شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

جزایر کِیمن

جزایر کیمن (به انگلیسی: Cayman Islands) بخشی از مستعمرات فرادریایی بریتانیا است که در دریای کارائیب قرار دارد. جزایر کیمن در ۲۴۰ کیلومتری جنوب کوبا و ۲۶۸ کیلومتری شمال غرب جامائیکا واقع شده‌است.
 • نرخ فعلی : 8,890
 • بالاترین قیمت روز : 8,992.9
 • پایین ترین قیمت روز : 8,676
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 52.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.56%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,713.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۱۰:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 8,716
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 174
 • نرخ فعلی : 1,560.8
 • بالاترین قیمت روز : 1,560.99
 • پایین ترین قیمت روز : 1,549.56
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.66
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,551.93
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۱۱:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 1,551.51
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.6%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9.29
 • نرخ فعلی : 58.34
 • بالاترین قیمت روز : 58.95
 • پایین ترین قیمت روز : 58.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.14
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.86%
 • نرخ بازگشایی بازار : 58.48
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۱۰:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 58.57
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.39%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23
 • نرخ فعلی : 0.8965
 • بالاترین قیمت روز : 0.9018
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8965
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8981
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۰۸:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8965
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/KYD Ask 0.9263 0.9265 0.9261 0.9305 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۵۶
GBP/KYD Ask 1.0874 - 1.0874 1.0874 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۷
CAD/KYD Ask 0.6398 - 0.6398 0.6398 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۷
KYD/CAD Ask 1.5628 - 1.5628 1.5628 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۷
KYD/EUR Ask 1.0749 - 1.0749 1.0749 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۷

صندوق های سرمایه گذاری جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Value Partners Chinese Mainland Foc 61.5 - 61.5 61.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۳
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 12.21 - 12.21 12.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۳
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 5.19 - 5.19 5.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۳
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.46 - 11.46 11.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۳
Russian Prosperity Fund D 21.65 - 21.65 21.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۳

شاخص‌های اقتصادی جزایر کِیمن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 25010 14639 : 25255 سه ماهه IP

افراد شاغل

0 2018 12 40856 19370 : 44887 سالیانه

افراد بیکار

1291.00 2018 12 2085 895 : 2413 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

3.50 2018 12 3.6 -8.1 : 5 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

9.20 2018 12 10.5 7.5 : 24.5 سالیانه ٪

پول

0.83 2020 01 0.83 0.81 : 0.83 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

49902.10 2011 12 49902 49902 : 49902 سالیانه USD

تورم مواد غذایی

1.50 2019 06 1.3 -32.19 : 7.67 سه ماهه ٪

جمعیت

0.07 2018 12 0.06 0.01 : 0.07 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-15.50 2018 12 -19.4 -38.8 : -13.8 سالیانه ٪

حساب جاری

-706.30 2018 12 -832 -1070 : -410 سالیانه KYD - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 7122 1345 : 7581 سه ماهه KBps

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.80 2019 06 108 96.6 : 109 سه ماهه امتیاز

صادرات

32.30 2018 12 32.2 0.2 : 54 سالیانه KYD - میلیون

موازنه تجاری

-1026.30 2018 12 -882 -1026 : -8.4 سالیانه KYD - میلیون

نرخ مالیات شرکت

0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

2.80 2018 12 4.9 2.6 : 7.5 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.30 2018 12 3.6 -6.9 : 6.5 سه ماهه ٪

نرخ تورم

3.40 2019 06 4.5 -3.6 : 11.4 سه ماهه ٪

ورود توریست

0 2018 12 418 168 : 463 سالیانه هزار

واردات

271.34 2019 03 300 8.9 : 976 سه ماهه KYD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 1291.00 2220 2220 2220 2220 2220
بودجه دولت 3.50 3.8 3.8 3.8 3.8 4.1 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 ٪
پول 0.83 0.83 0.83 0.84 0.83 0.84
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902.10 49902 49902 49902 49902 49902 USD
تورم مواد غذایی 1.50 2.8 2.9 3.1 2.6 2.8 ٪
جمعیت 0.07 0.06 0.06 0.09 0.06 0.1 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -17 -17 -17 -17 -18 ٪
حساب جاری -706.30 -790 -790 -790 -790 -790 KYD - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.80 111 111 111 111 114 امتیاز
صادرات 32.30 28 28 28 28 28 KYD - میلیون
موازنه تجاری -1026.30 -860 -860 -860 -860 -860 KYD - میلیون
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ بیکاری 2.80 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 2.8 2.7 2.7 2.5 2.6 ٪
نرخ تورم 3.40 2.2 2.3 2.4 2.4 2.1 ٪
واردات 271.34 260 260 265 260 265 KYD - میلیون