لسوتو لسوتو
لسوتو

لسوتو

لسوتو (به انگلیسی: Lesotho، /ləˈsu:.tu:/) با نام رسمی پادشاهی لسوتو (به انگلیسی: Kingdom of Lesotho) کشوری محصوردرخشکی واقع در جنوب آفریقا است. پایتخت لسوتو، شهر ماسرو و زبان رسمی آن، انگلیسی و سوتو است.همچنین لسوتو کشوری محیطی است که غیر از آفریقای جنوبی با هیچ کشور دیگری مرز مشترک ندارد. لسوتو کشوری مستعمره تحت بریتانیا بود که پس از ۴ اکتبر ۱۹۶۶ میلادی، اعلام استقلال کرد. هم‌اکنون لسوتو شامل کشورهای پیشرو در مردم‌سالاری است.
 • نرخ فعلی : 59,084.4
 • بالاترین قیمت روز : 59,084.4
 • پایین ترین قیمت روز : 59,084.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 59,084.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۲۱:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 59,084.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4
 • نرخ فعلی : 1,831.13
 • بالاترین قیمت روز : 1,832.26
 • پایین ترین قیمت روز : 1,830.26
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 1,831.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 64.84
 • بالاترین قیمت روز : 64.9
 • پایین ترین قیمت روز : 64.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 64.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8222
 • بالاترین قیمت روز : 0.8224
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8217
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 0.8222
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی لسوتو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
لسوتو لوتی / دلار 0.0701 0.0691 0.0691 0.0701 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴:۴۳
یورو / لسوتو لوتی 17.1163 17.3521 17.1163 17.3521 0.24 1.38% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴:۴۲
دلار / لسوتو لوتی 14.0713 - 14.065 14.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱:۳۶
پوند انگلیس / لسوتو لوتی 20.0428 - 20.0428 20.0428 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲:۱۴
لسوتو لوتی / پوند انگلیس 0.0497 - 0.0497 0.0497 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲:۱۴

شاخص‌های اقتصادی لسوتو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2021 03 122 70.7 : 127 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 106 100 : 143 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 8572 254 : 40838 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 30

بدهی خارجی

0 2020 09 14905 3933 : 16317 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

51.70 2019 12 46.5 36.9 : 88.66 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-4.60 2020 12 -4.8 -9.5 : 11.6 سالیانه

پول

14.05 2021 05 14.21 -0.39 : 19.33 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2020 12 234 132 : 481 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2767.70 2019 12 2748 1284 : 2843 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1384.20 2019 12 1375 262 : 1422 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2020 12 4822 3490 : 5930 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2020 12 249 101 : 356 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2020 12 295 177 : 544 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2020 12 473 367 : 886 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2020 12 603 283 : 839 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2020 12 291 166 : 367 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2020 12 45.06 38 : 167 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2020 12 781 406 : 1123 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

2.46 2019 12 2.58 0.03 : 2.62 سالیانه

تورم مواد غذایی

14.30 2021 03 13.4 0.67 : 18.72 ماهیانه

جمعیت

2.13 2019 12 2.11 0.84 : 2.13 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-698.37 2020 09 76.27 -1748 : 1225 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.20 2019 12 -0.3 -39.67 : 14.65 سالیانه 2019-12

رتبه رقابتی

0 2019 12 130 101 : 137 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 85 55 : 92 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 9368 127 : 9368 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.19 0 : 1.47 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 42.32 3.19 : 42.9 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 40 32 : 49 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

116.66 2021 03 115 72.59 : 117 ماهیانه

صادرات

4009.87 2020 09 1962 477 : 4312 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2021 03 123 50.89 : 124 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 09 7251 702 : 7777 سه ماهه

عرضه پول M1

0 2020 09 5216 1396 : 6573 سه ماهه

عرضه پول M2

0 2020 09 12468 2191 : 13793 سه ماهه

مخارج نظامی

46.20 2019 12 51.1 3.7 : 58 سالیانه

موازنه تجاری

-3555.93 2020 09 -2736 -3556 : -747 سه ماهه 2020-09

نرخ بهره

3.50 2021 04 3.5 3.5 : 20.42 روزانه 2021-04

نرخ بهره سپرده

3.53 2021 02 3.79 2.34 : 13.34 ماهیانه

نرخ بیکاری

23.50 2019 12 23.6 22.96 : 44.16 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

6.50 2021 03 5.6 2 : 35.14 ماهیانه 2021-03

نرخ تورم

1.10 2021 03 0.4 -0.4 : 1.5 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-15.30 2020 12 -9.8 -21.5 : 26.4 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

0 2021 12 15 14 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2021 12 30 30 : 35 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

25.00 2021 12 25 25 : 35 سالیانه

واردات

7565.80 2020 09 4698 1337 : 7566 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.70 52 52 52 52 49.8 2019-12
بودجه دولت -4.60 -5 -5 -5 -5 -3
پول 14.05 14.35 14.5 14.65 14.2 14.96
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2767.70 2450 2450 2450 2450 2700
تولید ناخالص داخلی سرانه 1384.20 1370 1370 1370 1370 1470
تولید ناخالص داخلی 2.46 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5
تورم مواد غذایی 14.30 10 8.5 8 12.8 7
جمعیت 2.13 2.15 2.17 2.17 2.15 2.19 2019-12
حساب جاری -698.37 150 -200 -200 150 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 -3 -3 -3 -3 -5 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.66 115 133 119 120 125
صادرات 4009.87 4300 4400 4400 4300 4400
مخارج نظامی 46.20 50 52 52 50 52
موازنه تجاری -3555.93 -2300 -2392 -2392 -2300 -2093 2020-09
نرخ بهره 3.50 3.25 3 3 3.25 3 2021-04
نرخ بهره سپرده 3.53 3.28 3.03 3.03 3.28 3.03
نرخ بیکاری 23.50 24 24 23.8 24 23.8 2019-12
نرخ تورم 6.50 4.8 5.2 4.7 4.5 4.5 2021-03
نرخ تورم 1.10 0.3 0.5 0.5 0.5 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.30 3.2 4 2.7 3 4.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
واردات 7565.80 6600 6600 6600 6600 6493
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی