لیختن‌اشتاین لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین

لیختن‌اشتاین

لیختن‌اشتاین (به آلمانی: Liechtenstein) با نام رسمی شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین (به آلمانی: Fürstentum Liechtenstein) سومین کشور کوچک در اروپا است. پایتخت آن شهر فادوتس است. زبان رسمی لیختن‌اشتاین آلمانی، مساحت آن ۱۶۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۳۷ هزار نفر است. واحد پول این کشور فرانک سوئیس با جزء (راپن) نام دارد. لیختن‌اشتاین یکی از بالاترین سطوح زندگی در جهان را دارد. صنعت گردشگری، بانکداری و تولیدات (ابزار دقیق صنعتی) همگی با اهمیت است و صادرات این کشور را بیشتر فراورده‌های دندانپزشکی و ماشین آلات تشکیل می‌دهند. لیختن‌اشتاین در سازمان ملل متحد، شورای اروپا، کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، و اتحادیه بازرگانی آزاد اروپا عضویت دارد. میزان با سوادی در آن ۱۰۰٪ است.
 • نرخ فعلی : 49,484.35
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.47%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۸:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 43.64
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

صندوق های سرمایه گذاری لیختن‌اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LLB QI Equities Global Passive USD I2 3090.1 - 3090.1 3090.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
B&I Asian Real Estate Securities Fund B 190.11 - 190.11 190.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
B&I Asian Real Estate Securities Fund A 253.89 - 253.89 253.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
LLB Aktien Dividendenperlen Global CHF T 199.55 - 199.55 199.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR IM 1842.01 - 1842.01 1842.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹

شاخص‌های اقتصادی لیختن‌اشتاین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 3645 0 : 3652 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 2959 0 : 2961 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 127 0 : 127 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 48413 0 : 48525 روزانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 59 0 : 59 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 16141 9117 : 16781 سه ماهه
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 100
پول
0.91 2021 10 0.92 0.71 : 4.32 روزانه
تولید ناخالص داخلی
6.21 2016 12 6.27 0.09 : 6.66 سالیانه USD - میلیارد
ثبت خودرو
0 2021 09 98 82 : 2138 ماهیانه
جمعیت
0.04 2020 12 0.04 0.02 : 0.04 سالیانه
درخواست پناهندگی
0 2021 05 5 0 : 25 ماهیانه 2021-05
سن بازنشستگی مردان
64.00 2021 12 64 64 : 64 سالیانه 2021-12
سرعت اینترنت
0 2017 03 12459 3223 : 12459 سه ماهه
سن بازنشستگی زنان
64.00 2021 12 64 63 : 64 سالیانه 2021-12
صادرات
0 2021 06 918 297 : 948 سه ماهه
موازنه تجاری
458.00 2021 06 462 188 : 462 سه ماهه 2021-06
نرخ بیکاری
1.90 2020 12 1.5 1.5 : 3.2 سالیانه
نرخ تورم
0.90 2021 09 0.9 -1.4 : 6.53 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-0.70 2019 12 4.9 -10.9 : 10.41 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
7.70 2021 12 7.7 7.6 : 8 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
22.40 2021 12 22.4 17.01 : 24 سالیانه
نرخ مالیات شرکت
12.50 2021 12 12.5 12.5 : 12.5 سالیانه
واردات
0 2021 06 456 150 : 983 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 0.91 0.93 0.93 0.94 0.92 0.95
تولید ناخالص داخلی 6.21 6.41 6.41 6.41 6.35 6.41 USD - میلیارد
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64 64 64 2021-12
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64 2021-12
موازنه تجاری 458.00 348369 357140 357140 348369 353166 2021-06
نرخ بیکاری 1.90 2 2 2 2.5 2
نرخ تورم 0.90 1 1 1 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.70 2 2 2 3.5 2
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.40 24 24 24 24 24
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی