گینه گینه
گینه

گینه

گینه با نام رسمی جمهوری گینه Republic of Guinea کشوری است در باختر آفریقا در سواحل اقیانوس اطلس. پایتخت آن کوناکری است. جمعیت این کشور ۱۳٬۱۳۳٬۰۰۰ نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. زبان‌های بومی رایج آن عبارتند از فولانی، مالینکه و سوسو. این کشور در دوم اکتبر ۱۹۵۸ از فرانسه مستقل شده‌است. واحد پول گینه فرانک گینه است. ۸۵ درصد از جمعیت این کشور مسلمان هستندو ۱۰ درصد از مردم این کشور نیز مسیحی‌اند.کشور گینه پیش از این، گینه کوناکری نامیده می‌شد. امروزه نیز گاه به آن گینه کوناکری می‌گویند تا از گینه بیسائو و جمهوری گینه استوایی بازشناخته شود. گینه از شمال باختری با گینه بیسائو و از شمال با سنگال و از شمال خاوری و خاور با مالی و همچنین از خاور با ساحل عاج و از جنوب خاوری با لیبریا واز جنوب با سیرالئون مرز مشترک دارد و از سوی باختر به اقیانوس اطلس پیوند می‌خورد. رودخانه نیجر، رودخانه گامبیا و رودخانه سنگال، همگی از بلندی‌های گینه سرچشمه می‌گیرند.شهرهای اصلی گینه عبارتند از کوناکری، کانکان، نزرکوره، کیندیا، لابه، گوئکدو، مامو و بوکه.
 • نرخ فعلی : 49,588.09
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.69%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۸:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.3%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 147.38
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی گینه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / فرانک گینه 10978.46 - 10968.76 10978.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۴
دلار / فرانک گینه 9700 - 9700 9700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۲۵
فرانک گینه / پوند انگلیس 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
فرانک گینه / دلار 0.00011 - 0.00011 0.00011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی گینه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 30626 0 : 30642 روزانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 384 0 : 385 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 22379 0 : 22443 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 16.08 0 : 16.08 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 2169910 25 : 2169910 روزانه
CPI مسکن آب و برق
0 2021 09 771 101 : 782 ماهیانه
آدرس های IP
0 2017 03 1378 647 : 2783 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 152 152 : 179 سالیانه
ارزیابی اعتبار
0 : ماهیانه
اندازه اصل تورم
9.00 2021 07 8.7 -4.7 : 15.2 ماهیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
40.00 2020 12 34.3 16 : 113 سالیانه 2020-12
بودجه دولت
-3.10 2020 12 -0.5 -13.9 : 0.5 سالیانه
پول
9571.00 2021 10 9574 4329 : 10102 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
2670.82 2020 12 2567 1504 : 2671 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت
0 2019 12 10351 6250 : 10595 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
959.98 2020 12 923 513 : 960 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
0 2019 12 99907 23209 : 103644 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از معادن
0 2019 12 9581 5354 : 15972 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
0 2019 12 23849 10153 : 29798 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
0 2019 12 3780 3182 : 4413 سالیانه
تغییرات موجودی انبار
0 2019 12 -4294 -4294 : 169 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
0 2019 12 625 402 : 634 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات
0 2019 12 40734 25186 : 47470 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی
0 2019 12 4278 2743 : 4920 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
0 2019 12 7832 3877 : 9557 سالیانه
تولید ناخالص داخلی
15.68 2020 12 13.51 2 : 15.68 سالیانه
تورم مواد غذایی
17.00 2021 08 15.9 8.77 : 17 ماهیانه
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
0 2019 12 20275 13484 : 37195 سالیانه
جمعیت
12.56 2020 12 12.22 3.49 : 12.56 سالیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-13.30 2020 12 -11.7 -33.9 : 4.2 سالیانه
حساب جاری
0 2021 03 688 -2311 : 1207 سه ماهه
ذخایر ارزی
0 2021 01 1490 411 : 1583 ماهیانه
رتبه رقابتی
0 2019 12 126 122 : 147 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 130 130 : 173 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 2053 104 : 2053 سه ماهه
شاخص تروریسم
0 2018 12 0.32 0 : 4.22 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 43.23 2.79 : 46.13 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 29 16 : 29 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
740.80 2021 09 741 102 : 741 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
0 2021 09 1357 104 : 1361 ماهیانه
صادرات
0 2021 03 2252 121 : 2993 سه ماهه
عرضه پول M1
0 2021 01 37420 590 : 38160 ماهیانه
قیمت مصرف کننده اصلی
0 2021 07 795 373 : 799 ماهیانه
مخارج نظامی
201.00 2020 12 198 26.3 : 249 سالیانه
موازنه تجاری
585.35 2021 03 1346 -1935 : 2037 سه ماهه 2021-03
نرخ تورم
13.05 2021 09 13.48 0.5 : 42.6 ماهیانه
نرخ مالیات شرکت
35.00 2021 12 35 35 : 35 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
40.00 2021 12 40 40 : 40 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
14.00 2021 12 18 14 : 20 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
7.00 2020 12 5.6 -0.3 : 10.8 سالیانه
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت
18.00 2021 12 18 18 : 18 سالیانه
نرخ تورم
1.20 2021 08 1.2 -3.2 : 8.9 ماهیانه
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان
5.00 2021 12 5 5 : 5 سالیانه
نرخ تامین اجتماعی
23.00 2021 12 23 23 : 23 سالیانه
نرخ بیکاری
4.40 2020 12 4.1 4.1 : 4.6 سالیانه
نرخ بهره سپرده
3.84 2016 12 6.69 3.84 : 23 سالیانه ٪
نرخ بهره
11.50 2021 09 11.5 9 : 22.25 روزانه
واردات
0 2021 03 906 -170 : 2550 سه ماهه
هزینه های دولت
0 2019 12 15579 10920 : 17336 سالیانه 2019-12
هزینه های مصرف کننده
0 2019 12 71844 46279 : 80959 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 9.00 7.4 7.6 8 7.8 8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 40 40 40 42 40 2020-12
بودجه دولت -3.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.7 -2.3
پول 9571.00 9627 9643 9659 9610 9692
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2670.82 2380 2380 2380 2380 2490
تولید ناخالص داخلی سرانه 959.98 870 870 870 870 950
تولید ناخالص داخلی 15.68 18 18 18 16 18
تورم مواد غذایی 17.00 14 12 10.5 16 11
جمعیت 12.56 13.43 13.43 13.43 13.43 13.77
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.30 -13 -13 -13 -14 -13
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 740.80 756 762 769 750 776
مخارج نظامی 201.00 190 190 190 190 190
موازنه تجاری 585.35 -165 -103 -103 -165 -179 2021-03
نرخ تورم 13.05 10.5 8.6 8 13 8
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 14.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00 5.1 5.1 5.1 5.6 5.1
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تورم 1.20 0.9 0.7 1 1.2 0.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ بیکاری 4.40 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
نرخ بهره سپرده 3.84 3.84 3.84 3.34 3.84 3.34 ٪
نرخ بهره 11.50 12.5 12.5 12.5 11.5 12.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی