سری‌لانکا سری‌لانکا
سری‌لانکا

سری‌لانکا

سری‌لانکا (به انگلیسی: Sri Lanka) با نام رسمی جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سری‌لانکا جزیره‌ای است واقع در جنوب آسیا، اقیانوس هند و جنوب کشور هند. نام قدیمی آن سیلان (به فارسی قدیم سَراَندیب یا سراندیب) بود. پایتخت سیاسی آن سری جایاواردنپورا کوته و پایتخت تجاری آن شهر کلمبو است. پیش از سال ۱۹۷۲ به این کشور سیلان می‌گفتند. سری‌لانکا از مستعمرات بریتانیا بود. استعمار انگلیس از قرن ۱۹ و بعد از احاطهٔ این کشور به هند شروع شده و تا زمان استقلال (روز ۴ فوریهٔ ۱۹۴۸)ادامه داشت. جمعیت این کشور ۲۱،۴۱۳،۰۰۰ نفر است. زبان‌های رسمی آن سینهالی و تامیل و واحد رایج پول آن روپیه سری‌لانکا است. ۷۵ درصد از مردم این کشور از قوم سینهالی هستند که قومی است هندوآریایی که از شمال هند به سری‌لانکا آمده‌است. ۱۱ درصد از مردم سری‌لانکا نیز از تبار تامیل هستند که قومی است دراویدی. ۷۰٫۲ درصد از مردم سری‌لانکا بودایی، ۱۲٫۶ درصد هندو۹٫۷ درصد مسلمان، ۷٫۴ مسیحی و ۰٫۱ سایر ادیان یا بدون دین هستند. از فراورده‌های مهم سری‌لانکا می‌توان به چای، کینین، قهوه، کائوچو و نارگیل اشاره کرد. سری‌لانکا در منطقه جنوب آسیا از نظر درآمد سرانه در وضعیت خوبی قرار دارد. ببرهای تامیل دولت مرکزی سری‌لانکا را که از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۸ در اختیار اکثریت سینهالی بوده، متهم می‌کردند که نسبت به مناطق تامیل‌نشین توجهی نشان نمی‌داده و نسبت به این قوم تبعیض ... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 4,571.63
 • بالاترین قیمت روز : 4,747.71
 • پایین ترین قیمت روز : 4,562.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 4,571.63
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 185.8 (LKR)
 • بالاترین قیمت روز : 186.5
 • پایین ترین قیمت روز : 185.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ آذر
 • نرخ روز گذشته : 185.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 2.5184 (LKR)
 • بالاترین قیمت روز : 2.5296
 • پایین ترین قیمت روز : 2.5137
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ آذر
 • نرخ روز گذشته : 2.5184
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 7.773 (LKR)
 • بالاترین قیمت روز : 7.773
 • پایین ترین قیمت روز : 7.773
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ آذر
 • نرخ روز گذشته : 7.773
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
راند آفریقای جنوبی / روپیه سریلانکا 12.2 12.074 12.074 12.2 0.13 1.04% ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۴۹
فورینت مجارستان / روپیه سریلانکا 0.6276 - 0.6273 0.6282 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۴۹
کرونا ایسلند / روپیه سریلانکا 1.4807 - 1.48 1.4817 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۴۹
ین ژاپن / روپیه سریلانکا 1.7834 - 1.783 1.7839 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۴۹
پزوی مکزیک / روپیه سریلانکا 9.3965 - 9.3948 9.4042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۴۹

شاخص های بورس سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Sri Lanka 20 2534.74 - 2534.74 2534.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۳
CSE All-Share 6397.56 - 6368.18 6403.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
CSE All-Share 4571.63 - 4562.95 4747.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 978 - 978 978 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۴۱
Commercial Bank of Ceylon 68.9 - 68 68.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۴۱
Commercial Bank of Ceylon 80.9 - 80.5 80.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۴۱
Distilleries of Sri Lanka 21.4 - 21 21.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۴۱
Ceylinco Insurance 1950 - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۴۱

بازار اوراق قرضه سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 6M 4.8 - 4.75 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۳:۳۲
Sri Lanka 1Y 5.063 - 5.063 5.217 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۳:۳۲
Sri Lanka 2Y 5.833 - 5.782 5.936 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۳:۳۲
Sri Lanka 3Y 6.06 - 5.932 6.137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۳:۳۲
Sri Lanka 6Y 6.893 - 6.893 6.893 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۳:۳۲

شاخص‌های اقتصادی سری‌لانکا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 11 22501 0 : 22988 روزانه 2020-11

CPI مسکن آب و برق

0 2020 10 118 105 : 118 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 11 107 0 : 109 روزانه 2020-11

Coronavirus Recovered

0 2020 12 17560 0 : 17817 روزانه 2020-12

آسانی کسب و کار

0 2019 12 100 83 : 113 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 107335 31627 : 246049 سه ماهه

ارزش بودجه دولت

-1016483.00 2019 12 -760769 -1016483 : -10483 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 11 : ماهیانه 23

استفاده از ظرفیت

81.00 2019 12 81 69 : 82 سالیانه

اطمینان کسب و کار

45.00 2020 03 78 33 : 136 سه ماهه

اعتبار بخش خصوصی

6046388.60 2020 08 5943258 4011 : 6046389 ماهیانه

افراد بیکار

458359.00 2020 06 483172 282648 : 953794 سه ماهه 2020-06

افراد شاغل

0 2020 06 8020446 4962105 : 8554179 سه ماهه 2020-06

اندازه اصل تورم

2.90 2020 07 3.1 2.13 : 12.76 ماهیانه

بودجه دولت

-6.80 2019 12 -5.3 -10.2 : -5.3 سالیانه

بدهی های دولت

12874786.00 2019 09 12599843 310779 : 12874786 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

86.80 2019 12 83.7 16.3 : 109 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

50814.10 2020 03 55916 37098 : 55916 سه ماهه

بازار سهام

6180.86 2020 11 6148 382 : 7864 روزانه

پس انداز های شخصی

21.30 2019 12 23 13.9 : 27.2 سالیانه

پول

185.50 2020 11 185 93.87 : 193 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1367507.00 2020 03 1507963 793066 : 1507963 سه ماهه

تولید ناخالص ملی

14583892.00 2019 12 13976502 4115 : 14583892 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

13078.10 2019 12 12865 3878 : 13078 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

4011.70 2019 12 3946 586 : 4012 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2292589.00 2020 03 2737830 1414948 : 2737830 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

51232.00 2020 03 57700 29585 : 67204 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

153735.00 2020 03 185458 124301 : 186854 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

148966.00 2020 03 173245 77176 : 190372 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

399491.00 2019 09 313145 270409 : 447545 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

26191.00 2020 03 25715 16596 : 26191 سه ماهه

تورم مواد غذایی

10.30 2020 11 10 -4.1 : 14.7 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

232917.00 2020 03 324434 135720 : 324434 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

7.00 2020 09 7.7 -3.4 : 20.3 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

98631.00 2020 03 126326 82170 : 130706 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

2287528.40 2020 08 2143430 297382 : 2287528 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

4070019.60 2019 12 3707078 357 : 4070020 سالیانه

ترازنامه بانک

10924978.80 2020 08 10692732 335514 : 10924979 ماهیانه

تولید صنعتی

2.40 2020 07 -13.7 -48.7 : 35.2 ماهیانه

تولید صنعتی

2.40 2020 07 -13.7 -48.7 : 7.8 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

84.01 2019 12 88.43 1.24 : 88.43 سالیانه

تغییرات موجودی انبار

-7711.60 2019 12 591028 -7712 : 1217426 سالیانه

ثبت خودرو

3177.00 2020 06 2929 308 : 15017 ماهیانه

جمعیت

21.90 2019 12 21.67 9.87 : 21.9 سالیانه 2019-12

جواز ساختمان

1021.00 2020 06 2081 1021 : 4505 سه ماهه

حداقل دستمزد

10000.00 2019 12 10000 10000 : 10000 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-548.36 2020 03 -882 -1695 : 450 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.20 2019 12 -3.2 -19.3 : -0.4 سالیانه 2019-12

حواله

664.50 2020 08 702 241 : 729 ماهیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

57500.00 2018 12 60800 52900 : 60800 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 23500 21500 : 23500 سالیانه

درآمدهای دولت

1898808.00 2019 12 1932459 15642 : 1932459 سالیانه

درآمد گردشگری

135.00 2020 03 391 19.3 : 475 ماهیانه

ذخایر ارزی

1383168.00 2020 08 1317527 437 : 1566324 ماهیانه

ذخایر طلا

6.70 2020 06 6.7 3.63 : 23.1 سه ماهه

رابطه مبادله

0 2020 08 106 74.5 : 161 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 85 52 : 85 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 89 52 : 97 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 7307 375 : 8527 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

153.00 2020 03 235 20 : 961 سه ماهه

شاخص مسکن

861.60 2020 06 861 124 : 862 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

119.00 2020 11 118 89.5 : 193 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 38 31 : 40 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 56 3.84 : 57.11 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 4.05 2.91 : 7.13 سالیانه

شاخص PMI خدمات

41.80 2020 10 54.3 29.8 : 66.8 ماهیانه

شاخص PMI تولید

40.30 2020 10 59.8 24.2 : 67.3 ماهیانه

صادرات

1000.00 2020 09 947 282 : 1137 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

137.10 2020 11 136 6.4 : 137 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

151.80 2019 12 149 100 : 197 سالیانه

عرضه پول M0

0 2020 06 801184 602 : 821170 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 08 1024589 6091 : 1058461 ماهیانه

عرضه پول M2

7858436.00 2020 08 7717772 11297 : 7858436 ماهیانه

قیمت تولید

144.60 2020 09 144 100 : 146 ماهیانه

قیمت صادرات

0 2020 08 146 42.89 : 169 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

140.50 2020 10 139 47.7 : 140 ماهیانه

قیمت واردات

0 2020 08 137 33.69 : 159 ماهیانه

موازنه تجاری

-524.90 2020 09 -342 -1101 : -50.1 ماهیانه 2020-09

مخارج نظامی

1710.00 2018 12 1867 7.9 : 2054 سالیانه

نرخ تورم

4.10 2020 11 4 -0.9 : 28.3 ماهیانه 2020-11

نسبت ذخیره نقدی

2.00 2020 11 2 2 : 11 روزانه

نرخ وام بانکی

5.85 2020 10 6.19 5.85 : 23.2 ماهیانه

نرخ وام

5.50 2020 09 5.5 5.5 : 23 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

50.20 2020 06 51 46.9 : 54.7 سه ماهه 2020-06

نرخ مالیات شرکت

28.00 2019 12 28 15 : 42 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

24.00 2019 12 24 15 : 35 سالیانه

نرخ اشتغال

94.30 2020 03 95.5 91 : 96.3 سه ماهه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-1.60 2020 03 2 -1.6 : 16.12 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

8.00 2020 12 8 8 : 15 سالیانه

نرخ تورم

0.40 2020 11 0.1 -3.51 : 5.19 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

8.00 2019 12 8 8 : 8 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

20.00 2019 12 20 20 : 25 سالیانه

نرخ بیکاری جوانان

27.70 2020 06 26.8 15.4 : 38.1 سه ماهه 2020-06

نرخ بیکاری

5.40 2020 06 5.7 3.7 : 16.6 سه ماهه 2020-06

نرخ بهره سپرده

5.50 2020 06 5.5 5.5 : 20 ماهیانه 2020-06

نرخ بهره بین بانکی

6.96 2020 10 6.96 0.13 : 27.58 روزانه

نرخ بهره

4.50 2020 11 4.5 4.5 : 10.5 روزانه 2020-11

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

12.00 2019 12 12 12 : 17 سالیانه

واردات

1524.90 2020 09 1289 408 : 2048 ماهیانه

ورود توریست

0.00 2020 09 0 0 : 253169 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

29100.00 2018 12 29100 29100 : 29100 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

52100.00 2018 12 52100 52100 : 52100 سالیانه

هزینه های دولت

1416988.70 2019 12 1300180 440 : 1416989 سالیانه

هزینه های مالی

2915291.00 2019 12 2693228 19192 : 2915291 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

10405872.40 2019 12 10081223 2992 : 10405872 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -1016483.00 -1140945 -1196929 -1196929 -1140945 -1196929
استفاده از ظرفیت 81.00 81 81 81 81 81
اطمینان کسب و کار 45.00 45 45 52 37 55
اعتبار بخش خصوصی 6046388.60 6052833 6112833 6183214 5994487 6227869
افراد بیکار 458359.00 429000 430000 431000 425000 429000 2020-06
اندازه اصل تورم 2.90 3.9 3.9 4 3.5 4.1
بودجه دولت -6.80 -8.5 -8 -8 -8.5 -8
بدهی های دولت 12874786.00 13964155 14507063 14507063 13964155 14507063
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.80 92.5 89.5 89.5 92.5 89.5 2019-12
بدهی خارجی 50814.10 59000 57000 60000 60000 62000
بازار سهام 6180.86 5967 5876 5785 6061 5604
پس انداز های شخصی 21.30 20.5 21.5 21.5 20.5 21.5
پول 185.50 186 186 187 185 188
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1367507.00 1539630 1422207 1442720 1465079 1601215
تولید ناخالص ملی 14583892.00 14890154 15167248 15386006 14011443 15485760
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13078.10 12600 13100 13100 12600 13100
تولید ناخالص داخلی سرانه 4011.70 3950 4100 4100 3950 4100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2292589.00 2795324 2384293 2418681 2513631 2907137
تولید ناخالص داخلی از معادن 51232.00 58912 53281 54050 55962 61268
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 153735.00 189353 159884 162190 171159 196927
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 148966.00 176883 154925 157159 167187 183958
تولید ناخالص داخلی از ساخت 399491.00 407880 415471 421463 400490 424196
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 26191.00 26255 27239 27632 25740 27305
تورم مواد غذایی 10.30 3.5 3.5 5.5 6.5 5.5
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 232917.00 331247 242234 245727 283611 344497
تغییر قیمت تولید کننده 7.00 1.5 0.5 2.8 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98631.00 128979 102576 104056 109579 134138
ترازنامه بانک مرکزی 2287528.40 2203373 2234846 2266318 2171901 2297790
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4070019.60 4155490 4232820 4293871 3716346 4321710
ترازنامه بانک 10924978.80 10423317 10426511 10429706 10420122 10432900
تولید صنعتی 2.40 2.5 3.5 4.5 -1.5 3.5
تولید صنعتی 2.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
تولید ناخالص داخلی 84.01 82 88 88 82 88
تغییرات موجودی انبار -7711.60 355000 355000 355000 355000 536000
ثبت خودرو 3177.00 3000 3300 3500 2500 3500
جمعیت 21.90 22.13 22.36 22.36 22.13 22.36 2019-12
جواز ساختمان 1021.00 2700 2900 3000 2900 3000
حداقل دستمزد 10000.00 10000 10000 10000 10000 11000 2019-12
حساب جاری -548.36 -780 -790 -730 -750 -750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -3.5 -2.5 -2.5 -3.5 -2.5 2019-12
حواله 664.50 650 650 700 550 750
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500.00 61900 61900 62500 61900 64000
درآمدهای دولت 1898808.00 2163447 2296310 2296310 2163447 2296310
درآمد گردشگری 135.00 90 150 200 50 400
ذخایر ارزی 1383168.00 1361472 1414358 1467018 1337607 1526552
ذخایر طلا 6.70 15 15 15 10 15
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 153.00 350 400 550 150 550
شاخص مسکن 861.60 875 865 850 873 830
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.00 120 120 121 122 129
شاخص PMI خدمات 41.80 53 55 58 51 57
شاخص PMI تولید 40.30 53 57 60 56 55
صادرات 1000.00 1000 970 970 950 1150
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137.10 138 138 140 139 147
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 151.80 158 157 157 154 165
عرضه پول M2 7858436.00 8116423 8284414 8452404 7948433 8620394
قیمت تولید 144.60 146 145 147 150 156
قیمت مصرف کننده اصلی 140.50 140 142 144 139 145
موازنه تجاری -524.90 -790 -830 -780 -600 -800 2020-09
مخارج نظامی 1710.00 1700 1800 1800 1700 1800
نرخ تورم 4.10 3.7 3.3 3.8 4.7 4 2020-11
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 2
نرخ وام بانکی 5.85 7.47 7.47 7.47 12.01 11.51
نرخ وام 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ مشارکت نیروی کار 50.20 52 52.5 53 51.5 53.5 2020-06
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ اشتغال 94.30 93.5 94 94 93 95 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.60 2.1 4 5.5 0.5 4
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 8
نرخ تورم 0.40 0.5 0.6 0.8 0.2 1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ بیکاری جوانان 27.70 22.5 22 23 24 22 2020-06
نرخ بیکاری 5.40 5.5 5.4 4.9 5.3 5.1 2020-06
نرخ بهره سپرده 5.50 7 7 7 7 7 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 6.96 6.96 6.96 6.96 10.5 10
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2020-11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
واردات 1524.90 1790 1800 1750 1550 1950
ورود توریست 0.00 25000 31000 42000 22000 44000
هزینه زندگی انفرادی 29100.00 29100 29100 25300 29100 25300
هزینه زندگی خانواده 52100.00 52100 52100 42900 52100 44500
هزینه های دولت 1416988.70 1446745 1473668 1494923 1303431 1504615
هزینه های مالی 2915291.00 3098399 3286666 3286666 3098399 3286666
هزینه های مصرف کننده 10405872.40 10624396 10822107 10978195 10106426 11049372
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی