شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
غنا غنا
غنا

غنا

غَنا با نام رسمی جمهوری غنا کشوری در غرب قاره آفریقا است. آکرا پایتخت این کشور است. واحد پول این کشور سِدی غنا نام دارد. زبان رسمی غنا انگلیسی است و ۶۷ درصد از مردم به آن تکلم می‌کنند. جمعیت غنا ۲۷ میلیون نفر است و مردم غنا از اقوام چندی تشکیل شده‌اند. در حدود نیمی از غنایی‌ها از قوم آکان، حدود ۱۷ درصد از قوم داگبانی، ۱۴ درصد افه و بقیه از چند قوم دیگر هستند. ۹۸ درصد از مردم غنا سیاه‌پوست هستند. بیشتر مردم غنا مسیحی و حدود ۱۷ درصد نیز مسلمان هستند. غنا در ششم مارس ۱۹۵۷ از بریتانیا مستقل شد. در آن تاریخ، دو مستعمره بریتانیا یعنی «ساحل طلا» و توگولند که یک سال پیش از آن با هم ادغام شده بودند کشوری به نام غنا را تشکیل دادند. در یکم ژوئیه ۱۹۶۰ نظام جمهوری در غنا رسمیت یافت.
 • نرخ فعلی : 9,016.4
 • بالاترین قیمت روز : 9,123.3
 • پایین ترین قیمت روز : 8,859.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 74.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.4%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,925.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۴۱:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 8,916.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 99.9
 • نرخ فعلی : 1,578.61
 • بالاترین قیمت روز : 1,583.41
 • پایین ترین قیمت روز : 1,577.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.25%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,581.79
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۴۲:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 1,581.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.7
 • نرخ فعلی : 53.08
 • بالاترین قیمت روز : 53.23
 • پایین ترین قیمت روز : 52.72
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.19%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.95
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۴۲:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 52.96
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12
 • نرخ فعلی : 0.9077
 • بالاترین قیمت روز : 0.908
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9072
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9078
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۴۲:۴۷
 • نرخ روز گذشته : 0.9077
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی غنا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GHS/EUR Ask 0.1641 0.1642 0.1636 0.1642 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۴۲
EUR/GHS Ask 6.1591 6.1585 6.1585 6.2004 0.03 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۴۲
سدی غنا / دلار 0.1808 0.1795 0.1791 0.1808 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۴۱
GHS/GBP Ask 0.1375 - 0.1375 0.1375 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۷
GHS/ZAR Ask 2.6144 - 2.6144 2.6144 0.04 1.70% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۷

شاخص‌های اقتصادی غنا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

114.46 2019 12 113 94.76 : 351 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 114 60 : 120 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 191869 14376 : 362730 سه ماهه IP

ارزیابی اعتبار

0 2020 01 : ماهیانه

ارزش بودجه دولت

-3582.69 2019 09 -594 -3583 : 2060 ماهیانه GHS - میلیون

بودجه دولت

-3.80 2018 12 -4.5 -24.2 : -0.4 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

59.30 2018 12 57.3 18.5 : 79.2 سالیانه ٪

بدهی خارجی

20100.00 2019 09 20500 2310 : 20679 سه ماهه USD - میلیون

بازار سهام

2236.94 2020 01 2251 1528 : 4463 روزانه

پی ام آی مرکب

52.70 2019 12 52.4 49.2 : 56.5 ماهیانه امتیاز

پول

5.55 2020 01 5.55 0.92 : 5.85 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

7638.80 2019 09 6464 5322 : 8724 سه ماهه GHS - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

3639.30 2019 09 2993 1016 : 3639 سه ماهه GHS - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت

4953.40 2019 09 4824 1801 : 4953 سه ماهه GHS - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

182.70 2019 09 170 148 : 273 سه ماهه GHS - میلیون

تولید ناخالص داخلی از معادن

7410.50 2019 09 7248 497 : 7410 سه ماهه GHS - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

4211.85 2018 12 4051 1901 : 4212 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

1807.10 2018 12 1738 694 : 1807 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

40358.30 2019 09 39805 4269 : 130410 سه ماهه GHS - میلیون

تولید نفت خام

0 2019 08 214 1.4 : 214 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص داخلی

65.56 2018 12 59 1.22 : 65.56 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از خدمات

14894.40 2019 09 15626 8690 : 15626 سه ماهه GHS - میلیون

ترازنامه بانک مرکزی

85873.08 2019 09 82382 4630 : 85873 ماهیانه GHS - میلیون

ترازنامه بانک

118912.87 2019 09 114794 1924 : 118913 ماهیانه GHS - میلیون

تغییر قیمت تولید کننده

13.00 2019 12 9.9 2 : 48.56 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

42612.66 2018 12 33745 3562 : 42613 سالیانه GHS - میلیون

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

2036.00 2019 09 2280 1472 : 3653 سه ماهه GHS - میلیون

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2019 09 1225 862 : 1397 سه ماهه GHS - میلیون

تورم مواد غذایی

7.20 2019 12 8.4 5 : 9.7 ماهیانه ٪

جمعیت

29.77 2018 12 29.12 6.64 : 29.77 سالیانه میلیون

حساب جاری

-829.50 2019 09 -334 -2184 : 328 سه ماهه USD - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.40 2018 12 -4.5 -11.9 : 0.1 سالیانه ٪

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

870.00 2018 12 698 472 : 870 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

2030.00 2018 12 2110 1440 : 2110 سالیانه

درآمدهای دولت

4458.67 2019 09 4452 1037 : 6620 ماهیانه GHS - میلیون

ذخایر طلا

0 2019 12 8.74 8.7 : 8.74 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

7965.72 2019 09 8226 300 : 9960 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2019 12 78 50 : 81 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 106 102 : 119 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3360 252 : 3368 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

117.64 2019 12 117 98.06 : 384 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 41 33 : 48 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2019 12 51.33 3.44 : 51.33 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.16 0 : 1.56 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

4.40 2019 09 3.6 -5.1 : 13.4 ماهیانه ٪

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

110.00 2019 12 110 9.81 : 242 ماهیانه امتیاز

صادرات

1308.40 2019 10 1130 142 : 1434 ماهیانه USD - میلیون

قیمت گازوئیل

0.95 2019 12 0.97 0.2 : 1.11 ماهیانه USD / لیتر

قیمت تولید

677.10 2019 12 667 136 : 677 ماهیانه امتیاز

گردش سرمایه

1514.20 2019 09 1518 -622 : 2878 سه ماهه USD - میلیون

موازنه تجاری

122.80 2019 10 85.8 -733 : 414 ماهیانه USD - میلیون

مخارج خانوار

20.10 2018 12 25.1 14.4 : 36.6 سالیانه

مخارج نظامی

211.00 2018 12 189 9.4 : 278 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2018 12 25 25 : 25 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

25.00 2018 12 25 25 : 32.5 سالیانه ٪

نرخ وام بانکی

34.50 2018 05 35.5 21.24 : 42.84 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.60 2019 09 5.7 -1.6 : 25 سه ماهه ٪

نرخ مالیات بر فروش

12.00 2019 12 12 12 : 15 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.40 2019 09 1.4 -2.2 : 7.4 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری

6.70 2018 12 6.6 4.6 : 10.4 سالیانه ٪

نرخ بهره

16.00 2019 12 16 12.5 : 27.5 روزانه ٪

نرخ تورم

7.90 2019 12 8.2 0.4 : 63.1 ماهیانه ٪

نرخ تورم

0.30 2019 12 0.7 -3.34 : 10.87 ماهیانه ٪

واردات

1185.60 2019 10 1044 65.23 : 1707 ماهیانه USD - میلیون

هزینه های مالی

6242.46 2019 09 5034 836 : 8421 ماهیانه GHS - میلیون

هزینه زندگی خانواده

1720.00 2018 12 1600 1600 : 1720 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

900.00 2018 12 860 860 : 900 سالیانه

هزینه های دولت

27096.76 2018 12 7679 7679 : 27097 سالیانه GHS - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 114.46 368 121 121 358 131
ارزش بودجه دولت -3582.69 -400 -400 1400 -650 800 GHS - میلیون
بودجه دولت -3.80 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.30 62.8 62.8 62.8 62.8 62.4 ٪
بدهی خارجی 20100.00 20333 19700 19700 19680 20834 USD - میلیون
بازار سهام 2236.94 2256 2237 2217 2276 2180
پی ام آی مرکب 52.70 51.2 51.3 52 51.5 53 امتیاز
پول 5.55 5.9 6.01 6.11 5.8 6.33
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7638.80 6681 7891 8158 8100 8689 GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3639.30 3094 3759 3887 3143 4139 GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4953.40 4985 5117 5290 5028 5634 GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 182.70 176 189 195 182 208 GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 7410.50 7490 7655 7914 7175 8429 GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4211.85 4250 4250 4250 4250 4250 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1807.10 1970 1970 1970 1970 2050 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40358.30 41139 41690 43103 40545 45904 GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی 65.56 70 70 70 70 66 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14894.40 16150 15386 15907 15734 16941 GHS - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 85873.08 64300 76400 78600 93000 82000 GHS - میلیون
ترازنامه بانک 118912.87 105000 120000 122000 112000 124500 GHS - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده 13.00 7.3 8 8.5 7.4 8 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42612.66 44040 44019 45510 43998 48468 GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2036.00 2356 2103 2174 2507 2316 GHS - میلیون
تورم مواد غذایی 7.20 6.8 6.6 6.6 7.7 7 ٪
جمعیت 29.77 31.2 31.2 31.07 31.2 31.72 میلیون
حساب جاری -829.50 180 -650 -700 260 -560 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.8 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870.00 800 800 700 800 750
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030.00 2000 2000 2200 2000 2350
درآمدهای دولت 4458.67 4380 4380 6600 3400 5900 GHS - میلیون
ذخایر ارزی 7965.72 7600 7600 7350 7180 7400 USD - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.64 122 124 124 122 126
شاخص اقتصادی مقدم 4.40 3.4 3.6 3.8 3.7 4 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.00 260 117 118 252 128 امتیاز
صادرات 1308.40 1450 1300 1400 1340 1600 USD - میلیون
قیمت گازوئیل 0.95 1.07 1.1 1.12 1.04 1.12 USD / لیتر
قیمت تولید 677.10 685 707 723 664 781 امتیاز
گردش سرمایه 1514.20 170 170 2200 2300 1750 USD - میلیون
موازنه تجاری 122.80 450 330 250 350 400 USD - میلیون
مخارج خانوار 20.10 23 23 23 23 26
مخارج نظامی 211.00 230 230 230 230 215
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ وام بانکی 34.50 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 6.7 6.6 6.8 6.5 6.5 ٪
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.6 1.3 1.5 1.4 1.6 ٪
نرخ بیکاری 6.70 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5 ٪
نرخ بهره 16.00 15 15 15 15 14 ٪
نرخ تورم 7.90 8.1 7.8 7.8 7.6 8 ٪
نرخ تورم 0.30 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 ٪
واردات 1185.60 1000 970 1150 990 1200 USD - میلیون
هزینه های مالی 6242.46 4780 4780 5200 4050 5100 GHS - میلیون
هزینه زندگی خانواده 1720.00 1800 1800 1850 1800 1850
هزینه زندگی انفرادی 900.00 660 660 680 660 680
هزینه های دولت 27096.76 28005 27991 28939 27977 30820 GHS - میلیون