کنیا کنیا
کنیا

کنیا

کنیا به صورت رسمی جمهوری کنیا (به سواحلی: Jamhuri ya Kenya) کشوری است در شرق آفریقا. پایتخت آن نایروبی است و مومباسا، کیسومو و ناکورو شهرهای مهم آن محسوب می‌شوند. کشور کنیا به هشت استان تقسیم شده که هر کدام توسط یک استاندار اداره می‌شود. این استان‌ها به ۷۱ منطقه، ۲۶۲ بخش و ۱۰۸۸ ناحیه تقسیم شده‌اند. دولت بر کار استانداری‌ها نظارت می‌کند. جمعیت این کشور ۵۳٬۷۷۱٬۰۰۰ نفر است.هشتاد و پنج و نیم درصد مردم کنیا مسیحی و ۱۱ درصد مسلمان هستند. زبان‌های رسمی آنان زبان سواحلی و انگلیسی است.امور سیاسی کنیا در چارچوب نظام سیاسی ریاستی قرار دارد که رئیس‌جمهور هم رهبر کشور و هم رهبر دولت است. قوهٔ مجریه در اختیار دولت است. قوهٔ قانون‌گذاری میان دولت و مجلس ملی کنیا تقسیم شده‌است. قوهٔ قضائیه مستقل از مجریه و قانون‌گذاری است. پس از مستقل شدن، کنیا ثبات سیاسی خود را در برابر تغییرات سیاسی بحران‌های کشورهای همسایه حفظ کرده‌است. با روی کار آمدن دموکراسی، کنیایی‌ها از آزادی بیشتری برخوردار شدند.
 • نرخ فعلی : 111
 • بالاترین قیمت روز : 111.35
 • پایین ترین قیمت روز : 110.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ آذر
 • نرخ روز گذشته : 111
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 134.57
 • بالاترین قیمت روز : 134.63
 • پایین ترین قیمت روز : 132.98
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.62
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 134.63
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۱:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 134.74
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17
 • نرخ فعلی : 12.028
 • بالاترین قیمت روز : 12.028
 • پایین ترین قیمت روز : 12.028
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ آذر
 • نرخ روز گذشته : 12.028
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 7,756
 • بالاترین قیمت روز : 7,773.5
 • پایین ترین قیمت روز : 7,660.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ آذر
 • نرخ روز گذشته : 50,300
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 548.53%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 42,544

بازارهای ارزی کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / شیلینگ کنیا 134.57 - 132.98 134.63 1.59 1.20% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۰۱
پوند انگلیس / شیلینگ کنیا 149.262 - 147 149.262 2.26 1.54% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۰۱
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ کنیا 7.29 - 7.212 7.31 0.08 1.08% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۰۰
دلار هنگ کنگ / شیلینگ کنیا 14.3217 14.322 14.3217 14.322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۴۹
فورینت مجارستان / شیلینگ کنیا 0.3749 0.3748 0.3748 0.3753 0.00 0.32% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۴۹

شاخص های بورس کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE NSE Kenya 25 192.43 - 190.24 193.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE NSE Kenya 15 172.2 - 171.86 173.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۰۲
Kenya NSE 20 1778.46 - 1778.46 1778.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
Nairobi All Share 146.76 - 146.76 146.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 33 - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۳۹
East African Breweries 154.99 - 154.99 154.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۳۹
Equity Group 35.42 - 35.42 35.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۳۹
KCB Group 36.99 - 36.99 36.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۳۹
Co-operative Bank 11.65 - 11.65 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۳۹

بازار اوراق قرضه کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 3Y 10.143 - 10.143 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 4Y 10.288 - 10.282 10.288 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 7Y 11.708 - 11.708 11.708 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 8Y 11.693 - 11.693 11.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Kenya 9Y 11.926 - 11.926 11.976 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱

شاخص‌های اقتصادی کنیا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 11 82605 0 : 83316 روزانه 2020-11

Coronavirus Recovered

0 2020 12 55344 0 : 55610 روزانه 2020-12

Coronavirus Deaths

0 2020 12 1469 0 : 1474 روزانه 2020-12

آدرس های IP

0 2017 03 1148803 21502 : 2368112 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 61 56 : 129 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-478312.20 2020 06 -314217 -711424 : 34232 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 11 : ماهیانه 33

اوراق قرضه دولتی ده ساله

11.75 2020 11 11.8 0.34 : 17.35 روزانه

بدهی های دولت

6693.68 2020 06 6283 724 : 6694 ماهیانه

بودجه دولت

-5.60 2019 12 -6.7 -8.2 : 0.81 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

57.00 2018 12 57.1 38.2 : 78.3 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

3515.81 2020 06 3496 362 : 3516 ماهیانه

بازار سهام

1758.05 2020 11 1781 1005 : 6161 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2014 12 10 10 : 14.8 سالیانه ٪

پول

110.00 2020 11 110 60.35 : 110 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

23418.00 2020 06 27457 18128 : 29142 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

4329.90 2019 12 4204 2834 : 4330 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1237.50 2019 12 1202 480 : 1238 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1197679.00 2020 06 1350882 705260 : 1350882 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

13248.00 2020 06 14412 4195 : 14412 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

308367.00 2020 06 351514 142195 : 351514 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

72888.00 2020 06 67928 24862 : 79320 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

118767.00 2020 06 125725 82195 : 125725 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

36080.00 2020 06 34896 15489 : 36299 سه ماهه

تولید سیمان

628496.00 2020 07 510919 154781 : 591612 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

77264.00 2020 06 84223 47476 : 106123 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

-0.19 2020 06 1.07 -2.76 : 6.77 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

59272.00 2020 06 49952 31113 : 59272 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

900252.20 2019 12 879106 637 : 976086 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2018 06 1044017 93720 : 1050524 ماهیانه KES - میلیون

تورم مواد غذایی

5.76 2020 10 5.76 -1.15 : 26.2 ماهیانه

تولید الکتریسیته

972.51 2020 09 977 442 : 996 ماهیانه

تولید خودرو

560.00 2020 04 830 159 : 1139 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

95.50 2019 12 87.78 0.79 : 95.5 سالیانه

ثبت خودرو

27116.00 2020 05 9249 3071 : 32441 ماهیانه

جمعیت

47.60 2019 12 47.8 8.11 : 47.8 سالیانه 2019-12

جواز ساختمان

6013.02 2020 05 21034 390 : 54874 ماهیانه

حداقل دستمزد

13572.00 2020 05 13572 1700 : 13572 سالیانه 2020-05

حساب جاری

-5066.90 2020 06 -4946 -5987 : 160 ماهیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.60 2019 12 -5 -12.2 : 2.2 سالیانه 2019-12

حواله

276987.67 2020 07 288544 25154 : 295317 ماهیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 19100 16400 : 19100 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 62300 60500 : 62300 سالیانه

درآمدهای دولت

1739.45 2020 06 1602 11.89 : 1739 ماهیانه

درآمد قابل تصرف شخص

8591.30 2019 12 7934 1357 : 8591 سالیانه

ذخایر ارزی

13680.90 2020 06 13806 853 : 13806 ماهیانه

ذخایر طلا

0.00 2020 03 0 0 : 0.02 سه ماهه

رابطه مبادله

68.00 2018 12 75.5 68 : 100 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 93 88 : 106 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 144 52 : 154 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 14958 209 : 14958 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

135897.00 2019 12 164708 871 : 164708 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 27 19 : 28 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.11 2.56 : 6.66 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 53.67 3.61 : 54.14 سالیانه

شاخص PMI تولید

59.10 2020 10 56.3 34.4 : 59.1 ماهیانه

صادرات

54163.00 2020 08 52000 9007 : 64484 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

109.60 2020 10 109 2.89 : 110 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 08 1684 71.5 : 1684 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 08 3237 231 : 3237 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 08 3905444 244755 : 3905444 ماهیانه

قیمت تولید

102.07 2020 06 101 95.1 : 117 سه ماهه

قیمت گازوئیل

0.98 2020 09 0.97 0.4 : 1.59 ماهیانه

گردش سرمایه

-4451.50 2020 06 -4170 -7041 : 2284 ماهیانه

موازنه تجاری

-83612.00 2020 08 -86761 -119463 : -2175 ماهیانه 2020-08

مخارج نظامی

1023.00 2018 12 1015 28.1 : 1493 سالیانه

نرخ تورم

0.95 2020 10 0.95 -1.2 : 3.5 ماهیانه

نرخ وام بانکی

11.94 2020 08 11.92 9 : 32.28 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

14.00 2020 12 16 14 : 16 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-9.10 2020 06 1.1 -9.1 : 3.84 سه ماهه 2020-06

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-5.70 2020 06 4.9 -5.7 : 11.6 سه ماهه

نرخ تورم

5.46 2020 10 4.2 3.18 : 31.5 ماهیانه 2020-10

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ بیکاری

10.40 2020 06 5.2 4.7 : 12.2 سه ماهه 2020-06

نرخ بهره سپرده

7.50 2019 12 8.3 2.43 : 18.4 سالیانه

نرخ بهره بین بانکی

2.63 2020 09 2.77 0.4 : 68.3 ماهیانه

نرخ بهره

7.00 2020 09 7 0.83 : 84.67 روزانه 2020-09

واردات

137776.00 2020 08 138761 13453 : 168020 ماهیانه

ورود توریست

20164.00 2020 09 13919 12 : 158949 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 21400 20900 : 22400 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 47500 46600 : 48500 سالیانه

هزینه های دولت

734790.80 2019 12 700444 998 : 734791 سالیانه

هزینه های مالی

2217.76 2020 06 1916 13.83 : 2385 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -478312.20 -1350 -1800 -1350 -460 -465
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.75 12.22 12.43 12.65 12.01 13.09
بدهی های دولت 6693.68 6650 6500 6700 6580 6700
بودجه دولت -5.60 -7.6 -7.6 -7.6 -8.9 -7.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 62 62 62 68 62 2018-12
بدهی خارجی 3515.81 3880 4200 4350 4400 4200
بازار سهام 1758.05 1720 1690 1661 1750 1603
پول 110.00 110 111 111 110 111
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23418.00 30016 28391 28638 29642 31628
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4329.90 4100 4320 4320 4100 4320
تولید ناخالص داخلی سرانه 1237.50 1090 1230 1230 1090 1230
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1197679.00 1296751 1396873 1409031 1344373 1430412
تولید ناخالص داخلی از معادن 13248.00 12774 14902 15032 14865 15861
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 308367.00 210379 363344 366507 250628 267420
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72888.00 81700 70238 70849 76337 81452
تولید ناخالص داخلی از ساخت 118767.00 116687 130000 131131 127682 136237
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36080.00 32828 36082 36397 34812 37144
تولید سیمان 628496.00 550000 525000 530000 530000 545000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 77264.00 109307 87179 87937 97271 103788
تغییر قیمت تولید کننده -0.19 0.7 -1.3 1.8 1.2 1.4
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 59272.00 52193 51650 52100 49238 52537
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 900252.20 927260 930861 938963 1651173 1761801
تورم مواد غذایی 5.76 4.3 5 6 4 5.5
تولید الکتریسیته 972.51 985 950 970 1000 965
تولید خودرو 560.00 700 620 650 570 630
تولید ناخالص داخلی 95.50 70 85 85 70 85
ثبت خودرو 27116.00 23400 24800 26000 21800 25800
جمعیت 47.60 50.2 50.35 50.35 49.6 51.4 2019-12
جواز ساختمان 6013.02 10000 18000 25000 8000 23000
حداقل دستمزد 13572.00 13572 13572 15000 13572 15000 2020-05
حساب جاری -5066.90 -3800 -4000 -5000 -4100 -4200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -4.8 -4.6 -4.6 -4.8 -4.6 2019-12
حواله 276987.67 275000 255000 280000 290000 270000
درآمدهای دولت 1739.45 1400 1200 1500 1550 1250
درآمد قابل تصرف شخص 8591.30 8849 8883 8961 8055 8595
ذخایر ارزی 13680.90 12400 13200 13180 12400 12750
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
رابطه مبادله 68.00 72.1 72.1 72.1 72.1 73.4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 135897.00 85000 120000 120000 85000 120000
شاخص PMI تولید 59.10 49.5 51 53 50.2 52
صادرات 54163.00 49300 55000 60000 58000 54000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.60 112 114 114 110 116
قیمت تولید 102.07 104 102 100 127 130
قیمت گازوئیل 0.98 0.71 0.68 0.64 1.01 0.95
گردش سرمایه -4451.50 -4700 -5200 -6500 -6000 -6100
موازنه تجاری -83612.00 -103700 -92000 -90000 -73000 -86500 2020-08
مخارج نظامی 1023.00 890 940 940 890 940
نرخ تورم 0.95 1 0.8 -0.1 1.2 0.8
نرخ وام بانکی 11.94 11.69 11.69 11.44 11.94 11.44
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.10 1.6 1.8 1.4 1.4 1.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.70 3.4 4.3 4.5 3 4.3
نرخ تورم 5.46 4.7 5.1 5.2 5 5.2 2020-10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ بیکاری 10.40 6 6.2 5.7 5.7 7 2020-06
نرخ بهره سپرده 7.50 7.25 7.25 7 7.5 7
نرخ بهره بین بانکی 2.63 2.38 2.38 2.13 2.63 2.13
نرخ بهره 7.00 6.75 6.75 6.5 7 6.5 2020-09
واردات 137776.00 153000 147000 150000 145000 152000
ورود توریست 20164.00 45000 90000 125000 30000 118000
هزینه های دولت 734790.80 756835 759774 766387 802851 856642
هزینه های مالی 2217.76 2750 3000 2850 2600 3000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی