شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فنلاند فنلاند
 • نرخ فعلی : 11,723.7
 • بالاترین قیمت روز : 11,817.9
 • پایین ترین قیمت روز : 11,505.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 40.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.65%
 • نرخ بازگشایی بازار : 11,507.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۲۶:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 11,522.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.74%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 200.9
 • نرخ فعلی : 1,953.64
 • بالاترین قیمت روز : 1,962.26
 • پایین ترین قیمت روز : 1,945.39
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.52
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.19%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,946.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۲۶:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 1,948.23
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.28%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.41
 • نرخ فعلی : 42.37
 • بالاترین قیمت روز : 42.55
 • پایین ترین قیمت روز : 42.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.07
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.19%
 • نرخ بازگشایی بازار : 42.37
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۲۴:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 42.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01
 • نرخ فعلی : 0.8462
 • بالاترین قیمت روز : 0.8475
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8461
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8474
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۱۴:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8475
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0013

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahlstrom-Munksjo 14 - 14 14 0.02 0.14% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Lehto Group Oyj 1.53 - 1.53 1.53 0.02 1.46% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Asiakastieto Group Oyj 34.9 - 34.9 34.9 0.10 0.29% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Tokmanni 15.22 - 15.22 15.22 0.02 0.13% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Pihlajalinna Oy 14.65 - 14.65 14.65 0.15 1.03% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹

شاخص‌های اقتصادی فنلاند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی