فنلاند فنلاند
 • نرخ فعلی : 19,116.4
 • بالاترین قیمت روز : 19,329.3
 • پایین ترین قیمت روز : 18,347
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 114.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 3.39%
 • نرخ بازگشایی بازار : 18,914.6
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۳۶:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 18,886.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 229.7
 • نرخ فعلی : 1,828.8
 • بالاترین قیمت روز : 1,832.33
 • پایین ترین قیمت روز : 1,807.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.48
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.39%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,814.69
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۳۷:۳۸
 • نرخ روز گذشته : 1,814.51
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.79%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 14.29
 • نرخ فعلی : 45.34
 • بالاترین قیمت روز : 45.89
 • پایین ترین قیمت روز : 43.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.28%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44.55
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۳۷:۳۸
 • نرخ روز گذشته : 44.55
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.77%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.79
 • نرخ فعلی : 0.827
 • بالاترین قیمت روز : 0.8306
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8261
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8295
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۳۶:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 0.8295
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.3%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0025

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Faron Pharmaceuticals Oy 3.12 3.15 3.12 3.18 0.02 0.65% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
Musti 20.8 20.66 20.66 21.16 0.44 2.12% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
Bilot Oyj 6.69 6.74 6.69 6.74 0.06 0.90% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
Nanoform Finland Plc 4.44 4.47 4.44 4.48 0.05 1.13% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
Aallon 9.6 9.58 9.58 9.62 0.10 1.04% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷

شاخص‌های اقتصادی فنلاند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی