شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

جزایر کِیمن

جزایر کیمن (به انگلیسی: Cayman Islands) بخشی از مستعمرات فرادریایی بریتانیا است که در دریای کارائیب قرار دارد. جزایر کیمن در ۲۴۰ کیلومتری جنوب کوبا و ۲۶۸ کیلومتری شمال غرب جامائیکا واقع شده‌است.
 • نرخ فعلی : 8,650.3
 • بالاترین قیمت روز : 8,748.2
 • پایین ترین قیمت روز : 8,541.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 86.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.89%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,643.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۸:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 8,646.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.5
 • نرخ فعلی : 1,560.83
 • بالاترین قیمت روز : 1,562.76
 • پایین ترین قیمت روز : 1,556.43
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.34
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.19%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,556.59
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۸:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 1,557.47
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.36
 • نرخ فعلی : 58.77
 • بالاترین قیمت روز : 59.61
 • پایین ترین قیمت روز : 58.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 59.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۸:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 58.58
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19
 • نرخ فعلی : 0.9023
 • بالاترین قیمت روز : 0.9029
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9008
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9017
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۲:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 0.9018
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0005

بازارهای ارزی جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/KYD Ask 0.9258 0.9257 0.9206 0.927 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
دلار جزایر کیمن / دلار 1.2121 1.2195 1.1995 1.2195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/KYD Ask 0.6387 - 0.6387 0.6387 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۷:۰۷
KYD/CAD Ask 1.5654 - 1.5654 1.5654 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۷:۰۷
GBP/KYD Ask 1.0854 - 1.0854 1.0854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۷

صندوق های سرمایه گذاری جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Value Partners China Convergence Fu 16.98 - 16.98 16.98 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Value Partners China Convergence F 201.47 - 201.47 201.47 0.14 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Value Partners Chinese Mainland Foc 61.61 - 61.61 61.61 0.26 0.42% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Invesco SR Global Bond SA 258.65 258.81 258.65 261.69 0.16 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Invesco SR Global Bond GP 292.07 - 292.07 292.07 0.18 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳

شاخص‌های اقتصادی جزایر کِیمن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 25010 14639 : 25255 سه ماهه IP

افراد شاغل

0 2018 12 40856 19370 : 44887 سالیانه

افراد بیکار

1291.00 2018 12 2085 895 : 2413 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

3.50 2018 12 3.6 -8.1 : 5 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

9.20 2018 12 10.5 7.5 : 24.5 سالیانه ٪

پول

0.83 2020 01 0.83 0.81 : 0.83 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

49902.10 2011 12 49902 49902 : 49902 سالیانه USD

تورم مواد غذایی

1.50 2019 06 1.3 -32.19 : 7.67 سه ماهه ٪

جمعیت

0.07 2018 12 0.06 0.01 : 0.07 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-15.50 2018 12 -19.4 -38.8 : -13.8 سالیانه ٪

حساب جاری

-706.30 2018 12 -832 -1070 : -410 سالیانه KYD - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 7122 1345 : 7581 سه ماهه KBps

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.80 2019 06 108 96.6 : 109 سه ماهه امتیاز

صادرات

32.30 2018 12 32.2 0.2 : 54 سالیانه KYD - میلیون

موازنه تجاری

-1026.30 2018 12 -882 -1026 : -8.4 سالیانه KYD - میلیون

نرخ مالیات شرکت

0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

2.80 2018 12 4.9 2.6 : 7.5 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.30 2018 12 3.6 -6.9 : 6.5 سه ماهه ٪

نرخ تورم

3.40 2019 06 4.5 -3.6 : 11.4 سه ماهه ٪

ورود توریست

0 2018 12 418 168 : 463 سالیانه هزار

واردات

271.34 2019 03 300 8.9 : 976 سه ماهه KYD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 1291.00 2220 2220 2220 2220 2220
بودجه دولت 3.50 3.8 3.8 3.8 3.8 4.1 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 ٪
پول 0.83 0.83 0.83 0.84 0.83 0.84
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902.10 49902 49902 49902 49902 49902 USD
تورم مواد غذایی 1.50 2.8 2.9 3.1 2.6 2.8 ٪
جمعیت 0.07 0.06 0.06 0.09 0.06 0.1 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -17 -17 -17 -17 -18 ٪
حساب جاری -706.30 -790 -790 -790 -790 -790 KYD - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.80 111 111 111 111 114 امتیاز
صادرات 32.30 28 28 28 28 28 KYD - میلیون
موازنه تجاری -1026.30 -860 -860 -860 -860 -860 KYD - میلیون
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ بیکاری 2.80 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 2.8 2.7 2.7 2.5 2.6 ٪
نرخ تورم 3.40 2.2 2.3 2.4 2.4 2.1 ٪
واردات 271.34 260 260 265 260 265 KYD - میلیون