گابون گابون
گابون

گابون

گابون با نام رسمی جمهوری گابون (به فرانسوی: République gabonaise) کشوری است واقع در غرب آفریقای مرکزی، که در کنار خلیج گینه و در سواحل شرقی اقیانوس اطلس قرار گرفته‌است و با کشورهای جمهوری کنگو، کامرون و گینه استوایی همسایه است. شهر «لیبرویل» به معنای شهر آزاد، پایتخت گابُن است و از دیگر مراکز پرجمعیت آن می‌توان به بندر «جنتیل» و «فرانسویل» اشاره کرد. زبان رسمی مردم گابون فرانسوی می‌باشد، زبان‌های بومی و قبیله‌ای نیز در این کشور رایج است. جمعیت گابون ۲٬۲۲۶٬۰۰۰ نفر استکه از این لحاظ در رتبهٔ صد و چهل و ششمین کشور جهان جای می‌گیرد. مساحت این کشور برابر ۲۶۷٬۷۴۵ کیلومتر مربع است که از این بابت هفتاد و ششمین کشور جهان به‌شمار می‌آید. پایتخت این کشور، شهر لیبرویل، با ۴۲۰ هزار نفر جمعیت است. از مهم‌ترین شهرهای گابُن، پورژانتی ۸۸ هزار نفر، فرانسویل ۳۰ هزار نفر، اویم ۲۳ هزار نفر و موآندا ۲۱ هزار نفر را می‌توان نام برد. واحد پول گابون فرانک سِ‌اِف‌اَ با واحد جز سانتیم نام دارد. از جمله صادرات گابُن می‌توان به نفت، منگنز، الوار و اورانیم اشاره کرد. گابُن از اعضای اوپک و اتحادیهٔ آفریقاست. گابون از لحاظ درآمد سرانه نخستین کشور آفریقایی سیاه و دومین کشور آفریقایی پس از لیبی است. سه چهارم مساحت گابون با جنگل پوشیده شده‌است. ذخایر عظیم اورانیوم این کشور سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه را تأمین می... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 32,619
 • بالاترین قیمت روز : 33,732.4
 • پایین ترین قیمت روز : 32,137.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 269.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.48%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33,732.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۳۶:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 33,765.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.51%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,146.1
 • نرخ فعلی : 1,855.86
 • بالاترین قیمت روز : 1,856.16
 • پایین ترین قیمت روز : 1,852.78
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,855.66
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 1,855.49
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.37
 • نرخ فعلی : 51.99
 • بالاترین قیمت روز : 52.14
 • پایین ترین قیمت روز : 51.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.08
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 52.08
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09
 • نرخ فعلی : 0.8218
 • بالاترین قیمت روز : 0.822
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8216
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8219
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۷:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8218
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی گابون + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 01 10019 0 : 10120 روزانه 2021-01

Coronavirus Recovered

0 2021 01 9809 0 : 9902 روزانه 2021-01

Coronavirus Deaths

0 2021 01 66 0 : 67 روزانه 2021-01

آدرس های IP

0 2017 03 44699 2865 : 56677 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 169 151 : 169 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 01 : ماهیانه 23

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

62.40 2019 12 60.9 20.1 : 90.1 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

1.70 2019 12 -0.2 -12.65 : 10.87 سالیانه

پول

535.48 2021 01 534 407 : 795 روزانه

تولید نفت خام

150.00 2020 09 150 150 : 374 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

16.66 2019 12 16.86 0.14 : 18.2 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

14869.80 2019 12 14743 13934 : 19464 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

9128.90 2019 12 9051 4366 : 19582 سالیانه

جمعیت

2.13 2019 12 2.09 0.5 : 2.13 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -381 -381 : 1715 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.80 2019 12 -3.2 -19.4 : 27.3 سالیانه 2019-12

رتبه رقابتی

0 2019 12 108 99 : 119 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 124 74 : 124 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1913 297 : 1961 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.2 0 : 1.2 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 31 28 : 37 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

110.10 2020 11 110 97.5 : 167 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 3.79 3.7 : 47.46 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.70 2020 11 103 101 : 144 ماهیانه

مخارج نظامی

240.00 2018 12 267 12.6 : 267 سالیانه

موازنه تجاری

1854.10 2019 12 1717 439 : 3234 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

2.00 2020 11 1.9 -16.92 : 46.95 ماهیانه 2020-11

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2020 12 35 35 : 50 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.40 2019 12 0.8 -11.3 : 5.9 سالیانه

نرخ بهره سپرده

2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.75 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

2.50 2019 12 2.5 2.5 : 2.5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

18.50 2019 12 18.5 18.5 : 22.6 سالیانه

نرخ بیکاری

19.60 2019 12 19.5 16.9 : 20.4 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

3.25 2020 12 3.25 2.45 : 4.25 روزانه 2020-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.00 2019 12 16 16 : 20.1 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 35 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.40 71 71 71 71 65 2019-12
بودجه دولت 1.70 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -2.7
پول 535.48 547 554 561 540 575
تولید نفت خام 150.00 280 280 250 280 250
تولید ناخالص داخلی 16.66 16 16 16 16 14.8
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14869.80 13400 13400 13400 13400 15100
تولید ناخالص داخلی سرانه 9128.90 9100 9100 9100 9100 9200
جمعیت 2.13 2.31 2.31 2.3 2.31 2.36 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -11 -11 -11 -11 -6 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.10 103 111 182 168 170
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.70 103 104 160 145 147
مخارج نظامی 240.00 250 250 260 250 260
موازنه تجاری 1854.10 2946 2946 2978 2946 2946 2019-12
نرخ تورم 2.00 2 1.7 1.4 1.8 1.5 2020-11
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 1.8 1.8 1.8 1.8 3.5
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 1.95 1.95 2.45 1.95 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ تامین اجتماعی 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
نرخ بیکاری 19.60 20.8 20.8 20.8 20.8 21.5 2019-12
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی