70 2019 12 2748 1284 : 2843 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1384.20 2019 12 1375 262 : 1422 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 12 5703 3837 : 6464 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2019 12 224 171 : 363 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2019 12 225 178 : 557 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2019 12 115 103 : 173 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2019 12 677 481 : 798 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2019 09 284 168 : 370 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2019 12 496 407 : 908 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2019 12 1364 410 : 1514 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

2.46 2019 12 2.58 0.03 : 2.62 سالیانه

تورم مواد غذایی

12.90 2020 08 12.3 0.67 : 18.72 ماهیانه

جمعیت

2.13 2019 12 2.11 0.84 : 2.13 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.20 2019 12 -0.3 -39.67 : 14.65 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-730.40 2019 09 -41.9 -1748 : 1225 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 130 101 : 137 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 78 55 : 92 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 9368 127 : 9368 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.19 0 : 1.47 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 42.32 3.19 : 42.9 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 41 32 : 49 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

113.20 2020 11 113 72.59 : 115 ماهیانه

صادرات

3420.90 2019 09 3917 477 : 4254 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2020 11 121 50.89 : 122 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 06 12583 2191 : 13793 سه ماهه

عرضه پول M1

0 2020 06 5774 1396 : 6573 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2020 06 6808 702 : 7777 سه ماهه

مخارج نظامی

48.00 2018 12 52.6 7.2 : 56.6 سالیانه

موازنه تجاری

-3234.50 2019 09 -2588 -3385 : -747 سه ماهه 2019-09

نرخ بهره

3.50 2020 12 3.5 3.5 : 20.42 روزانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

3.58 2020 06 3.58 2.34 : 13.34 ماهیانه

نرخ بیکاری

23.50 2019 12 23.6 22.96 : 44.16 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

0.70 2020 08 0.7 -0.4 : 1.5 ماهیانه

نرخ تورم

5.60 2020 11 5.6 2 : 35.14 ماهیانه 2020-11

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-15.70 2020 06 1 -15.7 : 26.4 سه ماهه

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2018 12 30 30 : 35 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 35 سالیانه

واردات

6655.40 2019 09 6506 1337 : 6655 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.70 52 52 52 52 49.8 2019-12
بودجه دولت -3.70 -5 -5 -5 -5 -3
پول 15.22 15.47 15.63 15.8 15.31 16.13
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2767.70 2450 2450 2450 2450 2700
تولید ناخالص داخلی سرانه 1384.20 1370 1370 1370 1370 1470
تولید ناخالص داخلی 2.46 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5
تورم مواد غذایی 12.90 6.5 7 7.1 8.3 7.3
جمعیت 2.13 2.15 2.15 2.17 2.15 2.19 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 -3 -3 -3 -3 -5 2019-12
حساب جاری -730.40 150 150 -200 150 -200
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.20 120 115 133 116 122
صادرات 3420.90 4300 4300 4400 4300 4400
مخارج نظامی 48.00 50 50 52 50 52
موازنه تجاری -3234.50 -2300 -2300 -2392 -2300 -2093 2019-09
نرخ بهره 3.50 3 3 3 3.25 3 2020-12
نرخ بهره سپرده 3.58 3.58 3.33 2.6 2.6 2.6
نرخ بیکاری 23.50 24 24 24 24 23.8 2019-12
نرخ تورم 0.70 0.5 0.3 0.5 0.4 0.7
نرخ تورم 5.60 4.5 4.8 5.2 4.8 5.3 2020-11
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.70 3 3.2 4 2.1 4.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
واردات 6655.40 6600 6600 6600 6600 6493
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی