گینه گینه
گینه

گینه

گینه با نام رسمی جمهوری گینه Republic of Guinea کشوری است در شمال غربی آفریقا در سواحل اقیانوس اطلس. پایتخت آن کوناکری است. جمعیت این کشور ۱۳٬۱۳۳٬۰۰۰ نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. زبان‌های بومی رایج آن عبارتند از فولانی، مالینکه و سوسو. این کشور در دوم اکتبر ۱۹۵۸ از فرانسه مستقل شده‌است. واحد پول گینه فرانک گینه است. ۸۵ درصد از جمعیت این کشور مسلمان هستندو ۱۰ درصد از مردم این کشور نیز مسیحی‌اند.کشور گینه پیش از این، گینه کوناکری نامیده می‌شد. امروزه نیز گاه به آن گینه کوناکری می‌گویند تا از گینه بیسائو و جمهوری گینه استوایی بازشناخته شود. گینه بیسائو، سنگال و مالی از شمال، اقیانوس اطلس از سوی باختر سیرالئون و لیبریا از جنوب و ساحل عاج و مالی از سوی خاور، این کشور را احاطه کرده‌اند. رودخانه نیجر، رودخانه گامبیا و رودخانه سنگال، همگی از بلندی‌های گینه سرچشمه می‌گیرند.شهرهای اصلی گینه عبارتند از کوناکری، کانکان، نزرکوره، کیندیا، لابه، گوئکدو، مامو و بوکه.
 • نرخ فعلی : 61,371.5
 • بالاترین قیمت روز : 61,371.5
 • پایین ترین قیمت روز : 59,763.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 235.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 60,011.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۴:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 60,066.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,304.7
 • نرخ فعلی : 1,727.83
 • بالاترین قیمت روز : 1,736.19
 • پایین ترین قیمت روز : 1,723.93
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.41
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,731.67
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۳:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 1,731.67
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.84
 • نرخ فعلی : 59.68
 • بالاترین قیمت روز : 60.16
 • پایین ترین قیمت روز : 59.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.14
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 59.71
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۳:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 59.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03
 • نرخ فعلی : 0.8405
 • بالاترین قیمت روز : 0.8415
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8393
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8403
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۲:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8403
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

بازارهای ارزی گینه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / فرانک گینه 11976.16 11981.19 11795.8 11993.27 180.36 1.53% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۲:۴۲
دلار / فرانک گینه 10064 10063 10050 10064 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۳۶
فرانک گینه / پوند انگلیس 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
فرانک گینه / دلار 0.00011 - 0.00011 0.00011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی گینه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 04 20510 0 : 20554 روزانه 2021-04

CPI مسکن آب و برق

0 2021 02 744 101 : 776 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 04 130 0 : 131 روزانه 2021-04

Coronavirus Recovered

0 2021 04 18259 0 : 18302 روزانه 2021-04

آدرس های IP

0 2017 03 1378 647 : 2783 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 152 152 : 179 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اندازه اصل تورم

11.00 2021 01 10.1 -4.7 : 15.2 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

34.30 2019 12 19.7 16 : 113 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-3.10 2020 12 -0.5 -13.9 : 0.5 سالیانه

پول

9955.00 2021 04 9905 4329 : 10102 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2564.00 2019 12 2498 1505 : 2564 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

920.80 2019 12 897 513 : 921 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 12 99907 23209 : 103644 سالیانه

تورم مواد غذایی

15.20 2021 01 12.2 8.77 : 15.2 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

11.40 2019 12 12.21 1.92 : 12.21 سالیانه

جمعیت

12.22 2019 12 11.88 3.49 : 12.22 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2019 09 83.15 -2311 : 884 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-13.60 2019 12 -7.3 -33.9 : 4.2 سالیانه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 06 1064 5 : 8878 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 126 122 : 147 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 130 130 : 173 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2053 104 : 2053 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

710.00 2021 02 710 102 : 741 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.32 0 : 4.22 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.23 2.79 : 46.13 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 29 16 : 29 سالیانه

صادرات

0 2019 09 926 121 : 1471 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2021 02 1247 104 : 1262 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2019 12 29827 590 : 30432 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2021 01 740 373 : 748 ماهیانه

مخارج نظامی

182.00 2019 12 197 24.5 : 232 سالیانه

موازنه تجاری

-2.60 2019 09 319 -1935 : 928 سه ماهه 2019-09

نرخ تورم

2.20 2021 01 0.4 -3.2 : 8.9 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

35.00 2020 12 35 35 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2020 12 40 40 : 40 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 20 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.20 2020 12 5.6 -0.3 : 10.8 سالیانه

نرخ بهره سپرده

3.84 2016 12 6.69 3.84 : 23 سالیانه ٪

نرخ تورم

12.60 2021 02 12.57 0.5 : 42.6 ماهیانه 2021-02

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

23.00 2019 12 23 23 : 23 سالیانه

نرخ بیکاری

4.30 2019 12 4.2 4.2 : 4.6 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

11.50 2021 02 11.5 9 : 22.25 روزانه 2021-02

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه

واردات

0 2019 09 884 -170 : 2550 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 11.00 7.2 7 7 7.4 6.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.30 46 46 46 46 44 2019-12
بودجه دولت -3.10 -2.7 -2.7 -2.3 -2.7 -2.3
پول 9955.00 10041 10084 10127 9998 10213
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2564.00 2380 2380 2380 2380 2490
تولید ناخالص داخلی سرانه 920.80 870 870 870 870 950
تورم مواد غذایی 15.20 12 12 12 12.4 11.8
تولید ناخالص داخلی 11.40 8.5 8.5 8.5 8.5 10
جمعیت 12.22 13.38 13.43 13.43 13.38 13.77 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.60 -17 -17 -17 -17 -8 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 710.00 842 727 781 647 844
مخارج نظامی 182.00 185 190 190 185 190
موازنه تجاری -2.60 -110 -165 -165 -152 -179 2019-09
نرخ تورم 2.20 1.4 1.4 1.4 1.2 1.6
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 5.6 5.6 5 5.6 5
نرخ بهره سپرده 3.84 3.84 3.84 3.34 3.84 3.34 ٪
نرخ تورم 12.60 11.9 9.8 8.7 13.6 8 2021-02
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ بیکاری 4.30 4.5 4.5 4.4 4.5 4.4 2019-12
نرخ بهره 11.50 10.75 10.75 10.75 11.5 10.75 2021-02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی