خبر
فنلاند فنلاند
 • نرخ فعلی : 67,029.77
 • بالاترین قیمت روز : 67,159.10
 • پایین ترین قیمت روز : 66,499.83
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 226.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 66,572.34
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۵:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 66,572.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.69%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 457.43
 • نرخ فعلی : 2,317.66
 • بالاترین قیمت روز : 2,320.61
 • پایین ترین قیمت روز : 2,301.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.49
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,303.82
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۴:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 2,303.82
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.6%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 13.84
 • نرخ فعلی : 78.31
 • بالاترین قیمت روز : 78.33
 • پایین ترین قیمت روز : 77.73
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.15
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.46%
 • نرخ بازگشایی بازار : 77.93
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۴:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 77.94
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.37
 • نرخ فعلی : 0.9359
 • بالاترین قیمت روز : 0.9359
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9307
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9313
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۴:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 0.9312
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0047

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amer Sports 14.33 14.4 14.33 14.4 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۳:۱۱
Nokian Renkaat Oyj 8.01 - 8.01 8.01 0.02 0.25% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Outokumpu Oyj 3.535 - 3.535 3.535 0.00 0.11% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Tieto Oyj 18.19 - 18.19 18.19 0.03 0.16% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Fiskars 16.32 - 16.32 16.32 0.12 0.74% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Citycon Oyj 4.04 - 4.04 4.04 0.00 0.10% ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ساعت ۱:۰۴

شاخص‌های اقتصادی فنلاند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین