شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جبل‌الطارق جبل‌الطارق
جبل‌الطارق

جبل‌الطارق

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 8,648.1
 • بالاترین قیمت روز : 8,735.9
 • پایین ترین قیمت روز : 8,623.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 48
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.4%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,664.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۱۸:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 8,666.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 18.6
 • نرخ فعلی : 1,565.7
 • بالاترین قیمت روز : 1,567.51
 • پایین ترین قیمت روز : 1,560.11
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.31
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,560.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۱۹:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 1,564.26
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.44
 • نرخ فعلی : 58.66
 • بالاترین قیمت روز : 58.88
 • پایین ترین قیمت روز : 58.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.06
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.31%
 • نرخ بازگشایی بازار : 58.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۱۸:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 58.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05
 • نرخ فعلی : 0.9017
 • بالاترین قیمت روز : 0.9019
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9011
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9015
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۱۴:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 0.9016
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

صندوق های سرمایه گذاری جبل‌الطارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.568 - 2.568 2.568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.315 - 2.315 2.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.978 - 1.978 1.978 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.739 - 1.739 1.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.568 - 1.568 1.568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳

شاخص‌های اقتصادی جبل‌الطارق + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری