جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

جزایر کِیمن

جزایر کیمن (به انگلیسی: Cayman Islands) بخشی از مستعمرات فرادریایی بریتانیا است که در دریای کارائیب قرار دارد. جزایر کیمن در ۲۴۰ کیلومتری جنوب کوبا و ۲۶۸ کیلومتری شمال غرب جامائیکا واقع شده‌است.
 • نرخ فعلی : 49,363.83
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۲۸:۰۲
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 76.88
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلار جزایر کیمن 0.9451 - 0.9441 0.9451 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۴
دلار جزایر کیمن / دلار 1.2121 - 1.2121 1.2195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
دلار کانادا / دلار جزایر کیمن 0.6592 - 0.6592 0.6592 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
دلار جزایر کیمن / دلار کانادا 1.5125 - 1.5125 1.5125 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
دلار برمودا / دلار جزایر کیمن 0.8312 - 0.8312 0.8312 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۴:۱۴

صندوق های سرمایه گذاری جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russian Prosperity Fund D 21.13 - 21.13 21.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۷:۳۸
Russian Prosperity Fund B 280.42 - 280.42 280.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۷:۳۸
Prosperity Cub Fund A 693.53 - 693.53 693.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۷:۳۸
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 3.82 - 3.82 3.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۷:۳۸
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.59 - 10.59 10.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۷:۳۸

شاخص‌های اقتصادی جزایر کِیمن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 1196 0 : 1279 روزانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 1 0 : 2 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 587 0 : 709 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 167 0 : 168 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 111027 0 : 111772 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 25010 14639 : 25255 سه ماهه
ارزیابی اعتبار
0 : ماهیانه 85
افراد بیکار
2279.00 2020 12 1695 895 : 2413 سالیانه 2020-12
افراد شاغل
0 2020 12 47394 19370 : 47394 سالیانه 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
5.30 2020 12 5.7 5.3 : 24.5 سالیانه 2020-12
بودجه دولت
-2.20 2020 12 2.5 -8.1 : 5 سالیانه
پول
0.82 2021 10 0.83 0.81 : 0.83 روزانه
تورم مواد غذایی
4.60 2021 03 5 -32.19 : 7.67 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
49902.10 2011 12 49902 49902 : 49902 سالیانه USD
جمعیت
0.07 2020 12 0.07 0.01 : 0.07 سالیانه
حساب جاری
-982.20 2020 12 -485 -982 : -410 سالیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-21.20 2020 12 -9.8 -38.8 : -9.8 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 7122 1345 : 7581 سه ماهه
صادرات
18.40 2020 12 41.5 0.2 : 54 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
110.30 2021 03 112 96.6 : 113 سه ماهه
موازنه تجاری
-1095.90 2020 12 -1148 -1148 : -8.4 سالیانه 2020-12
نرخ بیکاری
5.20 2020 12 3.5 2.6 : 7.5 سالیانه
نرخ تورم
-1.00 2021 03 -0.7 -3.6 : 11.4 سه ماهه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-6.70 2020 12 -7.7 -18.7 : 6.5 سه ماهه
نرخ مالیات درآمد شخصی
0.00 2021 12 0 0 : 0 سالیانه
نرخ مالیات شرکت
0.00 2021 12 0 0 : 0 سالیانه
واردات
288.60 2021 03 310 8.9 : 976 سه ماهه
ورود توریست
121.80 2020 12 503 122 : 503 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 2279.00 2220 2220 2220 2220 2220 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 5.30 5.5 5.5 5.5 5 5.5 2020-12
بودجه دولت -2.20 -0.2 -0.2 -0.2 -1.5 -0.2
پول 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.84
تورم مواد غذایی 4.60 3.8 3.8 3.9 3.8 4
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902.10 49902 49902 49902 49902 49902 USD
جمعیت 0.07 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11
حساب جاری -982.20 -1050 -1050 -1050 -1050 -910
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.20 -11 -11 -11 -15 -11
صادرات 18.40 34 34 34 28 34
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.30 115 113 113 113 118
موازنه تجاری -1095.90 -1200 -1200 -1200 -1120 -1200 2020-12
نرخ بیکاری 5.20 4.8 4.8 4.8 5 4.8
نرخ تورم -1.00 2.3 2.3 2.5 2.5 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.70 4.4 3 4 5.4 2
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
واردات 288.60 330 330 330 330 315
ورود توریست 121.80 250 250 250 250 350
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی