لیختن‌اشتاین لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین

لیختن‌اشتاین

لیختن‌اشتاین (به آلمانی: Liechtenstein) با نام رسمی شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین (به آلمانی: Fürstentum Liechtenstein) سومین کشور کوچک در اروپا است. پایتخت آن شهر فادوتس است. زبان رسمی لیختن‌اشتاین آلمانی، مساحت آن ۱۶۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۳۷ هزار نفر است. واحد پول این کشور فرانک سوئیس با جزء (راپن) نام دارد. لیختن‌اشتاین یکی از بالاترین سطوح زندگی در جهان را دارد. صنعت گردشگری، بانکداری و تولیدات (ابزار دقیق صنعتی) همگی با اهمیت است و صادرات این کشور را بیشتر فراورده‌های دندانپزشکی و ماشین آلات تشکیل می‌دهند. لیختن‌اشتاین در سازمان ملل متحد، شورای اروپا، کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، و اتحادیه بازرگانی آزاد اروپا عضویت دارد. میزان با سوادی در آن ۱۰۰٪ است.
 • نرخ فعلی : 38,317.6
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۶:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 11.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3,914.2
 • نرخ فعلی : 1,804.16
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.34%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۸:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.98
 • نرخ فعلی : 72.06
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.22%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۸:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11
 • نرخ فعلی : 0.8468
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8468
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۵:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.3%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0025

بازارهای ارزی لیختن‌اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LIN/KUSD Ask 18.74 18.8091 16.0764 19.5 2.30 13.97% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۷

صندوق های سرمایه گذاری لیختن‌اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trend Performance I 164.42 - 164.42 164.42 1.19 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
Trend Performance R 158.07 - 158.07 158.07 1.15 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
plant-a-tree fund EUR 3001.53 - 3001.53 3001.53 7.13 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
IFAG Global Opportunities Fund P 55.79 - 55.79 55.79 0.15 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
MAP Debt Fund USD 129.32 - 129.32 129.32 0.08 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳

شاخص‌های اقتصادی لیختن‌اشتاین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 3171 0 : 3174 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 2959 0 : 2961 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 102 0 : 102 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 38815 0 : 38815 روزانه 2021-07

Coronavirus Deaths

0 2021 07 58 0 : 59 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 16141 9117 : 16781 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 100

پول

0.92 2021 07 0.92 0.71 : 4.32 روزانه

تولید ناخالص داخلی

6.21 2016 12 6.27 0.09 : 6.66 سالیانه USD - میلیارد

ثبت خودرو

0 2021 05 142 82 : 2138 ماهیانه

جمعیت

0.04 2020 12 0.04 0.02 : 0.04 سالیانه 2020-12

درخواست پناهندگی

0 2021 03 5 0 : 25 ماهیانه

سن بازنشستگی مردان

64.00 2021 12 64 64 : 64 سالیانه 2021-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 12459 3223 : 12459 سه ماهه

سن بازنشستگی زنان

64.00 2021 12 64 63 : 64 سالیانه 2021-12

صادرات

0 2019 12 819 297 : 948 سه ماهه

موازنه تجاری

429.00 2019 12 359 245 : 448 سه ماهه 2019-12

نرخ بیکاری

1.90 2020 12 1.5 1.5 : 3.2 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.60 2021 05 0.3 -1.4 : 6.53 ماهیانه 2021-05

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.70 2019 12 4.9 -10.9 : 10.41 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

7.70 2020 12 7.7 7.6 : 8 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

22.40 2021 12 22.4 17.01 : 24 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

12.50 2021 12 12.5 12.5 : 12.5 سالیانه

واردات

0 2019 12 460 150 : 983 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 0.92 0.93 0.93 0.94 0.92 0.95
تولید ناخالص داخلی 6.21 6.41 6.41 6.41 6.35 6.41 USD - میلیارد
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 2020-12
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64 64 64 2021-12
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64 2021-12
موازنه تجاری 429.00 348369 348369 348369 373378 353166 2019-12
نرخ بیکاری 1.90 2.5 2 2 2.5 2 2020-12
نرخ تورم 0.60 0.8 1 1 0.9 0.9 2021-05
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.70 3.5 2 2 3.5 2
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.40 24 24 24 24 24
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی