جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

جزایر کِیمن

جزایر کیمن (به انگلیسی: Cayman Islands) بخشی از مستعمرات فرادریایی بریتانیا است که در دریای کارائیب قرار دارد. جزایر کیمن در ۲۴۰ کیلومتری جنوب کوبا و ۲۶۸ کیلومتری شمال غرب جامائیکا واقع شده‌است.
  • نرخ فعلی : 40,961.4
  • بالاترین قیمت روز : 43,489.6
  • پایین ترین قیمت روز : 40,581.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز : 650.7
  • درصد بیشترین نوسان روز : 5.63%
  • نرخ بازگشایی بازار : 43,279.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۵۶:۱۹
  • نرخ روز گذشته : 42,946.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,985.4
  • نرخ فعلی : 1,866.61
  • بالاترین قیمت روز : 1,871.31
  • پایین ترین قیمت روز : 1,865.06
  • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.02
  • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار : 1,869.88
  • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۵۶:۰۵
  • نرخ روز گذشته : 1,869.82
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.21
  • نرخ فعلی : 64.8
  • بالاترین قیمت روز : 65.61
  • پایین ترین قیمت روز : 64.69
  • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
  • درصد بیشترین نوسان روز : 0.52%
  • نرخ بازگشایی بازار : 65.61
  • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۵۴:۵۳
  • نرخ روز گذشته : 65.64
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.84
  • نرخ فعلی : 0.8185
  • بالاترین قیمت روز : 0.8185
  • پایین ترین قیمت روز : 0.8177
  • بیشترین مقدار نوسان روز : -
  • درصد بیشترین نوسان روز : -
  • نرخ بازگشایی بازار : 0.818
  • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۵۲:۰۹
  • نرخ روز گذشته : 0.818
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0005

بازارهای ارزی جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلار جزایر کیمن 1.0158 1.0202 1.0158 1.0212 0.01 0.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۶:۵۶
دلار جزایر کیمن / دلار 1.2121 1.1988 1.1988 1.2195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۵:۵۷
دلار برمودا / دلار جزایر کیمن 0.8304 - 0.8304 0.8304 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۲۱
دلار جزایر کیمن / دلار برمودا 1.2039 - 1.2039 1.2039 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۲۱
پوند انگلیس / دلار جزایر کیمن 1.1805 - 1.1805 1.1805 0.01 0.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۲۱

صندوق های سرمایه گذاری جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AAA Funds SPC - Active Asset Allocation SP Class A 119.044 - 119.044 119.044 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
UBS CAY China A Opportunity A 460.81 - 460.81 460.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۳۴
Value Partners China Convergence Fu 24.56 - 24.56 24.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۳۴
Value Partners China Convergence F 287.62 - 287.62 287.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۳۴
Invesco SR Global Bond SA 275.37 - 275.37 275.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۳۴

شاخص‌های اقتصادی جزایر کِیمن + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 561 0 : 565 روزانه 2021-05

Coronavirus Deaths

0 2021 05 1 0 : 2 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 546 0 : 709 روزانه 2021-05

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 05 112 0 : 112 روزانه 2021-05

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 05 73721 0 : 73721 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 25010 14639 : 25255 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه 85

افراد بیکار

2279.00 2020 12 1695 895 : 2413 سالیانه 2020-12

افراد شاغل

0 2020 12 47394 19370 : 47394 سالیانه 2020-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

5.70 2019 12 9.1 5.7 : 24.5 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

2.50 2019 12 3.4 -8.1 : 5 سالیانه

پول

0.83 2021 05 0.83 0.81 : 0.83 روزانه

تورم مواد غذایی

5.00 2020 12 5.4 -32.19 : 7.67 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

49902.10 2011 12 49902 49902 : 49902 سالیانه USD

جمعیت

0.07 2020 12 0.07 0.01 : 0.07 سالیانه 2020-12

حساب جاری

-484.70 2019 12 -773 -913 : -410 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-9.80 2019 12 -16.8 -38.8 : -9.8 سالیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 7122 1345 : 7581 سه ماهه

صادرات

18.40 2020 12 41.5 0.2 : 54 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

112.20 2020 12 110 96.6 : 113 سه ماهه

موازنه تجاری

-1095.90 2020 12 -1148 -1148 : -8.4 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری

5.20 2020 12 3.5 2.6 : 7.5 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

-0.70 2020 12 -0.4 -3.6 : 11.4 سه ماهه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-7.70 2020 09 -18.7 -18.7 : 6.5 سه ماهه

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

واردات

310.50 2020 12 297 8.9 : 976 سه ماهه

ورود توریست

502.70 2019 12 463 168 : 503 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 2279.00 2220 2220 2220 2220 2220 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 5.70 14.5 14.5 14.5 14.5 14.7 2019-12
بودجه دولت 2.50 1.5 1.5 1.5 1.5 3
پول 0.83 0.83 0.83 0.84 0.83 0.84
تورم مواد غذایی 5.00 3.7 3.8 3.8 3.5 4
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902.10 49902 49902 49902 49902 49902 USD
جمعیت 0.07 0.09 0.1 0.1 0.09 0.11 2020-12
حساب جاری -484.70 -1050 -1050 -1050 -1050 -910
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.80 -21 -21 -21 -21 -19 2019-12
صادرات 18.40 28 28 34 28 34
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.20 112 113 112 112 115
موازنه تجاری -1095.90 -1120 -1120 -1200 -1120 -1200 2020-12
نرخ بیکاری 5.20 6.6 6.6 6.2 6.6 6.2 2020-12
نرخ تورم -0.70 2.4 2.5 2.3 1.5 2.6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.70 7.5 6.4 6.4 9 2
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
واردات 310.50 285 330 330 285 315
ورود توریست 502.70 250 250 250 250 350
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی