گرانادا گرانادا
گرانادا

گرانادا

گرنادا (به انگلیسی: Grenada) کشوری جزیره‌ای است در شرق دریای کارائیب. پایتخت آن سینت‌جورجس و زبان رسمی آن انگلیسی است.
 • نرخ فعلی : 49,620.91
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.75%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۶:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.36%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 180.2
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی گرانادا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2020 03 1 1 : 1 روزانه
Coronavirus Deaths
0 2020 03 0 0 : 0 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2020 03 0 0 : 0 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 15387 5400 : 15957 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 147 68 : 147 سالیانه
تولید ناخالص داخلی
1.09 2020 12 1.21 0.07 : 1.21 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
8152.71 2020 12 9227 2945 : 9227 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
15065.87 2020 12 17050 8518 : 17050 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 51 46 : 79 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 5207 1399 : 5700 سه ماهه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 53 34 : 56 سالیانه
نرخ بهره سپرده
1.17 2020 12 1.34 1.17 : 7.5 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
15.00 2021 12 15 10 : 15 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی 1.09 1.19 1.19 1.19 1.19 1.23
تولید ناخالص داخلی سرانه 8152.71 9000 9000 9000 9000 9180
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15065.87 16600 16600 16600 16600 17100
نرخ بهره سپرده 1.17 1 1 1 1 1
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی