جزایر فارو جزایر فارو
جزایر فارو

جزایر فارو

جزایر فارو یا جزایر فاروئه (به فاروئی: Føroyar، به دانمارکی: Færøerne، به معنی: جزایر گوسفند) نام جزایر هجده‌گانه‌ای است که به عنوان یکی از منطقه‌های خودگردان دانمارک شناخته می‌شود.
 • نرخ فعلی : 43,360.04
 • بالاترین قیمت روز : 43,977.66
 • پایین ترین قیمت روز : 39,960.90
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 624.45
 • درصد بیشترین نوسان روز : 6.84%
 • نرخ بازگشایی بازار : 42,851.57
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۷:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 42,844.61
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 515.43
 • نرخ فعلی : 1,771.45
 • بالاترین قیمت روز : 1,786.61
 • پایین ترین قیمت روز : 1,758.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5.57
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.62%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,761.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۸:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 1,762
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.54%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9.45
 • نرخ فعلی : 72.06
 • بالاترین قیمت روز : 72.28
 • پایین ترین قیمت روز : 69.44
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.28
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 71.08
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۸:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 71.05
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.01
 • نرخ فعلی : 0.8554
 • بالاترین قیمت روز : 0.8558
 • پایین ترین قیمت روز : 0.851
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8524
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۶:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 0.8524
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.35%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.003

شاخص‌های اقتصادی جزایر فارو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

ارزش بودجه دولت

0 2020 12 238 -859 : 1745 سالیانه

اطمینان کسب و کار

0 2021 06 -19 -36 : 40 سه ماهه

افراد بیکار

0 2021 04 415 290 : 2923 ماهیانه 2021-04

بودجه دولت

-4.30 2020 12 1.1 -4.6 : 23.5 سالیانه

تورم مواد غذایی

0 2021 06 0.4 -1.6 : 8.7 سه ماهه

جمعیت

0.05 2020 12 0.05 0.04 : 0.05 سالیانه 2020-12

درآمدهای دولت

0 2020 12 11141 5104 : 11141 سالیانه

شاخص خوشبینی اقتصادی

0 2021 06 -9 -29 : 47 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2021 06 123 99.3 : 194 سه ماهه

صادرات

0 2021 06 688287 117047 : 1167158 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

0 2021 06 7 -29 : 19 سه ماهه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

59.80 2020 12 52.3 47 : 59.8 سالیانه

موازنه تجاری

0 2021 06 -92185 -696547 : 432423 ماهیانه 2021-06

نرخ بیکاری

1.20 2021 06 1.3 1 : 14.3 ماهیانه 2021-06

نرخ تورم

0 2021 06 1.3 -1.3 : 2.2 سه ماهه

نرخ تورم

3.10 2021 06 1.1 -3.1 : 7.9 سه ماهه 2021-06

واردات

0 2021 06 780472 94549 : 6948982 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2020 12 10904 3948 : 11868 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -4.30 -5.4 -3.8 -3.8 -5.4 -3.8
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 59.80 44 44 44 44.6 44
نرخ بیکاری 1.20 1.5 1.6 1.5 1.3 1.4 2021-06
نرخ تورم 3.10 1.5 1.6 1.6 1.4 1.8 2021-06
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی