شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لیختن‌اشتاین لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین

لیختن‌اشتاین

لیختن‌اشتاین (به آلمانی: Liechtenstein) با نام رسمی شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین (به آلمانی: Fürstentum Liechtenstein) سومین کشور کوچک در اروپا است. پایتخت آن شهر فادوتس است. زبان رسمی لیختن‌اشتاین آلمانی، مساحت آن ۱۶۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۳۷ هزار نفر است. واحد پول این کشور فرانک سوئیس با جزء (راپن) نام دارد. لیختن‌اشتاین یکی از بالاترین سطوح زندگی در جهان را دارد. صنعت گردشگری، بانکداری و تولیدات (ابزار دقیق صنعتی) همگی با اهمیت است و صادرات این کشور را بیشتر فراورده‌های دندانپزشکی و ماشین آلات تشکیل می‌دهند. لیختن‌اشتاین در سازمان ملل متحد، شورای اروپا، کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، و اتحادیه بازرگانی آزاد اروپا عضویت دارد. میزان با سوادی در آن ۱۰۰٪ است.
 • نرخ فعلی : 10,712.9
 • بالاترین قیمت روز : 10,749.3
 • پایین ترین قیمت روز : 10,652.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 16.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.39%
 • نرخ بازگشایی بازار : 10,736.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۳۳:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 10,754.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 41.2
 • نرخ فعلی : 1,862.4
 • بالاترین قیمت روز : 1,862.4
 • پایین ترین قیمت روز : 1,860.02
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.74
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,862.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 1,862.01
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.39
 • نرخ فعلی : 40.05
 • بالاترین قیمت روز : 40.16
 • پایین ترین قیمت روز : 40.05
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.27%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 40.11
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06
 • نرخ فعلی : 0.8599
 • بالاترین قیمت روز : 0.8601
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8599
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8599
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۲:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8601
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

صندوق های سرمایه گذاری لیختن‌اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAP Japan Equity Fund JPY A 18992 - 18992 18992 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
CAP Japan Equity Fund JPY I 17109 - 17109 17109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Solitaire Global Bond Fund USD 137.06 - 137.06 137.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Mistral Value Fund USD P 1454.77 - 1454.77 1454.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Lumen Vietnam Fund -USD- 188.27 - 188.27 188.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰

شاخص‌های اقتصادی لیختن‌اشتاین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 09 114 1 : 116 روزانه 2020-09

Coronavirus Deaths

0 2020 09 1 0 : 1 روزانه 2020-09

Coronavirus Recovered

0 2020 09 105 0 : 105 روزانه 2020-09

آدرس های IP

0 2017 03 16141 9117 : 16781 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 09 : ماهیانه 100

پول

0.93 2020 09 0.92 0.71 : 4.32 روزانه

تولید ناخالص داخلی

6.21 2016 12 6.27 0.09 : 6.66 سالیانه USD - میلیارد

ثبت خودرو

0 2020 06 96 82 : 2138 ماهیانه

جمعیت

0.04 2019 12 0.04 0.02 : 0.04 سالیانه 2019-12

درخواست پناهندگی

0 2020 03 10 0 : 25 ماهیانه

سن بازنشستگی مردان

64.00 2018 12 64 64 : 64 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

64.00 2018 12 64 63 : 64 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 12459 3223 : 12459 سه ماهه

صادرات

0 2019 12 819 297 : 948 سه ماهه

موازنه تجاری

429.00 2019 12 359 245 : 448 سه ماهه 2019-12

نرخ بیکاری

1.70 2018 12 1.9 1.7 : 3.2 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

-0.90 2020 08 -0.9 -1.4 : 6.53 ماهیانه 2020-08

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.20 2018 12 5 -10.9 : 10.41 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

7.70 2020 12 7.7 7.6 : 8 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

22.40 2019 12 22.4 17.01 : 24 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

12.50 2018 12 12.5 12.5 : 12.5 سالیانه

واردات

0 2019 12 460 150 : 983 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 0.93 0.93 0.94 0.94 0.93 0.95
تولید ناخالص داخلی 6.21 6.41 6.41 6.41 6.35 6.41 USD - میلیارد
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 2019-12
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64 64 64 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64 2018-12
موازنه تجاری 429.00 357103 357140 357140 373378 353166 2019-12
نرخ بیکاری 1.70 3 2.5 2.5 3 2.5 2018-12
نرخ تورم -0.90 -1.5 0.5 1 -1.7 0.8 2020-08
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 -11 3.5 3.5 -11 3.5
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.40 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی