جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

جزایر کِیمن

جزایر کیمن (به انگلیسی: Cayman Islands) بخشی از مستعمرات فرادریایی بریتانیا است که در دریای کارائیب قرار دارد. جزایر کیمن در ۲۴۰ کیلومتری جنوب کوبا و ۲۶۸ کیلومتری شمال غرب جامائیکا واقع شده‌است.
 • نرخ فعلی : 34,697.2
 • بالاترین قیمت روز : 36,747.6
 • پایین ترین قیمت روز : 34,064.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 376
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.79%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36,450.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۳۱:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 36,455.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,758.4
 • نرخ فعلی : 1,841.63
 • بالاترین قیمت روز : 1,857.14
 • پایین ترین قیمت روز : 1,838.86
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.32%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,840.05
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۲۹:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 1,840.05
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.58
 • نرخ فعلی : 53.44
 • بالاترین قیمت روز : 53.72
 • پایین ترین قیمت روز : 52.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.16
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.95
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۲۹:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 52.95
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.93%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.49
 • نرخ فعلی : 0.8267
 • بالاترین قیمت روز : 0.8267
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8226
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8249
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۲۸:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8248
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0019

بازارهای ارزی جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلار جزایر کیمن 1.0092 1.0113 1.0038 1.0151 0.01 0.54% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۲۸
دلار جزایر کیمن / دلار 1.2121 1.1984 1.1984 1.2195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۲۲
پوند انگلیس / دلار جزایر کیمن 1.1326 - 1.1326 1.1326 0.00 0.43% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۴:۲۱
دلار کانادا / دلار جزایر کیمن 0.6552 - 0.6552 0.6552 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۴:۲۱
دلار جزایر کیمن / دلار کانادا 1.5261 - 1.5261 1.5261 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۴:۲۱

صندوق های سرمایه گذاری جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Value Partners Chinese Mainland Foc 107.87 - 107.87 107.87 0.31 0.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 12.54 - 12.54 12.54 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.78 - 4.78 4.78 0.01 0.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۷:۳۱
UBS CAY China A Opportunity A 492.67 - 492.67 492.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۱
Invesco SR Global Bond SA 282.09 - 282.09 282.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۱

شاخص‌های اقتصادی جزایر کِیمن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 01 368 0 : 374 روزانه 2021-01

Coronavirus Deaths

0 2021 01 1 0 : 2 روزانه 2021-01

Coronavirus Recovered

0 2021 01 330 0 : 709 روزانه 2021-01

آدرس های IP

0 2017 03 25010 14639 : 25255 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه 85

افراد بیکار

1695.00 2018 12 2085 895 : 2413 سالیانه 2019-12

افراد شاغل

0 2018 12 40856 19370 : 44887 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

5.70 2019 12 9.1 5.7 : 24.5 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

2.50 2019 12 3.4 -8.1 : 5 سالیانه

پول

0.83 2021 01 0.83 0.81 : 0.83 روزانه

تورم مواد غذایی

5.50 2020 09 6 -32.19 : 7.67 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

49902.10 2011 12 49902 49902 : 49902 سالیانه USD

جمعیت

0.07 2019 12 0.07 0.01 : 0.07 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-1078.40 2019 12 -858 -1078 : -410 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-21.50 2019 12 -18.7 -38.8 : -13.8 سالیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 7122 1345 : 7581 سه ماهه

صادرات

44.90 2018 12 32.2 0.2 : 54 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

110.40 2020 06 111 96.6 : 113 سه ماهه

موازنه تجاری

-1138.40 2018 12 -882 -1026 : -8.4 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

3.50 2019 12 2.8 2.6 : 7.5 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

-1.60 2020 09 1 -3.6 : 11.4 سه ماهه 2020-09

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.90 2020 03 3.8 -6.9 : 6.5 سه ماهه

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

واردات

187.00 2020 06 288 8.9 : 976 سه ماهه

ورود توریست

502.70 2019 12 463 168 : 503 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 1695.00 2220 2220 2220 2220 2220 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 5.70 14.5 14.5 14.5 14.5 14.7 2019-12
بودجه دولت 2.50 1.5 1.5 1.5 1.5 3
پول 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 0.84
تورم مواد غذایی 5.50 3.5 3.7 3.8 3.3 4
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902.10 49902 49902 49902 49902 49902 USD
جمعیت 0.07 0.09 0.09 0.1 0.09 0.11 2019-12
حساب جاری -1078.40 -1050 -1050 -1050 -1050 -910
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.50 -21 -21 -21 -21 -19 2019-12
صادرات 44.90 28 28 28 28 28
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.40 113 113 113 112 114
موازنه تجاری -1138.40 -860 -860 -860 -860 -860 2019-12
نرخ بیکاری 3.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6.2 2019-12
نرخ تورم -1.60 2.4 2.4 2.5 1.3 2.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 9 7.5 6.4 0.5 2
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
واردات 187.00 285 285 330 285 315
ورود توریست 502.70 250 250 250 250 350
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی