کره شمالی کره شمالی
کره شمالی

کره شمالی

کُرهٔ شمالی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک خلق کره (جمهوری دموکراتیک کره)، کشوری در بخش شمالی شبه‌جزیره کره در شرق آسیا است. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن پیونگ‌یانگ است. این کشور از جنوب با کره جنوبی از شمال با جمهوری خلق چین و در زاویه شمال شرقی مرز کوچکی با روسیه دارد. جمعیت کرهٔ شمالی بیش از ۲۵٫۷ میلیون نفر و زبان رسمی آن کره‌ای است. واحد پول این کشور وون کره شمالی است. از جمعیت این کشور حدود ۶۴ درصد بی‌دین، ۱۶ درصد پیرو شمن‌باوری کره‌ای، ۱۳ درصد چئوندوی‌باور، و ۴٫۵ درصد پیرو آیین بودایی هستند. این کشور یک کشور تک‌حزبی است که توسط حزب کارگران کره اداره می‌شود و دولت این کشور پیرو ایدئولوژی جوچه (خودکفایی) است. این ایدئولوژی را کیم ایل-سونگ، نخستین رئیس‌جمهور کرهٔ شمالی پایه‌ریزی کرد و او پس از مرگش، رئیس‌جمهور ابدی کرهٔ شمالی اعلام شد. جوچه در سال ۱۹۷۲ در قانون اساسی جدید کره شمالی، ایدئولوژی رسمی دولتی اعلام شد و هرگونه اشاره‌ای به واژه‌های خارجی مارکسیسم-لنینیسم و کمونیسم از قانون اساسی کره شمالی حذف شد اما همچنان نشان کمونیستی داس و چکش در کنار قلموی مرکب (یا همان قلم خوش‌نویسی در شرق دور) بر روی تسلیحات نظامی یا آثار جوچه مانند یادبود تأسیس حزب کارگری در پیونگ‌یانگ به عنوان کمونیسم وطنی حفظ شده‌است. کره شمالی روابط تنش‌آمیزی با برخی کشورهای منطقه‌ای خود و جهان غرب دارد و برنامه‌های موشکی و هسته‌ای کره ش... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 49,601.83
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.71%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۷:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 161.12
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی کره شمالی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP
0 2014 03 77 28 : 261 سه ماهه
افراد شاغل
0 2020 12 16134 12121 : 16134 سالیانه 2020-12
پول
130.00 2021 10 130 1.3 : 1063 روزانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات
10843.90 2020 12 11301 9106 : 11301 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از معادن
2978.10 2020 12 3293 2917 : 5421 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
6876.40 2020 12 7441 5281 : 7576 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
2954.10 2020 12 2916 1760 : 4156 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت
5885.70 2020 12 6117 5886 : 12994 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
1882.60 2020 12 1854 1289 : 2086 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
31426.90 2020 12 32919 27607 : 38815 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی
359.30 2020 12 865 359 : 865 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
8227.60 2020 12 8160 6563 : 8228 سالیانه
تولید فولاد
0 2020 12 680 680 : 3364 سالیانه
تولید صنعتی
0 2020 12 -1.1 -16.7 : 24.1 سالیانه
تولید صنعتی
0 2015 12 1.1 -3.1 : 10 سالیانه ٪
تولید سیمان
0 2020 12 5604 3150 : 7077 سالیانه
تولید خودرو
0 2020 12 0.2 0.2 : 1.3 سالیانه
جمعیت
25.77 2020 12 25.66 11.42 : 25.77 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 172 167 : 182 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2014 03 2887 800 : 14704 سه ماهه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 17 8 : 18 سالیانه
شاخص تروریسم
0 2019 12 0 0 : 0 سالیانه
صادرات
156.87 2020 12 474 157 : 3628 سالیانه
فروش اسلحه
0 2014 12 20 1 : 250 سالیانه
موازنه تجاری
-401.20 2020 12 -2253 -2253 : -216 سالیانه 2020-12
نرخ اشتغال
0 2015 12 74.2 74.2 : 80.4 سالیانه ٪
نرخ بیکاری
4.70 2020 12 3.3 3.3 : 4.7 سالیانه
نرخ تورم
55.00 2013 07 70 30 : 4376 ماهیانه ٪
نرخ تورم
0 2011 01 30 0 : 360 ماهیانه 2011-01
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-4.50 2020 12 0.4 -6.5 : 6.1 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه
نرخ مشارکت نیروی کار
0 2019 12 70.5 70.5 : 84.3 سالیانه
واردات
558.07 2020 12 2726 558 : 4374 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 130.00 130 130 130 130 130
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10843.90 10735 11061 11061 9959 10950
تولید ناخالص داخلی از معادن 2978.10 2948 3038 3038 4421 3007
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6876.40 6808 7014 7014 7306 6944
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2954.10 2925 3013 3013 2585 2983
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5885.70 5827 6003 6003 6422 5943
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1882.60 1864 1920 1920 1199 1901
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 31426.90 31113 32055 32055 32007 31735
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 359.30 356 366 366 758 363
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8227.60 8145 8392 8392 7212 8308
جمعیت 25.77 25.91 25.91 25.91 25.91 26.03
صادرات 156.87 1624 1624 1624 1624 1624
موازنه تجاری -401.20 -1627 -1679 -1679 -1627 -1679 2020-12
نرخ بیکاری 4.70 3.4 3.4 3.4 3.7 3.4
نرخ تورم 55.00 15 10 10 15 10 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.50 2 2 2 -1 2
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
واردات 558.07 3303 3303 3303 3303 3303
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی