iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر فارو جزایر فارو
جزایر فارو

جزایر فارو

جزایر فارو یا جزایر فاروئه (به فاروئی: Føroyar، به دانمارکی: Færøerne، به معنی: جزایر گوسفند) نام جزایر هجده‌گانه‌ای است که به عنوان یکی از منطقه‌های خودگردان دانمارک شناخته می‌شود.
 • نرخ فعلی : 9,444.9
 • بالاترین قیمت روز : 9,674
 • پایین ترین قیمت روز : 9,413.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 54.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.36%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,630.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۶:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 9,640.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 195.7
 • نرخ فعلی : 1,651.17
 • بالاترین قیمت روز : 1,663.8
 • پایین ترین قیمت روز : 1,633.51
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.28
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,658.85
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۷:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 1,658.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7
 • نرخ فعلی : 51.2
 • بالاترین قیمت روز : 51.99
 • پایین ترین قیمت روز : 51.02
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.18
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 51.38
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۷:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 51.43
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.45%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23
 • نرخ فعلی : 0.9229
 • بالاترین قیمت روز : 0.9234
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9203
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9217
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۷:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 0.9218
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0011

شاخص‌های اقتصادی جزایر فارو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

افراد بیکار

0 2019 11 287 279 : 2924 ماهیانه

اطمینان کسب و کار

0 2020 01 13 -36 : 40 سه ماهه امتیاز

ارزش بودجه دولت

0 2018 12 951 -592 : 1745 سالیانه DKK - میلیون

بودجه دولت

5.10 2017 12 2.6 -4.9 : 12.6 سالیانه ٪

تورم مواد غذایی

0 2019 12 1.7 -1.6 : 8.7 سه ماهه ٪

جمعیت

0.05 2018 12 0.05 0.04 : 0.05 سالیانه میلیون

درآمدهای دولت

0 2018 12 9880 5104 : 10453 سالیانه DKK - میلیون

شاخص خوشبینی اقتصادی

0 2020 01 22 -29 : 47 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2019 12 121 99.3 : 194 سه ماهه امتیاز

صادرات

0 2019 11 1185981 117047 : 1185981 ماهیانه DKK Thousand

ضریب اطمینان مصرف کننده

0 2020 01 19 -29 : 19 سه ماهه امتیاز

موازنه تجاری

0 2019 11 453838 -699736 : 453838 ماهیانه DKK Thousand

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

47.70 2017 12 47.5 47.5 : 59.7 سالیانه ٪

نرخ تورم

0 2019 12 0.1 -1.3 : 2.2 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری

0.90 2019 11 0.9 0.9 : 14.3 ماهیانه ٪

نرخ تورم

1.50 2019 12 0.9 -3.1 : 7.9 سه ماهه ٪

واردات

0 2019 11 732142 94549 : 1111938 ماهیانه DKK Thousand

هزینه های مالی

0 2018 12 8929 3948 : 9745 سالیانه DKK - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت 5.10 3.2 3.2 3.2 3.2 2.5 ٪
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 44.6 44.6 44.6 44.6 44 ٪
نرخ بیکاری 0.90 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5 ٪
نرخ تورم 1.50 2.1 2 2 2 2 ٪