• نرخ فعلی : 23,436.55
 • بالاترین قیمت روز : 24,407.06
 • پایین ترین قیمت روز : 23,361.01
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 184.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 23,932.07
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۷:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 23,932.07
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 495.52
 • نرخ فعلی : 1,766.01
 • بالاترین قیمت روز : 1,782.27
 • پایین ترین قیمت روز : 1,759.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,776.51
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۷:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 1,776.68
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.6%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10.67
 • نرخ فعلی : 87.61
 • بالاترین قیمت روز : 88.86
 • پایین ترین قیمت روز : 85.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.86
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.36%
 • نرخ بازگشایی بازار : 86.41
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۷:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 86.42
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.19
 • نرخ فعلی : 0.9821
 • بالاترین قیمت روز : 0.9857
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9804
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9839
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۷:۳۲
 • نرخ روز گذشته : 0.9837
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0016

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
12.6 2021 12 18.5 در صد
CPI مسکن آب و برق
112 2022 01 109 امتیاز
آدرس های IP
12496 2017 03 11137 IP
آسانی کسب و کار
148 2019 12 145
ارزیابی اعتبار
15 2022 07
اندازه اصل تورم
7.9 2022 01 9.1 امتیاز
بودجه دولت
-4.7 2021 12 -6.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول
641 2022 08 637
تولید ناخالص داخلی سرانه
782 2020 12 815 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
2228 2021 12 2226 USD
تولید صنعتی
-1.06 2021 06 3.6 در صد
تولید ناخالص داخلی
19.14 2020 12 17.28 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی
10.5 2022 02 11 در صد
جمعیت
20.25 2020 12 19.66 میلیون
حساب جاری
-777 2021 12 -375 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-4.5 2021 12 -2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
رتبه رقابتی
129 2019 12 125
رتبه فساد مالی
136 2021 12 129
سرعت اینترنت
774 2017 03 1030 KBps
شاخص تروریسم
7.05 2019 12 6.65
شاخص رقابتی
43.59 2019 12 43.63 امتیاز
شاخص فساد مالی
29 2021 12 30 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
97.5 2022 01 97.3 امتیاز
صادرات
496 2021 06 552 XOF - میلیارد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
110 2022 02 110 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی
110 2022 01 110 امتیاز
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا
12.77 2022 08 12.33 دوز در هر 100 نفر
میزان استفاده ازظرفیت تولید
66 2021 12 75.8 در صد
موازنه تجاری
-317 2021 06 -265 XOF - میلیارد
مخارج نظامی
580 2020 12 476 USD - میلیون
نرخ بهره
4 2022 05 4 در صد
نرخ بیکاری
7.7 2021 12 7.7 در صد
نرخ تورم
7.5 2022 02 4.5 در صد
نرخ تورم
-0.2 2022 02 0.2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
3.5 2021 12 3.8 در صد
واردات
812 2021 06 818 XOF - میلیارد
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل
2797589 2022 08 2700389 دوزها
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 12.6 10 8 6.3 5 در صد
اندازه اصل تورم 7.9 10 8 6 6 امتیاز
بودجه دولت -4.7 -4.3 -4.3 -3.5 -3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول 641 643 654 665 676
تولید ناخالص داخلی سرانه 782 855 855 855 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2228 2300 2300 2300 USD
تولید ناخالص داخلی 19.14 17.5 17.5 17.5 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 10.5 16 13 10 8 در صد
جمعیت 20.25 21.36 21.36 21.36 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 -6 -4.6 -4.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 119 118 116 115 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 110 101 102 102 102 امتیاز
میزان استفاده ازظرفیت تولید 66 67.31 68.42 68.02 69 در صد
موازنه تجاری -317 -262 -246 -264 -264 XOF - میلیارد
مخارج نظامی 580 473 473 473 473 USD - میلیون
نرخ بهره 4 4.5 4.5 4.5 4.5 در صد
نرخ بیکاری 7.7 7.8 7.8 7.5 7.5 در صد
نرخ تورم 7.5 10 8 6 5 در صد
نرخ تورم -0.2 0.6 0.7 0.3 -0.1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2.8 3 3.5 4.5 در صد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین