گینه گینه
گینه

گینه

گینه با نام رسمی جمهوری گینه Republic of Guinea کشوری است در باختر آفریقا در سواحل اقیانوس اطلس. پایتخت آن کوناکری است. جمعیت این کشور ۱۳٬۱۳۳٬۰۰۰ نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. زبان‌های بومی رایج آن عبارتند از فولانی، مالینکه و سوسو. این کشور در دوم اکتبر ۱۹۵۸ از فرانسه مستقل شده‌است. واحد پول گینه فرانک گینه است. ۸۵ درصد از جمعیت این کشور مسلمان هستندو ۱۰ درصد از مردم این کشور نیز مسیحی‌اند.کشور گینه پیش از این، گینه کوناکری نامیده می‌شد. امروزه نیز گاه به آن گینه کوناکری می‌گویند تا از گینه بیسائو و جمهوری گینه استوایی بازشناخته شود.گینه از شمال باختری با گینه بیسائو و از شمال با سنگال و از شمال خاوری و خاور با مالی و همچنین از خاور با ساحل عاج و از جنوب خاوری با لیبریا واز جنوب با سیرالئون مرز مشترک دارد و از سوی باختر به اقیانوس اطلس پیوند می خورد. رودخانه نیجر، رودخانه گامبیا و رودخانه سنگال، همگی از بلندی‌های گینه سرچشمه می‌گیرند.شهرهای اصلی گینه عبارتند از کوناکری، کانکان، نزرکوره، کیندیا، لابه، گوئکدو، مامو و بوکه.
 • نرخ فعلی : 45,112.8
 • بالاترین قیمت روز : 45,754.5
 • پایین ترین قیمت روز : 42,594.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 730.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.22%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44,106.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۹:۴۷
 • نرخ روز گذشته : 44,042.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.43%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,070.2
 • نرخ فعلی : 1,870.01
 • بالاترین قیمت روز : 1,873.45
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.49
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.87
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,866.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۹:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 1,866.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.61
 • نرخ فعلی : 66.86
 • بالاترین قیمت روز : 67
 • پایین ترین قیمت روز : 66.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 66.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۹:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 66.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.83%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.55
 • نرخ فعلی : 0.8195
 • بالاترین قیمت روز : 0.823
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8195
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8224
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۹:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.8226
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0031

بازارهای ارزی گینه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / فرانک گینه 12060.92 12058.94 12013.47 12060.92 39.54 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۲۲
دلار / فرانک گینه 9886 9885 9885 9913.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۶:۱۱
فرانک گینه / پوند انگلیس 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
فرانک گینه / دلار 0.00011 - 0.00011 0.00011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی گینه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 22707 0 : 22734 روزانه 2021-05

Coronavirus Deaths

0 2021 05 150 0 : 151 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 20319 0 : 20341 روزانه 2021-05

CPI مسکن آب و برق

0 2021 03 776 101 : 777 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1378 647 : 2783 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 152 152 : 179 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اندازه اصل تورم

10.80 2021 03 11 -4.7 : 15.2 ماهیانه

بودجه دولت

-3.10 2020 12 -0.5 -13.9 : 0.5 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

34.30 2019 12 19.7 16 : 113 سالیانه 2019-12

پول

9786.00 2021 05 9786 4329 : 10102 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2019 12 10351 6250 : 10595 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2564.00 2019 12 2498 1505 : 2564 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

920.80 2019 12 897 513 : 921 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 12 99907 23209 : 103644 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2019 12 9581 5354 : 15972 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2019 12 23849 10153 : 29798 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2019 12 3780 3182 : 4413 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

11.40 2019 12 12.21 1.92 : 12.21 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2019 12 625 402 : 634 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2019 12 40734 25186 : 47470 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2019 12 4278 2743 : 4920 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2019 12 7832 3877 : 9557 سالیانه

تورم مواد غذایی

13.80 2021 03 14.2 8.77 : 15.2 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 -4294 -4294 : 169 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0 2019 12 20275 13484 : 37195 سالیانه

جمعیت

12.56 2020 12 12.22 3.49 : 12.56 سالیانه 2020-12

حساب جاری

0 2020 06 -78.75 -2311 : 2043 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-13.60 2019 12 -7.3 -33.9 : 4.2 سالیانه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 11 1483 411 : 1583 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 126 122 : 147 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 130 130 : 173 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2053 104 : 2053 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.32 0 : 4.22 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.23 2.79 : 46.13 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 29 16 : 29 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

710.00 2021 03 710 102 : 741 ماهیانه

صادرات

0 2020 06 751 121 : 1471 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2021 03 1262 104 : 1272 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 06 33589 590 : 33712 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2021 03 757 373 : 766 ماهیانه

مخارج نظامی

182.00 2019 12 197 24.5 : 232 سالیانه

موازنه تجاری

2076.45 2020 09 2247 -1935 : 2247 سه ماهه 2020-09

نرخ مالیات شرکت

35.00 2020 12 35 35 : 35 سالیانه

نرخ تورم

0.80 2021 03 1.2 -3.2 : 8.9 ماهیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2020 12 40 40 : 40 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 20 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.20 2020 12 5.6 -0.3 : 10.8 سالیانه

نرخ بهره

11.50 2021 04 11.5 9 : 22.25 روزانه 2021-04

نرخ تورم

12.31 2021 03 12.6 0.5 : 42.6 ماهیانه 2021-03

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

23.00 2019 12 23 23 : 23 سالیانه

نرخ بیکاری

4.30 2019 12 4.2 4.2 : 4.6 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

3.84 2016 12 6.69 3.84 : 23 سالیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه

واردات

0 2020 06 946 -170 : 2550 سه ماهه

هزینه های دولت

0 2019 12 15579 10920 : 17336 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

0 2019 12 71844 46279 : 80959 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 10.80 8.2 7.8 7.4 9.4 7
بودجه دولت -3.10 -2.7 -2.7 -2.3 -2.7 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.30 46 46 46 46 44 2019-12
پول 9786.00 9881 9924 9966 9839 10051
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2564.00 2380 2380 2380 2380 2490
تولید ناخالص داخلی سرانه 920.80 870 870 870 870 950
تولید ناخالص داخلی 11.40 8.5 8.5 8.5 8.5 10
تورم مواد غذایی 13.80 12 10 12 14 8
جمعیت 12.56 13.38 13.43 13.43 13.38 13.77 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.60 -17 -17 -17 -17 -8 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 710.00 842 727 781 647 844
مخارج نظامی 182.00 185 190 190 185 190
موازنه تجاری 2076.45 -110 -165 -165 -152 -179 2020-09
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ تورم 0.80 1.2 1.2 0.9 1.4 1.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 5.6 5.6 5 5.6 5
نرخ بهره 11.50 10.75 10.75 10.75 11.5 10.75 2021-04
نرخ تورم 12.31 11.9 9.8 8.7 13.6 8 2021-03
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ بیکاری 4.30 4.5 4.5 4.4 4.5 4.4 2019-12
نرخ بهره سپرده 3.84 3.84 3.84 3.34 3.84 3.34 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی