شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

جزایر کِیمن

جزایر کیمن (به انگلیسی: Cayman Islands) بخشی از مستعمرات فرادریایی بریتانیا است که در دریای کارائیب قرار دارد. جزایر کیمن در ۲۴۰ کیلومتری جنوب کوبا و ۲۶۸ کیلومتری شمال غرب جامائیکا واقع شده‌است.
 • نرخ فعلی : 6,692.4
 • بالاترین قیمت روز : 6,708.4
 • پایین ترین قیمت روز : 6,176.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 59.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,176.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۵:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 6,189.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 8.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 503
 • نرخ فعلی : 1,605.86
 • بالاترین قیمت روز : 1,606.76
 • پایین ترین قیمت روز : 1,584.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 17.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,588.86
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۹:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 1,592.53
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.84%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 13.33
 • نرخ فعلی : 22.11
 • بالاترین قیمت روز : 22.16
 • پایین ترین قیمت روز : 21.23
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 21.23
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۷:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 20.29
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 8.97%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.82
 • نرخ فعلی : 0.9179
 • بالاترین قیمت روز : 0.918
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9079
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.46%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9142
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۲:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9079
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01

بازارهای ارزی جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار جزایر کیمن / دلار 1.2195 1.199 1.1973 1.2195 0.01 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۲۲
EUR/KYD Ask 0.9111 0.9118 0.9111 0.9158 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۲۱
GBP/KYD Ask 1.0312 - 1.0312 1.0312 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۱۴
CAD/KYD Ask 0.5876 - 0.5876 0.5876 0.00 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۱۴
KYD/CAD Ask 1.7017 - 1.7017 1.7017 0.00 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۱۴

صندوق های سرمایه گذاری جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Value Partners Chinese Mainland Foc 55.27 - 55.27 55.27 0.18 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.1 - 4.1 4.1 0.06 1.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۰
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.05 - 10.05 10.05 0.14 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۰
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.18 - 4.18 4.18 0.06 1.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۰
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 9.42 - 9.42 9.42 0.14 1.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۰

شاخص‌های اقتصادی جزایر کِیمن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 03 8 1 : 8 روزانه 2020-03

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

Coronavirus Deaths

0 2020 03 1 0 : 1 روزانه 2020-03

آدرس های IP

0 2017 03 25010 14639 : 25255 سه ماهه

افراد شاغل

0 2018 12 40856 19370 : 44887 سالیانه 2018-12

افراد بیکار

1291.00 2018 12 2085 895 : 2413 سالیانه 2018-12

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

3.50 2018 12 3.6 -8.1 : 5 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

9.20 2018 12 10.5 7.5 : 24.5 سالیانه 2018-12

پول

0.83 2020 03 0.83 0.81 : 0.83 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

49902.10 2011 12 49902 49902 : 49902 سالیانه USD

تورم مواد غذایی

1.50 2019 06 1.3 -32.19 : 7.67 سه ماهه 2019-06

جمعیت

0.07 2019 12 0.07 0.01 : 0.07 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-706.30 2018 12 -832 -1070 : -410 سالیانه 2018-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-15.50 2018 12 -19.4 -38.8 : -13.8 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 7122 1345 : 7581 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.80 2019 06 108 96.6 : 109 سه ماهه 2019-06

صادرات

32.30 2018 12 32.2 0.2 : 54 سالیانه 2018-12

موازنه تجاری

-1026.30 2018 12 -882 -1026 : -8.4 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری

2.80 2018 12 4.9 2.6 : 7.5 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.10 2019 06 3 -6.9 : 6.5 سه ماهه 2019-06

نرخ تورم

3.40 2019 06 4.5 -3.6 : 11.4 سه ماهه 2019-06

ورود توریست

463.30 2018 12 418 168 : 463 سالیانه

واردات

274.80 2019 06 271 8.9 : 976 سه ماهه 2019-06
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 1291.00 2220 2220 2220 2220 2220 2018-12
بودجه دولت 3.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.5 2018-12
پول 0.83 0.83 0.83 0.84 0.83 0.84
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902.10 49902 49902 49902 49902 49902 USD
تورم مواد غذایی 1.50 1.2 1.5 1.7 1.3 2.1 2019-06
جمعیت 0.07 0.06 0.06 0.09 0.06 0.1 2019-12
حساب جاری -706.30 -790 -790 -790 -790 -790 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -17 -17 -17 -17 -18 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.80 111 111 111 111 114 2019-06
صادرات 32.30 28 28 28 28 28 2018-12
موازنه تجاری -1026.30 -860 -860 -860 -860 -860 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0 2020-12
نرخ بیکاری 2.80 4.5 4.5 4.5 4.5 4.9 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 -5 -2.7 -1.5 -3.5 1 2019-06
نرخ تورم 3.40 2.2 2.3 2.4 2.4 2.1 2019-06
ورود توریست 463.30 410 410 410 410 440
واردات 274.80 265 270 300 260 330 2019-06
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی