جزایر فارو جزایر فارو
جزایر فارو

جزایر فارو

جزایر فارو یا جزایر فاروئه (به فاروئی: Føroyar، به دانمارکی: Færøerne، به معنی: جزایر گوسفند) نام جزایر هجده‌گانه‌ای است که به عنوان یکی از منطقه‌های خودگردان دانمارک شناخته می‌شود.
 • نرخ فعلی : 18,967.3
 • بالاترین قیمت روز : 18,980.4
 • پایین ترین قیمت روز : 18,517.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 72
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.87%
 • نرخ بازگشایی بازار : 18,924.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۱۲:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 18,926.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 40.9
 • نرخ فعلی : 1,837.32
 • بالاترین قیمت روز : 1,839.27
 • پایین ترین قیمت روز : 1,835.69
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.54
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,837.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 1,836.85
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47
 • نرخ فعلی : 46.09
 • بالاترین قیمت روز : 46.14
 • پایین ترین قیمت روز : 46
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 46
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 45.99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1
 • نرخ فعلی : 0.8252
 • بالاترین قیمت روز : 0.8258
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8243
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8243
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۴۳:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8239
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0013

شاخص‌های اقتصادی جزایر فارو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

ارزش بودجه دولت

0 2018 12 951 -592 : 1745 سالیانه

اطمینان کسب و کار

0 2020 01 13 -36 : 40 سه ماهه

افراد بیکار

0 2020 08 441 300 : 2922 ماهیانه 2020-08

بودجه دولت

5.10 2017 12 2.6 -4.9 : 12.6 سالیانه

تورم مواد غذایی

0 2020 06 2.6 -1.6 : 8.7 سه ماهه

جمعیت

0.05 2019 12 0.05 0.04 : 0.05 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2018 12 9880 5104 : 10453 سالیانه

شاخص خوشبینی اقتصادی

0 2020 01 22 -29 : 47 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2020 06 122 99.3 : 194 سه ماهه

صادرات

0 2020 06 634852 117047 : 1167158 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

0 2020 01 19 -29 : 19 سه ماهه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

47.70 2017 12 47.5 47.5 : 59.7 سالیانه

موازنه تجاری

0 2020 06 28499 -696547 : 432423 ماهیانه 2020-06

نرخ بیکاری

1.50 2020 08 1.6 1 : 14.3 ماهیانه 2020-08

نرخ تورم

0.20 2020 06 1.6 -3.1 : 7.9 سه ماهه 2020-09

نرخ تورم

0 2020 06 -0.2 -1.3 : 2.2 سه ماهه

واردات

0 2020 06 606354 94549 : 1126326 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2018 12 8929 3948 : 9745 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت 5.10 -4.2 -5.4 -5.4 -4.2 -5.4
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 44.6 44.6 44.6 44.6 44
نرخ بیکاری 1.50 2.5 2.3 2.3 2.2 1.8 2020-08
نرخ تورم 0.20 1.5 1.6 1.6 1.5 2 2020-09
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی