شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
گینه گینه
گینه

گینه

گینه با نام رسمی جمهوری گینه کشوری است در شمال غربی آفریقا در سواحل اقیانوس اطلس. پایتخت آن کوناکری است. جمعیت این کشور ۱۳،۱۳۳،۰۰۰ نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. زبان‌های بومی رایج آن عبارتند از فولانی، مالینکه و سوسو. این کشور در دوم اکتبر ۱۹۵۸ از فرانسه مستقل شده‌است. واحد پول گینه فرانک گینه است. ۸۵ درصد از جمعیت این کشور مسلمان هستند. ۱۰ درصد از مردم این کشور نیز مسیحی‌اند.کشور گینه پیش از این گینه کوناکری نامیده می‌شد. امروزه نیز گاه به آن گینه کوناکری می‌گویند تا از گینه بیسائو و جمهوری گینه استوایی بازشناخته شود. گینه بیسائو، سنگال و مالی از شمال، اقیانوس اطلس از سوی باختر سیرالئون و لیبریا از جنوب و ساحل عاج و مالی از سوی خاور، این کشور را احاطه کرده‌اند. رودخانه نیجر، رودخانه گامبیا، و رودخانه سنگال، همگی از بلندی‌های گینه سرچشمه می‌گیرند.شهرهای اصلی گینه عبارتند از کوناکری، کانکان، نزرکوره، کیندیا، لابه، گوئکدو، مامو و بوکه.
 • نرخ فعلی : 11,349.4
 • بالاترین قیمت روز : 11,408.6
 • پایین ترین قیمت روز : 11,169.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 81.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.42%
 • نرخ بازگشایی بازار : 11,377.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۵۹:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 11,368.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 19.5
 • نرخ فعلی : 1,974.6
 • بالاترین قیمت روز : 1,977.82
 • پایین ترین قیمت روز : 1,972.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,977.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۵۹:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 1,976.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2
 • نرخ فعلی : 40.66
 • بالاترین قیمت روز : 40.87
 • پایین ترین قیمت روز : 40.58
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.33
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.52%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۵۸:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 40.81
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.37%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15
 • نرخ فعلی : 0.8508
 • بالاترین قیمت روز : 0.8508
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8499
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8505
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۵۰:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 0.8501
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0007

بازارهای ارزی گینه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / فرانک گینه 11422.7 11405.26 11404.29 11422.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۴:۵۶
دلار / فرانک گینه 9700 9701.94 9700 9701.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱:۳۱
فرانک گینه / پوند انگلیس 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
فرانک گینه / دلار 0.00011 - 0.00011 0.00011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی گینه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 07 7183 1 : 7242 روزانه 2020-07

Coronavirus Recovered

0 2020 07 6257 0 : 6438 روزانه 2020-07

CPI مسکن آب و برق

0 2020 04 713 101 : 723 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 07 55 0 : 55 روزانه 2020-08

آسانی کسب و کار

0 2019 12 152 152 : 179 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1378 647 : 2783 سه ماهه

اندازه اصل تورم

10.00 2020 05 8.9 -4.7 : 15.2 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-4.40 2018 12 -2.2 -13.9 : 0.5 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

18.00 2018 12 16.4 16.4 : 113 سالیانه 2018-12

پول

9590.00 2020 07 9590 4329 : 9593 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2564.00 2019 12 2498 1505 : 2564 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

920.80 2018 12 893 513 : 943 سالیانه

تورم مواد غذایی

13.20 2020 05 13.4 8.77 : 14.4 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

11.40 2019 12 12.21 1.92 : 12.21 سالیانه

جمعیت

12.22 2019 12 11.88 3.49 : 12.22 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-13.60 2019 12 -7.3 -33.9 : 4.2 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2019 09 83.15 -2311 : 884 سه ماهه

ذخایر ارزی

0 2019 12 1105 411 : 1159 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 138 130 : 173 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 126 122 : 147 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2053 104 : 2053 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

741.40 2020 05 713 102 : 741 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 28 16 : 29 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.32 0 : 4.22 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.23 2.79 : 46.13 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2020 05 1165 104 : 1174 ماهیانه

صادرات

0 2019 09 926 121 : 1471 سه ماهه

عرضه پول M1

0 2019 12 29827 590 : 30432 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 05 719 373 : 727 ماهیانه

موازنه تجاری

-2.60 2019 09 319 -1935 : 928 سه ماهه 2019-09

مخارج نظامی

192.00 2018 12 199 59.9 : 213 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.30 2019 12 7.5 -0.3 : 8.2 سالیانه

نرخ تورم

0.70 2020 05 2.8 -3.2 : 8.9 ماهیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 20 سالیانه

نرخ تورم

11.50 2020 05 11.6 0.5 : 42.6 ماهیانه 2020-05

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2020 12 40 40 : 40 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

35.00 2020 12 35 35 : 35 سالیانه

نرخ بهره سپرده

3.84 2016 12 6.69 3.84 : 23 سالیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ بهره

11.50 2020 07 11.5 9 : 22.25 روزانه 2020-07

نرخ بیکاری

4.30 2019 12 4.2 4.2 : 4.6 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

23.00 2019 12 23 23 : 23 سالیانه

واردات

0 2019 09 884 -170 : 2550 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 10.00 8.5 7.7 7.4 9 7
بودجه دولت -4.40 -8.5 -9 -9 -8.5 -9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.00 45 38 38 45 38 2018-12
پول 9590.00 9669 9712 9753 9628 9835
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2564.00 2220 2380 2380 2220 2380
تولید ناخالص داخلی سرانه 920.80 800 870 870 800 870
تورم مواد غذایی 13.20 13.2 11.8 12.1 13 12
تولید ناخالص داخلی 11.40 7 8.5 8.5 7 8.5
جمعیت 12.22 13.09 13.38 13.38 13.04 13.43 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.60 -25 -17 -17 -25 -17 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 741.40 621 617 804 621 672
موازنه تجاری -2.60 -110 -103 -103 -152 -179 2019-09
مخارج نظامی 192.00 185 185 185 185 190
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 -2 4 4 -2 4
نرخ تورم 0.70 1.5 0.7 1.2 1.3 1.4
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تورم 11.50 9.4 8.7 8.4 9.5 8.3 2020-05
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ بهره سپرده 3.84 3.84 3.84 3.34 3.84 3.34 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ بهره 11.50 11.5 11.5 11.5 12 10.75 2020-07
نرخ بیکاری 4.30 4.6 4.4 4.4 4.6 4.4 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 23.00 23 23 23 23 23
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی