شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اندونزی اندونزی
 • نرخ فعلی : 9,401.9
 • بالاترین قیمت روز : 9,426.6
 • پایین ترین قیمت روز : 9,379.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 20.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,420.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۴۵:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 9,417.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 15.3
 • نرخ فعلی : 1,729.07 (IDR)
 • بالاترین قیمت روز : 1,733.55
 • پایین ترین قیمت روز : 1,729.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.82
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,731.71
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 1,731.36
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.29
 • نرخ فعلی : 35.34 (IDR)
 • بالاترین قیمت روز : 35.49
 • پایین ترین قیمت روز : 34.83
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.57%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 34.91
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.43
 • نرخ فعلی : 0.9007 (IDR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9021
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9004
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.902
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9015
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0008

بازارهای ارزی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
فرانک سوییس / روپیه اندونزی تقاضا 15236.16 15237.75 15223.49 15237.75 6.33 0.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲
درهم امارات / روپیه اندونزی 3987.04 3987.42 3987.04 3987.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲
دلار استرالیا / روپیه اندونزی تقاضا 9759.43 9766.75 9753.57 9768.22 2.93 0.03% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲
دلار کانادا / روپیه اندونزی تقاضا 10636.21 10635.44 10626.18 10643.17 3.86 0.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲
روپیه اندونزی / دلار کانادا تقاضا 0.9449 0.945 0.9443 0.9458 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲

شاخص های بورس اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX Kompas 100 943.57 - 933.37 944.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳:۰۱
IDX PEFINDO-25 240.59 - 237.2 240.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳:۰۱
IDX LQ45 725.83 - 712.23 725.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳:۰۱
IDX Composite 4753.61 - 4722.13 4753.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳:۰۱
IDX Composite 4753.61 - 4710.78 4755.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۲:۳۱

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pelat Timah Nusantara 402 - 402 404 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Delta Dunia Makmur 135 - 134 135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Tiphone Mobile 121 - 121 121 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Apexindo Pratama Duta 134 - 134 134 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Modernland Realty Ltd 79 - 79 80 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸

بازار اوراق قرضه اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 10Y 7.435 - 7.432 7.472 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۴:۰۱
Indonesia 30Y 8.146 - 8.146 8.146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۴:۰۱
Indonesia 20Y 7.897 - 7.897 7.929 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳:۳۱
Indonesia 3Y 6.474 - 6.474 6.479 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳:۰۱
Indonesia 5Y 6.914 - 6.914 6.943 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 24229.38 - 24229.38 24229.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Sucorinvest Equity 1580.98 - 1580.98 1580.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Schroder Dana Prestasi Acc 30100.27 - 30100.27 30100.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Schroder 90 Plus Equity Fund 1561.33 - 1561.33 1561.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Schroder Dana Istimewa Acc 5104.31 - 5104.31 5104.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premier LQ 45 761 - 756 761 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳:۰۱
Premier Indonesia Financial 406 - 406 407 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳:۰۱
Premier ETF PEFINDO i-Grade 138 - 128 138 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳:۰۱
Batavia IDX30 406 - 406 406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳:۰۱
Batavia Sri-Kehati 298 - 298 298 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳:۰۱

شاخص‌های اقتصادی اندونزی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Gold Production

0 2018 09 11543 1068 : 20455 ماهیانه

Coronavirus Cases

0 2020 05 23165 2 : 23851 روزانه 2020-05

CPI مسکن آب و برق

102.81 2020 04 103 38.32 : 133 ماهیانه

Hospital Beds

0 2017 12 0.99 0.57 : 1.04 سالیانه 2017-12

Coronavirus Deaths

0 2020 05 1418 0 : 1473 روزانه 2020-05

Coronavirus Recovered

0 2020 05 6057 2 : 6240 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 73 72 : 129 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 2730339 275643 : 7663463 سه ماهه

افراد شاغل

129366192.00 2019 12 127067835 51192000 : 129366192 سالیانه 2019-12

اندازه اصل تورم

2.85 2020 04 2.87 2.58 : 8.3 ماهیانه 2020-04

اوراق قرضه دولتی ده ساله

7.34 2020 05 7.68 4.99 : 21.11 روزانه

افراد بیکار

6816840.00 2019 12 6871264 91700 : 11899266 سالیانه 2019-12

ارزش بودجه دولت

-259900.00 2018 12 -340976 -340976 : 12605 سالیانه 2018-12

اطمینان کسب و کار

104.82 2019 12 105 95.12 : 122 سه ماهه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 60

استفاده از ظرفیت

74.09 2019 12 75.42 62.43 : 79.78 سه ماهه

بودجه دولت

-2.20 2019 12 -1.76 -2.58 : 3.02 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

29.80 2018 12 28.7 22.96 : 87.43 سالیانه 2018-12

بازار سهام

4753.61 2020 05 4716 223 : 6693 روزانه

بدهی خارجی

389251.56 2020 03 404282 119594 : 404282 سه ماهه 2020-03

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

17.00 2019 12 17.8 6.2 : 17.8 سه ماهه 2019-12

پول

14575.00 2020 05 14675 2096 : 16800 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

273624.60 2020 03 293957 149919 : 293957 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

71850.80 2020 03 45657 37282 : 88648 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

38087.90 2019 12 38413 14032 : 40094 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

200750.70 2019 12 205388 171255 : 205685 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

566753.10 2019 12 582944 371813 : 582944 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

11605.90 2018 12 11161 4626 : 11606 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

52355.60 2019 12 52525 23737 : 53578 سه ماهه

تولیدات صنعتی

1.00 2019 11 3.7 -24.8 : 29.17 ماهیانه

تولید نفت خام

729.00 2020 01 725 651 : 1720 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی سرانه

4284.70 2018 12 4120 657 : 4285 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2703065.10 2020 03 2769909 340865 : 2818887 سه ماهه 2020-03

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 35709 -57613 : 82372 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

1.60 2020 03 -0.5 -22.3 : 26 ماهیانه 2020-03

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-4.50 2020 03 -0.8 -26.3 : 40.3 ماهیانه 2020-03

تغییر قیمت تولید کننده

1.59 2020 04 1.76 -12 : 153 ماهیانه 2020-04

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

876315.84 2019 12 917553 63970 : 951395 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

2559847.00 2020 01 2509568 27200 : 2534119 ماهیانه 2020-03

تورم مواد غذایی

5.28 2020 04 6.15 -11.16 : 138 ماهیانه 2020-04

تولید مس

197834.00 2018 09 203508 17341 : 402320 ماهیانه

تولید صنعتی

-0.80 2019 11 6 -25.4 : 34.5 ماهیانه

تولید خودرو

0 2019 12 1055774 32237 : 1055774 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

1126.00 2019 12 1042 5.67 : 1126 سالیانه 2019-12

ثبت خودرو

7871.00 2020 03 79437 1898 : 115974 ماهیانه

جمعیت

266.10 2019 12 264 88.69 : 266 سالیانه 2019-12

حواله

2870.00 2019 12 2883 1202 : 2898 سه ماهه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.00 2018 12 -1.6 -6.8 : 4.8 سالیانه 2018-12

حداقل دستمزد

3.94 2019 01 3.6 1.68 : 3.94 سالیانه 2019-01

حساب جاری

-3924.00 2020 03 -8082 -10126 : 3795 سه ماهه 2020-03

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 3086900 2873400 : 3427900 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

5017000.00 2018 12 4768500 4473000 : 5017000 سالیانه

درآمد گردشگری

0 2020 03 4481 1554 : 4723 سه ماهه

دستمزد در تولید

2817234.31 2019 09 2653268 201000 : 2703981 سه ماهه 2020-03

درآمدهای دولت

1894700.00 2018 12 1666376 10140 : 1894700 سالیانه 2018-12

ذخایر طلا

78.60 2020 03 78.54 73.09 : 96.45 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

127880.00 2020 03 130444 27404 : 131980 ماهیانه 2020-04

رابطه مبادله

0 2020 02 104 77.43 : 118 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 89 41 : 143 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 45 34 : 55 سالیانه

سن بازنشستگی زنان

58.00 2019 12 58 55 : 58 سالیانه 2019-12

سن بازنشستگی مردان

58.00 2019 12 58 55 : 58 سالیانه 2019-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

98.00 2020 03 105 35.4 : 112 سه ماهه 2020-03

سرعت اینترنت

0 2017 03 6748 600 : 7203 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

101.72 2020 04 102 90.86 : 148 ماهیانه

شاخص مسکن

211.93 2020 03 211 100 : 212 سه ماهه 2020-03

شاخص فساد مالی

0 2019 12 38 17 : 40 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 64.94 4.18 : 64.94 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 4.54 3.92 : 6.55 سالیانه

شاخص PMI تولید

27.50 2020 03 51.9 45.3 : 58.5 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.80 2020 04 105 14.2 : 105 ماهیانه 2020-04

صادرات

12193.30 2020 03 14061 30 : 18648 ماهیانه 2020-04

ضریب اطمینان مصرف کننده

84.80 2020 04 114 9.6 : 128 ماهیانه 2020-04

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 03 145 95.07 : 265 سه ماهه 2020-03

عرضه پول M2

6440500.00 2020 03 6116500 5156 : 6440500 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M1

0 2020 02 1484403 318 : 1565328 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M0

0 2020 03 607961 2983 : 675768 ماهیانه 2020-03

فروش اسلحه

15.00 2018 12 94 1 : 94 سالیانه

قیمت واردات

0 2020 03 154 34.74 : 154 ماهیانه 2020-03

قیمت مصرف کننده اصلی

105.10 2020 04 105 63.4 : 105 ماهیانه 2020-04

قیمت تولید

103.47 2020 04 103 0.58 : 162 ماهیانه 2020-04

قیمت گازوئیل

0.44 2020 05 0.42 0.16 : 0.79 ماهیانه 2020-05

قیمت صادرات

0 2020 03 157 33.2 : 173 ماهیانه 2020-03

گردش سرمایه

0 2020 03 12611 -9456 : 15904 سه ماهه 2020-03

میزان رشد وام

5.73 2020 04 7.95 -59.9 : 90.5 ماهیانه 2020-04

مخارج نظامی

7661.00 2018 12 8178 1305 : 8225 سالیانه

موازنه تجاری

-344.70 2020 03 2513 -2329 : 4642 ماهیانه 2020-04

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.97 2020 03 4.97 1.56 : 7.16 سه ماهه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-2.41 2020 03 -1.74 -3.57 : 4.21 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2019 12 30 30 : 35 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

22.00 2020 12 25 22 : 39 سالیانه 2020-12

نسبت ذخیره نقدی

3.00 2020 05 3 3 : 8 ماهیانه 2020-05

نرخ وام

5.25 2020 05 5.25 5 : 15.75 ماهیانه 2020-05

نرخ مشارکت نیروی کار

69.32 2019 12 69.2 57.14 : 69.32 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

0.08 2020 04 0.1 -0.45 : 8.7 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

4.90 2020 05 4.9 4.19 : 57.79 روزانه 2020-05

نرخ بهره

4.50 2020 05 4.5 4.25 : 12.75 روزانه 2020-05

نرخ تورم

2.67 2020 04 2.96 -1.17 : 82.4 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره سپرده

3.75 2020 05 3.75 3 : 56 ماهیانه 2020-05

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

5.74 2019 12 5.74 5.74 : 11.74 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

2.00 2019 12 4 2 : 4 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

7.74 2019 12 9.74 7.74 : 15.74 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

4.99 2020 03 5.28 2 : 11.24 سه ماهه 2020-03

واردات

12538.00 2020 03 11548 21 : 18297 ماهیانه 2020-04

ورود توریست

470898.00 2020 03 863960 470898 : 1555346 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

4987079.00 2020 03 4864296 286724 : 4987079 ماهیانه 2020-03

هزینه های مصرف کننده

1483593.40 2020 03 1513446 926098 : 1513446 سه ماهه 2020-03

هزینه های دولت

159398.05 2020 03 284730 21713 : 284730 سه ماهه 2020-03

هزینه زندگی انفرادی

1456700.00 2018 12 1174300 1174300 : 1476300 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

2954800.00 2018 12 2561300 2561300 : 2972600 سالیانه

هزینه های مالی

2202200.00 2018 12 2007352 10167 : 2202200 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 102.81 137 106 107 135 110
افراد شاغل 129366192.00 129000000 129000000 129000000 129000000 129000000 2019-12
اندازه اصل تورم 2.85 3.1 3.5 3.5 3 3.5 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.34 7.5 7.56 7.62 7.44 7.75
افراد بیکار 6816840.00 6610000 6610000 6610000 6610000 6610000 2019-12
ارزش بودجه دولت -259900.00 -410000 -410000 -410000 -410000 -410000 2018-12
استفاده از ظرفیت 74.09 78 79.8 79.8 78 79.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 32.2 32.2 32.2 32.2 33.5 2018-12
بازار سهام 4753.61 4539 4452 4366 4628 4194
بدهی خارجی 389251.56 410000 420000 420000 410000 420000 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.00 17 17 17 16.9 17 2019-12
پول 14575.00 14822 14871 14921 14774 15021
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 273624.60 278961 303658 309243 261476 319448 2020-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 71850.80 78244 47164 48031 86520 49616 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38087.90 38182 41417 42179 36067 43571
تولید ناخالص داخلی از معادن 200750.70 204156 208938 212781 193897 219803
تولید ناخالص داخلی از ساخت 566753.10 579447 592392 603288 551423 623197
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11605.90 11860 11860 11860 11860 12248
تولید ناخالص داخلی از خدمات 52355.60 52210 55346 56364 49928 58225
تولیدات صنعتی 1.00 2.5 1.8 1.8 3 1.8
تولید نفت خام 729.00 950 1000 1050 900 950 2020-01
تولید ناخالص داخلی سرانه 4284.70 4378 4378 4378 4378 4522
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2703065.10 2801974 2861316 2913944 2669644 3010104 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 -2.5 3.4 3.4 3 3.4 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.50 5 5.1 5.1 6 5.1 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.59 1.2 1.2 3 0.5 5 2020-04
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 876315.84 912048 982791 1000868 844996 1033896
تسهیلات اعتباری خریدار 2559847.00 2489259 2592384 2665893 2391427 2727188 2020-03
تورم مواد غذایی 5.28 4.1 4 4 3.9 4 2020-04
تولید مس 197834.00 171000 160000 188000 166000 168000
تولید صنعتی -0.80 5.5 6.6 6.6 5 6.6
ثبت خودرو 7871.00 90000 89000 89000 55000 91000
جمعیت 266.10 270 270 273 270 273 2019-12
حواله 2870.00 2878 2958 3037 2799 3353 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7 2018-12
حساب جاری -3924.00 -6000 -10000 -10000 -8500 -8000 2020-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000.00 5240000 5240000 5310000 5240000 5310000
دستمزد در تولید 2817234.31 2850000 3100000 3100000 2850000 3100000 2020-03
درآمدهای دولت 1894700.00 1720000 1720000 1720000 1720000 1720000 2018-12
ذخایر طلا 78.60 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 2020-03
ذخایر ارزی 127880.00 134100 135100 135100 131700 147200 2020-04
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58 2019-12
سن بازنشستگی مردان 58.00 58 58 58 58 58 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 98.00 100 105 98.8 97 98.8 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.72 138 108 106 151 112
شاخص مسکن 211.93 213 216 216 212 218 2020-03
شاخص PMI تولید 27.50 47.5 50.5 52 45.2 51
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.80 107 108 109 105 112 2020-04
صادرات 12193.30 13800 16500 16500 11900 17700 2020-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.80 97 98 98.5 96 99 2020-04
عرضه پول M2 6440500.00 6581504 6597366 6713228 6524085 7060815 2020-03
فروش اسلحه 15.00 95 95 95 95 95
قیمت مصرف کننده اصلی 105.10 107 108 109 106 112 2020-04
قیمت تولید 103.47 103 104 106 103 109 2020-04
قیمت گازوئیل 0.44 0.36 0.34 0.33 0.38 0.31 2020-05
میزان رشد وام 5.73 9.5 10 9.5 8 11 2020-04
مخارج نظامی 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980
موازنه تجاری -344.70 300 300 -200 700 300 2020-04
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.97 -1.2 3.3 5.2 -4.8 5.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.41 2.8 -1.8 -1.8 3.6 -1.3 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3 3 3 3 4 2020-05
نرخ وام 5.25 5.25 6.75 5.75 5.25 7.5 2020-05
نرخ تورم 0.08 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 2020-04
نرخ بهره بین بانکی 4.90 4.88 4.88 5.38 4.88 5.38 2020-05
نرخ بهره 4.50 3.75 3.75 4.25 4.25 4.5 2020-05
نرخ تورم 2.67 3.3 3.7 3.7 2.1 3.7 2020-04
نرخ بهره سپرده 3.75 3.75 5.25 4.25 5.25 6 2020-05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 2019-12
نرخ بیکاری 4.99 7.3 7.3 7.5 6.5 7.8 2020-03
واردات 12538.00 13500 16700 16700 11200 17500 2020-04
ورود توریست 470898.00 900000 980000 1100000 880000 1480000
وام به بخش خصوصی 4987079.00 4809526 5091523 5117239 4652214 5356282 2020-03
هزینه های مصرف کننده 1483593.40 1503719 1563390 1592146 1432379 1644686 2020-03
هزینه های دولت 159398.05 206513 294126 299536 204425 309420 2020-03
هزینه زندگی انفرادی 1456700.00 1820000 1820000 1890000 1820000 1890000
هزینه زندگی خانواده 2954800.00 3150000 3150000 3230000 3150000 3200000
هزینه های مالی 2202200.00 2130000 2130000 2130000 2130000 2130000 2018-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی