شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فنلاند فنلاند
 • نرخ فعلی : 7,102.2
 • بالاترین قیمت روز : 7,102.2
 • پایین ترین قیمت روز : 6,736
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 30.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.55%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,803.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۰۰:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 6,806.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.35%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 296.1
 • نرخ فعلی : 1,635.84
 • بالاترین قیمت روز : 1,637.94
 • پایین ترین قیمت روز : 1,611.85
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.47
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,611.85
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۰۰:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 1,618.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 17.5
 • نرخ فعلی : 27.51
 • بالاترین قیمت روز : 28.2
 • پایین ترین قیمت روز : 25.94
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.43
 • درصد بیشترین نوسان روز : 3.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۰۰:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 28.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.46
 • نرخ فعلی : 0.9259
 • بالاترین قیمت روز : 0.9273
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9232
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9241
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۵۷:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 0.9242
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0017

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nokian Renkaat Oyj 17.93 - 17.93 20.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Metsa Board Oyj A 5.98 - 5.94 6.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Metsa Board Oyj B 5.145 - 5.145 5.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Outokumpu Oyj 2.1 - 2.1 2.165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Valmt 18.32 - 18.29 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸

شاخص‌های اقتصادی فنلاند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی