لائوس لائوس
لائوس

لائوس

لائوس با نام رسمی جمهوری دموکراتیک خلق لائوس کشوری است در جنوب شرقی آسیا. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن وین‌تیان است که در کنار رود مکونگ قرار دارد. لائوس یک جمهوری سوسیالیستی تک‌حزبی است. این کشور از شمال غرب با میانمار، از شمال با چین، از شمال شرق و شرق و جنوب شرق با ویتنام، از جنوب با کامبوج و از جنوب غرب و غرب با تایلند مرز مشترک دارد.
 • نرخ فعلی : 13,227.7
 • بالاترین قیمت روز : 13,653.5
 • پایین ترین قیمت روز : 13,134.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 48.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.6%
 • نرخ بازگشایی بازار : 13,444.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۵۵:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 13,451.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.69%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 223.8
 • نرخ فعلی : 1,872.79 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 1,878.09
 • پایین ترین قیمت روز : 1,864.71
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,867.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۵۵:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,867.83
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.96
 • نرخ فعلی : 36.04 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 36.59
 • پایین ترین قیمت روز : 35.39
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.33%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36.09
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۵۵:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 36.11
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07
 • نرخ فعلی : 0.8571 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8574
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8552
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8569
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۵۲:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8566
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0005

بازارهای ارزی لائوس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / کیپ لائوس 10815.8 10844.8 10815.8 10854.6 29.00 0.27% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۴۹
دلار / کیپ لائوس 9268 9283 9268 9283 13.86 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۱:۲۲
کیپ لائوس / پوند انگلیس 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
کیپ لائوس / دلار 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی لائوس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 14064 3410 : 16792 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 154 136 : 167 سالیانه

ارزش بودجه دولت

0 2018 12 -7811 -9207 : -89.4 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 09 : ماهیانه 20

بازار سهام

578.79 2020 10 579 537 : 5600 روزانه

بدهی خارجی

0 2018 12 8561 770 : 9762 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

53.34 2018 12 50.03 33.61 : 81.7 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-4.60 2018 12 -5.6 -8.9 : -2.8 سالیانه

پول

9243.00 2020 10 9221 7573 : 9245 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2018 12 8046 4264 : 9808 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

7826.40 2019 12 7593 1965 : 7826 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1840.50 2019 12 1786 402 : 1840 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 12 123903 81610 : 129726 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2018 12 10579 9379 : 11052 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2018 12 17750 15137 : 18195 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2018 12 45926 32768 : 49385 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2018 12 9368 7331 : 9817 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2018 12 12930 5497 : 13890 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2018 12 1715 1148 : 1818 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2018 12 7331 6063 : 7630 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

18.17 2019 12 17.95 0.6 : 18.17 سالیانه

تورم مواد غذایی

7.70 2020 06 10.8 -2.11 : 12.4 ماهیانه

جمعیت

6.70 2019 12 7 2.12 : 7 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-349.83 2019 12 -118 -668 : 169 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-7.20 2019 12 -7.9 -26.9 : 1.96 سالیانه 2019-12

درآمد گردشگری

0 2018 12 648 6.3 : 786 سالیانه

درآمدهای دولت

0 2018 12 22616 275 : 23944 سالیانه

ذخایر طلا

0.90 2019 06 0.9 0.3 : 8.9 سه ماهه

ذخایر ارزی

997.25 2019 12 815 212 : 1180 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 112 81 : 113 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 132 77 : 168 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3666 256 : 4031 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

170.70 2019 12 103 8 : 913 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.68 0 : 2.11 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 49.27 3.9 : 50.1 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 29 19 : 33 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

115.00 2020 08 113 86.48 : 115 ماهیانه

صادرات

1467.31 2019 09 1414 11.5 : 1467 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2018 12 8823 48.5 : 9200 سالیانه

عرضه پول M2

0 2018 12 74678 245 : 80950 سالیانه

مخارج نظامی

0 2013 12 22.7 19.7 : 251 سالیانه

موازنه تجاری

20.37 2019 09 -164 -735 : 41.5 سه ماهه 2019-09

نرخ تورم

4.63 2020 08 5.12 -2.26 : 167 ماهیانه 2020-08

نرخ مالیات شرکت

24.00 2020 12 24 24 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

24.00 2019 12 24 24 : 28 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.70 2019 12 6.5 4 : 9.9 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

6.00 2019 12 6 4.5 : 6 سالیانه

نرخ تورم

0 2020 08 0.64 -1.86 : 3.55 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.50 2019 12 5.5 4.5 : 5.5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

11.50 2019 12 11.5 9.5 : 11.5 سالیانه

نرخ بیکاری

0.60 2019 12 0.6 0.6 : 2.6 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

3.00 2020 09 3 3 : 35 روزانه 2020-09

واردات

1446.94 2019 09 1578 124 : 1653 سه ماهه

ورود توریست

0 2018 12 3868838 102946 : 4684429 سالیانه

هزینه های مالی

0 2018 12 30426 364 : 31003 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بازار سهام 578.79 542 524 507 560 474
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 57 57.7 57.7 57 57.7 2018-12
بودجه دولت -4.60 -6.2 -7.5 -7.5 -6.2 -7.5
پول 9243.00 9285 9306 9327 9263 9370
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7826.40 7240 7490 7490 7240 7490
تولید ناخالص داخلی سرانه 1840.50 1800 1875 1875 1800 1875
تولید ناخالص داخلی 18.17 17.5 19.9 19.9 17.5 19.9
تورم مواد غذایی 7.70 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5
جمعیت 6.70 7.2 7.3 7.3 7.2 7.3 2019-12
حساب جاری -349.83 -549 -549 -549 -526 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -11.9 -10.8 -10.8 -11.9 -10.8 2019-12
ذخایر طلا 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ذخایر ارزی 997.25 941 941 941 956 941
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 170.70 100 250 250 100 250
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.00 116 116 117 110 113
صادرات 1467.31 1248 1248 1248 1160 1248
موازنه تجاری 20.37 -362 -362 -362 -437 -362 2019-09
نرخ تورم 4.63 4 3.8 3.1 4.8 3.5 2020-08
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 0.5 5.5 5.5 0.5 5.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ تامین اجتماعی 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ بیکاری 0.60 0.8 1 1 0.8 1 2019-12
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 4 2020-09
واردات 1446.94 1610 1610 1610 1596 1610
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی