شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اردن اردن
 • نرخ فعلی : 1,654.03
 • بالاترین قیمت روز : 1,654.03
 • پایین ترین قیمت روز : 1,637.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,654.03
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.71 (JOD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.7116
 • پایین ترین قیمت روز : 0.71
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8018 (JOD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8021
 • پایین ترین قیمت روز : 0.801
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8021
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۵:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8022
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0004
 • نرخ فعلی : 4.535 (JOD)
 • بالاترین قیمت روز : 4.535
 • پایین ترین قیمت روز : 4.535
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 4.535
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار کانادا / دینار اردن 0.529 0.5289 0.5279 0.529 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۴۲
دینار اردن / درهم امارات 5.1822 5.1805 5.1805 5.1822 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۴۲
کرون نروژ / دینار اردن 0.0763 - 0.0762 0.0763 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵
دلار نیوزیلند / دینار اردن 0.4623 - 0.4617 0.4624 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵
لیره ترکیه / دینار اردن 0.1049 - 0.1047 0.1049 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵

شاخص های بورس اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE AllShare 3042 - 3042 3042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
Amman SE General 1654.03 - 1637.68 1654.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱

بازار سهام اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Housing Bk Trd Fin 4.34 4.1 4.1 4.34 0.09 2.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Bank Of Jordan 1.95 1.94 1.94 1.95 0.06 3.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Cairo Amman Bank 0.99 0.96 0.96 0.99 0.02 2.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Jor Petrolm Ref 2.94 2.91 2.91 2.94 0.05 1.73% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴
Afaq Energy 1.11 - 1.11 1.11 0.01 0.90% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۴۴

بازار اوراق قرضه اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 10Y 5.578 - 5.578 5.578 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۳۰
Jordan 6M 3.578 - 3.578 3.578 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲:۰۱
Jordan 1Y 3.677 - 3.677 3.677 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲:۰۱
Jordan 3M 3.431 - 3.431 3.431 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۱:۳۰
Jordan 7Y 4.873 - 4.873 4.873 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۱:۳۰

شاخص‌های اقتصادی اردن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 755 1 : 757 روزانه 2020-06

CPI مسکن آب و برق

99.20 2020 04 101 81.5 : 134 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 06 566 0 : 571 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 9 0 : 9 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 104 75 : 119 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 256853 51899 : 326705 سه ماهه

افراد شاغل

0 2019 12 7838 7558 : 13572 سه ماهه 2019-12

اندازه اصل تورم

0 2019 12 1.6 0.1 : 6.1 ماهیانه 2019-12

افراد بیکار

0 2019 12 1927 1279 : 2308 سه ماهه 2019-12

ارزش بودجه دولت

-343.10 2020 03 -212 -637 : 589 ماهیانه 2020-03

استخراج معدن

0 2019 11 4 -62.9 : 177 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 36

بودجه دولت

-3.40 2019 12 -2.4 -8.9 : 10.11 سالیانه 2019-12

بدهی های دولت

0 2020 02 17863 1872 : 18002 ماهیانه 2020-02

بدهی خارجی

0 2018 12 11867 3640 : 12088 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

92.40 2019 12 89.7 54.8 : 220 سالیانه 2019-12

بازار سهام

1654.03 2020 06 1654 793 : 5092 روزانه

پول

0.71 2020 05 0.71 0.66 : 0.83 روزانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

183.00 2019 09 175 19.6 : 179 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

1461.00 2019 09 1347 151 : 1490 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

222.00 2019 12 252 47 : 253 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

7620.60 2019 12 7783 1257 : 9380 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

538.00 2019 12 356 49 : 538 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

8309.30 2018 12 8298 6068 : 9664 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

287.00 2019 09 257 30.1 : 299 سه ماهه

تولیدات صنعتی

0 2019 12 -6.6 -14 : 28.2 ماهیانه

تولید ناخالص ملی

30875.40 2019 12 29984 203 : 30875 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3236.90 2018 12 3233 1668 : 3765 سالیانه

تورم مواد غذایی

4.90 2020 04 5.2 -15.31 : 29.3 ماهیانه 2020-04

تغییر قیمت تولید کننده

0.10 2020 01 -3.2 -35.4 : 90.3 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1677.00 2019 09 1682 264 : 1732 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 04 14918 4246 : 15273 ماهیانه 2020-04

ترازنامه بانک

0 2019 11 53302 14249 : 53315 ماهیانه 2019-11

تولید صنعتی

0 2019 11 -12.7 -24.3 : 37 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

9258727949.30 2018 12 6969937862 1486142203 : 7614439495 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1136.00 2019 09 929 213 : 1108 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

44.40 2019 12 42.29 0.56 : 44.4 سالیانه 2019-12

تولید صنعتی

-13.00 2020 01 -14 -22.94 : 34.52 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

679.00 2019 09 634 222 : 656 سه ماهه

جواز ساختمان

1605.00 2020 01 2258 1421 : 8317 ماهیانه 2020-01

جمعیت

10.42 2019 12 10.31 0.84 : 10.42 سالیانه 2019-12

حواله

0 2019 12 599 253 : 644 سه ماهه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.80 2019 12 -7 -18.04 : 11.5 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2019 12 -91.3 -1299 : 473 سه ماهه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2020 03 494 98.1 : 1329 ماهیانه 2020-03

ذخایر طلا

0 2020 03 43.5 12.37 : 43.54 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

0 2020 03 12125 1536 : 13794 ماهیانه 2020-04

رابطه مبادله

0 2020 02 59.8 56.3 : 167 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 58 30 : 66 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 73 46 : 73 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 145 141 : 1713 سه ماهه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 5381 913 : 5750 سه ماهه

شاخص مسکن

107.20 2019 03 108 103 : 113 سه ماهه 2019-03

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

96.84 2020 04 101 79.1 : 139 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 3.4 0.55 : 4.63 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 49 44 : 57 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 59.29 4.18 : 60.94 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

101.10 2020 04 102 11.8 : 102 ماهیانه 2020-04

صادرات

486628.00 2020 02 499997 110 : 612831 ماهیانه 2020-02

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2017 12 236 33.6 : 240 سالیانه 2017-12

عرضه پول M2

0 2020 03 35336 4485 : 35685 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M1

0 2020 03 10488 1539 : 11073 ماهیانه 2020-03

فروش اسلحه

0 2017 12 17 2 : 117 سالیانه

قیمت واردات

0 2020 02 343 114 : 464 ماهیانه 2020-02

قیمت مصرف کننده اصلی

130.60 2019 12 131 121 : 131 ماهیانه 2019-12

قیمت تولید

118.70 2020 01 118 59.1 : 173 ماهیانه 2020-01

قیمت صادرات

0 2020 02 205 96.7 : 348 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

0 2019 12 46.5 -1048 : 1250 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

-627787.00 2020 02 -587740 -1034553 : -3400 ماهیانه 2020-02

مخارج نظامی

0 2018 12 1940 601 : 1962 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

16.00 2020 12 16 16 : 16 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.50 2020 04 2.1 -8.28 : 32.91 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2019 12 20 14 : 30 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

20.00 2019 12 20 14 : 25 سالیانه 2019-12

نرخ وام بانکی

0 2020 01 9.33 6 : 10.5 ماهیانه 2020-01

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 12 33.6 33.6 : 40.6 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

-0.98 2020 03 -0.05 -3.4 : 6 ماهیانه 2020-04

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.10 2019 12 1.9 -1.1 : 10.6 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره

2.50 2020 05 2.5 2.5 : 9 روزانه 2020-05

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

7.50 2020 12 7.5 5.5 : 7.5 سالیانه 2020-12

نرخ اشتغال

0 2019 12 27.2 27.2 : 35.8 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

0 2020 03 3.4 0.71 : 8.92 ماهیانه 2020-03

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

14.25 2020 12 14.25 11 : 14.25 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

4.77 2020 01 4.85 2.41 : 8.51 ماهیانه 2020-01

نرخ تامین اجتماعی

21.75 2020 12 21.75 16.5 : 21.75 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری

19.30 2020 03 19 10.8 : 19.3 سه ماهه 2020-03

وام به بخش خصوصی

0 2020 03 26026 5056 : 26225 ماهیانه 2020-03

ورود توریست

0 2020 02 664 257 : 1681 ماهیانه

واردات

1114415.00 2020 02 1087738 5090 : 1533087 ماهیانه 2020-02

هزینه های مالی

0 2020 03 706 105 : 1082 ماهیانه 2020-03

هزینه های دولت

4254915419.00 2016 12 3934948461 860554999 : 4277863680 سالیانه JOD

هزینه های مصرف کننده

16823764345.00 2016 12 16872799312 1433766982 : 16872799312 سالیانه JOD
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 99.20 137 135 104 136 139
ارزش بودجه دولت -343.10 -116 -52.2 -184 -230 -90.6 2020-03
بودجه دولت -3.40 -9 -9 -10 -9 -10 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.40 97.5 97.5 100 97.5 100 2019-12
بازار سهام 1654.03 1620 1604 1588 1637 1555
پول 0.71 0.82 0.82 0.82 0.7 0.82
تولید ناخالص داخلی از معادن 183.00 148 149 150 179 153
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1461.00 153 154 155 1377 158
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 222.00 255 258 258 215 264 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7620.60 7876 7962 7978 7453 8169 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 538.00 360 364 365 318 374 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8309.30 8340 8340 8340 8340 8062
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 287.00 303 306 306 263 314
تولید ناخالص ملی 30875.40 30344 30674 30734 30644 31471
تولید ناخالص داخلی سرانه 3236.90 3249 3249 3249 3249 3141
تورم مواد غذایی 4.90 1.5 1.8 1.8 1.5 1.8 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 4.5 5 5 -3 5.5 2020-01
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1677.00 1753 1772 1775 1719 1818
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9258727949.30 5390162670 5387529469 5398062274 5382263067 5527605235
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1136.00 937 947 949 949 972
تولید ناخالص داخلی 44.40 44.25 44.25 45.4 44.25 45.4 2019-12
تولید صنعتی -13.00 1.2 1.8 1.8 1.5 2.3
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 679.00 656 663 664 648 680
جواز ساختمان 1605.00 1200 1200 3101 1650 3101 2020-01
جمعیت 10.42 10.71 10.71 10.91 10.71 10.91 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -6.5 -6.5 -6.9 -6.5 -6.9 2019-12
شاخص مسکن 107.20 110 112 112 110 114 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.84 138 140 105 137 143
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.10 103 104 104 103 107 2020-04
صادرات 486628.00 554000 5235000 5235000 504000 563000 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 130.60 134 134 134 134 137 2019-12
قیمت تولید 118.70 124 123 125 118 130 2020-01
موازنه تجاری -627787.00 -717000 -752415 3979000 -767000 -752424 2020-02
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16 2020-12
نرخ تورم 0.50 2.7 2.5 2.5 1.6 2.5 2020-04
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20 2019-12
نرخ تورم -0.98 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 2020-04
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.4 2.3 2.5 2.2 2.6 2019-12
نرخ بهره 2.50 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5 2020-05
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 2020-12
نرخ بهره سپرده 4.77 4.52 4.05 4.52 4.77 4.05 2020-01
نرخ تامین اجتماعی 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 2020-12
نرخ بیکاری 19.30 19.8 20 20.2 19.5 20.5 2020-03
واردات 1114415.00 1271000 1256000 1256000 1271000 1264000 2020-02
هزینه های دولت 4254915419.00 4344268643 4344268643 4352778474 4352778474 4439842553 JOD
هزینه های مصرف کننده 16823764345.00 12055504884 12055504884 12055504884 12055504884 12891143552 JOD
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی