شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایرلند ایرلند
 • نرخ فعلی : 5,273.66
 • بالاترین قیمت روز : 5,273.66
 • پایین ترین قیمت روز : 5,190.14
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 51.69
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.33%
 • نرخ بازگشایی بازار : 5,190.14
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۰:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 5,109.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 163.82
 • نرخ فعلی : 8,456.81
 • بالاترین قیمت روز : 8,456.81
 • پایین ترین قیمت روز : 8,456.81
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 8,456.81
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8774
 • بالاترین قیمت روز : 0.8818
 • پایین ترین قیمت روز : 0.874
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8818
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۲:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 0.8769
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0005
 • نرخ فعلی : 0.215
 • بالاترین قیمت روز : 0.295
 • پایین ترین قیمت روز : 0.201
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.33%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.279
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۰:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 0.274
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 27.44%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.059

شاخص های بورس ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISEQ Overall 5273.66 5256.39 5190.14 5273.66 163.82 3.21% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰
FTSE Ireland 320.43 - 320.43 320.43 1.29 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۰
ISEQ 20 Price 883.92 - 883.92 883.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
ISEQ Small Capital 1672.88 - 1672.88 1672.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 26.11 26.07 26.07 26.11 1.11 4.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
AIB 1.111 1.095 1.095 1.111 0.05 4.81% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Ryanair Holdings 10.2 - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Kerry Group 95 - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Smurfit Kappa 26.5 - 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸

بازار اوراق قرضه ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.302 -0.299 -0.2 -0.307 0.10 -32.12% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰
Ireland 3Y -0.276 -0.257 -0.173 -0.276 0.06 -21.74% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰
Ireland 5Y -0.058 -0.049 -0.003 0.002 0.06 -96.55% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰
Ireland 10Y 0.215 0.22 0.201 0.295 0.06 27.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰
Ireland 15Y 0.581 0.582 0.564 0.662 0.07 11.19% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 210.128 - 210.128 210.128 3.57 1.73% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 476.688 - 476.688 476.688 8.10 1.73% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 174.859 - 174.859 174.859 2.98 1.73% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu 152.929 - 152.929 152.929 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
Income Fund Adm Inc USD 10.37 - 10.37 10.37 0.04 0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 10.86 - 10.86 10.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 90.6 - 90.6 90.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۰
FinEx MSCI USA UCITS USD 57.4 - 57.4 57.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی ایرلند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospitals

0 2017 12 18.08 17.89 : 56.78 سالیانه 2017-12

Nurses

0 2017 12 11.56 11.56 : 13.63 سالیانه 2017-12

Coronavirus Cases

0 2020 04 5364 1 : 5709 روزانه 2020-04

Hospital Beds

0 2017 12 2.97 2.54 : 9.13 سالیانه 2017-12

Medical Doctors

0 2018 12 3.26 2.72 : 3.3 سالیانه 2018-12

Coronavirus Recovered

0 2020 04 5 0 : 25 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 174 0 : 210 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

111.80 2020 02 112 62 : 118 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 23 7 : 24 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1600356 775588 : 1719799 سه ماهه

افراد شاغل

0 2019 12 2317 1568 : 2351 سه ماهه 2019-12

اندازه اصل تورم

1.00 2020 02 0.9 -6.1 : 10.2 ماهیانه 1.5

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.33 2020 04 0.36 -0.25 : 14.76 روزانه

افراد بیکار

0 2019 12 128 69.9 : 356 سه ماهه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 78

ارزش بودجه دولت

1524.00 2019 09 2621 -4927 : 6733 سه ماهه 2019-09

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 01 162133 4386 : 375927 ماهیانه 229000

استخدام تمام وقت

0 2019 12 1845 1299 : 1865 سه ماهه 2019-12

اطمینان کسب و کار

-26.00 2019 09 1 -26 : 50 سه ماهه 2019-09

بدهی های دولت

0 2019 09 213700 36004 : 218539 سه ماهه 2019-09

بهره وری

0 2019 12 113 46.7 : 114 سه ماهه 2019-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

374.10 2018 12 391 189 : 428 سالیانه

بودجه دولت

0.10 2018 12 -0.3 -32.1 : 4.9 سالیانه 2018-12

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

39.70 2019 09 41.2 39.7 : 116 سه ماهه 2019-09

بازار سهام

5109.84 2020 04 5115 1095 : 10365 روزانه

بدهی خارجی

0 2019 09 2386930 521792 : 2537774 سه ماهه 2019-09

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

63.60 2018 12 67.8 23.6 : 120 سالیانه 2018-12

بدهی خانوار به درآمد

120.66 2018 12 130 111 : 209 سالیانه 2018-12

پول

1.09 2020 04 1.08 0.64 : 1.87 روزانه

پی ام آی ساخت و ساز

28.90 2020 02 50.9 43.4 : 68.8 ماهیانه

پس انداز های شخصی

10.70 2019 09 10.2 -1 : 15.4 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از ساخت

27950.00 2019 12 29004 5165 : 29004 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

2315.00 2019 12 2211 1114 : 2898 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

9505.00 2019 12 9305 4825 : 9505 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

381.30 2019 12 376 1.94 : 381 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

8225.00 2019 12 8152 4306 : 8225 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

974.00 2019 12 911 371 : 974 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص ملی

67583.00 2019 12 66045 21303 : 67583 سه ماهه

تولید صنعتی

-1.30 2020 01 3.6 -20.2 : 85.9 ماهیانه

تولیدات صنعتی

-1.30 2020 01 -6 -24 : 33 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

70361.05 2018 12 66604 21658 : 70361 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

78764.60 2018 12 74559 12709 : 78765 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

86759.00 2019 12 85184 22399 : 86759 سه ماهه 2019-12

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 01 117875 3704 : 208431 ماهیانه 2020-01

تغییر اشتغال

1.30 2019 12 0.9 -3.7 : 2.5 سه ماهه 2019-12

تغییر قیمت تولید کننده

-0.80 2020 02 -4.3 -10.61 : 22.13 ماهیانه 2020-02

تولید صنعتی

-1.10 2020 01 3.9 -19.3 : 60 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

47572.00 2019 12 21344 4063 : 50964 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

13791.00 2020 01 13856 10011 : 28989 ماهیانه 13302

تغییر نرخ بیکاری

0 2020 02 1759 -32270 : 36254 ماهیانه

تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار

53992.00 2020 02 38685 20203 : 196988 ماهیانه 2020-02

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-0.30 2020 02 5.8 -24.5 : 18 ماهیانه 2020-02

تولید الکتریسیته

0 2019 12 2742 1747 : 2820 ماهیانه

تورم مواد غذایی

-1.00 2020 02 -1.1 -8.1 : 21.1 ماهیانه 1.3

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-4.30 2020 02 -0.3 -14.4 : 9.1 ماهیانه 2020-02

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 384 -1209 : 3604 سه ماهه

ثبت خودرو

13263.00 2020 02 20665 474 : 32961 ماهیانه

جواز ساختمان

1598.00 2019 12 1922 751 : 7563 سه ماهه 2019-12

جمعیت

4.90 2019 12 4.83 2.82 : 4.9 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

9.80 2019 01 9.55 5.58 : 9.8 سالیانه 2019-01

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

10.60 2018 12 0.5 -13.4 : 10.6 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-28441.00 2019 12 11160 -31759 : 14395 سه ماهه 2019-12

درخواست پناهندگی

0 2019 11 430 55 : 665 ماهیانه 2019-11

دستمزد در تولید

905.14 2019 12 862 37.03 : 912 سه ماهه 2019-12

دستمزد

783.62 2019 12 768 677 : 784 سه ماهه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2019 09 16541 315 : 19214 سه ماهه 2019-09

درآمد قابل تصرف شخص

251186.00 2018 12 233013 84209 : 251186 سالیانه 2018-12

درآمد متوسط ساعتی

24.17 2019 12 23.53 20.52 : 24.17 سه ماهه

ذخایر طلا

6.00 2019 12 6 5.47 : 6 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 02 5216 502 : 8346 ماهیانه 2020-02

رشد دستمزد

3.50 2019 12 3.6 -2.9 : 3.6 سه ماهه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 18 11 : 25 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 12 106 86.1 : 138 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 23 22 : 29 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

0 2018 12 66 65 : 66 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

0 2018 12 66 65 : 66 سالیانه 2018-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

45287.00 2019 12 29879 -44687 : 145874 سه ماهه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 15285 2269 : 16961 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

103.40 2020 02 102 70.6 : 116 ماهیانه

شاخص مسکن

108.40 2020 01 108 58.7 : 131 ماهیانه 2020-01

شاخص فساد مالی

0 2019 12 73 69 : 85.7 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 75.68 4.74 : 75.96 سالیانه

شاخص PMI تولید

45.10 2020 02 51.4 48.2 : 59.1 ماهیانه

شاخص PMI خدمات

32.50 2020 02 56.9 48.3 : 64 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 3.05 0.04 : 3.66 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.30 2020 02 102 7 : 103 ماهیانه 104

صادرات

14659300.00 2020 01 11820700 44885 : 14659300 ماهیانه 2020-01

ضریب اطمینان مصرف کننده

77.30 2020 03 85.2 39.6 : 131 ماهیانه 2020-03

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

102.08 2019 12 103 58.04 : 103 سه ماهه 2019-12

عرضه پول M3

0 2020 02 268188 78265 : 268188 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 205040 12164 : 205040 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

0 2020 01 248012 67271 : 248688 ماهیانه 221000

فروش خانه جدید

1006.00 2019 12 868 159 : 1006 ماهیانه

فروش خانه موجود

3385.00 2019 12 3123 610 : 3671 ماهیانه

فروش اسلحه

0 2014 12 26 1 : 30 سالیانه

قیمت گازوئیل

1.41 2020 02 1.59 0.7 : 2.24 ماهیانه 2020-02

قیمت واردات

0 2019 12 90.6 14.3 : 112 ماهیانه 2019-12

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

101.70 2020 02 101 59.4 : 102 ماهیانه 104

قیمت مصرف کننده اصلی

102.00 2020 02 101 39.7 : 102 ماهیانه 104

قیمت صادرات

0 2019 12 96.3 15.7 : 114 ماهیانه 2019-12

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 12 470 268 : 490 سه ماهه 2019-12

قیمت تولید

92.60 2020 02 90.3 25 : 109 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

0 2019 12 -6995 -93013 : 17417 سه ماهه 2019-12

میانگین ساعات کار در هفته

0 2019 09 32.6 30.9 : 32.8 سه ماهه

موازنه تجاری

7554600.00 2020 01 3516400 -280890 : 7554600 ماهیانه 2020-01

میزان ساخت و ساز

14.60 2019 12 8.3 -38.6 : 36.1 سه ماهه 2019-12

مخارج نظامی

0 2018 12 1025 244 : 1231 سالیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

25.70 2018 12 26.3 25.7 : 65.1 سالیانه 2018-12

نرخ مالکیت مسکن

70.30 2018 12 69.5 68.6 : 81.8 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.80 2019 12 2.1 -5.9 : 23.2 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

23.00 2020 12 23 20 : 23 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.20 2019 12 4.5 -10.4 : 29.2 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

48.00 2020 12 48 41 : 48 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.60 2020 02 -0.7 -1.68 : 8.12 ماهیانه 0.6

نرخ وام بانکی

0.90 2019 09 0.9 0.9 : 25 ماهیانه 2019-09

نرخ مشارکت نیروی کار

62.60 2019 12 62.1 59.8 : 66.7 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

12.50 2020 12 12.5 12.5 : 50 سالیانه 2020-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

4.00 2019 12 4 2 : 7.75 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

0.00 2020 03 0 0 : 4.75 روزانه 2020-03

نرخ تورم

1.10 2020 02 1.3 -6.56 : 23.15 ماهیانه 2020-02

نرخ اشتغال

70.20 2019 12 69.6 59.3 : 72.5 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

-0.36 2020 02 -0.39 -0.43 : 22.5 ماهیانه 2020-02

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

10.95 2019 12 10.85 10.3 : 12.2 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

4.80 2020 02 4.8 3.9 : 17.3 ماهیانه 2020-02

نرخ بیکاری جوانان

11.40 2020 02 11.5 6.2 : 31.6 ماهیانه 2020-02

نرخ تامین اجتماعی

14.95 2019 12 14.85 12.8 : 19.95 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 09 1.7 1.2 : 9.8 سه ماهه 2019-09

وام به بخش خصوصی

37900.00 2020 01 38570 38117 : 169814 ماهیانه 37027

ورود توریست

2424.60 2019 12 3334 254 : 3334 سه ماهه

واردات

7104700.00 2020 01 8304300 62344 : 8990200 ماهیانه 2020-01

هزینه های کار

97.50 2019 12 93.7 89.1 : 149 سه ماهه 2019-12

هزینه های دولت

8292.00 2019 12 8223 3893 : 8292 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

0 2019 09 15315 410 : 19435 سه ماهه 2019-09

هزینه های مصرف کننده

27169.00 2019 12 27168 10805 : 27169 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 111.80 113 113 113 111 115
اندازه اصل تورم 1.00 1.4 1.5 1.5 1.2 1.5 1.5
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.33 0.38 0.42 0.46 0.35 0.55
ارزش بودجه دولت 1524.00 400 400 350 400 350 2019-09
اطمینان کسب و کار -26.00 -40 -36 -30 -30 -20 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 374.10 341 341 341 341 341
بودجه دولت 0.10 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -7.2 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 39.70 41.5 41.5 41.5 42.5 41.5 2019-09
بازار سهام 5109.84 4858 4733 4613 4985 4371
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.60 68 68 68 68 75 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 120.66 125 125 125 125 125 2018-12
پول 1.09 1.08 1.07 1.07 1.08 1.06
پی ام آی ساخت و ساز 28.90 47 50.2 52.9 43 53.4
پس انداز های شخصی 10.70 11.7 12.2 12.1 11.4 13.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27950.00 27376 28018 26832 26982 27422
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2315.00 2010 2136 2222 2102 2271 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9505.00 8813 8989 9125 9214 9326
تولید ناخالص داخلی 381.30 343 343 343 343 328 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8225.00 7649 7875 7896 7751 8070
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 974.00 885 880 935 877 956 2019-12
تولید ناخالص ملی 67583.00 57400 63800 64900 63600 66300
تولید صنعتی -1.30 1.5 4.7 4.7 3.2 3.6
تولیدات صنعتی -1.30 2.8 -2.4 -2.4 -2.6 -1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 70361.05 67630 67630 67630 67630 68217
تولید ناخالص داخلی سرانه 78764.60 75707 75707 75707 75707 76364
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 86759.00 79407 82288 83289 82971 85121 2019-12
تغییر اشتغال 1.30 0.2 0.3 0.2 0.4 0.2 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.80 1.5 1.2 1.5 1 1.5 2020-02
تولید صنعتی -1.10 3.6 4.5 4.5 2.5 4.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 47572.00 44286 20618 45669 18672 46674
تسهیلات اعتباری خریدار 13791.00 13255 13302 13957 12433 13594 13302
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 53992.00 31500 32000 30200 32800 30200 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.30 3.3 3.1 2.9 3.6 2.9 2020-02
تورم مواد غذایی -1.00 1.4 1.3 1.3 1 1.5 1.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.30 0.6 -0.1 0.5 -0.4 0.5 2020-02
ثبت خودرو 13263.00 5000 6200 950 15000 950
جواز ساختمان 1598.00 1730 1910 2000 1750 2000 2019-12
جمعیت 4.90 4.96 4.96 4.96 4.96 5.02 2019-12
حداقل دستمزد 9.80 10.2 10.2 10.2 10.2 10.7 2019-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9 2018-12
حساب جاری -28441.00 10100 12300 3560 4440 2960 2019-12
دستمزد در تولید 905.14 907 886 886 937 908 2019-12
دستمزد 783.62 795 789 789 793 809 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 251186.00 239003 242646 241139 248674 246444 2018-12
درآمد متوسط ساعتی 24.17 26 26 26.6 25.5 26.6
ذخایر طلا 6.00 6 6 6 6 6 2019-12
رشد دستمزد 3.50 3 2.8 2.7 2.8 2.5 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 45287.00 16000 3600 4500 8500 4500 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.40 106 104 105 104 107
شاخص مسکن 108.40 120 123 125 117 125 2020-01
شاخص PMI تولید 45.10 43 46 50.4 42 52.7
شاخص PMI خدمات 32.50 42 46 49 50.2 52
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.30 104 104 104 103 105 104
صادرات 14659300.00 13200000 11700000 11900000 13800000 11900000 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.30 59 55 58 77.3 67 2020-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.08 104 104 103 102 105 2019-12
فروش خانه جدید 1006.00 770 700 800 650 850
فروش خانه موجود 3385.00 2950 3270 3580 2750 3580
قیمت گازوئیل 1.41 -1.2 -1.14 -1.05 -1.26 -1.05 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.70 103 104 104 0.2 106 104
قیمت مصرف کننده اصلی 102.00 104 104 104 103 105 104
قیمت تولید 92.60 96.22 95.89 97.24 94.7 98.89 2020-02
موازنه تجاری 7554600.00 5100000 3700000 3000000 5900000 3000000 2020-01
میزان ساخت و ساز 14.60 8.3 6.9 4.4 7.6 3.2 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.70 26.5 26.5 26.5 26.5 26.8 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 70.30 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 -7.2 -4.7 2 -1.2 1 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 -9.7 -6.8 -4 -2 2.2 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48 2020-12
نرخ تورم 0.60 -0.2 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6
نرخ وام بانکی 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62.60 64.2 64.4 64.5 64 64.5 2019-12
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4 2019-12
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-03
نرخ تورم 1.10 1 1.2 1.2 0.9 1.5 2020-02
نرخ اشتغال 70.20 68.8 68.7 68.6 69 68.6 2019-12
نرخ بهره بین بانکی -0.36 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 2020-02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 2019-12
نرخ بیکاری 4.80 28 22 18 25 9.5 2020-02
نرخ بیکاری جوانان 11.40 11.7 11.7 11.7 11.7 10.4 2020-02
نرخ تامین اجتماعی 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 2019-12
وام به بخش خصوصی 37900.00 38567 37027 38498 37800 37842 37027
ورود توریست 2424.60 3300 3450 3600 3280 3600
واردات 7104700.00 8100000 8000000 8900000 7900000 9500000 2020-01
هزینه های کار 97.50 104 96.28 96.23 102 98.64 2019-12
هزینه های دولت 8292.00 7713 7943 7960 7897 8135 2019-12
هزینه های مصرف کننده 27169.00 25674 26244 26082 26531 26656 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی