گینه گینه
گینه

گینه

گینه با نام رسمی جمهوری گینه Republic of Guinea کشوری است در باختر آفریقا در سواحل اقیانوس اطلس. پایتخت آن کوناکری است. جمعیت این کشور ۱۳٬۱۳۳٬۰۰۰ نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. زبان‌های بومی رایج آن عبارتند از فولانی، مالینکه و سوسو. این کشور در دوم اکتبر ۱۹۵۸ از فرانسه مستقل شده‌است. واحد پول گینه فرانک گینه است. ۸۵ درصد از جمعیت این کشور مسلمان هستندو ۱۰ درصد از مردم این کشور نیز مسیحی‌اند.کشور گینه پیش از این، گینه کوناکری نامیده می‌شد. امروزه نیز گاه به آن گینه کوناکری می‌گویند تا از گینه بیسائو و جمهوری گینه استوایی بازشناخته شود.گینه از شمال باختری با گینه بیسائو و از شمال با سنگال و از شمال خاوری و خاور با مالی و همچنین از خاور با ساحل عاج و از جنوب خاوری با لیبریا واز جنوب با سیرالئون مرز مشترک دارد و از سوی باختر به اقیانوس اطلس پیوند می خورد. رودخانه نیجر، رودخانه گامبیا و رودخانه سنگال، همگی از بلندی‌های گینه سرچشمه می‌گیرند.شهرهای اصلی گینه عبارتند از کوناکری، کانکان، نزرکوره، کیندیا، لابه، گوئکدو، مامو و بوکه.
 • نرخ فعلی : 38,346.5
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.94%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۲:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 11.46%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3,943.1
 • نرخ فعلی : 1,799.88
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.57%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۳:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.3
 • نرخ فعلی : 71.92
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۳:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.35%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25
 • نرخ فعلی : 0.8472
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8468
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۱:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0021

بازارهای ارزی گینه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / فرانک گینه 9823 9770.5 9770.5 9829 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۲۹
یورو / فرانک گینه 11602.93 11499.6 11499.6 11602.93 103.33 0.90% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۲۸
فرانک گینه / پوند انگلیس 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
فرانک گینه / دلار 0.00011 - 0.00011 0.00011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی گینه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 24810 0 : 24823 روزانه 2021-07

Coronavirus Deaths

0 2021 07 195 0 : 197 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 22379 0 : 22443 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 5.98 0 : 5.98 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 785059 25 : 785059 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

0 2021 06 763 101 : 782 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1378 647 : 2783 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 152 152 : 179 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اندازه اصل تورم

8.70 2021 05 8.2 -4.7 : 15.2 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

34.30 2019 12 19.7 16 : 113 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-3.10 2020 12 -0.5 -13.9 : 0.5 سالیانه

پول

9722.00 2021 07 9723 4329 : 10102 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2670.82 2020 12 2567 1504 : 2671 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2019 12 10351 6250 : 10595 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

959.98 2020 12 923 513 : 960 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 12 99907 23209 : 103644 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2019 12 9581 5354 : 15972 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2019 12 23849 10153 : 29798 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2019 12 3780 3182 : 4413 سالیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 -4294 -4294 : 169 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2019 12 625 402 : 634 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2019 12 40734 25186 : 47470 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2019 12 4278 2743 : 4920 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2019 12 7832 3877 : 9557 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

15.68 2020 12 13.51 2 : 15.68 سالیانه

تورم مواد غذایی

16.70 2021 05 16.1 8.77 : 16.7 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0 2019 12 20275 13484 : 37195 سالیانه

جمعیت

12.56 2020 12 12.22 3.49 : 12.56 سالیانه 2020-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-13.30 2020 12 -11.7 -33.9 : 4.2 سالیانه 2020-12

حساب جاری

0 2021 03 688 -2311 : 1207 سه ماهه

ذخایر ارزی

0 2020 11 1483 411 : 1583 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 126 122 : 147 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 130 130 : 173 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2053 104 : 2053 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.32 0 : 4.22 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.23 2.79 : 46.13 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 29 16 : 29 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

710.00 2021 06 710 102 : 741 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2021 06 1319 104 : 1324 ماهیانه

صادرات

0 2021 03 2252 121 : 2993 سه ماهه

عرضه پول M1

0 2020 06 33589 590 : 33712 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2021 03 757 373 : 766 ماهیانه

مخارج نظامی

201.00 2020 12 198 26.3 : 249 سالیانه

موازنه تجاری

585.35 2021 03 1346 -1935 : 2037 سه ماهه 2021-03

نرخ تورم

12.18 2021 06 12.37 0.5 : 42.6 ماهیانه 2021-06

نرخ مالیات شرکت

35.00 2021 12 35 35 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2021 12 40 40 : 40 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

14.00 2021 12 18 14 : 20 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.20 2020 12 5.6 -0.3 : 10.8 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ تورم

0.70 2021 05 2.9 -3.2 : 8.9 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

23.00 2019 12 23 23 : 23 سالیانه

نرخ بیکاری

4.40 2020 12 4.1 4.1 : 4.6 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

3.84 2016 12 6.69 3.84 : 23 سالیانه ٪

نرخ بهره

11.50 2021 05 11.5 9 : 22.25 روزانه 2021-05

واردات

0 2021 03 906 -170 : 2550 سه ماهه

هزینه های دولت

0 2019 12 15579 10920 : 17336 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

0 2019 12 71844 46279 : 80959 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 8.70 7.8 7.4 7.2 8.6 7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.30 43 42 42 43 42 2019-12
بودجه دولت -3.10 -2.7 -2.3 -2.3 -2.7 -2.3
پول 9722.00 9758 9776 9793 9740 9828
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2670.82 2380 2380 2380 2380 2490
تولید ناخالص داخلی سرانه 959.98 870 870 870 870 950
تولید ناخالص داخلی 15.68 16 18 18 16 18
تورم مواد غذایی 16.70 10 10 10 12 9.5
جمعیت 12.56 13.43 13.43 13.43 13.38 13.77 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.30 -14 -13 -13 -14 -13 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 710.00 781 772 769 815 844
مخارج نظامی 201.00 190 190 190 185 190
موازنه تجاری 585.35 -131 -103 -103 -152 -179 2021-03
نرخ تورم 12.18 9.8 8.7 8.3 11.9 8 2021-06
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 14.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 5.6 5.3 5.3 5.6 5.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تورم 0.70 1.2 0.9 0.7 1.2 0.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ بیکاری 4.40 4.5 4.4 4.4 4.5 4.4 2020-12
نرخ بهره سپرده 3.84 3.84 3.84 3.34 3.84 3.34 ٪
نرخ بهره 11.50 11.5 12.5 12.5 11.5 12.5 2021-05
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی