جبل‌الطارق جبل‌الطارق
جبل‌الطارق

جبل‌الطارق

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 31,755.5
 • بالاترین قیمت روز : 33,395.5
 • پایین ترین قیمت روز : 31,497.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 296.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33,395.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۵:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 33,395.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,640.3
 • نرخ فعلی : 1,860.12
 • بالاترین قیمت روز : 1,861.62
 • پایین ترین قیمت روز : 1,853.61
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.64
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,854.29
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۲:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 1,854.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.92
 • نرخ فعلی : 52.52
 • بالاترین قیمت روز : 52.95
 • پایین ترین قیمت روز : 52.47
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.74%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.77
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۲:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 52.77
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.48%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25
 • نرخ فعلی : 0.8243
 • بالاترین قیمت روز : 0.8243
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8233
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8239
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۵:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8241
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

صندوق های سرمایه گذاری جبل‌الطارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.738 - 2.738 2.738 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.255 - 2.255 2.255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.003 - 2.003 2.003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.865 - 1.865 1.865 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.536 - 1.536 1.536 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲

شاخص‌های اقتصادی جبل‌الطارق + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی