iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لیختن‌اشتاین لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین

لیختن‌اشتاین

لیختن‌اشتاین (به آلمانی: Liechtenstein) با نام رسمی شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین (به آلمانی: Fürstentum Liechtenstein) سومین کشور کوچک در اروپا است. پایتخت آن شهر فادوتس است. زبان رسمی لیختن‌اشتاین آلمانی، مساحت آن ۱۶۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۳۷ هزار نفر است. واحد پول این کشور فرانک سوئیس با جزء (راپن) نام دارد. لیختن‌اشتاین یکی از بالاترین سطوح زندگی در جهان را دارد. صنعت گردشگری، بانکداری و تولیدات (ابزار دقیق صنعتی) همگی با اهمیت است و صادرات این کشور را بیشتر فراورده‌های دندانپزشکی و ماشین آلات تشکیل می‌دهند. لیختن‌اشتاین در سازمان ملل متحد، شورای اروپا، کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، و اتحادیه بازرگانی آزاد اروپا عضویت دارد. میزان با سوادی در آن ۱۰۰٪ است.
 • نرخ فعلی : 9,407.5
 • بالاترین قیمت روز : 9,412.6
 • پایین ترین قیمت روز : 9,273.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 83.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,325.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۵۹:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 9,334.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.79%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 73.3
 • نرخ فعلی : 1,634.95
 • بالاترین قیمت روز : 1,649.82
 • پایین ترین قیمت روز : 1,627.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 7.32
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.33%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.82
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 1,649.67
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.9%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 14.72
 • نرخ فعلی : 50.09
 • بالاترین قیمت روز : 50.14
 • پایین ترین قیمت روز : 49.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49.81
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 49.87
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.44%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22
 • نرخ فعلی : 0.9234
 • بالاترین قیمت روز : 0.9234
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9187
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9234
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۰۰:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9188
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0046

صندوق های سرمایه گذاری لیختن‌اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
B & P Vision-Q-Selection Europe 78.25 - 78.25 78.25 3.24 4.14% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۰۰
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1384.86 - 1384.86 1384.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۲۲:۰۱
LGT Strategy 3 Years EUR B 1827.58 - 1827.58 1827.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۲۲:۰۱
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2744.69 - 2744.69 2744.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۲۲:۰۱
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 2398.29 - 2398.29 2398.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۲۲:۰۱

شاخص‌های اقتصادی لیختن‌اشتاین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 16141 9117 : 16781 سه ماهه IP

ارزیابی اعتبار

0 2020 02 : ماهیانه

پول

0.98 2020 02 0.98 0.71 : 4.32 روزانه

تولید ناخالص داخلی

6.21 2016 12 6.27 0.09 : 6.66 سالیانه USD - میلیارد

ثبت خودرو

0 2019 12 137 104 : 2138 ماهیانه

جمعیت

0.04 2018 12 0.04 0.02 : 0.04 سالیانه میلیون

درخواست پناهندگی

0 2019 09 5 0 : 25 ماهیانه افراد

سن بازنشستگی زنان

64.00 2018 12 64 63 : 64 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

64.00 2018 12 64 64 : 64 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 12459 3223 : 12459 سه ماهه KBps

صادرات

0 2019 12 819 297 : 948 سه ماهه میلیون - CHF

موازنه تجاری

429.00 2019 12 359 245 : 448 سه ماهه میلیون - CHF

نرخ مالیات درآمد شخصی

22.40 2019 12 22.4 17.01 : 24 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

7.70 2020 12 7.7 7.6 : 8 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

12.50 2018 12 12.5 12.5 : 12.5 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.20 2019 12 -0.1 -1.4 : 6.53 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.80 2017 12 1.5 -10.9 : 10.41 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

1.70 2018 12 1.9 1.7 : 3.2 سالیانه ٪

واردات

0 2019 12 460 150 : 983 سه ماهه میلیون - CHF
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 0.98 0.97 0.97 0.98 0.97 0.99
تولید ناخالص داخلی 6.21 6.41 6.41 6.41 6.35 6.41 USD - میلیارد
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 میلیون
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64 64 64
موازنه تجاری 429.00 357103 357140 365259 373378 353166 میلیون - CHF
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.40 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 ٪
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 ٪
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 ٪
نرخ تورم 0.20 0.1 0.2 0.3 0.2 0.8 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 2 2 2 2 2 ٪
نرخ بیکاری 1.70 2 2 2 2 1.9 ٪