شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سری‌لانکا سری‌لانکا
سری‌لانکا

سری‌لانکا

سری‌لانکا(به انگلیسی:Sri Lanka)با نام رسمی جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سری‌لانکا جزیره‌ای است واقع در جنوب آسیا، اقیانوس هند و جنوب کشور هند. نام قدیمی آن سیلان (به فارسی قدیم سَراَندیب یا سراندیب) بود. پایتخت سیاسی آن سری جایاواردنپورا کوته و پایتخت تجاری آن شهر کلمبو است. پیش از سال ۱۹۷۲ به این کشور سیلان می‌گفتند. سری‌لانکا از مستعمرات بریتانیا بود. استعمار انگلیس از قرن ۱۹ و بعد از احاطهٔ این کشور به هند شروع شده و تا زمان استقلال (روز ۴ فوریهٔ ۱۹۴۸)ادامه داشت. جمعیت این کشور ۲۰ میلیون و دویست هزار نفر است. زبان‌های رسمی آن سینهالی و تامیل و واحد رایج پول آن روپیه سری‌لانکا است. ۷۵ درصد از مردم این کشور از قوم سینهالی هستند که قومی است هندوآریایی که از شمال هند به سری‌لانکا آمده‌است. ۱۱ درصد از مردم سری‌لانکا نیز از تبار تامیل هستند که قومی است دراویدی. ۷۰٫۲ درصد از مردم سری‌لانکا بودایی، ۱۲٫۶ درصد هندو۹٫۷ درصد مسلمان، ۷٫۴ مسیحی و ۰٫۱ سایر ادیان یا بدون دین هستند. از فراورده‌های مهم سری‌لانکا می‌توان به چای، کینین، قهوه، کائوچو و نارگیل اشاره کرد. سری‌لانکا در منطقه جنوب آسیا از نظر درآمد سرانه در وضعیت خوبی قرار دارد. ببرهای تامیل دولت مرکزی سری‌لانکا را که از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۸ در اختیار اکثریت سینهالی بوده، متهم می‌کردند که نسبت به مناطق تامیل‌نشین توجهی نشان نمی‌داده و نسبت به این قو... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 5,932.92
 • بالاترین قیمت روز : 5,932.92
 • پایین ترین قیمت روز : 5,932.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 5,932.92
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۵:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 5,930.29
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.63
 • نرخ فعلی : 181.35 (LKR)
 • بالاترین قیمت روز : 181.4
 • پایین ترین قیمت روز : 181.35
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 181.35
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۴:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 181.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05
 • نرخ فعلی : 2.5514 (LKR)
 • بالاترین قیمت روز : 2.5568
 • پایین ترین قیمت روز : 2.5508
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ دی
 • نرخ روز گذشته : 2.5514
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 10.174 (LKR)
 • بالاترین قیمت روز : 10.174
 • پایین ترین قیمت روز : 10.174
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 10.174
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۴:۵۹
 • نرخ روز گذشته : 10.305
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.29%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.131

بازارهای ارزی سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / روپیه سریلانکا 181.35 181.4 181.35 181.4 0.05 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴
ISK/LKR Ask 1.4615 1.4617 1.4615 1.4619 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
JPY/LKR Ask 1.6465 1.6462 1.6462 1.6465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/LKR Ask 9.7185 9.715 9.7114 9.7185 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NOK/LKR Ask 20.35 20.34 20.34 20.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲

شاخص های بورس سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 5932.92 - 5932.92 5932.92 2.63 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
East West Properties 8.3 - 8.2 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Malwatte Valley Plantations 6.1 - 6 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Malwatte Valley Plant Non Vote 3.8 - 3.8 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Equity Two PLC 51 - 51 53.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Browns Beach Hotels 12.7 - 12.4 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴

بازار اوراق قرضه سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 8.592 - 8.592 8.592 0.06 0.73% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Sri Lanka 2Y 8.917 - 8.917 8.917 0.03 0.29% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Sri Lanka 4Y 9.445 - 9.445 9.445 0.03 0.27% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Sri Lanka 5Y 9.796 - 9.796 9.796 0.07 0.76% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Sri Lanka 6Y 9.836 - 9.836 9.836 0.05 0.53% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴

شاخص‌های اقتصادی سری‌لانکا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 12 115 105 : 116 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 107335 31627 : 246049 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 100 83 : 113 سالیانه

افراد بیکار

420231.00 2019 06 399784 282648 : 953794 سه ماهه

افراد شاغل

0 2019 09 8203018 4962105 : 8554179 سه ماهه

اعتبار بخش خصوصی

5740657.60 2019 10 5705054 4011 : 5740658 ماهیانه LKR - میلیون

اندازه اصل تورم

5.10 2019 11 5.5 2.13 : 12.76 ماهیانه ٪

اطمینان کسب و کار

63.00 2019 06 74 61 : 136 سه ماهه امتیاز

ارزش بودجه دولت

-760769.00 2018 12 -733494 -829502 : -10483 سالیانه LKR - میلیون

ارزیابی اعتبار

0 2020 01 : ماهیانه

استفاده از ظرفیت

81.00 2018 12 81 69 : 82 سالیانه ٪

بودجه دولت

-5.30 2018 12 -5.5 -10.2 : -5.3 سالیانه ٪

بدهی های دولت

12599843.00 2019 06 12271315 310779 : 12599843 سه ماهه LKR - میلیون

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

82.90 2018 12 76.9 16.3 : 109 سالیانه ٪

بدهی خارجی

55157.27 2019 09 55469 37098 : 55469 سه ماهه USD - میلیون

بازار سهام

5932.92 2020 01 5941 382 : 7864 روزانه

پس انداز های شخصی

21.20 2018 12 15.2 13.9 : 27.2 سالیانه ٪

پول

181.20 2020 01 181 93.87 : 183 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

166770.00 2019 09 165577 77176 : 190372 سه ماهه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

170732.00 2019 09 163238 124301 : 186854 سه ماهه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

25676.00 2019 09 25744 16596 : 25744 سه ماهه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از معادن

55822.00 2019 09 55422 29585 : 67204 سه ماهه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت

313145.00 2019 06 447545 270409 : 447545 سه ماهه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

11955.50 2018 12 11706 3613 : 11956 سالیانه USD

تولید ناخالص ملی

14047307.00 2018 12 13060619 4115 : 14047307 سالیانه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1461425.00 2019 09 1407926 793066 : 1469899 سه ماهه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه

3936.50 2018 12 3854 586 : 3936 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2507363.00 2019 09 2314787 1414948 : 2680362 سه ماهه LKR - میلیون

تولید صنعتی

0.50 2019 09 2.5 -11.4 : 35.2 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

313742.80 2018 12 1217426 313743 : 1217426 سالیانه LKR - میلیون

تغییر قیمت تولید کننده

1.50 2019 11 4.4 -3.4 : 20.3 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

3707078.50 2018 12 3502124 357 : 3707078 سالیانه LKR - میلیون

ترازنامه بانک مرکزی

1911778.50 2019 11 1970473 297382 : 2140525 ماهیانه LKR - میلیون

تورم مواد غذایی

6.30 2019 12 4.6 -4.1 : 14.4 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

0.50 2019 09 2.5 -3 : 7.8 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

109306.00 2019 09 102802 82170 : 130706 سه ماهه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی

88.90 2018 12 88.02 1.24 : 88.9 سالیانه USD - میلیارد

ترازنامه بانک

9624866.20 2019 11 9526809 335514 : 9624866 ماهیانه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

282904.00 2019 09 210224 135720 : 320545 سه ماهه LKR - میلیون

ثبت خودرو

3499.00 2019 10 3321 308 : 15017 ماهیانه

جمعیت

21.67 2018 12 21.44 9.87 : 21.67 سالیانه میلیون

جواز ساختمان

2491.00 2019 06 2685 1638 : 4505 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.00 2018 12 -2.6 -19.3 : -0.4 سالیانه ٪

حواله

518.20 2019 08 626 241 : 729 ماهیانه USD - میلیون

حساب جاری

-522.26 2019 09 -661 -1695 : 446 سه ماهه USD - میلیون

حداقل دستمزد

10000.00 2017 12 10000 10000 : 10000 سالیانه LKR / ماه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

57500.00 2018 12 60800 52900 : 60800 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

21500.00 2018 12 23500 21500 : 23500 سالیانه

درآمدهای دولت

1932459.00 2018 12 1839562 15642 : 1932459 سالیانه LKR - میلیون

درآمد گردشگری

269.50 2019 08 217 19.3 : 475 ماهیانه USD - میلیون

ذخایر طلا

19.66 2019 12 19.89 3.63 : 23.1 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

1412856.00 2019 10 1389064 437 : 1566324 ماهیانه LKR - میلیون

رابطه مبادله

0 2019 10 112 74.5 : 161 ماهیانه امتیاز

رتبه فساد مالی

0 2018 12 91 52 : 97 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 85 52 : 85 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

230.00 2019 06 110 20 : 961 سه ماهه USD - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 7307 375 : 8527 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

115.50 2019 12 115 89.5 : 193 ماهیانه

شاخص مسکن

837.90 2019 06 828 124 : 838 سه ماهه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2018 12 38 31 : 40 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 4.05 2.91 : 7.13 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 56 3.84 : 57.11 سالیانه امتیاز

شاخص PMI خدمات

57.40 2019 11 56.9 44.7 : 66.8 ماهیانه امتیاز

شاخص PMI تولید

56.00 2019 11 57.6 41 : 67.3 ماهیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

132.40 2019 12 132 6.4 : 132 ماهیانه امتیاز

صادرات

977.00 2019 10 952 305 : 1137 ماهیانه USD - میلیون

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

149.82 2018 12 144 100 : 197 سالیانه امتیاز

عرضه پول M2

6743725.00 2019 10 6761262 11297 : 6761262 ماهیانه LKR - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 10 843070 6091 : 853568 ماهیانه LKR - میلیون

عرضه پول M0

0 2019 07 621555 602 : 687638 ماهیانه LKR - میلیون

قیمت تولید

138.30 2019 11 136 100 : 138 ماهیانه امتیاز

قیمت واردات

0 2019 10 141 33.69 : 159 ماهیانه امتیاز

قیمت مصرف کننده اصلی

135.50 2019 11 135 47.7 : 136 ماهیانه امتیاز

قیمت صادرات

0 2019 10 158 42.89 : 169 ماهیانه امتیاز

موازنه تجاری

-838.00 2019 10 -758 -1101 : -50.1 ماهیانه USD - میلیون

مخارج نظامی

1710.00 2018 12 1867 7.9 : 2054 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

16.00 2018 12 16 15 : 35 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

8.00 2019 12 15 8 : 15 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

28.00 2018 12 28 15 : 42 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.70 2019 09 1.5 0.5 : 16.12 سه ماهه ٪

نسبت ذخیره نقدی

5.00 2020 01 5 5 : 11 روزانه ٪

نرخ تورم

0.50 2019 12 0.3 -3.51 : 5.19 ماهیانه ٪

نرخ وام بانکی

10.15 2019 11 10.44 6 : 23.2 ماهیانه ٪

نرخ وام

8.00 2020 01 8 7.5 : 23 ماهیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

52.20 2019 09 52.6 46.9 : 54.7 سه ماهه ٪

نرخ اشتغال

95.10 2019 06 95.3 91 : 96.3 سه ماهه ٪

نرخ بهره بین بانکی

8.42 2020 01 8.42 0.13 : 27.58 روزانه ٪

نرخ تورم

4.80 2019 12 4.4 -0.9 : 28.3 ماهیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

12.00 2019 12 12 12 : 17 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

7.00 2019 12 7 6 : 20 ماهیانه ٪

نرخ بهره

7.00 2019 12 7 6 : 10.5 روزانه ٪

نرخ بیکاری

5.10 2019 09 4.9 3.7 : 16.6 سه ماهه ٪

نرخ تامین اجتماعی

20.00 2019 12 20 20 : 25 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

8.00 2019 12 8 8 : 8 سالیانه ٪

نرخ بیکاری جوانان

20.00 2019 06 21.6 15.4 : 38.1 سه ماهه ٪

واردات

1816.00 2019 10 1711 408 : 2048 ماهیانه USD - میلیون

ورود توریست

241663.00 2019 12 176984 5536 : 253169 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

10081222.90 2018 12 8262817 2992 : 10081223 سالیانه LKR - میلیون

هزینه زندگی خانواده

52100.00 2018 12 52100 52100 : 52100 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

29100.00 2018 12 29100 29100 : 29100 سالیانه

هزینه های دولت

1300180.20 2018 12 1130674 440 : 1300180 سالیانه LKR - میلیون

هزینه های مالی

2693228.00 2018 12 2573056 19192 : 2693228 سالیانه LKR - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 420231.00 419000 420000 421000 417000 429000
اعتبار بخش خصوصی 5740657.60 5720000 5750000 5800000 5720000 5800000 LKR - میلیون
اندازه اصل تورم 5.10 4 3.5 4.1 4 4.1 ٪
اطمینان کسب و کار 63.00 78 80 88 75 88 امتیاز
ارزش بودجه دولت -760769.00 -730000 -730000 -730000 -730000 -730000 LKR - میلیون
استفاده از ظرفیت 81.00 81 81 81 81 81 ٪
بودجه دولت -5.30 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5 ٪
بدهی های دولت 12599843.00 12700000 12850000 12900000 12700000 13200000 LKR - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.90 72 72 72 72 70 ٪
بدهی خارجی 55157.27 57500 58000 60000 56900 62000 USD - میلیون
بازار سهام 5932.92 6024 5980 5937 6067 5852
پس انداز های شخصی 21.20 22.6 22.6 22.6 22.6 23.1 ٪
پول 181.20 182 183 183 182 184
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 166770.00 168143 170022 173107 180191 180032 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 170732.00 165768 174061 177220 165357 184309 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25676.00 26143 26177 26652 25452 27718 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 55822.00 56281 56911 57943 63743 60261 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 313145.00 317999 319251 325045 455377 338046 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11955.50 12303 12303 12303 12303 12303 USD
تولید ناخالص ملی 14047307.00 14265040 14321229 14581105 14293135 15164349 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1461425.00 1429749 1489923 1516959 1359374 1577638 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 3936.50 4250 4250 4250 4250 4358 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2507363.00 2350666 2556257 2602643 2366831 2706749 LKR - میلیون
تولید صنعتی 0.50 2.1 2.8 3.1 2.5 3.1 ٪
تغییرات موجودی انبار 313742.80 355000 355000 355000 355000 536000 LKR - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده 1.50 5.5 1.9 2.5 3.1 2.5 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3707078.50 3764538 3779367 3847947 3771952 4001865 LKR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 1911778.50 2280000 2320000 2350000 2310000 2350000 LKR - میلیون
تورم مواد غذایی 6.30 4.5 4.5 6.9 4.5 6.9 ٪
تولید صنعتی 0.50 0.6 0.5 1.3 0.8 1.3 ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109306.00 104395 111437 113460 99026 117998 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی 88.90 95 95 95 95 98 USD - میلیارد
ترازنامه بانک 9624866.20 9470000 9480000 9600000 9450000 9800000 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 282904.00 213482 288421 293654 236836 305401 LKR - میلیون
ثبت خودرو 3499.00 3000 5500 5690 4500 5690
جمعیت 21.67 22.13 22.13 22.13 22.13 22.36 میلیون
جواز ساختمان 2491.00 2200 2600 2940 2750 2940
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 ٪
حواله 518.20 580 600 750 620 750 USD - میلیون
حساب جاری -522.26 -900 -850 -810 -650 -810 USD - میلیون
حداقل دستمزد 10000.00 10000 10000 10000 10000 11000 LKR / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500.00 61900 61900 62500 61900 64000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500.00 25800 25800 26200 25800 26800
درآمدهای دولت 1932459.00 2110000 2110000 2110000 2110000 2110000 LKR - میلیون
درآمد گردشگری 269.50 200 250 320 260 520 USD - میلیون
ذخایر طلا 19.66 20.6 20.6 20.6 20.3 21 تن
ذخایر ارزی 1412856.00 1610000 166000 1720000 1610000 1720000 LKR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 230.00 210 960 550 210 550 USD - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.50 119 121 121 113 127
شاخص مسکن 837.90 855 860 873 855 832 امتیاز
شاخص PMI خدمات 57.40 53.5 53 56.9 53.5 56.9 امتیاز
شاخص PMI تولید 56.00 56 53 55.9 56 55.9 امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.40 136 137 139 132 145 امتیاز
صادرات 977.00 1190 1250 1280 1210 1340 USD - میلیون
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 149.82 157 157 157 156 164 امتیاز
عرضه پول M2 6743725.00 6890000 6900000 6920000 6830000 7000000 LKR - میلیون
قیمت تولید 138.30 144 138 142 143 145 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 135.50 140 140 141 138 147 امتیاز
موازنه تجاری -838.00 -500 -450 -820 -910 -820 USD - میلیون
مخارج نظامی 1710.00 1900 1900 1900 1900 1900
نرخ مالیات درآمد شخصی 16.00 17 17 17 17 17 ٪
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 8 ٪
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 3.1 3.9 3.8 3.5 4 ٪
نسبت ذخیره نقدی 5.00 5 5 6 5 6 ٪
نرخ تورم 0.50 0.6 0.5 1.2 0.6 1.2 ٪
نرخ وام بانکی 10.15 9.94 9.94 9.94 9.94 9.94 ٪
نرخ وام 8.00 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 52.20 53.1 53.3 53.5 53 53.9 ٪
نرخ اشتغال 95.10 95.3 95.3 95.5 95.1 95.5 ٪
نرخ بهره بین بانکی 8.42 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 ٪
نرخ تورم 4.80 4.6 4.7 4.7 4.4 4.7 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12 ٪
نرخ بهره سپرده 7.00 7 7 7 7 7 ٪
نرخ بهره 7.00 6.5 6.5 6.5 6.5 6 ٪
نرخ بیکاری 5.10 4.6 4.6 4.6 4.3 4.6 ٪
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8 ٪
نرخ بیکاری جوانان 20.00 21 21 20.9 21 20.9 ٪
واردات 1816.00 1690 1700 1890 2050 1950 USD - میلیون
ورود توریست 241663.00 83000 130000 220000 225000 240000
هزینه های مصرف کننده 10081222.90 10237482 10277807 10464309 10257644 10882882 LKR - میلیون
هزینه زندگی خانواده 52100.00 52100 52100 42900 52100 44500
هزینه زندگی انفرادی 29100.00 29100 29100 25300 29100 25300
هزینه های دولت 1300180.20 1320333 1325534 1349587 1322933 1403571 LKR - میلیون
هزینه های مالی 2693228.00 2840000 2840000 2840000 2840000 2840000 LKR - میلیون