لائوس لائوس
لائوس

لائوس

لائوس با نام رسمی جمهوری دموکراتیک خلق لائوس کشوری محصور در خشکی واقع در جنوب شرقی آسیا است. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن وینتیان است که در کنار رود مکونگ قرار دارد. جمعیت لائوس حدود ۷٫۵ میلیون نفر و مساحت آن ۲۳۶٬۸۰۰ کیلومتر مربع است. لائوس یک جمهوری سوسیالیستی تک‌حزبی است. این کشور از شمال غرب با میانمار (۲۳۸ کیلومتر)، از شمال با چین (۴۷۵ کیلومتر)، از شمال شرق و شرق و جنوب شرق با ویتنام (۲٬۱۶۱ کیلومتر)، از جنوب با کامبوج (۵۵۵ کیلومتر) و از جنوب غرب و غرب با تایلند (۱٬۸۴۵ کیلومتر) مرز مشترک دارد. زبان رسمی لائوس، لائو و فرانسوی، و واحد پول آن، کیپ لائوس است.
 • نرخ فعلی : 38,310.6
 • بالاترین قیمت روز : 38,346
 • پایین ترین قیمت روز : 37,804.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 275.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.61%
 • نرخ بازگشایی بازار : 38,040.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۰۳:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 38,151.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 159.1
 • نرخ فعلی : 1,798.85 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 1,800.83
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.74
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.49
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 1,799.99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.14
 • نرخ فعلی : 71.91 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 71.97
 • پایین ترین قیمت روز : 71.72
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 71.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 71.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16
 • نرخ فعلی : 0.8462 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8465
 • پایین ترین قیمت روز : 0.846
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8462
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۰۰:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8462
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی لائوس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / کیپ لائوس 11334.4 11336.3 11334.4 11338.3 4.80 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۴۳
دلار / کیپ لائوس 9590 - 9558 9590 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
کیپ لائوس / پوند انگلیس 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
کیپ لائوس / دلار 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی لائوس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 1777140 40732 : 1777140 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 24.43 0.56 : 24.43 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 14064 3410 : 16792 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 154 136 : 167 سالیانه

ارزش بودجه دولت

0 2020 12 -5283 -9012 : -89.4 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 20

بودجه دولت

-5.22 2020 12 -3.2 -8.9 : -2.8 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

55.66 2020 12 53.08 33.61 : 81.7 سالیانه 2020-12

بازار سهام

584.57 2021 07 582 537 : 5600 روزانه

بدهی خارجی

0 2020 12 9936 770 : 10610 سالیانه

پول

9550.00 2021 07 9540 7573 : 9552 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2020 12 11936 4264 : 13661 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

7805.80 2020 12 7887 1965 : 7887 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1835.66 2020 12 1855 402 : 1855 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2020 12 129726 81610 : 134720 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2020 12 9885 8233 : 11052 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2020 12 18194 15137 : 18404 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2020 12 1944 1148 : 1944 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2020 12 10622 7331 : 11986 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2020 12 14150 5497 : 17000 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2020 12 52409 32768 : 52409 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2020 12 7695 6063 : 8133 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

19.14 2020 12 18.25 0.6 : 19.14 سالیانه

تورم مواد غذایی

2.40 2021 01 4.7 -2.11 : 12.4 ماهیانه

جمعیت

7.30 2020 12 7.12 2.12 : 7.3 سالیانه 2020-12

حساب جاری

70.23 2021 03 -27.59 -676 : 299 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.60 2020 12 -6.99 -26.9 : 1.96 سالیانه 2020-12

درآمد گردشگری

0 2020 12 935 6.3 : 935 سالیانه

درآمدهای دولت

0 2020 12 25341 275 : 25341 سالیانه

ذخایر ارزی

1254.27 2021 03 1319 212 : 1352 سه ماهه

ذخایر طلا

0.88 2020 09 0.88 0.33 : 8.88 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 112 81 : 113 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 130 77 : 168 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3666 256 : 4031 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

339.78 2021 03 265 8 : 580 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 1.03 0 : 2.11 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 49.27 3.9 : 50.1 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 29 19 : 33 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

116.40 2021 05 116 35.7 : 116 ماهیانه

صادرات

1997.11 2021 03 1709 11.5 : 1997 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2020 12 10990 48.5 : 12195 سالیانه

عرضه پول M2

0 2020 12 96186 245 : 111895 سالیانه

مخارج نظامی

0 2013 12 22.7 19.7 : 251 سالیانه

موازنه تجاری

292.89 2021 03 217 -630 : 395 سه ماهه 2021-03

نرخ تورم

0 2021 05 1.21 -1.86 : 3.55 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

20.00 2021 12 24 20 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2021 12 25 24 : 28 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.40 2020 12 5.5 0.4 : 9.9 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

6.00 2020 12 6 4.5 : 6 سالیانه

نرخ تورم

3.55 2021 05 3.23 -2.26 : 167 ماهیانه 2021-05

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.50 2020 12 5.5 4.5 : 5.5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

11.50 2020 12 11.5 9.5 : 11.5 سالیانه

نرخ بیکاری

1.00 2020 12 0.6 0.6 : 2.6 سالیانه 2020-12

نرخ بهره

3.00 2021 06 3 3 : 35 روزانه 2021-06

واردات

1704.22 2021 03 1492 124 : 1835 سه ماهه

ورود توریست

0 2020 12 4791065 102946 : 4791065 سالیانه

هزینه های مالی

0 2020 12 30624 364 : 31002 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -5.22 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.66 57.7 57.7 57.7 57.7 58.2 2020-12
بازار سهام 584.57 573 559 545 587 519
پول 9550.00 9567 9593 9619 9542 9671
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7805.80 7490 7490 7490 7490 7950
تولید ناخالص داخلی سرانه 1835.66 1875 1875 1875 1875 1920
تولید ناخالص داخلی 19.14 19.9 19.9 19.9 19.9 20.4
تورم مواد غذایی 2.40 2.5 2.5 2.5 1.5 2.5
جمعیت 7.30 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 2020-12
حساب جاری 70.23 -549 -549 -549 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8 -10.5 2020-12
ذخایر ارزی 1254.27 941 941 941 941 941
ذخایر طلا 0.88 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 339.78 250 250 250 250 250
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.40 119 118 120 120 124
صادرات 1997.11 1248 1248 1248 1248 1248
موازنه تجاری 292.89 -362 -362 -362 -362 -362 2021-03
نرخ مالیات شرکت 20.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 4.5 4.8 4.8 4.5 4.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6
نرخ تورم 3.55 4.5 3.2 3 4.1 3.6 2021-05
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ تامین اجتماعی 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ بیکاری 1.00 1.8 1.6 1.6 1.8 1.6 2020-12
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3 2021-06
واردات 1704.22 1610 1610 1610 1610 1610
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی