شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هنگ کنگ هنگ کنگ
 • نرخ فعلی : 23,384.66
 • بالاترین قیمت روز : 23,478
 • پایین ترین قیمت روز : 23,198.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 78
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 23,198.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۰:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 22,952.24
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.88%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 432.42
 • نرخ فعلی : 7.7523 (HKD)
 • بالاترین قیمت روز : 7.7556
 • پایین ترین قیمت روز : 7.7516
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 7.7549
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۴۷:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 7.7548
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0025
 • نرخ فعلی : 0.1176 (HKD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.1184
 • پایین ترین قیمت روز : 0.1175
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.1183
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۲:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 0.1184
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.68%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0008
 • نرخ فعلی : 0.632 (HKD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.632
 • پایین ترین قیمت روز : 0.629
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.629
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۰۱:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 0.722
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 14.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09

بازارهای ارزی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار هنگ کنگ / کرون چک تقاضا 3.1846 3.1892 3.1821 3.2313 0.04 1.17% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۷:۴۹
دلار هنگ کنگ / فورینت مجارستان تقاضا 41.08 41.04 41.04 41.57 0.45 1.10% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۷:۴۹
دلار هنگ کنگ / کرونا ایسلند تقاضا 18.13 18.14 18.12 18.31 0.17 0.94% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۷:۴۹
دلار هنگ کنگ / شیلینگ کنیا تقاضا 13.8283 13.8284 13.8017 13.8417 0.02 0.12% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۷:۴۹
دلار هنگ کنگ / درهم مراکش تقاضا 1.2734 1.2741 1.2719 1.2758 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۷:۴۹

شاخص های بورس هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hang Seng 23384.66 23403.5 23298.5 23442.5 432.42 1.88% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۰۱
Hang Seng CCI 3695.65 3699.65 3677.95 3711.93 66.12 1.82% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۳:۳۱
Hang Seng CEI 9595.2 9607.32 9595.2 9637.69 129.26 1.37% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۳:۳۱
هنگ سنگ 23384.66 23403.5 23198.25 23478 432.42 1.88% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۳:۳۰
Hang Seng 23384.66 23403.5 23198.25 23478 432.42 1.88% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۳:۳۰

بازار سهام هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC 36.9 36.65 36.65 36.9 1.20 3.36% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Agricultural Bank Of China 3.08 3.1 3.08 3.1 0.02 0.65% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
China Petrol & Chemical H 3.52 3.53 3.52 3.53 0.04 1.15% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
China Merchants Bank 35.8 35.7 35.7 35.8 0.40 1.13% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
China Pacific Insurance 20.6 20.75 20.6 20.75 0.05 0.24% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴

بازار اوراق قرضه هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1W 0.34 0.549 0.34 0.549 0.19 54.71% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۰۱
Hong Kong 1M 0.425 - 0.425 0.425 0.11 24.71% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۰۱
Hong Kong 3M 0.497 0.546 0.497 0.546 0.03 6.24% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۰۱
Hong Kong 6M 0.485 0.546 0.485 0.546 0.04 8.25% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۰۱
Hong Kong 9M 0.525 0.546 0.525 0.546 0.03 5.90% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hong Kong Dollar Bond F 1.24 - 1.24 1.24 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۷:۳۰
Fidelity Retirement Master Trust-Hong Kong Bond Fu 13.31 13.291 13.291 13.31 0.07 0.53% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۷:۳۰
Fidelity Global Investment Fund Hon 14.04 - 14.04 14.04 0.11 0.79% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۷:۳۰
BOC-P HK Equity Provident 31.841 - 31.841 31.841 0.23 0.73% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۷:۳۰
BOC-P Global Bond Provident 23.548 - 23.548 23.548 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۷:۳۰

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Global X China Electric Vehicle ETF 7.45 7.44 7.16 7.45 0.47 6.73% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۳:۰۱
Global X China Consumer Brand ETF 6.82 6.84 6.73 6.84 0.20 3.02% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۳:۰۱
Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF 2.44 2.45 2.43 2.45 0.04 1.67% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۳:۰۱
CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product 4.01 4 3.98 4.04 0.11 2.74% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۳:۰۱
ChinaAMC Direxion NASDAQ-100 Daily (-2x) Inverse P 5.89 5.88 5.85 5.93 0.15 2.55% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۳:۰۱

شاخص‌های اقتصادی هنگ کنگ + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 05 1065 65 : 1065 روزانه 2020-05

Coronavirus Recovered

0 2020 05 1029 92 : 1029 روزانه 2020-05

Coronavirus Deaths

0 2020 05 4 4 : 4 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 4 2 : 5 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 3045927 1589168 : 3132077 سه ماهه

افراد شاغل

0 2020 04 3720 2371 : 3882 ماهیانه 2020-04

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.75 2020 05 0.74 0.55 : 10.49 روزانه

افراد بیکار

202.50 2020 04 162 24.9 : 308 ماهیانه 2020-04

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 90

ارزش بودجه دولت

-14909.00 2019 12 -92344 -92344 : 115653 سه ماهه 2019-12

اطمینان کسب و کار

-37.00 2020 06 -22 -53 : 32 سه ماهه 2020-06

بودجه دولت

-1.30 2019 12 2.1 -4.8 : 7.3 سالیانه 2019-12

بهره وری

107.20 2018 12 106 63.4 : 107 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

38.40 2016 12 37 13.7 : 38.4 سالیانه 2016-12

بازار سهام

23394.25 2020 05 22930 58.61 : 33484 روزانه

بدهی خارجی

0 2019 12 12914315 2707907 : 13257610 سه ماهه 2019-12

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2019 12 78.7 34.5 : 80.6 سه ماهه 2019-12

پست های خالی شغلی

0 2019 12 63032 15919 : 127765 سه ماهه 2019-12

پول

7.75 2020 05 7.76 4.6 : 8.7 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2020 04 0 0 : 13.21 ماهیانه 2020-04

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

31112.00 2019 12 30524 16120 : 35944 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

7003.00 2019 12 7271 6176 : 10964 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

637200.00 2019 12 609135 287640 : 654271 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

424.00 2019 12 407 400 : 804 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

7637.00 2019 12 10106 6279 : 10939 سه ماهه

تولید ناخالص ملی

720284.00 2019 12 714193 351486 : 749212 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

35953.00 2019 12 36777 17151 : 39465 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

57322.50 2018 12 56088 26974 : 57322 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

38784.80 2018 12 37949 3381 : 38785 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

637135.00 2019 12 673762 70363 : 720239 سه ماهه 2020-03

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

2.00 2020 03 -41.3 -41.3 : 29.4 ماهیانه 2020-03

تغییر قیمت تولید کننده

1.00 2019 12 1.3 -6.2 : 9.59 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

125185.00 2019 12 124595 78077 : 125639 سه ماهه

ترازنامه بانک

0 2020 03 24589579 307213 : 25231475 ماهیانه 2020-03

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-43.80 2020 03 -46.7 -46.7 : 30.6 ماهیانه 2020-03

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

118417.00 2019 12 126499 16464 : 164546 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

365.10 2019 12 363 1.32 : 365 سالیانه 2019-12

تورم مواد غذایی

5.70 2020 03 6.2 -0.6 : 8.2 ماهیانه 2020-03

تولید صنعتی

-0.50 2019 12 0.5 -14.2 : 23.9 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 -1145 -17455 : 37052 سه ماهه

ثبت خودرو

2884.00 2020 02 2323 332 : 6154 ماهیانه

جمعیت

7.50 2019 12 7.48 3.08 : 7.5 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

6.20 2019 12 3.7 -6.3 : 15 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

37.50 2019 05 34.5 28 : 37.5 سالیانه 2019-05

حساب جاری

42792.00 2019 12 71867 -29059 : 92020 سه ماهه 2019-12

دستمزد در تولید

15530.00 2019 12 15533 7611 : 15533 سه ماهه 2019-12

دستمزد

16986.00 2019 12 17304 10382 : 17304 سه ماهه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2019 12 47575 1258 : 221345 سه ماهه 2019-12

ذخایر طلا

2.10 2020 03 2.08 2.08 : 2.1 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

441200.00 2020 03 445700 38357 : 448400 ماهیانه 2020-04

رابطه مبادله

0 2020 02 101 99 : 108 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 14 12 : 18 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 7 3 : 12 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

65.00 2019 12 65 60 : 65 سالیانه 2019-12

سن بازنشستگی زنان

65.00 2019 12 65 60 : 65 سالیانه 2019-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

16469.27 2018 12 15923 1956 : 16469 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 21943 6091 : 21943 سه ماهه

شاخص مسکن

171.79 2020 03 171 31.34 : 185 ماهیانه 2020-03

شاخص فساد مالی

0 2019 12 76 70.1 : 84 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

107.70 2020 03 108 98.2 : 116 ماهیانه

شاخص PMI تولید

36.90 2020 04 34.9 33.1 : 53.3 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 82.25 5.22 : 83.14 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

111.60 2020 04 111 21.4 : 112 ماهیانه 2020-04

صادرات

309462.00 2020 04 323647 172 : 383651 ماهیانه 2020-04

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 107 13.6 : 107 سه ماهه 2020-03

ضریب اطمینان مصرف کننده

76.00 2020 03 83 70 : 118 سه ماهه 2020-03

عرضه پول M3

0 2020 03 14827168 138773 : 14842137 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M2

0 2020 03 14785879 14225 : 14799948 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M1

0 2020 03 2564687 5642 : 2997257 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M0

0 2020 03 519479 8642 : 523581 ماهیانه 2020-03

قیمت گازوئیل

0 2020 04 2.06 1.59 : 2.2 ماهیانه 2020-04

قیمت واردات

0 2020 02 101 51.9 : 106 ماهیانه 2020-03

قیمت تولید

106.70 2019 12 108 80.9 : 110 سه ماهه 2019-12

قیمت صادرات

0 2020 03 101 54.5 : 106 ماهیانه 2020-03

گردش سرمایه

-71658.00 2019 09 -66571 -103753 : 22424 سه ماهه 2019-09

موازنه تجاری

-23337.00 2020 04 -34707 -59898 : 7228 ماهیانه 2020-04

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 49.2 28.7 : 54.3 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

17.00 2019 12 15 15 : 17 سالیانه 2019-12

نرخ وام بانکی

5.00 2020 04 5 5 : 19.61 ماهیانه 2020-04

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-5.30 2020 03 -0.5 -5.3 : 6.1 سه ماهه 2020-03

نرخ مشارکت نیروی کار

59.20 2020 04 59.5 57.7 : 66.5 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات شرکت

16.50 2019 12 16.5 16 : 17.5 سالیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-8.90 2020 03 -3 -8.9 : 20.7 سه ماهه 2020-03

نرخ بهره بین بانکی

1.36 2020 05 1.29 0.07 : 15.56 روزانه 2020-05

نرخ تورم

1.90 2020 04 2.3 -6.1 : 16 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره سپرده

0.40 2008 12 2.4 0.1 : 6.7 سالیانه ٪

نرخ بهره

0.94 2020 05 0.86 0.5 : 8 روزانه 2020-05

نرخ بیکاری

5.20 2020 04 4.2 1 : 8.5 ماهیانه 2020-04

نرخ تورم

0.30 2020 04 -0.2 -2.43 : 3.1 ماهیانه 2020-04

نرخ بیکاری جوانان

8.10 2020 04 6.7 1.9 : 10.4 ماهیانه 2020-04

واردات

332799.00 2020 04 358354 230 : 428452 ماهیانه 2020-04

ورشکستگی

0 2020 03 62 62 : 20646 ماهیانه 2020-03

ورود توریست

82285.00 2020 03 199123 82285 : 6784406 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

0 2020 03 10500727 100529 : 10671715 ماهیانه 2020-03

هزینه های مالی

111932.00 2019 12 139919 1407 : 139919 سه ماهه 2019-12

هزینه های دولت

82579.00 2020 03 75319 7944 : 82579 سه ماهه 2020-03

هزینه های مصرف کننده

430969.00 2019 12 440905 40532 : 487714 سه ماهه 2020-03
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.75 0.8 0.83 0.86 0.77 0.92
افراد بیکار 202.50 112 112 112 112 114 2020-04
ارزش بودجه دولت -14909.00 -95000 -54000 -40000 -97000 48648 2019-12
اطمینان کسب و کار -37.00 -32 -28 -22 -36 -14 2020-06
بودجه دولت -1.30 -5 -5 1.3 -5 1.3 2019-12
بهره وری 107.20 110 110 110 110 115 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 31 31 31 31 30 2016-12
بازار سهام 23394.25 21664 21083 20516 22264 19381
پول 7.75 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31112.00 30249 30982 31287 28796 31756 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7003.00 7206 7380 7453 6827 7565
تولید ناخالص داخلی از خدمات 637200.00 603653 618272 624363 572971 633729
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 424.00 403 413 417 461 423 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7637.00 10015 10258 10359 9083 10514
تولید ناخالص ملی 720284.00 707765 724906 732048 699437 743029
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35953.00 36446 37329 37696 34876 38262
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57322.50 56078 56078 56078 56078 58795
تولید ناخالص داخلی سرانه 38784.80 37943 37943 37943 37943 39781
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 637135.00 667698 710110 717106 641071 727863 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.00 1.8 0.7 0.7 2 2.7 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 2.2 2.8 2.8 2.8 2.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 125185.00 123474 126464 127710 123042 129626
تغییرات سالیانه خرده فروشی -43.80 3.2 4.4 4.4 2.9 4.4 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 118417.00 125361 126441 127686 127867 129602
تولید ناخالص داخلی 365.10 369 369 378 369 378 2019-12
تورم مواد غذایی 5.70 3.8 3.7 3.7 4.6 4.2 2020-03
تولید صنعتی -0.50 2 2 3.4 1.5 3.4
ثبت خودرو 2884.00 3000 3000 3000 3000 3150
جمعیت 7.50 7.57 7.62 7.62 7.57 7.69 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.20 4.9 4.9 4.3 4.9 4.3 2019-12
حداقل دستمزد 37.50 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 2019-05
حساب جاری 42792.00 41000 32300 32300 17540 32300 2019-12
دستمزد در تولید 15530.00 15900 16100 16100 15700 16500 2019-12
دستمزد 16986.00 17900 18000 18000 17900 18500 2019-12
ذخایر طلا 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2020-03
ذخایر ارزی 441200.00 450300 451854 453383 448800 457969 2020-04
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16469.27 14000 14000 14000 14000 16000 2018-12
شاخص مسکن 171.79 190 195 190 185 200 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.70 110 110 110 109 113
شاخص PMI تولید 36.90 45.3 50 51 40 51.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.60 113 114 114 113 117 2020-04
صادرات 309462.00 370000 356000 356000 297000 368000 2020-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 76.00 92 105 105 88 95 2020-03
قیمت تولید 106.70 110 110 110 114 113 2019-12
گردش سرمایه -71658.00 -46000 -46000 -46000 -49548 -46820 2019-09
موازنه تجاری -23337.00 -35000 -59000 -59000 -55000 -82000 2020-04
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17 2019-12
نرخ وام بانکی 5.00 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 2020-04
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.30 1.5 1.5 1 2.5 1 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.20 61.2 61.2 61.2 61.2 61.1 2020-04
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.90 -2.7 1.5 2.5 -6.2 2.5 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 1.36 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 2020-05
نرخ تورم 1.90 2.2 2.5 2.1 2.5 2.5 2020-04
نرخ بهره سپرده 0.40 0.65 0.65 0.9 0.4 0.9 ٪
نرخ بهره 0.94 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 2020-05
نرخ بیکاری 5.20 4.8 5 5.5 4.5 5.3 2020-04
نرخ تورم 0.30 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 2020-04
نرخ بیکاری جوانان 8.10 6 4.9 4.9 5.9 5 2020-04
واردات 332799.00 405000 415000 415000 352000 430000 2020-04
ورود توریست 82285.00 3000000 3500000 5000000 2600000 6055400
هزینه های مالی 111932.00 190000 180000 130000 210000 104771 2019-12
هزینه های دولت 82579.00 71156 73982 74711 66469 75832 2020-03
هزینه های مصرف کننده 430969.00 436937 480836 485573 468129 492857 2020-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی