iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کومورو کومورو
کومورو

کومورو

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 9,358.8
 • بالاترین قیمت روز : 9,674
 • پایین ترین قیمت روز : 9,311.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 54.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.28%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,630.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۱:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 9,640.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 281.8
 • نرخ فعلی : 1,645.74
 • بالاترین قیمت روز : 1,663.8
 • پایین ترین قیمت روز : 1,633.51
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.28
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,658.85
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۱:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 1,658.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.76%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 12.43
 • نرخ فعلی : 49.99
 • بالاترین قیمت روز : 51.99
 • پایین ترین قیمت روز : 49.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.18
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.4%
 • نرخ بازگشایی بازار : 51.38
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۱:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 51.43
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.88%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.44
 • نرخ فعلی : 0.9195
 • بالاترین قیمت روز : 0.9234
 • پایین ترین قیمت روز : 0.919
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9217
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۳۹:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9218
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0023

بازارهای ارزی کومورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / فرانک کامرون 456.6 455.76 454.1 456.63 0.03 0.01% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۲۲:۳۶
GBP/KMF Ask 585.4278 - 585.4278 585.4278 3.75 0.64% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۷:۰۷
KMF/USD Ask 0.0022 - 0.0022 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۰
KMF/GBP Ask 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۰۶

شاخص‌های اقتصادی کومورو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 1711 130 : 2878 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 164 152 : 164 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-3.10 2018 12 0.4 -3.8 : 4.6 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

31.20 2018 12 28.7 28.7 : 78.1 سالیانه ٪

پول

454.62 2020 02 455 353 : 472 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2513.70 2018 12 2501 2210 : 2580 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

1.20 2018 12 1.07 0.18 : 1.2 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه

1362.60 2018 12 1356 1198 : 1506 سالیانه USD

جمعیت

0.83 2018 12 0.81 0.19 : 0.83 سالیانه میلیون

حواله

0 2019 09 3766 20 : 4344 ماهیانه KMF - میلیون

حساب جاری

0 2018 12 -10004 -23013 : -1099 سالیانه KMF - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-6.00 2018 12 -4.2 -30.44 : 3.63 سالیانه ٪

رتبه فساد مالی

0 2019 12 144 123 : 154 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 802 73.94 : 1148 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2019 12 27 21 : 28 سالیانه امتیاز

صادرات

17515.00 2018 12 16749 2190 : 17515 سالیانه KMF - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 10 137327 31764 : 140419 ماهیانه KMF - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 10 88586 20082 : 92781 ماهیانه KMF - میلیون

موازنه تجاری

-101294.00 2018 12 -89830 -101294 : -16776 سالیانه KMF - میلیون

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.80 2018 12 2.7 -5.4 : 8.53 سالیانه ٪

نرخ تورم

1.70 2018 12 -1.6 -3.4 : 11.7 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه ٪

نرخ بهره

1.05 2019 11 1.04 1.04 : 8.5 روزانه ٪

نرخ بیکاری

3.70 2019 12 3.7 3.7 : 4.7 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

1.75 2018 12 1.75 1.75 : 11.42 سالیانه ٪

ورود توریست

0 2017 12 26000 11396 : 29400 سالیانه فرد

واردات

118809.00 2018 12 106579 22241 : 118809 سالیانه KMF - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -3.10 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2.8 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 32 32 32 32 35 ٪
پول 454.62 451 453 455 449 459
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2513.70 2590 2590 2590 2590 2650 USD
تولید ناخالص داخلی 1.20 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 1362.60 1378 1378 1378 1378 1375 USD
جمعیت 0.83 0.88 0.88 0.87 0.88 0.89 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.4 ٪
صادرات 17515.00 16394 16394 16394 17929 16394 KMF - میلیون
موازنه تجاری -101294.00 -107621 -107621 -102938 -98255 -107621 KMF - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 2.7 2.7 2.7 2.7 3 ٪
نرخ تورم 1.70 1.8 1.8 1.8 1.8 2 ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ بهره 1.05 1 1 1 1.02 1 ٪
نرخ بیکاری 3.70 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 ٪
نرخ بهره سپرده 1.75 1.7 1.7 1.7 1.72 1.7 ٪
واردات 118809.00 124014 124014 124014 116185 124014 KMF - میلیون