کنیا کنیا
کنیا

کنیا

کنیا به صورت رسمی جمهوری کنیا (به سواحلی: Jamhuri ya Kenya) کشوری است در شرق آفریقا. پایتخت آن نایروبی است و مومباسا، کیسومو و ناکورو شهرهای مهم آن محسوب می‌شوند. کشور کنیا به هشت استان تقسیم شده که هر کدام توسط یک استاندار اداره می‌شود. این استان‌ها به ۷۱ منطقه، ۲۶۲ بخش و ۱۰۸۸ ناحیه تقسیم شده‌اند. دولت بر کار استانداری‌ها نظارت می‌کند. جمعیت این کشور ۵۳٬۷۷۱٬۰۰۰ نفر است.هشتاد و پنج و نیم درصد مردم کنیا مسیحی و ۱۱ درصد مسلمان هستند. زبان‌های رسمی آنان زبان سواحلی و انگلیسی است.امور سیاسی کنیا در چارچوب نظام سیاسی ریاستی قرار دارد که رئیس‌جمهور هم رهبر کشور و هم رهبر دولت است. قوهٔ مجریه در اختیار دولت است. قوهٔ قانون‌گذاری میان دولت و مجلس ملی کنیا تقسیم شده‌است. قوهٔ قضائیه مستقل از مجریه و قانون‌گذاری است. پس از مستقل شدن، کنیا ثبات سیاسی خود را در برابر تغییرات سیاسی بحران‌های کشورهای همسایه حفظ کرده‌است. با روی کار آمدن دموکراسی، کنیایی‌ها از آزادی بیشتری برخوردار شدند.
 • نرخ فعلی : 109.75
 • بالاترین قیمت روز : 109.75
 • پایین ترین قیمت روز : 109.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 109.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 132.82
 • بالاترین قیمت روز : 132.82
 • پایین ترین قیمت روز : 132.82
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 132.82
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 12.561
 • بالاترین قیمت روز : 12.804
 • پایین ترین قیمت روز : 12.561
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 12.561
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 8,972.75
 • بالاترین قیمت روز : 9,017.5
 • پایین ترین قیمت روز : 8,675.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 2,901.14
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 209.28%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 6,071.61

بازارهای ارزی کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / شیلینگ کنیا 109.75 - 109.7 109.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۰۸
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ کنیا 7.267 - 7.267 7.267 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۸:۲۱
شیلینگ کنیا / راند آفریقای جنوبی 0.1374 - 0.1374 0.1374 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۸:۲۱
یورو / شیلینگ کنیا 132.82 - 132.82 132.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۸:۲۱
دلار کانادا / شیلینگ کنیا 86.22 - 86.22 86.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۶

شاخص های بورس کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 1941.39 - 1941.39 1941.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Nairobi All Share 161.67 - 161.67 161.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
FTSE NSE Kenya 25 209.8 - 208.55 211.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE NSE Kenya 15 186.06 - 185.54 186.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Procter & Gamble DRC 125.98 - 125.98 126.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
Netflix Inc DRC 516.39 - 516.19 516.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
SoftBank Group 46.74 - 46.71 46.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
Apple 121.42 - 121.41 121.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
Alphabet Inc C 2108.54 - 2107.84 2108.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸

بازار اوراق قرضه کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 25Y 13.628 - 13.628 13.834 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 3M 7.024 - 7.024 7.024 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Kenya 6M 7.765 - 7.765 7.765 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Kenya 1Y 9.071 - 9.071 9.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Kenya Overnight 5.049 - 5.049 5.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۰۱

شاخص‌های اقتصادی کنیا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 03 106801 0 : 107329 روزانه 2021-03

Coronavirus Recovered

0 2021 03 87099 0 : 87176 روزانه 2021-03

Coronavirus Deaths

0 2021 03 1870 0 : 1873 روزانه 2021-03

آدرس های IP

0 2017 03 1148803 21502 : 2368112 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 61 56 : 129 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-478312.20 2020 06 -314217 -711424 : 34232 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 03 : ماهیانه 33

اوراق قرضه دولتی ده ساله

12.25 2021 03 12.63 0.34 : 17.35 روزانه

بدهی های دولت

7254.46 2020 11 7163 724 : 7254 ماهیانه

بودجه دولت

-5.60 2019 12 -6.7 -8.2 : 0.81 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

62.40 2019 12 59.1 38.2 : 78.3 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

3793.29 2020 12 3772 362 : 3793 ماهیانه

بازار سهام

1941.39 2021 03 1937 1005 : 6161 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2014 12 10 10 : 14.8 سالیانه ٪

پول

109.55 2021 03 110 60.35 : 112 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

24418.00 2020 09 23538 18128 : 29142 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

4329.90 2019 12 4204 2834 : 4330 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1237.50 2019 12 1202 480 : 1238 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1226025.00 2020 09 1199192 705260 : 1351050 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

15023.00 2020 09 13248 4195 : 15023 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

241335.00 2020 09 308699 142195 : 352195 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

83989.00 2020 09 72888 24862 : 83989 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

116390.00 2020 09 119555 82195 : 125178 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

34659.00 2020 09 36080 15489 : 36299 سه ماهه

تولید سیمان

716853.00 2020 11 768898 154781 : 768898 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

96705.00 2020 09 77414 47476 : 106123 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

-0.19 2020 09 -0.79 -2.76 : 6.77 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

52254.00 2020 09 59272 31113 : 59272 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

900252.20 2019 12 879106 637 : 976086 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2018 06 1044017 93720 : 1050524 ماهیانه KES - میلیون

تورم مواد غذایی

6.93 2021 02 7.36 -1.15 : 26.2 ماهیانه

تولید الکتریسیته

1012.24 2020 12 998 442 : 1023 ماهیانه

تولید خودرو

798.00 2020 09 768 159 : 1139 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

95.50 2019 12 87.78 0.79 : 95.5 سالیانه

ثبت خودرو

35180.00 2020 11 39509 3071 : 39509 ماهیانه

جمعیت

47.60 2019 12 47.8 8.11 : 47.8 سالیانه 2019-12

جواز ساختمان

16918.34 2020 11 12768 390 : 54874 ماهیانه

حداقل دستمزد

13572.00 2020 05 13572 1700 : 13572 سالیانه 2020-05

حساب جاری

-4744.00 2020 12 -4906 -5987 : 160 ماهیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.60 2019 12 -5 -12.2 : 2.2 سالیانه 2019-12

حواله

299579.26 2020 12 257686 25154 : 299579 ماهیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 19100 16400 : 19100 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 62300 60500 : 62300 سالیانه

درآمدهای دولت

629.98 2020 11 510 11.89 : 1739 ماهیانه

درآمد قابل تصرف شخص

8591.30 2019 12 7934 1357 : 8591 سالیانه

ذخایر ارزی

12991.90 2020 12 12552 853 : 13806 ماهیانه

ذخایر طلا

0.00 2020 03 0 0 : 0.02 سه ماهه

رابطه مبادله

68.00 2018 12 75.5 68 : 100 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 93 88 : 106 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 137 52 : 154 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 14958 209 : 14958 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

135897.00 2019 12 164708 871 : 164708 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 28 19 : 31 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 5.76 2.56 : 6.66 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 53.67 3.61 : 54.14 سالیانه

شاخص PMI تولید

50.90 2021 02 53.2 34.4 : 59.1 ماهیانه

صادرات

57509.00 2020 12 50789 9007 : 64484 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

113.36 2021 02 113 2.89 : 113 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 12 1760 71.5 : 1760 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 11 3224 231 : 3238 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 12 3952313 244755 : 3990901 ماهیانه

قیمت تولید

102.07 2020 09 102 95.1 : 117 سه ماهه

قیمت گازوئیل

0.99 2020 12 0.97 0.4 : 1.59 ماهیانه

گردش سرمایه

-2756.40 2020 11 -3074 -6986 : 2284 ماهیانه

موازنه تجاری

-103947.00 2020 12 -88253 -119463 : -2175 ماهیانه 2020-12

مخارج نظامی

1023.00 2018 12 1015 28.1 : 1493 سالیانه

نرخ تورم

0.70 2021 02 0.63 -1.2 : 3.5 ماهیانه

نرخ وام بانکی

11.99 2020 11 11.92 9 : 32.28 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

14.00 2020 12 16 14 : 16 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

4.20 2020 09 -8.2 -8.2 : 4.2 سه ماهه 2020-09

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-1.10 2020 09 -5.5 -5.5 : 11.6 سه ماهه

نرخ تورم

5.78 2021 02 5.69 3.18 : 31.5 ماهیانه 2021-02

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ بیکاری

7.20 2020 09 10.4 4.7 : 12.2 سه ماهه 2020-09

نرخ بهره سپرده

7.50 2019 12 8.3 2.43 : 18.4 سالیانه

نرخ بهره بین بانکی

5.29 2020 12 3.27 0.4 : 68.3 ماهیانه

نرخ بهره

7.00 2021 01 7 0.83 : 84.67 روزانه 2021-01

واردات

161455.69 2020 12 139042 13453 : 168020 ماهیانه

ورود توریست

47406.00 2020 12 31875 12 : 158949 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 21400 20900 : 22400 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 47500 46600 : 48500 سالیانه

هزینه های دولت

734790.80 2019 12 700444 998 : 734791 سالیانه

هزینه های مالی

1190.96 2020 12 931 13.83 : 2385 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -478312.20 -1350 -1800 -465 -460 -465
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.25 12.68 12.9 13.13 12.46 13.58
بدهی های دولت 7254.46 6500 6700 6700 6650 6580
بودجه دولت -5.60 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -6.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.40 69 69 69 69 73 2019-12
بدهی خارجی 3793.29 4200 4350 4200 3880 4300
بازار سهام 1941.39 1870 1838 1806 1903 1743
پول 109.55 110 110 111 110 111
تولید ناخالص داخلی از خدمات 24418.00 24425 24683 24940 28391 26486
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4329.90 4320 4320 4320 4320 4450
تولید ناخالص داخلی سرانه 1237.50 1230 1230 1230 1230 1350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1226025.00 1249179 1262354 1275528 1396812 1354611
تولید ناخالص داخلی از معادن 15023.00 13818 13963 14109 14902 14984
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 241335.00 321627 325019 328411 363465 348772
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 83989.00 76022 76824 77626 70238 82439
تولید ناخالص داخلی از ساخت 116390.00 123874 125180 126487 130000 134329
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34659.00 37631 38028 38425 36082 40808
تولید سیمان 716853.00 525000 530000 545000 550000 550000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 96705.00 80586 81436 82286 87087 87388
تغییر قیمت تولید کننده -0.19 -1.3 1.8 1.4 0.7 2.1
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52254.00 61821 62473 63125 51650 67038
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 900252.20 938963 948866 958769 930861 1018212
تورم مواد غذایی 6.93 5 6 5.5 4.3 5.7
تولید الکتریسیته 1012.24 950 970 965 985 1050
تولید خودرو 798.00 620 650 630 700 700
تولید ناخالص داخلی 95.50 85 85 85 85 97
ثبت خودرو 35180.00 24800 26000 25800 23400 27500
جمعیت 47.60 50.35 50.35 51.4 50.35 52.6 2019-12
جواز ساختمان 16918.34 25000 23000 23000 18000 35000
حداقل دستمزد 13572.00 15000 15000 15000 13572 15000 2020-05
حساب جاری -4744.00 -4000 -5000 -4200 -3800 -4400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.3 2019-12
حواله 299579.26 280000 265000 270000 255000 275000
درآمدهای دولت 629.98 1500 1100 1250 1200 1500
درآمد قابل تصرف شخص 8591.30 8961 9055 9150 8883 9717
ذخایر ارزی 12991.90 13200 13180 12750 12400 13300
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
رابطه مبادله 68.00 72.1 72.1 73.4 72.1 73.4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 135897.00 120000 120000 120000 120000 140000
شاخص PMI تولید 50.90 51 53 52 49.5 54
صادرات 57509.00 55000 60000 54000 49300 57000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.36 114 114 118 113 124
قیمت تولید 102.07 100 104 104 102 106
قیمت گازوئیل 0.99 0.89 0.85 0.81 0.94 0.77
گردش سرمایه -2756.40 -5200 -6500 -6100 -4700 -7200
موازنه تجاری -103947.00 -103700 -92000 -86500 -73000 -86500 2020-12
مخارج نظامی 1023.00 940 940 940 940 960
نرخ تورم 0.70 0.8 -0.1 0.8 1 1
نرخ وام بانکی 11.99 11.5 11.5 13.05 11.75 11.25
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20 1.3 1 1.3 0.9 1.1 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 4.3 5.4 6.5 3.4 6.2
نرخ تورم 5.78 5.1 5.2 5.2 5.4 5.3 2021-02
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ بیکاری 7.20 13.6 12.9 12.3 12 9.8 2020-09
نرخ بهره سپرده 7.50 7.25 7.25 8.2 7.5 7
نرخ بهره بین بانکی 5.29 2.44 2.44 3.82 2.69 2.19
نرخ بهره 7.00 6.75 6.5 6.5 6.75 6.25 2021-01
واردات 161455.69 147000 150000 152000 153000 160000
ورود توریست 47406.00 90000 125000 118000 45000 145000
هزینه های دولت 734790.80 766387 774470 782552 759774 831070
هزینه های مالی 1190.96 2850 2940 3000 3000 3200
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی