شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کومورو کومورو
 • نرخ فعلی : 8,838.8
 • بالاترین قیمت روز : 8,993.3
 • پایین ترین قیمت روز : 8,798
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 35.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,939.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۸:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 8,933.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 94.9
 • نرخ فعلی : 1,725.78
 • بالاترین قیمت روز : 1,735.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,720.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,728.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۷:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 1,728.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.19
 • نرخ فعلی : 34.36
 • بالاترین قیمت روز : 34.79
 • پایین ترین قیمت روز : 33.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.16
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.55%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۷:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 33.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.96%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.66
 • نرخ فعلی : 0.9118
 • بالاترین قیمت روز : 0.9182
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9112
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9176
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۷:۵۹
 • نرخ روز گذشته : 0.9177
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.65%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0059

بازارهای ارزی کومورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / فرانک کامرون 444.01 444 444 451.6 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۷:۱۷
پوند انگلیس / فرانک کامرون تقاضا 547.3356 - 547.3356 547.3356 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۷:۰۷
فرانک کامرون / پوند انگلیس تقاضا 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۹:۰۷
فرانک کامرون / دلار تقاضا 0.0022 - 0.0022 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۹:۰۱

شاخص‌های اقتصادی کومورو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 1711 130 : 2878 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 164 152 : 164 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-2.60 2019 12 -3.1 -3.8 : 4.6 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

31.20 2018 12 28.7 28.7 : 78.1 سالیانه 2018-12

پول

442.00 2020 05 442 353 : 472 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2513.70 2018 12 2501 2210 : 2580 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

1.20 2019 12 1.2 0.18 : 1.2 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

1362.60 2018 12 1356 1198 : 1506 سالیانه

جمعیت

0.86 2019 12 0.83 0.19 : 0.86 سالیانه 2019-12

حواله

0 2019 09 3766 20 : 4344 ماهیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -10004 -23013 : -1099 سالیانه 2018-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-8.90 2019 12 -6 -30.44 : 3.63 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 144 123 : 154 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 802 73.94 : 1148 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 27 21 : 28 سالیانه

صادرات

17515.00 2018 12 16749 2190 : 17515 سالیانه 2018-12

عرضه پول M2

0 2019 12 141877 31764 : 146711 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M1

0 2019 12 92489 20082 : 98099 ماهیانه 2019-12

موازنه تجاری

-101294.00 2018 12 -89830 -101294 : -16776 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.50 2019 12 2.8 -5.4 : 8.53 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

3.60 2019 12 1.7 -3.4 : 11.7 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه 2020-12

نرخ بهره

1.04 2019 12 1.05 1.04 : 8.5 روزانه 2019-12

نرخ بیکاری

3.70 2019 12 3.7 3.7 : 4.7 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

1.75 2018 12 1.75 1.75 : 11.42 سالیانه 2018-12

ورود توریست

0 2017 12 26000 11396 : 29400 سالیانه

واردات

118809.00 2018 12 106579 22241 : 118809 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -2.60 -4.5 -4.5 -4 -4.5 -4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 32 32 32 32 35 2018-12
پول 442.00 446 448 449 444 453
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2513.70 2531 2531 2531 2531 2563
تولید ناخالص داخلی 1.20 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1362.60 1372 1372 1372 1372 1389
جمعیت 0.86 0.88 0.87 0.91 0.88 0.89 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90 -9.4 -9.4 -8.7 -9.4 -8.7 2019-12
صادرات 17515.00 16394 16394 16394 16394 16394 2018-12
موازنه تجاری -101294.00 -107621 -107621 -102938 -98255 -107621 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -1.6 -1.6 3 -1.6 3 2019-12
نرخ تورم 3.60 2 2 2 2 1.7 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
نرخ بهره 1.04 0.9 0.9 0.9 1 0.9 2019-12
نرخ بیکاری 3.70 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 2019-12
نرخ بهره سپرده 1.75 1.71 1.62 1.61 1.73 1.62 2018-12
واردات 118809.00 124014 124014 124014 124014 124014 2018-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی