شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
گینه استوایی گینه استوایی
 • نرخ فعلی : 9,604.7
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,553.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 42
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۰:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 119.6
 • نرخ فعلی : 1,685.18
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.96
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.25
 • نرخ فعلی : 38.95
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 38.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46
 • نرخ فعلی : 0.8858
 • بالاترین قیمت روز : 0.8858
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8858
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8858
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۹:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0037

شاخص‌های اقتصادی گینه استوایی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 1043 1 : 1043 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 208 0 : 208 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 12 0 : 12 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 177 155 : 178 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1625 1074 : 2730 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-0.90 2018 12 -2.9 -8.6 : 26.2 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

43.30 2018 12 38 0.5 : 261 سالیانه 2018-12

پول

577.68 2020 06 573 407 : 795 روزانه

تولید نفت خام

156.00 2020 02 166 2.6 : 393 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

20864.60 2018 12 22299 976 : 40368 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

13.70 2019 12 13.32 0.01 : 22.39 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

10602.30 2018 12 11331 496 : 20513 سالیانه

جمعیت

1.43 2019 12 1.31 0.24 : 1.43 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-14.40 2018 12 -28.6 -113 : 27.4 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-1053.70 2018 12 -1933 -1933 : 722 سالیانه 2018-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 172 151 : 173 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1430 88.6 : 1642 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 16 16 : 21 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 1.81 سالیانه

عرضه پول M1

0 2020 03 770076 770076 : 1660994 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M2

0 2020 03 1024013 1024013 : 1881332 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M0

0 2020 03 145465 134884 : 274794 ماهیانه 2020-03

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-4.10 2019 12 -6.1 -9.1 : 95.26 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2020 12 35 35 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

35.00 2020 12 35 25 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

1.80 2019 12 1.3 -17.6 : 83.9 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.25 سالیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

21.50 2019 12 21.5 21.5 : 21.5 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

3.25 2020 04 3.25 2.45 : 4.25 روزانه 2020-04

نرخ بیکاری

9.20 2019 12 9.2 1.3 : 9.3 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

26.00 2019 12 26 26 : 26 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

4.50 2019 12 4.5 4.5 : 4.5 سالیانه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -0.90 -9 -9 -7 -9 -7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.30 47 47 47 47 49 2018-12
پول 577.68 591 598 606 584 620
تولید نفت خام 156.00 260 280 270 220 250 2020-02
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20864.60 19557 19557 19557 19557 14487
تولید ناخالص داخلی 13.70 14.1 14.1 13.8 14.1 13.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10602.30 9938 9938 9938 9938 7361
جمعیت 1.43 1.41 1.41 1.46 1.41 1.46 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.40 -12 -12 -12 -12 -8 2018-12
حساب جاری -1053.70 -950 -760 -760 -950 -760 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.10 -7 -7 2 -7 2 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 2020-12
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35 2020-12
نرخ تورم 1.80 2 2 2 2 2.1 2019-12
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 1.95 1.95 2.45 1.95 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 2019-12
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 2020-04
نرخ بیکاری 9.20 9.1 9.1 9.1 9.1 8.9 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی