کره شمالی کره شمالی
کره شمالی

کره شمالی

کُرهٔ شمالی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک خلق کره (جمهوری دموکراتیک کره)، کشوری در بخش شمالی شبه‌جزیره کره در شرق آسیا است. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن پیونگ‌یانگ است. این کشور از جنوب با کره جنوبی از شمال با جمهوری خلق چین و در زاویه شمال شرقی مرز کوچکی با روسیه دارد. جمعیت کرهٔ شمالی بیش از ۲۵٫۷ میلیون نفر و زبان رسمی آن کره‌ای است. واحد پول این کشور وون کره شمالی است. از جمعیت این کشور حدود ۶۴ درصد بی‌دین، ۱۶ درصد پیرو شمن‌باوری کره‌ای، ۱۳ درصد چئوندوی‌باور، و ۴٫۵ درصد پیرو آیین بودایی هستند. این کشور یک کشور تک‌حزبی است که توسط حزب کارگران کره اداره می‌شود و دولت این کشور پیرو ایدئولوژی جوچه (خودکفایی) است. این ایدئولوژی را کیم ایل-سونگ، نخستین رئیس‌جمهور کره شمالی پایه‌ریزی کرد و او پس از مرگش، رئیس‌جمهور ابدی کره شمالی اعلام شد. جوچه در سال ۱۹۷۲ در قانون اساسی جدید کره شمالی، ایدئولوژی رسمی دولتی اعلام شد و هرگونه اشاره‌ای به واژه‌های خارجی مارکسیسم-لنینیسم و کمونیسم از قانون اساسی کره شمالی حذف شد اما همچنان نشان کمونیستی داس و چکش در کنار قلموی مرکب (یا همان قلم خوش‌نویسی در شرق دور) بر روی تسلیحات نظامی یا آثار جوچه مانند یادبود تأسیس حزب کارگری در پیونگ یانگ به عنوان کمونیسم وطنی حفظ شده‌است. کره شمالی روابط تنش‌آمیزی با برخی کشورهای منطقه‌ای خود و جهان غرب دارد و برنامه‌های موشکی و هسته‌ای کره شما... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 38,427.1
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.72%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۴:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 11.7%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,023.7
 • نرخ فعلی : 1,798.45
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.45
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.65%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۴:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.73
 • نرخ فعلی : 72.25
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.49%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۴:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08
 • نرخ فعلی : 0.8471
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8468
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۳:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0022

شاخص‌های اقتصادی کره شمالی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2014 03 77 28 : 261 سه ماهه

افراد شاغل

0 2020 12 16134 12121 : 16134 سالیانه 2020-12

پول

130.00 2019 12 130 1.3 : 130 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

11301.40 2019 12 11205 9106 : 11301 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

3292.70 2019 12 3316 2917 : 5421 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

7441.20 2019 12 7340 5281 : 7576 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

2915.60 2019 12 2835 1760 : 4156 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

6116.70 2019 12 6184 5967 : 12994 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1853.50 2019 12 1935 1289 : 2086 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

32918.90 2019 12 32803 27607 : 38815 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

864.90 2019 12 848 731 : 865 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

8160.00 2019 12 8118 6563 : 8160 سالیانه

تولید فولاد

0 2019 12 810 680 : 3364 سالیانه

تولید صنعتی

0 2019 12 -9.1 -16.7 : 24.1 سالیانه

تولید صنعتی

0 2015 12 1.1 -3.1 : 10 سالیانه ٪

تولید سیمان

0 2019 12 5832 3150 : 7077 سالیانه

تولید خودرو

0 2019 12 0.3 0.2 : 1.3 سالیانه

جمعیت

25.77 2020 12 25.66 11.42 : 25.77 سالیانه 2020-12

رتبه فساد مالی

0 2020 12 172 167 : 182 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2014 03 2887 800 : 14704 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 17 8 : 18 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0 0 : 0 سالیانه

صادرات

447.35 2019 12 343 343 : 3628 سالیانه

فروش اسلحه

0 2014 12 20 1 : 250 سالیانه

موازنه تجاری

-2278.04 2019 12 -1984 -2278 : -216 سالیانه 2019-12

نرخ اشتغال

0 2015 12 74.2 74.2 : 80.4 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

4.70 2020 12 3.3 3.3 : 4.7 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

55.00 2013 07 70 30 : 4376 ماهیانه ٪

نرخ تورم

0 2011 01 30 0 : 360 ماهیانه 2011-01

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.40 2019 12 -4.1 -6.5 : 6.1 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 12 70.5 70.5 : 84.3 سالیانه 2019-12

واردات

2725.39 2019 12 2327 1610 : 4374 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 130.00 130 130 130 130 130
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11301.40 9959 9959 9959 9831 9959
تولید ناخالص داخلی از معادن 3292.70 4421 4421 4421 4364 4421
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7441.20 7306 7306 7306 7212 7306
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2915.60 2585 2585 2585 2552 2585
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6116.70 6422 6422 6422 6340 6422
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1853.50 1199 1199 1199 1184 1199
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32918.90 32007 32007 32007 31597 32007
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 864.90 758 758 758 748 758
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8160.00 7212 7212 7212 7119 7212
جمعیت 25.77 25.91 25.91 25.91 25.79 26.03 2020-12
صادرات 447.35 1624 1624 1624 1624 1624
موازنه تجاری -2278.04 -1627 -1627 -1627 -1679 -1679 2019-12
نرخ بیکاری 4.70 3.7 3.4 3.4 3.7 3.4 2020-12
نرخ تورم 55.00 15 10 10 15 10 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -1 -1 -1 -1 -1
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
واردات 2725.39 3303 3303 3303 3303 3303
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی