جبل‌الطارق جبل‌الطارق
جبل‌الطارق

جبل‌الطارق

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 49,186.73
 • بالاترین قیمت روز : 49,548.04
 • پایین ترین قیمت روز : 48,388.72
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 317.47
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.53%
 • نرخ بازگشایی بازار : 48,897.71
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۴:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 48,892.85
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.6%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 293.88
 • نرخ فعلی : 1,784.26
 • بالاترین قیمت روز : 1,787.51
 • پایین ترین قیمت روز : 1,781.01
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,783.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۴:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.88
 • نرخ فعلی : 67.73
 • بالاترین قیمت روز : 68.19
 • پایین ترین قیمت روز : 67.02
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.38
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.28%
 • نرخ بازگشایی بازار : 67.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۴:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.46
 • نرخ فعلی : 0.8857
 • بالاترین قیمت روز : 0.886
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8841
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8841
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۳:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 0.8835
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0022

صندوق های سرمایه گذاری جبل‌الطارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.499 - 2.499 2.499 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.125 - 2.125 2.125 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.823 - 2.823 2.823 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.863 - 1.863 1.863 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.649 - 1.649 1.649 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۴۰

شاخص‌های اقتصادی جبل‌الطارق + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی