شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

جزایر کِیمن

جزایر کیمن (به انگلیسی: Cayman Islands) بخشی از مستعمرات فرادریایی بریتانیا است که در دریای کارائیب قرار دارد. جزایر کیمن در ۲۴۰ کیلومتری جنوب کوبا و ۲۶۸ کیلومتری شمال غرب جامائیکا واقع شده‌است.
 • نرخ فعلی : 9,262.7
 • بالاترین قیمت روز : 9,283.7
 • پایین ترین قیمت روز : 9,203.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 17.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,216.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۲۰:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 9,216.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 46.1
 • نرخ فعلی : 1,799.3
 • بالاترین قیمت روز : 1,800.53
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.29
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1,799.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 40.56
 • بالاترین قیمت روز : 40.61
 • پایین ترین قیمت روز : 40.44
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 40.56
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8851
 • بالاترین قیمت روز : 0.8853
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8847
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 0.8851
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلار جزایر کیمن 0.9437 0.9427 0.9427 0.9437 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۶:۴۲
دلار جزایر کیمن / دلار 1.2121 - 1.2121 1.2195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۵۶
پوند انگلیس / دلار جزایر کیمن 1.0518 - 1.0518 1.0518 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۰۷
دلار کانادا / دلار جزایر کیمن 0.6157 - 0.6157 0.6157 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۰۷
دلار جزایر کیمن / دلار کانادا 1.624 - 1.624 1.624 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۰۷

صندوق های سرمایه گذاری جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.58 - 11.58 11.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۸:۳۰
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.67 - 4.67 4.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۸:۳۰
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.85 - 10.85 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۸:۳۰
Prosperity Cub Fund A 549.23 - 549.23 549.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۰
UBS CAY China A Opportunity A 403.72 - 403.72 403.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱

شاخص‌های اقتصادی جزایر کِیمن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 07 200 1 : 201 روزانه 2020-07

Coronavirus Recovered

0 2020 07 194 0 : 709 روزانه 2020-07

Coronavirus Deaths

0 2020 07 1 0 : 1 روزانه 2020-07

آدرس های IP

0 2017 03 25010 14639 : 25255 سه ماهه

افراد شاغل

0 2018 12 40856 19370 : 44887 سالیانه 2018-12

افراد بیکار

1291.00 2018 12 2085 895 : 2413 سالیانه 2018-12

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

3.50 2018 12 3.6 -8.1 : 5 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

9.20 2018 12 10.5 7.5 : 24.5 سالیانه 2018-12

پول

0.83 2020 07 0.82 0.81 : 0.83 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

49902.10 2011 12 49902 49902 : 49902 سالیانه USD

تورم مواد غذایی

3.90 2020 03 3.1 -32.19 : 7.67 سه ماهه 2020-03

جمعیت

0.07 2019 12 0.07 0.01 : 0.07 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-706.30 2018 12 -832 -1070 : -410 سالیانه 2018-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-15.50 2018 12 -19.4 -38.8 : -13.8 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 7122 1345 : 7581 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

111.40 2020 03 113 96.6 : 113 سه ماهه 2020-03

صادرات

32.30 2018 12 32.2 0.2 : 54 سالیانه 2018-12

موازنه تجاری

-1026.30 2018 12 -882 -1026 : -8.4 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری

3.50 2019 12 2.8 2.6 : 7.5 سالیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.10 2019 06 3 -6.9 : 6.5 سه ماهه 2019-06

نرخ تورم

3.00 2020 03 8.4 -3.6 : 11.4 سه ماهه 2020-03

ورود توریست

463.30 2018 12 418 168 : 463 سالیانه

واردات

329.20 2019 09 275 8.9 : 976 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 1291.00 2220 2220 2220 2220 2220 2018-12
بودجه دولت 3.50 -0.5 1.5 1.5 -0.5 1.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.20 14.2 14.5 14.5 14.2 14.5 2018-12
پول 0.83 0.83 0.83 0.84 0.83 0.84
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902.10 49902 49902 49902 49902 49902 USD
تورم مواد غذایی 3.90 3.1 3.3 3.5 3.3 3.5 2020-03
جمعیت 0.07 0.09 0.09 0.09 0.06 0.1 2019-12
حساب جاری -706.30 -790 -790 -790 -790 -790 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -17 -18 -18 -17 -18 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.40 116 114 114 114 118 2020-03
صادرات 32.30 28 28 28 28 28 2018-12
موازنه تجاری -1026.30 -860 -860 -860 -860 -860 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0 2020-12
نرخ بیکاری 3.50 6 5.3 5.3 6 5.3 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 -1.5 0.5 0.8 -2.7 1 2019-06
نرخ تورم 3.00 2.4 2.3 2.4 2 2.5 2020-03
ورود توریست 463.30 410 440 440 410 440
واردات 329.20 300 285 285 270 330 2019-09
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی