شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جبل‌الطارق جبل‌الطارق
جبل‌الطارق

جبل‌الطارق

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 6,630.6
 • بالاترین قیمت روز : 6,708.4
 • پایین ترین قیمت روز : 6,176.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 59.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,176.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۴۸:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 6,189.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 7.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 441.2
 • نرخ فعلی : 1,605.86
 • بالاترین قیمت روز : 1,606.76
 • پایین ترین قیمت روز : 1,584.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 17.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,588.86
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۹:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 1,592.53
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.84%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 13.33
 • نرخ فعلی : 22.11
 • بالاترین قیمت روز : 22.16
 • پایین ترین قیمت روز : 21.23
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 21.23
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۷:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 20.29
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 8.97%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.82
 • نرخ فعلی : 0.921
 • بالاترین قیمت روز : 0.921
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9079
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.8%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9142
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۵۰:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 0.9079
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.44%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0131

صندوق های سرمایه گذاری جبل‌الطارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.949 - 1.949 1.949 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.779 - 1.779 1.779 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.575 - 1.575 1.575 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.444 - 1.444 1.444 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.318 - 1.318 1.318 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱

شاخص‌های اقتصادی جبل‌الطارق + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی