فنلاند فنلاند
 • نرخ فعلی : 34,635.2
 • بالاترین قیمت روز : 35,065.7
 • پایین ترین قیمت روز : 34,536.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 146.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,824.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۳۰:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 34,828.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.56%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 193.2
 • نرخ فعلی : 1,774.26
 • بالاترین قیمت روز : 1,777.17
 • پایین ترین قیمت روز : 1,773.71
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.95
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,775.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۲۹:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 1,775.57
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.31
 • نرخ فعلی : 73.5
 • بالاترین قیمت روز : 73.53
 • پایین ترین قیمت روز : 73.22
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 73.28
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۲۷:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 73.28
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.3%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22
 • نرخ فعلی : 0.8383
 • بالاترین قیمت روز : 0.8386
 • پایین ترین قیمت روز : 0.838
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.838
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۳۰:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 0.838
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nokia Oyj 4.333 - 4.33 4.351 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۵۶
Sampo Oyj A 39.27 - 39.1 39.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۵۶
KONE Oyj 69.2 - 68.92 69.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۵۶
Fortum 23.65 - 23.5 23.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۵۶
UPM-Kymmene 31.91 - 31.77 31.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۵۶

شاخص‌های اقتصادی فنلاند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی