شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر فارو جزایر فارو
جزایر فارو

جزایر فارو

جزایر فارو یا جزایر فاروئه (به فاروئی: Føroyar، به دانمارکی: Færøerne، به معنی: جزایر گوسفند) نام جزایر هجده‌گانه‌ای است که به عنوان یکی از منطقه‌های خودگردان دانمارک شناخته می‌شود.
 • نرخ فعلی : 10,693.5
 • بالاترین قیمت روز : 10,786.4
 • پایین ترین قیمت روز : 10,625.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 68.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.68%
 • نرخ بازگشایی بازار : 10,665.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۵۹:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 10,665
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 28.5
 • نرخ فعلی : 1,866.4
 • بالاترین قیمت روز : 1,871.49
 • پایین ترین قیمت روز : 1,862.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.17
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,869.63
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۵۹:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 1,869.72
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.32
 • نرخ فعلی : 40.39
 • بالاترین قیمت روز : 40.45
 • پایین ترین قیمت روز : 40.14
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.27%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۵۸:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 40.19
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2
 • نرخ فعلی : 0.8573
 • بالاترین قیمت روز : 0.8573
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8565
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8569
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۵۷:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.857
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

شاخص‌های اقتصادی جزایر فارو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

ارزش بودجه دولت

0 2018 12 951 -592 : 1745 سالیانه

اطمینان کسب و کار

0 2020 01 13 -36 : 40 سه ماهه

افراد بیکار

0 2020 05 462 291 : 2923 ماهیانه 2020-05

بودجه دولت

5.10 2017 12 2.6 -4.9 : 12.6 سالیانه

تورم مواد غذایی

0 2020 06 2.6 -1.6 : 8.7 سه ماهه

جمعیت

0.05 2019 12 0.05 0.04 : 0.05 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2018 12 9880 5104 : 10453 سالیانه

شاخص خوشبینی اقتصادی

0 2020 01 22 -29 : 47 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2020 06 122 99.3 : 194 سه ماهه

صادرات

0 2020 06 634852 117047 : 1167158 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

0 2020 01 19 -29 : 19 سه ماهه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

47.70 2017 12 47.5 47.5 : 59.7 سالیانه

موازنه تجاری

0 2020 06 28499 -696547 : 432423 ماهیانه 2020-06

نرخ بیکاری

1.70 2020 06 1.7 1 : 14.3 ماهیانه 2020-06

نرخ تورم

-0.10 2020 06 1.6 -3.1 : 7.9 سه ماهه 2020-06

نرخ تورم

0 2020 06 -0.2 -1.3 : 2.2 سه ماهه

واردات

0 2020 06 606354 94549 : 1126326 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2018 12 8929 3948 : 9745 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت 5.10 -4.2 -5.4 -5.4 -4.2 -5.4
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 44.6 44.6 44.6 44.6 44
نرخ بیکاری 1.70 2.2 2.5 2.3 2 1.8 2020-06
نرخ تورم -0.10 1.5 1.5 1.6 1.4 2 2020-06
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی