شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لائوس لائوس
لائوس

لائوس

لائوس با نام رسمی جمهوری دموکراتیک خلق لائوس کشوری است در جنوب شرقی آسیا. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن وین‌تیان است که در کنار رود مکونگ قرار دارد. لائوس یک جمهوری سوسیالیستی تک‌حزبی است. این کشور از شمال غرب با میانمار، از شمال با چین، از شمال شرق و شرق و جنوب شرق با ویتنام، از جنوب با کامبوج و از جنوب غرب و غرب با تایلند مرز مشترک دارد.
 • نرخ فعلی : 6,692.4
 • بالاترین قیمت روز : 6,708.4
 • پایین ترین قیمت روز : 6,176.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 59.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,176.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۵:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 6,189.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 8.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 503
 • نرخ فعلی : 1,603.86 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 1,606.76
 • پایین ترین قیمت روز : 1,584.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 17.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,588.86
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۶:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 1,592.53
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.71%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 11.33
 • نرخ فعلی : 22.11 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 22.16
 • پایین ترین قیمت روز : 21.23
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 21.23
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۷:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 20.29
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 8.97%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.82
 • نرخ فعلی : 0.9177 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 0.918
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9079
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.44%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9142
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۸:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9079
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0098

بازارهای ارزی لائوس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/LAK Ask 9819 9789.2 9789.2 9863.9 12.40 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
دلار / کیپ لائوس 8993.37 8948.92 8948.92 8993.37 33.37 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۶
LAK/GBP Ask 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
LAK/USD Ask 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی لائوس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 14064 3410 : 16792 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 154 136 : 167 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 25

ارزش بودجه دولت

0 2018 12 -7811 -9207 : -89.4 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

53.34 2018 12 50.03 33.61 : 81.7 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-4.60 2018 12 -5.6 -8.9 : -2.8 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2018 12 8561 770 : 9762 سالیانه 2018-12

بازار سهام

578.57 2020 03 613 604 : 1570 روزانه

پول

8878.28 2020 03 8910 7573 : 8920 روزانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2018 12 10579 9379 : 11052 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2018 12 17750 15137 : 18195 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2018 12 116422 81610 : 123903 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

6614.50 2018 12 6308 1708 : 6614 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2018 12 8046 4264 : 9808 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

1789.10 2018 12 1706 402 : 1789 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2018 12 45926 32768 : 49385 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2018 12 9368 7331 : 9817 سالیانه

تورم مواد غذایی

11.30 2020 01 10.3 -2.11 : 12.4 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2018 12 7331 6063 : 7630 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

20.20 2019 12 18.13 0.6 : 20.2 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2018 12 1715 1148 : 1818 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2018 12 12930 5497 : 13890 سالیانه

جمعیت

6.70 2019 12 7 2.12 : 7 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-7.90 2018 12 -6.9 -26.9 : 1.96 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-118.37 2019 09 -228 -668 : 169 سه ماهه 2019-09

درآمد گردشگری

0 2018 12 648 6.3 : 786 سالیانه

درآمدهای دولت

0 2018 12 22616 275 : 23944 سالیانه 2018-12

ذخایر طلا

0.90 2019 06 0.9 0.3 : 8.9 سه ماهه 2019-06

ذخایر ارزی

997.25 2019 12 815 212 : 1180 سه ماهه 2019-12

رتبه رقابتی

0 2019 12 112 81 : 113 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 132 77 : 168 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

103.32 2019 09 114 8 : 913 سه ماهه 2019-09

سرعت اینترنت

0 2017 03 3666 256 : 4031 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 29 19 : 33 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 49.27 3.9 : 50.1 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.68 0 : 2.11 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

111.47 2020 02 112 86.48 : 112 ماهیانه 2020-02

صادرات

1467.31 2019 09 1414 11.5 : 1467 سه ماهه 2019-09

عرضه پول M2

0 2018 12 74678 245 : 80950 سالیانه 2018-12

عرضه پول M0

0 2018 12 8823 48.5 : 9200 سالیانه 2018-12

موازنه تجاری

20.37 2019 09 -164 -735 : 41.5 سه ماهه 2019-09

مخارج نظامی

0 2013 12 22.7 19.7 : 251 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.50 2018 12 6.9 4 : 9.9 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

24.00 2019 12 24 24 : 28 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

24.00 2020 12 24 24 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

6.24 2020 02 6.94 -2.26 : 167 ماهیانه 2020-02

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

6.00 2018 12 6 4.5 : 6 سالیانه 2018-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.50 2018 12 5.5 4.5 : 5.5 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

4.00 2020 02 4 4 : 35 روزانه 2020-02

نرخ بیکاری

0.60 2019 12 0.6 0.6 : 2.6 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

11.50 2018 12 11.5 9.5 : 11.5 سالیانه 2018-12

واردات

1446.94 2019 09 1578 124 : 1653 سه ماهه 2019-09

ورود توریست

0 2018 12 3868838 102946 : 4684429 سالیانه

هزینه های مالی

0 2018 12 30426 364 : 31003 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 57 57 57 57 57.5 2018-12
بودجه دولت -4.60 -4 -4 -4 -4 -3.7 2018-12
بازار سهام 578.57 576 557 539 595 503
پول 8878.28 8934 8955 8975 8914 9016
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6614.50 6828 6828 6828 6828 7096
تولید ناخالص داخلی سرانه 1789.10 1847 1847 1847 1847 1919
تورم مواد غذایی 11.30 3 2.5 2.5 4.5 2.5 2020-01
تولید ناخالص داخلی 20.20 20.59 20.59 20.59 20.59 21.89 2019-12
جمعیت 6.70 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.90 -11.9 -11.9 -11.9 -11.9 -10.8 2018-12
حساب جاری -118.37 -526 -526 -549 -526 -549 2019-09
ذخایر طلا 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 2019-06
ذخایر ارزی 997.25 956 956 941 956 941 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 103.32 546 546 560 546 560 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.47 110 113 115 110 119 2020-02
صادرات 1467.31 1160 1160 1248 1160 1248 2019-09
موازنه تجاری 20.37 -437 -437 -362 -437 -362 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.8 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24 2019-12
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24 2020-12
نرخ تورم 6.24 3 3 3.5 4.5 3.5 2020-02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 2018-12
نرخ بهره 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 2020-02
نرخ بیکاری 0.60 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 2018-12
واردات 1446.94 1596 1596 1610 1596 1610 2019-09
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی