شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن ژاپن
 • نرخ فعلی : 9,424.5
 • بالاترین قیمت روز : 9,447.6
 • پایین ترین قیمت روز : 9,379.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 20.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,420.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۳۰:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 9,417.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.3
 • نرخ فعلی : 1,729.07 (JPY)
 • بالاترین قیمت روز : 1,733.55
 • پایین ترین قیمت روز : 1,729.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.82
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,731.71
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 1,731.36
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.29
 • نرخ فعلی : 35.34 (JPY)
 • بالاترین قیمت روز : 35.49
 • پایین ترین قیمت روز : 34.83
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.57%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 34.91
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.43
 • نرخ فعلی : 0.9007 (JPY)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9021
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9004
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.902
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9015
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0008

بازارهای ارزی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
تاکا بنگلادش / ین ژاپن تقاضا 1.2629 - 1.2629 1.2629 0.00 0.32% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۳:۰۷
فرانک سوییس / ین ژاپن 112.19 112.2 112.06 112.23 0.09 0.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲
ین ژاپن / فرانک سوییس تقاضا 0.8916 0.8918 0.8915 0.893 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲
دلار استرالیا / ین ژاپن 71.88 71.91 71.8 71.93 0.05 0.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲
پزوی آرژانتین / ین ژاپن تقاضا 1.5769 1.5766 1.5733 1.5777 0.00 0.24% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲

شاخص های بورس ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikkei 1000 1866.05 - 1866.05 1866.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۶:۰۱
Nikkei 300 322.04 - 322.04 322.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۶:۰۱
Nikkei 500 2207.57 - 2207.57 2207.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۶:۰۱
Nikkei JQ Average 3415.05 - 3415.05 3415.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۶:۰۱
Nikkei Volatility 27.6 - 27.6 27.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۶:۰۱

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Isuzu Motors 7.27 - 7.27 858.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۲:۳۵
Asahi Glass 4.75 - 2672 4.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۲:۳۵
Hino Motors 57.6 - 57.6 615 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۲:۳۵
NSK 13.26 - 13.26 731 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۲:۳۵
Nikon Corp. 9.03 - 9.03 931 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۲:۳۵

بازار اوراق قرضه ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1Y -0.166 - -0.166 -0.166 0.01 -3.49% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۳۰
Japan 2Y -0.164 - -0.164 -0.164 0.00 -1.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۳۰
Japan 3Y -0.171 - -0.171 -0.171 0.00 -0.58% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۳۰
Japan 4Y -0.145 - -0.145 -0.145 0.00 -1.36% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۳۰
Japan 8Y -0.084 - -0.084 -0.084 0.00 -1.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۳۰

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month 2370 - 2370 2370 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
AMOne DIAM World REIT Index Fund Di 2413 - 2413 2413 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun 36145 - 36145 36145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund 13192 - 13192 13192 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont 4586 - 4586 4586 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 304.32 304.16 304.16 304.74 2.99 0.99% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۳۰
ETFS Natural Gas 0.0139 - 0.0138 0.0145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۳۰
Samsung KODEX Samsung Group 6800 - 6710 6800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۱:۳۰
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS 10260 - 10260 10340 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS 3920 - 3920 4050 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱

شاخص‌های اقتصادی ژاپن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Nurses

0 2016 12 11.6 8.91 : 12 سالیانه 2016-12

Machine Tool Orders

56127.00 2020 04 77447 19037 : 182860 ماهیانه

Tertiary Industry Index

0 2020 03 101 73.2 : 107 ماهیانه

Tokyo Cpi

0 2020 04 102 31.3 : 104 ماهیانه

All Industry Activity Index

0 2020 03 103 94.2 : 109 ماهیانه

Jobs To Applications Ratio

1.32 2020 03 1.45 0.42 : 1.93 ماهیانه

Medical Doctors

0 2016 12 2.43 1.17 : 2.5 سالیانه 2016-12

Coronavirus Deaths

0 2020 05 882 1 : 895 روزانه 2020-05

Hospitals

0 2017 12 66.51 66.39 : 81.82 سالیانه 2017-12

Coronavirus Recovered

0 2020 05 14627 101 : 14801 روزانه 2020-05

CPI مسکن آب و برق

100.40 2020 04 100 25.5 : 102 ماهیانه

Hospital Beds

0 2017 12 13.11 13.05 : 15.58 سالیانه 2017-12

Coronavirus Cases

0 2020 05 17409 1 : 17446 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 39 13 : 39 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 43995715 23570249 : 44977757 سه ماهه

افراد بیکار

0 2020 02 1640 490 : 3680 ماهیانه 2020-02

افراد شاغل

0 2020 02 67400 38370 : 67820 ماهیانه 2020-02

اندازه اصل تورم

-0.20 2020 04 0.4 -2.4 : 24.7 ماهیانه 2020-04

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.01 2020 05 0 -0.29 : 7.59 روزانه

اطمینان کسب و کار

-8.00 2020 03 0 -58 : 53 سه ماهه 2020-03

استخدام تمام وقت

0 2020 03 22080 19397 : 22226 ماهیانه 2020-03

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 99.2 68.6 : 136 ماهیانه

ارزش بودجه دولت

0 2019 09 -117024 -347513 : 91505 سه ماهه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 77

استخراج معدن

-4.60 2020 03 -1.2 -16.1 : 16.2 ماهیانه

بررسی ناظران اقتصاد

7.90 2020 04 14.2 7.9 : 57.6 ماهیانه

بهره وری

94.00 2020 02 102 66.8 : 118 ماهیانه 2020-02

بودجه دولت

-3.80 2018 12 -4.8 -8.3 : 2.58 سالیانه 2018-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

223.80 2018 12 219 217 : 292 سالیانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

59.00 2019 12 58.6 20.3 : 72.2 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

238.20 2018 12 238 50.6 : 238 سالیانه 2018-12

بازار سهام

21877.89 2020 05 21916 1020 : 38957 روزانه

بدهی خارجی

0 2019 12 467002 141743 : 467002 سه ماهه 2019-12

پی ام آی غیر توليدی

8.00 2020 03 20 -41 : 57 سه ماهه

پول

107.77 2020 05 108 75.55 : 358 روزانه

پی ام آی مرکب

27.40 2020 05 25.8 25.8 : 54.1 ماهیانه

پست های خالی شغلی

831.73 2020 03 876 266 : 1027 ماهیانه 2020-03

پس انداز های شخصی

17.10 2020 03 28.3 -9.9 : 59.2 ماهیانه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از ساخت

112294.90 2018 12 110279 77688 : 112295 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

29224.80 2018 12 29524 23962 : 41780 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

9761.20 2018 12 9658 8642 : 13902 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

25280.00 2018 12 25240 23920 : 28606 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

26309.00 2018 12 26231 22255 : 26536 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

4685.40 2018 12 4617 4576 : 6807 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

524854.60 2020 03 529375 255946 : 539436 سه ماهه 2020-03

تولید نفت خام

4.00 2020 01 4 3 : 13 ماهیانه 2020-01

تولیدات صنعتی

-9.10 2020 03 -0.3 -16.5 : 6.8 ماهیانه

تولید ناخالص ملی

547995.60 2020 03 553288 260680 : 563183 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

39293.50 2018 12 38907 30582 : 39294 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

5110.00 2019 12 4971 44.31 : 6203 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

48919.60 2018 12 48439 8608 : 48920 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

225.20 2018 12 232 208 : 922 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

21744.70 2018 12 21981 21745 : 26170 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-13.70 2020 04 -4.7 -14.3 : 36.5 ماهیانه 2020-04

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-9.60 2020 04 -4.5 -13.7 : 8.3 ماهیانه 2020-04

تولید فولاد

0 2020 03 7916 1177 : 10775 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

124221.00 2020 03 125487 71463 : 141806 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

619030.60 2020 04 604432 4864 : 619031 ماهیانه 2020-04

تسهیلات اعتباری خریدار

322072.00 2019 12 322298 278351 : 518228 سه ماهه 2019-12

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 719 -6566 : 7662 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

-2.30 2020 04 -0.4 -8.6 : 33.8 ماهیانه 2020-04

تولید صنعتی

-5.20 2020 03 -5.6 -37.2 : 29.3 ماهیانه

تولید صنعتی

-14.40 2020 03 -5.7 -37.2 : 30 ماهیانه

تولید سیمان

0 2020 01 5198 4218 : 9368 ماهیانه

تولید خودرو

666947.00 2020 02 659155 249772 : 961994 ماهیانه

تورم مواد غذایی

2.10 2020 04 1.4 -3.7 : 31.6 ماهیانه 2020-04

تمایلات کسب و کار کوچک

-15.00 2020 03 -9 -60 : 46 سه ماهه

ثبت خودرو

144674.00 2020 04 321865 83044 : 585449 ماهیانه

جمعیت

126.01 2019 12 126 83.2 : 128 سالیانه 2019-12

حساب جاری

1971.04 2020 03 3169 -1456 : 3360 ماهیانه 2020-03

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

3.50 2018 12 4 -1 : 4.7 سالیانه 2018-12

حداقل دستمزد

901.00 2019 10 874 663 : 901 سالیانه 2019-10

خانه های مسکونی نوساز

-12.90 2020 04 -7.6 -43.96 : 67.63 ماهیانه 2020-04

دستمزد

317637.00 2020 03 299523 52914 : 883791 ماهیانه 2020-03

دستمزد در تولید

339003.00 2020 03 330882 9785 : 868487 ماهیانه 2020-03

درخواست پناهندگی

0 2018 06 914 13 : 1982 ماهیانه افراد

درآمد قابل تصرف شخص

397.87 2020 03 450 35.36 : 1080 ماهیانه 2020-03

درآمد گردشگری

5817000.00 2020 03 7977000 821000 : 30450000 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 03 765 754 : 765 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

0 2020 04 1366200 455 : 1368600 ماهیانه 2020-04

رشد دستمزد

0.10 2020 03 0.7 -7.1 : 35.02 ماهیانه 2020-03

رویترز صفحه اول Tankan

-44.00 2020 05 -30 -78 : 39 ماهیانه

رشد GDP سالانه

-3.40 2020 03 -7.3 -17.8 : 12.9 سه ماهه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 18 14 : 25 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 5 5 : 10 سالیانه

رابطه مبادله

0 2020 03 98.4 83.1 : 276 ماهیانه

سفارشات ماشین آلات

-0.40 2020 03 2.3 -16.8 : 25.5 ماهیانه

سن بازنشستگی زنان

63.00 2019 12 62 60 : 63 سالیانه 2019-12

سن بازنشستگی مردان

63.00 2019 12 62 60 : 63 سالیانه 2019-12

سفارشات ساخت و ساز

-14.20 2020 04 -14.3 -42.8 : 105 ماهیانه

سود شرکت سهامی

18575.90 2019 12 17323 43.24 : 26401 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

19320.76 2020 03 12143 -3825 : 70907 ماهیانه 2020-03

سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی

-432.90 2020 05 238 -3072 : 4169 هفتگی

سرعت اینترنت

0 2017 03 19575 6542 : 20172 سه ماهه

سرمایه گذاری سهام خارجی

75.40 2020 05 -92.7 -2162 : 1577 هفتگی

سرمایه گذاری خصوصی

-3.50 2019 12 7.1 -25.33 : 12.8 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 73 58 : 80 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

97.90 2020 04 99.9 38.5 : 104 ماهیانه

شاخص همزمان

90.20 2020 03 95.4 69.3 : 107 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 82.47 5.36 : 82.47 سالیانه

شاخص مسکن

111.71 2019 12 113 97.26 : 116 ماهیانه 2019-12

شاخص PMI تولید

38.40 2020 05 41.9 29.6 : 56.2 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 2.93 0 : 3.6 سالیانه

شاخص PMI خدمات

25.30 2020 05 21.5 21.5 : 55.3 ماهیانه

شاخص اقتصادی مقدم

84.70 2020 03 91.9 72.2 : 108 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

101.90 2020 04 102 17.4 : 102 ماهیانه 2020-04

صادرات

5202.33 2020 04 6358 105 : 7682 ماهیانه 2020-04

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 03 105 87.8 : 120 سه ماهه 2020-03

ضریب اطمینان مصرف کننده

24.00 2020 05 21.6 21.6 : 50.8 ماهیانه 2020-05

عرضه پول M3

0 2020 03 1381664 1008505 : 1387486 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M2

0 2020 03 1039844 8404 : 1046008 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M1

0 2020 03 819689 3921 : 830310 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M0

0 2020 03 103542 2130 : 104553 ماهیانه 2020-04

قیمت مصرف کننده اصلی

101.60 2020 04 102 31 : 102 ماهیانه 2020-04

قیمت گازوئیل

1.18 2020 05 1.2 0.91 : 2 ماهیانه 2020-05

قیمت واردات

0 2020 03 94.1 45.9 : 190 ماهیانه 2020-04

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2020 03 7501 1988 : 7613 ماهیانه 2020-03

قیمت تولید

99.60 2020 04 101 47.4 : 112 ماهیانه 2020-04

قیمت صادرات

0 2020 04 90.4 84.1 : 207 ماهیانه 2020-04

گردش سرمایه

0 2020 03 25837 -26928 : 51996 ماهیانه 2020-03

میزان رشد وام

3.00 2020 04 2 -5 : 3.6 ماهیانه 2020-04

میزان ساخت و ساز

0 2020 03 -4.6 -17 : 14.5 ماهیانه 2020-03

موازنه تجاری

-930.40 2020 04 5.41 -2795 : 1609 ماهیانه 2020-04

میزان سفارشات جدید

0 2020 02 982 694 : 1624 ماهیانه

مخارج نظامی

45362.00 2018 12 45387 7733 : 45627 سالیانه

مخارج خانوار

-6.00 2020 03 -0.3 -10.6 : 9.5 ماهیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

38.90 2018 12 38.9 35.03 : 40.91 سالیانه 2018-12

نرخ مالکیت مسکن

61.70 2013 12 61.1 59.8 : 61.7 سالیانه 2013-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-2.00 2020 03 -0.7 -8.8 : 9.4 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 5 : 10 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.90 2020 03 -1.9 -4.8 : 3.2 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات شرکت

30.62 2020 12 30.62 30.62 : 52.4 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

-0.20 2020 04 0 -1.1 : 4.1 ماهیانه 2020-04

نرخ وام بانکی

1.10 2020 04 0.95 0.9 : 9.9 ماهیانه 2020-04

نرخ مشارکت نیروی کار

62.00 2020 03 61.8 58.5 : 74 ماهیانه 2020-03

نرخ مالیات درآمد شخصی

55.95 2019 12 55.95 50 : 55.95 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

29.20 2018 12 29.2 18.39 : 29.6 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

-0.10 2020 05 -0.1 -0.1 : 9 روزانه 2020-05

نرخ تورم

0.10 2020 04 0.4 -2.5 : 24.9 ماهیانه 2020-04

نرخ اشتغال

60.40 2020 03 60.4 55.9 : 65.4 ماهیانه 2020-03

نرخ بهره بین بانکی

-0.04 2020 05 -0.04 -0.13 : 8.5 روزانه 2020-05

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

14.75 2018 12 14.75 6.8 : 15.2 سالیانه 2018-12

نرخ بهره سپرده

-0.07 2020 05 0 -1.05 : 16.25 روزانه 2020-05

نرخ بیکاری جوانان

3.80 2020 03 4.2 1.6 : 10.9 ماهیانه 2020-03

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

14.45 2018 12 14.45 11.59 : 14.45 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

2.60 2020 04 2.5 1 : 5.5 ماهیانه 2020-04

وام به بخش خصوصی

0 2020 03 474788 375949 : 536556 ماهیانه 2020-04

واردات

6132.73 2020 04 6353 162 : 8047 ماهیانه 2020-04

ورود توریست

2900.00 2020 04 193700 2900 : 2991189 ماهیانه

ورشکستگی

743.00 2020 04 740 6 : 1965 ماهیانه 2020-04

هزینه های دولت

110249.40 2020 03 110186 43597 : 110249 سه ماهه 2020-03

هزینه های مصرف کننده

291818.30 2020 03 293916 150440 : 306220 سه ماهه 2020-03
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
Machine Tool Orders 56127.00 104870 107950 107950 89100 116150
Jobs To Applications Ratio 1.32 1.59 1.6 1.6 1.42 1.6
CPI مسکن آب و برق 100.40 99.2 100 100 99 101
اندازه اصل تورم -0.20 -0.9 -0.8 -0.2 -1 1 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.01 0 0 0 0 0
اطمینان کسب و کار -8.00 -41 -18 -12 -60 5 2020-03
استخراج معدن -4.60 -2 -2 -2 -2 -1.32
بررسی ناظران اقتصاد 7.90 51 51 51 40 49
بهره وری 94.00 102 101 101 96 101 2020-02
بودجه دولت -3.80 -20 -20 -10.2 -20 -10.2 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 223.80 228 228 228 228 228
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.00 59 59 59 59 57.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238.20 250 250 255 250 255 2018-12
بازار سهام 21877.89 20950 20483 20025 21428 19109
پی ام آی غیر توليدی 8.00 -20 -18 -18 -40 -7
پول 107.77 108 109 109 108 110
پی ام آی مرکب 27.40 49 50.3 51.2 38 51.2
پست های خالی شغلی 831.73 990 990 990 990 1000 2020-03
پس انداز های شخصی 17.10 40 48 48 40 48 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112294.90 108477 107803 114541 105557 111684
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29224.80 28231 28056 29809 27471 29066 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9761.20 9429 9371 9956 9176 9708
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25280.00 24420 24269 25786 23763 25142
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26309.00 25414 25257 26835 24730 26166
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4685.40 4526 4498 4779 4404 4660 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 524854.60 521319 508688 540481 507125 527000 2020-03
تولید نفت خام 4.00 3 3 3 3 3.17 2020-01
تولیدات صنعتی -9.10 0.5 0.1 0.1 0.5 0.1
تولید ناخالص ملی 547995.60 544035 531157 564354 528557 550278
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39293.50 43000 43000 37333 43000 38765
تولید ناخالص داخلی 5110.00 5400 5400 5700 5400 5700 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 48919.60 50200 50200 46479 50200 50900
تولید ناخالص داخلی از معادن 225.20 218 216 230 212 224
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21744.70 21005 20875 22180 20440 21626
تغییرات سالیانه خرده فروشی -13.70 -3.2 -2 1 -4 1.2 2020-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -9.60 -2.8 1.2 0.8 -3 0.7 2020-04
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124221.00 125000 130398 128000 121000 131050
ترازنامه بانک مرکزی 619030.60 600000 618694 618694 600000 629114 2020-04
تسهیلات اعتباری خریدار 322072.00 311340 309189 328513 301934 320320 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -2.30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2020-04
تولید صنعتی -5.20 0.5 3 3 0.5 3
تولید صنعتی -14.40 2 2 2 2 2.1
تولید خودرو 666947.00 700000 650000 650000 680000 690000
تورم مواد غذایی 2.10 0.8 1.3 1.3 0.8 1.3 2020-04
تمایلات کسب و کار کوچک -15.00 -36 -24 -16 -54 -2
ثبت خودرو 144674.00 270000 200000 200000 250000 205000
جمعیت 126.01 126 125 125 126 125 2019-12
حساب جاری 1971.04 750 510 2250 890 440 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 2.5 2.5 2.2 2.5 2.2 2018-12
حداقل دستمزد 901.00 901 925 925 901 950 2019-10
خانه های مسکونی نوساز -12.90 5 1.5 1.5 5 1.5 2020-04
دستمزد 317637.00 308533 695242 303417 564942 706365 2020-03
دستمزد در تولید 339003.00 340137 835433 335183 583144 848800 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 397.87 358 854 404 667 885 2020-03
درآمد گردشگری 5817000.00 20000000 20000000 20000000 20000000 21000000
رشد دستمزد 0.10 1.2 1 1.3 1.1 1.6 2020-03
رویترز صفحه اول Tankan -44.00 -6 -2 -2 -28 -4
رشد GDP سالانه -3.40 -3.4 -4 2 -13 3.4
سفارشات ماشین آلات -0.40 0.5 0.2 0.2 0.5 0.2
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63 2019-12
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63 2019-12
سفارشات ساخت و ساز -14.20 -10 2.2 2.2 -10 2.2
سود شرکت سهامی 18575.90 24000 20491 20491 24000 22000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19320.76 15000 15000 15000 15000 12540 2020-03
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -432.90 150 150 150 150 178
سرمایه گذاری سهام خارجی 75.40 200 250 250 200 250
سرمایه گذاری خصوصی -3.50 3.6 2.9 2.9 5.1 3.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.90 97.61 99.5 100 97.61 100
شاخص همزمان 90.20 98 107 107 92 106
شاخص مسکن 111.71 115 116 116 115 117 2019-12
شاخص PMI تولید 38.40 48 50.2 50.5 42 51
شاخص PMI خدمات 25.30 50 50.5 51.6 37 51.9
شاخص اقتصادی مقدم 84.70 95 101 101 88 100
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.90 101 102 102 101 103 2020-04
صادرات 5202.33 4600 4900 6500 4700 5200 2020-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 24.00 36 38 40 30 42 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 101.60 101 101 102 101 102 2020-04
قیمت گازوئیل 1.18 1.24 1.18 1.12 1.3 1.06 2020-05
قیمت تولید 99.60 102 104 103 103 105 2020-04
میزان رشد وام 3.00 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2020-04
موازنه تجاری -930.40 -180 910 1000 500 1010 2020-04
مخارج نظامی 45362.00 47143 47143 47143 47143 47143
مخارج خانوار -6.00 1.5 2 2 1.5 2
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.90 39.6 39.6 39.6 39.6 40.5 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 61.70 62.09 62.09 62.09 62.09 62.09 2013-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.00 -3.4 -4 2 -6 3.6 2020-03
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 3.8 1.1 0.9 -4.2 0.6 2020-03
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 2020-12
نرخ تورم -0.20 0.3 0.3 -0.1 0.2 0.4 2020-04
نرخ وام بانکی 1.10 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 2020-04
نرخ مشارکت نیروی کار 62.00 61.3 62.5 62.5 61.3 62.5 2020-03
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 29.20 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 2018-12
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 2020-05
نرخ تورم 0.10 -0.6 -0.4 0.2 -0.7 1 2020-04
نرخ اشتغال 60.40 61.3 61.5 61.5 61 62 2020-03
نرخ بهره بین بانکی -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 2020-05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 2018-12
نرخ بهره سپرده -0.07 0 0 0 0 0 2020-05
نرخ بیکاری جوانان 3.80 4.1 4 3.6 4.4 3.6 2020-03
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 2018-12
نرخ بیکاری 2.60 4.8 4.4 4 4.2 3.8 2020-04
واردات 6132.73 4800 5800 5500 4900 6200 2020-04
ورود توریست 2900.00 1900000 2100000 2200000 1080000 2502100
ورشکستگی 743.00 650 680 680 650 680 2020-04
هزینه های دولت 110249.40 106256 105843 112458 102640 109653 2020-03
هزینه های مصرف کننده 291818.30 292411 307343 300204 283247 308880 2020-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی