شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سری‌لانکا سری‌لانکا
 • نرخ فعلی : 4,571.63
 • بالاترین قیمت روز : 4,747.71
 • پایین ترین قیمت روز : 4,562.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 4,571.63
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 186.3 (LKR)
 • بالاترین قیمت روز : 186.3
 • پایین ترین قیمت روز : 185.78
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 186.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 2.4731 (LKR)
 • بالاترین قیمت روز : 2.4731
 • پایین ترین قیمت روز : 2.469
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 2.4693
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۲۱:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 2.4641
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.37%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.009
 • نرخ فعلی : 9.229 (LKR)
 • بالاترین قیمت روز : 9.308
 • پایین ترین قیمت روز : 9.203
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 9.229
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
روپیه سریلانکا / دلار تقاضا 0.0053 0.0054 0.0053 0.0054 0.00 1.89% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۲۲
روپیه هند / روپیه سریلانکا تقاضا 2.4731 2.4722 2.469 2.4731 0.01 0.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۲۱
کرونا ایسلند / روپیه سریلانکا تقاضا 1.3742 1.3738 1.3699 1.3742 0.00 0.28% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۲۱
ین ژاپن / روپیه سریلانکا تقاضا 1.7299 1.7304 1.7276 1.7304 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۲۱
پزوی مکزیک / روپیه سریلانکا تقاضا 8.4576 8.4452 8.3634 8.4576 0.05 0.64% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۲۱

شاخص های بورس سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Sri Lanka 20 2016.08 - 2016.08 2016.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱۸:۰۱
CSE All-Share 4846.76 - 4841.17 4889.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۴:۰۱
CSE All-Share 4571.63 - 4562.95 4747.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
C T Holdings PLC 133.1 - 133.1 133.1 14.90 11.19% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲:۰۵
Chemanex PLC 40 - 40 40 3.00 7.50% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲:۰۵
Citrus Leisure PLC 8.2 - 6.7 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۲۳:۰۶
Colombo Fort Investments 48 - 48 55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۲۳:۰۶
Asia Siyaka Commodities 2.1 - 1.8 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۲۳:۰۶

بازار اوراق قرضه سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 2Y 7.563 - 7.548 7.605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۵:۰۱
Sri Lanka 3Y 8.053 - 8.053 8.183 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۵:۰۱
Sri Lanka 5Y 8.707 - 8.707 8.811 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۵:۰۱
Sri Lanka 6Y 8.838 - 8.838 8.916 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۵:۰۱
Sri Lanka 7Y 9.072 - 9.041 9.072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۵:۰۱

شاخص‌های اقتصادی سری‌لانکا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 05 1425 1 : 1503 روزانه 2020-05

CPI مسکن آب و برق

0 2020 04 118 105 : 118 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 05 732 0 : 754 روزانه 2020-05

Coronavirus Deaths

0 2020 05 9 0 : 10 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 100 83 : 113 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 107335 31627 : 246049 سه ماهه

افراد بیکار

387460.00 2019 12 437797 282648 : 953794 سه ماهه 2019-12

افراد شاغل

0 2019 09 8203018 4962105 : 8554179 سه ماهه 2019-09

اندازه اصل تورم

2.30 2020 03 3.2 2.13 : 12.76 ماهیانه 2020-03

اعتبار بخش خصوصی

5986861.30 2020 03 5891162 4011 : 5986861 ماهیانه 2020-03

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 28

ارزش بودجه دولت

-1016483.00 2019 12 -760769 -1016483 : -10483 سالیانه 2019-12

اطمینان کسب و کار

78.00 2019 12 64 61 : 136 سه ماهه 2019-12

استفاده از ظرفیت

81.00 2018 12 81 69 : 82 سالیانه

بودجه دولت

-6.80 2019 12 -5.3 -10.2 : -5.3 سالیانه 2019-12

بدهی های دولت

12874786.00 2019 09 12599843 310779 : 12874786 سه ماهه 2019-09

بدهی خارجی

55157.27 2019 09 55469 37098 : 55469 سه ماهه 2019-09

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

86.80 2019 12 83.7 16.3 : 109 سالیانه 2019-12

بازار سهام

4846.76 2020 05 4887 382 : 7864 روزانه

پس انداز های شخصی

21.30 2019 12 23 13.9 : 27.2 سالیانه 2019-12

پول

186.20 2020 05 186 93.87 : 193 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

173245.00 2019 12 166770 77176 : 190372 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

185458.00 2019 12 170732 124301 : 186854 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

399491.00 2019 09 313145 270409 : 447545 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

57700.00 2019 09 55422 29585 : 67204 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

25715.00 2019 09 25744 16596 : 25744 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

11955.50 2018 12 11706 3613 : 11956 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1507963.00 2019 09 1407926 793066 : 1469899 سه ماهه

تولید ناخالص ملی

14583892.00 2018 12 13060619 4115 : 14047307 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3936.50 2018 12 3854 586 : 3936 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2737830.00 2019 12 2507363 1414948 : 2737830 سه ماهه 2019-12

تغییر قیمت تولید کننده

3.10 2020 03 6.1 -3.4 : 20.3 ماهیانه 2020-03

تغییرات موجودی انبار

-7711.60 2019 12 313743 -7712 : 1217426 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

324434.00 2019 09 210224 135720 : 320545 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

1907948.50 2020 01 1919417 297382 : 2140525 ماهیانه 2020-01

ترازنامه بانک

9845417.30 2020 01 9741099 335514 : 9845417 ماهیانه 2020-01

تورم مواد غذایی

13.20 2020 04 12.8 -4.1 : 14.7 ماهیانه 2020-04

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

4070019.60 2018 12 3502124 357 : 3707078 سالیانه

تولید صنعتی

-0.40 2019 11 1.1 -11.4 : 35.2 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

91.00 2019 12 88.9 1.24 : 91 سالیانه 2019-12

تولید صنعتی

-0.40 2019 11 1.1 -3 : 7.8 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

126326.00 2019 09 102802 82170 : 130706 سه ماهه

ثبت خودرو

3753.00 2019 11 3499 308 : 15017 ماهیانه

جواز ساختمان

2491.00 2019 06 2685 1638 : 4505 سه ماهه 2019-06

جمعیت

21.90 2019 12 21.67 9.87 : 21.9 سالیانه 2019-12

حواله

527.00 2020 02 581 241 : 729 ماهیانه 2020-02

حداقل دستمزد

10000.00 2019 12 10000 10000 : 10000 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.20 2019 12 -3.2 -19.3 : -0.4 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-882.00 2019 12 -575 -1695 : 446 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

57500.00 2018 12 60800 52900 : 60800 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 23500 21500 : 23500 سالیانه

درآمدهای دولت

1898808.00 2019 12 1932459 15642 : 1932459 سالیانه 2019-12

درآمد گردشگری

135.00 2019 11 223 19.3 : 475 ماهیانه

ذخایر طلا

6.70 2020 03 19.66 3.63 : 23.1 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

1421033.00 2020 03 1443224 437 : 1566324 ماهیانه 2020-03

رتبه فساد مالی

0 2019 12 89 52 : 97 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 85 52 : 85 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 11 111 74.5 : 161 ماهیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

235.00 2019 12 146 20 : 961 سه ماهه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 7307 375 : 8527 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

116.50 2020 04 116 89.5 : 193 ماهیانه

شاخص مسکن

837.90 2019 06 828 124 : 838 سه ماهه 2019-06

شاخص رقابتی

0 2019 12 56 3.84 : 57.11 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 38 31 : 40 سالیانه

شاخص PMI تولید

24.20 2020 03 53.6 30 : 67.3 ماهیانه

شاخص PMI خدمات

29.80 2020 03 50.2 32 : 66.8 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 4.05 2.91 : 7.13 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

134.20 2020 05 134 6.4 : 135 ماهیانه 2020-05

صادرات

988.40 2020 02 1005 305 : 1137 ماهیانه 2020-02

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

151.80 2019 12 149 100 : 197 سالیانه 2019-12

عرضه پول M2

7335948.00 2020 03 7081611 11297 : 7335948 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M0

0 2020 01 677967 602 : 687638 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M1

0 2020 03 866199 6091 : 964756 ماهیانه 2020-03

قیمت واردات

0 2020 01 140 33.69 : 159 ماهیانه 2020-01

قیمت مصرف کننده اصلی

136.90 2020 04 136 47.7 : 137 ماهیانه 2020-04

قیمت صادرات

0 2020 01 125 42.89 : 169 ماهیانه 2020-01

قیمت تولید

144.90 2020 02 144 100 : 145 ماهیانه 2020-02

موازنه تجاری

-573.90 2020 02 -730 -1101 : -50.1 ماهیانه 2020-02

مخارج نظامی

1710.00 2018 12 1867 7.9 : 2054 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

24.00 2019 12 24 15 : 35 سالیانه 2019-12

نرخ اشتغال

94.90 2019 09 95.1 91 : 96.3 سه ماهه 2019-09

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.00 2019 12 2.4 0.5 : 16.12 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

28.00 2019 12 28 15 : 42 سالیانه 2019-12

نرخ مشارکت نیروی کار

51.90 2019 12 52.2 46.9 : 54.7 سه ماهه 2019-12

نسبت ذخیره نقدی

4.00 2020 05 4 4 : 11 روزانه 2020-05

نرخ وام بانکی

9.49 2020 04 9.24 6 : 23.2 ماهیانه 2020-04

نرخ وام

6.50 2020 04 7.25 7 : 23 ماهیانه 2020-05

نرخ تورم

0.40 2020 05 0.1 -3.51 : 5.19 ماهیانه 2020-05

نرخ مالیات بر فروش

8.00 2020 12 8 8 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ بهره بین بانکی

7.00 2020 05 7 0.13 : 27.58 روزانه 2020-05

نرخ تورم

4.00 2020 05 5.2 -0.9 : 28.3 ماهیانه 2020-05

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

12.00 2019 12 12 12 : 17 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

5.50 2020 05 6 5.5 : 20 ماهیانه 2020-05

نرخ بهره

5.50 2020 05 6 5.5 : 10.5 روزانه 2020-05

نرخ بیکاری

4.50 2019 09 4.9 3.7 : 16.6 سه ماهه 2019-09

نرخ تامین اجتماعی

20.00 2019 12 20 20 : 25 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

8.00 2019 12 8 8 : 8 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری جوانان

23.30 2019 09 20 15.4 : 38.1 سه ماهه 2019-09

واردات

1562.30 2020 02 1735 408 : 2048 ماهیانه 2020-02

ورود توریست

0.00 2020 04 71370 0 : 253169 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

10405872.40 2019 12 10081223 2992 : 10405872 سالیانه 2019-12

هزینه زندگی خانواده

52100.00 2018 12 52100 52100 : 52100 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

29100.00 2018 12 29100 29100 : 29100 سالیانه

هزینه های دولت

1416988.70 2019 12 1300180 440 : 1416989 سالیانه 2019-12

هزینه های مالی

2915291.00 2019 12 2693228 19192 : 2915291 سالیانه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 387460.00 420000 421000 421000 419000 429000 2019-12
اندازه اصل تورم 2.30 3.5 4.1 4.1 3.5 4.1 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 5986861.30 5936142 5994487 6052833 5877797 6227869 2020-03
ارزش بودجه دولت -1016483.00 -1140945 -1140945 -1196929 -1140945 -1196929 2019-12
اطمینان کسب و کار 78.00 36 43 47 32 55 2019-12
استفاده از ظرفیت 81.00 81 81 81 81 81
بودجه دولت -6.80 -7.5 -7.5 -8.2 -7.5 -8.2 2019-12
بدهی های دولت 12874786.00 13964155 14235609 14507063 13692700 15592881 2019-09
بدهی خارجی 55157.27 58000 60000 60000 57500 62000 2019-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.80 92.5 92.5 89.5 92.5 89.5 2019-12
بازار سهام 4846.76 4698 4626 4555 4772 4412
پس انداز های شخصی 21.30 20.5 20.5 21.5 20.5 21.5 2019-12
پول 186.20 187 188 188 187 189
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 173245.00 167854 171440 173441 166736 178297 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 185458.00 171842 175512 177561 164381 182533 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 399491.00 315337 402088 410677 452244 427104
تولید ناخالص داخلی از معادن 57700.00 56185 57385 58055 55810 59680
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25715.00 25843 26395 26703 25924 27451
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11955.50 12173 12173 12173 12173 12750
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1507963.00 1470924 1502345 1519882 1417781 1562439
تولید ناخالص ملی 14583892.00 14138614 14440632 14609199 14145638 15018257
تولید ناخالص داخلی سرانه 3936.50 4008 4008 4008 4008 4198
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2737830.00 2523661 2577569 2607658 2330991 2680672 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.10 1.9 2.5 2.5 5.5 2.5 2020-03
تغییرات موجودی انبار -7711.60 355000 355000 355000 355000 536000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 324434.00 284743 290825 294220 211696 302458
ترازنامه بانک مرکزی 1907948.50 2320000 2350000 2350000 2280000 2350000 2020-01
ترازنامه بانک 9845417.30 9480000 9600000 9600000 9470000 9800000 2020-01
تورم مواد غذایی 13.20 6.5 6.5 4 7.5 6.9 2020-04
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4070019.60 3731175 3810877 3855362 3733028 3963312
تولید صنعتی -0.40 2.8 3.1 3.1 2.1 3.1
تولید ناخالص داخلی 91.00 95 95 98 95 98 2019-12
تولید صنعتی -0.40 0.5 1.3 1.3 0.6 1.3
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 126326.00 110016 112367 113678 103522 116861
ثبت خودرو 3753.00 5500 5690 5690 3000 5690
جواز ساختمان 2491.00 2600 2940 2940 2200 2940 2019-06
جمعیت 21.90 22.13 22.13 22.36 22.13 22.36 2019-12
حواله 527.00 600 750 750 580 750 2020-02
حداقل دستمزد 10000.00 10000 10000 10000 10000 11000 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -3.5 -2.5 2019-12
حساب جاری -882.00 -850 -810 -810 -900 -810 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500.00 61900 61900 62500 61900 64000
درآمدهای دولت 1898808.00 2110000 2110000 2110000 2110000 2110000 2019-12
درآمد گردشگری 135.00 250 450 380 200 500
ذخایر طلا 6.70 20.6 20.6 20.6 20.6 21 2020-03
ذخایر ارزی 1421033.00 1427329 1447174 1467018 1407485 1526552 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 235.00 960 550 550 210 550 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.50 121 121 122 116 127
شاخص مسکن 837.90 860 873 873 855 832 2019-06
شاخص PMI تولید 24.20 50 51.9 52 48 55.9
شاخص PMI خدمات 29.80 47 51 53 46 56.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.20 137 139 140 133 145 2020-05
صادرات 988.40 1250 1280 1280 1190 1340 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 151.80 157 157 157 154 164 2019-12
عرضه پول M2 7335948.00 6900000 6920000 6920000 6890000 7000000 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 136.90 140 141 143 139 146 2020-04
قیمت تولید 144.90 138 146 149 144 150 2020-02
موازنه تجاری -573.90 -450 -820 -610 -500 -820 2020-02
مخارج نظامی 1710.00 1900 1900 1900 1900 1900
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24 2019-12
نرخ اشتغال 94.90 95.3 95.5 95.5 95.3 95.5 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.3 2.8 4 1.4 4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 51.90 53.3 53.5 53.5 53.1 53.9 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 4.00 5 6 6 5 6 2020-05
نرخ وام بانکی 9.49 8.24 8.24 8.24 8.74 8.24 2020-04
نرخ وام 6.50 5.5 5.5 5.5 6 5.5 2020-05
نرخ تورم 0.40 0.5 1.2 1.2 0.6 1.2 2020-05
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 8 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 7.00 6.41 6.41 6.41 6.91 6.41 2020-05
نرخ تورم 4.00 4.7 4.7 4.7 2.5 4.7 2020-05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12 2019-12
نرخ بهره سپرده 5.50 7 7 7 7 7 2020-05
نرخ بهره 5.50 4.5 4.5 4.5 5 4.5 2020-05
نرخ بیکاری 4.50 4.6 4.6 4.6 4.3 4.6 2019-09
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 23.30 22.8 23 23 22.7 23 2019-09
واردات 1562.30 1700 1890 1890 1690 1950 2020-02
ورود توریست 0.00 130000 220000 230000 83000 240000
هزینه های مصرف کننده 10405872.40 10146751 10363497 10484472 10151791 10778037 2019-12
هزینه زندگی خانواده 52100.00 52100 52100 42900 52100 44500
هزینه زندگی انفرادی 29100.00 29100 29100 25300 29100 25300
هزینه های دولت 1416988.70 1308631 1336585 1352187 1309281 1390049 2019-12
هزینه های مالی 2915291.00 2840000 2840000 2840000 2840000 2840000 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی