جبل‌الطارق جبل‌الطارق
جبل‌الطارق

جبل‌الطارق

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 39,407.6
 • بالاترین قیمت روز : 39,556.4
 • پایین ترین قیمت روز : 37,723.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 246.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 4.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 38,239.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۲۰:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 38,245
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,162.6
 • نرخ فعلی : 1,813.16
 • بالاترین قیمت روز : 1,831.55
 • پایین ترین قیمت روز : 1,807.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 7.28
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,811.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۲۲:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 1,811.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.98
 • نرخ فعلی : 68.33
 • بالاترین قیمت روز : 70.77
 • پایین ترین قیمت روز : 67.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.45
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.61%
 • نرخ بازگشایی بازار : 70.62
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۲۲:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 70.62
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.35%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.29
 • نرخ فعلی : 0.8448
 • بالاترین قیمت روز : 0.8452
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8405
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8428
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۱۹:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 0.8427
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0021

صندوق های سرمایه گذاری جبل‌الطارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.937 - 2.937 2.937 0.01 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.478 - 2.478 2.478 0.01 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.108 - 2.108 2.108 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.963 - 1.963 1.963 0.01 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.657 - 1.657 1.657 0.01 0.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳

شاخص‌های اقتصادی جبل‌الطارق + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی