شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فنلاند فنلاند
 • نرخ فعلی : 3,463.64
 • بالاترین قیمت روز : 3,502.34
 • پایین ترین قیمت روز : 3,436.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 34.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.53%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,502.34
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۱:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 3,434.52
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.85%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 29.12
 • نرخ فعلی : 304.73
 • بالاترین قیمت روز : 308.12
 • پایین ترین قیمت روز : 304.73
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 305.34
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۱:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 298.87
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.96%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.86
 • نرخ فعلی : 1.0927
 • بالاترین قیمت روز : 1.0942
 • پایین ترین قیمت روز : 1.0801
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.59%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.0863
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۶:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 1.0865
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.57%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0062
 • نرخ فعلی : 0.138
 • بالاترین قیمت روز : 0.168
 • پایین ترین قیمت روز : 0.131
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ آبان
 • نرخ روز گذشته : 0.138
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص های بورس فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 25 3463.64 3476.74 3436.9 3502.34 29.12 0.85% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۱
OMX Helsinki 8095.08 8130.09 8046.41 8184.96 85.41 1.07% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۱
OMX Helsinki Benchmark 43.02 43.2 42.7 43.51 0.36 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۱
OMX Helsinki Cap PI 5655.03 5679.47 5619.96 5717.21 60.93 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۱
OMX Helsinki Mid Cap 304.73 305.26 304.73 308.12 5.86 1.96% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۱

بازار اوراق قرضه فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 5Y -0.503 - -0.501 -0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 6Y -0.394 - -0.389 -0.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 8Y -0.262 - -0.256 -0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 15Y 0.083 - 0.05 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 30Y 0.382 - 0.337 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Maailma Kasvu SEK 4.113 - 4.113 4.113 0.06 1.53% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 145.547 145.55 145.547 145.55 0.25 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 142.297 - 142.297 142.297 4.10 2.97% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Nordea Pro Stable Return SEK 23.431 - 23.431 23.431 0.40 1.71% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Nordea Norsk Kredittobligasjon I 1177.639 1177.64 1177.639 1177.64 0.03 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Seligson & Co OMX Helsinki 25 43 42.81 42.56 43.22 0.60 1.42% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۱
LahiTapiola Korko 100 12.5 - 12.5 12.5 0.03 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰
LahiTapiola Osake 100 17.41 - 17.41 17.41 0.03 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 24.34 - 24.34 24.34 0.82 3.49% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 24.03 - 24.03 24.03 0.80 3.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱

شاخص‌های اقتصادی فنلاند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospitals

0 2017 12 47.68 44.84 : 79.2 سالیانه 2017-12

Medical Doctors

0 2015 12 3.39 2.53 : 3.39 سالیانه 2015-12

Coronavirus Cases

0 2020 04 2308 1 : 2487 روزانه 2020-04

Hospital Beds

0 2017 12 3.97 3.28 : 8.25 سالیانه 2017-12

Nurses

0 2014 12 15.73 15.73 : 15.84 سالیانه 2014-12

Coronavirus Deaths

0 2020 04 27 0 : 34 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 03 10 1 : 10 روزانه 2020-03

CPI مسکن آب و برق

147.27 2020 02 148 96.47 : 148 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 17 10 : 20 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 2264535 1690714 : 3082796 سه ماهه

افراد بیکار

0 2020 02 196 15 : 512 ماهیانه 2020-02

افراد شاغل

0 2020 02 2543 1942 : 2688 ماهیانه 2020-02

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.08 2020 04 0.12 -0.53 : 13.55 روزانه

اطمینان کسب و کار

-8.40 2020 02 -9.9 -37.3 : 31.3 ماهیانه 2020-02

اندازه اصل تورم

0 2020 02 0.6 0 : 5.7 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 96

ارزش بودجه دولت

-815.10 2019 12 -28.8 -3833 : 2319 ماهیانه 2019-12

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 78.6 63.9 : 88.8 سه ماهه

استخدام تمام وقت

0 2019 09 2126 1868 : 2244 سه ماهه 2019-09

استخراج معدن

0 2020 01 2.7 -63.9 : 146 ماهیانه

بدهی های دولت

0 2019 11 105044 48415 : 109504 ماهیانه

بهره وری

0 2019 12 110 59.4 : 110 سه ماهه 2019-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

211.26 2018 12 216 132 : 222 سالیانه

بودجه دولت

-0.70 2018 12 -0.8 -8.1 : 7.7 سالیانه 2018-12

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2019 09 65.7 12.8 : 65.7 سه ماهه 2019-09

بازار سهام

3471.03 2020 04 3435 198 : 4591 روزانه

بدهی خارجی

0 2019 12 579944 203416 : 579944 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

58.90 2018 12 61.3 6.1 : 63.4 سالیانه 2018-12

بدهی خانوار به درآمد

0 2018 12 116 60.84 : 116 سالیانه 2018-12

پست های خالی شغلی

0 2020 02 91661 2624 : 96096 ماهیانه 2020-02

پول

1.09 2020 04 1.08 0.64 : 1.87 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2019 09 3.2 -6.6 : 8.9 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1418.00 2019 12 1432 991 : 1611 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

8235.00 2019 12 8567 3241 : 10097 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

30535.00 2019 12 30570 18076 : 30570 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

8119.00 2019 12 7944 7558 : 8511 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

2190.00 2019 12 2245 1638 : 2297 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

2723.00 2019 12 2739 1745 : 3205 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص ملی

52473.00 2019 12 52233 27989 : 52473 سه ماهه

تولیدات صنعتی

0 2020 01 -0.2 -13 : 9.2 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

291.00 2019 12 276 5.22 : 291 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

41898.62 2018 12 41018 25687 : 42575 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

48579.90 2018 12 47559 12195 : 49364 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

51282.00 2019 12 51667 17125 : 51667 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1275.00 2019 12 1288 876 : 1343 سه ماهه 2019-12

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 02 590 384 : 1372 ماهیانه

تغییر اشتغال

0 2019 12 -0.4 -2.6 : 1.8 سه ماهه 2019-12

تغییر قیمت تولید کننده

-2.80 2020 02 -1.6 -9.7 : 7.8 ماهیانه 2020-02

تولید فولاد

0 2020 01 186 91 : 455 ماهیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

16630.00 2020 01 16451 6503 : 16642 ماهیانه 15711

ترازنامه بانک

0 2019 11 177474 13222 : 182902 ماهیانه 2019-11

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 11 3.6 -3.5 : 10.6 ماهیانه 2019-11

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

11687.00 2019 12 12102 3979 : 12102 سه ماهه

تولید صنعتی

0 2020 01 0.4 -26.4 : 24.2 ماهیانه

تولید صنعتی

-0.10 2020 02 -2.3 -23.3 : 23.7 ماهیانه

تولید الکتریسیته

0 2019 12 6037 4306 : 8710 ماهیانه

تورم مواد غذایی

1.30 2020 02 1.8 -6.2 : 10.7 ماهیانه 2020-02

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 532 -2529 : 2116 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2019 11 -0.7 -3.7 : 3.7 ماهیانه 2019-11

ثبت خودرو

0 2020 02 10798 494 : 25285 ماهیانه

جواز ساختمان

0 2019 11 2948 645 : 7237 ماهیانه 2019-11

جمعیت

5.53 2019 12 5.52 4.41 : 5.53 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-1.90 2018 12 -0.7 -5.4 : 8.2 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-215.00 2020 01 788 -4778 : 2117 ماهیانه 2020-01

خانه های مسکونی نوساز

0 2019 11 4353 525 : 5563 ماهیانه 2019-11

دستمزد در تولید

104.40 2019 12 104 40.6 : 104 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 2000 1580 : 2000 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

4250.00 2018 12 4230 3650 : 4250 سالیانه

دستمزد

3540.00 2019 09 3533 2009 : 3540 سه ماهه 2019-09

درآمدهای دولت

0 2019 11 3956 2346 : 5682 ماهیانه 2019-11

درخواست پناهندگی

0 2019 11 205 155 : 10805 ماهیانه 2019-11

ذخایر طلا

0 2019 12 49.14 49.05 : 49.14 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 02 10287 5350 : 10411 ماهیانه 2020-02

رتبه فساد مالی

0 2019 12 3 1 : 6 سالیانه

رشد دستمزد

3.40 2019 09 3.9 -2.3 : 8.5 سه ماهه 2019-09

رتبه رقابتی

0 2019 12 11 3 : 12 سالیانه

رابطه مبادله

0 2020 01 97.2 93.2 : 146 ماهیانه

سن بازنشستگی زنان

63.00 2018 12 63 63 : 63 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی مردان

63.00 2018 12 63 63 : 63 سالیانه 2018-12

سفارشات کارخانه

0 2019 11 -12.8 -42.2 : 79.4 ماهیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2018 12 75031 5356 : 76643 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 20587 2733 : 20587 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

102.90 2020 02 103 97.5 : 105 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 85 85 : 100 سالیانه

شاخص مسکن

0 2019 09 104 73.62 : 104 سه ماهه 2019-09

شاخص تروریسم

0 2018 12 2.5 0 : 2.5 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

1.70 2020 01 0.6 -10.63 : 9.1 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 80.26 5.36 : 80.26 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

103.67 2020 02 103 5.1 : 104 ماهیانه 105

صادرات

4365.00 2020 02 4825 191 : 6451 ماهیانه 5280

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 117 25.92 : 118 سه ماهه 2019-12

ضریب اطمینان مصرف کننده

-7.10 2020 03 -4.5 -9.2 : 22.9 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M3

0 2020 02 203141 12721 : 203141 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

0 2020 01 162250 994 : 162877 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 02 22011 1400 : 22336 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 147858 8194 : 147858 ماهیانه 2020-02

فروش اسلحه

0 2018 12 58 1 : 137 سالیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

102.89 2020 02 102 74.18 : 103 ماهیانه 2020-02

قیمت واردات

0 2020 02 108 76 : 113 ماهیانه 2020-02

قیمت گازوئیل

1.50 2020 02 1.65 1.06 : 2.23 ماهیانه 2020-02

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

104.20 2020 02 104 71.2 : 104 ماهیانه 2020-02

قیمت عمده فروشی

0 2020 01 2376 106 : 2396 ماهیانه

قیمت تولید

1989.00 2020 02 2011 106 : 2063 ماهیانه 2020-02

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 09 386 226 : 402 سه ماهه 2019-09

قیمت صادرات

0 2020 02 105 93.7 : 118 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

0 2020 01 -2092 -10347 : 7922 ماهیانه 2020-01

میزان ساخت و ساز

0 2019 12 0.9 -18.5 : 27 ماهیانه 2019-12

موازنه تجاری

-770.00 2020 02 -370 -796 : 1749 ماهیانه 2020-02

میزان سفارشات جدید

0 2020 01 140 69.2 : 170 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2018 12 3430 605 : 3615 سالیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

53.10 2018 12 54.2 38.5 : 64.1 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.40 2019 12 1.9 -9.1 : 7.6 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

0.80 2020 02 1 -1.54 : 19.31 ماهیانه 2020-02

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 71.4 71.4 : 74.3 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.70 2019 12 0.4 -6.8 : 5 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

53.75 2020 12 53.75 49 : 62.2 سالیانه 2020-12

نرخ وام بانکی

0.25 2019 12 0.25 0.25 : 7 ماهیانه 2019-12

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 02 66.3 62 : 73.8 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات شرکت

20.00 2020 12 20 20 : 61.8 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

24.00 2020 12 24 22 : 24 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.30 2020 02 -0.3 -0.7 : 0.63 ماهیانه 2020-02

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

20.17 2019 12 22.08 20.17 : 26.47 سالیانه 2019-12

نرخ اشتغال

0 2020 02 72.1 56.8 : 79.6 ماهیانه 2020-02

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

9.79 2019 12 9.78 6.3 : 9.79 سالیانه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

-0.29 2020 04 -0.32 -0.49 : 16.14 روزانه -0.35

نرخ بهره

0.00 2020 03 0 0 : 4.75 روزانه 2020-03

نرخ بیکاری

6.90 2020 02 7.2 0.7 : 19.9 ماهیانه 2020-02

نرخ بیکاری جوانان

18.40 2020 02 19.8 3.2 : 51.9 ماهیانه 2020-02

نرخ تامین اجتماعی

29.96 2019 12 31.86 29.3 : 33.94 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 09 1.1 1.1 : 5.5 سه ماهه 2019-09

واردات

5135.00 2020 02 5125 311 : 6054 ماهیانه 5610

وام به بخش خصوصی

0 2020 01 91001 15569 : 92627 ماهیانه 2020-01

ورود توریست

0 2019 11 208831 72455 : 423155 ماهیانه

ورشکستگی

0 2019 12 611 459 : 2038 سه ماهه 2019-12

هزینه های مصرف کننده

28148.00 2019 12 28005 8859 : 28148 سه ماهه 2019-12

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 1190 1100 : 1190 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

1700.00 2018 12 1780 1650 : 1780 سالیانه

هزینه های دولت

12185.00 2019 12 11438 3871 : 12447 سه ماهه 2019-12

هزینه های کار

0 2019 12 98.11 28.4 : 101 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

0 2019 11 4993 929 : 7344 ماهیانه 2019-11
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 147.27 150 150 150 149 153
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.08 0.1 0.11 0.12 0.09 0.14
اطمینان کسب و کار -8.40 -38 -32 -26 -14 -12 2020-02
ارزش بودجه دولت -815.10 -236 -235 -235 -236 -235 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.26 205 205 205 205 200
بودجه دولت -0.70 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.8 2018-12
بازار سهام 3471.03 3322 3243 3166 3403 3012
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.90 61 61 61 61 62.8 2018-12
پول 1.09 1.08 1.07 1.07 1.08 1.06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1418.00 1419 1399 1354 1437 1372
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8235.00 7839 8367 7864 8064 7967
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30535.00 28901 29857 29161 29592 29540
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8119.00 7677 7759 7754 7924 7854
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2190.00 2118 2193 2091 2162 2119
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2723.00 2650 2675 2600 2751 2634 2019-12
تولید ناخالص ملی 52473.00 49496 51014 50112 51206 50763
تولید ناخالص داخلی 291.00 259 259 259 259 255 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41898.62 38192 38192 38192 38192 39172
تولید ناخالص داخلی سرانه 48579.90 44282 44282 44282 44282 45419
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51282.00 49646 50462 48974 50789 49611 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1275.00 1233 1258 1218 1304 1233 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -2.80 1.2 1.4 1.7 0.5 2.1 2020-02
تسهیلات اعتباری خریدار 16630.00 15928 15711 16442 15502 15915 15711
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11687.00 11158 11820 11161 11441 11306
تولید صنعتی -0.10 2.2 1.8 1 2.5 1.2
تورم مواد غذایی 1.30 2.4 2.4 1.5 2.4 1.5 2020-02
جمعیت 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.54 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.2 2018-12
حساب جاری -215.00 120 120 450 120 450 2020-01
دستمزد در تولید 104.40 107 107 107 107 109 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250.00 4365 4369 4361 4378 4470
دستمزد 3540.00 3628 3639 3632 3602 3723 2019-09
رشد دستمزد 3.40 2.7 2.8 2.6 3 2.5 2019-09
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.90 105 106 105 106 108
شاخص اقتصادی مقدم 1.70 1 0.9 1 1.2 0.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.67 105 105 105 105 107 105
صادرات 4365.00 5680 5280 5280 5680 5280 5280
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.10 -9 -10 -7 -5.9 -4.5 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 102.89 103 103 103 103 104 2020-02
قیمت گازوئیل 1.50 -1.27 -1.2 -1.11 -1.34 -1.11 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.20 105 105 106 105 108 2020-02
قیمت تولید 1989.00 2050 2073 2060 2055 2104 2020-02
موازنه تجاری -770.00 -170 -330 -330 -170 -330 2020-02
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 52.5 52.5 52.5 52.5 52.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -10.5 -7 -4.5 -1.6 1.3 2019-12
نرخ تورم 0.80 1.2 1.4 1.7 1 1.8 2020-02
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 -7 0.8 0.4 -1 0.6 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.75 53.75 53.75 53.75 53.75 53.75 2020-12
نرخ وام بانکی 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24 2020-12
نرخ تورم 0.30 0.1 0.1 -0.1 0.3 0.2 2020-02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79 2019-12
نرخ بهره بین بانکی -0.29 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-03
نرخ بیکاری 6.90 8.5 9.2 9.9 7.3 8.7 2020-02
نرخ بیکاری جوانان 18.40 18.8 18.8 18.8 18.8 17.2 2020-02
نرخ تامین اجتماعی 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96 2019-12
واردات 5135.00 5850 5610 5610 5850 5610 5610
هزینه های مصرف کننده 28148.00 26759 27352 26881 27336 27231 2019-12
هزینه زندگی خانواده 1700.00 1746 1748 1744 1751 1788
هزینه های دولت 12185.00 11545 11171 11637 11620 11788 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی