جبل‌الطارق جبل‌الطارق
جبل‌الطارق

جبل‌الطارق

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 61,950
 • بالاترین قیمت روز : 64,745.4
 • پایین ترین قیمت روز : 61,753.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 630
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.72%
 • نرخ بازگشایی بازار : 62,632.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۳۳:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 62,734.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 784.3
 • نرخ فعلی : 1,736.37
 • بالاترین قیمت روز : 1,749.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,732.99
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 4.68
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,744.83
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۳۳:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 1,744.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.6
 • نرخ فعلی : 62.91
 • بالاترین قیمت روز : 63.43
 • پایین ترین قیمت روز : 60.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.52%
 • نرخ بازگشایی بازار : 60.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۳۳:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 60.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.51
 • نرخ فعلی : 0.8354
 • بالاترین قیمت روز : 0.8372
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8344
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.837
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۳۳:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 0.8373
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0019

صندوق های سرمایه گذاری جبل‌الطارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.832 - 2.832 2.832 0.01 0.50% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.366 - 2.366 2.366 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.053 - 2.053 2.053 0.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.894 - 1.894 1.894 0.01 0.48% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.583 - 1.583 1.583 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱

شاخص‌های اقتصادی جبل‌الطارق + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی