شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لائوس لائوس
لائوس

لائوس

لائوس با نام رسمی جمهوری دموکراتیک خلق لائوس کشوری است در جنوب شرقی آسیا. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن وین‌تیان است که در کنار رود مکونگ قرار دارد. لائوس یک جمهوری سوسیالیستی تک‌حزبی است. این کشور از شمال غرب با میانمار، از شمال با چین، از شمال شرق و شرق و جنوب شرق با ویتنام، از جنوب با کامبوج و از جنوب غرب و غرب با تایلند مرز مشترک دارد.
 • نرخ فعلی : 11,147
 • بالاترین قیمت روز : 11,408.6
 • پایین ترین قیمت روز : 11,063.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 240,775,939.97
 • درصد بیشترین نوسان روز : 42271420.67%
 • نرخ بازگشایی بازار : 11,377.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۲:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 11,368.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.99%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 221.9
 • نرخ فعلی : 1,976.39 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 1,979.03
 • پایین ترین قیمت روز : 1,968.87
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2,650,758,700
 • درصد بیشترین نوسان روز : 14189.69%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,977.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۲:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 1,976.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21
 • نرخ فعلی : 40.84 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 40.98
 • پایین ترین قیمت روز : 40.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 111,708,023.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 4740.72%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۲:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 40.81
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03
 • نرخ فعلی : 0.853 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 0.853
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8472
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 49,149,799.94
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1319.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8505
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۲:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 0.8501
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.34%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0029

بازارهای ارزی لائوس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / کیپ لائوس 10651.1 - 10651.1 10722 70.90 0.67% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۵
دلار / کیپ لائوس 9081 - 9081 9091.82 9.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۵۰
کیپ لائوس / پوند انگلیس 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
کیپ لائوس / دلار 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی لائوس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 14064 3410 : 16792 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 154 136 : 167 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 08 : ماهیانه 25

ارزش بودجه دولت

0 2018 12 -7811 -9207 : -89.4 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

53.34 2018 12 50.03 33.61 : 81.7 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-4.60 2018 12 -5.6 -8.9 : -2.8 سالیانه

بدهی خارجی

0 2018 12 8561 770 : 9762 سالیانه

بازار سهام

584.17 2020 07 581 537 : 5600 روزانه

پول

9031.90 2020 07 9053 7573 : 9053 روزانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2018 12 10579 9379 : 11052 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2018 12 17750 15137 : 18195 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 12 123903 81610 : 129726 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

7826.40 2019 12 7593 1965 : 7826 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2018 12 8046 4264 : 9808 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1840.50 2018 12 1706 402 : 1789 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2018 12 45926 32768 : 49385 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2018 12 9368 7331 : 9817 سالیانه

تورم مواد غذایی

10.80 2020 05 11.2 -2.11 : 12.4 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2018 12 7331 6063 : 7630 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

18.17 2019 12 17.95 0.6 : 18.17 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2018 12 1715 1148 : 1818 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2018 12 12930 5497 : 13890 سالیانه

جمعیت

6.70 2019 12 7 2.12 : 7 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-7.20 2019 12 -7.9 -26.9 : 1.96 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-349.83 2019 12 -118 -668 : 169 سه ماهه

درآمد گردشگری

0 2018 12 648 6.3 : 786 سالیانه

درآمدهای دولت

0 2018 12 22616 275 : 23944 سالیانه

ذخایر طلا

0.90 2019 06 0.9 0.3 : 8.9 سه ماهه

ذخایر ارزی

997.25 2019 12 815 212 : 1180 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 112 81 : 113 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 132 77 : 168 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

170.70 2019 12 103 8 : 913 سه ماهه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3666 256 : 4031 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 29 19 : 33 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 49.27 3.9 : 50.1 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.68 0 : 2.11 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

112.30 2020 05 112 86.48 : 112 ماهیانه

صادرات

1467.31 2019 09 1414 11.5 : 1467 سه ماهه

عرضه پول M2

0 2018 12 74678 245 : 80950 سالیانه

عرضه پول M0

0 2018 12 8823 48.5 : 9200 سالیانه

موازنه تجاری

20.37 2019 09 -164 -735 : 41.5 سه ماهه 2019-09

مخارج نظامی

0 2013 12 22.7 19.7 : 251 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.70 2019 12 6.5 4 : 9.9 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

24.00 2019 12 24 24 : 28 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

24.00 2020 12 24 24 : 35 سالیانه

نرخ تورم

5.46 2020 05 5.84 -2.26 : 167 ماهیانه 2020-05

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

6.00 2019 12 6 4.5 : 6 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.50 2019 12 5.5 4.5 : 5.5 سالیانه

نرخ بهره

3.00 2020 04 3 3 : 35 روزانه 2020-06

نرخ بیکاری

0.60 2019 12 0.6 0.6 : 2.6 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

11.50 2019 12 11.5 9.5 : 11.5 سالیانه

واردات

1446.94 2019 09 1578 124 : 1653 سه ماهه

ورود توریست

0 2018 12 3868838 102946 : 4684429 سالیانه

هزینه های مالی

0 2018 12 30426 364 : 31003 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 57 57.7 57.7 57 57.7 2018-12
بودجه دولت -4.60 -6.2 -7.5 -7.5 -6.2 -7.5
بازار سهام 584.17 531 514 497 548 464
پول 9031.90 9092 9112 9133 9071 9175
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7826.40 7240 7490 7490 7240 7490
تولید ناخالص داخلی سرانه 1840.50 1800 1875 1875 1800 1875
تورم مواد غذایی 10.80 2.5 1.5 1.5 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 18.17 17.5 19.9 19.9 17.5 19.9
جمعیت 6.70 7.2 7.3 7.3 7.2 7.3 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -11.9 -10.8 -10.8 -11.9 -10.8 2019-12
حساب جاری -349.83 -549 -549 -549 -526 -549
ذخایر طلا 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ذخایر ارزی 997.25 941 941 941 956 941
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 170.70 100 250 250 100 250
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.30 117 116 117 116 121
صادرات 1467.31 1248 1248 1248 1160 1248
موازنه تجاری 20.37 -362 -362 -362 -437 -362 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 0.5 5.5 5.5 0.5 5.5
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تورم 5.46 5.7 4 3.8 5.9 3.5 2020-05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 4 2020-06
نرخ بیکاری 0.60 0.8 1 1 0.8 1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
واردات 1446.94 1610 1610 1610 1596 1610
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی