گابون گابون
گابون

گابون

گابُن با نام رسمی جمهوری گابُن (به فرانسوی: République gabonaise) کشوری است واقع در غرب آفریقای مرکزی، که در کنار خلیج گینه و در سواحل شرقی اقیانوس اطلس قرار گرفته‌است و با کشورهای جمهوری کنگو، کامرون و گینه استوایی همسایه است. شهر «لیبرویل» به معنای شهر آزاد، پایتخت گابُن است و از دیگر مراکز پرجمعیت آن می‌توان به بندر «جنتیل» و «فرانسویل» اشاره کرد. زبان رسمی مردم گابن فرانسوی می‌باشد، زبان‌های بومی و قبیله‌ای نیز در این کشور رایج است. جمعیت گابن ۲٬۲۲۶٬۰۰۰ نفر استکه از این لحاظ در رتبهٔ صد و چهل و ششمین کشور جهان جای می‌گیرد. مساحت این کشور برابر ۲۶۷٬۷۴۵ کیلومتر مربع است که از این بابت هفتاد و ششمین کشور جهان به‌شمار می‌آید. پایتخت این کشور، شهر لیبرویل، با ۴۲۰ هزار نفر جمعیت است. از مهم‌ترین شهرهای گابُن، پورژانتی ۸۸ هزار نفر، فرانسویل ۳۰ هزار نفر، اویم ۲۳ هزار نفر و موآندا ۲۱ هزار نفر را می‌توان نام برد. واحد پول گابُن فرانک سِ‌اِف‌اَ با واحد جز سانتیم نام دارد. از جمله صادرات گابُن می‌توان به نفت، منگنز، الوار و اورانیم اشاره کرد. گابُن از اعضای اوپک و اتحادیهٔ آفریقاست. گابُن از لحاظ درآمد سرانه نخستین کشور آفریقایی سیاه و دومین کشور آفریقایی پس از لیبی است. سه چهارم مساحت گابُن با جنگل پوشیده شده‌است. ذخایر عظیم اورانیوم این کشور سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه را تأمین می‌ک... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 13,007.7
 • بالاترین قیمت روز : 13,227.5
 • پایین ترین قیمت روز : 12,898.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 206
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.75%
 • نرخ بازگشایی بازار : 13,035.6
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۳:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 13,040.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 32.8
 • نرخ فعلی : 1,905
 • بالاترین قیمت روز : 1,908.47
 • پایین ترین قیمت روز : 1,891.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.52
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.65%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,903.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۲:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 1,901.56
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.44
 • نرخ فعلی : 38.52
 • بالاترین قیمت روز : 39.72
 • پایین ترین قیمت روز : 38.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.69%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.67
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۱:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 39.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.23
 • نرخ فعلی : 0.8465
 • بالاترین قیمت روز : 0.8472
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8433
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8436
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۴۳:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8437
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0028

شاخص‌های اقتصادی گابون + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 10 8881 1 : 8884 روزانه 2020-10

Coronavirus Recovered

0 2020 10 8395 0 : 8395 روزانه 2020-10

Coronavirus Deaths

0 2020 10 54 0 : 54 روزانه 2020-10

آدرس های IP

0 2017 03 44699 2865 : 56677 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 169 151 : 169 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 09 : ماهیانه 26

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

56.40 2019 12 60.7 20.1 : 90.1 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

1.70 2019 12 -0.2 -12.65 : 10.87 سالیانه

پول

549.68 2020 10 552 407 : 795 روزانه

تولید نفت خام

180.00 2020 05 190 180 : 374 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

16.66 2019 12 16.86 0.14 : 18.2 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

14869.80 2019 12 14743 13934 : 19464 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

9128.90 2019 12 9051 4366 : 19582 سالیانه

جمعیت

2.13 2019 12 2.09 0.5 : 2.13 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -381 -381 : 1715 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.80 2019 12 -3.2 -19.4 : 27.3 سالیانه 2019-12

رتبه رقابتی

0 2019 12 108 99 : 119 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 124 74 : 124 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1913 297 : 1961 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.2 0 : 1.2 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 31 28 : 37 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

110.10 2020 07 109 97.5 : 167 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 3.79 3.7 : 47.46 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.60 2020 07 102 101 : 144 ماهیانه

مخارج نظامی

240.00 2018 12 267 12.6 : 267 سالیانه

موازنه تجاری

1854.10 2019 12 1717 439 : 3234 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

1.70 2020 06 1 -16.92 : 46.95 ماهیانه 2020-06

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2020 12 35 35 : 50 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.40 2019 12 0.8 -11.3 : 5.9 سالیانه

نرخ بهره سپرده

2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.75 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

2.50 2019 12 2.5 2.5 : 2.5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

18.50 2019 12 18.5 18.5 : 22.6 سالیانه

نرخ بیکاری

19.60 2019 12 19.5 16.9 : 20.4 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

3.25 2020 08 3.25 2.45 : 4.25 روزانه 2020-08

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.00 2019 12 16 16 : 20.1 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 35 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.40 70 58 58 70 58 2019-12
بودجه دولت 1.70 -5 -4.9 -4.9 -5 -4.9
پول 549.68 567 574 581 560 595
تولید نفت خام 180.00 280 280 280 290 250
تولید ناخالص داخلی 16.66 13 16 16 13 16
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14869.80 12900 13400 13400 12900 13400
تولید ناخالص داخلی سرانه 9128.90 8900 9100 9100 8900 9100
جمعیت 2.13 2.24 2.31 2.31 2.25 2.3 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -13.5 -11 -11 -13.5 -11 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.10 167 102 110 175 182
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.60 145 102 104 154 160
مخارج نظامی 240.00 250 250 250 250 260
موازنه تجاری 1854.10 2946 2946 2946 2946 2946 2019-12
نرخ تورم 1.70 1 1.3 1.3 0.8 1.3 2020-06
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 -3.8 -1.8 -1.8 -3.8 -1.8
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 1.95 1.95 2.45 1.95 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ تامین اجتماعی 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
نرخ بیکاری 19.60 20.2 20.8 20.8 20.2 20.8 2019-12
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 2020-08
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی