جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

جزایر کِیمن

جزایر کیمن (به انگلیسی: Cayman Islands) بخشی از مستعمرات فرادریایی بریتانیا است که در دریای کارائیب قرار دارد. جزایر کیمن در ۲۴۰ کیلومتری جنوب کوبا و ۲۶۸ کیلومتری شمال غرب جامائیکا واقع شده‌است.
 • نرخ فعلی : 49,375.7
 • بالاترین قیمت روز : 49,760.2
 • پایین ترین قیمت روز : 46,577.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 634.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 47,123.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۵۷:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 56,489.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 14.41%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7,113.7
 • نرخ فعلی : 1,843.27
 • بالاترین قیمت روز : 1,844.16
 • پایین ترین قیمت روز : 1,842.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 1,837.55
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.72
 • نرخ فعلی : 65.36
 • بالاترین قیمت روز : 65.36
 • پایین ترین قیمت روز : 65.36
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 65.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۴۷:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 64.86
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.77%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5
 • نرخ فعلی : 0.8234
 • بالاترین قیمت روز : 0.8237
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8234
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 0.8235
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

بازارهای ارزی جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلار جزایر کیمن 1.0143 1.014 1.0031 1.0171 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۱:۴۲
دلار جزایر کیمن / دلار 1.2121 1.2195 1.1978 1.2195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۱:۱۸
دلار کانادا / دلار جزایر کیمن 0.6873 - 0.6873 0.6873 0.01 1.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۴:۱۴
دلار جزایر کیمن / دلار کانادا 1.4546 - 1.4546 1.4546 0.02 1.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۴:۱۴
دلار برمودا / دلار جزایر کیمن 0.8272 - 0.8272 0.8272 0.01 1.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲:۱۴

صندوق های سرمایه گذاری جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.34 4.32 4.31 4.34 0.01 0.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۸:۳۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 12.06 11.99 11.97 12.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۸:۳۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.43 4.41 4.4 4.43 0.01 0.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۸:۳۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.25 11.19 11.16 11.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۸:۳۲
AFC Iraq Fund (NON-US) E USD 729.621 608.757 608.757 729.621 120.86 19.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۳۲

شاخص‌های اقتصادی جزایر کِیمن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 560 0 : 561 روزانه 2021-05

Coronavirus Deaths

0 2021 05 1 0 : 2 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 546 0 : 709 روزانه 2021-05

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 05 111 0 : 111 روزانه 2021-05

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 05 73258 0 : 73258 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 25010 14639 : 25255 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه 85

افراد بیکار

2279.00 2020 12 1695 895 : 2413 سالیانه 2020-12

افراد شاغل

0 2020 12 47394 19370 : 47394 سالیانه 2020-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

5.70 2019 12 9.1 5.7 : 24.5 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

2.50 2019 12 3.4 -8.1 : 5 سالیانه

پول

0.83 2021 05 0.83 0.81 : 0.83 روزانه

تورم مواد غذایی

5.00 2020 12 5.4 -32.19 : 7.67 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

49902.10 2011 12 49902 49902 : 49902 سالیانه USD

جمعیت

0.07 2020 12 0.07 0.01 : 0.07 سالیانه 2020-12

حساب جاری

-484.70 2019 12 -773 -913 : -410 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-9.80 2019 12 -16.8 -38.8 : -9.8 سالیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 7122 1345 : 7581 سه ماهه

صادرات

18.40 2020 12 41.5 0.2 : 54 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

112.20 2020 12 110 96.6 : 113 سه ماهه

موازنه تجاری

-1095.90 2020 12 -1148 -1148 : -8.4 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری

5.20 2020 12 3.5 2.6 : 7.5 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

-0.70 2020 12 -0.4 -3.6 : 11.4 سه ماهه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-7.70 2020 09 -18.7 -18.7 : 6.5 سه ماهه

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

واردات

310.50 2020 12 297 8.9 : 976 سه ماهه

ورود توریست

502.70 2019 12 463 168 : 503 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 2279.00 2220 2220 2220 2220 2220 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 5.70 14.5 14.5 14.5 14.5 14.7 2019-12
بودجه دولت 2.50 1.5 1.5 1.5 1.5 3
پول 0.83 0.83 0.83 0.84 0.83 0.84
تورم مواد غذایی 5.00 3.7 3.8 3.8 3.5 4
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902.10 49902 49902 49902 49902 49902 USD
جمعیت 0.07 0.09 0.1 0.1 0.09 0.11 2020-12
حساب جاری -484.70 -1050 -1050 -1050 -1050 -910
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.80 -21 -21 -21 -21 -19 2019-12
صادرات 18.40 28 28 34 28 34
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.20 112 113 112 112 115
موازنه تجاری -1095.90 -1120 -1120 -1200 -1120 -1200 2020-12
نرخ بیکاری 5.20 6.6 6.6 6.2 6.6 6.2 2020-12
نرخ تورم -0.70 2.4 2.5 2.3 1.5 2.6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.70 7.5 6.4 6.4 9 2
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
واردات 310.50 285 330 330 285 315
ورود توریست 502.70 250 250 250 250 350
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی