شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جبل‌الطارق جبل‌الطارق
جبل‌الطارق

جبل‌الطارق

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 6,803.8
 • بالاترین قیمت روز : 6,843.9
 • پایین ترین قیمت روز : 6,708.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 49.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.41%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,708.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۰:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 6,814.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10.3
 • نرخ فعلی : 1,613.68
 • بالاترین قیمت روز : 1,614.28
 • پایین ترین قیمت روز : 1,611.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,614.28
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۵۶:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 1,611.65
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.03
 • نرخ فعلی : 24.97
 • بالاترین قیمت روز : 24.97
 • پایین ترین قیمت روز : 24.96
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 24.96
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۵۳:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 22.11
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 12.94%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.86
 • نرخ فعلی : 0.9232
 • بالاترین قیمت روز : 0.9236
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9206
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9221
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۷:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.9224
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0008

صندوق های سرمایه گذاری جبل‌الطارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.902 - 1.902 1.902 0.05 2.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.53 - 1.53 1.53 0.05 2.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.153 - 1.153 1.153 0.01 1.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.742 - 1.742 1.742 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.433 - 1.433 1.433 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱

شاخص‌های اقتصادی جبل‌الطارق + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی