جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

جزایر کِیمن

جزایر کیمن (به انگلیسی: Cayman Islands) بخشی از مستعمرات فرادریایی بریتانیا است که در دریای کارائیب قرار دارد. جزایر کیمن در ۲۴۰ کیلومتری جنوب کوبا و ۲۶۸ کیلومتری شمال غرب جامائیکا واقع شده‌است.
 • نرخ فعلی : 12,848.4
 • بالاترین قیمت روز : 12,968.9
 • پایین ترین قیمت روز : 12,737.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 49.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 12,737.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۱۰:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 12,736.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.88%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 111.9
 • نرخ فعلی : 1,924.59
 • بالاترین قیمت روز : 1,925.01
 • پایین ترین قیمت روز : 1,924.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.29
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,924.64
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 1,924.63
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04
 • نرخ فعلی : 40
 • بالاترین قیمت روز : 40.02
 • پایین ترین قیمت روز : 39.94
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۲۹:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 40
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8433
 • بالاترین قیمت روز : 0.8435
 • پایین ترین قیمت روز : 0.843
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8435
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۸:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8436
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

بازارهای ارزی جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلار جزایر کیمن 0.9908 - 0.9836 0.9908 0.01 0.73% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۰
دلار جزایر کیمن / دلار 1.2121 - 1.2121 1.2195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۲۷
دلار کانادا / دلار جزایر کیمن 0.6348 - 0.6348 0.6348 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۷
دلار جزایر کیمن / دلار کانادا 1.5751 - 1.5751 1.5751 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۷
دلار جزایر کیمن / یورو 1.0154 - 1.0154 1.0154 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۷

صندوق های سرمایه گذاری جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 13.06 - 13.06 13.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۳۱
UBS CAY China A Opportunity A 429.77 - 429.77 429.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۱
Value Partners China Convergence Fu 21.05 - 21.05 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۱
Value Partners China Convergence F 247.91 - 247.91 247.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۱
Invesco SR Global Bond SA 276.88 - 276.88 276.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۱

شاخص‌های اقتصادی جزایر کِیمن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 10 221 1 : 225 روزانه 2020-10

Coronavirus Deaths

0 2020 10 1 0 : 1 روزانه 2020-10

Coronavirus Recovered

0 2020 10 211 0 : 709 روزانه 2020-10

آدرس های IP

0 2017 03 25010 14639 : 25255 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه 85

افراد بیکار

1695.00 2018 12 2085 895 : 2413 سالیانه 2019-12

افراد شاغل

0 2018 12 40856 19370 : 44887 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

9.20 2018 12 10.5 7.5 : 24.5 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

3.50 2018 12 3.6 -8.1 : 5 سالیانه

پول

0.82 2020 10 0.83 0.81 : 0.83 روزانه

تورم مواد غذایی

6.00 2020 03 3.1 -32.19 : 7.67 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

49902.10 2011 12 49902 49902 : 49902 سالیانه USD

جمعیت

0.07 2019 12 0.07 0.01 : 0.07 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-706.30 2018 12 -832 -1070 : -410 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-15.50 2018 12 -19.4 -38.8 : -13.8 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 7122 1345 : 7581 سه ماهه

صادرات

44.90 2018 12 32.2 0.2 : 54 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

110.40 2020 03 113 96.6 : 113 سه ماهه

موازنه تجاری

-1138.40 2018 12 -882 -1026 : -8.4 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

3.50 2019 12 2.8 2.6 : 7.5 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

1.00 2020 03 8.4 -3.6 : 11.4 سه ماهه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.80 2019 09 3.1 -6.9 : 6.5 سه ماهه

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

واردات

288.20 2020 03 309 8.9 : 976 سه ماهه

ورود توریست

463.30 2018 12 418 168 : 463 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 1695.00 2220 2220 2220 2220 2220 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.20 14.2 14.5 14.5 14.2 14.5 2018-12
بودجه دولت 3.50 -0.5 1.5 1.5 -0.5 1.5
پول 0.82 0.83 0.83 0.84 0.83 0.84
تورم مواد غذایی 6.00 3.3 3.5 3.7 3.1 3.8
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902.10 49902 49902 49902 49902 49902 USD
جمعیت 0.07 0.09 0.09 0.09 0.06 0.1 2019-12
حساب جاری -706.30 -790 -790 -790 -790 -790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -17 -18 -18 -17 -18 2018-12
صادرات 44.90 28 28 28 28 28
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.40 116 114 114 110 113
موازنه تجاری -1138.40 -860 -860 -860 -860 -860 2019-12
نرخ بیکاری 3.50 6 5.3 5.3 6 5.3 2019-12
نرخ تورم 1.00 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 -6.7 0.5 9 -8 6.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
واردات 288.20 300 285 285 270 330
ورود توریست 463.30 190 250 250 190 250
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی