لائوس لائوس
لائوس

لائوس

لائوس با نام رسمی جمهوری دموکراتیک خلق لائوس کشوری است در جنوب شرقی آسیا. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن وین‌تیان است که در کنار رود مکونگ قرار دارد. لائوس یک جمهوری سوسیالیستی تک‌حزبی است. این کشور از شمال غرب با میانمار، از شمال با چین، از شمال شرق و شرق و جنوب شرق با ویتنام، از جنوب با کامبوج و از جنوب غرب و غرب با تایلند مرز مشترک دارد.
 • نرخ فعلی : 31,874.2
 • بالاترین قیمت روز : 33,395.5
 • پایین ترین قیمت روز : 31,497.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 296.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.79%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33,395.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۵۳:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 33,395.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.77%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,521.6
 • نرخ فعلی : 1,855.53 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 1,861.62
 • پایین ترین قیمت روز : 1,853.61
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.64
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,854.29
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۵۳:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 1,854.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.33
 • نرخ فعلی : 52.41 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 52.95
 • پایین ترین قیمت روز : 52.41
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.95%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.77
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۵۳:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 52.77
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.69%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.36
 • نرخ فعلی : 0.8245 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8247
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8233
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8239
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۵۰:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8241
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0004

بازارهای ارزی لائوس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / کیپ لائوس 11331.3 - 11325.4 11364.2 14.50 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
دلار / کیپ لائوس 9340 9329 9329 9355.53 5.00 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۰۸
کیپ لائوس / پوند انگلیس 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
کیپ لائوس / دلار 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی لائوس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 14064 3410 : 16792 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 154 136 : 167 سالیانه

ارزش بودجه دولت

0 2019 12 -7059 -7811 : -89.4 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 01 : ماهیانه 20

بازار سهام

598.95 2021 01 598 537 : 5600 روزانه

بدهی خارجی

0 2019 12 9320 770 : 9936 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

52.64 2019 12 51.41 33.61 : 81.7 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-3.20 2019 12 -4.6 -8.9 : -2.8 سالیانه

پول

9300.00 2021 01 9286 7573 : 9320 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2019 12 9864 4264 : 11936 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

7826.40 2019 12 7593 1965 : 7826 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1840.50 2019 12 1786 402 : 1840 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 12 123903 81610 : 129726 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2019 12 9891 9379 : 11052 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2019 12 17975 15137 : 18194 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2019 12 49044 32768 : 52409 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2019 12 9952 7331 : 10622 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2019 12 14411 5497 : 14411 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2019 12 1798 1148 : 1944 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2019 12 7480 6063 : 7695 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

18.17 2019 12 17.95 0.6 : 18.17 سالیانه

تورم مواد غذایی

5.20 2020 11 6.3 -2.11 : 12.4 ماهیانه

جمعیت

6.70 2019 12 7 2.12 : 7 سالیانه 2019-12

حساب جاری

202.52 2020 09 -143 -676 : 203 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-7.20 2019 12 -7.9 -26.9 : 1.96 سالیانه 2019-12

درآمد گردشگری

0 2019 12 811 6.3 : 935 سالیانه

درآمدهای دولت

0 2019 12 23944 275 : 25329 سالیانه

ذخایر طلا

0.88 2020 09 0.88 0.33 : 8.88 سه ماهه

ذخایر ارزی

1351.94 2020 09 864 212 : 1352 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 112 81 : 113 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 132 77 : 168 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3666 256 : 4031 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

181.12 2020 09 171 8 : 580 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 1.03 0 : 2.11 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 49.27 3.9 : 50.1 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 29 19 : 33 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

114.20 2020 11 115 86.48 : 115 ماهیانه

صادرات

1558.62 2020 09 1228 11.5 : 1559 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2019 12 9200 48.5 : 10990 سالیانه

عرضه پول M2

0 2019 12 80930 245 : 96186 سالیانه

مخارج نظامی

0 2013 12 22.7 19.7 : 251 سالیانه

موازنه تجاری

312.66 2020 09 -3.18 -630 : 313 سه ماهه 2020-09

نرخ تورم

0 2020 11 -0.24 -1.86 : 3.55 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

24.00 2020 12 24 24 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

24.00 2019 12 24 24 : 28 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.70 2019 12 6.5 4 : 9.9 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

6.00 2019 12 6 4.5 : 6 سالیانه

نرخ تورم

3.63 2020 11 3.63 -2.26 : 167 ماهیانه 2020-11

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.50 2019 12 5.5 4.5 : 5.5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

11.50 2019 12 11.5 9.5 : 11.5 سالیانه

نرخ بیکاری

0.60 2019 12 0.6 0.6 : 2.6 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

3.00 2020 12 3 3 : 35 روزانه 2020-12

واردات

1245.96 2020 09 1232 124 : 1835 سه ماهه

ورود توریست

0 2019 12 4186432 102946 : 4791065 سالیانه

هزینه های مالی

0 2019 12 31002 364 : 31002 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بازار سهام 598.95 560 542 525 579 489
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.64 57.7 57.7 57.7 57.7 58.2 2019-12
بودجه دولت -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -8
پول 9300.00 9350 9371 9393 9328 9435
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7826.40 7490 7490 7490 7490 7950
تولید ناخالص داخلی سرانه 1840.50 1875 1875 1875 1875 1920
تولید ناخالص داخلی 18.17 19.9 19.9 19.9 19.9 20.4
تورم مواد غذایی 5.20 1.5 1.5 2.5 1.5 2.5
جمعیت 6.70 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 2019-12
حساب جاری 202.52 -549 -549 -549 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8 -10.5 2019-12
ذخایر طلا 0.88 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ذخایر ارزی 1351.94 941 941 941 941 941
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 181.12 250 250 250 250 250
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.20 116 117 113 114 118
صادرات 1558.62 1248 1248 1248 1248 1248
موازنه تجاری 312.66 -362 -362 -362 -362 -362 2020-09
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 4.5 4.5 4.5 4.5 6.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6
نرخ تورم 3.63 3.8 3.1 3.5 3.5 3.5 2020-11
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ تامین اجتماعی 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ بیکاری 0.60 1 1 1 1 1.1 2019-12
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3 2020-12
واردات 1245.96 1610 1610 1610 1610 1610
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی