گامبیا گامبیا
گامبیا

گامبیا

گامبیا یا گَمبیا (به انگلیسی: The Gambia، /ˈɡæm.bi.ə/) با نام رسمی جمهوری گامبیا (به انگلیسی: Republic of The Gambia) کشوری در آفریقای غربی، یکی از کوچکترین کشورهای این قاره و پایتخت آن بانجول است.گامبیا همجون زبانه ای در درون کشور سنگال جای گرفته از اینرو گامبیا از شمال، جنوب و خاور با سنگال مرز مشترک دارد و از سوی باختر به اقیانوس اطلس پیوند می خورد. جمعیت گامبیا یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی این کشور انگلیسی است. واحد پول آن دالاسی گامبیا و رئیس‌جمهور آن آداما بارو است. در دسامبر ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور یحیی جامع، رئیس‌جمهور پیشین این کشور را جمهوری اسلامی اعلام و حجاب را برای کارمندان زن اجباری کرد. این کشور پس از موریتانی دومین جمهوری اسلامی در آفریقا به‌شمار می‌رفت. اما در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ پس از برکناری یحیی جامع، جمهوری اسلامی هم ساقط شد.مردم گامبیا به اقوام گوناگونی تعلق دارند که بزرگ‌ترین آن قوم ماندینکا است که ۴۲ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. ۹۰ درصد از مردم این کشور مسلمان هستند و آیین‌های تصوف در میان آن‌ها رواج زیادی دارد.گامبیا کشوری باریک و کم‌ارتفاع در دو سوی رود گامبیا است. در سال ۱۸۸۹ هنگامی که مرزبندی‌های بین دو ملت سنگال و گامبیا پذیرفته شد، بریتانیا تنها توانست یک باریکه کوچک در امتداد رود گامبیا را برای خود حفظ نماید. گامبیا تحت حکومت بریتانیا و مستعمرگی این کشور «گامبیای انگل... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 45,022.1
 • بالاترین قیمت روز : 45,754.5
 • پایین ترین قیمت روز : 42,594.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 730.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44,106.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۱۶:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 44,042.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 979.5
 • نرخ فعلی : 1,869.57
 • بالاترین قیمت روز : 1,873.45
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.49
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.87
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,866.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۱۸:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 1,866.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.17
 • نرخ فعلی : 66.75
 • بالاترین قیمت روز : 67
 • پایین ترین قیمت روز : 66.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 66.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۱۶:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 66.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.66%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.44
 • نرخ فعلی : 0.8187
 • بالاترین قیمت روز : 0.823
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8187
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8224
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۱۱:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8226
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.48%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0039

بازارهای ارزی گامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلاسی گامبیا 64.66 64.64 64.41 64.66 0.21 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۲۲
پوند انگلیس / دلاسی گامبیا 75.23 75.21 74.93 75.23 0.26 0.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۸
دلار / دلاسی گامبیا 53 52.85 52.85 53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۶:۱۳

شاخص‌های اقتصادی گامبیا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 5940 0 : 5946 روزانه 2021-05

Coronavirus Deaths

0 2021 05 174 0 : 175 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 5648 0 : 5686 روزانه 2021-05

CPI مسکن آب و برق

104.21 2021 03 104 45.99 : 104 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 3717 1065 : 4061 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 149 135 : 155 سالیانه

ارزش بودجه دولت

0 2020 09 -1200 -2930 : 95.19 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اطمینان کسب و کار

26.00 2020 12 35 -16 : 72 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

80.00 2019 12 81.8 35.1 : 117 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-2.40 2019 12 -6.6 -8.1 : 0.1 سالیانه

پول

50.85 2021 05 50.85 26 : 52.25 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2206.90 2019 12 2144 2037 : 2347 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

809.40 2019 12 786 679 : 904 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

6565766068.00 2019 12 5478230130 723080 : 6565766068 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

61672887.00 2019 12 58047720 11741275 : 61672887 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

342169621.00 2019 12 279379221 25920 : 342169621 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

4333883528.00 2019 12 5201524753 2751330 : 7413605987 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1718400630.00 2019 12 1428460112 302830 : 1727435505 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

2488867691.00 2019 12 2488810489 795430 : 2941519749 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

742352361.00 2019 12 601034241 91330 : 742352361 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

35.00 2019 12 33 0 : 9943900 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

2324319630.00 2019 12 2159896585 935620 : 2324319630 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

1.76 2019 12 1.62 0.04 : 1.76 سالیانه

تورم مواد غذایی

10.00 2021 03 10.1 4.57 : 10.1 ماهیانه

جمعیت

2.28 2020 12 2.21 0.37 : 2.28 سالیانه 2020-12

حساب جاری

0 2020 03 2.04 -89.11 : 43 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.30 2019 12 -12.2 -37.57 : 12.1 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2020 09 4119 571 : 5018 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 119 81 : 125 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 96 77 : 158 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2065 175 : 2321 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0 0 : 0.38 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 45.45 3.48 : 45.92 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 37 19 : 37 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

107.02 2021 03 107 40.73 : 107 ماهیانه

صادرات

0 2021 03 159951 0 : 362879 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.71 2021 03 107 43.99 : 109 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 138 69.76 : 148 سالیانه

عرضه پول M0

0 2020 09 21088 303 : 21748 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 10 25966 366 : 26575 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 10 47714 738 : 48808 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 01 24.13 -95.6 : 90.64 سه ماهه

مخارج نظامی

14.10 2019 12 11.5 0.7 : 16.7 سالیانه

موازنه تجاری

-3370172.00 2021 03 -2303517 -6674476 : -18264 ماهیانه 2021-03

نرخ بهره

10.00 2021 03 10 10 : 34 روزانه 2021-03

نرخ بهره سپرده

9.00 2019 06 9 5 : 22 سه ماهه 2019-06

نرخ بیکاری

8.90 2019 12 8.9 8.9 : 10.6 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

7.37 2021 03 6.38 -10.91 : 75.64 ماهیانه 2021-03

نرخ تورم

1.20 2021 03 -0.1 -0.57 : 1.9 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.00 2020 12 6.2 -8.1 : 12.39 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 30 : 35 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

31.00 2020 12 31 31 : 31 سالیانه

واردات

0 2021 03 2463468 18264 : 6688215 ماهیانه

ورود توریست

7691.00 2020 12 4456 0 : 34596 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2020 12 7519 894 : 7519 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 104.21 108 237 107 108 112
اطمینان کسب و کار 26.00 12 20 18 8 35
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.00 77 77 77 77 74 2019-12
بودجه دولت -2.40 -3 -3 -3 -3 -2.7
پول 50.85 51.34 51.61 51.89 51.07 52.44
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2206.90 2050 2050 2050 2050 2200
تولید ناخالص داخلی سرانه 809.40 780 780 780 780 805
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6565766068.00 6946580500 6946580500 6992540862 6946580500 7398108232
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61672887.00 27174472 28421780 28421780 27174472 28421780
تولید ناخالص داخلی از معادن 342169621.00 362015459 362015459 364410646 362015459 385546464
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4333883528.00 4585248773 4585248773 4615585957 4585248773 4883289943
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1718400630.00 1818067867 1818067867 1830096671 1818067867 1936242278
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2488867691.00 2633222017 2633222017 2650644091 2633222017 2804381448
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 742352361.00 785408798 785408798 790605264 785408798 836460370
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35.00 17612477 18420889 18420889 17612477 18420889
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2324319630.00 2459130169 2459130169 2475400406 2459130169 2618973629
تولید ناخالص داخلی 1.76 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7
تورم مواد غذایی 10.00 5.6 5.4 5.4 5.3 6
جمعیت 2.28 2.48 2.49 2.49 2.48 2.56 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -8 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.02 108 282 111 110 116
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.71 110 245 111 109 116
مخارج نظامی 14.10 15 12 12 15 12
موازنه تجاری -3370172.00 -28.99 -29.2 -29.2 -69.43 -80.89 2021-03
نرخ بهره 10.00 10 10 9.5 10 9 2021-03
نرخ بهره سپرده 9.00 9 9 7.5 9 10 2019-06
نرخ بیکاری 8.90 9.5 9.5 9 9.5 9 2019-12
نرخ تورم 7.37 7.2 5.6 5.1 8.5 4.5 2021-03
نرخ تورم 1.20 0.8 0.8 0.8 0.5 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 5.8 5.8 6.5 5.8 6.5
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
ورود توریست 7691.00 1000 1000 1000 500 5000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی