شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
گرانادا گرانادا
گرانادا

گرانادا

گرنادا (به انگلیسی: Grenada) کشوری جزیره‌ای است در شرق دریای کارائیب. پایتخت آن سینت‌جورجس و زبان رسمی آن انگلیسی است.
 • نرخ فعلی : 10,714.1
 • بالاترین قیمت روز : 10,786.4
 • پایین ترین قیمت روز : 10,625.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 68.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.49%
 • نرخ بازگشایی بازار : 10,665.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۱۹:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 10,665
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 49.1
 • نرخ فعلی : 1,868.76
 • بالاترین قیمت روز : 1,871.49
 • پایین ترین قیمت روز : 1,862.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.17
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,869.63
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۱۹:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 1,869.72
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.96
 • نرخ فعلی : 40.48
 • بالاترین قیمت روز : 40.48
 • پایین ترین قیمت روز : 40.14
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.5%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۱۹:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 40.19
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.72%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.29
 • نرخ فعلی : 0.8573
 • بالاترین قیمت روز : 0.8574
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8565
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8569
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۱۵:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.857
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

شاخص‌های اقتصادی گرانادا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 03 1 1 : 1 روزانه

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

آدرس های IP

0 2017 03 15387 5400 : 15957 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 147 68 : 147 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

1.23 2019 12 1.17 0.07 : 1.23 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

9330.00 2018 12 8828 2944 : 9206 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

17241.50 2018 12 13397 6995 : 13970 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 53 46 : 79 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 5207 1399 : 5700 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 52 34 : 56 سالیانه

نرخ بهره سپرده

1.34 2019 12 1.39 1.34 : 7.5 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 10 : 15 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی 1.23 1.13 1.19 1.19 1.13 1.19
تولید ناخالص داخلی سرانه 9330.00 8700 9000 9000 8700 9000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17241.50 15900 16600 16600 15900 16600
نرخ بهره سپرده 1.34 1 1 1 1 1
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی