شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لیختن‌اشتاین لیختن‌اشتاین
 • نرخ فعلی : 9,732.4
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,713.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 9.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۵:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.1
 • نرخ فعلی : 1,683.87
 • بالاترین قیمت روز : 1,683.87
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۵:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.94
 • نرخ فعلی : 39.08
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 39.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۵:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.84%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33
 • نرخ فعلی : 0.8821
 • بالاترین قیمت روز : 0.883
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

صندوق های سرمایه گذاری لیختن‌اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mistral Value Fund USD P 1430.48 - 1430.48 1430.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Lumen Vietnam Fund -USD- 168.5 - 168.5 168.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
VP Bank Best Manager World Equities B 1578.55 - 1578.55 1578.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
VP Bank Best Manager European Equities B 2041.62 - 2041.62 2041.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Albion Strategic Fund 1995.55 - 1995.55 1995.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱

شاخص‌های اقتصادی لیختن‌اشتاین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 83 1 : 83 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 55 0 : 85 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 1 0 : 1 روزانه 2020-06

آدرس های IP

0 2017 03 16141 9117 : 16781 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 100

پول

0.96 2020 06 0.96 0.71 : 4.32 روزانه

تولید ناخالص داخلی

6.21 2016 12 6.27 0.09 : 6.66 سالیانه USD - میلیارد

ثبت خودرو

0 2020 02 100 100 : 2138 ماهیانه

جمعیت

0.04 2019 12 0.04 0.02 : 0.04 سالیانه 2019-12

درخواست پناهندگی

0 2019 12 5 0 : 25 ماهیانه 2019-12

سن بازنشستگی مردان

64.00 2018 12 64 64 : 64 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 12459 3223 : 12459 سه ماهه

سن بازنشستگی زنان

64.00 2018 12 64 63 : 64 سالیانه 2018-12

صادرات

0 2019 12 819 297 : 948 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

429.00 2019 12 359 245 : 448 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

22.40 2019 12 22.4 17.01 : 24 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

7.70 2020 12 7.7 7.6 : 8 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

12.50 2018 12 12.5 12.5 : 12.5 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

-1.10 2020 04 -0.5 -1.4 : 6.53 ماهیانه 2020-04

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.20 2018 12 5 -10.9 : 10.41 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

1.70 2018 12 1.9 1.7 : 3.2 سالیانه 2018-12

واردات

0 2019 12 460 150 : 983 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 0.96 0.97 0.97 0.98 0.97 0.99
تولید ناخالص داخلی 6.21 6.41 6.41 6.41 6.35 6.41 USD - میلیارد
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 2019-12
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64 64 64 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64 2018-12
موازنه تجاری 429.00 357103 365259 357140 373378 353166 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.40 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 2020-12
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 2018-12
نرخ تورم -1.10 0.2 0.3 0.5 0.1 0.8 2020-04
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 -11 -11 -1.5 -11 -1.5 2018-12
نرخ بیکاری 1.70 3 3 2.5 3 2.5 2018-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی