خبر
 • نرخ فعلی : 26,870.58
 • بالاترین قیمت روز : 27,136.60
 • پایین ترین قیمت روز : 26,759.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 133.76
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.75%
 • نرخ بازگشایی بازار : 27,126.70
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۵:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 27,126.70
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.95%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 256.12
 • نرخ فعلی : 1,889.28
 • بالاترین قیمت روز : 1,889.28
 • پایین ترین قیمت روز : 1,889.28
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,889.28
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۳:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 1,889.28
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 91.93
 • بالاترین قیمت روز : 91.93
 • پایین ترین قیمت روز : 71.83
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ تیر
 • نرخ روز گذشته :
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : INF%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 91.93
 • نرخ فعلی : 0.8876
 • بالاترین قیمت روز : 0.9215
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8876
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ تیر
 • نرخ روز گذشته :
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : INF%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.8876

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
-0.7 2023 06 9 در صد
CPI مسکن آب و برق
112 2023 07 117 امتیاز
آدرس های IP
12496 2017 03 11137 IP
آسانی کسب و کار
148 2019 12 145
ارزیابی اعتبار
15 2023 06
اندازه اصل تورم
1.3 2023 07 2.6 در صد
بودجه دولت
-4.4 2022 12 -4.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول
624 2023 09 617
تولید ناخالص داخلی سرانه
749 2022 12 745 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
2132 2022 12 2121 USD
تولید صنعتی
-3.9 2023 06 -1.1 در صد
تولید ناخالص داخلی
18.83 2022 12 19.31 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی
0.2 2023 07 1.4 در صد
جمعیت
22.59 2022 12 21.9 میلیون
حساب جاری
-642 2022 12 -642 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-7.2 2022 12 -7.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
رتبه رقابتی
129 2019 12 125
رتبه فساد مالی
137 2022 12 136
سرعت اینترنت
774 2017 03 1030 KBps
شاخص تروریسم
8.41 2022 12 8.15 امتیاز
شاخص رقابتی
43.59 2019 12 43.63 امتیاز
شاخص فساد مالی
28 2022 12 29 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
112 2023 07 111 امتیاز
صادرات
744 2022 12 540 XOF - میلیارد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
119 2023 08 118 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی
114 2023 07 113 امتیاز
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا
25.64 2023 04 25.5 دوز در هر 100 نفر
میزان استفاده ازظرفیت تولید
73.2 2023 06 72.2 در صد
موازنه تجاری
-239 2022 12 -197 XOF - میلیارد
مخارج نظامی
515 2021 12 594 USD - میلیون
نرخ بهره
5.25 2023 09 5 در صد
نرخ بیکاری
2.8 2022 12 2.6 در صد
نرخ تورم
0.6 2023 07 2.2 در صد
نرخ تورم
0.2 2023 07 -0.3 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
4.1 2023 06 3.8 در صد
واردات
983 2022 12 737 XOF - میلیارد
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل
5793606 2023 04 5761850 دوزها
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 1.3 1 2 3 2.4 در صد
بودجه دولت -4.4 -4.6 -4.3 -3.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول 624 634 657 681 706
تولید ناخالص داخلی سرانه 749 786 827 866 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2132 2238 2355 2465 USD
تولید ناخالص داخلی 18.83 19.77 20.8 21.78 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 0.2 1 2 4 2.3 در صد
جمعیت 22.59 21.4 21.8 22.3 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 -5.8 -5.4 -5.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 110 109 110 111 امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 122 120 123 122 امتیاز
نرخ بهره 5.25 5.25 5.25 5 4.75 در صد
نرخ بیکاری 2.8 7.8 در صد
نرخ تورم 0.6 1.7 2 3.2 3.5 در صد
نرخ تورم 0.2 0.3 -0.2 0.6 1.2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 3.8 5 5 4.8 در صد
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین