کویت کویت
کویت

کویت

کُویت با نام رسمی دولت کویت کشوری است در غرب آسیا. کویت با کشورهای عراق و عربستان سعودی دارای مرزهای خاکی و با ایران از راه خلیج فارس دارای مرزهای آبی است. پایتخت آن، شهر کویت می‌باشد. زبان رسمی این کشور عربی و واحد پول آن دینار کویت است. جمعیت کویت در سال ۲۰۱۴ میلادی ۴٫۱ میلیون نفر بود که ۱٫۴میلیون نفر آنان شهروند کویت و ۲٫۸ میلیون نفر خارجی در کویت زندگی می‌کردند. از میان همه ساکنان کویت ۶۰ درصد عرب هستند (کویتی‌ها و شهروندان دیگر کشورهای عربی). نزدیک به ۳۸ درصد از ساکنان کویت نیز از تبار هندی، نپالی، بنگلادشی، تایلندی، خمر ، ایرانی و سیاهپوست هستند. دین بیشتر شهروندان کویت اسلام است. در مورد پیروان مذاهب اسلامی در کویت آماری رسمی وجود ندارد اما برآورد می‌شود که ۶۰ درصد از شهروندان کویتی سنی و ۴۰ درصد شیعه هستند.میدان نفت بورگان در جنوب خاوری کشور کویت دومین میدان بزرگ خشکی در جهان است که بخش بزرگ تولید نفت این کشور را تأمین می‌کند. بخشی از تولیدات کشور کویت نیز از ذخائر هیدرکربوری موجود در ناحیه بی‌طرف تأمین می‌شود که سازمان‌های مشترک فرآورشی با کشور عربستان دارد. کویت در نظر دارد تا سال ۲۰۲۰ گنجایش تولید خود را به چهار میلیون بشکه افزایش دهد و این میزان را تا سال ۲۰۳۰ نگهدارد.
 • نرخ فعلی : 6,997
 • بالاترین قیمت روز : 7,032.25
 • پایین ترین قیمت روز : 6,883
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ مهر
 • نرخ روز گذشته : 50.14
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 13854.93%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 6,946.86
 • نرخ فعلی : 0.3058 (KWD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.3062
 • پایین ترین قیمت روز : 0.3053
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ مهر
 • نرخ روز گذشته : 0.3058
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.3627 (KWD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.3627
 • پایین ترین قیمت روز : 0.3626
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.3626
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۲۸:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 0.3626
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

بازارهای ارزی کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دینار کویت / لیره ترکیه 25.5817 25.5801 25.5801 25.5817 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۲۸
یورو / دینار کویت 0.3627 - 0.3626 0.3627 0.00 0.97% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۲۸
دینار کویت / یورو 2.7635 2.764 2.7635 2.7646 0.01 0.35% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۲۸
پوند انگلیس / دینار کویت 0.402 0.4018 0.4017 0.402 0.01 1.72% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۲۸
دینار کویت / پوند انگلیس 2.4918 2.4931 2.4918 2.4937 0.02 0.75% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۲۸

بازار سهام کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mezzan Holding Co 619 - 619 619 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۲۰:۰۸
Al Masaken Intl Real Estate Development 28.9 - 28.9 28.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۲۰:۰۸
Integrated Holding 370 - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۲۰:۰۸
RE Asset Management 114 - 114 114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۷
Ifa Hotels & Resorts 22 - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۷

شاخص‌های اقتصادی کویت + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 10 114015 5 : 114744 روزانه 2020-10

Coronavirus Recovered

0 2020 10 105846 2 : 106495 روزانه 2020-10

Coronavirus Deaths

0 2020 10 690 0 : 694 روزانه 2020-10

آدرس های IP

0 2017 03 135358 69969 : 990909 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 97 52 : 104 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 09 : ماهیانه 88

بازار سهام

5657.39 2020 10 5629 4340 : 6416 روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

14.80 2018 12 20.7 1.09 : 151 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

11.40 2018 12 6.6 -151 : 43.3 سالیانه

پول

0.31 2020 09 0.31 0.26 : 0.32 روزانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

9997.50 2019 12 9743 572 : 19956 سه ماهه

تولید نفت خام

2290.00 2020 08 2158 0 : 3768 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

49846.10 2019 12 50479 49846 : 75581 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

32697.33 2019 12 33112 32697 : 49578 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

134.76 2019 12 141 1.83 : 174 سالیانه

تورم مواد غذایی

5.00 2020 08 3.7 -1.6 : 14.2 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

10706.10 2018 12 10542 96 : 10706 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 08 13220 1046 : 13720 ماهیانه

ترازنامه بانک

0 2020 08 72366 9942 : 72774 ماهیانه

جمعیت

4.20 2019 12 4.1 0.26 : 4.2 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2019 09 2817 -908 : 18142 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

8.90 2019 12 12.7 -242 : 54.57 سالیانه 2019-12

حواله

0 2019 12 1071 943 : 1326 سه ماهه

خطوط نفت خام

0 2020 08 38 1 : 47 ماهیانه

درآمد گردشگری

0 2018 12 643 286 : 936 سالیانه

ذخایر ارزی

800.00 2019 12 -1072 -1159 : 826 سالیانه

ذخایر طلا

0 2020 03 78.97 78.72 : 80.51 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 54 30 : 56 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 78 35 : 85 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 9026 1026 : 9026 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 09 723 -27 : 809 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

125.70 2020 08 126 102 : 126 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 41 39 : 53 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 3.13 0 : 4.45 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 62.14 4.5 : 65.1 سالیانه

صادرات

0 2020 03 4680 648 : 8855 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

117.10 2020 08 117 65.3 : 117 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 08 12768 1042 : 12808 ماهیانه

عرضه پول M2

40335.00 2020 07 40176 6378 : 40176 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 08 39827 6516 : 40335 ماهیانه

قیمت تولید

137.90 2019 12 138 80.4 : 138 ماهیانه

قیمت گازوئیل

0.28 2020 09 0.28 0.17 : 0.28 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2019 12 -7389 -22337 : 21172 سالیانه

میزان رشد وام

4.98 2020 07 4.06 0.6 : 43.8 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2018 12 6765 611 : 24808 سالیانه

موازنه تجاری

1760.00 2020 03 2090 25.3 : 7066 سه ماهه 2020-03

نرخ وام بانکی

4.76 2019 12 4.82 4.34 : 9.1 سه ماهه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2018 12 74.9 74.8 : 75.8 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

15.00 2020 12 15 15 : 55 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2019 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ تورم

0 2020 08 0.43 -0.8 : 2.2 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-1.10 2019 12 0.1 -20.62 : 33.99 سه ماهه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

2.60 2019 12 -1 -5.1 : 13.5 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره معکوس

1.00 2019 12 2.25 0.75 : 5.87 ماهیانه

نرخ تورم

2.18 2020 07 1.75 -1.15 : 11.7 ماهیانه 2020-07

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

8.00 2020 12 8 5 : 8 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

19.50 2020 12 19.5 15.5 : 19.5 سالیانه

نرخ بیکاری

2.17 2019 12 2.06 0.5 : 3.6 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

1.90 2019 12 1.7 1.6 : 9.21 سالیانه

نرخ بهره بین بانکی

1.56 2020 10 1.56 0.63 : 11.95 روزانه

نرخ بهره

1.50 2020 08 1.5 1.5 : 7.25 روزانه 2020-08

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

11.50 2020 12 11.5 10.5 : 11.5 سالیانه

واردات

0 2020 03 2590 440 : 2807 سه ماهه

وام به بخش خصوصی

0 2020 08 41576 1456 : 41767 ماهیانه

ورود توریست

0 2016 12 6941 3899 : 8599 سالیانه

هزینه های دولت

9623.50 2018 12 9115 102 : 9624 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

16642.90 2018 12 15760 198 : 16643 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بازار سهام 5657.39 5467 5371 5277 5565 5089
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.80 27 27 27 27 29 2018-12
بودجه دولت 11.40 4 2.5 2.5 4 2.5
پول 0.31 0.31 0.3 0.3 0.31 0.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9997.50 10247 10347 10297 9597 10514
تولید نفت خام 2290.00 2700 2700 2700 2600 2700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49846.10 41000 47000 47000 41000 47000
تولید ناخالص داخلی سرانه 32697.33 30000 32000 32000 30000 32000
تولید ناخالص داخلی 134.76 131 135 135 131 135
تورم مواد غذایی 5.00 3 3 3 3 3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10706.10 10974 11081 11027 10546 11259
جمعیت 4.20 5.6 6.1 6.1 5.6 6.1 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.90 -10 -7.5 -7.5 -10 -7.5 2019-12
ذخایر ارزی 800.00 680 680 680 680 680
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.70 129 128 128 128 132
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.10 118 118 118 120 124
عرضه پول M2 40335.00 43344 44634 45925 42054 47215
قیمت تولید 137.90 135 135 135 135 135
قیمت گازوئیل 0.28 0.25 0.24 0.23 0.27 0.22
میزان رشد وام 4.98 3.3 2.1 3.5 2.5 4.8
موازنه تجاری 1760.00 2539 2512 2512 2558 2411 2020-03
نرخ وام بانکی 4.76 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 2.5 3.5 3 -1.5 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60 0.9 0.9 0.9 1.5 2.5 2019-12
نرخ تورم 2.18 2 1.7 1.9 2.4 2 2020-07
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8
نرخ تامین اجتماعی 19.50 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
نرخ بیکاری 2.17 2.3 2.5 2.5 2.3 2.5 2019-12
نرخ بهره سپرده 1.90 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
نرخ بهره بین بانکی 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2020-08
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
هزینه های دولت 9623.50 9864 9960 9912 9479 10121
هزینه های مصرف کننده 16642.90 17059 17225 17142 16393 17503
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی