لیبریا لیبریا
لیبریا

لیبریا

لیبِریا با نام رسمی جمهوری لیبریا (Republic of Liberia) کشوری در غرب آفریقا است. پایتخت آن مانروویا می‌باشد. این کشور در حاشیهٔ شمالی خلیج گینه در غرب آفریقا قرار گرفته‌است. کشور لیبریا در سال ۱۸۴۷ میلادی توسط بردگان آزادشده‌ای که از آمریکا به قارهٔ آفریقا بازگشته بودند بنیاد شده و یکی از قدیمی‌ترین جمهوری‌های قارهٔ آفریقا است. این کشور از دههٔ ۱۹۹۰ به دلیل جنگ‌های طولانی داخلی و نیز نقشی که در جنگ سیرالئون داشت، کشوری شناخته شده‌است. لیبریا دارای حدود ۵٬۰۵۸٬۰۰۰ نفر جمعیت است. زبان رسمی این کشور انگلیسی است که به همراه ۲۹ زبان محلی آفریقایی دیگر در این کشور تکلم می‌شود. مسیحیت، اسلام و برخی عقاید دیگر در این منطقه رواج دارد. میانگین عمر مردان ۴۱ سال و زنان ۴۲ است. واحد پول این کشور دلار لیبریا می‌باشد. الماس، آهن، کائوچو، قهوه و کاکائو از محصولات صادراتی این کشور است.
 • نرخ فعلی : 34,723.4
 • بالاترین قیمت روز : 36,747.6
 • پایین ترین قیمت روز : 34,064.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 376
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.71%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36,450.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۴:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 36,455.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.99%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,732.2
 • نرخ فعلی : 1,849.41
 • بالاترین قیمت روز : 1,857.14
 • پایین ترین قیمت روز : 1,838.86
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,840.05
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۳:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 1,840.05
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.51%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9.36
 • نرخ فعلی : 53.61
 • بالاترین قیمت روز : 53.72
 • پایین ترین قیمت روز : 52.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.95
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۳:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 52.95
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.66
 • نرخ فعلی : 0.826
 • بالاترین قیمت روز : 0.8261
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8226
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8249
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۳:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 0.8248
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0012

بازارهای ارزی لیبریا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلار لیبریا 203.7871 - 203.7871 203.7871 0.41 0.20% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۸:۲۱
دلار لیبریا / دلار 0.0059 - 0.0059 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۱۵
پوند انگلیس / دلار لیبریا 228.7503 - 228.7503 228.7503 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۲۱
دلار / دلار لیبریا 167.92 - 167.92 167.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۲۱
دلار لیبریا / پوند انگلیس 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۱۲:۰۷

شاخص‌های اقتصادی لیبریا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 01 1887 0 : 1896 روزانه 2021-01

CPI مسکن آب و برق

0 2020 07 245 99.2 : 256 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 01 83 0 : 84 روزانه 2021-01

Coronavirus Recovered

0 2021 01 1701 0 : 1707 روزانه 2021-01

آسانی کسب و کار

0 2019 12 174 144 : 180 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 759 200 : 43914 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی خارجی

0 2020 03 850 223 : 1682 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

39.60 2019 12 32 17.8 : 721 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-5.70 2019 12 -5.4 -8.4 : 3.8 سالیانه

پول

168.00 2021 01 167 81.35 : 211 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2019 12 243 214 : 398 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1427.80 2019 12 1497 1173 : 1709 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

516.30 2019 12 541 116 : 1683 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 12 932 710 : 1417 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2019 12 109 11.3 : 201 سالیانه

تولید سیمان

0 2020 06 34532 225 : 43913 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2019 12 62 56 : 85.1 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2019 12 435 343 : 612 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

3.22 2019 12 3.26 0.13 : 3.29 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 04 122460941 62295326 : 137759003 ماهیانه LRD Thousand

تورم مواد غذایی

17.80 2020 07 21.1 -4.24 : 39.24 ماهیانه

جمعیت

4.96 2019 12 4.82 1.12 : 4.96 سالیانه 2019-12

حواله

0 2020 05 24.47 22.58 : 175 ماهیانه

حساب جاری

0 2020 06 -141 -1069 : 246 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-22.30 2019 12 -20.9 -64.7 : 8.91 سالیانه 2019-12

رتبه رقابتی

0 2018 12 130 111 : 132 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 120 75 : 150 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 4104 212 : 4375 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0.11 0 : 3.01 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2018 12 39.92 3.37 : 40.55 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 32 21 : 41 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 07 810 99.64 : 810 ماهیانه

صادرات

0 2020 06 34.3 0 : 83.5 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

564.15 2020 08 557 99.7 : 564 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 03 121006 19310 : 122410 سه ماهه

عرضه پول M1

0 2020 03 77007 13811 : 80389 سه ماهه

مخارج نظامی

13.00 2018 12 15.3 5.2 : 17.5 سالیانه

موازنه تجاری

-78.30 2020 08 -25.5 -198 : 15.1 ماهیانه 2020-08

نرخ بهره

25.00 2020 12 25 4 : 30 روزانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

3.85 2016 12 4.05 3.03 : 11.5 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

2.00 2019 12 2 2 : 15.9 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

14.77 2020 08 17.1 -5.69 : 31.3 ماهیانه 2020-08

نرخ تورم

7.10 2020 07 2 -6.2 : 7.5 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-2.50 2019 12 1.2 -51.03 : 106 سالیانه

نرخ وام بانکی

12.40 2020 05 12.4 12.1 : 20.3 ماهیانه

واردات

0 2020 06 99.1 3.4 : 219 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.60 47 47 47 47 48 2019-12
بودجه دولت -5.70 -8.6 -8.6 -8.6 -8.6 -7
پول 168.00 170 171 173 169 175
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1427.80 1350 1350 1350 1350 1400
تولید ناخالص داخلی سرانه 516.30 400 400 400 400 525
تولید ناخالص داخلی 3.22 2.7 2.7 2.7 2.7 3
تورم مواد غذایی 17.80 24 26 25 22 30
جمعیت 4.96 5.3 5.3 5.18 5.3 5.3 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.30 -25 -25 -25 -25 -25 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 564.15 575 593 620 537 618
مخارج نظامی 13.00 13.5 13.5 15.6 13.5 15.6
موازنه تجاری -78.30 -48.91 -48.9 -48.9 -48.93 -48.9 2020-08
نرخ بهره 25.00 20 20 20 20 15 2020-12
نرخ بهره سپرده 3.85 3.95 3.45 3.45 3.95 2.45 ٪
نرخ بیکاری 2.00 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5 2019-12
نرخ تورم 14.77 14 16 15 15 10 2020-08
نرخ تورم 7.10 1.2 1.5 2 -0.7 2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4
نرخ وام بانکی 12.40 12 12 12 12 12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی