لسوتو لسوتو
لسوتو

لسوتو

لسوتو (به انگلیسی: Lesotho، /ləˈsu:.tu:/) با نام رسمی پادشاهی لسوتو (به انگلیسی: Kingdom of Lesotho) کشوری محصوردرخشکی واقع در جنوب آفریقا است. پایتخت لسوتو، شهر ماسرو و زبان رسمی آن، انگلیسی و سوتو است.همچنین لسوتو کشوری محیطی است که غیر از آفریقای جنوبی با هیچ کشور دیگری مرز مشترک ندارد. لسوتو کشوری مستعمره تحت بریتانیا بود که پس از ۴ اکتبر ۱۹۶۶ میلادی، اعلام استقلال کرد. هم‌اکنون لسوتو شامل کشورهای پیشرو در مردم‌سالاری است.
 • نرخ فعلی : 38,224.3
 • بالاترین قیمت روز : 38,224.3
 • پایین ترین قیمت روز : 37,804.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 275.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.38%
 • نرخ بازگشایی بازار : 38,040.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۴۷:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 38,151.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 72.8
 • نرخ فعلی : 1,798.85
 • بالاترین قیمت روز : 1,800.83
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.74
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.49
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 1,799.99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.14
 • نرخ فعلی : 71.91
 • بالاترین قیمت روز : 71.97
 • پایین ترین قیمت روز : 71.72
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 71.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 71.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16
 • نرخ فعلی : 0.8463
 • بالاترین قیمت روز : 0.8465
 • پایین ترین قیمت روز : 0.846
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8462
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۴۷:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 0.8462
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

بازارهای ارزی لسوتو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
لسوتو لوتی / دلار 0.0671 0.0676 0.0671 0.0676 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۴۳
یورو / لسوتو لوتی 17.4692 17.3789 17.3789 17.4873 0.09 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۴۲
دلار / لسوتو لوتی 14.7806 - 14.78 14.8176 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۴۰
راند آفریقای جنوبی / لسوتو لوتی 0.9936 - 0.9936 0.9936 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۱۵
پوند انگلیس / لسوتو لوتی 20.2803 - 20.2803 20.2803 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۲:۱۴

شاخص‌های اقتصادی لسوتو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2021 05 128 70.7 : 129 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 106 100 : 143 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 8572 254 : 40838 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 30

بدهی خارجی

0 2021 03 16515 0 : 16515 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

69.40 2019 12 46.5 36.9 : 88.66 سالیانه 2020-12

بودجه دولت

-2.80 2020 12 -4.3 -9.5 : 11.6 سالیانه

پول

14.76 2021 07 14.77 -0.39 : 19.33 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2021 03 204 132 : 481 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2279.90 2020 12 2584 1337 : 2777 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1087.96 2020 12 1233 260 : 1325 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2021 03 5134 3490 : 5930 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2021 03 274 101 : 356 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2021 03 437 177 : 544 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2021 03 518 367 : 886 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2021 03 730 282 : 839 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2021 03 260 166 : 367 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2021 03 45 32 : 167 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2021 03 697 406 : 1123 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

1.84 2020 12 2.37 0.03 : 2.58 سالیانه

تورم مواد غذایی

10.60 2021 05 11.2 0.67 : 18.72 ماهیانه

جمعیت

2.14 2020 12 2.13 0.84 : 2.14 سالیانه 2020-12

حساب جاری

-200.95 2020 12 -797 -1748 : 1225 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.70 2020 12 -4.1 -39.67 : 14.65 سالیانه 2020-12

رتبه رقابتی

0 2019 12 130 101 : 137 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 85 55 : 92 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 9368 127 : 9368 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.19 0 : 1.47 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 42.32 3.19 : 42.9 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 40 32 : 49 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

117.79 2021 05 118 72.59 : 118 ماهیانه

صادرات

4298.70 2020 12 3987 477 : 4312 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2021 05 125 50.89 : 126 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 03 7333 702 : 7777 سه ماهه

عرضه پول M1

0 2021 03 6950 1396 : 6950 سه ماهه

عرضه پول M2

0 2021 03 14283 2191 : 14283 سه ماهه

مخارج نظامی

41.60 2020 12 44.8 3.6 : 55.8 سالیانه

موازنه تجاری

-3051.97 2020 12 -3579 -3579 : -747 سه ماهه 2020-12

نرخ بهره

3.50 2021 05 3.5 3.5 : 20.42 روزانه 2021-05

نرخ بهره سپرده

3.53 2021 02 3.79 2.34 : 13.34 ماهیانه

نرخ بیکاری

24.70 2020 12 23.9 22.96 : 44.16 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

6.90 2021 05 6.7 2 : 35.14 ماهیانه 2021-05

نرخ تورم

0.50 2021 05 1 -0.4 : 1.5 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-13.80 2021 03 -9.4 -21.6 : 26.4 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

0 2021 12 15 14 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2021 12 30 30 : 35 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

25.00 2021 12 25 25 : 35 سالیانه

واردات

7350.67 2020 09 4698 1337 : 7566 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.40 56 56 52 56 52 2020-12
بودجه دولت -2.80 -10 -12.8 -12.8 -10 -12.8
پول 14.76 15.19 15.37 15.56 15.01 15.94
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2279.90 2450 2450 2450 2450 2700
تولید ناخالص داخلی سرانه 1087.96 1370 1370 1370 1370 1470
تولید ناخالص داخلی 1.84 2 2.3 2.3 2 2.3
تورم مواد غذایی 10.60 8.5 8 6.7 10 7
جمعیت 2.14 2.17 2.17 2.17 2.15 2.19 2020-12
حساب جاری -200.95 -200 -200 -200 150 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -9 -15 -15 -9 -15 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.79 119 122 124 121 125
صادرات 4298.70 4400 4400 4400 4300 4400
مخارج نظامی 41.60 52 52 52 50 52
موازنه تجاری -3051.97 -2392 -2392 -2392 -2300 -2093 2020-12
نرخ بهره 3.50 3.5 3.75 3.75 3.5 3.75 2021-05
نرخ بهره سپرده 3.53 2.6 3.53 3.78 3.53 3.78
نرخ بیکاری 24.70 24.4 23.8 23.8 24.4 23.8 2020-12
نرخ تورم 6.90 5.3 4.7 5.2 5.8 5 2021-05
نرخ تورم 0.50 0.5 0.2 0.3 0.6 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.80 4.5 3.6 4.3 9.4 5.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
واردات 7350.67 6600 6600 6600 6600 6493
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی