شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنت لوسیا سنت لوسیا
 • نرخ فعلی : 7,308.1
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,244.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 26.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.35%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۱:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 18.1
 • نرخ فعلی : 1,654.57
 • بالاترین قیمت روز : 1,657.57
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۱:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.39
 • نرخ فعلی : 26.36
 • بالاترین قیمت روز : 26.59
 • پایین ترین قیمت روز : 25.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.27
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.7%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۱:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.78%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46
 • نرخ فعلی : 0.9201
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9195
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۱:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0005

شاخص‌های اقتصادی سنت لوسیا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی