فنلاند فنلاند
 • نرخ فعلی : 48,264.14
 • بالاترین قیمت روز : 48,747.95
 • پایین ترین قیمت روز : 46,954.11
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 357.49
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.9%
 • نرخ بازگشایی بازار : 47,370.45
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۱۶:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 47,362.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.9%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 901.83
 • نرخ فعلی : 1,754.97
 • بالاترین قیمت روز : 1,754.99
 • پایین ترین قیمت روز : 1,751.82
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,752.45
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 1,752.23
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.74
 • نرخ فعلی : 71.97
 • بالاترین قیمت روز : 72.02
 • پایین ترین قیمت روز : 71.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 72
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03
 • نرخ فعلی : 0.853
 • بالاترین قیمت روز : 0.853
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8524
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8526
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۱۵:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8524
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0006

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Robit Oyj 4.62 - 4.58 4.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Raute 22.2 - 22 22.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Apetit 13.5 - 13.5 13.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Glaston 1.175 - 1.16 1.185 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
SSH Oyj 2.43 - 2.41 2.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸

شاخص‌های اقتصادی فنلاند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی