جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

جزایر کِیمن

جزایر کیمن (به انگلیسی: Cayman Islands) بخشی از مستعمرات فرادریایی بریتانیا است که در دریای کارائیب قرار دارد. جزایر کیمن در ۲۴۰ کیلومتری جنوب کوبا و ۲۶۸ کیلومتری شمال غرب جامائیکا واقع شده‌است.
 • نرخ فعلی : 60,894.7
 • بالاترین قیمت روز : 61,363.4
 • پایین ترین قیمت روز : 59,763.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 235.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 60,011.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۵:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 60,066.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 827.9
 • نرخ فعلی : 1,725.82
 • بالاترین قیمت روز : 1,736.19
 • پایین ترین قیمت روز : 1,723.93
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.41
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,731.67
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۴:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 1,731.67
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.34%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.85
 • نرخ فعلی : 60.02
 • بالاترین قیمت روز : 60.16
 • پایین ترین قیمت روز : 59.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.14
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.65%
 • نرخ بازگشایی بازار : 59.71
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۳:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 59.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.52%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31
 • نرخ فعلی : 0.8408
 • بالاترین قیمت روز : 0.8415
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8393
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8403
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۲:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 0.8403
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0005

بازارهای ارزی جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلار جزایر کیمن 0.9928 0.9832 0.9832 0.9951 0.01 0.98% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۴۲
دلار جزایر کیمن / دلار 1.2121 1.2195 1.2121 1.2195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۱۲
دلار کانادا / دلار جزایر کیمن 0.6631 - 0.6631 0.6631 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۴:۱۴
دلار جزایر کیمن / دلار کانادا 1.5077 - 1.5077 1.5077 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۴:۱۴
دلار برمودا / دلار جزایر کیمن 0.8282 - 0.8282 0.8282 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۴:۱۴

صندوق های سرمایه گذاری جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.75 - 11.75 11.75 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۳۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.36 - 4.36 4.36 0.01 0.23% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۳۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.96 - 10.96 10.96 0.02 0.18% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۳۱
Russian Prosperity Fund D 18.77 - 18.77 18.77 0.09 0.48% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۸:۳۱
Arava Fund A 144.29 - 144.29 144.29 2.03 1.43% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱

شاخص‌های اقتصادی جزایر کِیمن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 04 501 0 : 512 روزانه 2021-04

Coronavirus Deaths

0 2021 04 1 0 : 2 روزانه 2021-04

Coronavirus Recovered

0 2021 04 481 0 : 709 روزانه 2021-04

آدرس های IP

0 2017 03 25010 14639 : 25255 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه 85

افراد بیکار

1695.00 2018 12 2085 895 : 2413 سالیانه 2019-12

افراد شاغل

0 2018 12 40856 19370 : 44887 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

5.70 2019 12 9.1 5.7 : 24.5 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

2.50 2019 12 3.4 -8.1 : 5 سالیانه

پول

0.83 2021 04 0.82 0.81 : 0.83 روزانه

تورم مواد غذایی

5.50 2020 09 6 -32.19 : 7.67 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

49902.10 2011 12 49902 49902 : 49902 سالیانه USD

جمعیت

0.07 2019 12 0.07 0.01 : 0.07 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-484.70 2019 12 -773 -913 : -410 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-9.80 2019 12 -16.8 -38.8 : -9.8 سالیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 7122 1345 : 7581 سه ماهه

صادرات

44.90 2018 12 32.2 0.2 : 54 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

109.50 2020 09 110 96.6 : 113 سه ماهه

موازنه تجاری

-1138.40 2018 12 -882 -1026 : -8.4 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

3.50 2019 12 2.8 2.6 : 7.5 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

-1.60 2020 09 1 -3.6 : 11.4 سه ماهه 2020-09

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-7.70 2020 09 -18.7 -18.7 : 6.5 سه ماهه

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

واردات

296.85 2020 09 187 8.9 : 976 سه ماهه

ورود توریست

502.70 2019 12 463 168 : 503 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 1695.00 2220 2220 2220 2220 2220 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 5.70 14.5 14.5 14.5 14.5 14.7 2019-12
بودجه دولت 2.50 1.5 1.5 1.5 1.5 3
پول 0.83 0.83 0.83 0.84 0.83 0.84
تورم مواد غذایی 5.50 3.7 3.8 3.8 3.5 4
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902.10 49902 49902 49902 49902 49902 USD
جمعیت 0.07 0.09 0.1 0.1 0.09 0.11 2019-12
حساب جاری -484.70 -1050 -1050 -1050 -1050 -910
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.80 -21 -21 -21 -21 -19 2019-12
صادرات 44.90 28 28 28 28 28
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.50 112 113 112 112 115
موازنه تجاری -1138.40 -860 -860 -860 -860 -860 2019-12
نرخ بیکاری 3.50 6.6 6.6 6.2 6.6 6.2 2019-12
نرخ تورم -1.60 2.4 2.5 2.3 1.5 2.6 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.70 7.5 6.4 6.4 9 2
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
واردات 296.85 285 330 330 285 315
ورود توریست 502.70 250 250 250 250 350
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی