غنا غنا
غنا

غنا

غَنا یا گانا (به انگلیسی: Ghana) (تلفظ: ) با نام رسمی جمهوری غنا (Republic of Ghana) کشوری در غرب قاره آفریقا است. آکرا پایتخت این کشور است. واحد پول این کشور سِدی غنا نام دارد. زبان رسمی غنا انگلیسی است و ۶۷ درصد از مردم به آن تکلم می‌کنند. جمعیت غنا ۳۱ میلیون نفر استو مردم غنا از اقوام چندی تشکیل شده‌اند. در حدود نیمی از غنایی‌ها از قوم آکان، حدود ۱۷ درصد از قوم داگبانی، ۱۴ درصد افه و بقیه از چند قوم دیگر هستند. ۹۸ درصد از مردم غنا سیاه‌پوست هستند. بیشتر مردم غنا مسیحی و حدود ۱۷ درصد نیز مسلمان هستند. غنا در ششم مارس ۱۹۵۷ از بریتانیا مستقل شد. در آن تاریخ، دو مستعمره بریتانیا یعنی «ساحل طلا» و توگولند که یک سال پیش از آن با هم ادغام شده بودند کشوری به نام غنا را تشکیل دادند. در یکم ژوئیه ۱۹۶۰ نظام جمهوری در غنا رسمیت یافت.
 • نرخ فعلی : 59,084.4
 • بالاترین قیمت روز : 59,084.4
 • پایین ترین قیمت روز : 59,084.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 59,084.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۲۱:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 59,084.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4
 • نرخ فعلی : 1,831.13
 • بالاترین قیمت روز : 1,832.26
 • پایین ترین قیمت روز : 1,830.26
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 1,831.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 64.84
 • بالاترین قیمت روز : 64.9
 • پایین ترین قیمت روز : 64.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 64.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8222
 • بالاترین قیمت روز : 0.8224
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8217
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 0.8222
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی غنا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / سدی غنا 6.9635 7.0673 6.9635 7.0673 0.10 1.49% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۵:۱۴
سدی غنا / یورو 0.1435 0.1432 0.1432 0.1435 0.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۵:۱۴
پوند انگلیس / سدی غنا 8.0228 - 8.0228 8.0228 0.09 1.14% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۸:۱۴
سدی غنا / پوند انگلیس 0.1246 - 0.1246 0.1246 0.00 1.12% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۸:۱۴
سدی غنا / راند آفریقای جنوبی 2.4682 - 2.4682 2.4682 0.14 5.81% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۸:۱۴

شاخص‌های اقتصادی غنا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

3 ماه بیل عملکرد

0 2019 09 : ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 05 780 0 : 783 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 90324 0 : 90462 روزانه 2021-05

CPI مسکن آب و برق

151.11 2021 03 144 94.76 : 351 ماهیانه

Oil Exports

237.90 2021 02 268 0 : 470 ماهیانه

Coronavirus Cases

0 2021 05 92828 0 : 92856 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 191869 14376 : 362730 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 114 60 : 120 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-3582.69 2019 09 -594 -3583 : 2060 ماهیانه 2019-09

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 23

بودجه دولت

-13.80 2020 12 -4.8 -24.2 : -0.4 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

62.80 2019 12 59.1 18.5 : 79.2 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

24700.00 2020 12 24300 2310 : 24700 سه ماهه

بازار سهام

2696.30 2021 05 2715 1528 : 4463 روزانه

پول

5.74 2021 05 5.74 0.92 : 5.98 روزانه

پی ام آی مرکب

52.40 2021 04 51.8 31.7 : 56.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

4336.60 2020 12 5153 1801 : 5153 سه ماهه

تولید نفت خام

0 2020 11 194 1.4 : 218 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

5412.60 2019 12 5194 2344 : 5413 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1884.30 2019 12 1808 694 : 1884 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

41498.20 2020 12 41203 4269 : 130410 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

6162.40 2020 12 6160 497 : 7410 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

9602.80 2020 12 8269 5322 : 9603 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

3114.40 2020 12 3771 1016 : 3771 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

115665.82 2020 12 111658 1223 : 115666 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

190.10 2020 12 193 148 : 273 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

17515.30 2020 12 14737 8690 : 17515 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

2269.00 2020 12 2163 1472 : 3653 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2020 12 1322 862 : 1494 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

66.98 2019 12 65.56 1.22 : 66.98 سالیانه

تورم مواد غذایی

10.80 2021 03 12.3 5 : 15.1 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

13.00 2021 03 10.3 2 : 48.56 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

69219.66 2020 12 68446 3562 : 69220 سالیانه

ترازنامه بانک

152548.94 2020 12 152739 1924 : 152739 ماهیانه

جمعیت

30.96 2020 12 30.28 6.64 : 30.96 سالیانه 2020-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.80 2019 12 -3.1 -11.9 : 0.1 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-897.40 2020 12 -709 -2184 : 328 سه ماهه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 2110 1440 : 2110 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 698 472 : 870 سالیانه

درآمدهای دولت

4458.67 2019 09 4452 1037 : 6620 ماهیانه 2019-09

ذخایر ارزی

8624.38 2020 12 8192 300 : 10286 ماهیانه

ذخایر طلا

8.74 2020 12 8.74 8.71 : 8.74 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 106 102 : 119 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 80 50 : 81 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3360 252 : 3368 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 41 33 : 48 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

126.34 2021 03 126 98.06 : 384 ماهیانه

شاخص اقتصادی مقدم

13.90 2021 01 8.3 -10.5 : 14 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 51.33 3.44 : 51.33 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 1.56 0 : 1.74 سالیانه

صادرات

1215.40 2021 02 1327 142 : 1437 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

124.70 2021 03 124 4.47 : 125 ماهیانه

قیمت تولید

749.20 2021 03 747 136 : 750 ماهیانه

قیمت گازوئیل

0.94 2021 04 0.94 0.2 : 1.11 ماهیانه

گردش سرمایه

1274.70 2020 12 -112 -874 : 3068 سه ماهه

مخارج خانوار

11.50 2019 12 20.1 11.5 : 36.6 سالیانه

موازنه تجاری

164.80 2021 02 175 -733 : 482 ماهیانه 2021-02

مخارج نظامی

244.00 2019 12 218 9.8 : 288 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.30 2020 12 -3.2 -5.9 : 25 سه ماهه

نرخ وام بانکی

34.50 2018 05 35.5 21.24 : 42.84 ماهیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 32.5 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

13.50 2021 03 12.5 12.5 : 15 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.80 2020 12 -0.8 -2.2 : 7.4 سه ماهه 2020-12

نرخ تورم

0.90 2021 03 0.8 -3.32 : 10.88 ماهیانه

نرخ تورم

10.30 2021 02 9.9 0.4 : 63.1 ماهیانه 2021-03

نرخ بیکاری

6.80 2019 12 6.7 4.6 : 10.4 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

14.50 2021 03 14.5 12.5 : 27.5 روزانه 2021-03

واردات

1050.60 2021 02 1152 65.23 : 1707 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 860 860 : 900 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 1600 1600 : 1720 سالیانه

هزینه های دولت

30702.33 2020 12 31036 7679 : 31036 سالیانه

هزینه های مالی

6242.46 2019 09 5034 836 : 8421 ماهیانه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 151.11 146 147 153 146 158
Oil Exports 237.90 360 300 300 250 400
ارزش بودجه دولت -3582.69 -400 1400 1400 -400 800 2019-09
بودجه دولت -13.80 -8 -8 -6 -8 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.80 75 75 75 75 74 2019-12
بدهی خارجی 24700.00 20600 21000 22300 21400 23000
بازار سهام 2696.30 1916 1609 1352 2281 837
پول 5.74 5.95 6.06 6.16 5.84 6.38
پی ام آی مرکب 52.40 53 52 51.7 52 53
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4336.60 5359 5385 5415 4290 5708
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5412.60 5100 5100 5100 5100 5400
تولید ناخالص داخلی سرانه 1884.30 1800 1800 1800 1800 1950
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41498.20 42851 43057 43305 42886 45641
تولید ناخالص داخلی از معادن 6162.40 6407 6437 6474 7104 6824
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9602.80 8600 8641 8691 6880 9160
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3114.40 3922 3940 3963 3220 4177
ترازنامه بانک مرکزی 115665.82 100000 102000 99800 104000 96000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 190.10 201 202 203 194 214
تولید ناخالص داخلی از خدمات 17515.30 15326 15400 15488 15798 16324
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2269.00 2250 2261 2274 2385 2396
تولید ناخالص داخلی 66.98 58 58 58 58 64
تورم مواد غذایی 10.80 8.5 8 7.5 10 7
تغییر قیمت تولید کننده 13.00 8.5 8.2 7.4 8 7.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 69219.66 71184 71526 71937 71047 75818
ترازنامه بانک 152548.94 154000 153500 148000 155000 144000
جمعیت 30.96 31.8 31.72 31.72 31.8 32.37 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -3.2 -3.2 -3 -3.2 -3 2019-12
حساب جاری -897.40 -720 -300 -150 -750 -500
درآمدهای دولت 4458.67 4380 6600 6600 4380 5900 2019-09
ذخایر ارزی 8624.38 9100 9300 8950 8900 9400
ذخایر طلا 8.74 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.34 124 126 126 124 126
شاخص اقتصادی مقدم 13.90 6 8 6 3.5 5
صادرات 1215.40 1250 1400 1350 1320 1450
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.70 130 130 132 131 140
قیمت تولید 749.20 755 652 784 739 841
قیمت گازوئیل 0.94 0.8 0.69 0.73 0.85 0.69
گردش سرمایه 1274.70 700 1450 1200 1500 2300
مخارج خانوار 11.50 23 26 26 23 26
موازنه تجاری 164.80 -30 520 100 40 -50 2021-02
مخارج نظامی 244.00 230 215 215 230 215
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 4 4.5 5.1 3.8 6
نرخ وام بانکی 34.50 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 13.50 13.5 12 13.5 13.5 13.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 1.6 1.4 1.3 1.4 1.6 2020-12
نرخ تورم 0.90 0.4 0.6 0.3 1 0.5
نرخ تورم 10.30 8.2 7.3 6.5 9 7 2021-03
نرخ بیکاری 6.80 7.1 7.1 6.9 7.1 6.9 2019-12
نرخ بهره 14.50 12 12 12 14.5 12 2021-03
واردات 1050.60 1450 1300 1450 1350 1500
هزینه های دولت 30702.33 32278 32433 32619 32216 34379
هزینه های مالی 6242.46 4780 5200 5200 4780 5100 2019-09
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی