شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا ایتالیا
 • نرخ فعلی : 17,411.72
 • بالاترین قیمت روز : 17,884.5
 • پایین ترین قیمت روز : 17,187.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 47
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.77%
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 17,411.72
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.0901
 • بالاترین قیمت روز : 1.0907
 • پایین ترین قیمت روز : 1.0801
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.0907
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۰۱:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 1.0906
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0005
 • نرخ فعلی : 0.8831
 • بالاترین قیمت روز : 0.884
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8829
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8836
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۴۲:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0008
 • نرخ فعلی : 1.584
 • بالاترین قیمت روز : 1.613
 • پایین ترین قیمت روز : 1.481
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.73%
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1.584
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص های بورس ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE MIB 17411.72 - 17187.5 17884.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE Italia All Share 18955.84 - 18752.69 19431.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE IT Mid Cap 29733.07 - 29694.55 30550.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE IT Small Cap 16503.67 - 16503.67 16827.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE MIB TR EUR 36258.91 - 36258.91 36258.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pirelli & C 3.216 - 3.216 3.216 0.02 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
Leonardo 6.96 - 6.96 6.96 0.08 1.19% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
Banca Mediolanum 5 - 5 5 0.08 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
UBI Banca 2.493 - 2.493 2.493 0.04 1.67% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
Banco Bpm 1.216 - 1.216 1.216 0.02 1.84% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸

بازار اوراق قرضه ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 9Y 1.504 - 1.504 1.504 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۰
Italy 2Y 0.523 - 0.413 0.544 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Italy 3Y 0.583 - 0.482 0.598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Italy 4Y 0.793 - 0.706 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Italy 6Y 1.179 - 1.05 1.192 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 9.791 - 9.791 9.791 0.03 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲:۰۰
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.278 - 9.278 9.278 0.02 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲:۰۰
Pioneer Obbligazionario Piu a distr 5.567 - 5.567 5.567 0.01 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲:۰۰
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 7.829 - 7.829 7.829 0.02 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲:۰۰
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 9.078 - 9.078 9.078 0.02 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲:۰۰

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 22.61 - 22.47 22.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.29 - 143.26 143.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 167.83 - 167.67 168.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 150.48 - 150.48 150.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
UBS MSCI UK A-acc 21.15 - 20.96 21.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱

شاخص‌های اقتصادی ایتالیا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospitals

0 2017 12 17.98 17.56 : 30.98 سالیانه 2017-12

Medical Doctors

0 2017 12 4.14 3.8 : 4.32 سالیانه 2017-12

Coronavirus Cases

0 2020 04 128948 3 : 132547 روزانه 2020-04

Hospital Beds

0 2017 12 3.17 3.17 : 10.61 سالیانه 2017-12

Nurses

0 2017 12 6.54 6.11 : 6.71 سالیانه 2017-12

Coronavirus Deaths

0 2020 04 15887 1 : 16523 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 21815 1 : 22837 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

103.20 2020 02 103 56.9 : 106 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 51 44 : 87 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 13117319 5491532 : 18750460 سه ماهه

افراد بیکار

2512.77 2020 01 2523 1410 : 3346 ماهیانه 2020-01

افراد شاغل

23261.91 2020 01 23351 22107 : 23430 ماهیانه 2020-01

اوراق قرضه دولتی ده ساله

1.64 2020 04 1.54 0.76 : 14.2 روزانه

اطمینان کسب و کار

89.50 2020 03 98.8 71.5 : 122 ماهیانه 2020-03

اندازه اصل تورم

0.70 2020 02 0.8 0.2 : 3.06 ماهیانه 2020-02

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 62

ارزش بودجه دولت

9.63 2020 01 -2.67 -43.39 : 27.41 ماهیانه 2020-01

استفاده از ظرفیت

76.80 2019 12 77.1 64.9 : 81 سه ماهه

استخدام تمام وقت

143719.68 2019 12 144862 132977 : 148487 سه ماهه 2019-12

استخراج معدن

-10.40 2019 12 -0.1 -26.1 : 47.2 ماهیانه

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

166.20 2018 12 168 120 : 186 سالیانه

بدهی های دولت

2443483.00 2020 01 2409245 1320 : 2462573 ماهیانه 2020-01

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

134.80 2019 12 135 90.5 : 135 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-1.60 2019 12 -2.2 -7.3 : -1.5 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

2229541.00 2019 09 2171891 524899 : 2258602 سه ماهه 2380000

بازار سهام

17453.00 2020 04 17039 12296 : 50109 روزانه

بدهی خانوار به درآمد

60.95 2018 12 61.06 33.67 : 64.57 سالیانه 2018-12

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

41.30 2019 09 41.3 8.2 : 44 سه ماهه 2019-09

پی ام آی ساخت و ساز

15.90 2020 02 49 41 : 55.9 ماهیانه

پی ام آی مرکب

20.20 2020 02 50.4 48.8 : 59 ماهیانه

پول

1.09 2020 04 1.08 0.64 : 1.87 روزانه

پس انداز های شخصی

8.20 2019 12 8.9 6.8 : 13.5 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

75157.70 2019 12 76135 66537 : 85777 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

17011.20 2019 12 17127 16005 : 27636 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات

286113.00 2019 12 286344 224998 : 286344 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

2030.00 2019 12 2074 40.39 : 2391 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

8229.90 2019 12 8113 7472 : 9030 سه ماهه 2019-12

تولید فولاد

2046.00 2020 02 1874 750 : 3033 ماهیانه

تولید نفت خام

72.00 2019 11 72 23 : 120 ماهیانه 2019-11

تولید صنعتی

-4.20 2019 12 -0.6 -27 : 19.4 ماهیانه

تولیدات صنعتی

3.70 2020 01 -2.6 -14.8 : 13.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

35739.00 2018 12 35373 31142 : 38612 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

35391.70 2018 12 35029 10868 : 38237 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

430058.50 2019 12 431357 294839 : 452802 سه ماهه 2019-12

ترازنامه بانک

3750270.33 2020 01 3722522 1393773 : 4247045 ماهیانه 2020-01

تغییر اشتغال

-0.10 2019 12 0.1 -0.9 : 1.3 سه ماهه 2019-12

تغییر قیمت تولید کننده

-2.60 2020 01 -2.1 -7.6 : 9.2 ماهیانه 2020-01

تولید صنعتی

-0.10 2020 01 -4.4 -25.9 : 17.5 ماهیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

111001.68 2020 01 111042 0 : 111042 ماهیانه 2020-01

ترازنامه بانک مرکزی

1014504.20 2020 02 1015373 146808 : 1029997 ماهیانه 2020-02

تغییرات سالیانه خرده فروشی

5.70 2020 01 0.8 -40.9 : 90.2 ماهیانه -0.4

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

78542.60 2019 12 78656 52865 : 98218 سه ماهه

تولید الکتریسیته

0 2019 12 23674 21347 : 29587 ماهیانه

تورم مواد غذایی

0.30 2020 02 0.6 -1.18 : 6.26 ماهیانه 2020-02

توجه داشته باشید عملکرد 2 سال

0.59 2020 04 0.49 -0.42 : 7.98 روزانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0.80 2020 01 0.5 -2.6 : 2.1 ماهیانه 0.9

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 719 -4108 : 4998 سه ماهه

ثبت خودرو

28326.00 2020 02 155528 53296 : 310337 ماهیانه

جمعیت

60.36 2019 12 60.48 50.03 : 60.8 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-209.00 2020 01 5094 -10633 : 19333 ماهیانه 2020-01

حواله

120.66 2019 09 126 96.92 : 203 سه ماهه 2019-09

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

2.60 2018 12 2.7 -3.7 : 2.9 سالیانه 2018-12

دستمزد در تولید

102.90 2020 02 103 2.2 : 114 ماهیانه 2020-02

دستمزد

2467.00 2018 12 2436 1176 : 2467 سالیانه 2018-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

2340.00 2018 12 2500 2340 : 2650 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

1130.00 2018 12 1330 1130 : 1390 سالیانه

درخواست پناهندگی

2495.00 2019 12 3340 515 : 13510 ماهیانه 2019-12

درآمد گردشگری

2314.20 2020 01 2450 1128 : 6039 ماهیانه

درآمد قابل تصرف شخص

299377.00 2019 09 297321 198497 : 299868 سه ماهه 292071

درآمدهای دولت

39.12 2020 01 92.73 2.6 : 105 ماهیانه 2020-01

ذخایر طلا

2451.84 2019 12 2452 2452 : 2452 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 02 162762 39777 : 166951 ماهیانه 2020-02

رتبه فساد مالی

0 2019 12 53 29 : 72 سالیانه

رشد دستمزد

0.60 2020 02 0.6 0.3 : 15.8 ماهیانه 2020-02

رتبه رقابتی

0 2019 12 31 30 : 49 سالیانه

رابطه مبادله

104.80 2020 01 105 83.4 : 106 ماهیانه

سفارشات کارخانه

1.20 2020 01 1.3 -12.3 : 14.4 ماهیانه

سن بازنشستگی مردان

67.00 2019 12 66.58 59 : 67 سالیانه 2019-12

سن بازنشستگی زنان

67.00 2019 12 66.58 59 : 67 سالیانه 2019-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

2963.00 2020 01 -3438 -10787 : 14203 ماهیانه 2020-01

سرعت اینترنت

0 2017 03 8669 2454 : 9211 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 52 29.9 : 55 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

103.90 2020 02 106 61.9 : 110 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 70.77 4.3 : 71.53 سالیانه

شاخص مسکن

98.80 2019 09 99.1 97.7 : 121 سه ماهه 2019-09

شاخص تروریسم

0 2018 12 2.74 1.98 : 3.71 سالیانه

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

-57.60 2020 03 -10.7 -61.6 : 80.4 ماهیانه

شاخص PMI خدمات

17.40 2020 02 51.4 42.3 : 57.7 ماهیانه

شاخص PMI تولید

40.30 2020 02 48.9 46.2 : 59 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.90 2020 02 103 3.6 : 104 ماهیانه 2020-02

صادرات

36553.35 2020 01 37397 5946 : 45906 ماهیانه 2020-01

ضریب اطمینان مصرف کننده

101.00 2020 03 111 82.3 : 121 ماهیانه 2020-03

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

104.22 2019 12 104 63.97 : 104 سه ماهه 2019-12

عرضه پول M3

0 2020 02 1638584 132635 : 1661899 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 01 1264866 65564 : 1282775 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M2

1628206.00 2020 01 1633765 132635 : 1649898 ماهیانه 2020-01

فروش ساخت

0 2020 01 -2.8 -6.6 : 7.7 ماهیانه

فروش اسلحه

0 2018 12 802 1 : 1715 سالیانه

قیمت گازوئیل

1.78 2020 02 1.87 0.97 : 2.47 ماهیانه 2020-02

قیمت واردات

108.30 2020 01 108 46.5 : 111 ماهیانه 2020-01

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

103.60 2020 02 102 67.5 : 104 ماهیانه 2020-02

قیمت مصرف کننده اصلی

102.60 2020 02 102 69.1 : 103 ماهیانه 103

قیمت صادرات

113.50 2019 12 112 6 : 113 ماهیانه 2020-01

قسمت مدت زمان اشتغال

37249.12 2019 12 36965 19609 : 37249 سه ماهه 2019-12

قیمت تولید

102.40 2020 01 103 61.7 : 107 ماهیانه 2020-01

گردش سرمایه

5707.00 2020 01 68 -27550 : 17097 ماهیانه 2020-01

میزان ساخت و ساز

8.40 2020 01 -1.3 -24.2 : 13.8 ماهیانه 2020-01

موازنه تجاری

542.00 2020 01 5007 -6389 : 8057 ماهیانه 2020-01

میزان سفارشات جدید

105.40 2020 01 115 4.16 : 140 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2018 12 26448 5504 : 33326 سالیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

48.60 2018 12 48.9 46.6 : 56 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.10 2019 12 0.5 -7.2 : 10.3 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

0.10 2020 02 0.1 -2.4 : 3.5 ماهیانه 2020-02

نرخ مالکیت مسکن

72.40 2018 12 72.4 72.3 : 74.2 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.30 2019 12 0.1 -2.8 : 6 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

43.00 2020 12 43 43 : 51 سالیانه 2020-12

نرخ وام بانکی

1.82 2020 01 1.82 1.82 : 6.48 ماهیانه 1.84

نرخ مشارکت نیروی کار

65.60 2020 01 65.7 61.6 : 65.9 ماهیانه 2020-01

نرخ مالیات شرکت

24.00 2020 12 24 24 : 53.2 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

22.00 2020 12 22 20 : 22 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.10 2020 02 0.5 -0.6 : 25.64 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره

0.00 2020 03 0 0 : 4.75 روزانه 2020-03

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

30.00 2019 12 30 30 : 45.9 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

9.49 2019 12 9.49 9.49 : 10.49 سالیانه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

-0.42 2020 02 -0.39 -0.42 : 20.51 ماهیانه 2020-02

نرخ اشتغال

58.90 2020 01 59.1 55.3 : 59.3 ماهیانه 2020-01

نرخ بیکاری

9.70 2020 01 9.8 5.8 : 13.1 ماهیانه 2020-01

نرخ بیکاری جوانان

29.60 2020 01 28.7 19.4 : 43.5 ماهیانه 2020-01

نرخ تامین اجتماعی

39.49 2019 12 39.49 39.49 : 45.9 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری بلند مدت

5.20 2019 09 5.6 2.6 : 8 سه ماهه 2019-09

واردات

36011.72 2020 01 32390 5286 : 40173 ماهیانه 2020-01

وام به بخش خصوصی

638722.00 2020 01 631243 383189 : 914848 ماهیانه 2020-01

ورشکستگی

2844.00 2019 06 2823 955 : 4543 سه ماهه 2019-06

هزینه های مصرف کننده

261985.60 2019 12 262541 173085 : 267207 سه ماهه 2019-12

هزینه های دولت

79223.20 2019 12 79312 60996 : 84635 سه ماهه 2019-12

هزینه زندگی انفرادی

935.00 2018 12 950 825 : 950 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

1440.00 2018 12 1460 1320 : 1460 سالیانه

هزینه های کار

111.50 2019 12 111 44.5 : 112 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

29.49 2020 01 95.4 1.78 : 109 ماهیانه 2020-01
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 103.20 103 104 104 104 106
افراد بیکار 2512.77 2550 2540 2500 2550 2450 2020-01
افراد شاغل 23261.91 25400 25400 25900 25400 26700 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.64 1.68 1.77 1.87 1.59 2.06
اطمینان کسب و کار 89.50 75 76 82 88 89 2020-03
اندازه اصل تورم 0.70 1 1.1 1.2 0.9 1.5 2020-02
ارزش بودجه دولت 9.63 9.7 -28.4 5.4 -25.6 2.1 2020-01
استفاده از ظرفیت 76.80 78.5 78.5 78.6 78.5 78.7
استخدام تمام وقت 143719.68 148400 148400 149000 148400 150000 2019-12
استخراج معدن -10.40 0.7 0.8 1 0.7 0.9
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166.20 166 166 166 166 165
بدهی های دولت 2443483.00 2512000 2544000 2594000 2478000 2654000 2020-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134.80 140 140 140 140 144 2019-12
بودجه دولت -1.60 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -9.4 2019-12
بدهی خارجی 2229541.00 2300000 2320000 2320000 2290000 2380000 2380000
بازار سهام 17453.00 17020 16594 16176 17459 15342
بدهی خانوار به درآمد 60.95 58 58 58 58 56 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34 2019-09
پی ام آی ساخت و ساز 15.90 46 49 51 38 52
پی ام آی مرکب 20.20 44 45 50.4 37 53.4
پول 1.09 1.08 1.07 1.07 1.08 1.06
پس انداز های شخصی 8.20 9.2 9.5 9.5 9 10 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 75157.70 74222 75374 73204 75531 73789
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17011.20 16577 16956 16569 17111 16701 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 286113.00 278539 283481 278674 281627 280903
تولید ناخالص داخلی 2030.00 1824 1824 1824 1824 1764 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8229.90 7996 8031 8016 8221 8080 2019-12
تولید فولاد 2046.00 1980 2120 1660 2050 1710
تولید نفت خام 72.00 78 78 78 78 75 2019-11
تولید صنعتی -4.20 0.9 1.2 1.1 0.5 1.5
تولیدات صنعتی 3.70 -0.2 -0.3 0.2 -3.8 0.3
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35739.00 33495 33495 33495 33495 33986
تولید ناخالص داخلی سرانه 35391.70 33170 33170 33170 33170 33656
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 430058.50 419617 427044 418877 425349 422228 2019-12
ترازنامه بانک 3750270.33 4080000 4170000 4220000 3970000 4220000 2020-01
تغییر اشتغال -0.10 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -2.60 0.9 1.1 1.4 1 1.7 2020-01
تولید صنعتی -0.10 1.1 1.4 1.2 0.7 1.6
تسهیلات اعتباری خریدار 111001.68 104765 107861 108155 103716 109021 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 1014504.20 1211000 1259000 1321000 1161000 1371000 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.70 -1.6 -0.4 1.5 -2.7 1.4 -0.4
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 78542.60 76555 77870 76500 77802 77112
تورم مواد غذایی 0.30 1.5 1.6 1.8 1.4 2.1 2020-02
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال 0.59 0.59 0.65 0.71 0.54 0.84
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 -0.4 0.9 1.1 -1 0.5 0.9
ثبت خودرو 28326.00 105000 121000 121000 177000 126000
جمعیت 60.36 60.26 60.26 60.26 60.26 60.15 2019-12
حساب جاری -209.00 4220 2290 2210 2460 1910 2020-01
حواله 120.66 165 165 155 165 151 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 2.5 2.5 2.5 2.5 2.9 2018-12
دستمزد در تولید 102.90 104 104 105 104 106 2020-02
دستمزد 2467.00 2502 2504 2509 2502 2554 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340.00 2373 2375 2380 2373 2423
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00 1146 1147 1149 1146 1170
درخواست پناهندگی 2495.00 9400 9400 6820 9400 5920 2019-12
درآمد گردشگری 2314.20 4650 5100 2500 2700 2700
درآمد قابل تصرف شخص 299377.00 296869 292071 295670 289391 294408 292071
درآمدهای دولت 39.12 44.4 40.1 104 37.2 107 2020-01
ذخایر طلا 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452 2019-12
رشد دستمزد 0.60 1.4 1.5 1.7 1.4 1.8 2020-02
رابطه مبادله 104.80 100 100 99.12 100 99.13
سفارشات کارخانه 1.20 0.8 1.2 0.2 1 0.3
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67.25 2019-12
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67.25 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2963.00 -2870 -400 470 -1120 580 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.90 106 106 106 107 108
شاخص مسکن 98.80 101 102 104 101 106 2019-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -57.60 -60 -48 -40 -40 -20
شاخص PMI خدمات 17.40 36 43 44 20 52.9
شاخص PMI تولید 40.30 40 47 49 40 54
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.90 104 104 104 102 105 2020-02
صادرات 36553.35 30900 31100 30900 32200 34400 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 101.00 82 83 85 97 91 2020-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.22 104 105 105 103 106 2019-12
عرضه پول M2 1628206.00 1790000 1840000 1920000 1760000 1920000 2020-01
قیمت گازوئیل 1.78 -1.42 -1.34 -1.24 -1.49 -1.24 2020-02
قیمت واردات 108.30 112 112 113 112 113 2020-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.60 105 105 107 105 109 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 102.60 104 103 104 104 105 103
قیمت صادرات 113.50 112 112 112 112 114 2020-01
قسمت مدت زمان اشتغال 37249.12 42400 42400 43000 42400 44100 2019-12
قیمت تولید 102.40 105 104 104 106 106 2020-01
گردش سرمایه 5707.00 1640 1640 5210 1640 5010 2020-01
میزان ساخت و ساز 8.40 1.8 1.7 1.6 2 1.7 2020-01
موازنه تجاری 542.00 2840 3000 1400 5180 800 2020-01
میزان سفارشات جدید 105.40 123 123 119 123 120
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 49.5 49.5 49.5 49.5 50 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 -8 -3 -2.6 -3.7 0.8 2019-12
نرخ تورم 0.10 0.3 -0.4 0.5 -0.3 0.5 2020-02
نرخ مالکیت مسکن 72.40 71 71 71 71 70 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 -4.9 -1.8 1.5 -2.8 0.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43 2020-12
نرخ وام بانکی 1.82 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
نرخ مشارکت نیروی کار 65.60 65.9 66 65.9 65.9 66 2020-01
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 22.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ تورم 0.10 0.4 0.7 0.9 -0.3 1.1 2020-02
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-03
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 2019-12
نرخ بهره بین بانکی -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 2020-02
نرخ اشتغال 58.90 59.5 59.6 59.6 59.5 59.8 2020-01
نرخ بیکاری 9.70 14 15 14.8 11.5 13.2 2020-01
نرخ بیکاری جوانان 29.60 30.6 30.6 30.6 30.6 29.4 2020-01
نرخ تامین اجتماعی 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 5.20 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 2019-09
واردات 36011.72 28060 28100 29500 27020 33600 2020-01
وام به بخش خصوصی 638722.00 641207 641440 614831 656998 619749 2020-01
ورشکستگی 2844.00 3200 3200 3400 3200 3200 2019-06
هزینه های مصرف کننده 261985.60 254716 259915 255174 258452 257215 2019-12
هزینه های دولت 79223.20 77254 78519 77163 78392 77781 2019-12
هزینه زندگی انفرادی 935.00 948 949 951 948 968
هزینه زندگی خانواده 1440.00 1460 1462 1464 1460 1491
هزینه های کار 111.50 113 112 113 113 115 2019-12
هزینه های مالی 29.49 34.7 68.5 99 62.8 105 2020-01
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی