جزایر فارو جزایر فارو
جزایر فارو

جزایر فارو

جزایر فارو یا جزایر فاروئه (به فاروئی: Føroyar، به دانمارکی: Færøerne، به معنی: جزایر گوسفند) نام جزایر هجده‌گانه‌ای است که به عنوان یکی از منطقه‌های خودگردان دانمارک شناخته می‌شود.
 • نرخ فعلی : 34,021.4
 • بالاترین قیمت روز : 34,200.8
 • پایین ترین قیمت روز : 31,818.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 410.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 3.65%
 • نرخ بازگشایی بازار : 32,520.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۵۸:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 32,682.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,339.2
 • نرخ فعلی : 1,780.36
 • بالاترین قیمت روز : 1,781.82
 • پایین ترین قیمت روز : 1,775.55
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,777.05
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۵۹:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,777.05
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.31
 • نرخ فعلی : 73.03
 • بالاترین قیمت روز : 73.17
 • پایین ترین قیمت روز : 72.81
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۵۴:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 72.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15
 • نرخ فعلی : 0.8384
 • بالاترین قیمت روز : 0.8384
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8371
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8371
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۵۹:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 0.8372
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0012

شاخص‌های اقتصادی جزایر فارو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

ارزش بودجه دولت

0 2019 12 705 -592 : 1745 سالیانه

اطمینان کسب و کار

0 2021 01 -28 -36 : 40 سه ماهه

افراد بیکار

0 2021 02 442 290 : 2923 ماهیانه 2021-02

بودجه دولت

4.00 2019 12 3.7 -4.9 : 23.5 سالیانه

تورم مواد غذایی

0 2020 12 1.6 -1.6 : 8.7 سه ماهه

جمعیت

0.05 2020 12 0.05 0.04 : 0.05 سالیانه 2020-12

درآمدهای دولت

0 2019 12 10450 5104 : 11164 سالیانه

شاخص خوشبینی اقتصادی

0 2021 01 -16 -29 : 47 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2020 12 121 99.3 : 194 سه ماهه

صادرات

0 2021 02 687272 117047 : 1167158 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

0 2021 01 0 -29 : 19 سه ماهه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

49.60 2019 12 50.6 46.6 : 59.7 سالیانه

موازنه تجاری

0 2021 02 -7198 -696547 : 432423 ماهیانه 2021-02

نرخ بیکاری

1.40 2021 03 1.5 1 : 14.3 ماهیانه 2021-03

نرخ تورم

0 2020 12 0.3 -1.3 : 2.2 سه ماهه

نرخ تورم

1.10 2021 03 -0.4 -3.1 : 7.9 سه ماهه 2021-03

واردات

0 2021 02 694470 94549 : 1126326 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2019 12 9745 3948 : 10336 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت 4.00 -5.4 -5.4 -3.8 -5.4 -3.8
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.60 44.6 44 44 44.6 44
نرخ بیکاری 1.40 2 1.8 1.6 2 1.8 2021-03
نرخ تورم 1.10 1.4 1.5 1.6 1.5 1.8 2021-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی